Heimskringla - 24.08.1905, Blaðsíða 1

Heimskringla - 24.08.1905, Blaðsíða 1
?????????????????????????? T. THOMAS * lglenxknr kaupmaOur J ? selir Kol og Eldivid J Afgreitt fljótt og f ullur rutelir. J X 537 Ellice Ave. Phone 2620 ? ?????????????????????????? ?????????????????????????? ? ? ? ? T. THOMAS, KAyPMABCR ? ? ? ? ? muboðssali fyrir ýms verzlunarfólög t Winnipeg or Austurfylkjunum, af- greiðir alsfeonarpantanir íslendinga r nýlendunum, peim aft kostnaðar- lausu. Skrifið eftir upplysingum til ? ? ? ? ? 537 Ellice Ave. Winniþeg ? ? ?????????????????????????? XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA 24. ÁGÚST 1905 Nr. 46 Árni Eggertsson 671 ROSS AVENL'E Phont 3033. Winnipeg. Eg hefi til sölu lot á Bevorly St. norðan við Sargent að vestanverðu fyrir $350.00. A Arlington St. fyrir $10 fetið. " Alverstone St. fyrir $10 fetið. " Vietor St. fyrir $16 fetið. " Maryland St. fyrir $23 fetið. " Agnes St. fyrir $15 fetið. " Furby St. fyrir $24 fetið. " William Ave. $14 fetið. A Notre DameAve. 33x198 ft. til Winnipeg Ave. Gjafverð $25 fetið. Nú hefi ég nóg af oeningum að lána út á góð hús. Eldsíibyrgð, Lífsabyrgð. Komið og hafið tal af mér. Árni Eggertsson Offlce: Roora 2L0 Mclntyre Blk Telephone 3364 Fregnsafn Markverðustu viðburðir hvaðanæfa. Sáttanefnd Rússa og Japana, sem nú hefir fundi með sér f bæn- Portsmouth, N. H., f Bandarfkjun- um, hefir enn ekki meira en lftil- fjörlefca byrjað umræður mn hin ýmsu atriði, er Japanar heimta. að vita greinilega um öll atriði þessa máls, en svo mikið er vfst, að Japanar heimta meðal annars að Rússar borgi aér allan lierkostn- að að fullu; einnig krefjast þeir fullra umriða yfir Port Arthur og Liao Tung skaganum öllum og að Rússar hafi sig á burtu úr Man- ehurfu fyrir fult og alt. Þeir vilja einnig að Rússar Uti af hendi Sak- halin eyjuna og selji sér f hendur alla russnesku járnbrauthia norður til Harbin, og öll herskip, sem tóku þátt f stríðinu og nú eru f haldi á /msum h'Sfnum. Vitaskuld áskilja Japanar sér lfka öll umráð yfir Kórea eyjunni. Rússar hafa að sögn þegar geng- ið að 7 af 13 samningsatriðum. Þeir viðurkenna yfirráð Japana í Kóreu og á ðllum Liao Tune; skag- anum; þeir afsala sér Port Arthur og vilja láta af hendi hin umgetnu herskip. En þetta er pó alt þeim skilyrðum bundið, að keisarinn sampykki gerðir nefndarinnar. Öll þau atriði, sem nefndarmenn ekki geta komið sér saman um að svo stöddu, eru látin siti'a á hakan- um pangað til þau atriði eru út- rædd, sem lfklegt er að báðir m&ls- partar geti komið ser saman um. Þeir,sem semj'a fyrir hönd Rússa, eru M. Witte og barún Rosen, en Japana megin eru peir barún Komura og Mr. Takashira. Að malefnin séu í meira lagi al- varleg má meðal annars marka af Því, að á sunnudaginn pann 13. þ. m. sendu nefndarmenn hraðskeyti til stjórna sinna 6. Rússlandi og f Japan, sem kostuðu samtals 190 pús. dollara. Nefndarmenn hafa komið sér saman um, að gera sem minst af gerðum sfnum opinbert, fyr en hvert sörstakt atriði er orðið að samningum. En búist er við, að innan f4rra daga veiðigert heyrum kunnugt, hvernig sakir standa. En meðan nefndin situr sveitt við að reyna að semja um frið, halda þeir Oyama og menn hans áfram að herja á Rnssa í Man- churíu. Og svo segir herforingi Rússa par, í frétt til keisarans fyr- ir fáum dögum sfðan, að Japanar liaíi ráðist á fylkingqr sfnar og gengið svo hart að, að Rússar hafi orðið að hörfa undan. En ekki getur hann um, hve mikið mann- fall liafi orðið. Ein lítil rússnesk herdeild gaf sitr á náðir Japana, og var vel tek- ið. Foringi peirrar deildar kvaðst hafa sent um 100 miinnum af her- deildinni, sem voru fjarverandi, skeyti um að koma á eftir og gef- ast upp. Tólf hundruð rússneskir her- menn f Harbin hafa limlest sig til þess að geta komist hjá herpjón- ustu. Japanar hafa skotið á og sökt 2 rúsneskum verzlunarskipum, ' og einnig rússneska herskipinu "Reti- viz" og féll þar öll skipshöfnin. Japanar hafa n'ið bænum Okhotsk, veittu íbúarnir lítið viðnám, {>vf bærinn var ekki vfggirtur. — Lord Curzon hefir sagt af x*r embætti sem landsstjóri á Ind- landi. I hans stað hefir verið skip- aður Lord Minto, fyrverandi lands- stjóri f Canada. — Látinn er 1 Frederickton, N. B., Hon. David Wark, senator, og elzti stjórnmálamaður í Canada. Hann varð 101 ára gamall. — Hópur af Doukhobors eru á leið til Canada. London blöðin segj'a, að þeir séu stðrir menn og sterklogir; tveir menn í höpinim eru 6 fet og 8 þuml. á hæð og hinir allir yfir 6 fet. — Frétt frá Rússlandi á mánu- daginn 21. p.m. segir, að stj'órnin par neiti að borga Jap'inum nokk- urn herkostnað eða að láta af hendi við þá Sakhalin eyjuna. En kríif- ur þeirra um tilkall til herskipa, sem undan komust og fly'ðu inn á hafnir annara þjóða, og um tak- mörkun á herafla Rússa í Austur- ftlfu, — eru Rússar fusir að sam- þykkja. Ef Japanar halda fast við kröfur sínar um borgun herkostn- aðar og afsal Sakhalin eyjunnar, þá er líklegt, að ekki verði af frið- arsamningunum að svo stöddu. — Great Northern járnbrautarfö- lagið hefir fært niður flutnings- gjald á hveiti bænda svo nemur um 2 cent á hverjum 100 puadum frá N. JJakota til Duluth. — Bæjarstjórnin í Los Angeles, Cal., hefir með höndum það mikil- fenglegasta vatnsleiðsluverk, sem nokkurn tíma hefir reynt verið 1 heiminum. Það íi að taka vatnið úr fjall-lendi f 240 mflna fjarlægð frá bænum og leiða pað paðan í vfðum pípum alla leið til borgar- innar. Vatnsafl borgarinnar er talið nægilegt fyrir nfiverandi fbáa- fjölda, en alt bendir til þess, að bærinn muni mj'ög bráðlega stækka svo að vatnsþurð verði, nema þetta fyrirtæki sé framkvæmt tafarlaust. — Blaðið Free Press sk/rir frá þvf, að við rannsókn kjörlistanna f Philadelphia hafi pað sannast, að GO þúsund mannanöfn hafi voriö par umfram það, sem átt hefði að vera, og að sumir þeirra, sem á listunum voru taldir að eiga at- kvæðisrétt, hafi verið f gröf sinni f sl. 40 ár. Það hefði verið rétt að draga rautt stryk yfir nöfn hinna dánu naunga. — Ýmsir bæir f Bandarfkjunum eru farnir að finna til pess, að íbú- um þeirra er hin mesta hætta búin af sjálfhreyfivögnum, sem renna með alt of miklum hraða eftir göt- unum. Margskonar akvæði hafa gerð verið til pess að hindra þ'enn- an ófögnuð, sem árlega fer vaxandi. Bæjarstjórnin í Glencoe 1 Illinois ríkinu hefir þannig tekið pað til bragðs, að setja tálmanir á götur bæjarins, sem eru hættulegar fyrir vagna, sem renna með miklum hraða. Eigendur sjálfhreyfivagna hafa höfðað mal móti bæj'arstjórn- inni út af þessu tiltæki hennar og heimta 10 þúsund dollara fyrir hvern mann, sem bfður tjón af pví að keyra yfir þessar torfærur á strætam bæjarins. Málið er nú fyrir dómstólunum. — Hungursneyð er í AndaMsfu a Spini. Hópar hungraðra manna rafa um landið fram og aftur og ræna ollu ætilegu fr.'i bændum og slátra bupeningi peirra ser til mat- ar. Auðmenn flýja eignir sfnar undan þessum óaldarflokkum og hafa sest að f borginni !; eville í Cordowa héraðinu. Flokkur af 4 þúsund flækingum hafa sest um bæinn Osuma og hóta að brjóta niðnr hús auðmanna, nema peim sé veitt fæði. Hjálp sú, sem stjórnin og sveitarfélögin geta veitt, er ónóg. Herdeildir hafa verið settar til að vernda suma bæi. En yfirvöldunum er illa við að purfa að beita valdi gegn pessum hungr- uðu aumingjum, pvf þeir óttast, að pað muni orsaka upphlaup um land alt. Yfir millfón^ manna eru bjargarlausir. — Chicago blöðin eru að gera fyrirspurnir um, hvernig á því standi, að bæjarstjórnin þar borii- aði fyrir 255,000 máltíðir handa l'igregluþjónum borgarinnar meðaa á verkfallinu stóð, þó peir fenffju aöeins 200 þús. mídtfðir. Þessi mismunur nemur $19,250 þegar hver máltfð er reiknuð á 35c. Blöð- in krefjast þess að fá að vita hv< r fékk þessa peninga. — Loftfar á Englandi, sem er 180 feta'langt og 12 pús. pund að pyngd, fór nýlega með 4 menn ineira en 25 mflna langa leið og reyndist ágætletín. — Járnbrautarslys varð á At- lantic Coast brautinni í Virginfu pann 18. þ.m. Vagnlestin rann út á brú eina, sem líi yfir stórt vatns- fall, en miðhluta brúarinnar hafði verið snúið til pess að gufuskip kæmist eftir ánni. Lestin féll því af brímni ofan f ána og allir, sem í henni voru, druknuðu. Það mun hafa verið yfir 40 manns í lestinni. Aðeins brautarþjónarnir komust lífs af. Kæruleysi vagnstjórans er kent um slys þetta, en sjálfur getur hann enga ástæðu fært fyrir þvf hversvegna hann stöðvaði ekki lestinn áður en hann hleypti henni út á brúna, eins og pó er almennur siður og hann hafði ætfð áður gert. — Brezkur auðmaður og fyrver- andi þingmaður fyrir Camlachie kjördæmið á Englandi, hefir verið tekinn fastur og kærður um að hafa áformað að drepa konuna sfna. Hann bauð manni nokkrum stóra peninga upphæð fyrir að hjálpa til við illvirkið, en maðurinn var spæj- ari og sagði alla söguna um tilboð auðmannsins. — Dómnefnd sú, sem gert hefir út um ágreiningsmál milli Frakka og Venezuela manna, hefir dæmt Venezuela til að borga Frökkum 650 þús. dollara, og er það smá- ræði eitt í samanburði við kröfur Frakka, sem námu mörgum millf- ónum dollara. — Rússakeisari hefir yeitt þegn- um sfnum stjórnarskrá og með henni meira frelsi en aður var. Keisarinn veitir þjóðinni þingræði en þingið verður aðeins ráðgefandi, — völdin öll hji keisaranum. Fyrsta þing & að koma saman um miðjan janúar næstkomandi. — Fregnriti einn hefir nýlega skVrt blaði sfnu frá bændaþingi, sem fyrir skiimmu var haldið f Moscow. Bændur voru svo hrædd- ir, að peir héldu fundi sína á nótt- um í afskektu húsi, til pess að vekja ekki grunsemi hervaldsins. Samt náðu hermenn ýmsum bænd- um um leið og peir komu inn f borgina og vörpuðu þeim í fangelsi af þvf þeir neituðu að segja erindi sitt. Margir bændur komu fót- gangandi langar leiðir til þess að sækja þing þetta. Flestar af ræð- unum voru þess efnis að lýsa kúg- un stj'órnarvaldsins og illverkum embættismannanna. Ollnm fund- armíinnum kom samm um, að prestarnir og dömararnir væru örg- nstu óvinir alþfðunnarjOg aðkirkj- an væri aðeins deild af kúgunar- kerfi stjórnar-fyrirkomulagsins — Maður var n/lega sektaður um $200 f Ontario fylki fyrir að taka menn í lffsábyrgð án þess að hafa leyfi frá stjórninni. — B. B. Kieran frá Ástralíu þreytti nýlega kappsund í Stokk- hólmi, höfuðstað övfarfkis, og syati 500 metra á 7 mfnútum og 18 sek- úndum. Enginn maður hefir áður synt j'afnlangan veg ft svo stuttum tfma. — Gulasýkin f New Orleans er voðagestur. Þann 13. þ. m. voru 936 sj'úklingar þar í borginni og 50 bættust við þann dag, en 13 dóu. Alls hafa dáið þar ft fáum dögum 125 manns. — Þann 7. þ.m. lézt í Washing- ton prófessor Alexander M. Bell, 67 ára gamall. Hann var faðir Bells pess, er fyrstur fann upp tal- þráðafyrirkomulag það, sem kent er við nafn hans. — Snj'ór féll í Newberry hérað. inu f Michigan þann 9. þ.m. Varð Vju þuml. djúpur snjór og gerði skemdir & ökrum bænda. — Ottawa stjórnin hefir gert þá herra Forget og Bulyea að fylkis- stjórum f nýj'u fylkj'unum, sem gerð hafa verið f Vesturlandinu, og Walter Scott verður leiðtogi Liber- ala í Saskatchewan. En Haultain, sem verið hefir stjórnarformaður Norðvesturhéraðanna f mörg und- anfarin ar, fær ekkert embætti, en rerður að sjálfsögðu foringi pess flokksj sem berst fyrir trúfrelsi og öðrum fylkj'aréttindum. Starfssvið hans verður f Saskatchewan fjdk- inu og stefna hans verður sú, að berjast fyrir pvf, að fylkin fái full yfirráð yfir ló'ndum þeiin, sem nú eru í vo'rzlum ríkisstjórnarinnar. Einnig mun hann beriast fyrir þvf, að i'árnbraut verði bygð til Hud- sonsflóa og að mentamálin verði algerlega undir yfirráðum fylkj- anna. — C. W. R. Borchert, læknir í Edmonton, var nylega handtekinn, kærður um hestaþjófnað. Hestapar fanst f vö'rzlum hans og var hann þá kominn af stað með það áleiðis til WTinnipeg. — Norðmenn hafa með almennri atkvæðagreiðslu um land alt sam- þykt að skilja við Svíarfki. Aðeins einn af hverj'um 3 þús. manns var á móti aðskilnaðinum. — Fjö'rutíu og prfr af mönnum þeim, sem gerðu uppreist á rúss- neska skipinu Kniaz Potemkine á dögunum, hafa verið kærðir fyrir herrétti og próf tekin í málum þeirra; fjórir eru dæmdir tildauða, 3 í ætilangt fangelsi, 15 voru frf- kendir og hinir fengu fangavist um lengri og skemri tfma. — Jarðfa'll mikið varð f British Columbía pann 13. þ. m. 'og ger- eyddi Indfána þorpi nokkru við Thompson ána og drap um 12 manns, sem voru f þorpinu. — Frctt frá Yorkton, Assa., dag- sett 13. p.m. segir, að hóp af Douk- hobors hafi borið þar að bænum pann dag, og voru þeir að leita að Jesú. I hópnum voru 16 karlmenn og jafnmargar konur, og 4 börn, Þegar fölk þetta nálgaðist porpið, klæddi það sig úr ö'llum fötunum og brendi þau. Það vildi koma nakið fram fyrir frelsarann, ef pað PIANOS og ORGANS. Heiiitznian Jt €o. Pianos.-----Iteil Orgel. Vér seljnm með mánadarafborgunarskilmálmn. J, J. H- McLEAN & CO. LTD. S30 MAIN St. WINMPEQ. NEW Y0RK LIFE Insurance Co. JÉiiECa11' Árið 1904 var sextugasta aldursár félagsins. Á þvf ári seldust 185,367 lffsábyrgðar skýrteini að upphæð $342,212.569, fyrsta árgjald borgað. Það er 100 millíón- um meira, en nokkurt annað lffsábyrgðarfélag hefir selt á nokkru undanfö'rnu &ri. — Nærri 20 millfónir dollara var borgað fyrir 6000 dánarkröfur. Yfir 20 mill. til lif- andi meðlima. — 17 mill. dollara var láaað út a skýrteini peirra móti 5 prðcent árlegum vöxtnm. — Inntektir fél. hækkuðu um 8^ milifón. — Sjóður pess hækkaði um 38 millfónir, er nú $390,660,260.— Lffsábyrgð í gildi hækk- aði um $183,396,409. Öll lffsábyrgð í gildi 1. Jan 1905 $1,928,609,308. CHR. OLAFSSON, AGENT. WlNNIPEG J G. MORGAN, MANAGER skyldi mæta honum f pcrpinu. En lo'greglan hafði aðra skoðun, hand- samaði fólkið, vafði pað í ullar- voðir og hnepti í fangelsi. Og par verður það að bfða frekari rann- sóknar. — James Garron f Chicago kom fyrir nokkrum dö'gum heim f hús sitt og var talsvert ölvaður. Kona hans sagði honum, að hann ætti að stökkva f vatnið og drekkja sjálf- um sér. Já, hann kvað það vera sanngjaina eftirlátssemi, að hlýða ráðum góðrar konu og stökk út og steypti sér f vatnið, sem var par skamt frá. Maðurinn náðist lif- andi en dó skömmu slðar. — Byggingarlóð var nýlega seld í Toronto-borg fyrir $6,250 hvert fet, sem að strætinu snéri. Þeir koma tímarnir, að land f Winnipeg borg verður j'afn dýrmætt. — Ferðamenn frá Congo-rfkinu í Afrfku, sem nýlega komu með skipi til Þyzkalands, segja, að hóp- ur af Niems mannætum hafi drepið og étið 2 púsund negra og 8 Þjóð- verj'a par syðra. — Lávarður Grey, landsstjóri, hefir akveðið, að ferðast um Norð- vesturlandið í haust. Hann verður eina vikn hér í bænnm, frá 7. til 14. október. fer fram á s 1 e ð u m, sem mundu glaðir verja 25 centum af fé sfnu til að eignast pað verkfæri, sem peir gætu notað fyrir sólskinshatta á sumrum, en snúið upp f sleða á vetrum. Það væri ekki ofboð leið- inlegt fyrir íslenzku bændnrna f fylki þessu, að aka yfir slétturnar á vetrum meðal nábúa sinna og f kaupstaðinn á sumarhöttunnm sín- um! En svona hljóðar þó þessi n}'stárlega uppfuudning í Lögbergi, dags. 6. júnf sl., og mega þetta telj- ast stórum meiri framfarir en nokkuð pað, sem sögur fara af að gerst hafi f Toronto-borg. , Eftir þessu hefir fólk ástæðu til að vona, að næsta uppfundning Lögbergs verði síi, að vagnar bænda verði notaðir fyrir sólhlffar kvenna og að bolum kvenna verði breytt f loðskinnskápur fyrir bændurna að skýla sér f, er þeir aka um slétt- urnar á 25 centa léreptshöttum Bankrupt Stock Buying félagsins! Nýstárleg uppfundning. Það var lúaleg aðferð, sem Lög- berg beitti f síðustu viku, að gera gys að frettinni um tilboð pað.sem herra Jónasi Pálssyni hefir gert verið í Toronto-borg, að gerast organisti í kirkj'u einni þar. Þvf þó í blaði voru hefði misprentast orðið "kirkjunni" fyrir orðin "kirkj'u einni", eins og ritað var f handritið, þá var pað ekki mál, sem nokkur nauðsyn bar til að gert væri að umtalsefni. Olíkt betur hetír Heimskringlu farist við Lögberg á liðinni tfð. Þetta blað hefir aldrei gert sér það að ástæðu til þess að draga dár að Lögbergi, að þar hafa f undist prent- villur stökn sinnnm og stundum jafnvel ófyrirgefanlegar afbakanir, sem auglfsendum og öðrum hlut aðeigendum mundi miður Ifka, ef þeir vissu af pvf eða tækju eftir því. Til dæmis má nefna augl/singu Bankrupt Stock Buying Co , sem birt er neðst á fimta dálki á f jórðu bls. í Lögbergi dags. 6. júnf sl., — þar sem frá þvf er skyrt, að lérepts hattar félagsins verði að sleðum. Margir mundu þeir í landi þessu, par 8om vetrarrfki er mikið og um- ferð manna um langan tíma ársins H i:nisiii{i\(ii.rOK tvær skemtilegar sðgur f4 nýir kaup- endnr fvrir ad eins $ð.OO. FllttÍIHSllL Oðölin f óspart ná Enskir, kaupum vanir; "Toronto" mest treysta á Tyrkir, Rússar, Danir. Á "Beverly" oft beztu kjör býðst í eign og lóðum. Hefir enginn feigðarför farið þar á slóðum. "Fort Rouge" pykir fangasælt, fallega "Brýtar" dansa. Ávalt var þeim Eden hælt, þar auður og metorð glansa. A fj'ö'gur púsund firðum var fasteign seld án kala, á fjórtán vikum fengust par fimtán þúsund dala. Helgidóma huldu tal hlustunum nú f dunar gróðann stóra að grfpa par Graud Trunk inn þá brunar. Odáins við aura sýn unaðs finnið blæinn, pá ei sól og sumar dvín við Sánkti Maríu bæinn. MARKUSSON 8c BENEDIKTSSON 205 Mclntyre Blk., Winnipeg Telefón 4159

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.