Heimskringla - 28.03.1923, Blaðsíða 1

Heimskringla - 28.03.1923, Blaðsíða 1
 Verðlaun gefin fyrir Coupons ROYAir; SendiS eítir verSlista til 0g Royal Crown Soap Ltd. # 664 Main St., Winntpeg. UmDUOlT Coupon* og urnbiíoir SenditS eftir verTSIIsta tll Royal Crown Soap L,td. 654 Main St., Wlnnlpef XXXVH. ÁRGANGUR. WINNIPEG, MANITOBA, MIÐVIKUDAGINN 28. MARZ, 1923. NOMER 26 Ganada. Manitobaþingið. Krafa kom frani í þinginu í byrj- un s.l. viku frá vorkaniannafull- trúunum, um »ð aínema skrifetofu fylkisst.iórans. Vildu þoir að v vk þeirrar skrifstofu væri falið dóms- máiadoild stjóniarinnar. Hnútur voru fylkisstjórannni, Sir .lames Aikins, oinnig sendar fyrir um- rrfæli lians uni verkaniaiinaþing- Btennina í þinginu. Þeir sem hófu þá persónulogu árás á fylkisstjór- ann og umræðurnar uni afnám okrifstofu hans, voru þeir W. D. Bayley þingmaður fyrir Assini- boino og .lolm Queen þingmaður iyrir Winnipeg. Þ»ð sem varð til að hleypa umræðum þessum af stað, var l>a?i, að tillagið til ekna var fært niður, en að $15.050 voru veittir til eftirlits með stjórnar- byggingunni. Mr. Bayley kvað skrifstofu fylk- isstjóran.s hafa verið aðal þrö- skuldinn í veginum, er beina lög- gjöf liefði átt að leiða í lög (initiative and referendum), og það eitt væri nægileg ástæða til að afnema hana. Dómsmálaráðhorra R. W. Cnaig andmælti 'þossum ummælum, sem gerð voru f garð fulltrúa konungs ins og skrifstofu han.s. iSagði hann að fylkið væri lánsamt að hafa Srfkan mann sem Sir James Aikins væri, til að gegna ]>ví ábyrgðar- mikla embætti. Hann mæltist til að þingið setti sér þá reglu, sem kæmi í veg fyrir að þingniönnum værileyft að halda i'usökunarræður nn konunginn, fulltrúa lians eða nokkurn af konungsfjölskyldunni á löggjafarþingi fylkisins. Mál þetta fór ekki léngra að sinni, og kemur að líkindum ekki aftur fyr- ir þingið. (8.1. fimtudag hófus.t umræður um tillögu IW. H. Spinks, þing- inanns frá Cypross, um að fækka þingmönnum í fylkinu ur 55 niður í 40. Eftir talsverðar umræður um málið gcrði C. A. Tanner, þing- maður fyrir Ki'ldonan og St. And- rows, tillögu um að fresta því.. Var honum noitað um það af stjórninni og með því ætlast til að málið væri útrætt þá. Verka- menn vildu ekki samþykkja það og gerði þá dómsniálaráðherra R. W. Craig tillögn iim að umræðum væri slitið (closure), og var með ]>ví tokið fyrir frekari umræður um málið á þinginu. Þetta vakti almeffna gremju hjá verkamannasinnum. Lýsti leiðtogi þeirra F. J. Dixon því yfir, að ef að þannig ætti að taka fyrir nmnninn á verkamannafulltrúun- um, skyldu þeir hefta framgang annara mála í þinginu frameftir •IIu sumri, með ]>vi að halda uppi umræðum umhásætisræðuna. Og það var þegar byrjað. Hvert ann- að mál, sem fyrir kom, var kveð- ið niður með frestunartillögum frá verkamönnum. Rak og hver til-, lagan aðra frá verkamönnum um tíma, en þær voru aftur allar kveðnar niður af stjórninni. Tóku verkamenn þá til að halda ræður eg töluðu þeir livíldarlaust í 17 klukkustundir. Hélt Bayley lengst "út. Var ákveðið að hann talaði í sex klukkustundir, on hann var víst ekki kominn nema eitthvað á fjórðu klukkustundina, þegar sátt og samkomulag var fengið milli vorkamanna og stjórnarinnar. En hann var óþreyttur og virtist vel tær um að standa allan hinn á-' kveðna tíma á fótunum og tala.' Alt öðru máli var að gena t. d.' með Tanner; hann virtist dauð-' þreyttur eftir aðeins klukkustind ' .•ir læðii Þingmennirnir, sant und ' ir ræð.inum sátu, krosslögðd fæt ' urna og hölluðu sér aftur & !>ak' burt. Umræður um þetta mál taka eflaust talsvert u]>p af þing- tímanum. d j JLi Innflutningur eykst. og hinir værukærustu fengu sér dúr á auga. Engu máli var bægt' að gera nein skil. Engri regln varð I'. niið á ]>ingstarfið. Lc<t há'f ófriðvænlega út um tíma. Ea þessutrj stortru lauk samt. Stjórn- in og verkamannaleiðtogirjn Dixon og Fai'iner borgarstjóri komu sér saman um að halda ekki léVigur þannig áfram. KvaðBracken for- sætisráðherra það alls ekki til- gang stjórnarinnar að svifta menn nn'ilfrel.si. Virtist hann jafnvel sjálfur ekki samþykkur tillögunni * í-i.- . i„.„-t i,„„„ *ra aloii. komu sJ. laugardag til um umræðuslitin; kvað hann til ágætis, að klífa upp stórhýsi. Ekki'it aftraði það honum frá l>\í, ]><> l>au va-ru þrítug-lyft eða hvergu sléttir veggirnir voru. Tlann kleif ]>au jafnt fyrir því. Nýrendur. Signorina ítalia Garibaldi, sonar- •Tnnflutningur fólks til Canada var 51% meiri s.I. febrúar en í sania mánuði fyrir ári síðan. Tala innflyt.iendanna nain 3290; líJoO af jx'ini voru frá Bretlandseyium. Canadisk bændaefni. Tvö hundruð drengir á 12—15 ilóttir frelsishetjunnar miklu, átti nýli'ga tal við Mussolini stjórnar- l formann, um ferð sína til Canada Var líkast að sjá hann mjakast oj; ftrangur honnai, Kvað hún upp hina háu steinveggi og að mögulegt að fá heil nýlendusvæði llalifax á línuskipinu "lícgina". i'i'ir setjast að á heimálum í Vestur-Canada og munu allir vera brezklr. Gull fundið á Labrador. !"><iiti alls fyrir löngu fanst gull hana ekki hafa verið gerða eftir neinnl ráðfæringu við stjórnina áður. Var að þessari lítskýringu lokinni auðfengin sætt við verka- mannafulltrúana. TiIIögum um uniræðuslit eru mjög sjaldgæfar, og er þetta sagt i fyrsta .skifti, sem til þeirra ráða ' '°,n" » Labradorskaganum. Er hefir verið gripið í fylkisþinginu' nokkur undirbúningur þegar haf- til að stytta umríeður. En fyrir!inn tn l,l>ss !l<>i framleiða það. stjörninni vakti auðvitað ekki ' 1>(li'' 'som á hnotskó þe.síara auð- annað en flýta fyrir starfi þings- «'fa 1)afa gengið, telja víst, að svo inikið sé af gulli ]>arna, að vel borgi sig að vinna ]>að. Neitað um landgöngu. ! James Larkin, írskum æsinga- nianni, var nýlega neitað um land sjá flugu .skríða á þili. Eékk hann f Canada fyrir ítalska innflytjend- pess vegna nafnið 'Tlugan í ur. Mussolini lofaði að taka þetta mannslíki" (The human fly). — efni sjálfur til íhugnnar, og yrðu Hann kleif vanalega upp hornin á að því bi'inu gerðar ráðstafanir stórhý.sunum. Aðferð hans var þessu viðvíkjandi. talin í því, að hann þrýsti hönd-1 um og fótum útréttum svo fast Frakkar taka búna«aráhöld. utan um húshornin, að þafi hélt Þrettán hundruð tonn af bún- skrokkþunga hans uppi. FálmaSl j aðaráhdl-duin og v<>lum voi'u. tek- hann sig þannJg áfram og virtist in Hf Þjö«v»rjum í Dusseldorff s.I. < ins fastur og. skrúfstykki á hús- laugardag og skift á milli Frakka horninu. Hefir mikla æfingu' til og Belgíumanna. Svipað rupl kyað ]>oss þurft, en að henni fenginni víðar vera í vændum á þessum v;,ði<t þi'tta okkert óeðlilegt. Er stöðvum. þetta t<>kið hér fram vegna þess Auk þessa verður skemt með .söng og liljóðfæraslætti, og að sfð- ustu bornar fram rausnarlegar veit ingar — kaffi og ísrjómi. Stúdentar eru beðnir að koma, og fyrverandi meðlimir félagsins eru sérstakiega boðnir og beðnir að koma. að margur gæti haldið að þetta j íslenzkir glímukappar. Eftir að öllu þessu stappi var l lokið, tók l>ingið til óspiltra mála íticð að afgreiða verk sín. Hefir ! það .starf gengið helmingi greiðar fii áður. Ejárveitingarnar nærri allar saniþyktar umsvifalaust aú.. göngu f Canada, vegna ]>os.s að Aðeins vildi Haig færa niður tii-,1,.,,,,, neitaði að vara hinum al- lagið til stofnunar þeirrar, er rann monnu spurningum um erindi aaka fábjána. En Queen kvað (sitt j g Woodsworth þingmað- l>að nauðsynlega stofnun og hún „,. frá wil)njpPRi geim fyrirspurn befði bjargað mörgum frá «L,, 1>ctta f sambandsþinginu ný-1 lenda á Selkirkspítalanum. Haig | loRa> og Hon charles stewart, gaf kvað þá orðið svo marga, sem' ()fiingreint svar við henni. rannsaka þyrfti, að fé hrykki ekki til þoss. og kvað ráðlogast að <oii(la þá að 6rannsókuðu Jiangað, som þoir væru læknaðir. '¦• "¦ ^atteni liberal þingmaður frá Tlants, fer fram á það á sam- bandsþinginu, að titlarnir "Ho- norable" og "Right Honorable" séu afnumdlr í Canada. v;eri "amerísk skröksaga". En það Tveir fslendingar hafa nýlega á- fellur hvor á sinni list um síðir. ^ unnií5 sér frægð mikla sem glimu- Nýlega var maður ]>essi að klífa menn. Annar þeirra er Ingvar upp eitt stórhýsið í New York, Gíslason. Hann glímdi s.l. laug- Martinique hótelið. War hann ' ardagskvöld og mánudagskvöld kominn tíu hæðir upp, þegar eitt- hér f l>ænum og vann "Fcather- hvert óhapp hefir hent hann og' weight Championship" í Canada. hann féll niður á steinstéttina ogjHir»n er Jens Elíasson. Hann vann <lú samstundis. Þetta slys var! "Middle-weight Championship" í ægilegt fyrir áhorfendurna, en á- Manltoba í glímu nýlega. Eflaust takaníegast l>ó fyrfr konuna hans, hpffíi ^ann uú verið Champion í or nýgift var undramanninum, og j Canada. ef svo illa hefði ekki til stóð í áhorfendahópnum. Winnipeg. .\ laugardaginn 24. þ. m. voru gefin sáman í hjónaband að heim- ili Gísla Jónssonar, 906 Banning St. hér í bæ, af séra Rögnv. Péturssyni, þau Lárus Þórarinn Johnson, fóst- ursonur Mr. og Mrs. Högna GuS- mundssonar viö Lundar, og As- hildur Johnson, dóttir Benjamíns Jðnssopr við Lundar. Allmargir boðsgestir voru viöstaddir og fóru fram rausnarlegar veitingar aö af- 1 lokinni hjónavigslunni. 'Frameftir ¦ kvöldinu skemtu menn sér viö söng. Auk þess ávörpuSu nokkrir meðal i gestanna brúðhjóain og óskuðu þeim allra framtíðarheilla. BrúShjónin I fóru heimleiðis á þriðjudaginn var, i Verrjur heimili þeirra fyrst um sina hjá t'ósturforeldrum brú'Sgumans yiö i Lundar, Man. Afnám titla. Lík drengjanna fundin. | Lík þeirra Harvey Simpson og Sidney Morris, drengjiinna, sem töpuðust og leitað hofir verið óaf- Játanlega, fundust s.l. miðvikudag í ánni. Slæddl lögreglan þá upp eftir 18 daga stöðuga leit. Þessi slysför drengjanna olli almennri sorg í bænum. SambandsþingiS. tekist, að hann var veikur kvöjdið si'in sú glíma fór fram. Sá mað- ur or þa glímu vann, var Jens búinn að glíma við áður og fella. •b'iis vann og íslenzka glímubelt- ið á síðasta fslendingadegi hér f Winnipeg. Hóta endalausu verkfalli. Verkamenn við British Empire stoel stofnunina í Nova Scotia, hóta endalausu verkfalli, ef kröf- ur þeirra um 30% launahækkun og s klukkustunda Vinnudag, verð- ur ekki samþykt. -xx- lleb.ta málið. seui koin fyrir sambandsþingið s.l. viku, var iiankamálið. Var ákvoðið að gera ítarloga rann.sókn á bankalöggjöf- inni, nioð tilliti tíl pess a« tryggja iiímonningi sem befet fé sitt. Einn- [g verður rannsakað. "hvernig bankarnir halda boðorð ]>au, er löggjiifin fyrirskipar. Eftir niður- stöðunni sem komist verður að, fer það, hvaða breyting verður á bimkalöggjöfinni gerð. Annað mikilvægt mál liggur og , . .. . „ ,„, „ „_ _*' því feður hugmyndarinnar. fyrir ]>inginu. En það er um ao ,' almenningur kjósi efri deildar l>ingmennina (senatorana) á svip Ónnur lönd. —t.. Þjóðleg tillaga. Alþjóðafélagið er nú að leita á- lits þjóða sinna um málefni það, að ingin þjóð kalli þegna sína út' í stríð án þess þing landanna hafi áður samþykt það. Fultrúar Can- ada báru tillögu upp á alþjóða þinginu þessu viðvíkjandi, og eru Fundurinn í Lundúnum. Fundurinn. seni nú .stendur yfir í l.inidúnum uni tyrknesku rnálin, xiiður ekki aðeins niilli Tyrkja, Trakka, Breta og ftala, eins og fyr.sL var búist við. Japan og (Jrikkland taka einnig þátt í hon- íiin. Að vísu verður þessi fundur <kki nema undirbúningsfundur, en að fleiri þjóðir taki þátt í hon um en Lausannefundinum ætti i-igi að spilla neitt fyrir. Reynir aS blekkja heim'nn. S. Sólomon hoitir injög viður- kendur þýzkur verzlunarmaður í Canáda. Hann tókst ferð á hend- ur í vetur til Þýzkalands og er nýkominn hoim aftur. Skoðun hans á hag bý/.kalands er sú, að hann Bé miklu betri en af er lát-1 „tai Stúdentar kveðja. Skemti- og kveðjufund heldur fslenzka Sti'identafélegið í sam- komusal Pyrstu lútersku kirkju á Vlctor St., laugardagskvöldið 7. apríl, kl. 8,15. Fundurinn byrjar með því, að frafarandi forseti, herra Bergl>ór Eniil Johnson, ávarpar nokkrum orðum hinn nýkjörna forseta, ung- fn'i Aðalli.iiirgu Johnson, og fær lii'iiiii í hendur stjórn fundarins. X.vj.i stjórnin tekur þá og til Útlit fyrir verkfall. aðan hátt og gert er. í Bandaríkj uimni liklegast, og að helmingur þeirra sé kosinn á þriggja ára fresti til sex ára í senn. Vmræður byrjuðu aftur í gær uni lu'nar ýmsu fjárveitingar. Var einkum íhuguð si'i stefna, er taka skyldi í innflutningsmálum. J. S. "Woodsworth frá Wininpeg vildi að öll -óunnin lönd í Vesturland- inu væru sköttuð svo hátt. að • ig- endur þeirra yrðu knúðir til að sol.ia þau: sagði hann að þannig væri bezt greitt úr innflutnings- málinu og mest greitt fyrir inn- flytjendum. D. N. Kellner, þing- maður frá Edmonton, lagði það til malanna, að fjárhæð þeirri, e>- veria ætti til innflutningsmála, yrði varið til þess að kcfrna á fót kaupfelögum, sem greiddu fyrir sölu á bændaafurðum Aðrir hafa bent á, að fólksinnflutningur til þossa lands s<5 nauðsynlegur, sðk- um þess að svo mikið af náttúru- auðlegð landsins sé send óunnin I \ Bretlandi er sem stendur mik 18 útlit fyrir víðtækt verkfall. \'erkamenn í námum, við bygg- ingarvinnu, 'á kiriðnaðarverk- smiðjum og við bændavinnu, hafa allir sameiginlega gert kröfur til hærra kaupgjalds. Ástæðan, sem þeir hafa til kröfu sinnar, er bygð á þvf, að kol hafa stigið mjög í verði á Englandi og þar af leið- andi ýmsar aðrar vörur, síðan liætt var starfi í námunum í Ruhr. Verkalýðurinn á Englandi gerir tilkall til hluta af verð- hækkuninni. « Háar tolltekjur. Tolltekjur bandaríkjanna nema nú nærri $2,000,000 á dag. Er sagt að þær hafi aldrei í sögu landsins verið jafn háar og nú. "Flugan f mannslíki". Harry S. Young hét maður í New York. Hann hafði sér það Ið. Fólkið þar er svo kátt og frji'ilslegt, að það er "omögulegt að gera sór greiu fyrir því, hve vel Þjóðverjum hefir fTkist að blekkja heiminn með frásögnum um hag þoss. Ellefu biljónir marka hafa verið veittar _ til skipastól.sins, sextán biljónir til .iiirnbrauta og fJSrutfu og tvær biljónir til skipaskurða. Með þotta fyrir augum heldur hann, að óhugsanlegt sé, að Þjóðverjar geti ekki greiti: skaðabótaskuidir sínar. Hann heldur efni bæði þjóðarinnar og einstaklinga henn- ar meiri en af er látið. Saxah Bernhardt látin. Saiiili Hernhardt, ein frægasta leikkona í hoiiiii. lózt s.l. mánu- dagskvöld í París. Hún var 78 Forseti: ungfrú A. Johnson. -Varaforseti: hr. G. E. Long. Ritari: hr. A. R. Magnússon. Vararitari: ungfrú G. A. Mar- teinsson. rjániiálaritari: hr. Ed Baldvins- son. lY'iiirðir: hr. Jón Sigurjónsson. Ritstjóri Áróru: J. V. Straum- f.iiirð. Aðstoðarritstjórar: ungfrú Rósa Jdhnson <>g hr. I. Gíslason. Skenitiinastjóri: hr. W. Krist- jánsson. Þá mælir hr. Ed Baldvinsson fyrir minni kvenna, en þvf svarar ungfrú A. Johnson. Að því loknu flytur hr. B. John- son ræðu fyrir minna þeirra stúd- enta íslenzkra, sem taka eiga full- Jarðarför Jóhannesar prentara Vig- fússonar, er andaðist 13. þ. m., fór fram frá kirkju Sambandssafnariar á laugardaginn var, 24. þ. m. Yfir leifum hans talaffl séra Rögnv. Pét- ursson. Jóhannes heitinn var með elztu íslenzku prenturum vestan hafs og austan. Lærm' haiin prentiín í prentsmiðju Islands þegar á unga aldri: var svo um mörg ár prentari vifj Tsafold, en síðast á íslandi við T'ióðviljann á Isafirrji, meðan á hinum alkunnu málaferlum stóS gegn Skúla Thoroddsen. Var Jó- hannes l>á ábyrgrjarmaður blaðsins fyrir Skúla. Vestur fluttist hann með fjölskyldu sinni sumarHS 1893. \*i?i flestar íslenzkar prentsmiðjur hér í landi hefir haan unnirj um lengri eía skemri tíma. Islenzkir prentarar báru hann til grafar. Jó- hannes var fæddur 10. des. 1840. Sonur Vigfúsnr bónda í Hítarnesi í KolbeinsstaSahreppi í Hnappadals- sýslu, Guðmundssonar, og konu hans GutSrúnaí dóttur séra Vernharðar T'orkelssonar í Reykholti. Jóhannes ólst upp hjá afa sínum séra Vern- hartii frain yfir fermingaraldur, aB hann fór suBur til Reykjavíkur að nema prentiðh. Kona Jóhannesar er á lifi. Ólöf Guðmundsdóttir, og tvö börn þeirra: R.ignheirjur, gift Haraldi Daviðssýni; búa þau hjón hér í bæ. og hjá þeim var Jóhann- es til heimilis siðustu árin og and- ;i<Sist hj& þeim: og Gurjmundur, ó- kvæntur, einnig til heimilis hér í bæ. Jóhannel var gáfu- og fróðleiks- maeur hinn mesti, sílesandi og sí- skrifandi fram til æfiloka. naðarpróf í vor, en fvrir það kvitt- ára að aldri og lék fram á síðustu M]. oinhv(M. ^ þeirra hóp gfðan ár iefinnar. Blóðeitrun, lfklega af ópíum, ©r talið að orðið hafi | kveðjuræður. Og stúdentablaðið halda þeir sem út skrifast, stuttar banamein hennar. En heilsa henn- ar hefir lengi verið slæm. Það er eftirtektarverðast þykir nú við lát hennar er það, að hún var fá- tæk. Að minsta kosti þrisvar sinn- um á æfinni varð hún vellauðug. En auðurinn hvarf altaf jafnharð- an. Hún giftist, en hélt því þó loyndu, eflaust vegna stöðu sinn- ar. Einn son eignuðust þau hjón- in, er Morris heitir. Ætlaði hann að taka sér leikstrf fyrir hendur, en faðir hans var #ví mótfallinn. Fara engar sögur af afreksverkum hans né föður hans. flytur að vanda æfiágrip þeirra, er útskrifast. Þeir eru þessir: B. A. Ragnar Johnson. A. R. Magnússon. Fannie Sigurðsson. Kristján Sigurðsson. Halldór J. Stefáisson. J. V. Straumfjörð. Axel Vopnfjörð. B. Se. (E. E.): Oonnie T. Eyford. B. Sc.: J. M. Sigvaldason. H. Hannesson. Sunnudaginn hinn 25. þ. m. an<3- i aðist að heimili dóttur sinnar og ! tengdasonar í Selkirk, Capt." Josephs j B. Skaptasonar og Gurjrúnar Símon- ardóttur, Valdís Gurjmundsdóttir, kona Símonar Simonarsonar; bjuggu þau síðast á Tslandi í HeiSarseli í SkarTjshreppi í Skagafjarðarsýslu, en fluttust vesttir 1874 og bjuggu um mörg ár rausnarbúi í Argyle- bygS. Valdís sál. var fædd 3. okt. 1834, á Ytrikrossum í Staoarsveit á Snæfellsnesi. Eru fjögur hörn hennar á lífi: Dr. Valtýr Guö- mundsson, pfófessor viS Kaupmanna hafnar háskóla; GuíSmundur Símon- arson, búandi í Winnipeg; Mrs. GuíSrún Skaptason í Selkirk og Mrs. Kristíana Gillies í Vancouver B. C. Jaroarförin fór fram frá kirkju SambandssafnarJar í dag (miðviku- dag). Þessarar látnu merktskoau verður nánar getiíS sítSar.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.