Heimskringla - 18.04.1923, Blaðsíða 1

Heimskringla - 18.04.1923, Blaðsíða 1
_*_ .——. —^ .—¦ & m iffiE SOAÞ SendiS eftir verBHsta til Royal Cr«iTB Soap I.iil. 664 Matn St., Wlnnljieg. Verðlaua gefin fyrir Coupons og umbúoir Seadið efttr verBlista tl) Royal Crowa Snap I_td 654 Main St., •yflnnlpen XXXVII. ÁRGANGUR. WINNIPEG. MANITOBA, MIÐVIKUDAGINN 18. APRIL, 1923. NOMER 28 Canada. Manitobaþingið. , Samkvæanlt trn m\-ai-|)i Htjórnyar- innar n-iii víiubannsmiálið, sem bor- i8 vai' upp í þintginu s_L finitudag fer alineniiia a'tkvæðagi'eiðsian fram I. iiiní iiin tillögu hófscmd- arfélagsina, en um ti.higu vín og ölfélagBinB 35- Juni. Kf íi<> tillögiir þflaewrð tveggja félaga verða feldar, or þa'ð Bkýr yfirlýsing frá almcnningi um. aS stJórnin var8v»eiti <>g íranifylgi á aJl.in saniigj'arnan há/tt bannlög- gj-öt' þeirri, sciii nú er í fylkinu- Ef til-iaga hófsciiidaii'élagsins vwður samþykt, sem.ur stjórnin ný tðg i samra-mi Vlð þær tillógur. scni hcgar verða staðfest. Kf til- logur beggja félaganna verða sain- þyktar, verður að semja lög, sem eru samkva'iii l>ciin báðum. Verði tiiliaga hófs.Miidarfélagisins fcld. cii tillagn vín- og ölféLagisins' bJendur og þaS væri háteitasfa samþykt, verSur vínlögg.iöf þeasa, verkefni kennara <>__¦ stjorna, að fylkis sú, er farið er fram á í hilúa s,vo þeirri tillögn. lau tala yxi Canada borgar hærra flutnings- gjald. Neíadln, seul skipuS var til að i-aiiiis;ika. hvort að skipæigtend- itr á vötnuniini miklu hefðu sertt hærra verð á flmtning á loornt frá Canad'a beldur en frá Handan'kj- umim, hofir kontiist að svo m.klu,. «ð saintök hafi átt sér .stað f þcssa átt ínilli skipacigendatma. "BændaMaSan virðingarverðust." í ágætri ræðu, er forsætisráð- liciin Bracken hélt á íiientamála- fiindi, er haldinn vur nýlega á Al- exandra hótelinu, og kennarar Ma.niitobafylkis sóttu. hélt hann þvi frani. að þaS væri aldrei of vel brýnt af kcnniiruin fyrir æsku lýðnum, að þarfasta og virðing- ai-verðasta staða eius þióðfélags- Bonar Law stjórnin komin hætt. Á þrið.iudaginn í síSuatnj viku iskall hurð nærri hieluin með að st.iórnin á Knglandi félli. I'að var að kvöldi, að bingið fjallrfði i.m f.árveitingu til fnifarinna inannaeyjum, andaðiat úr lungna- bólgu síðastl. laugardag. Hann var bróðir Tómasar á Barkaiistöð- uin í Fijótishlíð. mesti sæmdar og diignaðarinaðiir. Vélbátur fórst nýlega fná Súða- Ónnur lönd. Bretland lækkar skatta sína. 'P.ðinduni þyklr sæta. að Brot- la.ul skuli g,,ta færst það í fang! "JÓ!K' '""' °P,nbera- a« "Ö*™* ^ík ^ ^P; Lrotnaði á skeri i-ba.r upp ttliögu unn það. Kn sú skamt frá landi við Mclgraseyri að bekka skatta sma. Kn hað r ,,-,, .,,*,,- ^, , ' i tlllagia var Peid með 146 atkvæðum Dnikimðu þrír meiin Magmis A^- nú ráðgert í (JarlíagBáætlun fyrir gegD 13g. stjórnarsinnar voru á- geirsson fonnaður, lx.rsteinn JÓM komandi ár. 'IV'kjuskat'turinn er lioaoir barna uni kvöklii^ og það son og Vcturliði Ásgcirsson, en lækkaour. I^naóarskat'tiirinn (Cor- ftotuðn andstæðingarnir sér. As- tveir konuist Iffa 'af. [lo.'at/oiii cr lækkaður um 50% og r/nit]l "beraJar og Lloyd G<wi*t\ liberalar og verkan»ainnafulltrú- Hrakningsför. Ilingað kom í arnir toku höndimi saman á ínóci K:vr (K "lal'zl ^ýy-km hotnvörpung u r, með annan í eftirdragi, er send til 'T>en danske Patent Kom- mission". • Kýársnóttin verður leikin annað kvöld (11. m»rx) í sjötugasta og fimta skifti. Slys. -- T\>'ir menn frá Skutils- ey á Mýruni voru nýlega í "ela- róori. Fór annar i'ir bátnum upp á sker til að huga að selum, en hinum banst á við skerið á meðan og druknaði. Hann hét Valtýr Valdason. Dánarfregnir. niarzi létust hér Kkattur á öli cr lækkaour. Þeseu var tekið mjbg vcl, er Stanlcy Baldwia fjármálaráðlierra birti ' ^tjórninni. Að réttu lagi var """" ' "««>«hi. n merkir bongarar, beir Kyjólfur ijárniáiareikninginn í þimginu s.l. »Wrnin því feld. 0» þaS er tate- jheltlr.Sar»°n frá (iriiasi.y. Hann |^orkelsson únsiuiður í morgun (12. í bænum tveir og Magnúri mánndag. Tckjuafgangur stjórn-1 Wt um Uað rætt nú á Knglandi, arinnar s.l. ár var 101,000,000 ster- pVont hún muni ekki verða að lingspund. Imí var yarið til að WKigía Oiður völdin. Var samt giynna á þjóðskmldinni, aem nú tali<,s Mkleigrt að stjórnin bæri upp ci' á áttundu biljón stcrlingsiuinda. f'níi'niálareikiiingana í þiinginu áð- borgara væri sú. að vcra bóndi. |issí ^555 B.i fa og nin nýja toH. rjr ,,n hún færi frá völdum. Það Að vck.ia köUun nemaiHlans í því | teekkun cf fyrii' sparnað möf?u- Ixifir stjórnin nú gert, cn af sér efnl væri án'(Vindi. Hanii kvaðUaý, Vissir HSlr á fjái-hagsáætl- '"'fii' hún ckki sagt enn. hvort holming íbúa l>cssa fylkis wera unirmi cru til samans tærðlr niS- '*ra 1,l'm ff('ril' ^'^ s«'inna eða Fyrir þess.u er gent ráS í þeöBU.þeæa fylkis og þjóðfélagsias væri frusmvarpi ¦tjórnarinnar, som nú midir því komin. liggnr fyrir liingiiiu. Kftir að at- kvœðin aru búin að skcra r'ir því, f fyrsta sinn. * hvcr afdrif málisin.s verða, kalJar i stjðrnin atrax saman þin« 4>g verS, Þrír menn, wm uþpvisir urðu nr Jui fyrir lok jiinímáuaðar haUS »S því aS selja \?a hér í bænuni ur í 241,000,000 sterlinfjspund úr "^k'- AS þe»i atkva'ðagreiiVla 173,000,000. Fjármálaráo'heiTann gat í* sem bún fór. er af niörgum tal- að bæ.ndawtöðunni, að|og jH.KSj a0 lvann fjyggitst við að in hn'in 08 bein tilviljun, og tæo- „ mikaði ekki. HeiJJ j sfcattur É svkri yrði eilmig bréð.;iega nægilcg til þe» að skoðast reyDt að bJal'Kast :i W****™** 111 tókst ckki. kom frá vcioiuii í Hvítahafi, en , GrunnJarsson kauiunaour. tiffefoi verio svo lengi úti, að enak blöð töldu liHiin týndan. . Kn ]>að : Þríburar tæddust hév í bænum er af Sargon að si»gja, að hann í gierksöldi (15. rnarz), tveir dreng- kom við í Noregi á helmlelð og Ir og ein stúlka. Annar drengurinn i'ékk sér kol, scm nægj'a uniiidu til andaðist í niorgun. Onkneyla. liegar hann lét i hat hrepti hann andviSri og eyddoat I Frú Ingunn Johnsen' *W» H«r- brétt kolin. Var þá brcnt öllum lllanillí«sai- J<*n»en, áður sýglu- spítum, aem til náðist, og ö,V„ ,nanns f Hangá.vallasýslu, andað- ist hér í bænuni í gær (17. marz), ínerkiskona og mjög vel látin. eWsneyti, unz alt var þrotið, en skipsbátinn mistu þeÍT. l»á var lcga lækkaður. Uann títýrSi Og *<'"' algert vantraust á stjórninnir j trá þvi, að verzlun hefSi .stóruni K" auðvitað má stjórtiiarflokkur- batnaA á árimi og að atvinnu- jna sJáMKtn séV kenna um aJiyanina- li\si hefði niiinkað. Þegar á á- stæður Krctlaiids að öðru ,'eyti er ' Stjórnin í SvíþjóS fallin. Ji.ii>, þegwr þetsa er giett. aS reot- stjornta f Sví,,joð féB s.l. fimtu- tir af .skulduiu þeirra ecu feiki- Hún var tædd 11. júní 1842 og ¦ gvo . 1(. haíði dvalist hér í bænum rúman fjérðung aldur- Htín var móðir að RtaHeata úrskurðinn. .«.1. miSvikudag, fengú fángelste- **B & fi'uiovarpi, er laut að tit- »» scn, dagurinn hefir nú ve,- hcgningu a„k fjársckta fy.ir la«a-1 ^' °« *« ^ *** saimt s,,n ^ {}ar til vinnnlausis ly^s OR atkvæðagreiðslan brotiS. ÞaS i tynsba sinn aS lög- ''^1''1 lK',,nt ÍQn at ^**4"5** fttkvæSi var greitt u,n í efri doild fangavist *k»Uhmi sí,lllni ^ skuildum Kv- ])inrsins. Ujalinnr Hranting var rópuJþJÓSianna, en að þeir þxátt ,., ,,naoni. ,.á5uncvtksi„s, sem dag.i. A'istir allar voru upp etn- ar ncma fiskurinn- Kn vatn höfðu þeir til niatar. Loka kom ÞjóS- verjinn þeim til li>álpar, scm fyr io ákveðinn. cr 6 að fara fram, muno málsaSilar f bijótatrnir hafa sætt livmrar hliðar ekkS liggvi á liði' f.vri.r brot á bannlögunum. li. M. Bínu. Úit á þaft er í sjálfn sér Noble dæmdi. 1 ai- sínar skuldir, og lækka skatta ,....... ..;,N ,, i,-,.,. t^u-nr 'ii'tin ekkert að setja, sem komið er. ,...,... hv" viS atjorn t< km attui (•.cinia tvrir, |ia gctur cnginn anu- I ni> ci' gott _%ð fóHcið sé vakið til Stofnendur Skátahreyfingarinnar' iiinulai' „111 bá skykhi siiia. .lón.s iögieglustjóra og þeirna syst kina. Lík Tón.ai.sar heitins Stefánt. scgir. Var hann sjálfur fatlaður ar, sem druknaði í ölfusá í suiiiar aS ]i\í lcyti. að vír hafði flækst fanst rekið hjá Tvirk.uferju f „111 skrúfiiblöðin, og konnst hann fyrri viku og var |tatt hinig.agt aðeins áfram. Mikill Eagnaðar- Landsbanka-húsin. - Á laugar- fundur varð meS hinmii fornu Eyrlr |,að standa í ski.mn meS all- ^ sagoi af s,-,,. ór,,-,tt ,,,. þá n áð ráSa málinu scn. heppllegast t:i lykta. Almenningur niá ekki gTeyima því, að hann er með þeftsu kallað- _, • •„ ,"„ _-,„ og komii til Winnipeg á lnirtjii ur til að sem.,a <rfn eigm log- Og Prinsessa Yolanda gift. Prinisec-tsa Yiolianda, cl/ta dóttir að 111 dá(v,:st að 1>\ í. hvcniig þeir Sir Robert Baden-Poweíi og frú baláa á fjármiáhinmii. Kt'tir öllu hans frá Bngtendi, eru stödd í Oan- aS (læina, er á sér *taS hjá öðrum , n , hr.Art_._Yi ,.,- i,,,-f., ,,,.„n ;•,„,, -,. ...,i-t- Victors Kmanuels og drotninga.r ada „111 þessar mundir. I>a„ vor„ Möoum, c. petta meo oiiu serstakt á iiiciitamábiifiuiiliniim í Moii.trivil í sögu þjóSanna nú á tíinum. það er _.kylda hanis. aB stinga ckki ábyrgoinni, seni á honum hvílii i þvf efni. fram af scr: þttð eiga »Bir atkvicoisbierii' n.cnn og «'' l»''in' ^1^1"11 "r I Canada. rtaginn 1 sJSustu viku, Þau earu sðgð .stofnciuliii' skátiajhrcyfingar- inivai'. og er tokio með virktmn Svar Tyrkja Tyi'kneska stjórnin í Angora lii'l' ir svaraí. mjiig hlýlega tillögum komir að groiða atkvæSi, en cng- inn aS. humm.a við því. eins Og ImS konii h«num ekki við. Tillaga iiui að ha'kka gifting- nrlcy.fi úr $2.60 upp í $6.00 vnr shiii- þykt við aðra „mrivðii s.l. föstu- dag • Oameron kvað dciklina ekki borga sig. er lcyfin sckli. QueeH sagði ito rcyndin myndi sú. að giil'tingmii fækkaði viíS að hækka þe^ta gjald. j Tillaga W'. C. McKinnell um að li:ms Klenar á ítalíu, giftist s.l. niánudag Caloi T)i Bergolo greifa, kafteini í ítails.ka Jandhernum. Þó maður sá sé af göfugri ætt korn- Insn, er hann ekki konungsættJar. Prnsea&an hefir, eins og fleina sambandslijóðaiiiia uni að reyna konun«Kt61k mi á tímmii. freniur að hfiifa fiuid eiinliá í LauaBBloe j koaiS sér innk'iidan ciginniann af 11111 Austiirlandamálin. hótt í góðri ætt, heldur en út lendan . varimi sé ekkert bekiS l'ran. 11111, ,,,;,,,„ af kon.mgsætt. Kingnar fólk : prófessor S. SVeinbiörnsson, hólt bvc mikið að Tyrkir vilji lcggja l<-s„ n.jög á íta.líu og einikum | söngakemtun I N'ýja l'.íb á laugar- í .sölur fyrir frÍS, æskJa þeir lvcss : r'iix'i.starnir. N'obuidei ci' 21 árs. Aukakiosningunni í Moose Jaw »* BOttir komist -A. og vonast til kvenna fegutnst og nijög dáð at lauk liannig. ai^ bieii<lasinniiin ¦* vesitlægu kii.oirnar geri þa« þJÓSinnÍ. SfeSur hennar er 14 ár- Hopkins vai' kosinn anefi 1500 at M":" llnt er tn l»« >^ l>('i"i tiI-\ um eldri. ^ kvieoa nicirihlutii. Er það „álega -iU,L'i fnndartns vcrði oéð. l'cir _x_ helmiiigi iii.eiia cn .lohnson fékk. te*tí* til að fiindiiriiin byrji 23. en kosning hutfi var dieinil «>gild. al"'iL i"'1"1'' Pmtim vcrður for- si'in kunimgt cr ovlnum. og lofa Knglendingar ' (1'aSÍlm Var I,illfí,nöntll"n boSiS aS ÞJÓSverJa á hvert rei,.i. Kim, sk,>,Vl l,,,s |,an- *" Gm<teb_ik. þeirra sagSI Visi, ao þeir ,„und„ inn heflr ,atir> -',v^ja a >'iðKeh- l.afa orSið hnngurmoroa innan tUni V,ft 'Framnesvcg. og n.un fárra daga. ef bcim hefSi ekki Þetan hafa litist v<'' * ^ ^ , ... •,:-,,, kœki- Húsin eru 12 að tötu, sani- komið þesBi li.mli>. ;ost og gcrA úr steinsteypu, Hvert Aflabrögö. A t'bragosaili cr nú lnis er ein ibúð, 3 og 1 licrbergi, í flóanuni Og bcrst hi.igaA mikið með cldhiisi og gcymishilici'bergi. al' fi.ski á iiiiiikaíSinn. í g;vrmorg- og geymsh.herbcrgi og þvottahú.s 1111 var isa scld hér á 15 aura pund í kjaillara, OieS ölluni bægindum, 18, cn á 12aura ígærkvöldi og 10 og er pryðilega frá öllu gengií.. aura í morgun. Vvn VeStmanna- <")ll húsin hafa kostað 166 þú» kr. i<!'ii fóru héðan vcstui' í land til að sjá sig 11111 og licinisiekja stærebU' borgirnar. Aukakosningin í Moose Jaw. cy.imii l'réttist í gær, ai'i l>ar v;eri Guðjón Saniúclsson byggiiigameist kominn góður afli og í gier \itr ari heflr haft á bendi iiiinsjó„ rneð góSur alli á Stokkscyri og Kyr- bygigingunni og telur hann, að r>0 arlviikka. l>ús. kr. hafi sparast við þaS, að byggja sanifa.sta byggiiigu, í stað þeae aS byggja hvert hús fyrir sig. Há(\gc,t i'r ai^ sclja l>esisi dagskvöklio (3. marz), <>g var lu'm ^.^ ^ „ vUW fyi.ir n ^ Island. Sá hét k'non- iní-ri tyrknosku fulltrúanna. Svar- undurbekin í gær. Húsiyíilr var 1 bæði skiftin og iuófc.ssornum Cagnað mjög hjartanlega. M.initoha Water Power aríd Elee- ^ ^ ^ uhMrd] __ , liæ(M ski(t (8 er í hlýjnni atida skrifað. og in sótti á móti bændaliingmönn-j 'ýki"' «*>— l>ví að úska sáttatil- miui]i. (»g hcfir ]>vi tvisvar OtðJS ráuninni til liaming.iu. Skip strandar. Allhvast veður var í gærdag (4. marc. <>g ak á land norskt gU-fuskÍp í Vestmanna cy.ium. Mun það hafa brotnað svo l.ibeiialar gcrðu alt sem í þeirra valdi stóð til þese að ná þessu þingsætL Og hiefði þeini heiinast það, gátu beir skoðað l>að Beœo s\o. S6 fylgi Kings eSta liberala Alfonso XII. fjölkvænismaður? / Eton Douía Di Hourbon heitir 11 niaðtir á Frakklandi, sem scgist vera hálfbróðir Alfons XltL Spénarkonunga. Knedlat hann sín.s trieal félaginu (T). O. MeArtihur) vieri veittur rétfiir til aö bygg.ia .iáirnibiautiina frá Emeraon Junc- f f tion til Fort (ihurehilf, var sam- þykt viS aSra ttmiræSu. S, .T. Par- mei borganstjóri vildi draga .ð vcita þetta leyfi. Tvivr vikur er búist við að þing- 18 standi enn yfir. í fyrra stóð , sr i/ae.a jj,,-, hefir v:,'ri !">i ^1*881' 1,<M' x1(,,st:,'a- Of ef lilutn a_f kiðiiriirfiiiiim. llann full 1,'iT'ltaðið rflr ! 90 d-íB og fer •« *** ^ v,,ttaAi ~ *** iifkiu.st eitthvað fram úr bundrað. l(>kki ^ «* •* llafíl ** °« ¦,1" mennar siaimbaiMlskosiiin.gar í lmga. Það vttSrt ]>ví ekki á svo lillii bvernig kosning þassi fór, fyrir sani.liandsstjói'nina. Kn nú .1. Gt Ncill, sem nýlega var skip- ^^ kosningin eillmitt ^^^ aoui' cftirlitsmaður vínban.Kslag- ^ _gnetæða_ Liberal:aT vi,rðatit Látinn er nýlcga ibændaötdung- irinn (j.iðm.mdiir SigurSur Thor-l^ enfíin tíVk ,(>nl að ni-, |)VÍ átlot- gn'mscn á Helgsholti í Melaayeit, [ „ 11|enn björgu5uat. ski„i,N ko„, tal',m uo'kkm oyo m Pin*manna, kr. ]>au smiiMii. (>n lö þúa. kr. þau st;eiTi. VerSH. cr !>ó ekki fasit- ákveðið enn, c„ borgiinarskil'iitál- ar eiga aS vera svo auSveldir sera unt (>r. Bærinn hcfir látið bank- anuin í té Ióðina undlr húain, leigulausa í 30 ár- l.aivkast.ióri Magnús Sigurðspon l'ullrn 84 ára að aldri. tiann hafði nieð saltfaini til Kyjannn. en var legiS þungt haldinn í nærri 15.tír.mt am„. ,.„ K«a strandaði Lítur eftir vínkránum. anna í Ma„itob.a, byrjaði starf h.'il'a tapað síoan ;ilmcnmi kosn- aitt nmS bví s.l. laugardag, að tamxmu {6ru fpam _. mátti 1)ó litlu á það bæta í V«isturlandinu. Ibcndaflokkurinii gengur sigrandi af hwlnii og stefnu hans virðist hafn aukist fylgi, í stað þass að libcralar vonuð'U að þaS væri ð heiir_.s.pk.jia hvert einaísita hótel í bieuuni. og sjá hvoirt þau væru ekki að selja vín í tnássi við lög- in. T>ar ae_m honum fanst nofckur efi á, að sterkara vín væri ekki selt i'ii lögin ákveða, en þaS er t*% ták hann sýniÆom af því -»v,'I|ia- öað bpndil' l,ví alt ' oina hein. nneð sér. til þetaa að Mu!***- 1>á að 1,,Yn s<; enn að grafa mnnsaka það. Og þau sýnishorn uni 'si« °« lllnlli ^™ ',a,V fe« tU tók hann á 12 hótetum. Reynist ''^^astjórn er komin til valda í j.au storkian' en ráð er fyrir gert, 0ana<ia- bíðm aekt þesBara hó<teileigienda- Sviona eiga sýslumenn að vera. yrSir að móðir sin hafi verið kona Ali'on.so XII-, áður en hann tók Maríu Kris,tínu drotningu fyrir konu, og sú gifting hafi aldrei veriS lýst ógikl. Kn vegna beeH að móðir hans var ekki af kon- ungsiett. l>ó af göfugu fólki væri, var hiin ckki tekin til dro'tning- ar. t)on l-oniis hiefir ]>ví beðið páfianin og kardinálanáðið að kalla Ali'oniso Spánarkonunig fyrir dóm, «,«) að i'ir þeaau wrði skorið. 8eg- iist Don DOU— sjálfur a?tla að, mala ]>ar n.cð móður sína. Hann' segiist vera elzti sonur Spánarkon-1 unig'sinjs steta og tveim árum eldri en Alifioms konungur. en þrátt'fyr- ir það gierir hann ekki tilkaflll til kommgdóniis. beldur aðein,? erfða- fjár síns. l>etta mál hefir vakið niikla athygli og gremju konung»- f('>tksins á Spáni. mánuði. Hrakningur. — Hingað fréttist í gæranorgun, að bát vantaði iir A'cstmannaey.imii. en hann er kom inn í leitirnar. simii iH'tur fer, en ferð han.s vnr nokkuð si'iguleg. — í fyrradag rcrii nokkrir biitar lir Kyjununi. alla leið suður fyrir Súlnasker. J*að ér löng Iei(^, en reður \-ar bállnast. I>ogar l>ang- að var koníio, bilaði vél cins báts- ins og var liann drcginn Ik>íiii und ir Sniáey.iar. Var vt'lin l>á komin í -big iog hugðii saiiiferðamcm. bátnmn öhætt úr l>ví. Skildi þar 11100 þeim. En iþá hélt sfkips.tjór- inn suður til að ná ui>i> lóðmn sínum. sem hann hafði siglt frá. l'egar þangað koTii, bilaði vélin ¦ iiðru sinni. en veSriÖ var enn hvast- Varð þá ens'kur botnvörp-1 tingur til að hjálpa bátnum' og dró hann upp undir Eyjar. ( Skipið hét "Ynnur". <>g segðl aS bað tvcnt hefði vuk að fyrir b.tnkanuni með l>essaii lnisagerð, að t>æta að nokkru t'ir húsnæðtefeklunnl í bænum og Ný uppfundning. Kristján ryðja braut nýju byggingarlagi. .lónsison kaupnmður lvcfir nýlega Kvað hann og ráðgcrt að byggja t'uiKlið upp nýja gerð al' stcini til aSra slíka 'byggingu, cf þessi til- ; að hlað-a af húsveggi, sem .8 öllu raun reyndist ve:l. Erínfi'emm- tekur þeim steini lai.igt fram, sem kvað hann bankann hafa f hyggju bingað til hofir verið ln'nnn til að stuðlia að því, að komið yrði og notaður við hý^abyggingar. á fót fyrirmyndarbúmn til sveita, Ncfnir hann upp fundning sína ,' samibaiuli við áveitufyrirtæki L. Y. D. stcin. Eru stcinaniir í þau. sein ráðist befir verið í. liigun ein.s" og bókistafirnir. seœri þeir tlraga nafn af og verður að imta allar þrjár tegundir steins- in,s siunai). l'r I_. 5T. 1). niá hlaða svo tnausta og hlýja og ódýra vcggi, að stórkosttegur verðniun'ur j verður á þvf að byggja úr hon- ii'tn eða éðurþektum steinum, og er þeaai nierkitoga uppgötvun langt ispor áfram til nýrri og betri tínia. hlýrri og fleiri hú.sa. sem oft er sv*> mikil ]>örf á. Enda hlýt ur þes.si uppfundning að vekja Dónarfregnir. í gær andaðist i gleði og istolt vort. seni eigum svo í Kaupmannahöfn, fyrrum kaup- nwður og konsiVll á ísafirði. — fáa fræga menn á sviði hins \erk- lega, og ettlrepumin eftir T.. Y. D. Högni Sigurðsson, fyrrum hrepp- steini mun sanna l>örfina fyrir stjóri og útgerðarmaður i Tejst-. hann- Hugmyndin hefir ' verið Dr. Jón Stefánsson ntun nú 11- fluittur til eyjariinnar Mauritiuis f lntliandshafi. Mun i ráði, að hann taki þar við enDbætti sem lan<Ksk..alavörður, en jafnfraimt he.fir honum verið falið að, rita Högu eyjarinnar. Auk embættis- launa á larntlið að kosta ferðir hans til Haag, CapetowTi. Baba- víu. Lundúna og Flarísar. til þeas að athuga og afskrifa akjöl við- víkjandi Miauritiuis. Hann itran T>o yilja lji'ika Mand-ssbgu þetrri, er hann lve.fir í smíðúW. áður ea hann tekur við þessum stðrftam- (TJfAr.) -xx-

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.