Heimskringla - 11.05.1905, Blaðsíða 1

Heimskringla - 11.05.1905, Blaðsíða 1
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 537 Ellice Ave. Phone 2620 ? ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T. THOMAS lalenzkur kaupmaOnr selur Kol og Klflivid Afgreitt fljótt or fullur mælir. ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T. THOMAS, K,u pmaöur umboðssali fyrir ýms venlnnarfélög i Winnipeg o« AustnrfyUíjnnum. af- Kreiflir alskonar pautanir íslendinga ur nýlendunum, peim ao kostnaöar. lausu. Skriflfi eftir npplysingum til ? ? ? ? ? 537 Ellioe Ave. Winniþeg: ?????????????????????????? XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA 11. MAl 1905 Nr. 31 Arni Eggertsson 671 ROSS AVENUE Phone 3033. Winnipeg. Hér er tækifæri fyrir mann með fl&d^ $2000.00^5® Ég hefi til sölu 820 ekra búgarð, 80 mflur frá Winnipeg og eina mflu frá járnbrautarstöð. 160 ekrur eru plægðar & landinu og 40 ekrur beiti- land. Nú sem stendur eru 75 ekr- ur búnar undir sáningu. A land- inu er 7 herbergja eement-steypu hús (concrete) og byggingar yfir 75 gripi og 10 hross. Heyskapur er nógur skamt frá, ágætis vatn og ó- takmarkað frj&lsræði með gripi*. — Kirkja og skóli er þar rétt hjá, og alt eftir þvf þægilegt. Verðið er $22 ekran og $2000 niðurborgun. Einnig eru gripir hæns og svfn til sölu. Til frekari upplýsinga skrifið eða finnið. Arni Eggertsson Offlce: Room 210 Mclntyre Blk Telephone 3364 Fregnsafn Markverðustu viðburðir hvaðanæfa. STRlÐS-FRÉTTIR Það er nú talið vfst, að allir Eystrasalts flotar Rússa hafa sam- einast og hafast enn við á hó'fnum Frakka par eystra. Togo gamli er á verði, en hefir enn ekki komist í færi við Rússa. Sagt að hann hafi færri skipum á að skipa en betri samt að jafnaði en skip Rússa. Enginn veit, hve fijótt flotunum kann að lenda sam- an, en talið áreiðanlegt, að þar verði stór og þ/ðingarmikil orustu, þeg- ar kallið kemur. Ekkert fréttist af gerðum land- fylkinganna norður í Manchuríu, en ætla má, að þær séu alt af starf- andi. Enda er nú sú frétt borin út að gamli Oyama muni láta til skar ar skríða þar nyrðra \indir eins og harm er búinn að búa svo um sig eins og hoDum lfkar. Rússar gera sér ekki von um að geta unnið svig á Oyama og eins játa þeir, að eitthvað af skipum sfnum hljóti að verða undir í við- ureigninni við Togo, en þeir gera sér samt von um, að talsverður hluti skipanna muni komast til Vladivostock og geti hjftlpað til að verja staðinn fyrir Jöpunum. Heima fyrir á Rússlandi eru uppihaldslausar óeyrðir og víg og manndr&p alla trð, og mörg þeirra hroðaleg. Fólk er skotið fyrir- varalaust 1 kirkjum ,. sfnum og heimahíisum, og f hefndarskyni ræðst svo múgurinn á logregluliðið og meiðir það og drepur, þegar hann kemst höndunum undir. Ný- lega voru tveir lögregluþjónar þann- ig teknir úti á götum í einu smá- þorpi & Rösslandi og bókstaflega tættir sundur ögn fyrir ögn. Stjórn- in fær ekki við petta raðið, þó hún hafi herlið um land alt. Frá Tokio fréttist síðast, að Jap- anar séu f óða önn að reisa skip þau úr sjó, er þeir söktu fyrir Rúss- um við Chemulpo og Port Arthur. Fréttir eru ekki n&kvæmar að öðru en þv/, að stjórn Japana telur verk- ið ganga vel og að Japanar muni bráðlega geta notað nokkur af þessum öflugu herskipum til varn- ar landi sfnu. 100 þús. ekrur af' landi í norð- vestur Ciiiiada, voru nýlega soldar fölagi f Peoria 111. Verðsins er ekki getið en salan sýnir að Banda- rfkjamenn hafa gott álit á löndum hér nyrðra, og borga vel fyrir þau, þótt margir ísl. fjölskyldu-foður fáist ekki til að þiggja þau gefins. — Ameriskur maður að nafni Falk sigldi nýlega með frönsku skipi sem strandaði á klettum; á skipinu voru nær 100 manna. Falk hélt sér uppi á sundi f 9 kl. tfma þar til honum varð bjargað af öðru skipi. Mjög var hanu að- fram kominn af kulda og preytu. Ekki kvaðst hann vita hvað af skipshöfninni hefir orðið. —Fellibylur f Texas gerði 50 dala tjón í f bænum Owl þ. 5. þ.m. 2 menn mistu líf og 10 særðust, af peim 4 til ólffis. — Sérskóla frumvarp Laurier stjómarinnar gekk gegnum aðra umræðu f Ottawa þingi f sl. viku með yfir 80 atkv. fleirtölu. — Maður að nafni Ansell, sem nýlega hefir ferðast um Mexico, segir það rfki í mikilli framför. Spánska er þar töluð af flestum og er talin nauðsynleg í öllu viðskifta lffi rikisins. Herra Ansell segir verzlunar möguleika milli Canada og Mexico verra ótakmarkaða. I Mexico borg segir hann árlega fleiri stórhýei vera bygð heldur en í nokkurri borg í Canada. Alpjóða sýning á að haldast f Brussels f Belgíu á næsta hausti, f minningu um að þá eru liðin 75 &r sfðan Belgfa varð óháð rfkisheild Sýningin á að standa yfir f 8 mán., september, október og nóv., og er konungur Belgfu einn af forgöngu- mö'nnum hennar. — Nefnd sú sem um undanfar- in tíma hefir verið að rannsaka kolabirgðir Bretlands, segir árl. sé eytt 230,000,000 tn. af kolum, en að vitanlegt se með vissu að þar séu í jörðu 146,844 millfón tons af kolum. Nefndin ræður til að stofn- anir séu settar á fót til að framleiða rafmagn er svo megi leiða f verk- stæði landsins til að knýi'a vinnu V('lar. — Ottawa stjórnin ætlar að gera út hóp vísindamanna til þess að ferðast til Labrador og athuga þar algerðan sólmyrkva, sem sést það- an 30 ágúst n. k. Svo segja vfs- indamenn, að myrkvinn vari aðeins 1\ mínútu. — 907 rússneskir og þýzkir Gyðingar komu til Halifax í byrj. þessa mánaðar. Þeir ætla að setj- ast að f Norðvestur-landinu. — Snjófall, ekki alllítið, varð vfðsvegar í Manitoba aðfaranótt þ. 4. þ. m. og'nœsta dag. Er svo talið að það verði að miklu gagni fyrir bændurna hér í fylkinu sem vfða töldu akra sína alt of þurra. — Ottawa stjórnin hefir ákvarð- að að verja 850 þús. dollars til þess að halda þar herlið í bænum Hali- fax framvegis. — Bœrinn Uault í Ontario hefir ákvarðað að setja & stofn hjá sér rafljósastofnun á eigin reikning— svo bœjarbúar geti fengið ódýrt rafljós f hússfn. Ontario-búar eru yfirleitt hættir við að hlynna að einveldi auðfélaga eins og þeir gerðu á fyrri árum. — Fyrsta gufuskipið frá Bret- landi seci & þessu vori hefir kom- ist um St. Lawrence ána, til Mont- real, kom þar 2. þ.m. Nefnd sú sem sett var í Ottawa til þess, að safna upplýsingum um telephone félögin í Canada og starfsemi þeirra hefir haldið marga fundi og yfirheyrt mörg vitni f s. 1. viku. Bar eitt vitnið það, að kostnaður við að að byggja hverja mflu út fi. landsbygðum væri $87.10 Þar f væru stólpar og tveir þræðir og '2 sendivélar sfn á hvorjum enda; en þegar alt væri seni bezt útbúið þfi mundi kostnaðurinn verða sem næst $122.00 á hverja mflu. í Nova Scotia eru 30 tele- fón félög og ein telefón fyrir hverja 174 manns af allri fbúa tölu fylkis- ins. Þar kostar notkun talþráð- anna $30 til $45 á ári. Ýms smá félög myndast þannig, að f jöldi bænda taka sig saman um að byggja telefón lfnur eftir endi- löngum sveiiunum, og heim f hvers manns hús. Hver bóndi borgar kostnaðinn við sinn þráð, og svo sem $5.00 á ári til viðhalds öllu sveitarkerfinu. — Jacob Smith, glergerðarmað- ur í Munice, Ind., hefir uppgötvað nýtt eldsneyti sem gefur meiri hita en kol eða viður, en mfi þó fram leiða með mikið minni kostnaði. Engin reykur fylgir eldsneyti þessu nema þegar ofnar þeir sem brent er f, trekkja mikið. Efni þetta hefir verið prófað og reynst ágætlega bæði í húsofnum, matreiðslustóm. og undir gufu- kö'tlum í verksmiðjum og á járn- brautum. Aðal efnið í þessu elds- neyti er affallið frá trjákvoðu verksmiðjum. Margar slíkar verk- smiðjur eru í grend við Munice, og hver verksmiðja framleiðir daglega þúsundir tonna af þessu affalli, eða úrgangi við trjákvoðu- gerðina. Þessi úrgangur er aðal- lcga sódi og kaik. Við það er svo blandað hreinsaðri olfu, þar til efnið er á þykt við nýtt kýtti; síð- an er það stungið í hnausa með spaða og hent undir katla verk- smiðjunnar. Ein eldspfta na;gir til að kveykja í. og gefur það þíi voða mikinn hita. Ekkert gjall myndast við brunann. En úr öskunni gerir hr Smith annað efni sem hann færir sér til hagfeldra nota. Svo er sagt að 1 bushel af þessu elds- neyti brennur f 8 kl.stundir með nægilegum hita til að halda gufu f kötlum verksmiðjunnnar. Á patent skrifstofunni er efni þetta nefnt "SMITH FUEL". — Nefnd sú er f vor var kosin í St. Pétursborg til að rannsaka ákærur þær, um ónytjungskap Gen. Stoessell við vornina í Port Ar- thur, sem á hann hafa bornar verið, hefir komistað þeirri niðurstöðu að kærurnar séu yfirleitt á rökum bygðar. Það hefir sannast, að Stoessell fór ör sjaldan út úr vígi sínu, en sat þar og seldi matvæli til að auðga sjálfan sig. Kona hans aðstoðaði hann í þessu. — Rússastjóm hefir keypt her- flota tveggja þjóða, Argentina og Chile, en Japanar hafa keypt 27 öflug verzlunar skip, í viðbót við þau 30 skip sem þeir hafa n&ð á leið til Vladivostock. Þykir þetta benda á að þeir séu að hugsa meira um verzlun á landi sfnu, heldur en um strfðið. — Mælt er að C.P.R. félagið sé í undirbúningi með að segja upp atvinnu 10 þúsundum manna, þeim er vinna að viðhaldi brautar- innar. Félagið borgar árlega 4 millíón dollars til viðhalds 6000 mílum á brautum sfnum í vestur- Canada, en nú ráðgeri það að veita prfvat félögum þessa atvinnu, ef þau geta gert það fyrir minna verð, en nemur núverandi kostnaði. Sumar brautir f Bandarfkjunum hafa viðhaft þessa aðferð og gefist hun vel. — Ullarverksmiðju-eigendur f Canada lata illa af klæðagerðar- ástandinu og hafa beðið Ottawa stjórnina að hækka innflutningstoll á ullardúkum. Þeir segja, að af 75 ullarverksmiðjur f Canada, sem all- ar höfðu nóg að gera fram til 1896, séu nú að eins eftir 20 verkstæði, hin hafi öll orðið að hætta sö'kum tollbreytinga Laurierstjórnarinnar og hlunninda þeirra, sem hún hafi veitt brezkum ullardúka framleið- endum. Þeir sýna, að vegna þess að kol og vinnulaun eru miklu dýr- ari hér heldur en á Englandi, þá kosti framleiðsla ullardúkanna 38 per cent meira hér en á Englandi. Stjómin hefir lofað, að taka málið til íhugunar. — Kosningar f bænum Hemp- sted í Texas, til að ákveða hvort yfnsölubann skyldi gert að lögum þar í héraðinu eða ekki, lyktaði þannig, að vfnbannsmenn nnnu sigur, Út af þessu varð svo mikil óánægja að f upphlaup slóst milli flokkanna.' Þrír menn biðu bana í þeim bardaga. — Á Spfini var það nýlega leitt f lög að halda nautaat á sunnudögum og þar af leiðandi voru þessar skemtanir um hönd hafðar um alt landið á sunnudaginn var. Að- göngumiðar voru seldir háu verði, og svo var alþýðan sólgin í að sjá leikina, að fátæklingar seldu f sum- um tilfellum fötin utan af sér og húsmunina úr hreysum sfnum til þess að geta sótt þessar skemtanir. í höfuðborginni Madrid fengu 20 þús. manns aðgang að s/ningunni, en 80 þus. stóðu umhverfis húsið f 2| klukkutíma meðan 6 menn og 11 hestar létu lffið og 3 menn voru særðir. Dýrsæði fólksins og óhljóð- um við þetta tækifæri er viðbrugð- ið í fróttum frá Evrópu. ISLAND. PIANOS og ORGANS. tlciiitxiiian 4k Co. PianoH.-----Bell Orerl. Vér seljnm með mánaðarafborgunarskilmálmn. J, J. H- McLEAN & CO. LTD. 530 MAIN St. WINNIPEG. Pétur Grfmsson, roskinn maður f Reykjavfk, hengdi Big 26. niarz sl. — Tveir menn, annar þeirra Hann- es S. Hansson, fr'i Vesturiieimi. hafa beðið Dæjarstjóru Reykjavfk- ur um notkun lauganna til raf- magusleiðslu til að raflýsa borgina. Vill annar þeirra f& einkaleyfi til 30 ára, en bæjarstjómin synjað um það; hún hefir þó sett nefnd manna til að rannsaka málið. — Bor vatns- leitarmanna hefir farið gegn um 3 málmlög, eitt þeirra '&\ þumlungur á þykt og hin tvö rúmlega 2 þuml. Milli þeirra eru þunn leirlög. Bor- inn var á fjórða málmlaginu þann 13. apríl sl. Enn hefir ekki sann- ast með vissu, að gull sé f þessum málmlögum, en nokkurn vegin full vissa fengin fyrir því, að þar eru fleiri málmar en eir og j&rn. — Strandgæzluskipið Hecla hefir ný- lega handsamað 6 botnverpinga, sem voru að veiðum í landhelgi nalægt Vestmannaeyjum. Lands- sjóður hefir þar fengið nfilægt 6 þús. og 500 kr. f sektarfé auk tipp- tækra veiðarfæra og afla. — Hlað- .afli f Vestmannaeyjum 1 byrjun aprflmánaðar. — Dr. Valtýr Guð- mundsson hefir sagt sig úr hjá- leigusýningarnefndinni dö'nsku, — Húsbruni í Hnffsdal f marzmánuði sl. Það var fbúðarhús Péturs Ní- elssonar. Fólk bjargaði sér nauðu- lega úr eldinum, en fátt n&ðist af húsmunum. — Mývetningar telja vafalaust, áð útileguþjófar hafist við f Ódáðahrauni, og hafa manna- slóðir verið raktar þangað. Um eða yfir 100 fíár vantaði af f jalli í haust f Mývatnssveit og einnig nokkur trippi, og er talið vfst, að útilegumennirnir séu valdir að þessum skepnumissi. Þeir, sem lengst hafa rakið slóðir manna inn í öræfin, segjast hafa kent reykjar- eim, er vindur stóð sunnan af ö'r- æfunum. — Uppvíst er það orðið að forngripasafns vörðurinn f R.- vfk hefir tekið gripi úr safninu til þess að senda þ& & hjáleigusýning- una í Kaupmannahö'fn. — Skemti- för til Islands ætla danskir búfrueð- ingar að ger f iúnf næstk. og ferð- ast um Ámessýslu og ef til vill norður í land. — Kristján Hjálm- arsson, alþektur óreglumaður, fanst örcndur á Isafjarðarpolli 15. marz sl. — Þilskipaafli í marzmánuði víð- ast lítill, en talsvert aflast & opna báta á Isafjarðardjúpi og víða sunn- an lands. — Uppþot mikið hafði orðið í Riiykjavík, er það fréttist, að gull hcl'ði fundist þar í grend- inni, 118 feta djúpt í jörðu. En svo reyndist, að málmurinn var að eins brennisteins-kisill lftið eitt blandaður kopar. I blaðinu sl. er þetta: "Andatrúarmenn eru nú farnir að leika listir sínar hér í bænum og særa fram sálir manna til viðtals við sig. Forsprakkarnir eru frú ein hör í bænum og Einar Hjörleifsson ritstjóri. Ganga mikl- ar sögur um bæinn af kyngi þeirra, en misjafnlega er yfir henni látið. ..........Einn af þeim, sem fram hafa verið kallaðir, kvað vera Jón- as sál. organisti, og á hann að hafa látið lftið yfir sönglistinni hinum- megin." Ennfremur segir blaðið, að ritstjóri ísafoldar sö "genginn af trúnni" og orðinn kórdjákni f söfn- uði andatruarflokksins, og telur blaðið það trúðskrfpi og loddara skap, að fást við dulspeki þessa, og fer mörgum öðram hörðum orðum um þi Einar og Björn, ritstj. Fjall- konunnar og Isafoldar. Reykjavfk 1. aprfl flytur þetta: "Oull fanst sfðdegis í gær við bor- anirnar upp við Öskjuhlíð, 118 feta djúpt f jörðu. Menn hugðu fyrst, að þetta kynni að vera l&tún, en við ýtarlegri rannsóknir eru nú sannprófað, að það er skírt gull. Gullið er ekki sandur, heldur f smá- hnullungum,sem jarðnafarinn hefir skafið. llv(» mikið það kann að vera, verður reynslan að skera úr, cn á þvf er ckki vatí, að her er gull fundið í jörðu." Einhvcrn góðan veðurdag kom svo einhverjum snarr&ðum Japana það snjallræði f hug að hafa enda- skifti á þessari aðferð og reyna með Reykjavfk dagsett 4^þvf móti að n& í eitthvað af þessu d/rindis postulfni, sem lá á sj&var- botni sfðan skipið sökk, sem áður var getið um. Menn vissu upp & h&r hvar þetta vildi til, en þar var svo djíipt til botns, að ekki var hægt að senda kafara eftir gersem- unum. Þessi snarráði fiskimaður var ekki lengi að velta þessu fyrir sér, heldur réri þangað sem skipið sökk. Hann hnýtti stóran og bráð- lifandi &ttfæting á færið sitt, rendi honum til botns og beið svo róleg- ur. Eftir nokkra stund dró hann færið upp aftur, — og viti menn, hann hafði átt kollgötuna, því &tt- fætingurinn hafði holað sér niður í dýrindis postulfnsker, sem var dreg- ið upp með honum. Ker þetta var hið mesta listasmíði, og seldist fyrir meira fé en fiskimaðurinn gat unnið sér inn árlangt. Það leið ckki & löngu, að fleiri kæmust á snoðir um þetta og færi að reyna þessa veiði lfka, og síðan hefir postulínsveiði vcrið stunduð þarna af kappi og hefir tekist svo vel, að buið et að n4 upp aftur mfcira en helming af postulfninu, sem sökk þama f hyldýpið fyrir meira en hundrað 'áram sfðan. , Þýtt ur rS<it. Sve. J'oxt " Postulíns-veiði. Thorsteinn Johnson, Fíólíns-kennari - 543 Victor St. 1-12 tf Hefir þú nokkurn tíma heyrt talað um postulfns - veiði? Lfk- lega ekki, þvf það er alveg spánnýr atvinnuvegur. Dr. Hugh M. Smith< sem einn af meðlimum í fiskiveiða- nefnd Bandarlkjanna, var nýlega sjónarvottur að þvf, hvemig farið er að reka þann atvinnuveg. Fyrir meir en hundrað árum síð- an, er sagt að stórt seglskip hafi lagt af stoð frá Korea eyjunni hlað- ið dýrindis postulini, sem átti að fara til keisarahallarinnar f Japan. Óveður mikið skall á þegar skipið var komið svo nærri landi, að Það sást frá höfninni, þar scm það átti að skila af sér þessum dýrnucta farangri. Ovoðrið varð svo mikið að við ekkert varð ráðið og skipið sökk í Innsjónum, mjo'g skamt frá Kyoto. Skipstjórinn og h&setar hans fyrirfóru sér undireins — eins og aitftt i»r meðal Japana þeg- ar þeim verður einhvcr skyssan á, eða þeim mishepnast að fram- kvæma það, sem þeim er tröað fyrir. Og það var það scinasto, sem heyrst hafði um þennan dýr- indisfarm f meir en hundrað ár, þangað til fyrir f&um &rum sfðan. Nú vfkur sögunni að kolkrabba- veiði, sem Japansmenn reka á mjog fátíðan og einkennilegan hátt. Kol- krabbinn, sem stundum er kallaður ftttfætingur eða djöfulsfiskur, hefir þann sið, að fela sig í holum eða dældum í sjónum, bæði & milli steina og annarsstaðar; þaðan get- ur hann betur varist óvinum sfn- um og veitt sér til matar með þvf að útrétta sína mjóu og mörgu arma og handsama það, sem hon- um þykir gómsætast og að ber. Fiskimennimir hafa fært S(ar þessa h&ttsemi hans í nyt: Þeir búa sig út með leirker og renna þeim til botns og l&ta þau liggja þar um stund. Kolkrabbinn skrfður í ker- in og er svo dreginn með þeim upp f b&tinn, þegar fiskimannanna tími er kominn. Japanar sækjast mjö'g eftir þessum fiski, þvf þeim þykir hann hið mesta sælgæti. Búland til sölu Kg hefi 240 ekrur af góðu búlandi, 48 mílur suð- vesturfrá Winnipeg, skamt frá Glenboro - brautinni, sem ég get selt eða skif t fyrir eignir her f bæn- um. Þeir, sem vildu sinna j>(»ssn, snúi tér til J. T. Bergman 680 Sherbrooke St. Nú er vetur vikinn frá, Vor og sumarblíða Letruð skyrt um h'hid og sjá, Losar alt við kvfða. Hagsældin er hepni jöfn 1 hendi um að strjúka. Óðulin og aurasöfn Á ýmsa vegu fjúka Ef þið viljið eitthvað fá, Ögn í líka r^sla, í "Mekkinteer" þið megið sj& Menn er um það sýsla. Eins og sj&ið um það skr&ð Ei með dæmi hörðu, Þeir húss og lóða hafa r&ð- A himni bæði og jórðu. Er sú bænin innileg — Ei má góðu hafna — Að þið kjósið vissan veg I velsæld nú að dafna. MARKUSSON &. BENEDIKTSSON Skrifstofa: 219 Melntyre Block. Telephone 2986.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.