Heimskringla - 16.05.1923, Blaðsíða 1

Heimskringla - 16.05.1923, Blaðsíða 1
Verðlaun gefin fyrir Coupons og SendiS eftir verTSllsta ti) Royal Crown Soap ttd. UmbnSÍT 654 Main St.. Wlnnln.,, XXXVII. ÁRGANGUR. WINNIPEG, MANITOBA, MIÐVIKUDAGINN 16. MAI, 1923. NÚMER 331 Canada. Skrásetning. yý kosningaskrá verður gofin út í Wlnnlpeg fyrir attovsBOagTeiðsl- una nm vínbannið, sem frain fer 22. júní hér í fylkinu. Kru skré- setningardagarnir þann 15., 16. og 17. þ. ni. Ættn allir kosningabær- ir menn að sjá iim, að nöín þeirra komist á skrána. Annars liafa l>eir okki atkvæðisrétt í vínbanns- málinu. Yifirskoðun skránna fer fraia 26- mai f kjördæmunum nt- an Winnipeg"borig»r verða skrárn- ar hinar söinu og kosið var oftir 1922 í fylkiskosningunum. Slys. Kusfaave Safre, fianskur Can- adamaður, 25 ára að aldri, brann til liamt sl. niiðvikudag í gryfju. er hann var að brugga vín í, .skamt frá heimili sinn í Yiseount Sask. ;^| Prófsýki. Emma Toiman, 18 ára stúlka, er heima átti í Yancouvcr, kvoið svo jörðum hnattarins. Ef Yesturland- ið á að fá kröfur sínar heyrðar í því að náða b'setur á þ&ssu á- standi og þessu ói'éttbvti, verður það að lfta til anroara en Kings- sijórnarinnar í þvf efni. Svo mík- 18 er vfet og áreiðanlogt af fjár- málaræðu Fieldihgs að ilæraa, Ónnur lönd Mikill drykkjuskapur. Við altarisgöngur í ('hicago nam neyzla messuvíns 250,000 gallónujm síðastliðinn mánuð. Ríkasti maíur í heimi. Henry Ford er nú talinn ríkasti maður í heimi. Roiðufé hans nem- ur $159,000,000. Dr. Krupp í fangelsi. Dr. Krupp von Bohlon, aðal- stjórrnandi Kruppsverksmiðjanna, vir dæmdur til lö ára fangolsis- \istar og 100,000.00(1 marka fjárút- láta, af herréttinum franska í Didwilkouiski, banatilræði og aðal- iun. sera Kristur legigur fyknendirm fréttaritara Sovietlblaðanna, Ahr- jínum á heröar. Alment er ckki ens að nafni. I>cir særðust tais- verið að rækja þær skylduí. Það vort báðir. en munu þó okki bíða ' gera jafnvel ekki þeir, scm leggja fé bana af því. Morðinginn var tok- til kirkna og kristniboðs, og játa trú inn höndum af lögroglunni og sina á guð. Yfirk'itt trúa þeir ekki bíður nú dóius síns. í tréttunum'S guð. Þeir reiða sig«a alla skap- aí |iossu er þess getið, að Oonradf trða hluti fr«mur en guð. I'eir bera hafi ekki viljað sogja frá ástæð- ckkert traust til æðri Trandleiðslu. uni lioim. er hann bofðu leltt til Auðgerl er aö sanna slíkt —enda al- þéssa ódæðisyerkfl. Þó bJöð liór ment Vlti$ og yiðurkent Guðstrúar- virðist líta á þáð, sorn morðing- 'játning fjöldans er arjoins ódýr aö- inn hafi verið boittur einhverju göngumi8i afj makindum fullkomins sórsíökti ranglæti af Sovietstjórn-jandvara'leysis. Það verður á þenna inni. og þwtta Sé í bofndarskyni ^ h.'lU: pæ9t;r hafa |„-ek tii þ^ afj gent, er ongar reiður á það að ^ hnriast af fullri alvöru i augu vifi henda. Blöð út um allan hetmjþá hræðilegu og siBlausu iifsskoo'- urðiu óð og uppvæg, er Sovie.t-:| ulli sem efnishyggjan er, Til þess 'jao brjóta sárasta broddinn af þeim Ir döms'tólum Rússlandis sanniuir að sök þeirri, að hafa set-l ka. I'css vegna mundi mig langa til aö veroa þroskaðri maour ira betur. Mér er aö verða æ a. að litio bsetir þaö úr skák, aíS menn gerist móðins, ^clragi fána ilyndisins viö hún og ,kalli sig nýguðfræBinga, en noti svo enda- laust orðalag fhaldsseminnar, og geri þánnig almenning, sem skilningsljór var áour, fyrst alvcg áttaviltan. Sú var liðin. aíS í'haklssemin var ein um þaiS aíS hrópa: "Hreinar línur!" En þaii cr liðin tið. — Hins vegar ætti það að miða til þroska.að bind- ast friáUum samvinnusamtökum við ir er í þokúnni búa". Eg er ekki í miklum efa um það, að eg, ásamt sfcooanabr;eðrum mínum, á að taka þetta til min — og sízt kemur mér til nugar að k\Jarta undan 'þes<;u siðasta! Eg hygg að ef til vill sé þar agnarögn of djúpt tekiS í ár- inni, að vio, mdnir líkar, .viljum "slökkva Ijó'sirJ" og "flytja ljósið burtu". A'lt öðru máli er að gegna um þess-a þoku-auðkenningu. I>að cr siður cn að svo 'sé, að mér fyrir mitt leyti, finnist eg standa undir heiðum himnt sannleikans, þar sem sól alvizkunnar varpi birtu yfir all- ið ú svikráðum við Rússland- En 1,1 jógnttm. slá mcnn því föstu, að þeir já. ailir menn trúi á guð. Ekk- afjra, sér líkt hugsandi mcnn, sem ar lífsin's gátur! Wert á móti veit '¦ ert hevrist nú oftar af vörum ^þeirra þó að þessi æðsti fulltrúi Soviet- $em pyéájk& m ^ ^ allh. menn mjög fyrir því, að bún stæðist ] R"llr sl- vik" Hiohum var kent ekki miðskólapráfið sitt, að húnj11"1 mótþróa •þann. er sýndur var réði sór bana s.l. fimtudag með,' verksmiðjum þeasum, er Frakk- ar héldu innrás sína ]iangað og kröfðttíst að þeim v;vri afhent "ábúð og aftokja staðarins" í hondur. stjórivarinnar sé af útlendingi «kot trúi á guð! l'm fáa verður þó ínn á all.jóða ráðstefhu, er sem ^ afi rf lr- haf. ndn veruleg tök þan finni okki stórum til þeas -|. vitundar. og togsanaMfi þeirra, og farti þelm orðum um morðið,' |>ví að taka inn eit»r. Tíu þingmenn sækja ekki. Tíu af 110 liingniönnuin, sem nu eru á þingi í Ontario, sækja ekki um ondurkosningu 25. júní n.k. Rússar og Bretar. Viðskifti batna í B. C. Viðskifti taka livorgi oins óðum til hins betra í Sundurlyndi alvarlogtf' virðist son; stendur milli Rúasa og Bivta. Orsökm til þess er sú, ;ið Rúasar töku bnozkt skip í landholgi fyrir strönd Murmanhóraðsins og dæwadu ida oins og British Columbia, ¦•,,;- ... t , . . , ski]>stjorann til fiingolsisvistar og 51 (ioodorham, stjórnandi «0*-|hárnu. <(-,kta!. ]u,,Ulr vj,.A;ist onto bankans nýlega í Vancouver. ^,^ sko,^mai. a5 skipig hafi okki vorið innan landhelgisJfnunn- Canadamaðurinn ríkastur. , _,, . ar og hafia sent Russum afar MeC tilliti til cigna í sparibönk- kröfnbart stoeyti þar að lútandi, iim og á lánsstofnunum, er Can-'.tð slíta öllu sambandi við Rúss- •adamaðurinn ríkasti maður í laml, ot' að það láti ekki skipstjór- heinii, segir T. • Hatch í Hamilton, ann og skipið laust. Rússar hafa Ont. Þær oignir nema $250 a enn som bomið er ekki skeytt hvern mann. | þessari kröfu, en hafa þar á tnóti | tokið annað ski]> af Brotum. soin SambandsþingiS. s;,.t,t hBttr Sfömu otreið. Varð það l-að i,.arkvierðasta, sem í l>ing-',vkki U1 *" ,n>''k-iíl sakir- cnda inii gerðiat 8-1. viku, var það, að krv!jast l?n',ar 1U' svaTS fra l>(,im öarHagsáartlunin var birt og flutti imMn tíl1 <,a"'a- Mal **** er Hon. W. S. Fiolding fjármálarfeðu oitt hið alvarlegasta og okki sízt sina s.l. f.'.studag. Uimræður um'vl'Kna 'K'ss' a,>) v^rkamonn á Eng- Iiana l.ófust okki fvr on í byrjun , 1'!íuli mótraæía ktröftugloga þessari • viku. Bfr HenVy Drayton ! a5ferð hrfvku ^jórnarinnar og ' tið Rúœland sé að kenna á því, (M' það hafi sjálft vorið að prédika heimihum, en það .sé, að manns- lífið só svo lítils virði. Rúæneeka þjóðin bofir sína ókosti að sjálf- sögðu, eins og flostar siðrar þjóð- ir. En bvcrs vegna or vorið að voyiiii að beita hana rangla^ti from ur on aðrar ])jóðir, ]ió honni sé að oinhvorju ábótavant? Þetta síð- asta niorð. or eins goigvænlogt og lió ]>að bofði ,verið fnlltnii ein- hvcrrar annarar þjóðar, er fyrir ]>ví varð á ráðistefnunni. Og œtli að þœr þ}óðir hefðu þá litið sömtt atiguni á það? --------------------XXX-------------------- 'Eftirmáli/ nt ráði í breytni þeirra. Og með hógværö skyldi ha'kla tilvist slikrar trúar á lofti, mcðan allur þorri manan lifir eins og enginn guð sé til, enginn setSri siðgæðis ávinningur til, engin dásamlega máttug og eil'f mannssál til. l'ví þannig er ástand- ið. Og þó vantar ékki kirkjur og kristniboð. 1 það óendanlega eru tncssur haldnar, bænir fluttar og sálmar sungnir — og ^etta gengur. flvað hoðar þá þetta kirkju- og" kristindómsástand, eins og það er m't á dögum. Þaí gctur ekki boð- afj ncma tvcnt. Annað'hvort er að ' fallast á þá lífsskýringu efnishyggj-1 tmnar. að guðstrt'iiit sé reykut' einn. , missi tökin á mönnumtm viS , aukna ]>ckking þein'a — eða þá að ; I skýra málið þannig, að kenninga- l'.ins og lesendur Heimskringltt j stel'»:i °? fyn'rkonmlag kirkjttnnar, , hafa m't séð. hefi eg ráðist í að birta ' sé or«i«, og hafi lengið verið. úrelt, siðustn i.áskaprédiikun mírta. Var | °sT ófært um að gera prestana að cru jafn óánægðir og maður sjálfur yfir afturförinni o<j áhrifaleysinu, sem nú virðist helzt ætla að leggja akur kirkjunnar í attðn. r— — Siiður í lktndaríkjtiTii hefir í vet- ur koniist á öflug hreyfing, sem set- ur sér það að marki, að fá ríkis- stjórnina og þingmennina til þess að leka lil (/nffs, í b(cn ttm styrk og hiindleiðslu til hins rctta, þegar þeir scu að ieiða stórmái þjóðarinnar — og þjóðanna — til lykta. Röksemd- eg vel, að þekkingars'kíma mín er til min komin gegnum .þungbúna þoku míns eigin óþroska, og þeirra, sem frá blautu barnsboini hafa frs&tt mig — rrieð allri virðingu og ,þökk til þeirra sagt. Látum það gott heita, að cg og rránir líkar séum einmitt "mennirnir, er í 'þokunni búa". Við vitum það vel og vimtrkennum. l'css vegna — einmitt þeSs vegna cnm, við að hiðja um "meira ljós"! — Eg fer ,þ:ví 'ekki að minnast á n, scm hefir hrttndið þessari hreyf- ' þcss'a iþoku-nafngjöf fyrir þá sök, ngu af stað. cr nógu ljós: Fyrst að eg áliti atS mcð henn-i sé verið aö sjálfur drottinn kristninnar á jarð- vistardögum sinum þurfti daglega gera mér mjög rangt til. Nei, heldur vegna þess, að óbeinlínis gefur hún og án afláts að biðja föðttrinn umjtilefni til að halda, að þessir, Sem skilning og kraft ti.l sann-siðlegrar hrcytni, Írversu miklu fremur munu þá haras breyskari bræðtir nú á dög- um þurfa þess! En hcr ber aö þv: sama sem áð- meb vandlætingu benda á "mennina er i þokunni búa"', séu sjálfir þeir skínandi ljós'hnettir, að íyrir þeim sundrist allir skugg"a'r efasemda og hreiskleika, hvar og hvenær sem þá Til hvers er aö tala um bænir, 'jer a5 g-irði. Ef til vill fru þeir við þá stjórnmálamenn, sem ekki vita að gutS er til ? Án efa er 'þeim fiestmn ókunnugt um gttð og ódattð- leika, - • þrátt fyrir allar veglegu ! ;: það. En ekki vissi eg það. Og 'ekki þykif mcr það trúlegt, 'á meðan mér cr urn megn að sjá, að 'þeim, ern allan ársins hrirjg eiga ,þcss miijóna-»kirkjurnaT, sem búirj er að reisa ,þar syðra. — kostifln ab laugtt sig í þessu hugs- .s'i. — gangi vitund Séra Kristinn K. ölafsson ritar |herur ais na af ser ótireinindum fyrir skcnistu i timaritið "Samein- efrii'slhyggj"«iiar, ett vesalings folk- ingin". og spyr — hvað valdi hinum , 11U1- 'sem "', -þokunni býr"! það gcrt samkvæmt tilmælum nokk- urra safnaðarmanna minna og í samnáði við 'þá. — Nú kunna menn atS Kta nisjöfnum augum á það, áhrifamönnum og alþýðu manna andlega sinnaða. — — Siðastliðinn nýársdag flutti hisk- upinn yfir Islandi. dr. Jón Helgason, hver hafi verið aðalhvötin til þess- prédikun í dómkirkjunni í Reykja- fyrr.nii fji'.rntólaiiáðliorra COnserva-j ^8 hana 1,r,'int «* hcint s'1or bfvta stjornarinar byrjar kappræð-j1'1 ao h'ef-ia **** stríð- urnar á móti fjármálaræðunni. j arar birtingar. Þeir eru nú að verða svo margir, setn telja sig hafa haff viind kynni af sannleiksást og hrein- lyndi okkar prestanna. Einhverjum þessara fivektu manna dettur nú ef til vill í hug, að væna mig um það. að ltvötin til að deila á kcnninga- kerfi og starfsaðferðir hinnar í- haldssömu kirkjur, sé annaðhvort lcttúðtig crtni eða —- "bara sam- hands- og Únítarapólitík" ! lega umgengst eg menn af íhalds- scminnar Skóla, sem cr mér ciustak- lega alúðlcgt og vclviljað. Mérjkirkju- og gutjsþjónustrrhaldi íhalds- þykir ekkert yndi í 'því. að vera að seminnar, þá trt'iir meginþorri þeirra mikið cr víst, að óánægja er í nýlega á fólksfltitningalost þar Og.iybba'st við þetta fólk eða hrella þafj alls ckki á guð. t borginni ertt sam- Hvornig ]M'irri rim.nu lýkur, er, Stigamannaflokkur í Kína. ekki oiin híwgt að sogja. En svo Stigaiiiaiinallokkur í Kína réðist ví'k, sem síðar hefir birst í blaðinu "Bjarmi". Tekur hann .þar til yfir' vegunar hin mörgu rnein nútímans. sem metming vór stymtr tuidir. A- litttr hann, að l>ióðfcMagsmeinin, heimilisógæfan og böl einstakling- anna stafi'af því að menn biðji ekki ffitS. Menn eigi að hiðja guð fyrir þjóÍS sinni. heimili sinu og sjálfum scr. En til hvers er að s-egja þewn að Svo cr þó ekki, lesari góður. Dag- biðja guð, sem ekki vita að hann er til. >Ef dæma má af þeirri rækt arsemi, scm Reykvíkingar sýna búðum hirndaflokksins út af fjár- tók far]>ogana til fanga. som voru íiiálaátiotlun stjórnarinnar. Field- :vu i.-,o, 0g niargii' eða flestir Ev- lng minnist ekki á lækkun t»Ha,'ropu- eða Anioríkumonn. Einn WVp að hænduni megj að haldi fanginn var ungfrú Luey >\ldrioh, koma, on lwert á móti mælir'bdt mágkonia Jl(>hn D Bockefellers stefnu þeirri, er hann sjálfur hélt yngr& ]|af|;i stiffam„nnil„h. látlð fram fyrir 20 árum í tollmálunum. hana ^^ ^ ;vmu ^^^ Þeirri stofnu, or vel má segja um, gja,dJi Qg lloUkl.;l QeIrj af [önf;. að hafi vorið oin af plágum hónd- ane undanfarin mörg ár. Eitlið við laikkun tolls á *rúsinum, kúr- oinini. silki, oða þvf som kallað er silki, vindlingum og vólum til að húa til máltfðir með úr fiski o- þ. u. 1., geragur heklur skamt í áttina til að lótta byrði af fram- ioiðanda og neytanda yfirleitt. Akuryrkjuvorkfæri bóndans, sem auðsui>i>sprottur þossa lands eru, opnaðar með, og framleiðslan ogj afkonia landsins veltur á, er ekki, iiiiniti. Pyrir stigai.iönnuni ]>oss- um virðist aðiilloga hafa vakað, að hafa fé iit' úr auðniönnum og stjórninni í Kína tnoð þeasu. En óhótamannaflokkurinn virðiét svo mannmarjrur ag öflugur, að kín- venskb stjórnin getur okki neinu liuiti við hann komið og verður .íafnvel að vorða við kröfum hans. Síðasta morðið- M. Vorosky, foringi fiilltrúanna minst á að lækka tolla á í fjár- riissnesku á LaiLsannefundinum, hagsáætluninni. I or nú stendur yfir, var skotinn ti! Hvað leiðir nú af svona ráð-^bania s.l. fimitudag. ílann var'að lagi? Það auðugasta land undir niatast á gistihúsi. er svissneskur sólinni getur ekki kept við ná-maður, Maurioe AJexander Con- grannalönd sín með að selja fram-' radi, gekk yfir að borði hans og leiðsiu sína. Hún verður þeim ( skaut á hann þrem skotum. Hann dýrari en bóndanum á rýrustu sýndi og einkaritara foringjans, i á nokkurn hátt. Síður cn að svo an komnir itiu 19,000 manns. En i sé. — Og ekki er það hin:s vegar samhandshugsjónin sjálf, heldttr til- c f n i h e n n a r, sem hvetttr ti'l þcss;tr;i skrifa. Arásin á hið gamla dó'mkirkjunni messar prestur fir 100 —200, vel í lagt. — nema 'þegar há- tíðaólgan hleypur í fólkið eiða ein- hver forvitni tcymir það i kirkju. fyrirkomttlag og violcitnin til nýrra ' Og Iþó vita allir að prestar- dóm- aðfcrða á sér hvorttveggja eitt og kirkjunn'at* crti ágaetir og cinlægir santa tilefnið. Og þctta brýna, há-j menn. En fólk tekttr hara ekki lífe- alvarlcga ilefni er — hyldýpi van- skoðttn þcirra til greina. l'að álítur trúar og virðingarlcysis fyrir and- sig jafn ófrótt um guð. og jafn- lcgtt málunum, hjá þeim ættbálki mannkynsins, sem kennimenn kirkj- heiðaiicga að sinui vantrú komið. þó þeir prédiki. Eyrir slíkt fólk tinnar crtt húnir að lesa og syngja , þarf árciðanlcga eitthvað annað yfir í aldaraðir! Svo lengi hefir litið og lclega verið unnið í vín- garíSi eilífðarmá'lanna, að nú vinna kirkjunnar þjónar að mestu leyti fyrst að gcra. áður en því er ráð- iagt að hiðjast fyrir. En prestar dómkirkjunnar eru ckki þeir eintt, sem við slíka æfi fyrir gíg. og það þótt vel sé viljað. ( ht'ia. l'essum kjörum sæta flest- Svo "ónýtir þjónar erum vcr", þess-, aldir prestar, sem við kirkjuna eru ir guðstrúar-ljoðberar nútímans, sem prestar erum nefndir, að megin- þorri liinna 'hvítu og "kristnu" manna hefir enga hugmynd ujn guð nc odauBleika. A5 þessu er þannig farið, ætti öllum skynberandi mönn- um ari vera ljóst, en þó einkanlega þcim, sem variS hafa fleiri e?Sa færri árum æfi stnnar til þess að menta sig til skilnings á þeim skyld- kendir. — Til að fyrirbyggja allan misskilning, skal þess getið, að þar á eg sjálfur hlut a'ð ntáli. Eg állít ekki. að tilheyrendur, m'ínir taki lífs- skoðun rnína til greina, — þannig, að hún, sé 'þeim verwleg hjálp í dag- legu lo.fi, taki skarið af um hug'sun þeirra og hárterni. En ekki saka eg Iþá um það. Engum er um aíS kenna nema sjálfum mér og mínum Það «r sannast sagna, að ekki fæ eg séð, hvernig hægt er að guma hátt um ,þá kenningabirtu, sem skil- ið hefir krktnu þjóðirnar eftir í svo römu rökkri Vantr.úarinnar, aS ekki 'sér mun kristins manns og heiðins. Wynv'ard, 10. maí 1923. Friðrik Friðriksson. ---------------xxx------------— mcirgu meinum menn.nganmiai'. ¦— Fyrir hönd sína og fleiri svarar hann ,því þannig: Mcnnina vantar yfirleitt samband við guð og nie'ð- brseður sina á grundvelli kenningar Jesú Krists. — Eg er honum hjart- an'lega sammála. Allir kristnir prcstar um viða veröld crtt honum sammála. Kirkjati hefir vitað þetta og kcnt þaíS öld fram a'f iild. En —- hvcrnig gengttr 'nú séra Kristni að Iseficna .meinin cinu hugsanlegu lækn- ingunni — þeirri, sem hann sjálfur SVO vel og réttilega bendir á? Svo fágætur og merktir viðhurðnr hlyti að hafa frgzt, ef 'safnaðarmenn hans væru ekki aldarhártarins börn, rétt cins og tnínir safnaðarmenn og all- ir ''kristnir" safnaðarmenn. sem undir sólinni hrrera-st ¦— fjarskalega undantekningarlítið. Sannleikurinn cr sá, að ckki nægir framar að I Davið Stcfárfsson rirhöf. Island. Skáld og listamcnn. — Xýlcga lega htíir verið iithiilíað -tyrkmim til skálda og listamanna. fyrir 1923, sem er 15,000 kr., og skiftist hann þannig: Ingibjörg Benediktsdóttir söngn. 500 Jón l'otici.fsson listmálari ........ 1000 GuSm. Friðjónsson rithní......... 800 ... 700 prcstar sctt einiægir og áhugasamir | G. J. Kristjánsson söngwemi viM hoðskap kirkjunnar. Fólkinu : Sig. liirkis sóngnemi ....... vcxalment ekki guðstrú og siðgæði ^ið þann boðskap. Allar fjálgmálugar ráðl ggingar imi bicnir og guðrtekni eru 'því 'sem Stgndur alveg. út í hött á meðan hin- ir leiðandt menn kirkjunnar gera ! vcrnlegt til að reisa svo við álit hennar. að mönnum sé hcimilt, samvizku sinnar og sanngirni vegna, að taka það til greina, 'sem hún seg- ir um andlegt eðli og tilgang lí'fs- ins. Tlt'tn verður áreiðanlcga að n'ikstySja lifsskoðun sína betttr, og vaxa því samkvæmt að siðgreði. Að öðrum ko'sti á ihún það á hættu, að alþjóð manna haldi áfram, eins og m't er, að álíta hana miklu fávísari en hún sjálf gerir kröfu til að vera.------------- Það Iretur annars ckki vel í eyr- um sumra — þrátt fyrir a1t þetta herfilega ástand — að verið sé með aðfin'9lur viS hina lúthefsku ktrkju. Þeir menn, sem Iþað gera. ertt ýmist sakaðir um þao\ aS vilja "slökkva ljAsið" eða "flytja IjósiS burtu"! Og nú upp á sííkastiS sé eg, að þeir eru ennfremur kalllaSir: "mennirn- 400 ......... 400 Jón Stefánsson listmálari ........ 1000 Ben. A. I-'lfar sngnemi .„......... 400 l'órður Kri.stlcifsson söngnemi 400 Gunnl. Bíönda] listmálari ........ 500 Sigvaldi Kaldallórts tónskáld .... 800 Einar II. Kvaran rithöfundur 3000 Sig. S. Skagfeldt söngnemi .... 500 Guðni. Thorsteinsson listmáiari 500 l<ih. Kjarva! listmálari ............ 100(1 Asnij. SveÚlSson myndhöggvari 1000 Stcfania Giiðmundsd. 'eikkona 1000 Nitvt Sæmundsd. myndhöggvari 1000 Gtiðm. Einarsson myndhöggvari 400 Jón Jón'sson listinálari ............ 300 Mannalát. — Hinn 25. f. m. (marz) andaðist að heimili sínu, á Kletti í Geiradal, Jón* EinarsSon bóndi. Tianamein hans var lungna- bólga. — Á skírdag andaSist hér í bænum Guðbrandur Finnsson sjó- maður og daginh eftir Jónas Stein>»- son trésmíSaniemi. Forstjári Sambands ísl. sarrrvinnu- félaga hefir Sigurður Kristinsson kaupfelag.'Jstióri á Akureyri verið ráðinn. Óráðinn er enn ¦.ftitimaður hans við Kaupfélag Eyfirðin'ga.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.