Heimskringla - 09.05.1923, Blaðsíða 1

Heimskringla - 09.05.1923, Blaðsíða 1
ROYAir _____! sOAP Sendt. eftir verSlista tll ltn.nl Crown Soap Ltd. 854 Maln St.. Wlnnipeg. VerSlaun gefin fyrir Coupons °_ umbn.ir Veroiaun gefín fyrir Coupons •g umbú.ir ÖYAJU __•__. Sendi. eftir ver.lista tll Royal Cro-rn Soap _,td 654 Maln St.. Winnlpea \XXVil. ÁRGANGUR. WINNIPEG, MANITOBA, MIÐVIKUDAGINN 9. MAÍ, 1923. NOMER 32 Cauatia. Manitobaþingið. Því lauk loks s.l. laugardag. Hafði það ]>á staðið yfir í 107 daga, og er það ei.t lengsta þing, er sögur fara hér af. Árið 1921 Btótf þingið yfir í 84 daga, og hafði fiokkinmn. sem frjiális'lyiidastiin tel- nr sig allra þingflokkanna. Bracken torsætlsnáðtoerra hiefir sýnt, að hann er þess tratists verð- iir. cr h;vnd_iflok'kurinn t'ói honum á hi'iHÍnr. Hann hefir meS skarp- leik nokkinni tckið þáfet í uniræð- nni á þinginu, og þó að sunTUm virtist hann fyrst í stað seinn til Drury þingmannsefni. hefir hann tapað bví síðan, en, koniuigshjónin um þassar mund- _ _ _. _„ . , |)á vai' hann ckki eins lengi minn-, ir. Þau komu til ítalíu s-.l. mánu- Hon. K ( . Drury stjornarformað- islaus og nú- Hann er hraustur j dag og var tekið með feikna við- að öðru leyti og getur unnið hvaða vinnu som er- Hann giftist ia_ öðru leyti og getur unnið i höfrj og fögnuði. þingtíminn aldrei áður verið svo að láta S'K uniræðnr mik'ð skiffea, langur- Haldi þessu áfram .erður,*^ ekki » svörum hans síðar, er ti vikna þingtímabilið eflaust hrátt hann ¦*. að við hverju bragði úr tnóð and.-tæðinganna varð að sjá, þó _ . _ ., , . _ , . ¦ ,_ við lítil rök hefðu að styðjast í l.n hvað veldur þvi, að þingið . ._.._ _-___« a„a angum l>ess, er vísincla- og rök- hefir nu staðið svona lengi? And- s ... .. , , . _ . t'ra'ðislega lítur á hlutina. Ddms- stæðingar stjornartlokksins .segja, * , * - t, ! * i _* „nA^ nraMaráðherra Oraig reyndist og að það se þvi að kenna, að stjorn- _. ¦, ,-.*•_ ,,. i « ..!* _„„ a vcl brynjaður. og bar fimlega arfilokksliðið alt hafi verið svo o- ,_, , . .... * i ,- „„„ skjöldinn, er andstæðingar stjðrn- van-t við lnngistorf, að þvi eða B J .... . . . . , . . „A of arinnar neiddu sverðin að henni. ¦stjormnni hafi ekki tekiist að af- .. ... ._ fl,-fx .„ ,.„,.„1 Að lilMM-ölum kvað fremur lítið groic\a malin cms tljott og veia * ' . 'á þitiiginu, enda voru bcir for- ætti- Það er eflaust talsvert í . , ., mgjalausir mest af tímanum. l>ví. að flestir stjórnarsinnar hafi _,.,.___.-. i.. . Norris, leiðtogi þeirra og eflaust • 'kki mikla reynslu í þnnigstorfum. _.<_., ¦¦*• •¦ _. t _, .... hinn færasti i j>eirra liði, veiktist Að þeir hafi ekki reynt að flyta "~ ____.# x*i ,, . og g»t ekki tekið babt í þing- vpikum, vcrður þcim samt ekki > . , , starti. \ ar skaði að miissa hann brngðið um. Franian af þingtím- . ' „ , ¦ af bmigi. anuim vorn það aðallega þrír ur , i Aftur letu eoniservatjvar atLviga- stjórnarflökkinum, sem fynr svor- , ' manrdega. Þingmenn l>ess flokks imi stóðu. En andstæðingarnir, * _ _ eru riknlega vopnum bunir miarg- bótitust með þvi geta gert það fyrir ári síðan. Saga þ.essi vakíi mikla cftirtekt Frakkar og Tyrkir. UT í Oiitnrio. var útncfndur af "Fc>lkLsifk)kkinum" ' Haiton, Ont. scm |)ingiiiannisefni þess flokks ] vift kcisningarnar, scm í hön-d fara í, , , ,, . . _ ^ , ssaga D.cssi vakti mikla cttirtekt '' _, , , .. ., þar í Ivlkinu. 1 r«ðií er hann ! Fulltrui Irakka í (Onstantmopel ....._,._._-., . , _, , <»f-r læknum ocr sálarfræðinguiii i f,,, „,. „, , • , hélt vicV ]iað tækifæri, kvað hann • I tilkynti Tyrkjmii 8.1. viku, að ..... ,_, _, _ i leikur mjög hugur á að rannsaka _,„„,,, . ._ , , _ _ , liag fvlkiisins góðan. og varði gierð- Fraktoar krefðust \\c^, að þeir _¦'__«• petta. Brpwn kvað vera freiiiur ,. ,. _, _* ... .,, - , •. ír sfnar sem stjornfonmaður tvlk- larl mcð hermn til haka, sem j>eir ¦ , , ., ¦---,, sknsamur maður, og skyrir hrein- .„», _,__, _ . , . ísms í s.I. 4 ár. Hann lysti því ..... ._ . . nafa kallað sainan á landamærum yfir. að liann v;cri á nic'cti því, að nokkur breyting yrði gerð á vín- I bVnn^löggjöf fylkisins. Líberalar j væru íii'ið hví. að' akmenn at- kvæðagreiðsla færi fram um vín- bannið. eins og í Manitoba og Al- berta. 'Og íhalclstlokkinn kvað hann vínbanni andistæðan. En liann álcit ekki nægilegar kröfur | enn haifa komið fram um að brcyta vínlöggjöfinni, og því væri óþarft að vera að eiga nokkuð við skilnislega frá er við hann var talað uni þetta. Þingslit- Fylkksliinginu í Ontario var slit-1 ið s-1. föstudag. i SýrlandS- Verði Tyrkir ekki við j ])ví, Iic.ta Frakkar að taka engan ! þátt í Lausanne-fundinuin freTcar- Ónnur lönd Bo.i Þjóðverja hafnaS. Fiakklancl og Belgía hafa með þa«. Kr mælt að afstaða Dmrys Uj^ hafnað því ^^ Þjóðverja að þcssi, máli muni mjög auka hon-1 grejða sa,m,bands1)joðamum 30 bflJ.. w ^ m ^ _.„_ ^ ^ Vínbann afnumið í New York. N-ew _"ork ríkið er í þann veg- inn að afnema vínbannið. Þingið hefir saimþykt frumvarp, sem að )»cssU íýtur. Það frunnvari) er að Vifsu enn cnmdirskrifað af ríkis- st.óra Sniith, en annað er nú ekki í vegi þe__, að vínsala kiomiist aft- ur á i ríkinu. Ríki. stjórinn hefir M_D ]>eim sýndiist og fitjuðu upp á hinu og öðru til að lengja þtog- ræður ^ínar. Þegar stjórnin sá það. tóku fleiri úr hennar hópi að svara andstæðingunum, en pað varð pá til pess, að þeir töluðu ennþá oftar og lengur, og lengdiist tiíminn en ekki syttist við það. íSumpart eiga peir þvi, en ekki stjórnin sök á því, að þingið sbóð svona lengi. Að öðru leyti var rck.tur fylkúsmá.lanna í talsverðri ir, svo sem Evans, Taylor og Haig. en peir eru svo fáliðaðir, að auð- vielt var hvenær sem var að l>era ]ic') ofurliði. Þeir höfðu ýmislegt að atehuga við störf stjórnarinnar, og gáfu talsvert í skyn, að þegar peir kæmuist til valda, sem þá virt- ist dreyma uim að ekki yrði ianigt að biða, skyklu þeir sýna, hvað ])cir gierðu í hinu og pessu- Var ]>cim oftaist mjög vægum orðuim svarað, en þar munu þeir hafa notið ]w.ss að Norris var ckki á um fylgi í kosningunum. Tekjuskattur Manitoba- Hon. I'. M B-laeik, fjármálaDáð- hcrra Manitoba, birti s.I. taugar- dag töfluv yfir tekjuskattinn, seim _t_órn_n lieiddi í lög nýlega. Skatt- inn werður að gneiða aí tekjum á 1 árinu 1923, en verður ekki bprgað- ur fyr en á naasta ári, 1924. Skatt- ur ]>eissi kemur skatti samibands- s'tjcH-narinnar ekkert við. Taflan i cr á þeissa leið: I Kristján Goodman, til heimilis að 648 Home «t- hér í bænurn, lagði af stað áaamt fjölskyldu sinni vestur að lia.fi _J. föstudags- kvöld. Hann mun setjast að fyrst um sinn í Evm-ette. \V_*., l>ar Mm sum af hörnum hanis eru. Jón Jónsson frá Oak PoLnt koia á_a_n>t fjölskyldu sinni til bæjarins s.l. miðvikudag. Hann var að flytja til bústaðar síns á Gimli, og dv>e4- ur þar sem að undanifömu, yfir sumarni'ánuðina. Fijarni Svcinsison ihrá Howardville kom ásamt fjölsk.vldu sinni til bæjarins s.l. miðvikudagsanorguii. Hann er að flytja húferlum til Keewatin, Ont., og lagði af staS bangað sainidæigurí!. Drengir han» hafa unnið þar að undanfSörnu- Tómas Guðmundsaon fná Hilibre, Man., kom til bæjarin_ al. mið- ónir gull'inarka í skaðabætur.' hvað hann eigi að gera. Er ha-nn ! Vlkudag" Hann var a leið ™™*r Það svar sendu Frakkar bæði ! áspart hvattur af hvorumtveggja IM lÆ ^ áM mM ^nduur. Þjóðverjum og samband. bjóðun-; .riáKsa«Ha að verða við kröfum I" um s.l. mánudag. Er par ftarliega | peirm. Væri pað VolsteadJöggjöf, skýrð afstaða peirra og hvert at-, landsins hinn mesti ógreiði, að' norður frá. riði í uppkasti Þjóðverja. Lita | afnema vínbannið, þvi eftirlit F.akkar svo á sem' þeta «áttaboð j bannlaganna verður helmiugi erf- Nan í ljóshúsinu" leikurinn, sem auglý_tur er á öðr- Ógiftir Giftir óiviðu eða flækju, og þurfti lang _. , ,. _ ..,- l'ingi og fáir eða engir af þeim, an tíma til að komast að þvi .anna um, hvernig hann væri. Og þt'gar visisa var loks fengin í því efni. þurfti að ihuga vel og ræki- It'ga, með hvaða ráðum á,tandið , yrði bætt og stefnunni breytt, sem , f t f' f á- l,01ln Clokki. eru liklegir til að er áður hafa við ]>á kliáðst um stofnu peinra og stjórn. En eitt er J)ó viVt, og það er, að tveir ó- háðir liingiiienn hafa í þeirra flokk gcngið, og aðrir tveir af 2% $ 20 1% $ 10 45 iy»% 25 3% 75 2% 45 11(1 '-",.'. 4% 150 3% 100 4V_% m 3y.% 135 5% 245 4% 175 5%% 300 220 6% 360 5% 270 ráðandi hafði verið farandi stjórnar. Þegar þess er gætt, að núvenandi stjórn hefir tekist það polanlega, er ekki neitt nð fnrða á hinum langa ]>ingtíma. l'm 191 frumvörp voru borin upp gerast beirra fyigiismenn hvenær sem er. Stjórnin getur ckki tal- ið sér nema einn óháðan vissan I sem stcnclur. Er því mcirihluti bennar lítill á þinginu. En að loknu þeetsu fyrsta þlngskeiði 17- á þinginu. Hafa rúm 20 af peim ,_ , ,_ ,. ,, t._ „.„*,f„f kjcirtíiiiabilsins í Manltaba, stend- vcrið fc4d, en hm hlotið staðfest-, ., »* „• •* _„.,• ,._.!« u» ur bændaist.icn'iiiii að ýiinsu c'iðru Ihgar. Að þingið bafi venð ao- ... ___,, „„„„* leyti betur að vígi á komandi gcicNalaust, og hafi engu orkaö, ])ingi cn hún gcrði, cr hún scttist í hreiður Norr__.tjórnarlr_ptar, sem illa hafði verið hirt sciiiustu árin. Ogilvie kaupir skip. (igilvic Ihveitiiinylnujfélagið er verður pví ekki með réttu uin pað sa.gt. Suin málin, sem það fjall- aði iiiu og gerði ýmislegar ráð- stal'anir viðvíkjandi, voru afar mik ils vcrð. Þarf ekki nema að n,cfna Hudson Bay járnhrautar- ] „ , . . ,. „,,., i,__v, niielt að sc nð kaupa skip til þe__ málið, flutningsgjaldamalið, korn- J sr.lumálið, vínbannsmálið, málið að fl^» »ltt ei-15 hv,iti a c'ftir ui„ cignarrétt á náttúruauðlegð Vötnunum í Oabada. Byrjar fé- fvlkisins o. fl. o. ffl. Þó þinginu »¦«« ^ ' *"*"*¦ *r '""'"- að lánnðist ckki .'að fá kornsölumélið ^ «*di "'" '' '"^0""' ''wla ar" . , . . , . ... , •¦¦ n_iri ,e£'a af konii til Montrcal, sem sarniþvkt nu, og ef tu vill tlein _. _¦ -___i, _,„*«¦¦ malað cr þar í mylnum icílagsins, mikilsverð mál, sem ymsir hefðu __,__ ___ t-„ -OTV,4- og auk þess um 100,000 tonn af kosið að samþykt væru, pa samt íór stjórnin svo sanngjamt og "veitimjöli, «i_ malað cr í myln- hlutlaust með þau mál, «ð henni »'" ^ ll('"' "#** Varaformaður v.rður ekkert í bví efni til Jor-' «««*>»*», W. A. Black, er á leið- áttu fundið. ÞegarmeiriMutifær/nni « ^vrópu. þar scn hann að ráða úrslitum málanna, ln.^ir verið að kaupa pe«i _kíp. nokkurs tillitis til flokk_fylgis, ætti ],að ckki að vera ðgeðíelt peim,' Staddir í Winnipeg. cr lýðfnclisi og sönnuni unnbátaiim íV>rs_sti_rAðhierrar vcstuit'.vlkjanna. unna. jafnvel þc') þau úrslit lCOmi j Hiori. H.'ri.cnt (írccnficlcl frá Al- ekki heim við peirra personulegu í>erta og Efion. C. A. Dunning frá i -<_>««- i Naskatc'licwaii. voru stacldir í skoðanir- Yfirlcitt m. stjórninni hafa ^'innipeg sl. mánudag. l>eir áttu aukist fylgi íyrir framkomu sína jt!" ** Dom»ti_r_5h_rra Bracfcen - „• • _,,.„,. ¦,; /, __™ ' um kio,rnsölumálið. Ekkert létu a pinginu. Ekki hefir þo cii sam- þeir uppi um pao, hvað vesturfylk vinna fcngist við hana, siem verka- íDi'iin gerðu sér sumir f hug, t. d. Dixon. En samt hefir verka- iiianiiíiifliokkurinn oft láitið hana njóta alls síns fylgi., og hefir það verið gert til þess, að léta stjórn- _ ina finna, að hin frjálsa stiefna hennar í meðferð málannia á þinginn. ,i'ð lcyfa atkvæðagreiðslu um mál, oft alveg án tiMibs til flokksffylgis, sé mikilismetin af þeim þingflokkinum, verkamanna in myndu gera, eða hvort |>au myiidu halcla áfram nicð stofnun kornnofndar, er Manitobafylki skarst úr Icik. Orccnfield fer ainstur til Ottawa, til þess að leita fyrir sér um markað fyrir kol frá Alher.a- Murðargjaild á. kolum frá Alherta til Ontario er $9 á tonn- inu, en það segir Greenfield alt of hábt til pess að hægt sé að beppa við Bandaríkin um uiark- aðinn. Tekjur $1000 ........ $2000 ........ .%",ooo ........ $4000 ........ $5000 ........ $6000........ ?7000 ........ .$.000 ........ $1)000 ........ .$10000 ........ Tafla þe__1 heldur áfram upp í .$1.">,000 tekjur- En peta sýniBhorn nieigir cl' til vill hér. Til pess að akilja tö.flurnar, þarf að draga fyrstn þúsund clollarana frá tekj- unum. |>ví af ]>eim ©r ____i horgað. Síðan cr ávalt hlutfallslcga horg- ;,ð liicria. ettir því scm tekjurnar aukaist. Af fyrsta þúsundinu t. d. al' :',immi cr ekkci't borgað. af öðru 2 nrósciit og ]>rið.ia 2% pró.ent. Tapar minni. .Io.si']>l, Brown er maður nefndur. Ilann á hcinia á Hargrave Stra'ti í Winnipeg. Síðastliðna viku hvarf hann- Hvernig _e_n leitað var fanst hann hvergi. Að nokkrum dögum liðnum kom hahn aftur heiin og er saga ban. þessi. Hann var stacldur á ],c'>sMiúsinu íYVinni- peg. I>á ta]>ar hann alt í einu iiiiiininu. Hann r.atar hvergi og, veit ekikert hvert hann fer. Eftir fjóra sólarhrimga fékk hann niinn- ið aftur. Var hann l>á í hcrhcrgi á gistihúsi cinu í hícnum Regina, Sask. Hiinn hafði koniið þangað, hcðið um gistingu, skrifaði nafnið -itt á giistihiiisskráiiii. cn hét pá Morcley. Hann át og drakk og gekk til hvílu, sem með fullu ráði vieri, cn nuindi aldrci neítt. Hann var með $70 í vasannm, og hafði ekki eytt neinu af því nema fyrir l'ieði og far \cstur. En hann man ekki eftir neinu í samhancli við fcrð þcssa og scg- ir l»að alt sem lokaða hc>k fyrir sér. Hivernig á því stendur, að hitnn kallaði sig Jforeley, skilur hann heldur ekki, pví hann segist aldrei hafa þekt neinn mann með því nafni. Brovvn var í hernuni. Þar varð hann fyrir eiturlofti; Hann misti minnið og lá þannig I 4 mánuði á sjúkrahúsi á Frakklandi. En þá fékk hann það aftur. Einu sinni Þjóðverja sé lævísleg tilraun til iaara í landinu, ef sala á víni er um stað hér í blaðinu, Terður að eyðiloggja skaðabótasamning- Jey{fs { N„w York rfkinu AUaleýndur undir umsjón ungmennaí*- anar er gerðir voru í Versölum.! aðra .^,^ sem af j^ kioir> | lag^ Samband^safnaðar á GimJi. Auk þecss taki Þjóðverjar aðeins f ríkisstjórinn skjrldi stSga ^tta' Hann hefir aldrei verið sýndur f_- tiUit til sjálfra sín, fari fram á > spor áíengi. vinllTn f vili er nél. ó.' lendingum íyr, en hefir getið eér að .kaðahótaskuldin sé lækkuð (]>arft að &(,ta Hmf; vp_ar dy,_t l mikið tof ilneðal ,enjskumælandl um nærri þrjá fimtu hluta. Enn-;-w(5 okk, að ^ e_ ur von(1u _B manna. rélagið hofir lagt mikið frcmur hciti l>eir Frakkiandi friði,: _á{v_ fvrir hmmm j,ar ^m jling í kostnað við allan útbúnað, sem ef þeir fari hurtu úr Ruhr, en „r ^,.. ^ sanl].ykkja vínsolunai er mikill og margbreytitegur: og nefni ekki Belgm. Þeir geti ]M ^ .^ ^.^ þ. ...^. „_ . leikendur albr vel æíðir. Það __ lcikið þar nama leikinn og 1914,1 ^ „._ ^ En úr ]m- að rfki;s.! fullyvt, að pað * f(Vlki ^ ao |,á lysti og fetæður leyfa. i_tJ.^^ ^ ^ ^ ^ ^ hlæja einstokll sinnmn hiartanl^a Þá tali peir um að byggja upp l>eir sjaldan betri miálstað að og efar enginn islíkt. Grefst fc'xiki l.uhrhéraðið aftur, en loki aug-,^.^ ^ ^. ^ ,.íkisstjorinn f nú tokifæri til að verða aðnjót- „nuii. fyrir allri cyðileggingunni, ^ ^ ^,, ^. ^ ^1«. __,to8r „lo,huiíitu f tvœr _~ sem peir gerðu á Frakklandi og í neita að skrifa undir vínwsöhnna. Leitað að gröf Davíðs. i háifa klukkuistund, fyrir aðeins 50 1 c. nt. með pví að koma og horfa í á Nian litlu í ljóshúsinu. og heýra Hclgíti. En þar til að það svarta flag sc'1 aftur griett upp, segjast Frakkar ckki gefa eftir cyri af, i hana spjalila við il>msar "fínu skiiðaihcUmii síiiuin. hva'ð sem hin-| Að gröf Davíðs er nú í cVða önn dömur úr borginni. sem koiim að ar samibandsl>jóðir sínar geri- A'ð verið að leita ' nánd við .lcn'isal- he_n_B_3_Ja h_ana í ijóshúsið. Eina, cillu athuguðu sé svo engin trygg-!em. Stiiiida Bretar fyrir því. Er_! jg eru kenn.ingar Xan litlu lær- ing gefin fyrir ],ví. að l>cttii sátta- ekki cr nú grafið eftir hcnni. þaT d__œr_k_r, eims og til dæmis pewsi upjikast verði haldið af hendi ! sem áður var sagt að "Davíðshorg' ¦ «_.aj>j Cr ljótt að herja mann. pegar l>jc',ðverja- Það séu aðeins orð á hcfði staðið, cða í •Icrúsalcm, sem hún er dottin.". En svo furðar papplr skráð, en ailir viti, hve nú cr. heldur á grasl'lcti nokkrum ' mann ekkert á pví, þó' að Xan niikið Þ>60ver)__ hafi gcfið fyrir suður af borginni, enda er nokkuð ' gPti íe_J_ ýmsar gcVðar lciðbein- slíkt: cf þeir sjái sér leik á borði. síðan að foi.ilci.íafncðingar full-' ingar. þar B___ ln'in hcfir notið sc'ii þeir cnn vísir'tilað lirjcVta l„.s.s konar siiiiiiiiiiga sciu áður. Þá neita Frakkar cnn mcð öllu, að þeir ha.fi hrotið Versalasamning- ana nícð herterðinni til *I.uhr, eins og Þjóðverjar lialdi fram í upp- kasti sínu, og scgja að það hafi \crið trygging þeirra, ef Versala- samningarnir yrðu ckki haldnir af l>.ic',ðvcrjuin. Hefðu beir ckki lnift þá tvyggingu, væru I>j«')ðver.iar' búnir að brjóta mcð cillu af scr ]>á al])jc>ða skiilclhindiiigu. cr þeir hcl'ðu þar undi.skrifað. ()g þar scm að þýzka stjc'trnin sjái ckki cnn, hvað 'hún sé að gera með því a'ð hrjóta í sífcllu alla samninga afena, m> ],ýðiiigarlau.-t fyrir hana að vcra að gcrii nokkra samninga. scin ekki sc ncin öniuir trygging fyrir að haldnir verði. cn orð á papþlrnum. Svona fór um sjcV fcrð þá og l>es.a friðartilraunina í Evrópu. Bretar og Tyrkir. Ilrctar hafa falið fulltrúa sínuiu i Oonstantlnópel að vana Tyrki við því, að veita nokkur viðskifta- Munrindi eða sérréttindi innan landamæra Metsopotamíu, hvort srm eru Danilaríkiamenn eða aðr- ir. Bretar segjaist ekki viður- kenna neina samninga í ]>á átt og Tyrkir hafi engan rétt til ]>css. Konungshjónin brezku á ítaliu. G«ong Bretakonungur og Marfa drotning eru að licin_5ækja ítölsku yrtu, að þar. en hvergi annartsstað- [ nientunar í ])rjár vikur á "(icð- ar hefði Davíðnhorg staðið. í [ veikraskc>la munaðarlausra harna", livert skifti sem grafar Davíðis var og þar að auki átti hún til ]>oirra leitað í .lcn'isalem, urðu krlstnir .,,. t,,ij., bví Tehahod gamli Bu__- íiíenn, fíyðingar og Múhamec\s- ,,, afi henna,.. m "ætl,a(.i Pkki trúarmienn þar áhyggjufullir og hvcrgi c>t var húinn að vera þar óttuðu. t að ilt mundi af því ^m hann fór", sýn;r f gegnutm alt hljótast. I>c'> grafið sé ]>arna, telja leikritið framúrskarandi yfirburði l>cir það litlu skifta, því þeir bú- j nnentun og anillegum hæfilcLku'nu ast alis ekki við Icifuin Davíðs | ____________ ]>ar. Að 676 Agnes 6t. fæ.st keypt ong- el, verð $60.00. Og á sama stað ísskápur, verð $1200. Hnefaleikur. Á þinginu á PriLsslandi lentu , jafnaðarmenn og komiinrinist.ar í; Bærinn hefir vveitt $150,000 ti4 .slagsmiáluim nýlega. Ástæðan fyrir þess að stækka Almenna sjúkra- því var sú, að kommúniistum geðj- húsið. A því verki Verður að lik- aðist ekki að, hvernig jafnaðar- indum hyrjað bráðlega. niciiii greiddu atkvæði um van------------------- traust. yfirlýsingu i hendur stjórn- pangar í hegningarhúsinu í inni, sem l>orin var opp á þimginu. j winnipeg höfðu afráðið að halda j krossmessu. Þeir áformuðu að xxx | gefo gæzlumanni fangahúissins á hann við eina máltíðina og taka af honu'in lyklana, og opnia dyrnar, svo að þeir gætu allir í einum lu>p farið út og brugðið á ieik. En einn þelrra, Alfrcd Sheer að nafni, kom iþes>sari ráðagerð upp. For- ingi ráðabruggisinis hét Barl Thom- ton, og hafði það til saka unnið Munið cttir samkomunui í Sam- , , . , . . . ._ ., . að vera fjölkvænismaður. hianc_.kirk.unni a nuðvikudagis- kvöldið kenmr. Skemtiis.kráin er á- gæt. Arðurinn gengur til fátækra. Winnipeg. Séra Rögnv. Pétursson messar að Piney, Man., sunnudaginn 13. þ- __., kl. 2 e. h. , ííæeti fundur kslendingadags- nefndarinnar verður haldinn á mánudagskvöildið kemur, 14. maí, á skrirstofu Heimskringlu. T\. P. Bjarnason, verkfærasali frá Árborg, M»"„ var staddur í bæn- uni yfir helgina. Hann kom aust- an frá Keewatin, Ont.; hatði ver- ið þar í viðskiftaerindum. -XXX-

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.