Heimskringla - 14.03.1923, Blaðsíða 1

Heimskringla - 14.03.1923, Blaðsíða 1
 SenditS eftir vertSlista til floyal Cronn Soap Ltd. 654 Maln St., Winn'.peg. Verolaun gefiu fyrir Coupons 08 umbúoir Verolaun gefin fyrir Coupons { sOAp í og umbúoir SendrB eftir verJSHsta ti) Eloyal Crown Soap Ltd 654 Main St., Winnipeir XXXVII. ÁRGANGUR. WINNIPEG, MANITOBA, MIÐVIKUDAGINN 14. MARZ 1923. NÚMER 24 Canada. Manitobaþingið. Á þinginu gengur tíminn í að í- huga og gera athugasomdir við fjárlagafrumvarpið. .Starfa þing- menn sleitulaust og friðsamlega. Að vísu láta andstæðingar stjórn- arinnar stunduiin fji'ika bituryrði. En þau hafa ekki mikil áhrif. Stjórnarformaðurinn hefir oftast nœr svörin við þeim á reiðum hönd ii m, og lætur hann þá fylgja þeim einhvnrn þann sannleika, í sam- bandi við málið, sem hinum var ekki ljós og sem tekur fótfestuna frá ]>oim. Það lítur út sem að •stjórnin sé að kenna stjórnmála- mönnunum að líta á málin frá efnalegu sjónarmiði og eins og þau eru, en ekki frá sjónarmiði stjórn- málaflokka. Og ]iað or jafnvel far- ið að ihafa áhrif. Flokksfyigis gæt- ír niinna á þessu þingi en nokkru sinni fyr. Þingmennirnir hafa síðastliðna viku starfað fram eftir öllu á kvöldum. Héfir það gengið svo langt, að stjórnarandstæðingar hafa fundið að því við stjórnina, hafa kvartað og jafnvel hótað að gera verkfall. Og það þeir menn, sem aldrei hafa áður verið með verkfalii. En þeim er þetta ekki láandi. Að sitja ó, þingi fram und- ir miðnætti eru óvenjulega hörð vinnubrögð fyrir menn, sem til nefndastarfa þurfa að vera komnir k). 10 að miorgninum. Þegar kvart- að var undan þessu, sagði Braeken stjórnarformaður, að það sýndi, hvað menn vildu á sig leggja við störf sín, og hve mikil alvara þei~ra væri í samibandi við þau. Var ekki kvartað eftir það. Eknatillagið (Mothers' Allow- ance) nemur $450,000 á reikningun- urn. Aður var það $492,000. Þótti Queen ótilhlýðilegt að lækka þetta tillag; sagði það hafa verið lækk- að s.l. égúst um 12%, í febrúar un\ 6% og nú ætti að lækka það um 10% í maí. Vöruverð hefði ekki lækkað í neinu hlutfalli við þetta. Með því að fáir þimgmenn voru viðstaddir morguninn, sem foví var hrcyft, var það lagt fyrir í bráð. .Svo kom tillagið til iðnskólans. Er það $51,000. Vildu sumir af- -nftma það með öHu. Kváðu kenslu þessa ekkert hafa gott í för með sér. Major E. G. Taylor, ieiðtogi <v>nservatíva, æskti að stjórnin setti hæfan mann í þetta embætti. Sagði hann að það sem að væri, Tæri það, að hálærður prestur, með e.kki snefil af heilbrigðri skynsemi, gegndi því. VerOur þetta athugað af nefnd. Um fjárveitingar til landbúnað- nrmála var talsvert rætt. Skepnu- kaupalöggjöfina vildu sumir af- nema. Aðrir að hætt væri að snoda menn út um sveitir til þess að fræða bændur og búalýð um búnað. Bracken áleit það nauð- •ynlegt, að Mta bændur vita um sem mest af þvf, er gerðist í bún- aðarvísindum. DáTítil lækkun var fforð á veitingum til landbúnaðar. F. ,T. Dixon hreyfði því, að um- forOa-bókasöfn gætu orðið til mik- illar fræðsiu út um sveitir. Brack- en kvað það efni vel bess vert að hafa það í huga. Til vetrarsýningarinnar f Brand- on eru veittir $200,000. Haig vildi minka þessa veitingu um einn fjórða. Mr. Cameron mótmælti því. Mr. Haig sagðist hafa verið í Brandon áður en akuryrkjuráð- herrann hafi séð þann bæ og hann vissi, hvað hann væri að tala um. Mr. Cameron sagðist skyldl veðja, nð hann hefðl ekki verið þar á undan sér. "Eg var þar fyrst fyrir 40 árum síðan," sagði Haig. "Eg var þar fyrir 45 árurn síðan," sagði Cameron. Yoitingin var ekki lækkuð. Til búnaðarskólans 'eru $318,000 veittir. Þótti það of mikið, þó lægra væri en í fyrra. Bracken benti é, að hitun, ljós og viðhald kostaði nú svo mikið, að til kensl- unnar færi ekki nema $178,000 af þessu fé. Veiting sú var samþykt. Til innflutningsmála voru $15,000 veittir. Dixon og Farmer kváðu það kátiegt, að veita fé til fólks- innfiutninga, þegar svo margir væru, sem styrkja liyrfti til að geta lifað heima fyrir. Dixon kvað sam- bandsetjórnina hafa voitt miljónir ilalii til innflutningsmála. Ef sú ui)])hæð hefði vorið notuð til að bæta l)iig Jieirra, som fyrir væru í landinu, þyrfti okki að vera að voiía til innflutninga fólks nú. Á- nægðir borgarar væru bezta lyfið til þess ftð draga hugi manna að ]i(>ssu landi. Bracken skýrði frá hví. að saml)and.sstjórnin færi fram :i það við fylkin, að þau veitfcu of- urlítið fé til þoss að líta oftir inn- flytjendum og ieiðl^eina þoim, eft- ir að peir væru hingað komnir. -• ViMtingin var samþykt. Tvö börn týnast. Sá hryggilegi atburður átti sér stað s.l. fimtudag, að tveir drengir, 1 og 5 ára aðaldri, hurfu frá tveim heimilum hér í Winnipcg, og hafa okki enn fundist. Tpeir hétu Harvey Simpson og Sidney Morris. Voru þeir að leika sér um ki. 4 e. h. í skólagarði, er síðast sást til þeirra. Múgur og margmenni hefir loitað drengjanna, en árangurslaust. Er lmldio að þeir hafi lent ofan um vakii' á árini. Ónnur lönd. ÞaS hækkar í sokknum. Það hofir stundum vorio vikið að þvf, að mikil sé auðeframleiðsl- an í Bandaríkjunum. Maður, sem dr. David Friday heitir, skýrir ný- verið frá þvf, að á árinu 1922 hafi auður Bandarikjanna aukist um tíu biljónir dala. Með þessu or átt vio að vöruframloiðslan hafi á ár- inu verið þetta nieiri on eyðslan eða neyzlan. Þessi aukni auður er falinn í nýjuin búsum reistumj, i viMksiiiiðjiiiiii, bættum járnbraut- um, vóhiin, húsgögnutn. mótor- vognum, <>g yfirloitt öllu. or lífið gorir kröfu til. i>cssi upphæð er þfefalt Hioiri en átti sér stað um aukningu auðsin.s í'i Bretlandi ár- lega eða é Þýzkalandi fyrir stííðið. Og Bretland, Frakkland, Þýzka- land og ítalía til samans, gora nú okki betur on þetta. En þegar þetta or borið samau við hina miklu framleiðslu í Bandaríkjun-; iini .verður þetta okki svo tiltakan- '> lega mikið. Það er áðeins l(i% af allri ársframleiðslunni. Arið 1919 or hún talin að hafn nuinið $(ir.,700,- 000,000. En hún hofir sjaldan eða aldroi vorið svo mikil áður. Þá nam kornframleiðslan $23,000,00% (XXI. Ku árið 1922 nam lii'in ekki iKMiiii ^15,000,000,000. Dr. Friday | holdur, að alþýðan hafi aldrei grætt meira eða Jagt meira fé hjá sér on seinni hluta ársins 1922. Johnson tapar. R. M. Johnson, sem kærður var uni að hafa unnið kosningu sína í Moose .Taw með óleyfilegu móti, og vísaði málinu til hæstaréttar, tarj- aði því þar. Johnson var bænda- fulltrúi. Enginn fjárdráttur átti sér stað. En fylgismenn Johnsons notuðu einhver meðöl, ¦> hægt var að lögum að hafa hendur í hári þeirra fyrir. Canada gerir fiskisamning viS Bandaríkin. Sanibandsstjóniii) hefir nýlega gort siunninga við Bandaríkin við- víkjandi fiskiverzlun. Bretum |>ykir Canada hafa stígið þar spor, soni alvariegt sé fyrir ríkið, þar scin að Bretjand var ekki með eða öllu heldur eitt um að gera slíka samninga. Blaðið Review of Rovi ws á Englandi segir það vora ljótt öðrum nýlendum ríkis- ins til eftirbreytni, að gera þess- konar samninga við útlönd og seg- ir ]>að veikja bönd ríkisins. Canadiskur sendiherra. í fyrsta sinni í sögu þcssa lands j cr nú alt útlit fyrir, að canadiskur sendiherra vcrði skipaður í Banda- í íkjnnum. Þörfin á þessu hefir áð-1 ur vcrið skýrð í þessu blaði. Áður hefir brezki sendiherrann þar ver- ið látinn nægja. Þetta verður auð- vitað af Bretum skoðað sem að tekið sé fram fyrir þeirra hendur, eins og þá er fiskisamriingurinn v;ir gerður við Bandaríkin. En nauðsynin á þessu fyrir Canada er óumflýjanleg. Mr. Ficlding fjár- iiii'ilaráðherra mun hljóta þetta em- hiotti, fremur en Murray frá Nova Scotia. Kosning í Moose Jaw. E. N. Hopkins, fyrrum formaður Saskatchowan Orain Growers fé- lagsins, hefir verið útnefndur af hálfu bænda í Moose Jaw tll þess að sækja umþingsæti Johnsons. Kosning fer fram 10. apríl n.k. Fara Tyrkir í strí«? Prank H. Simonds heitir rithöf- uiului' í Bandaríkjunum. Hann. liol'ii- skrifað i ritið Boviev Reviews í Bandaríkjuninii um Ev- rópu og stríðsmál um mörg ár. | Hann or ]>oi)ii máluni flostum hér kunnugri. í niarzhoftinu af riti i þessu svarar hann spurningunni [ um það, hvort Tyrkir fari í stríð, J Og or svar hans á þessa leið: 'Kréttirnar frá Tyrklandi og Vestur-Asíu eru ísjárverðar. Þær giotu leitt n)argan til að halda, að j Tyrkir væru nú þogar að búa sig j unili)' að loggja út í stríð, ckki að-; cins á móti Grikkjum og samherj-; iini þeirra Bretum, holdur cinnig á móti F)ökkum og ítölum. En þrátt i fyrir hættuna, sem þarna virðist rofa yfir, er oss nær að halda, að Tyrkir hafi ekkort slíkt í huga, liohlui' séu þeir ni(>ð framfeiði sínu iiði'ins að kasta ryki í augu almenn ings út um allan heim. Þeir s)á sér illa fært að leggja út í stríð sem stondur: þeir eru með framferði sínu miklu fremur að reyna að koma í veg fyrir, að aðrar þjóðir lcggi út í strið á móti ]>oim, af því að þeir óttast, að það hafi illar af- leiðingar í för með sér fyrir þá, scm stendur. Ef Bretar og Tyrkir færu nú f stríð, gæti það ekki haft nema cinn onda, þann að Tyrkir yrðu með öllu yfirbugaðir. En yrði hægt að haida því stríði innan vé- handa ]>eirra tveggja þjóða, Lík- lcgast er, ef til slíks stríðs kæmi, að l>að breiddist brátt út frá sund- unum og Constantínópel til M • - potamfu, Persíu og Indlands, og fiá Smyrna og Palestínu til Egypta iands. Rússland mundi og ekki spara að veita Tyrkjum liðveizlu. Evrópa myndi heldur ekki sleppa. Ef Grikkir færu ó m'ti Tyrkjum, inyndu Búlgarar fara af stað á móti Grikkjum og reyna að ná í eitthvað af þeim löndum, er þeir hafa tapað. Og þá færu Jújó- Slavar og Rúmenir af stað á mriti Tiúlgörum, en Búlgarar gætu aftur vænst aðstoðar frá Magyörum eða Ungverjum. Eftir að JúgónSlavar væru farnir af stað, ætfcu Italir og Albanir erfitt með að sitja hjá. Ungverjar myndu og hafa áhrif á ZeehiMSlava. Rússland væri þá heldur ekki ólíkiegt tii að reyna að niá aftur Bessarabíu af Rúmen- um, en það setti Pólland af stað. Og færi Póliland út, er Litbuanía viss með að rcyna að ná Vilna aft- ur. Þogar á þetta er litið cr auðséð, að það gotnr haft óendanlega víð- tækar afleiðingar, að lcggja nú út í stríð. <)g það or ]>oss vogna að Evrópa er hívglát í gaið Tyrkjans. Það oykur líka hugrekki og vonir hjá Tyrkjum, að óvild ííkir milli Breta og Frakka og milli Grikkja og ít- tiiln. svo að okki oi' óhugsandi, að Tyikir nytu mi'ii'ii fylgis ]>oss vogna. Áfítandið í Ruhr er þeim einnig mjög í hag. Tyi'kinn or bví som stondur að stfga svi]>að s]>or með stríði nú og AustuiTÍki gorði 1914 í viðureign sinni \'ið Sci'bi) og soni leiddi til strfðsins mikla og ger-eyðilagði Austurríki. T'að framferðl Austur- ríkis var í raun og voru blokkihg í fyrstu. En afleiðingarnar urðu al- varlogiir. Blekkingar Tyrkja nú oru of til vill okki með öllu þeim ólíkar, en þeir íininu samt vara sig betur oii Austurríki gorði. Til þcss eru vítin að varast þau. En jafn- vol ])ó að við ófriði verði nú sporn- iio í svip, iítur alt annað en frið- vænlega t'it í framtíðinni, og er orfitt að sogja, hvað lcngi þessar lijóiNir liíilda eér í skefjum. Sannli'ikurinn cr sá, að Tyrkir hafa notað sér ástandið í Evrópu til þoss að komast að samvinnu Við ýmsar ])jóðir ]>ar. Og þeirri .saiiivinnu verður beitt í oina átt aðalloga. Það cr Bretland, sem er skotspónninn. Eignir ]>ess í Vest- iir- og Mið-Asiu cru því í framtíð- inni í hættu staddar, ef þær "U það ekki nú þegar. - Þó að friður haldist sem stend- ur, getur hann aumast varað lengi. Múhameðstrúar heimurinn er ekki oinungis á undirln'mings byitingar- stigi á móti öllnm vestlægu þjóð- nnum, heldur og sérstaklega á móti Bretuni. Þegar sverðið verður úr sliðrum dregið næst hlýtur það að liMfa mikla þýðingu í för með sér. l>að vei'our að líkindum eitt ..f niikilvorðustu si>oruin, B6m stigin hafa verlð og mannkynssagan mun greina frá. Og ]>o ekki sé líklegt að strfð brjótist út nú begar, cr það engan voginn óhugsanlegt. Það liarf niörg i'ir cnn til l>ess að I-,,nia á friði. Það eru meira að segja ckki líkur til sean stendur, að stríð verði stöðvuð á nokkrum rfæstu tugum ára." Þannig farast Simonds orð um tyrknesku mélin. f næsta blaði komur ítarleg og fróðlcg grcin eft- ir hann um ástandið í Ruhr og af-' loiðingar sporsins er Frakkar hafa ]iar stígið. Stjórnarskrárbreyting. Netnd, scm skipuð var í efri mál- stofu Bandaríkja]>ingsins, til þess að íhuga breytingar á stjórnar- .skránni viðvíkjandi kosningu for- scta og varaforseta, er þ^ví með- mælt, að núverandi fyrirkomulagi sé breytt, að hið svokallaða Elect- oral College sé afnumiO, en aO for- soti og varaforseti séu kosnir af fólkinu eins og á sér staO meO þingmonn. NefndarálitiO fer einn- ig fram á, að þingið komi saman í janúar, eöa einum eða tveim mán- uðum eftir að kosning for fram, en hún er í nóvember. Eins og nú stendur á, koma t.d. þingmenn neOri málstofunnar, sem kosnir voru s.l. nóvember, ekki saman fyr en fyrsta mánudaginn í ðesember í ár, eða 13 mánuðum eftir kosn- iragu þeirra Auðvitað var hægt, 'og er ekki óvanalegt, að aukaþing sé haldið eftir kosningar í marz sða apríl, en Harding forseti slepp- ir því í þetta sinn. Það er fleira, sem viröist mæía með því, að breyt ing .sé gerð í þessu efni, en á móti. Aðferðin við kosningu forseta er ekki góð eins og hún er. Hún ætti að niin.sta kosti ekki að velta á því hvcrnig heil ríki kjósa, heldur nvcrnig úrslitin eru f hverju þing kjörditMiii. Það hefir átt séi- stað, að altof fáir .hafa ráðið forseta- kosningunni, með núverandi fyrir- konuilagi. Það má segja, að hún hafi oft oltið á atkvæðagreiðslu ríkja, sem afar fá atkvæði höfðu. Blaine-Cleveland kosningin 1884 geiði það. Einnig Clay-Polk kosn- ingin 1844. Og síðast Wilson- Hughes kosningin 191(1. Sambandsríki Rússlands. Undanfarin ár hafa hin ýmsu Sovict-ríki á Rússlandi ekki verið sameinuð, noma að bví cr við- skifti snertlr. Þau hafa ckki, þó að þau hafi liaft Soviet-stjórn, haft noitt stjói'innálasamband sín á milli. Hinn 30. dcsember s.l. var broyting á þessu gerð Þá mynd- uðu fjögur stærstu ríki liins gamla rússneska voldis samband sín á milli. Er hin sameinaða stjórn þessara ríkja nefnd "The Alliance og Sociaiist Soviet Republics (Hin saincinuðu .iafnaðarmanna Soviet lýðvoldi). Ríkin, sem í þessu sam- bandi eru, eru fyrst og fremst Stóra-Rússland, eða hið eiginlega Soviot-Rússland, (að Sfberiu með- talinni?), Hvíta Rússland, Úkr- anía og Kákasuslöndin (Georgía, Azerbaijan og Armenía). Er þetta mestur hluti hins gamla ri'issneska ríkis, að undanskildum Eystra- salt.slöndunum, Lithúaníu og Pól- landi. Bokhara og Khíva, og hin önnur sovict lýðveldi, cru eftir sem áður í verzlunarsambandi við hin samcinuðu lýðveldi, þó að þau séu ekki í sambandið gengin. Þetta spor hefir mikla þýðingu fyrir hin samoinuðu lönd. Það gerir þeim margfalt auðveldara fyrir með við- skifti öll, það gerir. riissnesku Soviot-ríkin að nokkurskonar Bandaríkjum. Það sem veldur þvi, að hin rúss- nesku smáríkin, sem verzlunarsam- band hafa við sambandsríkið, hafa ckki gengið í sambandið, cr aðal- lega liað, að þeim geðjast ekki, að orðið Socialisti er í nafni þeirra. En ólíklegt er, að ]>að verði lengi grýla í augum þeirra. Það var sagt hér í blöðunum, í tilofni af fregn þessari, að Rúss- land væri nú ekki framar til, það vicri máð út af spjöldum sögunn- ar, en.að nafn þess væri nú það, sein á hefir verið bent (A. S. S. R.) En þetta er ekki svo. Nafnið á stjórn Rússlands var, áður en af þesfiU sambandi varð, "The Russ- ian Socialist Federated Soviet Re- puhlic". En þá var ekki talað um aO Rússland væri ekki til. Þó að nafn landsins væri þá í heiti stjórn arinnar, en ekki nú, gefur það ekki tilefni til þess að segja, aO Rúss- land heiti ekki Rússland eftir sem áður. Úkranía og Armenía, og hin ríkin, sem gengið hafa í þetta sam- band, skifta ekki um landanöfn sín. Og hví ætfi Rússland þá frek- ar að gera það? Breytingin er það som kallað er "official designation" — eða löghelgað heiti þessarar sambandsstjórnar allra ríkjanna og ekkert annað. Er undarlegt hvað sá siður ætlar lengi að haldast, sem upp var tekinn eftir byltimguna á Rússlandi, aO flytja aldrei öOru- vísi fréttir þaOan en heimskulega rangfæröar. Háar sektir. Prins Friederick Wilhelm von Lippe, þýzki þjóOernissinninn, sem Frakkar tóku fastan 28. febrúar fyrir að æsa Þjóðverja til mótþróa við í'ianska herinn í Ruhr, var dæmdur af herrétti s.l. laugardag til að greiða 7,000,000 marka. Prins- inn situr í fangelsi þar til að hann greiðir .skuldina. Zimmermann borgarstjóri í Bau- er va r og sektaður um 10,000,000 marka fyrir að óhiýðnast skipun- um Frakka. Afi. Fyrir nokkru síðan varð George Brotakonungur afi. María prins- essii og Lascelle hafa eignast son. Nftfri hefir sveininum verið gefið og er það George Henry Hubert. Heit- ir hann í höfuðið á kónginum, LasceMes greifa og markgreifanum af ("liinriearde. Vantraustsyfirlýsing. Vantraustsyfirlýsing á hendur hinni nýbökuðu Bruce-stjórn f Ástralíu, sem verkamannafulltrú- arnir á þinginu báru upp, var feld með 32 atkvæðum gegn 20 s.l. föstu- dag. Til Noríurpólsins. Kapteinn Roald Amundsen ætl- ar að leggja af stað í flugvél til Norðurpólsins 21. júnín.k. frá Wainwright, er símað frá Seattle. ---------------xx--------------- Hermannabókin. Eg hefi ekki sagt oro um hana í síoustu tveggja vikna blöounum — vildi komast hjá ao auglýsa töf þá ófyrirséou", sem eg fékk vissu um, að veroa mundi á útkomu bókarinnar. En nú hafa bókbindararnir fullvissarj Jóns Sigurössonar félagiS um, að þeir veroi virj því búnir aS afhenda því bókina fullgerfia í lok þessarar viku, 16. efía 17. þ. m., og ver^ur þá tafarlaust tekið til að senda hana út meo" pósti og á annan hátt, kaupend- ur mega því vænta afí fá hana í sín- ar hendur fyrir lok þessa mánafar. Þao' cr óþarft ao taka þaft fram. að Jóns Sigurossonar félaginu urfju vonbrigfji afj þessum ófyrirséoa drætt! á útkomu bókarinnar, en von- ar hins vegar afj nú fengnir 05 \:eni- anlegir kaupendur láti þafj ekki hefta útsölu hennar, sem nú er árí'oar.cl; a3 ^ingi sem greioast, því félagmu er ,v'.s þess fjár full þörf, sem útsalan geíur af sér. Eins og eg sagoi áfjur, þá er bók- !n rc'ýr, svo ódýr, afj allar '.nntektir -if henni. þegar hvert einasta eintak ?•¦ :tlt, nemur ekki þeirri uppliæo, sem nú er vissa fyrir, afj útgáfa henn ai hefir kostaS, afj ótalinni allri þeirri vinnu — fjögra ára vinnu — sem sjálft félagifj hefir lagt i hana og ýmsir þeir a^rir, sem veitt hafa því verklega afjstofj á þessu fjögra ára timabili, að fráskildu prentun bókarinnar og bandi. Nú biður því félagið Vestur-Is- lendinga enn á ný, afj unna sér þess ?ö komast skafjlausu frá útgáfu þess- arar bókar, mefj því afj senda sér pantanir fyrir henni sem allra" fyrst ásamt mefi borgun fyrir hana, sem, eins og áfíur hefir verifj auglýst, er tíu doUarar. Málmsteypur þær af myndunum, sem birtar eru í bókinni, vill félagif) selja, og óskar að hermennirnir, sem þær eru af vildu kaupa þær. Verð þeirra er $1.00, efJa sem næst þrifjj- ungur þess verfjs, sem þær hafa kost- afj félagifj. Eg efa ekki afj margir þeirra manna, sem myndir eru af i bókinni, muni eiga þá framtífj hér í landi, að sá tími komi, afj" þeir finni sér hag í afj eiga málmmynd af sjálf- um sér og að nota hana. Sendið þvi pantanir ao bókinni og myndum svo tímanlega sem unt er, og svo margar, að alt npplag bókarinanr seljist 11.—3.—'23. B. L. Baldwinson.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.