Heimskringla - 09.02.1905, Blaðsíða 1

Heimskringla - 09.02.1905, Blaðsíða 1
?????????????????????????? ? ? ? ? t ? ? ? t ? ? 537 Ellice Ave. Phone 2620 t ? ? ?????????????????????????? T. THOMAS ? lslenzKur lcaupmaOur ? selar li«il oif Eldivld í Afgreitt fijótt og fullur meelir. ? T. THOMAS, KAUPMABUR tnnbofcssaK fyrir ýms verahmarfélög 1 Winnipeg og AusturfyUnuimm, af- jarreidir alskonar pantanir Jslondinga ör nýlendunnm, peim að kostnaOar- lausu. SkrifiÖ eftir upplýsingum til 537 Ellice Ave. - - - WínDÍþeg: i ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? I ?????????????????????????^ XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA 9. FEBRÚAR 1905 Nr. 18 Árai Egprtssn 671 ROSS AVENCK Mione 3033. Winnipeg. Ágæt bújörð Ég hefi ágætis bújörð til sölu við íslendingafljót, 180| ekrur. Ein af beztu bíijörðum í þvf bygð- arlagi. Liggur rétt meðfram fljóts- bakkanum. Talsverður heyskapur og einnig skógur; ágætis jarðvegur. Verðið að eins $650.22 Eignir hér í bænum teknar í skift nm. Til frekari npplýsinga skrifið eða finnið Arni Eggertsson Offlce: Room 210 Mclntyre Blk Telephone 8364 Fregnsafn Markverðustu viðburðir hvaðanæfa. STRÍÐS-FRÉTTIR Svo segja fregnir að austan, að Rússar hafl tapað 10 þúsundum manna, en Japanar 5 þúsundum í bardaganum mikla, sem háður var um mánaðamótin við Hím ána. Rússar höfðu þar 60 þús. manns og sdttu fast, en Japanar vörðust, unz Rfissar urðu frá að hverfa með miklu mannfalli. Að vísu náðu Rússar bænum Sandepas, en miatu þúsundir manna í þeim slag. En svo urðu þeir brátt að flýja þaðan aftur undan ofurafli Japana, og á þeim flótta mistu Rússar enn svo þúsundum skifti af liði sfnu. Öll sjúkrahús f Mukden eru full- skipuð og verið að byggja spítala f bænum Harbin til pess að Rússar geti sent þangað særða hermenn sfna. Sagt er, að Japanar hafi náð a sitt vald þúsundum fanga úr her Rússa, og hafi fengið frá þeim mik- ilsverðar upplýsingar um ástand og fjölda hers Rússa. í Pétursborg hefir stjórnin opin- berlega játað ósigur manna sinna í þessari sfðustu viðureign við Jap- ana,ogbætir það ekki úr óánægju pjóðarinnar, sem nú er þess full- viss, að Rússar fái aldrei unnið svig a Japönum í Manchuria. Stjórn Japana hefir ákveðið að byggja nokkur öflug herskip. Tvo slík skip eru nú f smíðum fyrir hana í Evrópu, og heima fyrir eru Japanar í óða önn að smíða svo stór skip, að engin þjóð hefir betri. Það er nfi augljóst orðið, að Jap- anar hafa öflugri skipakvfar og betri útbúnað til skipagerðar, en nokkurn dreymdi um aður en stríð- ið hófst. Beztu skip þeirra skjóta kulum, er vega 5,400 pund, en þau sem nú eru f smfðum, eiga að vera útbúin með fallbyssum, sem skjóta 9,400 punda kfdum. Þessi ákvörð- un er bygð a Þeirri reynslu, að f sókninni á Port Arthur kom það a daginn, að það var ekki fyr en stærstu og öflugustu byssur Japana komn til sögunnar, að staðurinn varð óverjandi, og því talið nauð- synlegt, að slfkar byssur séu einnig a herskipum Japana. Morðmal það er staðið hefir yfir í County rcttinum f Pembina N.D. í vetur, hefir nú verið til lykta leitt og féll dómur þannig, að Hartzell sá er kærður var um morðið er f undinn sekur og dæmdur f 5 ára fangelsi. Málið reis upphaflega út af því að Hartzell þessi, er var búsettur f Langdon f N. Dak., og stundaði þar lfSgfræði, drap nágranna sinn Byron Stoddard út úr landaþrætu er peir voru f, nú fyrir 2 árum síð- an. Málið hefir svo legið fyrir, alt til pesssa, án þess dómur félli f þvf. Það var fyrst hafið fyrir heimarétti í Langdon, en sfðan vís- að til Pembina. MagnúsBrynj'ólfs- son málafærelu maður Pembina county's, hafði sókn í malinu frá rfkisins hálfu, fyrir Pembina rétt- inum, og hefir þvf unnið það, eins og úrslitin bera með sér. Óspektir halda áfram á Rnsslandi. í síðustu viku var ráðist á konsnl Breta í Warsaw á Póllandi af dmkknum hermanna skríl og hon- um mispyrmt. Bretar hafa mót- mælt J>essu tiltæki og heimta bæt- ur fyrir. — Sú frétt berst frá Pétursborg, og eru háttstandandi ráðgjafar keisarans bornir fyrir þvf, að stjórnin álfti, að hún verði neydd lil að veita þj'óðinni stj'órnarskrá. Komi þetta á daginn, sem vonandi er, þa er einræðisvald keisara og aðalsmanna afnumið uin alla kom- andi tíð. Það, sem þjóðin hefir alt- af barist fyrir, er að fá stj'órnarskrá, og um leið, að sú stj'órnarskrá veiti mönnuin lagalega trúarbragðafrelsi, simvizkufrelsi og málfrelsi bæði f ritum og ræðu. — Amelfa, drotning f Portúgal, er ef til vill einstök f sinni röð með- al aðalsmanna nú á tímum. Hún hcldur því fram, að cngiun hár eða lagur hafi rétt til að eyða æfi sinni í gagnslausu iðjuleysi, jafnvel þótt konungborinn sé. Um nokkur undanfarin ár hetir hún lagt stund á læknisfræði og hefir nú lokið nftmi sfnu og útskrifast sem læknir. Drotning kvað hafa í huga að veita fátæklingunum í Lisbon læknis- hjálp ókeypis, að svo miklu leyti sem hún getur komist yfir það. Hún hefir jafnan látið sér mjög umhugað um vellfðan undirsáta sinna og heimsótt marga hina fi- tækari f þarfir kærleiksstofnana þar f borginni, enda er hún vinsælust allra drotninga f Norðurálfunni. — Kristján gamli IX. Danakon- ungur kvað vera alveg sinnulaus út af ástandinu í Pétursborg. Hann óttast, að dóttursonur sinn muni verða myrtur, ef því haldi lengur áfram, sem na fer fram, og hefir hann því skrifað hvert bréfið á fæt- ur öðru til dóttur sinnar og keisar arans og beðið þau að gefa svo lítið eftir við þjóðina. Karl biður keis- ara að láta útbúa stj'órnarskrá og losa sig úr alögum þeim, sem á hon- um hvfli vegna áhrifa rússneska aðalsins. Keisarainnan kvað og vera þvf mjög meðmælt. Kristján gamli heflr lýst þvf yfir, að strax og vori og veður taki að batna, hugsi hann sér að fara til Pétursborgar og reyna, hvort sér verði ekkert ágengt í þessu efni, ef alt sitji þá, við það sama. — Fra Vfnarborg berast kynleg tfðindi um málsókn, sem þar er ný- hafin f borginni Gratz. Malið reis út af Þvi, hvort erfihgjar hafinokk- urn rett til að veðsetja grafir fram- liðinna ættmsrj'a sinna. Fyrir nfu arum sfðan lést þar í borginni Karl greifi af Turnfort, formaður her- búðasafnsins, og var jarðaður f skrautlegu grafhvolfi f St. Leonard grafreitnum f Gratz. En svo nu fyrir skömmu var lfkið fært paðan og gratíð á öðruin stað, án þess þar væri sett yfir gröfina nokkurt minn ismerki. Fólk undraðist yfir þess um tiltektum og tóku nokkrir hers höfðingjar sig fram um, að hefja vinir hins látna. Kom það þá 1 ljós, að bróðursonur greifans átti hér hlut að mali. I mörg ár und- anfarin hefir hann lifað f svalli og óhófssemi og var böinn að sóa öll- um eignum ættarinnar. Auk f>ess var hann kominn í 30,000 króna skuld við hótelshaldara nokkurn f>ar f borginni fyrir vfnveizlur og fleira, Veðsetti hann honum því gröfina, og er tíminn var útrunn- inn, er hann átti að borgaskuldina, tók gestgjafinn veðið og seldi graf- hvolfið til svfnaslátrara þar f borg- inni, en lét flytja lík greifans það- an og dysja Það á afviknum stað, þar sem ekki þurfti að borga háan legtoll. Malið stendur nú út af þessu, og er búist við, að gestgjafinn vinni það. — Samskota cr verið að safna meðal Dalamanna í Sví[>jóð til þess að reisa Mons Nilsson Svinhufvud á 400 hundruð é,r& dánardægri hans minnisvarða, til heiðurs fyrir það, að hann bjargaði Gustaf Vasa und- an Dönum, er hann flýði fyrir þeim eftir blóðbaðið f Stokkhólmi. — Ritstjóraskifti hafa orðið við danska stórblaðið Politiken. Ed- ward Brandes hefir farið frá, en í hans stað ráðinn Henrik Cavling. Cavling er talinn einhver færasti blaðstjóri nu á Norðurlöndum. — Stjórnin á eyjunni San Dom- ingo, við austurströnd Ameríku. hefir gert samninga við Bandarfkja- stjórnina um að koma f lag fyrir sig fjármálum rfkisins. Eftir langa beiðni hafa Yankees lofast til að taka við ráðsmcnskunni og cr níi samningur þvf viðvíkjandi undir- skrifaður. Samningurinn er þann- ig, að Bandarlkjastjórn tekur við_ öllum tollhúsum á eyjunni, og skil- ar eyjastjórninni 45 prócent af þvf sem inn kemur á arinu. En með afganginum búast Bandaríkjamenn við að geta borgað vexti allaaf rík- iskuldum eyjarinnar og þær aðrar skuldir, er á eyjarstjórninni hvfla. — W. J. Bryan var n/lega f heimboði hjá Roosevelt forseta, og við Það tækifæri lét f ljósi ánægju sfna yfir stjórnarstefnu forsetans. Sérstaklega sagðist Bryan vera á- nægður með frumvarp það um rfk- isyfirráð járnbrauta, er Rooserelt er í þann veginn að leggja fyrir þingið. Frumvarp þetta akveður, að Þingið skuli ákveða verð á flutn ingi með öllum brautum f landinu, og ef brautafclögin álfta, að of lágt sé farið, geta þau lagt pað mál fyr- ir dómstóla landsins, og í Þeim dómi eiga að sitja yfirrettar dómar- ar rfkisins. — Voðaleg hungursneyð geysar á Tyrklandi, f Litlu Asíu. Ofan & þetta hallæri bætast drepsóttir, svo að mcnn hrynja niður f þúsunda- tali. Kristniboðar f Þessum hér- uðum hafa skorað á Bandaríkja- menn að létta citthvað undir með b&gindum þessum. — Stærsti demant, cr cnn hefir fundist, fanst nýlega f námunum við Jóhannesborg í Suður-Afrfku Demantinn vegur 25 únzur, og er hann talinn margra millíón dollara virði. — Sagt er, að Winnipeg bær telji nö 97,401 fbúa. Á árinu sem leið hefir fólkstalau aukist um 25,- 096, og yfir 50 ný stræti hafa verið útmæld. I bænum teljast nú 2,282 verzlunarhös. Af þeim, sem voru á nafnaskrá bæjarins 1S76, ervar rúmt þíisund, eru nú að cins 84 eftir; hinir /mist látnir eða fluttir burtu. — Eftir Þvf sem verzlunardeild Canada stjórnar skýrir frá, hafa viðskifti Canada við átlönd numið á árinu sem leið: í innkaupum, 1243,590,019; af upphæð Þessari er 58 prócent innflutt f'ra Bandi- rannsrtkn f málinu, er verið hiifðu' rfkjunum, en 26 próoent fr,'v Eng landi. Aftur a útfluttum vörum frá CaDada, er alls hafa kamið upp & $211,055,678 & sama tfma eru 56 prócent aðflutt til Englands, en 34 prócent til Bandarfkjanna. — Mál það er nýlega útkljáð fyrir gerðardómi, sem Reid millf- ónaeigandi höfðaði móti Nýfundna- lands stjórninni fyrir Þa^, að hún tók f nafni þjóðarinnar eignarhaldi 4 fréttaþráðaskerfi landsins, sem Reid hafði tekið á leigu til 50 ára. Reid heimtaði 312 millfónir í skaða- bætur, en fékk með úrskurði gerð- 'vnlómsins að eins rúmlega 1| mill. dollara. — Herra R. L. Borden, leiðtogi Conservative flokksins f Canada, er aftur kominn f Ottawa þingið og leiðir flokk sinn Þar eins og áður, Hann var kjörinn gagnsóknarlaust fyrir Carlton kjördæmið f Ontario. — Fjörutfu þúsundir manna á Póllandi hafa gert verkfall, svo að járn og baðmullar iðnaður hefir al- gerlega stöðvast, og er Rfissum það hið mesta tjón. Menn Þessir hafa háð bardaga við herlið Rfissa Þ^r f landi, og biðu 6 af þeim bana og 48 særðust f einum slag. Sagt er, að alþýða manna á Póllandi sé í æstu skapi og láti all-ófriðlega gegn Rússnm. En tvís/nt er, að Þeir hafi bolmagn til að etja við herinn. sem þar er á verði. — Uannsóknarnefnd sö, sem setið hefir f undanfarnar tvær vik- u' 1 Parfs til að taka vitnaleiðslu viðvfkj'andi ákærunni gegn Rúss- um fyrir að hafa skotið á brezk fiskiskip, heldur enn áfram starfi sfnu. og er að svo komnu litlu nær, en þá er hún hóf rannsóknina. Mðrg vitni hafa verið leidd fram á báðar hliðar, og halda Rössar þvf fram, að torpedo bátar hafi ráðist é skip sín og að það hafi verið jap anskir bátar, sem hulist hafi meðal brezkn fiskiskipanna. Bretar í hinn bóginn hafa leitt fram rúss neekt vitni, sem ber það, að ölæði hafi verið á mönnum á herskipum Rússa og þeir hafl í æðinu skotið hver á annan og sært og drepið nokkra menn á skipunum. Það er og sannað, að skriðljós Þau, er not uð eru á herskipurn að næturlagi, geta oft valdið misgripum skipa og annara hluta í f jarlægð og að mjíig örðugt er að ákveða með nokkurri vissu fjarlægð skipa og hluta mcð slfkum ljósum, að næturlagi. Enn er uiálinu ekki lengra komið. — I kosningamálinu út af sfð- ustu Dominioti kosningu f Pro- vencher kjördæminu hefir kjöretjóri neitað, að sk/ra dóminum fra því, hvar hann fékk kjörlistana með út- strykuðum nöfnum kjósendanna á, og hefir kjörstjóri verið dæmdur til fangavistar, unz hann svari þeirri spurningu. — Nordenskjöld er um þessar mundir að flytja fyrirlestra f Paris um suðuríshafs ferð sína og þykir segjast vel. — Skotar heldu hina Arlegu minningar hatfð skáldsins Robert Burn's, eins og venj'a er til, Þann 25. jan s. 1. Prof. E. B. Kenrick, fyrverandi prófessor í efnafræði við Manitoba háskólanum, lést að heimili sínu hér f bænum, 26. janúar s. 1., ur taugaveiki. Prof. Kenrick var mað- ur á bezta aldri. rúmra 40 ára að aldri. Hann var Englendingur að ætt, en hafði buið hér í bænum frá þvf 1887. í haust er leið lagði hann niður embætti sitt sem kenn- ari við háskólann, en bjó hér áfram f bænum. PIANOS og ORGANS. HciiitriiiHu A €o. Pianos.-----Beli Orgel. Vér seljim með márjaðarafborganarskilmáium. J, J. H McLEAN &. CO. LTD. 530 MAIN St. WINNIPKG. NEW Y0RK LIFE Insuranee Co. m±Ml11' Árið 1904 var sextugasta aldursár félagsins. Á þvf ári seldust 185,367 lffsábyrgðar skýrteini að npphæð $342,212.569, fyrsta árgjald borgað. Það er 100 millíón- um meira, en nokkurt annað lffsábyrgðarfélag hcmr selt & nokkru undanförnu ári. — Nærri 20 millfónir dollara var borgað fyrir 6000 danarkröfur. Yfir 20 mill. til lif- andi meðlima. — 17 mill. dollara var láaað út á skýrteini þeirra móti 5 prócent árlegum vöxtum. — Inntektir fél. hækkuðu um 8| millfón. — Sjóður Þess hækkaði um 38 millfónir, er nú $890,660,260,— Lffsábyrgð í gildi hækk- aði um $183,396,409. Öll lffsábyrgð i gildi 1. Jan. 1905 $1,928,609,308. CHR. ÓLAFSSON, AGENT. WlNNIPEG J. G. MORGAN, MANAGEE Boðskapur skutilsveina Um hvað eru Jón minn Hillmann! Alþingisrfmurnar pínaT skildi ég eftir annaðhvort hjá Margréti konu Halldórs Hjálmarssonar að Akra P. O., eða hjá Brynjólfi Brynj'ólfs- syni f Cavalier, og bað að koma þeim til þín það fyrsta B. H. Hvað stendur til? allir að tala? En Þorrablótið! Ætlar þíi að vera a Þorrablót- inu? spyrja menn hver annan er þeir hittast. Fæstir eru lengiað hugsa sig um. Sjálfsagt! Hvað heldurðu? En sé ólund f einhverj'um og hann snúi upp á sig og segi: Eg hefi skiimm a Helga magra og þangað stíg ég ckki fæti mfnum, rekur hinn óðara upp skellihlátur og segir: Ekki batnar þér í lundinni fyrir það, laxi. Sá, sem annars sörmftl- ar alla áreins daga, ætti vissulcga fyrir það að þakka, að honum cr færi gefið á, að vera glaður með glöðnm Þorrablótsdaginn. Og p&ð skal ég segja Þer fyrir satt, að aldrei vcrður þ6 eins skap illur og daginn eftir, þegar þú heyrir alla ljúka upp einum munni og segja: Dæmalaust skemti cg mér vel! Jafnvel hefir aldrei & mér legið sfðan f æsku. Og j'afn-mikið yndi hcfi ég aldrei haft af þvf að vera Islendingur. Þa dauðiðrast þú eftir öllu saman og segir við sj'ftlfan þig: Mikið flón var ég að láta vera ó- lunð f mcr og fýlu, en fara ekki. Svona töluðu menn í fyrra bæði fyrir og eftir Þorrablót. Og svona tala menn og hugsa núna. Aðrir spyrj'a: Fyrir hverju er að gangast? Hvað er á boðstól- um? Prýðilegasta höllin sem til er íi borginni. Hundruðum dala hefir verið til kostað að skreyta hana síðan í fyrra. Dýrindis skuggsjár hafa hengdar verið með veggjum öllum frá. lofti niður að g<5lfi. Ágætur danssalur annar, þar sem séð verður um, að of margir, er eigi taka þátt í dansinum, þrengi sér ekki inn, svo nóg verði rúm fyrir alla, er spretta vilja úr spori. íslenzkur matur, prj^ðilega fram- reiddur og öllum krásum öðrum betri á bragðið. Tólf matseljur, forkunnar fagrar, í rauðum upphlutum og drifhvftum skyrtum. ' Tveir skutilsveinar f knébrókum og fornum höfðingjabúningi. Ljómandi kvæði, er sungin verða fyrir minnum öllum og helztu skáld vor hafa fengin verið til að yrkja fyrir þetta Þorrablót. Beztu ræðumcnn tíytja vönduð erindi fyrir helztru minnum og snerta þá strengi, sein viðkvæm- astir eru í brjöstum Vcstnr-Islend- inga, og hafa sumir þeirra aldrci áður talað & opinberum samkomum f Winnipee:. Hljóðfærasláttur ágætur og ekki færri en fimm hljtfðfæri, sem leikin verða. Rímur kvcðnar af helztu lista- mönnum í þeirri grein. Þulur einn flytur þulu, — hvort sem menn þá gæta þess vandlega, er f Eddn scgir: •'At h>sum þul hlæ þíi aldregi." Ræður má búast við að fluttar verði af mörgum hinna belztu gesta. Og skulu menn eftir þvf muna, að Þarn;l verðnr mannval Vestur-Islcndinga saman koiuið bæði karla og kvenna. Sungnir verða þj'óðtegir s'ingvar alla nóttina inn á milli, þegar uppi- hald verður. Allar konur, sem fslenzka bún- inga eiga, eða geta fengið scr )>á, eru beðnar að koma fram f J>eim. ungar sem gamlar. Vestur-Islendingar! L&tið nu ekki sæti antt verða. TuMlð samkvæmið verða vina- fögnuð svo mikinn, að lengi verði f minnum hafður. Kaupið sæti nú þegar. Talan cr takmðrkuð. Eng- um selt nema þeim, sem setið gcta við fyrsta borð. Hófið stendur: Þrcm náttum fyrir Þorraþræl, 15. febrúar, dag Fástfnuss hins helgn. Munið það! Allir eru gcstir bcðniv að koma, I þegar stundaklukkan f borgarhöll- íinni slær ítta að kveldi. i Verða menn þa til sætis leiddir, j þegar Þelr koma, en snæðingur ekki hafinn fyr en allir eru komuir í sæti sfn og samkvæmið hefir sett verið. Skyldu allir gera sér ant um að hegða sér eins hæversklega og sætu Þeir til borðs með konungi, forðast alla hftreisti, cn tala hljóð- lega hver við sinn sessunaut, s/na ræðumönnum hið bezta athygli og skrölta ekki með knffum og forkum né skrika með stólum. Skutilsveinar Hrlga. MIMNISTÞESS að öll bréf og blöð til undirritaðs, hvar sem þau finnast, og hvaðan sem þau koma, verða að sendast til P. O. Box 116, Winnipeg, Man. Styrkárr V. Helgason, nú að 555 Sargent Ave. W'peg.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.