Heimskringla - 06.04.1905, Blaðsíða 1

Heimskringla - 06.04.1905, Blaðsíða 1
?????????????????????????? ? ? ? T. THOMAS j lslenzkur kaupmaOur * ? selur liol og Kldivid ? Afgreitt fljótt og fullur maslir. ? 537 Ellioe Ave. Phone 2620 * ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T. THOMAS, KAl IMAÐUR nmboftssali fyrir ýms verzlunarfélög i af- ir paDtanir IsleDdi ir nýlenduDum, peim að kostnafiar- 1 Winnipeg o*; Austurfylkjunum, greiöir alskonar pautanir Isleadinga lausu. Skrifío eftir upplýsÍDgum til 537 Ellice Ave. - - - Winniþeg ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????4 XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA 6. APRÍL 1905 Nr. 26 Arni Egprtsson 871 ROSS AVENLE Phone 3033. Winnipeg. Agæt MjörÖ Ég hcfi ágætis bújörð til sölu við íslendingafljót, 180« ekrur. Ein af beztu böjörðum í því bygð- arlagi. Liggur rétt meði'ram fljóts- bakkanum. Talsverður heyskapur og einnig skógur; ágætis jarðvegur. Verðið að eins $650.22 Eignir hér í bænum teknar í skift um. Til frekari upplýsinga skrifið eða finnið Arni Eggertsson Offlce: Room 210 Mclntyre Elk Telephone 3364 Fregnsafn Markverðustu viðburðir hvaðanæfa. STRlÐS-FRETTIR Rússar hafa farið þess á leit við Frakka, að þeir geri tilraun við stjórn Japana, að komast að við- unanlegum friðarsamningutn. — Frakkar hafa lofað að gera tilraun í þessa átt með þvf skilyrði, að Bret- ar legðu lið sitir tíl, að þessir samn- ingar tækist. Herforingi Japana hefir skyrt frá þvf, að menn sínir hafi nú um tfma verið önnum kafnir við að telja saman herfangið, sem þeir fengu í Mukden, og kveður hann það vera alls, eftir þvf sem næst verði komist, um D4 millfón doll ara virði af matvælum og áhöldum og fatnaði, [og Ys millfón dollara virði af skotvopnum og skotfserum að auki. Fjórum dögum áður en Rússar flýðu staðinn, hafði mesta ógrynni af fatnaði og skótaui fyrir hermenn Russa komið til Mukden, en Japanar náðu f>vf öllu og kom f>að sér vel fyrir þá. Kuropatkin hafði gefiðjskipun um, að flytja alt þetta norðurj með hinum flýjandi herdeildum sínum, en enginn tími varð til þess, og hafði þvf margur Rússi um sáran fót að binda, er hann fekk enga skó eða annan klæðnað. Af hernaði'beggja málspartanna eru mjög litlar fregnir um þessar mundir Herforingi Rússa sendi hraðskeyti til Pétursborgar f>ann 29. marz; það voru að eins 4 orð: "Enear fréttir af stríðinu.', Þykir Þetta benda til f>ess, að Japanar hafi náð umráðum yfir fréttaþráð- unum og láti að eins þær fréttir berast út, sem þeim sýnist, og að þeir eigi níi f öllum höndum við Rússa þar eystra. Stjórnin á Rússlandi telur lfk- legt, að stór-bardagi hafi orðið, þó fréttir fáist ekki af honum. Heima fyrir & Rússlandi er alt f uPpn&mi. Æðstu höfðingjar og auðinenn í Moscow eru nu eindreg- ið á þyf máli, að stjórnin verði að rýmka urn frelsi þjóðarinnar, ann- ars sé alt í veði. Þessir menn eru farnir að setja verði um hús sín af ótta fyrir þvf, að þau verði sprengd f loft upp cða brend, f>vf að alþyð- an lætur allófriðloga og fremur ýms spellvirki á eignum auðmanna, hvar sem þvf vcrður við komiö; en her- lið stjórnarinnar ræður ckkcrt við þetta. í Yartaborg bá&t alþýðan og reif niður allar vfnsölubúðir f bænum og lögreglustöðvarnar, svo að stjórnin varð að senda þangað herskip og setia herdeildir f land til að halda friði, eins og þeir væru f óvina landi. Pólland og Finnland eru og f uppnámi, svo að stjórninni stendur stuggur af. Og svo er að sjá af öllum fréttum, að stjórninni verði nauðugur einn kostur, að veita þjóðinni aukið frelsi, en ekki gera menn sér von um, að hún veiti pingræði á sama hUt og viðgengst f öðrum Evrópulöndum. Þann 3. þ. m. segja herfréttir, að Rússar séu að rífa upp járnbrautir sínar í Manchuria, og pykir f>að benda á, að þeir búist við að verða algerlega að yfirgefa þenna lands- hluta og eftirláta hann óvinum sfn- um Japönum með öllum hans gögn- um og gæðum. Almælt er að hermennirnir hafi nú færst norður að Genshu skarði, 108 mflur fyrir norðan Tie skarð og að Japanar hafi þar að eins nægilegan herafla til að halda sfn- um hluta fyrir Rússum, þvf að að- alherdeildir þeirra séu á leið til Vladivostock, og ætli Japanar að gera umsát utn þann stað og herja á hann bæði frá sjó og landi, eins og f>eir gerðu við Port Arthur. Og efai enginn, að þeir vinni f>ar sig- ur að lokum. Nú er sagt að nokkru vænlegar mnni áhorfast viðvfkjandi friðar- samningi milli Rússa og Japana; sagt að þeir muni koma sér saman um, að leggja helztu ágreinings- atriðin í friðarsamningunum undir úrskurð Roosevelts forseta, og láta hann miðla málum svo algerður friður komist á meðal þeirra sem allra fyrst. Þó er enn ekki fullyrt, að Japanar gangi að f>essu. Öllum ber saman um, að Rúss- um sé nauðugur einn kostur að biðjast friðar. Þeir eru nú búnir að þreyta orustu við Japana í hálft annað ár, og hafa mist um hálfa millfón manna ásamt öllum her- skipaflota sfnum f>ar austur frá, auk alls þess ógrynnis sem f>eir hafa mist af hergögnum, sem er mörg hundruð millíón dollara virði. Þeir hafa tapað öllum yfirráðum á Corea og f Manchuria og orðið að gefa upp Port Arthur, öfiugasta vfgi f heimi. Og ofan á allar þess- ar hrakfarir bætist það, að þeir hafa tapað lánstrausti sfnu og fyr- irgert tiltrú og virðingu heimsins sem stórveldi. Þeir eiga þvf héðan af enga viðreisnarvon móti Japön- um. Stjórn þeirra og þjóð veit þetta, og allur heimurinn veit það, og — Japanar vita pað. Ottawa stjórnin ætlar að iáta byggja fiskiklak við Berens River, er geti ungað út 200 millfónum hvítfiska á ári hverju. — Ofriðlega gengur f>að til f Warshaw á Rússlandi. Þúsund Gyðingar héldu trúarlega samkomu þar á sunnudaginn var, en herlið- inu var sigað á þessa vopnlausu menn og urðu f>au leikslok, að 4 fundarmanna voru drepnir, en yfir 40 særðir, f>ar á meðal tvær konur Svipað þessu hefir átt sér stað f öðrum borgum þar f grcndinni. — Sósíalistar ganga nú um meðal al- þýðunnar og hciiuta, að hun lcggi fram fé til skotvopna kaupa. I>eir krefjast að sfign vissra upphæða, $2.50 til $5.00 af hvcrjum manni eftir efnum og astæðum. Þykir þctta ljós vottur um, að alnienn nppreist sé í vændum um land'alt og að alpýðan ætli sér að vera vel út búin að vopnum, svo að hún geti mætt herdeildum stjórnarinnar, [>ar Bem nauðsyn krefur. Svo er að sjá, sem stjórnin fari nú friðsam- lega að blaðstjórum landsins; hún hefir boðað þá á fund sinn og rætt landsmál við þá á kurteisan og vin- gjarnlegan hátt og óskað eftir sam- vhinu þeirra á þessum róstusömu tfmum. — Ofþurkar & Spáni hafa skemt uppskeru landsins svo mjög, að þúsundir manna eru aðfram komn- ar af hnngri og alsleysi. Svo geng- ur sulturinn að fólkinu, að það er farið að ráðast á og ræna mat- vöru úr búðum kaupmanna f ýms- um þorpum, er svo sagt að al- menn uppreist sé f vændum, ef stjórnin ekki g]öri bráðar ráðstaf anir til þess að bæta úr nauð fólks- ins. — Opinber kvörtun hefir gerð verið á bruggara fundi f Eng- landi, yfir þvf að alþýðan sé farin að minka bjór drykkju, en verji f þess stað efnum sfnum til þess, að fara á fótbolta leiki og aðrar sýn- ingar. A fundi þessum ræddu bruggarnir á hvern hátt hægt mundi að kippa þessu í lag. Einn maður gat þess að þó hægt væri með löggjöf að takmarka vfnnautn alþýðunnar, þá mundi veitast örð- ugt að fá löggjó'f er þvingaði fólk- ið til að drekka meira en það hefði lyst til. — Þjófa-hópur, sem um nokkura 'ára tfma hefir rænt og stolið f flestum borgum Frakklands, og stundum einnig myrt menn, hefir að sfðustu komist undir manna hendur. 15 þessara þokka pilta hafa verið dæmdir f fangelsi alt frá 5 árum til lífstfðar, eftir ]>vf sem sakir stóðu. — Kviðdómur einn (Grand Jury) f Toronto, hefir hafið það mæli og alvarlega ráðið dómur- um landsins til að taka það upp, að hýða menn fyrir drykkjuskap. Kviðdómendum þessum kemur saman um það, að leyfa mönnum að sleppa við h/ðinguna fyrir fyrsta brot, en að hver sá sem uppvís verður að þvf að verða drukkinn, oftar en einusinni, skuli sæta húð- strokum fyrir hvert brot. Tillaga þessi er svo ný, að hún hefir enþá ekki verið rædd 1 blöðunum, en væntanlega láta bindindisfélög landsins til sfn heyra um þetta áður langt lfður. — Þýzkt gufuskip sigldi á og braut Allan Line skipið Parisian 4 mflur frá Halifax höfn þ. 26. f. m. Um eitt þús. farþegjar voru á skipi Allan lfnunnar. Skipið komst með illan leik inn á höfnina og kom farþegjum öllum í land, en sökk sfðan. Mál hefir þegar risið út af þessu tilfelli milli félaga þeirra sem skipin eiga. — Tveir bræður f Ontario lentu f illu út úr trumálum, og beið ann- ar bana af áverka hins. Sá, er glæpinn framdi, kvað alveg nauð- synlegt, að ráða hinum bana vegna trúarskoðana hans. — Mrs. Chadwick hefir verið dæmd til 10 ára fangavistar fyrir skjalafölsun og peningasvik. Hún var kærð um að hafa snúðað út um 2 millíónir dollara, en hún kvað það vera fjarri öllum sanni, þvf skuldir sfnar væru ekki meiri en 750 |>us. dollarar. — Voða fellibylur, sem æddi yfir bæinn Louisburg f Minnesota að kveldi þcss 27. marz sl., gerði stór- kostlegt tjón á lffi manna og eign- um þar. Þrjár kornhlöður og vagn- Btöðvar (ireat Northcrn félagsins og60 fbúðarhús féllu til grunna og hvert einasta annað hús í bænum skemdist meira eða minna. Margir létu þar lffið og aðrir særðust. Allir tal og málvírar slitnnðu, og svo má heita, að bærimi allur vœri alger- lega eyðilagður. Ætlað er, að víð- ar liafi orðið skcmdir, þó cn se ó- l'rétt um það. — Flóð hafa sópað C. P. R. brúnni mikluaf Saskatchewan ánni hjá Saskatoon. Brúin var í 40 deildum, og tóku flóðin 21 deild. Félagið ætlar að endurbyggja brúna tafarlaust. — Maður að nafni Gessler Ros- seau, sem nýlega var dæmdur í fangelsi f New York fyrir það, að hann sendi sprengivcl út & bryggju Cunard lfnunnar þar í borginni í maímánuði 1903, sem hann ætlað- ist til að yrði flutt um borð f skip lfnunnar til þess að sprengja það f loft upp — hefir gert þá játningu í fangelsinu, að það hafi verið ein af sprengivélum hans, sem eyði- lagði Bandarfkja herskipið Mainc, er sprakk á Havana höfn í Cuba fyrir nokkrum árum. Játning hans er á þá leið, að á þeim árum, sem Cubamenn áttu í ófriði við Spánverja, þá hafði hann einsett sér að gera það, sem hann gæti, þeim til hjálpar, og f þvf skyni hefði hann flutt sig til Jacksonville og smfðað tværíiflugar sprengivélar, svo út búnar, að þær máttu vindast upp eins og klukka og voru svo vissar að sprengja með feikna afli á tilsettum tfma. í Jacksonville kyntist hann ýmsum uppreistarmönnum og samdi við þá að nota þessar vélar sfnar til þess að sprengja upp skip Spanverja á Havana eða öðrum höfnum við eyj- una. Menn voru gcrðir út til þess aðfesta vélarnar við eitt af skipum Spánvcrja ;'i næturþeli, en af þvi dimt var, þá festu þeir f misganj ingi vélina við skipið Maine, með þeim afleiðingum, sem þcgar eru kunnar. Sá. sem stóð fyrir þessu verki, drap sig. j>ei>ar hann upp- götvaði misgrip sitt. Aðrir, sem að verkinu unnu, fl/ðu landið og reit enginn hvcrjir þeir eru eða hvar niðurkomnir. Það er alment álitið að saga þessi sé sönn. — Frétt frá St. Pétursborg scgir Rússa keisara hafa gert tilraun til sjálfsmorðs, með þvf að skera sig í úlfliðina, en verið hindraður frá því af móður sinni. — Stjórnendur G.T.P. járnbraut- arinnar hafa látið það boð út ganga, að felag þeirra og C. N. R. félagið muni byggja sameiginlegar fólks- lestastö'ðvar f Winnipeg. G. T. P. féiagið hetír og ákveðið, að setja eina af aðalstöðvum sínum f Fort William, Ont. Fréttabréf. PIANOS og ORGANS. Heintzman & Co. Pianos.-----Bell Orgel. Vér seljum með mánaðarafborgunarskilmáium. J, J. H- McLEAN & CO. LTD. 530 MAIN St. WINMPEQ. NEW Y0RK LIFE Insurance Co. *ilLCa11- Árið 1904 var sextugasta aldursar félagsins. Á þvf ári seldust 185,367 lífsábyrgðar skýrteini að upphæð $342,212.569, fyrsta árgjald borgað. Það er 100 millíón- um meira, en nokkurt annað lffsábyrgðarfélag hefir selt á nokkru undanförnu ári. — Nærri 20 millfónir dollara var borgað fyrir 8000 dánarkröfur. Yfir 20 mill. til lif- andi meðlima. — 17 mill. dollara var láaað út á skýrteini þeirra móti 5 prócent árlegum vöxtum. — Inntektir fél. hækkuðu um 8^ millfón. — Sj'óður þess hækkaði um 38 millfónir, er nú $390,6(50,200.— Lffsábyrgð í gddi hækk- aði um $183,396,409. Öll lffsábyrgð í gikli 1. Jan. 1905 $1,928,609,308. CHR. OLAFSSON, AGENT. WlNNIPEG J. G. MORGAN, MANAGER Dáið hafa hér í Breiðuvík f vet- ur: 3.janúar, Olafnr Jónsson.smið- ur góður, ættaður úr Keiduhverfi. 70 ara. 13. marz, Eygerður Eyj- ólfsdóttir. ckkja cftir Einar sal. Oddsson, sem bjó á Ósi í Skila- mannahreppi f Borgarfj.sýslu. 69 ára gömul. Enginn veitir þvf neina sérlega eftirtekt; þó stöku maður flytji héð- an úr Gimlisveit; en þó er sá mað- ur að fara frá okkur í vor, sem sér- staklega er saknað af öllum, sem hann þekkja. Það er Jön bóndi Jónsson frá Grund f Mikley. Hann fer fyrir það fyrsta til Sclkirk. Fylgja honum hugheilar lieilla- óskir. Nú er ekki haft mikið orð á þvfi þó menn flytji inn í sveit okkar. það er svo vanalegt, enda er að verða erfiðara, að ná í góð lönd, með hverjum degi að heita má, os, ekki lfða mörg ár þar til sveitin vcrður albygð, og heimilisréttarlönd fækka óðum. Þó eru þau mörg til ennþá og sum góð. Loksins fóru menn að líta til Nýja Islands, og gerðu það þá svo munaði um. 0. G. .1. útgefandinn gætti ekki seni allra glöggvast að feta hógværðar og þolgæðisveginn, er kvenréttinda málefnið sérstaklega. utheimtir að þræddnr sé af forustukindinni. Þess væri óskandi, að leiðtogi málefnisins, Mrs. M. J. Benedicts- son, breytti sem fyrst um til batn- aðar og hefði framvegis betur að- laðandi rithátt og stefnu, malefn- inu til framfara og þroska. Annars er mjög hætt við, að starf hennar og áhugi nái ekki tilgangi sfnum eða beri sára lítinn bWmkrana lil betrandi áhrifa hvað það málefni snertir og sambúð karla og kvenna. Letandi " Freyiti." Þessir eiga bréf á skrifstofu Heims- kringlu, og eru hlutaðeigendur á- mintir um, að sækja bréfin t;ifar- laust. því Heimskringla tekur enga ábyrgð á bréfum, 8em scnd eru í póstkassa eða á skrifstofublaðsins: E Davíðsson, Sig. Jónasson Hltódal, 2 bróf, Miss Elfzabet Sigurðardóttir, Mrs. Margrét Bjfrnsson, Þrjú af brefnm þessum eru frá íslandi. Hnausa, Man., 26. marz 1905. Vorið er komið, "og grundirnar gróa", mætti bæta við, þvl snjór er & förum, nema f skóginum. Þessi vetur er einn hinn bezti, sem hér hefir komið í elztu manna minni. Fölagslífið hefir verið með fjör- ugasta móti, einkum scinni part vetrarins, hvað skemtisamkomur snertir, og verður fyrir það fyrsta fram í næsta mánuð. Samkomurn- ar hafa verið haldnar í Húsavfk, Gimli, Nesi, Árnesi, Hnausum, Geysir, Ardal, Icelandic River og Hecla, — fleiri og færri á ö'llum þessum stöðum. Kr. S. Thorsteinsson er búinn að selja greiðasöluhús sitt áHnaus- um; Baldvin Anderson, Húsavfk, stóð fyrir kaupunum. Hefir flogið fyrir, að þar eigi að setja upp vín- sölu verzlun, ef menn vilja leyfa það, En meiri þörf virðist vera þar á annari verzlun, þvf nóg hefir borist' hingafl norður af víninu f vetur og orðið mönnuin að fóta- kefli. Komið heflr til orða, að (íimli- sveit yrði skift í tvent, að minsta kostt, og mælir margt með þvf. — Hún er orðin of stór umfangs fyrir 4 meðráðendur, að hafa hana alla, eins og hún er, til að geta vcl stjórn- að, svo annaðhvort verður að skifta henni eða að fjölga meðráðendum •'Fre yj a." Þegar ég hefi lesið það blað nú um nokkra sfðustu mánuði hefir mér dottið í hug að spyrja sjálfan mig sem svo: Ætli allir lesendur "Freyju" séu ánægðir með stefnu þess blaðs nú upp á sfðkastið ? Persónulega finst mér spurningu þessari bezt svarað með þvf, að at- huga efni blaðsins nú, hvað lftið þar er rætt um "kvenréttindi" í þeirri mynd, er útgefandinn byrj- aði það malefni f fyrstu. Ná er því lfkast, að aðaláherzlan gangi út á það,að svfvirða karl- menn með þvf allra argasta, sem hægt er að finna í sögunni, og að útgefandinn hafi lasta- og glæpa- þrungnustu "rómana'' til hliðsjón- ar við ritsmíð sína. Ég hefi átt tal við nokkra kanp- endur og lesendur braðsins, er hafa lyst beiskri 6ánægju yfir stefnu þess um tíma, þar eð slfk frekja og ákafi, er þar kemur fram í óheppi- legri mynd en óskandi væri af leið- toga f þvf velferðarm&li, cr miklu fremur til að æsa upp ósamlyndi f hjúskaparmálum, en til að efla sannan ka^rlcika og einingar sam- vinnu milli karla og kvenna. Væri ástæða til að álíta, að út- gefandi "Freyju" hefði við ósam- lyndi og ókjör að búa af hálfu maka síns, þá væri ekki að undra, þótt Fasteignasala Komi nú bæði konur og menn, Komi hver sem getur, Þar um kosta kjörin tvenn Keppa þeir Jón og Pétur. Mcnnina í "Mekkintær" Megið þið fremsta telja, Flýgur sagan fjær og nær: "Fljótt og vel þeir selja!" Baldwinson það fljrttur fann ()g fyrstur Islendinga, Þá gullið skært um greipar rann Við gerða kaupsamr.inga. Spyrjið þið hann spjf>runum ur, Spyrjið, hvað 'ann haldi, Vm félaga með forðabúr Fult af oturgjaldi. Hann mun [>á án tafar tjá — Tal og ræðu vandar: — Farið strax og finnið þá, Flýtið ykkur "Landar!"' Þar er ekki stolt og staut, Né stirðleiki til anna, Þvf skal ykkur beina braut Beint til slfkra manna. MARKUSSON &. BENEDIKTSSON Skrifstofa: 219 Mclntyre Block. Telephone 29H6.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.