Heimskringla - 01.04.1915, Blaðsíða 2

Heimskringla - 01.04.1915, Blaðsíða 2
BLS. 2 HEIMSKRINGLA WCNNTPEG, 1. APRÍL 1015f THE CROTO DRUG CO. WINNIPEG Bœtír Rjádega Ábyrgst RHEUMA TIC TREATMENT VeríS $1.50 Rafmagns heimilis áhöld. Hníkea Rafmagms Bldarélar Tkor RafmagnB Þrottavélar Red Eafmagns Þvottavélar Harley Vacuum Gólf Hreinsarar “L»c»" Nltrogen og Tuagotca Lanp- ar. Rafmagns “Plxtures** “Unlversal” Appllances J. F. McKENZIE ELECTRIC CO. 283 Kennedy Street PbMO Matn 4*64 Wtnnfpeg VlOgJörílr af SIlu tagl fljétt og vel af kendl lefstar. D. GEORGE & C0. General House Repairi CaMaet Mnkere aad Ppfceksterere Furnlture repalred. npkolstered and oleaaed, french pollsklag aad Hardweod Flnlshleg, Furni- tare packed for shlpmeat Chalrs neatly re-eeeed. Ffcaae Cn.i y ZU2 W gfceefcreefce St. THE CANADA STANDARD LOAN CO. ASaJ SkrUstefa. Wfcifcec $100 SKÖLDABRÉF SELD Tllþæglnda þeim seen hafa smá npp- kseSlr tll þese al kanpa. sér i hag. Upplýslngar og vaxtahlntfall fœst á skrifatofnnal. J. C. Kyle, rtBaaelur 428 Mata Street, Wkulfeg Piano stilling Ef þú gjörlr árs samning um að láta stilla þitt Piano eða Player Píano, þá ertu œfinlega viss nm að hljóðfæri þitt er 1 góðu standi. Það er ekki að- ein« að það þurfi að stilla piano, heidur þar að yfirskoða þau vandlega. Samnings verð $6.00 mn árið, borganlegt $2.50 eftir fyrstu stillingu, $2.00 aðra og $1.50 þriðju. H. HARRIS 1M SPENCESTREET CARBON PAPER tor TYPEWRTTER—PENCIL— PEN Typefirriter Ribbon íor every atake of Typewriter. G. R. Bradley & Co. 304 CANADA BLD0. Phone Garry 2899. BrúknWar sanmavélar met hæfl- legH vertSL; nýjar Singer vélar, fyrlr penlnga út i hönd eha tll letlgu Partar I allar tegundlr af vélum; atgjlrl á öilum tegundum af Phon- nographs á mjög lágu verUL J. E. BRYANS 531 SARGENT AVE. Okkur vantar duglega “ageota" og verksmala. Aðeins Fáir Dagar d ah gieðjast yfir Drewrys Bock Beer Byrjar 1. apríL Allir vínsalar. eða beint frá: L L Drewry, Ltd., Wmnipef. Mentaður maður. (Erindi ettír Þorstein eand. Björnsson, sem halda skyldi & Skjaldborgar-skóla 15. jan. síð- ast liðnn, — þótt atvika vegna væri það ekki flutt þar). I>að hefir lengi verið mikið f munni hjá íslendingum (eigi síður en öðrum þjóðum), að vera ment- aður maður. Sigldir menn og mentaðir menn voru fyrir skemstu settir á sama hefðarbekk á íslandi: skör fyrir ofan alþýðuna. Embætt- ismenn sem bæði voru sigldir og mentaðir, voru svo auðvitað rjóm- inn úr hefðarflokknum. Stóðu þeim engir á sporði nema útlending- a r. Þeir voru æðstir allra. Um allan heim er mentun að nafni til hátt hafin; þótt hæði gildi hennar og markmið sé allmisjafnt í hinum ýmsu löndum. Vanalegasta merking í mentun er: skólaganga; og vanalega markið það: að kom- ast f vissa stétt eða stöðu; miðdep- illinn f markinu: upphefð eða auð- ur, — ekki sízt hér í landi, þar sem sá efnaðasti er æðstur talinn. Eftir minni meiningu er þessi merking og þetta mark mentunar alveg röng, þótt algeng sé. Rétta merkingin og markið: sú almenna þ e k k i n g, sem veitir víðtækan og frjálsan s k i 1 n i n g á lífinu. Mið- depillinn f markinu: að láta sem mest gott a sér leiða. , Til að nema er lærisveinn í skóla settur. En svo er spurningin: Hvað á hann að nema? Síðasta svarið er auðvitað: Það, sem að mestu gagni getur orðið (honum sjálfum og öðr- um). — Ekki sízt hér í landi er gagn yfirleitt miðað við fjáröflun; og verður þá mentunin að eins leið upp að arðvænlegri hefðarstöðu. Þ. e.: mentunin verður handverk, sem gefur svo og svo góðan arð. Bezta mentunin þá sjáifsagt sú, sem mest gefur í aðra hönd! Samkvæmt því verður þá mentagyðjan vinnu- kona Maminons. Eftir þessum skilning á mentun verður akólagangan eins konar þrautáleið, sem maðurinn hiýtur að ganga til þess að komast upp á þann pall, þar sem staðan er veitt. Mætti líkja leiðinni við langan, þröngan og dimman gang, eins og t. a. m. bæjargöngin á íslandi, sem að lokum liggja inn í háan og bjartan sal. Inst í salnum er pallur, þangað sem aðkomumenn eru kall- aðir smátt og smátt, og þeim réttur lokaður kassi, sem hringlar í. Kass- inn er staðan; en innihald hans arðurinn, sem staðan gefur af sér. Þegar hann er fenginn, þá er hnoss- ið hlotið, komið að hámarki lífs- ins; — nema ef unt væri að ná í annan kassa enn stærri. Sé svona litið á mentun og til- gang hennar, má nærri geta, hvað djúpt ristir áhuginn á náminu. Að vísu þarf auðs- og upphefðar-mark- ið í mentuninni als ekkert að draga úr áhuganum á henni, utan frá séð. Síður en svo. Hitt er annað mál, að lagður sé neinn krókur á hala sinn til að festa þekkinguna sem bezt sér í minni, hvað þá að láta hana móta anda sinn til einlægrar innskoðunar. Heldur það gagn- stæða: henni kastað frá sér cins og fornum flíkum, eftir að hún er húin að ganga sér til húðar á námsleið- inni. En á þeirri leið er það aðal- atriðið, að ná sem mestu lofglamri í prófunum. Því prófin eru aðgöngu- miðar að pailinum, þar sem stöð- urnar eru veittar. Hitt er þá minna um vert, hvað maður veit; nóg ef maður kemst svo yfir þröskuldana, að lialdið sé, að rnaður viti það, sem vita skyldi. Líkt og það, sem gleypt er í sig í ofboði, og selt svo jafnótt upp aftur. Slíkt er algeng- ara, en frá verði sagt. Sem minsta fyrirhöfn fyrir skólagöngunni. Sízt meira en skólinn fyrirskipar. Það væri óðs manns æði! Því er það, þótt ótrúlegt megi þykja, að eg hefi þekt ýmsa menn als ólærða, sem báru af fjölda “mentaðra” manna, hvað sanngildi mentunar snertir, þ. e. að víðtækri og vel glæddri þekkingu. , Það er langt frá því, að eg sé á- nægður með það nám, sem gjörir prófin aðaltilgang leiðarinnar,, jafn- vel þó vel sé rækt. Alt nám er einsk- is vert sem sönn mentun, svo fram- arlega sem ekki vakir hjá nemand- anum lifandi áhugi til að ná sem mestri og beztri þekkingu, bæði í almennum efnum og einstaklegum, þ. e. hver í sinni sérgrein, — hvað svo sem allri prófgylling við víkur. Að öðrum kosti verður námið lík- ast kornyrkju, þar sem að eins er plægt og sáð, en svo hlaupið frá ökrunum óuppskornum, og alt lendir í órækt. — Það er oft dæmt um hæfiieika ungs manns eða ung- lings eftir þvf, hvernig honum gekk skóianám. Það er alt miðað við það, hvað laginn eða heppinn hann hef- ir verið í því, að hoppa yfir prófa- þröskuldana. Um sanna þekking verður ejíkert vitað, sfzt hve djúpt hún ristir. En víst er þetta þó stór- um þakkarvert hjá hinu, sem ýmsir láta sér nægja, a. m. k. lengi vel fram eftir: skrfpaleikjum, ærslum og órum; svo eg haldi fyrri líking- unni, — sem stympast og stangast inn eftir öllum göngum, einsog stóð 1 rétt, og reka sig svo á til meiðsla f öðru hvora spori. En svo að eg víki aftur að þeirri “mentun”, sem nær eingöngu er mið- uð við upphefð eða auð, þá er það í rauninni engin mentun; ekki fremur en hægt er að kalla hnef- leikarann mentaðan mann. Hitt er hið eina mentunarmið, sem nokk- urs er vert: að verða sem sannvitr- astur, þ. e. öðlast sem víðtækastan, dýpstan og skýrastan skilning á líf- inu, og miðdepillinn: að láta sem mest gott af sér leiða. En til þrosk- unar mannsandans er margháttuð þekking eitt meginatriðið. Því sönn þekking gjörir hvorttveggja: lyftir hug manns yfir þrengsli hversdags- lífsins og heldur honum jafnframt föstum við stað og stund. Ef ekki lifnar hjá unglingnum á n'ámsárun- um hrein löngun til að læra sem mest af lífsins sannleik, þ. e. hinum ýmsu boðorðum í lögmáli heimsins, þá verður alt mentabraskið lftils vert, líkast eins og — ástalaust hjónaband. Aristóteles segir, aö rótin á þekkingunni sé röm, en á- vöxturinn sætur. Til eru þó þeir menn, sem frá því fyrsta þóttu þær stundir sælastar, sem þeir vora að fræðast. , Sízt vil eg þó með þessu segja, að eg gjöri ölium fróðleik jafnhátt undir höfði; alt sé undir því kom- ið, að gleypa í sig innihald sem flestra bóka og fjölbreyttastra. Það er með andans fæðuna eins og þá líkamlegu: ekki alt undir því komið, að neyta sem mests, né held- ur þess, sem bezt er á hragðið. Hitt meira um vert, að manni verði að hollustu það, sem maður neytir. En til þess útheimtist hæði, að maður kunni að velja sér í munn, enda það að skemma ekki meltinguna á ofnautn. Það er t. d. ekki svo lítið, sem margir unglingar hér lesa auk skólagreina; blöðin daglega, og svo heilan haug af sögum árlega, ýmsir þeirra. En vafi getur á leikið, hvort mest af þessu mætti ekki eins vel ólesið vera: augnabliks-gleps, sem engar rætur festir og að engu haldi kemur. Sama er og vafalaust að segja um ýmsan þann “fróðleik”, sem skólarnir bjóða. Hann er að sumu leyti æfing ein, eins konar glfmubrögð, sem styrkja og herða hugann. Og jafnvel slæðist sitt hvað með, sem eins mætti ólært vera; hefir hangið af vana í lær- dómsgrcina lestinni. Móske sumt, sem veikir sálarvöxtinn. — Það er til of mikils mælzt, að ætla ungling framarlega á námsvegi, að velja sál- arfæðu sér til fullra nota. Sá þroSki fæst ckki fyr en síðar. En sjálfsagt er sem fyrst að reyna að gjöra sér grein fyrir gildi námsgreinanna, draga til sín dýrasta kjarnann úr efni þeirra, en hafna hinu. Jafn- framt skal eg taka það fram, að fag- urt mentamerki þykir mér það af lærðum manni, hversu víðförull, sem hann er orðinn á Jeiðum lífs og lærdóms, ef hann geymir sér í minni eins og helga dóma úrvalsbrot af ýmsum fróðleik úr heimafjörum hugfara sinna (þ.e. frá fyrstu náms- árunum), og hefir langfægt þau með glöggum rökdóm og skýrurn skiln- ingi. Það er alstaðar of lítið af sannri þekkingarlöngun. Jafnvel þar sem fróðleiksþráin er á nokkuð háu stigi, láta menn sér nægja, að til- einka sér skoðanir annara (í hók- um og utan hóka) efa- og athugun- arlaust. En “betur má, ef duga skal”. Lærisveinninn (eða réttara: nemandinn, — mey sem sveinn) á sem fyrst að venja sig á, að r e y n a og prófa alla hluti á eigin hönd. Flestir mestu vísindamenn hafa byrjað tiiraunir sínar á námsárum. Sú þekking, sem að eins er utan að lærð, er eins og fundnir peningar: vill fljótt eyðast úr minnissjóðnum, eða þá hangir í huganum, líkt og lausar tennur í gómi; — í stað þess að öll þekking á að verða eins og lfsgróður, sem fest hefir rætur í huganum, þótt fræin séu aðfengin. Yfirleitt er mönnum of gjarnt, að nærast á niðursoðnum hugsunum annarra, að því leyti sem þeir nema til sín nokkra sálarfæðu; í stað þess að græða og glæða hugsanirn- ar hver fyrir sig, ef ekki beint að s k a p a þær. Efa, reyna, rannsaka og prófa alt, velta því fyrir sér í krók og kring, undir stækkunar- gleri óþreytandi skoðunar; mynda sér svo smátt og smátt niðurstöðu- ályktun, sem aldrei má þó fá að skorpna né stirðna, frekar en svo, að unt sé að umbæta “eftir æðri og hetri þekkingu”. í rauninni er það ekki annað en ósjálfstæði og leti, hvað mönnum er ógjarnt, að rök- rýna skoðanir og ályktanir ann- arra. Skólagcnginn maður hefir má- ske alla ævi sömu skoðun á því og því atriði eins og kennari hans eða bókin, sem hann lærði þá grein af. Alt að einu standa menn í kyrkju- og pólitískum -flokkum, og merkja sjálfa sig eins og fé undir þær skoð- anir, sem sá flokkur hefir fest á fána sinn. Fólkinu er svo gjarnt, að fara eftir “barnatrú” sinni í flest- um efnum alla sína ævi. Enda er það fyrirhafnarminst, að vera spurningabarn ævilangt; láta hjá líða að hugsa sjóifir, en lifa á “ready made” hugrenningum ann- arra. — En ekki ncita eg því, að meira þykir mér hitt vert: að verða sem allra fyrst sjálfstæður maður í andlegum efnum, ekki síð- ur en atvinnumálum; og aldrei of snemma á því byrjað. Hver ung- lingur á sem allra fyrst að glæða hjá sér sjálfstraust; ekki barna- skapar-oflæti, sem hrekkur sundur eins og of hrýnd egg eða of hertur strengur, ef nokkuð verulegt á reyn- ir, — heldur karlmensku-festu. Ungi maðurinn á mentabrautinni á sem allra fyrst hann getur að mynda sér ákveðnar skoðanir um hlutina kring um sig, hugsjónir þær, sem hann les og heyrir um, og atburði þá, sem orðið hafa á vegi hans; móta svo þessar skoðanir æ betur og betur, eftir því sem þekk- ing hans vex og halda þeim umbót- um áfram alla ævi. Samhliða þvf, að nemandinn verður maður í skoðunum, á hann einnig að verða maður í f r a m - g ö n g u. Þekking og sjálfstæðar skoðanir hljóta að gjöra menn göf- uga í hugarfari, 'víðsýna og félags- lynda. En ytri hlið hugsunar er framgangan. Því er mentaður mað- ur alla jafna háttprúðari en ómentaður maður. Enn fremur hlynnir “sportið” og samlífið á skólanum að féiagsandanum í huga nemandans, og gjörir hann meiri mannvin. — Annars vegar .styrkir “sportið” á námsárunum líkamann, gjörir hann hraustan og þolinn. Unglingurinn finnur til krafta sinna, langar til að vinna afrek og leggja undir sig veröldina. Ævin- týra löngun er í öllum unglingum. Og hjá unglingi á mentavegi verð- ur sú löngun — eða á að verða og getur orðið — fegurri og bjartari en hjá öðrum. Hann langar til að laga það, sem aflaga fer í heimin- um, jafna rétt lftilmagnans, en lægja dramb kúgarans. Því ber það oft við, þar sem skólalíf er á háu stigi, að ungir námsmcnn ráðast í ofraunir, sem öðrum vaxa í augum. Ekki sízt á þetta sér stað á Þýzka- landi, þar sem stúdentalíf er á mjög háu stigi, samfara fornfrægum hetjuanda. Þannig segist t. d. Mark Twain hvergi hafa séð djarflegri og drengilegri flokk saman kominn en 7000 þýzka stúdenta, sem hann sá á skólahátíð í Berlín 1894. Á miðöldunum þroskaðist hjá kristnum þjóðum í skjóli katólsku kyrkjunnar framkomublær, sem riddaraskapur var nefndur; hygð- ur á háttprýði, hetjuanda og fegurð- arþrá, sameinuðu; haldið uppi rétti lítilmagnans gcgn harðstjóranum og konum sýnd hin sannasta virð- ing. Finst mér líklegast, að sú kur- teisi, sem kvenfólki er nú sýnd í öll- um siðuðum löndum, eigi aðallega rætur sínar að rekja þangað. Þess- um tignar-einkennum: drengskap og djörfung, sem þá þroskaðist hjá æðri stéttunum, undir ægishjálmi kristins kyrkjuvalds, og altaf verð- ur við brugðið, — þeim á mentunin að halda við um allar aldir: annars vegar með útivist, æfingum og fé- lagsTífi, sem leiðir til manndóms og háttprýði; hins vegár með sann- leiks- og fegurðarþrá, sem leiðir til hartra og skýrra skoðana. — Ef á- vextir þekkingarinnar verða ekki þessir, sem eg nú ncfndi, þ. e. að mentunin gjöri manninn að göfugri hetju, jafnframt því að hann verði fróður og sjálfstæður í huga, — þá er efasamt, hvort betur sé farið en heima setið. Því þá er jafnlíklegt, að skólagangan gjöri manninn að eins máttugri í því illa, í stað þess að þroska hann í því góða. Það er litið svo á af sumum, sem “sportið” eða skólaleikirnir séu ó- nauðsynlegir. En það er nú eitt- hvað annað en svo sé. Latneska mál- tækið: “Mens sana in corpore sano” (þ. e.: heilbrigð sál í heilbrigðum lfkama) kannast allir, a. m. k. skóla- gengnir menn, við. Samband sálar og líkama er svo náið, að þroskun hvors tveggja verður að lialdast f hendur. Leikirnir létta skapið og styrkja vöðvana. En um fram alt annað, þá þroska þeir kappgirni þá, sem býr í hvers manns hjarta, en göfugust verður í sál ungs mentamanns. Að komast fram úr öðrum: Það er atriðið. Eg skal taka til dæmis kappróðurinn, sem árlega fer fram á milli ensku há- skólanna Oxford og Cambridge. Tel engan vafa á þvf, að sá kappleikur einn út af fyrir sig hafi orðið, ef til vill, miklu stærra atriði en menn ætla, til framtaks og sigurkapps Englendinga á seinni tímum. En, sem menn vita, sækja skóla þessa allir helztu menn þjóðarinnar, sem síðar á ævinni skipa svo hennar æðstu sæti. — Ef ekki vaknar i huga manns á námsárunum nein þrá til afreka, þá á eg varla von á, að hún vakni eftir það. Heldur er hitt víst, að þráarneistinn, sem kviknaði hjá mörgum sveini í skóla- sætinu hans, og kappgirnin, sem kom fram á lcikvellinum, urðu stundum að stórum afreksbálum löngu síðar f lífinu. Höfðu lifað eins og faldir eldar í sálunum, jafnvel áratugum saman, cn jafnframt hit- að frá sér. Hér í landi er stúdentalíf með nokkuð öðrum blæ en í Norðurálf- unni. Sem eg sagði, er meira hugs- að um fjárarðinn af náminu hér en Þegar þú ert í Róm, þá breyttu sem Rómverji og drektu BUJE MBBON TEA þá ert þú viss um að fá bezta teið sem selt er. Sendu þessa auglýsingu með 25 centum fyrir BLUE RIBBON matreiðslubókina. Skrífaðu nafn og beimili skýrt og greinilega hinu megin hafsins. Héttprýði er ekki jafn mjög dýrkuð hér eins og þar; liugsjónalíf varla eins þroskað heldur meðal stúdenta, sízt hérna megin línunnar (þ. e. í Canada). Kvenfólkið, sem nám stundar, gleymir um of kvenlegri glæsi- mensku; verður of líkt piltum í framkomu. Loðir slfkt við víðar en hér. — Hins vegar er stúdentalífið hér miklu lausara við ýmsa galla, sem algengir eru einkum á megin- landi Norðurálfu: svall, munað og þótta. Þessir ókostir lágu þar og liggja cnn eins og svört ský yfir hin- um hjörtu tindum stúdentalífs- ins. Eg vil, að stúdentalíf sé fjöragt og þroskamikið, bæði að þekking- arþrá, hetjuhug og háttprýði. Sam- bandið milli lærisveina og kenn- ara vil eg hafa sem líkast samhandi eldri og yngri hræðra; ekki eins og samband foreldra og barna, — hætt við að þá sé farið á bak við kenn- arana. Sízt eins og samband lier- manns og herforingja, sem eg vand- ist mest á mínum námsárum; enda var það óholt skólalíf, þar sem ag- inn var að eins ofan á, en undir niðri litið á kennarana eins og ó- vini, er sjálfsagt væri að erta og særa á allar lundir. — En ekki er síður áríðandi, að samhandið milli nem- endanna sé vingjarnlegt. Fyrst á minni námsbraut réð sá siður, að eldri drengirnir kúguðu þá yngri; og kom það kala og óvild inn hjá þeim.— Sambúð drengja og stiílkna í skólum ætti einnig að venja drengina á meiri mannúð og kur- teisi. Hirrs vegar vil eg láta stúdent- inn ala sem fyrst hjá sér löngun til að verða fyrirmynd annarra manna. Hann á að taka sér til fyrirdæmis ævi og afrek mestu og beztu manna, virða fyrir sér kosti þeirra og glæða hjá sér fýsn til að feta i þeirra spor. Þannig var það sagt um N a- póleon mikla, þegar hann var í skóla, að þá var hon- um kærast allra bóka safn Cornclíuss Neposs af ævisögum ágætustu manna, grískra og róm- verskra; var að þroska fyrirmyndir þeirra í huga sér. Sveinninn á að þrá að verða sá maður, eem segir meiningu sína hreint og drengilega hver sem í hlut á, hvort sem það veitir honum liag eða óhag, og vera reiðubúinn að fórna hverju sem er fyrir það málefni, sem manni er heilagt orðið; — eins og t. a. m. Jón Sigurðsson gjörði , þjóðvinurinn mikli. Hann hafnaði beztu sæmdarstöðum, einni eftir aðra, til þess að mega vinna eftir sannfæringu sinni að velferð síns fósturlands; festi hjá sér þessa á- kvörðun strax á námsárum. Stú- dentinn á að setja sér: að vera sá maður, sem veitir athvarf hverjum, sem til hans leitar, eftir mætti; að verja rétt hins vesæla; og að bregð- ast aldrei annarra trausti til orða né verka, þótt f raunir reki. — Hér skal eg nefna fagurt fyrirmyndar- dæmi. Sigurður slembi- d j á k n hét kongsson norskur, sem vetrarsetu hafði hjá höfðingja nokkrum á vestanverðu íslandi. Um veturinn bar svo við, að um- komulaus kona ein á heimilinu gjörði sig brotlega og skyldi sæta refsingu. í þeim raunum ieitaði hún athvarfs hjá kongssyni. Tók hann máli hennar og varði hana jafnvel inóti húsbændum hennar, og stofn- aði sér í hættu fyrir hana. 1 þessu dæmi kemur riddarandi miðald- anna fram f sinni fegurstu mynd. — Eg skal nefna annað dæmi. Regulus hét einn hershöfðingi | Rómvcrja móti Carthagó-borg. Beið ósigur, og var hertekinn; en laus látinn móti drengskapar-heitorði um að hverfa aftur að vissuih tíma liðnum, ef ekki kæmist friður á. Carthagó var að þrotum komin. Og væntu menn þar f borg, að Regulus mundi mæla með friði við sína þjóð, heldur en snúa aftur á vald óvina sinna. En svo varð ei. Hcldur hvatti hann Rómverja til að sækja nú sem fastast að Carthagó; hún væri að fram komin; og því auð- gjört að kúga hana, ef sótt væri at alefli frá Rómverja hendi. Svo fór og síðar, sem Regulus spáði. Ekkí sveik hann heldur heit sitt við 6- vinina; en sneri aftur til Carthagó- ar, þegar ekki varð af friði. Og var hann líflátinn þar með þyngstu pyntingum. — Svona menn eigs. unglingar að taka til fyrirmyndar Þá er að finna á víð og dreif um veraldarsöguna, í sögu hvers lands, — Það er ekki ætíð mest undir því komið, að trana sér sem mesí fram; heldur hitt: að reynast vel, þegar í þrautir rekur. Annars: af fylla sitt sæti, hvar og hvernig s«m það er, eins og m a ð u r . Sannmentaður maður er ekkv hrokafullur heldur. Það era smá mennin, sem af engu hafa að státa, sem fylstir era af fordild og þótta, Hinir hvorki þurfa þess, né hafa neina hvöt. Finna líka æ betur og betur, eftir því sem þeir þyngja kröfurnar til sjálfra sfn, hve torvelt er að fuilnægja þeim kröfum; og það hrckur burtu hrokann. Það var viðkvæðið heima á íslandi, að strákar, sem væru að hyrja í skóla, þættust mestir allra. Eftir því, sem mentunarhjarminn vex, dregur frá þröngsýnis-þóttann, eins og dala- læðuna á íslandi, þegar hækka fer af degi. Eg vil ekki segja, að sjálf sagt sé fyrir mann, að hlaupa til að vera hvcrs manns þjónn, hvernig sem á stendur; en sízt að skyrrast við það, ef svo her undir. Og hvergi kemur tign herramanns fegur frara en í þjóns-búningi. í því efni er ekki af öðrum frcmur að læra en (Framhald á 3. bls.) Menn! Lærið AutomobQe og Gas Tractor Iðn. VIU þurfum aU fá flelrl menn tll at5 sklpa þær stötlur sem eru auUar vegna þelrra mörsu hundruö manna sem hafa fariö I srföiö, og vegna þess hvaö korn matur er hár þá veröa allar Tractor vélar i brákl nærta vor; og eigendur eru alla reyöu farnlr aö gjöra eftlrspurn eftlr véla fræölngum. Byrjaöu & skólanum nú strax svo þú verölr vlöbúln vorlnu. Skrlfiö eöa komlö og fáiö fallega ókeypis veröskrá. HemphiH’s Motor SchooL 4S3V4 Maln Street, Wlnslfeg. Isabel Cleaning and PreSSÍng E«tablishmcnt J. W. RUINN, elganéU Kunna manna bezt aö fara mel LOÐSKINNA FATNAÐ Viögeröir og breytingar á fatnaöl. Phone Garry 1098 83 Isabel St. horni McDermot Golumbia Grain Co., Limited 140-44 Grain Exchange Bldg. WINNIPEG TAKIÐ EFTIR! Vér kaupum hveiti og aðra kornvöru, gefum hæsla verð og ábgrgjumst áreiðanleg viðskifli Skrifaðu eftir upplýsingum. TELEPHONE MAIN 3508

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.