Heimskringla - 20.04.1905, Blaðsíða 1

Heimskringla - 20.04.1905, Blaðsíða 1
 U'^i; ?????????????????????????? ? ? ? T. THOMAS lslenzkur koupmaflur selur Kol og Eldivid Afgreitt fijótt og fullur mælir. J 537 Ellice Ave. Phone 2620 ? ? ?????????????????????????? ?????????????????????????? \ T. THOMAS, KAUPMABUR ? ? ? ? ? nroboössali fyrir ýms verzluoarfólög t Winnipes: og Austurfylkiunum, af- greíöir alskouar pantauir íslendinga r nýlendunum, peim að kostnaöar- lausu. Skrifið eftir upplýsingum til 537 Ellice Ave. Winniþeg ?????????????????????????? XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA 20. APRÍL 1905 Nr. 28 Arni Egeertssoa 071 Ptaone 3033. BOSS AVENUE • Winnipeg, Hér er tækifæri fyrir mann með ¦tt^ $2ooo.oo-^a Ég hefi til sölu 320 ekra búgarð, 30 mílur f rá Winnipeg og einamflu frá járnbrautarstöð. 160 ekrur eru plægðar & landinu og 40 ekrur beiti- land. Nú sem stendur eru 75 ekr- ur búnar undir sáningu. A land- inu er 7 herbergja cement-steypu hús (concrete) og byggingar yfir 75 gripi og 10 hross. Heyskapur er nógur skamt frá, ágætis vatn og ó- takmarkað frjftlsræði með gripi. — Kirkja og skóli er þar rétt hjá, og alt eftir f>vf Þægilegt. Verðið er $22 ekran og $2000 niðurborgun. Einnig eru gripir hæns og svfn til sölu. Til frekari upplýsinga skrifið eða finnið. Arni Eggertsson Offlce: Room 210 Mclntyre Blk Telephone 3364 Fregnsafn Markverðustu viðburðir hvaðanæfa. STRlÐS-FRETTIR Frá Tokio kemur sú frétt 11. Þ- m. að stjórn Japana séað auka her- afla sinn allan og ætli bráðlega að hafa eina millfon manna á vfgvell- inum. Þar af skulu 700,000 manns vera undir vopnum, en hinir 300,- 000 menn eru ákvarðaðir til annar- ar nauðsynlegrar vinnu, svo sem flutning matvæla og hergagna og annars farangurs, einnig til vega- gerða og byggingu járnbrauta. Japanar segja blátt áfram, að hve mikið sem Rússar auki herafla sinn, þ& skuli þeir jafnan verða Rússum yfirsterkari bæði að mann- fjölda & vfgvellinum og að vopna og stórskotaliðs útbúnaði. Japanar eru staðráðnir f þvf að taka Harbin herskildi og segjast aldrei munu l&ta þá borg lausa aft- ur. Þeir eru vissir um sigur sinn þar sem anDarsstaðar. Annars eru engar fréttir af landhernaðinum á hvoruga hlið. Þann 11. þ. m. flaug sú fregn um víða veröld, að flotarRússa og Jap- ana hefðu mæzt og barist og að Russar hefðu unnið þar frægan sigur: sðkt 5 bryndrekum Japana. En næsta dag var fregn Þessi bor- in til baka aftur og fullyrt, að sag- an hefði verið spunnin upp í Ber- lin & Þýzkalandi til þess að greiða fyrir l&ntöku Rússa, sem sagt er að hafi gengið illa þar f borginni, því auðmenn voru búnir að tapa allri von um, að Rússum mundi nokkurntfma takast að vinna & Japönum. Samtímis kom sú frétt, og mun sönn vera, að Rússar í Vladivostock hafi náð & vald sitt 5 japönskum herforingjum, sem voru f dular- búningi f borginni; Þeir voru að taka myndir af varnarvirkjum bæj- arins, þegar f>eir náðust, og voru tafarlaust hengdir. Skyrslur, sem fundust f vösum Þeirra, sýndu Ijós- lega, að peir voru Þegar búnir að senda nákvæma skriflega lýsingu af staðnum og legu vamarvirkjanna þar og höfðu lofað, að senda mynd- irnar sfðar. Japanar hafa því nú f sfnum höndum allar nauðsynleg- ar upplýsingar um staðinn. ur á, að pólitfska ftstandið f Ottawa sú mjög hættulegt og tvfsýnt. Ekki svo mjög vegna afskiftii sendimanns páfans af pólitfskum málum ríkis- ins, heldur vegna þess, að stjórnin se að Þrengja katólskum alþ/ðu- skólum upp & hin 2 nýju fylki í Vestur Canada, þvert á móti grund- vallarlö'gum ríkisins. Þessi fregn í Globe er áreiðanlega sönn og bygð á þvf, að rnjög mikill hluti Liberala f f>inginu er & móti Laurier f skóla- málinu. Katólskir í Quebec eru einnig á móti því, af f>ví Þeir & ekki nógu mikil hlunnindi fyrir trúbræður sfna f þessum nýju fylkj- um, þó Þeir Jati- að Þ°ir ^ái s^r- staka skóla. Og metodistar og aðrir f Vesturlandinu eru & mðti þvf, segja að katólskum mönnum sé með Þessu fyrirkomulagi veitt alt of mikil hlunnindi. Oseð enn hver endir hér & verður. — Þann 4. Þ' m- lét Bretastjórn selja við opinbert uppboð f Chat ham & Englandi 31 gflmul herskip. Þau seldust fyrir $690,000. Sölu- skilm&lar voru þeir, að ekkert þess- ara skipa mætti seljast útlendu veldi og að þau yrðu öll að vera eyðilögð innan 12 mftnaða frá sölu- degi. Skip þessi, Þegar þau voru bygð, kostuðu stjórnina 15 millí- ónir dollara. / — Hr. Nosse, konsúll Japana f Ottawa, hefir fengið skeyti frá stjórn sinni um, að síðan Japanar tóku sfðasta peningalán sitt í Lund- únum fyrir 150 millfónir dollara, þá hafi stjórnin nægilegt fé ti! þess að halda áfram hernaðinum móti Rússum f næstu 12 mánuðir. Allar hernaðarskuldir Japana teljast nú vera 460 miilfonirdollara. — Is er nú nýleystur af Rauðá og Assiniboine á hér við borgina, en fastur en á Rauðá niður við vatnið. Oyama marskálskur Japanita. að Þó af að Blaðið Toronto Globe, aðalmál- gagn Liberala í Ontario fylki, segir Þ/ðingarlaust að draga neinar dul- — Borgarstjóri Gannon f Beau- dette, Minn., var skotinn 4 skotum, er leiddu tilbana, um síðustu helgi. Tildrög til þessa voru að hann hafði látið lö'gsækja nokkura lögleysingja þar f bænum. Út af pesBa varð óánægja mikil meðal þorpsbúa og haldinu almennur fundur um m&lið. Fundurian samþykti að hann skyldi rækur úr bænum innan fárra kl.- tfma. Gannon hlýddi ekki Þessari skipun, og beíð bana fyrir. — Nfu bólusjúkir menn hafa fundist í bænum Chatham N.B., er fengið höfðu sýkina af fólki 1 rfkinu Maine í Bandarfkjunum. Skiljanlegt er að sýki Þe8si Keti borist til Manitoba með innflyti- endum, nema strangrar varúðar sé gætt. — Ein af ástæðum Laurier stj. fyrir Þvf að skólafrumvarp hennar viðvíkjandi nýju fylkjunum sé gott, er sú, að Frakkl.,ítalía, Austurrfki, Peru og Ecuador, séu ánægð með það; en Canada — sem lög þessi hafa mesta Þýðingu fyrir — um Það er ekkert sagt. — British Columbia stjórnin hetír fengið lagafrumvarp samÞykt af fylkis-þinginu, sem takmarkar mjög innflutning Japanfta í fylkið og bannar að þeim sé veitt at- vinna við opinber störf f fylkinu eða nokkur Þau ver^ or fylkis- stjórnin lætur gera. Frumvarpið var lagt fyrir þingið sfðasta dag- inn sem Það starfaði og látið ganga í gegnum alllar (3) umræður og na. staðfestingu; þykir mörgum að hér sé beitt ósanngyrni gegn Jöp- unum, og talið lfklegt að Dominion stjórnin ónýti lög Þes8'. eí rii hennar kasta kemui. — Eldur í bænura Balgonie, N. W.T., um síðustu helgi, gerði $70, 000 eignatjón — mikill hluti bæj- arins eyðilagðíst algjörlega. — Nýlega rann flutningslest C P.R. félagsins út af spori sfnu vest ur i klettafjöllum, og ultn þá 4 vagnar, ásamt gufukatlinum, ofan í Kicking Horse &na, og misti þar einn maður lffið en annar brotnaði á öðrum handlegg og báðum fót- um. Grjótskriða hafði fallið á sporið og orsakaði það slysið Síðan styrjöldin hófst í Austur- álfu hetír ekki verið jafn tfðrætt um nokkurn mann og Oyama. Það væri þvf ekki úr vegi, gefa lesendum Heimskringln ekki væri nema fáorða lýsingu manninum. Flestum ber saman um það, aldrei hafi meiri hershöfðingi nokk- uru sinni uppi verið. Englend- ingar jafna honum við sinn mikla Wellington. Amerfkumenn við sinn George Washington. Þjóð- verjar við Moltke. Italar við Gari- baldi. Frakkar við Napoleon. Og svo koll af kolli, ]>vf hver þjóð fyrir sig álftur jafnan sinu kappa mest- an og beztan. Oyama er nú (50 ára að aldri, en ern í bezta lagi. Manninum er heldur ekki fysj'að saman. Hann er á fjórðu alin á hæð og saman rekinn. Hausinn ákaflega stór, lfkur hnetti f lögun og sítur á svíra svo miklum sem á nauti væri. Augun eru svört sem f lirafni, en framúrskarandi gáfuleg, og svo hvöss, að lfkt er sem eldur úr þeim brenni. Þegar Oyama gerir sfnar fyrirskipanir, lítur hann ætfð fast á þann, sem við skipaninni & að taka, og áðuren tungan talarhafa augun gefið til kynna, að eitthvað er á ferðinni; þati tindra sem vígahnett- ir, og engum lifandi manni dettur ur í hug, að hafa á móti þvf, sem risinn segir. Hann er snjall f máli, röddin á- kaflega sterk og áherzlan ágæt. Hann talar frönsku og ensku eins og prófessor ásamt sfnu móður- máli. Oyama er af Þeim kynflokki kom- inn, sem kállaður er Kagoshima flokkur, og eru Þeir fjallabúar og mestir vfgamenn allra Japanfta. Forfeður Oyama, hver fram af öðr- um, voru hermenn og hetjur mikl- ar. Faðir hans lét þvf drenginn strax á unga aldri venjast við alls- konar harðneskju, jafnframt fþrótt- um og vopnaburði, "þvf hann skal hershö'fðingi og hetja verða," sagði faðir hans. Og þetta varð. Allur hinn mentaði heimurstend- ur á öndinni af aðdáun yfir hinum hrausta og slungna Oyama. 1869 var Oyama sendur til Frakk- lands til að læra alt, sem að hern- aði lyti. Hann var pví þar sem fulltrúi Japan stjórnar í öllu fransk- þýzka stríðinu 1870—71. Hann notaði sér þann tfma vel og ræki- lega. Hann var þrjú ár f Frakk- landi og f<5r svo heim til Japan. Tók hann þá strax til starfa að koma sem beztu fyrirkomulagi & hermál eyjarskeggja, og hefir nú f meir enn þrjá tugi ára unnið að því hvfldarlaust, að gera Japanfta það sem þeir eru, nefnilega: beztu hermenn, sem til eru á hnettinum. Hann var hermalaráðgjafi Japana í 12 ir og hafði því nokkurn vegin frfar hendur með að fá frá stjðrn- inni þau skildingaráð, sem hafa Þurfti, til Þess að standast kostn- aðinn við að æfa drengina. Kona Oyama er einhver hin mesta mentakona, sem til er í Jap- an. Hfin fékk mentun sína hjá Samúel frænda, og gaf hann henni heiðurspening fyrir góðar gáf\ir og kvennlegar dygðir, ÞeSar t"au skildu. Hjónaband marskálksins og hennar hefir verið hið elskuleg- asta, og eiga þan 3 VnJrn, tvo syni og eina dOttir. Enska er töluð f húsi þeirra, sem sagt er að sé hið skrautlegasta f 1x>rginni Tokio, — að undantekinni höll keisarans. Alt er þar ameríkst: hljóðfæri, borðbúnaður, stölar, lx>rð, bóka- skápar m. m. Þetta er stutt lýsing af hinum mikla manni, sem svo dásamlega berst fyrir föðurland sitt og rekur á flðtta hinn grimma rússneska björn, sem hafði hugsað sér að leggja undir sig alla Asíu, svo hann gæti sogið blóðið úr sonum og dætr- um hálfrar annarar heimsálfu. Honum nægði ekki blóð úr 150,- 000,000. Hann vildi bæta við sig 400,000,000. Blóðþyrstur er rúss- neski björninn. 5. .7. .1. PIANOS og ORGANS. Skapti Jósephsson dáinn. Látinn er á Seyðisfirði þann 15. marz sl. cand. phil. Skapti Jósephs- son, ritstj. Austra, H5 ára gamall, fæddur 17. júnf 1839. Banamein langvinn brjóstveiki. í.slendino-urmn við Harvard. Það er að eins einn íslenzkur nemandi nú við Harvartl háskól- ann sfðan Þorvaldur heitinn Þor- valdsson lézt— hr.VilhjálmurStef- Ansson. Hans hefir áðurverið get- ið f Heimskringlu, og meðalannars, að hann hafi gengist fyrir og komið á fræðimanna leiðangri til Islands, er leggur af stað í Þ^ ferð 25. mal næstkomandi. Vilhjálmur útskrifaðist vorið 1903 frá ríkisháskólanum f Iowa City og hefir sfðan dvalið þar eystra. Haustið 1903 innritaðist hann við Harvard University í guðfræðis- deildina, en lagði svo guðfræðis- nimið niður árið eftir og tók próf 1 f< rnfræði. Alt sfðastliðið ár hefir iiva.ii oini í'ornfræðinni einverð- ungu. Nú eftir nýkominni frétt að aust- an hefir hann verið skipaður próf- stjóri (exam. Proctor) f þessari sömu grein, og fyrir næstkomandi ár aðstoðar kennari í mannfræði (Anthropology). Eru allar lfkur til að hann nái þar fastari sessi áður en mö'rg ár Ifða, en enn pa er orðið, enda er hann hvorttveggja gáfu og reglumaður. Islendingar mega gleðjast yfir velgengni Þessa eina landa þar eystra, enda það sem einum Þokar &fram er vor allra heill. R. P. Winnipeo'. D&in 12 Þ- m- Mrs. Valgerður Skaptason, kona Magnúsar J Skaptasonar prests. Foreldrar hennar voru þau Sigurgeir Jóns- son, af hinni svokölluðu Reykja- hlfðarætt, og Ólöf Gabrfelsdóttir Var hún fædd árið 1855; giftist svo Magnúsi 1876, og áttu Þau saman 4 börn, sem nú lifa hér í Amerfku: Olöfu, konu Magnúsar læknis Hall- dórssonar í Souris; Önnu, Fanny og Jösep; en hið 5. dð á íslandi. Síðustu ár æfi sinnar var hún biluð að heilsu og fluttist loks fyrir ári sfðan til tengdasonar sfns Magnús- ar læknis Halldórssonar í Souris til að njóta læknishj&lpar og hjúkrun- ar dætra sinna tveggja. En sjúk- dómur hennar var Þa ölæknandi orðinn, og fékk hún Þar loksins hvfld þ&, sem hún svo lengi var buin að oska eftir. Hefntzman & Co. PianoH.-----Bell Orgel. Vér aeljum með m&naðarafborgunarskilm&iuni. J, J. H- McLEAN & CO. LTD. 330 AIAIÍÍ St. WINNIPEQ. NEW Y0RK Insuranee Co. LIFE John A. McCall, PRESIDKNT Arið 1904 var sextugasta aldurs&r félagsins. Á þvf &ri seldust 185,367 lffsábyrgðar skýrteini að upphæð $342,212,569, fyrste árgjald borgað. Það er 100 millíón- um meira, en nokkurt annað lffsábyrgðarfélag hefir selt & nokkru undanförnu ári. — Nærri 20 millfónir dollara var borgað fyrir 6000 dánarkröfur, Yfir 20 mill. til lif- andi meðlima. — 17 mill. dollara var láaað út á skýrteini ~Þeirra móti 5 prócent árlegum vöxtum. — Inntektir fél. hækkuðu um 8^ millfön. — Sjóður Þe8S hækkaði um 38 millfónir, er nú $390,660,260.— Lffsábyrgð í gildi hækk- aði um $183,396,409. Öll lffsábyrgð 1 gildi 1. Jan. 1905 $1,928,609,308. CHR. ÓLAFSSON, AGENT. WlNNIPEQ J. G. MORGAN, MANAOER Tveir menn hröpuðu niður af nýja C.P.R. hótellinu hér í bænum f sl. viku og biðu bana af. Viltu fá vinnu. Gætinn, duglegur, ráðvandur, einhleypur karlmaður getur fengið ftgæta vinnu með þvi að snöa sér tafarlaust td Niculásar Össurarson- ar f River Park. Vér leiðum athygli lesendanna að auglýsingu A, G. McDonald & Co. f þessu blaði. Þeir félagar leiða gas eða rafmagnsljós í hús manna og gera ágætt verk, og talsvert ó- dýrar en aðrir í bænum. Þeir óska eftir viðskiftum íslendinga og lofa að skifta sérlega vel við þ&. Les- endur eru beðnir að athuga, að Þeir eru EKKI McDonald Electric Company, heldur A. G. McDonald & Co., 417 Main St. Eða menn geta talað við þá með Phone 2142. Menn þessir eru sérlega liprir í viðskiftum og gera, alt verk mjög samvizkusamlega. Isl. gerðu vel f að skifta við Þ&- Jón M. Ólafsson frá Sandyland, Man., kom til bæjarins um fyrri helgi og heldur til & Fort Rouge hótellinu hér í bæ. Hann byst við að dvelja hér lengst af komandi s-umri. Bergur Jónsson fr& Baldur kom hér f bæ um síðustu helgi. Hann var & leið til Foam Lake, þar sem hann hefir tekið land fisamt nokkr- um öðrum mönnum þar úr bygð- inni. Sáning er nú alment byrjuð Þar í bygð. Bergur hefir dvalið 3 &r f Argyle og lætur hið bezta yfir bygðinni og fólki þar. Hann biður Heimskringlu að bera kveðju sfna til fyrri húsbænda sinna þar. Mrs. Margrét Benedictsson hefir látið tilkynna Heimskringlu ó&- nægju sfna út af gre'n sem birtist í Þessu blaði frá "Lesanda Freyju" um stefnu þess blaðs, og Þar sem sagt er meðal annars, að ^að se pvt lfkast "að útgefandinn hafi lasta og glæpaþrungnustu 'rómana' til hliðsjónar við ritsmfð sfna", og að "væri ástæða til að álfta, að útgef- andi Freyju hefði við ósamlyndi og ókjörað búa af hálfu maka síns, þ& væri ekki að nndra,þó hön gætti ekki sem allra glöggvast að feta hógværð- ar og þolgæðisveginn, er kvennrétt- inda m&lefnið sérstaklega útheimtir að þræddur se af forustukindinni.!, Af þessu er oss tjáð, að Mrs. Bene dictsson tínni sig meidda. Heimskringla hefir það til and- svara, að 1 ummælum þesgum er alls ekkert meiðandi, né heldur er par staðhæft eða gefið f skyn, að hún hafi við ósamlyndi og ókjör að búa af hálfu maka sfns. Ekki er Þar heldur sagt, að hún hafi lasta- og glæpaþrungnustu 'rómana' til hliðsjónar við ritsmlð sína, þótt höfundi greinarinnar finnist lfklegt að svo muni vera. Heimskrmgla tók grein fessa eins og hverja aðra grein, er ræðir um athugavert og alvarlegt mannfélags m&lefni, &n þess að blaðið sjálft taki nokkra hlutdeild 1 skoðunum Þeim' 8em þar koma fram, né kasti hinum minsta skugga & starfsemi Mrs. Benedictsson eða hjóskaparsam- band hennar við mann sinn. Og Heimskringla tj&ir sig enn fremur fúsa til þess, að birta svar frá Mrs. M. Benedictssou móti þessari um- ræddu grein eða öðrum slfkum greinum, sem héreftir kunna að koma í blaðinu. Því að eftir þeim umkvortunum, sem Heimskringlu hafa borist út af ó&nægju manna viðvfkjandi meðferð kvennréttinda- m&lsins f Freyju, ]>á má vænta fleiri slfkra greina sem Þ^s*'-''ar, er hér ræðir um. Allir blaðaiitgefondur mega jafn- an vænta Þess, að fundið verði að stefnu Þeirra og starfsemi. Svo hefir það gengið og svo mun það ganga framvegis. Heimskringla sér Þvf-enga ástæðu til Þess, að neita slíkum greinum birtingar, en tjáir sig á hinn bóginn fúsa, til þess, að li& rum til varnar þeim, sem & er ráðist. Sanngjarn- legar eða fr.jálslegar getnr blað vort ekki breytt í ágreiningsmilum fólks um almenn málefni. Spurningar og svör, Herra ritstjóri! Kg bið um svar f blaði viðvfkjandi spurningum: 1) Segist nokknð & því að gefa uiönnum h&ðslcg aukanöfu en þó ekki beinlínis a'ru meiðandi ? 2) Og i-f það væri brot á móti ákvæði laga, hvernig er Þa formleg meðferð mftlsins? Fdfrééur, Svar.— Já, það er saknæmt að uppnefna og varðar við lög, ef sótt er. Þvf miður loðir þessi uppnefn- ingasíki of mjög við suma af limd - um vorum enn þ&, en er þó mjög að minka hér vestra, sem betur fer, þvf siðurinn er ljötur og strákaleg- ur og ætti ckki að haldastvið. liitst). yðar heiðraða eftirfylgjandi Afbragðs land, með stóru góðu húsi, og fjósi yfir 40 gripi, og égætu vatnsbóli, f Pine Valley, er boðið til skiíta móti dágóðu híisi og lóð. Eigandinná yfir $1,000 f eigninni, er hann lætur upp f hús- eign hér f bænum. Bæjareignin verður að vera f suðurparti bæjar- ins. Tækifæri fyrir þ&, sem vilja komast á ágætt land. MARKUSSON & BENEDIKTSSON Skrifstofa: 219 Mclntyre Block. Telephone 2986.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.