Heimskringla - 09.02.1905, Blaðsíða 4

Heimskringla - 09.02.1905, Blaðsíða 4
HEIMSKRINGLA 9. FEBRÚAR 1905 XXXXXXXXXX^ Lóðir eru þegar seldar í Noble Park Altaf er ös á skrifstofu Þeirra félaga Oddson, Hansson & Vopni. Hver keppist við annan að ná í lóðir í NoblePark Það er heldur engin furða þó fólkið langi til að kaupa lóðir þessar, þvf aldrei fyrr hefir f>vílfkt tækifæri gefist að græða peninga, eins og einmitt nú f Noble Park. Þeir, sem eru enn ekki jarðeigendur, ættu sem allra fyrst að kaupa sér nokkrar lóðir og verða óðalsbænd- ur í Noble Park. Hverjir, sem vilja fA nánari upp- lýsingar eða uppdrætti af Noble Park, geta fengið það með J>vf að snúa sér til N O B L E Oddson, Hansson & Vopni Tel. 2312 P.O.Box 209 WINNIPEG Að eefnu tilefni skal þess getið, að ádeilugrein sú til séra Jóns Bjamasonar, 8em Heimskringlu hefir send verið, verður ekki tekin í blaðið. Heimskringla finnur hvorki hvöt né löngun til Þess að flytja slíkar greinar til séra Jóns eða annara. Þess skal og getið, að greinin um tfundarskylduna, sem n/Iega birtist hér f blaðinu, var af mér sjálfum rituð og að hvorki séra Rögnv. Pétursson eða nokkur ann- ar maður á hinn minsta Þátt f henni. B. L. Baldivinsson. Heimskringla hefir fengið tele- phone með númer 3512. Þeir, sem eiga erindi við blaðið, eru beðnir að muna þetta. Strætisbrauta félagið f Winni- peg hefir borgað bæjarsrjórninni 5 prócent af inntektum sfnum sfðasta ár, að upphæð $20,377.11. Alls voru inntektir félagsins á árinu $407,542.30. Herra Joseph B. Skaptason hef- ir verið veitt yfir-bokhaldarastaðan við akuryrkjudeild fylkísstjórnar innar. Joseph hefir í sfðastliðin 4 &r unnið fyrir þa deild, sem land- náms og ínnflutninga umboðsmað- ur og leyst það verk svo vel af hendi.að skipan hefir til hanskotn- ið: "Þoka þér ofar, vinur!" P Úr bréfi frá Minneota, Minn., 3l". f. m.: "Kona sera Björns B. John- son er hættulega veik. Tveir lækn- ar eru yfir henni, Brandson frá Milton, N.D., og Þórður læknir hér. Allir óska og vona, að hún nfti heilsu aftur, pvf þau hjón eru mjög vinsæl meðal fólks vors f þessari bygð." Sfðari fréttir segja, að kona þessi sé lfttin Tjaldbúðarsöfnuður hélt ársfund sinn þann 16. f. m. Á fundinum voru lagðar fram skýrslur yfir inn- tektir og útgjold safnaðarins á sfð- astliðnu fjárhagsári. Alls hefir söfnvðurinn tekið inn á árinu tvö þúsund sextfu og þrjá dollara og níutfu og fimm cents ($2,063.95). Tjaldbúðarsöfnuður hefir þvf ekki að eins mætt öllum sfnum útgjöld- um 4 árinu sem leið, heldur einnig borgað rúma $1,000.00 af gömlum skuldum. Á þessum fundi fór fram kosning embættismanna fyrir yfirstandandi ár. I safnaðarnefnd voru þessir kosnir: Th. Johnson, forseti; L. Jörundsson, féhirðir; J. Westman, skrifari; G- Johnson, fj^rmálaritari, og H. Halldórsson. Fyrir yfirskoðunarmenn voru kosn- ir Th. Oddson og P. Thompson. Til djákna voru útnefndir: O.Vopni, P. Anderson, G. Eyford og Ásbj. Eggertsson. Trustees safnaðarins eru Þeir sömu og að undanförnu, nefnil.: J. Gottskálksson, Magnús Markússon, H. Halldórsson, C.And- erson og J. Jónasson. Capt. Baldwin Anderson, hinn nýkjörni sveitarráðsmaður í Ward 1 f Gimlisveit, var hér f bæ nú fyr- ir nokkru sfðan f erindagerðum fyr- ir hag sveitar sinnar. Hann hefir gert tvær eða þrjár slíkar ferðir á fáum sfðastliðnum vikum, og sýnir með þvf lofsverðan áhvrpHyrir hag og framför héraðsins. Capt. And- erson hefir flutningssleða í ferðum milli Winnipeg Beach og Icelandic River, og hefir lagt svo mikið fé í það úthald, að ha,nn kveðst nu hafa hín bestu mannflutningatæki, sem nokkurn tfma hafa verið á brautum n/lendunnar, Haldi hann áfram að vinna að ffamförum nýlendunn- ar með sama áhuga og dugnaði eins og að undanförnu, Þ& er ólag með einhverss^aðar, ef ekki verður góður árangur af starfi hans. ? *¦. ák. jSk. >Jfc m. JÉfc MlMl ik ? J HÚS TIL SÖLU * Ég hefi hús og lóðir til sölu víðs vegar í bænum. Einnig útvega ég lán á fasteignir og tek hús og has- muni í eldsábyrgð. Office 413 Main Street, Telephone 2090. M. MARKÚSSON, 473 Jessie Ave., Winnipeg Kvennfélag Unitarasafnaðarins biður að láta þess getið, að f>ær ætli að hafa skomtisamkomu f lok febr. mánaðar er vel verður vandað til. Samkoman verður haldin í kirkju safnaðarins, og verður aug- lýst nákvæmar síðar. Þrjú góð herbergi til leigu, hent- ug fyrir íslenzka familfu. Hkr. víBar a. The State Bank of Hensel Þeir herrar Capt. B. Anderson, að Winnipeg Beach, og Jóhann Björnsson, frá Mountain, N. Dak hafa keypt greiðasölu húsið að Hnausa P.O. og ætla að byggja þar upp vænlegt gistihús að sumri. Það er mikil f>örf á stóru gisti húsi á þessum stað, þvf þar eiga allir ferð um, sem ferðast eftir ný lendunni, auk gufuskipanna, sem lenda þar að sumarlaginu. Þann 31. jan. sl. voru gefin sain an f hjónaband að heimili Hr. Jðns Olafssonar á Ross Ave. af séra R. Péturssyni,f>auungrú Munda John- son og Hr. Sigurður Magnússon, bæði til heimilis hér í bæ. Heims- kringla óskarþessum ungu hjónum allra framtfðarheilla. Herra I. Kristjánsson frá Moun- tain, N. D., var hér á ferð í vikunni sem leið, snöggva ferð. Herra Stefán Scheving hefir verið settur aðstoðar "Health In- spector" fyrir Winnipeg borg, frft 1. f>. m. Stefán er verki þvf vel vaxinn, og mega því landar vorir og aðrir bæjarbúar vænta allrar sanngirni frá hans hendi, sem er samrýmanleg við embættisekyldu hans. Thorsteinn Johnson, Ffólíns-kennari - 543 Victor St. 1-12 tf Herra Jðn Sigurðsson frá Mary Hill og ungfrú Guðrtin Ingibjörg Hallson, frá sama stað, voru gefin saman í hjónaband af séra Rögnv. Péturssyni, að heimili herra Eyj- ólfs Eyjólfssonar hér f bæ, þann 2. þ. m. Heimskringla öskar Þessum ungu hjónum allra heilla. Prédikað verður f nýju Únítara kirkjunni á sunnudagskveldið kem- ur. Guðsþjönusta byrjar kl. 7 e.h. Allir velkomnír. Sjö bréfberum ætlar Dominion stjórnin að bæta við f Winnipeg nú þegar. Bendir þetta tneðal ann- ars á stækkun bæjarius, seni nú tel- ur nær 100 þúsund íbCia. Bókmentafél. fslenzka í Kaup- mannahöfn hefir sýnt Heimsknnglu pann sóma, að senda blaðinu ýms- ar af hinum nýútkomnu bókum sínum, svo sem Tfmaritinu fyrir árið 1904, Landafræðissögu íslands 1904, Skfrnir 1.904, Sýslumanna- æfir 1904 og Bókmentasögu fslend- inga 1904, svo og Iftinn bækling á ensku, sem lýsir tilgangi og starf- semi félaifsins, ásamt meðlýsingu á! nálega f>0 brtkum, sem fáanlegar eru h]4 félaginu, auk 6 misrnun- andi uppdrátta yfir ísland. Fyrir þessa sendingu vottar Heims- kringla stjómendum Bókmentafe- lagsins kærar þakkir. Sfðar mun verða minst nokkru nánar á bækur þessar. Herra S. R. Johnson frá Moun- tairr. N. Dak., kom hingað í síð- ustu viku til lækninga við Catarrh. Dr. Good brendi innan úr nefinu mein það, er hafði vaxið þar, og tókst það vel. Sigurður vonar að verða jafngóður innan lítils tfma og gerði rað fyrir, að fara siður aftur i þessari viku. Voða kuldar hafa verið hér f Manitoba og norður Bandarfkjun- um undanfarna viku. í Montana sté frostið um mánaðamótin niður f 53 fyrir neðan zero á einum stað og 46 gr. á ö'ðrum. Þessu lfkt var £ mörgum stOðum f Norður Dakota og eins hér nyrðra. Leiðrétting. Lesendurnir eru beðnir að at- huga, að f æfiágripi f>vf, er ég ritaði eftir vin minn, Jónas sál. Oliver, í 15. nr. f>essa blaðs, dags. 19. jan.sl., er sagt, að Jónas sál. hafi um tfma alist um hjá herra B. Gíslasyni á Fljótum, — f>að átti að vera á Fjöll- um (Grfmsstöðum á Hólsfjöllum f Þingeyjars/slu). Þettt bið ég að lesið sé f m4lið. Mér láðist að geta þess, sem annars er vert að minnast, að Jónas sál. lagði ekki all-lltinn styrk til ýmsra þeirra fyr- irtækja meðal landa vorra hér, er hann taldi þjóðflokki vorum til heilla, og má f því sambandi geta pess, að hann studdi með örlátum peninga-tillógum kirkjulega starf semi hér f bæ, sem og ýms önnur þarflcg fyrirtæki. B. L. B. PALL M. CLEMENS BYGGINGAMEISTARI. 470 .llnin »t. Winnlpeg BAKEB BLOCK. stúdentaféiafCs-fundurinn. ^wwmnmmn? mmwmmtmt^ ~ | HEFIRDU REYNT? | A laugardagskveldið var, 4. þ.m., hOlt ísienzka Stúdentafélagið fund 1 samkomusal Tjaldbúðar-safnaðar. Á þeim fundi var hreyft máli, sem allir Vestur-Islendingar ættu að Iáta sig miklu skifta: Hvort ekki væri mö'gulegt, að koma á íslenzkri deild í hinni nýju Carnegie-bók- hlöðu, sem nú er langt komið að reisa hér í bænum. Til f>ess að yfirvega málið og leita upplýsinga um þetta var þriggja manna nefnd kosin. Þá fór fram prógram. Að venju félagsins hafa kven-meðlimir f>ess umsjón yfir pessum hluta fundar- ins einu sinni ár hvert, og leysa ungfrftrnar það verk jafnan vel af hendi, og f petta sinn skemtu þær vel. Ekki getur þó sá, er þetta ritar, gefið skra yfir það sem fram fór, nö nöfn þeirra, er skemtu. En það man hann, að nokkrar þýðar raddir sungu nokkura fagra sam- söngva, en aðrar s/ndu ýmsar mynd- ir Jffsins, sumar f gegn um sál Victors Hugo, aðrar í skrýtlum, svo maður hlaut að hlæja — jafnvel að hégómleik meðbræðra sinna. Þar næst gerðu ungfrúrnar gest- um sfnum gott, að íslenzkum sið, gáfu þeim kaffi. Var þar alt rausn- arlega framborið, en ekkert sparað. Þeir herrar H. Leo. og A. Ander- son þfikkuðu skólasystrum sfnum fyrir hönd piltanna. Var svo drukkið minni hinna fyrnefndu í fslenzku kaffi, — f>vf Vestur-íslend- ingar eiga enn ekki skólapilta, sem þora að etja við Bakkus. 8KÓCAPJLTVB. DREWRY'5 REDW00D LAGER EDA EXTRA P0RTER. Við ábyriíjustum okkar ölgerðir að vera þær hreinustu og beztu, og án als gruggs. Engin peningaupphæð hefir verið spöruð við til- búning þeirra. Öl okkar er það BEZTA sg HBEINASTA og LJÚFFENGASTA, sem fsest. Biðjið um þad hvar sem þór eruð staddir Cannda, Edward L. Drewry - - Winnipeg, JHanntactnrer & Jmperter, Í4U4U4U444444444444 4U4444444U44444UÍ | Hvi skyldi menn I ? i* ? : '? ? ? .? ? !? ? borga háar leigur inni f bænum, meðan menn geta fengið íand örskamt frá bænum fyrir GJAFVER Ð? Eg hefi til sölu land í St. James, 6 mflur frá pósthósinu, fram með Portage Ave. sporvagna-brautinni, sem menn geta eignast með $10 niðurborgun og $5 \ mánuði. Ekran að eins $150. Land f>etta er ágætt til garðræktar. Spor- vagnar flyija menn alla leiö. H. B. HARRISON & CO. Baker Blk., 470 Main St., Winnipeg Skrifstofa niín or i sambandi viö skrifstofu landa y&ar PXLS M. CLEMENS, byggingameistara. i I ?I ?• ?• ?????????????????????????????# HWAR S. B. Beuedictssonar fyrir áriö 1905 A fljógandi fer6út>nm allan heim. Það er nú aö mun stærra en 1 fyrra og rifandi skemtilegt aö efni. I>a8 flytur ritdóma, sögur, æfisðgur, ritgerflir, kvæði, spakmæli, skrýtlnr, myndir og fleira, — auk tfmatalsins. PaB er nú óefao ekki einungis falleg- asta fslenzka Almanak 1 heimi, heldur einnig hií langmerkilegasta, og getur hver sannfærst um þaO, me6 þyf ao kaupa þao og lesa, Verð 25 cents Fæst á skrifstofu FREYJU. hjá tslenzk- um bóksðlum og hjá umboðsmðnnum vfðsYogar nt um land. Sent póstfrítt hvert sem er, mót andvirði þess. Utanáskrift til ÍUgefanda er: 530 Maryland St., WINNIPEG 4 4 4 4 4 4 T t BUiíRIBBONMrfCO WIWMIPE6 Til hvers er f k,aupa ó; brent græn t kaffi og tapa einu pcl. af hverjum fimm pundum við það að brenna það sjálfur og eyða pessutan eins miklu eða meiru við ofbrenslu, að ótö'ldu tfmatapinu. PIONEER KAPPI er tilbrent með vél og gerir það betur en yður er mögu- legt, svo það verður smekkbetra. Biðjið matsalann um Pioneer Kaffi. Betri tegundir eru Mocha ogJava Kaftí, tií brent. Það er pað beza, sem fæst 1 pessu landi. m t t The Haldiö saman "Coupons" og skrifiö eftir verölistanum Blue Ribbon Mfg. ^winsr isr ipe g r t J. J. BILDFELL, 505 MAIN STREET selur hns og lóðir og annast þar að lút- andi stðrf; útvegar peningalán o. fl. Tel.: 2685 I O O T Tuttugasta og fyrsta ársþing stór atúku Good Templara í Manitoba ogN. W. Territory, verður sett á North-west Hall, Winnipeg, fimtu- dagskvöldið 16. febrúar, kl. 7.3o e. m. Því verður haldið áfram allan næstadag (föstudag). Þorrablótið verður þann 15. s.m., og far með járnbrautum er niðursett alla þá viku, alstaðar í Canada, svo það er óskað eftir að þetta f>ing verði fjölsótt, ekki eingöngu af fulltrú- um, heldur og af öllum Good Templurum sem verða staddir f bænum um pær mundir. O. BÚASON, Bitari. T akið vel eftir! VERZLUN K. VAL- GARÐSSONAR að Gimli hefir nú og mun framvegh hafa hin beztu kjörkaup, 3em hér verða fáanleg, í þessum eftirfylgjandi þremur grein- um: Flonr & Feefl Groceries, etc Meat market Lönd, Hús og Lóðir TIL SÖLU KjfJtverzlanin hefir verið dþekt h<ír til þessa og ætti þvf að vera mikil þægindi fyrir fólkið, að geta < ferigið kjöt a öllum tfmum árs. Þessar vörur verða engar "Til-, hreinsunar"-vurur, eins og verzlun G. Thorsteinssonar á Gimli aug- lýsir. Lftið inn og kynnið yður verðið; f>að kostar ekkert. I Notið tækifærið! Kaup ið lóðir & Heverley og Simcoe Strætum, $9.oo fetið. Stendur fáa daga. Ágætar lóðir á Clifton St. $5.oo fetið, nftlægt Ellice, Ave. mj'ig lftil niðurix)rg- un. Agæt hus með góðu verði f suður bæmim. Einnig Agætis lönd í Alberta fyrir 67.oo ekr- una, og iéttar afborganir. Þar eru keypt lfind svo nemur tugum þfisunda á hverjum degi. Kaupið lönd þar. Þar er franr- tíðar land! phone 2-17IGIMLI, MAN. - GIMLI, .MAX Kennara vantar við Foam Lake skóla, No. 504, fr& 1. aprfl næstk. til 1. nóv. Kennar- inn verður að hafa mentastig gild- andi í N. W. T. og tiltaka kaup- gjald. Tilboð séu komin til undir- ritaðs fyrir 1. march. JOHN JANUSSON, ritari. Foam Lake, 19. jan. 1905. Union Grocery and Provision Co. 163 NENA St. horni ELGIN AV Odýr— Matvara Allar vörur fluttar heim f hús viðskiftavina vorra með eftirfylgjandi verði: 16 pd. raspaður sykur.....$1.00- 9 pd. grænt kaffi.......... 1.00 11 pd. hrísgrjón .....'.----- o.50 Sago 10 pd á............ o.5o Tapioca 8 pd á..........o.25 Sveskjur, 6 pd............ 0.25 Soda Biscuits, 1 kassar 6.. . 0.15 Ýnisar teg. af sætabrauði pd 0.10 Happy Home s'pa 7 stykki 0.25 Þurkuð Epli 4 jxlá...... 0.25 Molasses 10 pd fata á___ 0.40 Borð Sfróp lo pd. fata á o.45 7 pd fata af Jam....... 0 45 Þorskur. saltaður, 4 pd.á .. 0.25 Fikjnr 8 ixl............... 0.25 Cookrng Butter, pd........ 12| vanaverð um 20c pd. Vér seljum pundið á.......... 0.10 Agætt borðsnrjOr, rrrótað .. . 0.15 Og allar aðrar viirur, með kjör- kaups verðj. Fólk f nærliggjaruli porpum og sveitum. stM 11 vildi njóta þess- ara kjörkaupa, gefur pantað vörurnar og scnt, nndvirðið með P'iritnninni: skal |>einr þá send- ast það. scnr um er beðið. J. J. Joselwich 161! NKXA ST. horni ELGIN Ave ¦ *

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.