Heimskringla - 31.08.1905, Blaðsíða 1

Heimskringla - 31.08.1905, Blaðsíða 1
: ?????????????????????????? ? ? T. THOMAS ? lalenzknr kaupmaOur ? X selur Kwl ok Eldivid ? Ý Afgreitt fljótt og fullur mælir. J ? 537 Ellice Ave. Phone 2620 ? ? ? ?????????????????????????? ?????????????????????????? ? T. THOMAS, KAUPMABUR ? nmboSssali fyrir ýms veralnnarfélðg I Winnipssr og Austurfylkiunum. af- frsiðir alskonar pantanir Islendinga r nýlendunam, þeim a6 kostnaðar- lansu. Skrifið eftir applysingum til 587 Ellice Ave. - - - Winniþeg J ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA 31. ÁGÚST 1905 Nr. 47 Arni Egprtsson 671 ROSS AVENUE Htu 3033. Winnipeg, Eg hefi til sölu lot á Beverly St. norðan við Sargent að veatanverðu fyrir $350.00. A Arliugton St. fyrir $10 fetið. " Alverstone St. fyrir $10 fetið. " Victor St. fyrir $16 fetið. " Maryland St. fyrir $23 fetið. " Agnes St. fyrir $15 fetið. " Furby St. fyrir $24 fetið. •• William Ave. $14 fetið. A Notre DameAve. 33x198 ft. til Winnipeg Ave. G?jafverð $25 fetið. Nú hefi ég nóg af ueningum að lAna út & góð hús. Elds&byrgð, Lífs&byrgð. Komið og hafið tal af mér. nú eru f Japan. Þetta segja þeir sé nóg með því sem Japanar fái yfirráð yfir miklu járnbrautakerfi þar eystra, sem bygt hafi verið á kostnað Rússa. Af 12 kröfum Japana hafa Rúss- ar enn ekki gengið að nema 8, og þar við situr. Friðarhorfur eru því mjög óvænlegar, en f næsta bl. verður væntanlega hægt að segja ákveðið hvort ofan á verður: friður eða strfð. Árni Eggertsson Offlce: Room 210 Mclntyre Blk Telephone 3364 Sú frett berst, er blað vort er að faraf pressu , að f r iður sé sam- in n með Rússum Japönum. Nákv æmari fréttir f næsta blaði. Fregnsafn Markverðustu viðburðir hvaðanæfa. FRIÐARHORFURNAI?. Það hefir verið örðugt að fá á- kveðna vissu um friðarkosti þá, er Japanar settu Russum, En nú hefir friðarnefndin samþykt, að op- inbera kröfurnar ogsamþyktirþær. sem gerðar hafa verið. Rússar hafa gengið að pví að riðurkenna yfirráð Japana yfir Coreu. að báðir m<dsaðilar hafi sig algerlega & burtu úr Manohurf u og kafi par engan her framvegis, en gefi þann landshluta hinum réttu eigendum. Kínverjum, f hendur; Rússar afsala sér öllum rétti til Liao tangans, Port Arthur, Dalny og Blonde og Eliott eyja. En aðal- atriðunum í kröfum Japana, sem sé að fá herakip Rússa k höfnum hlutlausra þjóða og eignarrétt & Sakhalin eyjunni ásamt yfir f>úsund millíón dollara f herkostnað, — eru Rússar alveg mótfallnir og setja pvert nei fyrir að ganga inn á þau. segjast hvorki láta af hendi lðhd né lausa aura, þar sem þeir séu engan veginn yfirunnir og hafi næga peninga til að halda áfram hernaðinum f heilt ár ennþá. Að vísu geta nú Rússar ekki fengið peningalán á heimsmarkað- inum til þess að halda áfram hern- aðí, en keisarinn hefir tekið upp pað r&ð. að þröngva rússneskum auðmönnum til að selja ríkinu í hendur 200 millíónir dollara af fé sem peir eiga fyrirliggjandi, gegn 6 prócent árlegum vöxtum. Að vfsu láta blöð Rússa illa yfir þessu tiltæki, en auðmenn ogbankastjór- ar verða að beygja sig undir vald- boð keisarans, sem kveðst heimta féð með hörðu. ef þeir vilji ekki góðfúslega af hendi láta. Til pess að miðla málum hafa Japanar boðið að l&ta af kröfunni um herskip Russa, en heimta Sak- halin eyjuna, sem þeir bjóðast svo til að selja Russum fyrir jafna upp- liæð og herkostnaðar krafa Japana nemur. Ef Rússar vilja ganga að þessu, þá bjóðast peir til að sl& stryki yfir herkostnaðar kröfu sfna. En Rússar vilja ekki heldur ganga að þessu, sogja pað sé sama sem að gefa eyjuna Japönum í héndur eða að borga þeim fullan herkostn- að. Þeir bjóðast & hinn bóginn til að borga rfflega fæðispeninga fyrir þá 100 þfis. russneska fanga, sem Múrsteins-leggjarar í Regina hafa gert verkfall fyrir kauphækk- un. Þeir fengu 50e um kl, tímann, en heimta nfi 60c. Verkveit- endur neita um hækkun. — Landstjórinn yfir f>eim hluta Austur Afrfku. sem heyrir undir Þfzkaland, hefir sent stjórn sinni beiðni um mann-hj&lp af þvf !ff þýzkra borgara f>ar f landi se f veði. Tvö herskip hafa verið send þangað, og mikill her verður settur þar á land til að vinna sveig á fbúunum. — Póllendingar hafa gert al- ment verkfall um land alt sem mótmæli gegn peirri ákvörðun Rússastjórnar, að f>eir fengu enga hlutdeild að hafa í þingm&lum pjóðarinnar. Kosakkar hafa ver- ið sendir til að sefa Pólverjana og og hafa drejnð nokkra þeirra en varpað öðrum f fangelsi. — Blaðið "Minneota Mascot'" hefir með nýliðnu 14 &ra afmæli sfnu stækkað að miklum mun og er nú mjög myndarlegt blað. Hkr. óskar ísl. ritstjóra þess. G. B. Björnson. allra heilla með petta fyrirtæki hans. — Ndrska pingið hefir veitt stjórmuni leyfi til pess að senda menn til Svfarfkis til þess að koma þar á friðsamlegum samninguni við Svfana, um algjörðan aðskilnað ríkjanna. S*c af þeim Doukhobors sem & dögunum afklæddust og brendu föt sfn og gengu svo naktir um Yorkton-bæ að leita að Jesú, hafa jrerið dæmdir f 6 mán- aða fangelsi f Regina, og fluttir á fangahús par. — Blaðið Free Press segir j&rn- brautar félög þau í Bandaríkjunum sem nú hafa fært niður flutnings- gjald á liveiti, viðurkenna að hafa orðið að liafa gera pað í Dakota og Minneaota vegna flutningsgjalda lækkunar sem gerð hafi verið f Manitoba. Blaðið segir ennfremur, að pessi flutningsgjalda lækkun se margra millíón dollara virði f vasa bændanna f þessum rfkjum. Þetta er vafalaust sú langbezta viðurkenning sem j&rnbrautar- samningar Roblin - stjórnarinnar hafa ennp& fengið. — Prinsessa Infanta María Tc- resa íi Sp&ni, systir Sp&narkon- ungs, ætlar að giftast prins Louis Ferdinand £r& Bavaria. Samning- ar um þetta hafa þegar verið gerðir af forr&ða fólki þessara persóna, en þau verða að hlýða — Fréttir frá Frakklandi segja hungursneið meðal fiskimanna f Brittany. af þvf að Sardfnu fiski- veiðin hafi algerlega brugðist. • 600 skip hafa komið Jieim als- laus eftir vertfðina, en 50 skip öfluðu nokkuð, en þó minna miklu en vonað var eftir. Beitan sem Frakkar nota kemur frá nýfundna- landi og kostar $10 tonnið. Hvert skip brúkar daglega eitt ton af •beitu. svo að tap þeirra sem Ifiið eða ekkert öfluðu varð voðalega mikið. Enda er vertfð þeirra talin sú versta er sögur fara af í Frakk- landi. —Kfnverjar í New York háðu stríð f s. 1. viku; 4 menn voru akotnir og rnargir barðir til óbóta, og /ms hús þeirra voru skemd til muna. Lögreglunni tókstum sfðir að koma spektum á. — Alice Roosevelt, dóttir Roose- velts forseta Bandar., sem nú er á ferð með hermálaritara Taft um Manila Eyjar, hefir fengið gifting- ar tilboð frá Sultan yfir Sulu eyju. Að vfsu á sá karl 6 konur sem hann býr með, en lét pó sem sér væri hugleikið að ná í dóttir forsetans. Ekki getur fréttin um, hvort svar hún gaf mót bónorði soldáns, en trúlegt þykir að ekki verði mikið af samningum. — Gyðingur einn frá Roumauia 107 ára að aldri, ferðaðist n/lega til Canada í kynnisferð til sona sinna sem hér búa, og er sá elsti 88 &ra gamall. Oldungur þessi er hraustur á s&l og lfkama, og er hann hafði lokið erindinu hjá sonum sfnum, hélt hann aftur til Jaffa og þaðan ætlar hann til Jerusalem og dvelja þar til æfiloka. — Skýrslur frá búnaðardeild Norðvestur-héraðanna segja upp- skeru \itlit par hið bezta, og að pessa árs uppskera muni verða afar mikil. Engar skemdir nein- staðar af frosti eða riði. — Þýzkur prófessor f Berlin hefir stiwigið upp á því, að konur sö teknar inn f þýzka herinli. Hann hefir ritað um mál þetta í tímaritið "Nordund Sued". Haun vill l&ta hverja unga konu vinna :> ár í hernaði, áður en þeim sö leyft að giftast. Hann telur rétt að konur séu í þessu tiliiti háðar sömu lögum og karlmenn, sem allir eru herskildir á unga aldri. Einn- ig álítur hann rétt, að strax og kouur heimta jafnrétti við karla, þá sé sjálfsagt að þær lúti síimu skyld- um; jafnt í hernaði sem f öðruin stöðum. — Doktor M. D. Rucker f Lund- únum, sem eitt sinn var millfóna eigandi, er nú orðinn gjaldþrota og getur ekki borgað skuldir sfnar. Hann hafði tapað mestu af auði sfnum í kaupum veðreiða-hesta. — t'ngur svertingi var nVlega brendur á bfcli í North Carolina. Á þingi svartra Baptista var rætt um mál þetta, og komist að þeirri niðurstöðu, að maðixrinn hefði unn- ið til þessa dauðdaga. — Þingið og stjómin í Svía-rfki hafa sampykt að semja friðsamlega um að skilnað Noregs og Svíþjóðar. — Brezkt gufuskip rakst á jap- anskt mannflutninga skip á jap- anska hafinu og sökti því. Á skip inu voru 160 japanskir hermenn sem allir voru meira og minna veik ir, — peir druknuðu allir. — Voðalegar óeyrðir og hryðju- verk eru daglegir viðburðir f Elfsa- bethgrad og Alexandria héruðum & Riisslandi. Leigu bændur vaða um lamlið í stór fylkingum og brenua og eyðileggja eignir stór- landeigenda bg auðmanna. Margir kaupmenn eru Vmist meiddir eða myrtir, og eignir þeirra teknar af þessum ferðamönnum. Jftrnbrautabrýr eru sprengdar og Vmislegur annar óskundi framinn. Bærinn "Wernendfroosk var lagður í eyði; þar réðust vegfarendur & alt sem fyrir varð, ræntu verzlunar- húsin, stuugu augun úr og skáru eyrun af kaupmönnum og brendu bæjiim. Hermenn voru sendir til að skakka leik pennan, en komti of seint til að verða að liði.— — Minto l&varður, s& er sfðast var landsstjóri í Canada, hefir ver- ið gerður að landstjóra yfir Ind- landi. Canadizku blíiðin f austur- fylkjunum. og enda sum hér vestra, eru óvæg yfir þessu; segja manninn als óhæfan sem stjórnara og vona að slfkur komi aldrei til Canada framar. Þegar Lord Minto fór frá Canada, fékk hann öflugt meðmæli og hóls &varp frá rfkis- pinginu í Ottawa, sem lét f ljósi hrygð sfna yfir pvf að verða að sj& & bak svo mikilhæfum stjórnara. En nú segja blöðin, að pingið hafi ekkert annað meint með pessu, en bara kurteisi, og að hólið um lands- stjórann hafi aðeins verið Vkjur og ósannindi. ISLAND. Frakkar eru að byggja spftala & Vestmannaeyjum, sem á að rfima 9 sjúklinga. — Islenzkt smjör selt f Danmörku á 1 kr. pundið og lftið lægra & Englandi.—Kuldar óvenju- lega miklir á Suðurlandi síðast f júlf, en á Austurlandi með hlyjasta móti f alt sumar.— Islenzkir hest- ar seldir erlendis á 232 kr. að jafn- aði hver, 2 vagnhestar á 300 kr. hvor og dýrasti hesturinn í hópn- um fór fyrir 420 kr.-— Verið er að koma upp barnal*eli í Reykjavfk Og hafa ýmsir gefið rfflegar upp- hæðir til þess. — Þjóðminningar- dagur haldinn 'i.ágúst í Reykjavfk. Líig afgreidd frá alþingi eru: 1. Um hækkun & aðflutningstolli. 2. Um stefnufrest frá dómstólum á Islandi til hæztarettar, — í einkamálum. 3. Um ákvörðun verzlunarlóðar- innar í Vestmannaeyjum. 4. tTm lögaldu'rsleyfi handa kon- um. 5. LTm skyldu embættisma'ina, að sjá konum sfnum borgið eftir sinn dag. 6. Um hegning fyrirtilverknað, er stofnar hlutleysisstöðu rfkisins í hættu. 7. Um stækkun verzlunarlóðarinn- ar í Bolungarvík. 8. I "m stæk kitn verzlunarlóðarinn- ar á Búðareyri við Reyðarfjörð. 9. Um heimild á lóðasölu fyrir Isa- fjarðarkaupstað. Frumvarp til laga um afnám fóð- urskyldu Marfu og Péturs lamba var felt f þinginu. Marconi loftskeytin halda áfram að koma til Rvíkur, svo að segja daglega, og hepnast sendingin &- gætlega—Þýzkir ferðamenn komu í sumar til Islands á 2 skipum og eyddu miklu íé meðan peir dvöldu f Rvík, keyptu frímerki fyrir á ann- að þús. kr. og brefspjöld fyrir ann- að eins, gáfi^ holdsveikra spítalan- um 500 kr. — NVst&rlegt er það í sögu íslands að á þriðja hundrað bændur úr öllum kjördæmum sunn- anlands, hafa gert sér ferð til R.- vfkur, til þess að n& fundi Haf- steins ráðgjafa og mótmæla stefnu hans og stjórnarinnar f stórmálum þjóðarinnar. Fundur sá. er nefnd þessa stóra bændaflokks átti með ráðgiafanum fór fram 1. p.m., og er svo sagt, að þá hafi margar þús. manna verið samankoumar í Rvfk til þess að styðja málstað bænd- anna, sem gengið höfðu frá vinnu um hásláttinn til þess að takast ferð þessa á hendur, af alvarlegum áhuga fyrir velferð þjóðlegra stór- mála. Tvær kröfur voru bornar fram fyrir ráðgjafann: 1) að hann hætti við ritsfmam&lið og tæki loft- skej'tatilboði Marconis. og 2) að stjórn og þing afstýri þeim stjórn- arfarlega voða, sem stafar af því að forsætisráðherra Dana undir- skrifi skipunarbref Islands ráðherr- ans, R&ðherrann gaf það svar, að hann vildi hvorugri &skoruninni sinna. Þá hrópaði mannfjöldiim úti fyri r fundarsalnum: "Niður með þá stjórn sem ekki vill hlýða þ]óð- viljanum! Niður með ráðherrann!" Um petta segir Fjallkonan, að "frfc- leitt hafa nokkru sinni jafnmargir mcnn hrópað í einu hér á landi", Astæður r&ðgjafans fyrir þvf. að neita að sinna ftskorun bændanna PIANOS og ORGANS. Heintzman A €o. Pianos.-----Boll Orgel. Vér seljam med máuaðarafborgunarskilmálum. J. J. H- McLEAN & CO. LTD. 530 MAIN St. WINNIPEG. voru: 1) að undirritun forsætisráð herra Dana undir skipunarbréf ráðherrans setti landsréttindi ís- lendinga í enga hættu, og 2) að loftskeyti gætu ekki orðið send við dagsbirtu og væru þar að auki ó- tryggari en þr&ðskeytin, og 3) að ekki væri með þessari heimsókn sannað, að pjóðviljinn væri stjórn- inni andvfgur f þessum málum. En fremur kvaðst hann enga ftstæðu finna til pess að fresta m&linu eða að rjúfa þingið og leggja málið und- ir dóm kjósendanna. Sfðar var haldinn fundur mikill & Austur- velli og rætt um m&lið; voru þá marghrópuð sömu orðin og að fram- an er frá skýrt, og auk þess sungið þetta vers úr "Islendingabrag" Jóns Olafssonar: "Og þeir fólar, sem frelsi vortsvfkja", o.s.frv. Það er og f vændum, að önníkr sveit bænda úr kjördæmum norðan og austanlands muni gera ferð til R,- vfkur til pess að mótmæla* gerðum stjórnarinnar í ritsfmamálinu. — Sendimaður Mareonis í Rvfk segir, að jafn-auðvelt sé að senda skeyti & degi aem nóttu. Um póstmál. KJAFTA-ÞING. Hræfuglarnir héldu þing heimskunnar á pöllum. sekan dæma sakleysing, smáflugl einn, er flaug í kring og söng uni helga svívirðing saimleiksrómi snjölhun. Her jans mengi hefnda svangt heift lét enga sparða: sekt að fengi' ei sýndist rangt, með sóp að flengja ei nógu strangt. Xokkrir gengu loks svo langt, að láta henging varða. Hrafninn rómi hásum, krfi, hljóðs sér bað á pingi, fiilskum glyrnum gaut á ská. glenti véíið búknum frá. hrokinn sat í sveppum & svö'rtum uppskafningi 'Söngfugl þenna". krummi kvao. "klerkar ættu að flengja. h&ðulegt pví held ég að hafi straffið verðskuldað; fsjárvert pó tetla' eg pað ófétið að hengja. "Mfn er jafnan meining föst, mér það lfkar ekki, átt það getur eftirkö'st. ýmsir kalla glæpaliist. að skjóta jafnvel skógarþró'st. Skárra ráð ég pekki. "Fann ég hvar hans fylgsni var fram & dal í vetnr; ættum króa' 'ann inni þar og af honum reita f jaðrirnar, íir þvf kemst hann ekki par eða sungið getur. "Ekki mttn hann oftar Þ& okkur verða að meini, hægt ér lfka eftir & af honum snoðinn bjórinn flá, og íituna —nafnar! krá. krá, krá! kroppum svo f leyni.'' Tillagan var krákum kær, "Kingo" frá eg þær syngi. Karlflokkurinn öskraði ær a m e n, sfðan skelti & lær. Fólin svo með flentar klær flugu af kjafta-pingi. Vigabarði. Sfðustu rfkissk/rslur yfir póst- má.1 Canada yfir árið 1ÍK)4 eru bæði fróðlegar og skemtilegar. Hér eru aðal atriðin úr peim:- Tala pósthúsa í Canada 10.460; ala registéraða brefa flutt með pósti, 5,986,000; tala bréfa án burð- argjalds 88,190,000; tala allra bréfa flutt með pósti 259,190,000; tála póstspjalda 27,198,000; tala bréfa á nef hvert í ríkinu, 46.25, Af pessari bréfatölu hefir sent verið frá Manitoba og Norðvestur- landinu nær 30 millíónir, eða sem næst 52 bráf á hvert nef íbúanna. Vegalengd sú (>r brcfin voru flutt yfir var: Með j&rnbr. 19,756,019 mflur. Á ám og vö'tnum 1,324,512 mlr. f ke^-rsluvognum & landi 16,- 129,121 mílur. Als 37,209,652 mlr Kostnaður við flutningin $6,306,- 420.00. Inntektir við flutningin $6,001,636 00. Gróðials $304,784.00 Fyrir frfmerki og pöstspjöld fékk stjórnin á árinu $5,636,746.00. Af registéruðum bréf um voru 135 send á dauðra bréfa deildina en 17,155 komust ekki til þeirra er þau voru send tii; af þeim voru 15,- 407 endursend til ritaranna; aðeins 8 slfkum bréfum var stolið en 18 týndust algerlega. Als voru send & dauðrabréfa deildina & árinu 1,405,362 bréf og bréfspjöld og böglar 0g þessháttar póstflutningar og flestum þeirra varð komið til sendendanna. 35.243 peninga bréf með als $438.343.00 virði voru flutt með pósti & árinu. I þessum skvrslum, sem teknar eru úr "Statistical Year Book," fyrir 1904 eru engar upplýsingar gefnar um tölu blaða sem gengið hafa með pósti — Þær fást í skyrsl- um póstmála-deildarfnnar fyrir það ár. Fjármálaskvrslurnar eru einnig fróðlegar. Inntekt rfkisins á árinu 1,904 varð $70,669,817.00, þar af fyrir aðflutnings toll a innfluttum vörum $40,110,355 og fyrir innlands tolla $12,957.751. Als fyrir tolla $5.'!1912,100.00. •'¦¦ Útgjöldin urðu $57,266,928.00 og auk þess rúml. 15 millfónir dollars. Vextir borg- aðir af pjóðskuldum $13,732,687. En þjóðskuldin er talin als $364,- 961,512.00, eða að fráteknum rfkis- eignum $260,867,719.00. Fyrirspurn H BinSKBII««}LV og TVÆR skemtilegar sögur f & nýir kaup- enclur fvrir að eins «)í .<H>, Fyrir nokkrum árum síðan fór ungur piltur, að nafni Thorsteinn Thorsteinsson.héðan úr bænum,suð ur til Mountain N. D., í vinnu til hra. Jóns Hilmans. Þar var hann nokkurn tíma. Það hefir síð- ast fróttst til hans fyrir tveim ár- um síðan, að hann hafi pá farið frá N. Dakota til Duluth. Minn. Skyldmennum hans f Winnipeg er ant um að hafa upp á honum. Þeir, sem kynnn að vita hvar Thorsteimi þessi er niðurkominn, eru vinsamlegast beðnir að tilkynna pað & skrifstofu Heimskringlu. MARKUSSON & BENEDIKTSSON 205 Mclntyre Blk.. Winnipeg

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.