Heimskringla - 30.05.1923, Blaðsíða 1

Heimskringla - 30.05.1923, Blaðsíða 1
RÖYAJrT , Veríiaun gefín fyrir Coupons wssa SOAÞ' SendiB eftir vertSlista tl Rciynl Crown Soap Liti 654 Main St., Winnipeg 1 og umbuðir Verolaun gefin fyrir Coupons 5ÖYAI-J wmn sOAP1 og umbúðir SendHJ eftir vertSHsta til Roynl Crown So.p Ltd. 654 Maln St.. Winnlpeir XXXVll. ÁRGANGUR. WINNIPEG. MANITOBA, MIÐVIKUDAGINN 30. MaI, 1923 NOMER 35 VALENTINUS VALGARÐSON, M.A Þegar litið er á erfiðleikana, sem ]>ví eru samfara fyrir íátæka menn. að öðlast mentun á hinum æðri skólum er það ræsta aðdá- unarvert, hve íslendingum, sem oftast verða algerlega á eigin ram- loik íinn að treysta í efnalegu til- liti, tekst tíðum að brjótast áfram -þessa leið og ná, þrátt fyrir alt, hinu þráða tak^fiarki. Og þegar hann til daiiðaivs beri hennar menjar, og árin 1922 og 1923 hélt liann svo áfram stærðifræðisnámi, og tók í vor meistarastigið frá Manttoba báskólanum með ágætis- einkunn. En ]>að var meira en námið eitt, sem hann varð að glíma við þes?l tvö ár. llann kendi á háskólanum eina og tvær klukkustundir á hvorjuin degi. Auk þess var hann við kennaranám á Normalskólan- iiiii, til þese að geta kent á barna- skóla, ef háskólakensla fengist ekki! (I>ó að .skrítið só, þá ;skip- ar skólareglugerðin hór svo fyrir. að l>ó maðurin geti kent á háskóla getur hann bað ekki á barnaskóla, nema rxreð prófi frá Normal-skóla.) Þannig hefir nú tíminn verið not- aður, að Mr. Valgarðsson hefir orðið að hendast úr einum stað í i annan á hvorjum degi með eins . eða tveggja tíma miHibili, svo að I varla hefir tími gefist til að neyta inatar, að ekki sé talað" 'um hvíld. 1 haust heldnr Mr. Valgarðsson suður til háskólans í Chicago. .4 bar að halda áfram við stærðfræð- í ina, sem hann er n<ú þegar orðin.i veikindi og heilsuleysi leggjast á sveifina með ofnaleysinu, og gera námssveininum ómögulegt að vinna fyrir sér tímunum saman. seni er þó eina skilyrðið til þess. G. S. THORVALDSAN, B.A. Hann tók fyrsta áns lögfræðispróf við Manitoba liásk(>iann í þossum mánuði og hlaut ágætis einkunn. Fjórða bekkjar stig (B. A. Degree) var honum veitt af Saskatoon há- skólamim í fyrravor. bá aðeins 20 ára gomlum, og mun bað fágætt ef ekki einstakt. að nokkur mað- nr hljóti það istig svo ungur. Hann GUÐM. GRÍMSSON lögmaður. (Sjá grein á 4. Bls.) niiá i]wí bráðþroska námsmaður heita, enda á hann ætt til þeirra að telja, er greitt gengur mám. Hann er sonur Sveins Thorvald- ronar kaupmanns að Riverton og Margrétar sál. Sólmundardóttur Thorvaldson, og eru námlshæfileik- ar og glöggsæi hugsana mjög ein- kenni ætta begg.ia foreldranna. Ónnur lönd Fum. nokkurskonar Björn Gunnlaugsson í, og ekki 'hætta fyr en doktors- nafnbót er náð. Hefir bann nú þegar leyfi til slíks namsskeiðs. Mr. Valgarð.sson verður því, ef Vð hanngeti haldið náminu áfram,' nann cr það ekki nú þegar, mest- l>á hlýtor hverjum manni að vera >" felenzikur reikningslistarmaður, ljóst. bvflikt feikna andlegt þrek og einn af þéim fáu íislendingum og 'einibeittan vilja ]>arf til þess hér vestra, sem hætta ekki námi að færast skólaigönguina í fang. | á miðri leið. En pfcð er ekki þes-i Þtssar torfærur báðar hafa I eina fræðigrein, sem ber vott um rikum jraeli rerið iá ieið l>e,ss andlega bæfileika hans. Hann h -(.:,n:, nynflin liéi að oí'an ir fjolhn'lai' gáiur. [slendingur er ¦ Bóndi nokkur í Sault St. Marv er af. en sem eigi að sfður hefir nú liann góður, og muna eflaust marg heyrði um kvöldtíuia brusk í náð meistarastigi (Master of Arts ir eftir, livernig hann lýsti hinu fjósinu. som hann átti ekki von á. Degree) við Manitoba iváskólann. andlega ástandi þeirra íslendinga, Há^nn hugaði að. hvað þar væri á Valentinus Valgarðsson er fædd- som nér SOfrOU "niður með alt h- ^eiði, og sá þá tvö "moose"-dýr ur 1 Winnipeg 16. apríl 1896. For- lonzkt"? a samkomu eitt sinn. bar inni. sem voru að eta hey úr eldrar hans eru l>au hjénin Ketill Hann talaði um ],á samtímis djöf- Jötunum. Þau stygðust ekkert við Valgarðsson og SeJffía Sveinbjarn- ui6ðunl, og þótti mörgum það k(>1»u bans og lét bann þau í friði. meini. 3>að er sagt að dr. Bell hafi reynt lækningalytf sitt á 50 mannis, og að veikin hafi ekki geit aftur vart við sig á neinum þeirra. 1 18 ár hefir hann unnið að þesisari uppgðtvun. Lyfið er aðallega búið til i'ir nokkurskonar blýlími. Ef það reynist óyggjandi, sem færri efast um, er þetta stór sigur á visindasviðinu. Aldrei of varlega farið. Á sameiginlegu'm íundi. er Pros- byterar héldu í Indianapolis 1S. maí 8.1., lýsti Mr. "William Jenn- ings Bryan, fyrv. forseti, því yfir, að liann ætlaði að verja hverri sttindu sem hann gæti til þess, að kveða niður kenningar Darwins uin tramþróunina, og sérstaklega að þvl er snertir uppruna manns- ins. Margir hafa áður ætlað sér að véfenga að þeir væru komnir af öpum. en liaf'a sannað alt ann- að! Stjórnarskifti á Póllandi. Vantraustsyfirlýsing var sam- þykt s.l. laugardag I þinginu á Póllandi á SikonskÍHStjórnina, sem þegar sagði af sér. M. Vitos hét sé, sem forsetinn fól að mynda nýja stjórn. Orsökin til stjórnar- skiftanan var sú, að þingið vildi ekki Samlþykkja það ákvæði á fjármiálareikningunum, að leggja vissa fjárupphæð til síðu I sjóð. til ýiwsra starfa, sem halda átti Gæf Moosedýr. Poincaré, — stjói'narformaður Frakka — sagði af sér s.l. föstu- dag. Þogar Millerand forseti spurði hann um ástæður fyrir því, kvað hann ]>ær fólgnar i því. að hann og ráðuneyti hanis hefði viljað látá fara fram rannsókn um landráða- brugg. sem aðstoðarráðgjafi Mar- cel Caehin og nokkrir lautinantar lians. væru á ferðinni með, en efri ](,vn(min niálstofan hefði íelt tillögu hans. Mennirnir. er Poincaré gefur þessi Þýzkir inflytjendur. augu. eru kommúnistar. En ettir: nokkurt umtal við Millerand for-J M'zk lijón, sem sögð eru fyrstn seta tók Poinearé aíí|ir við em- reglulegu innflytjendurnir til þossa hætfmu og reif uppsagnarskjalið I lands síðan á strlðaárunum komu sundur. ! til Winnipeg 8.1. mánudag. Þau 1 setjast að í grend við Kegina. Pað Lausanne-fuhdurinn. |« nokkllð «'ðaa að innflutningur var leyiður til þetssa lands frá ó- Á Lausanne-fundinum gengur vinai)j(vounum! en frá Þýzkalandi JÓH. P. SÓLMUNDSSON, M.A. ardóttir, sem fram til ársins 1903 lijuggu í Winnipog, en fluttu þá til Gimli og hafa búið bar síðan. Þar gekk Valentínus á barnaskóla. Haustið 1912 flutti hann til Winni- l>eg Vann hann ]>á um hríð á banka, en haustið 1913 byrjaði hann á Wesley Coilege í undir- búningsdeildinni og lenk námi þar 1915. Eftir það stundaði bann enn tvö ár nám við sama skóla, en m i maklega sagt. Tveim döguin síðar voru þau aftur Ef hreinni o« beinni mann í'lund komin f fj4líið og snæddu með iyst. Síðan hafa þau sést ráfa í er liægt að finna en Mr. Valgarðs son og ákveðnari á lians aldri á 6g eftir að kynnast bonum. Ganada. Sambandsþingið. hægðum sínum iint skóginn skamt l'i'á heimilinu, og sagasi tnenn ekki áður Ital'a vitað svo gæf "moose"- dýr. Ekki út í hött. Blaðið "Grain Growers Guide" segir, að það hafi ekki verið út I hött sagt, .sem Moighen hefir ver- ið að bera á Kingistjórnina við- víkjandi l>ví, að hún hafi svikið kosningaloforð sín. Fjárhagsreikn- ingtir Fieldings l>eri vott iiin, að )>að ltafi á góðum rökum verið bygt. byrjaði að því loknu á stærðfræð- isnámi við Manitoba bíáskólann.' Atkvæðagreiðslan unr fjármála- Var hann við það í eitt ár og lagði reikning Fieldings fór fram s.l. stniðíræði algerlega fyrir sig fimtudagakyöid I sambandsþing- (full course). Við prófið þá um Inu. Bioytingartillaga Forkes vorið hlaut bann ágætis elnkunn liíeiKlal'itlltn'ians — við bá var feld og ,$100 verðlaun I peniagum fyrr .:nrð 162 i'tkvæðum gegn 61. Var frammistöðuna. En nú varð þrö- siðan greitt atkvæði nm reikning- skuldur I veginum. Tvö næstu ár- ana sjálfa. Voru 'þcir samþyktir Sunnudagalestirnar. in varð bann vegna veikinda að raeð 11-1 atkvæðum gegn 106, eða' hætta námi. Byrjaði það með ncð aðeins 8 atkvæða meirihluta. 1 áfrýjunarrétti Manitoba var úr því að hann var skorinn upp & ^0^r utn reikningana var greitt |skurðað *X miðvikudag, að lög fætinum við beintæringu sumar- atkvœði a síðasta þingi, hafði \lcgt mri ið 1918. Hélt hann, að þá væri ?tjornln 1R f meiribluta. "Það smá'^Wi á sunnudögum út bann kominn yfir veikina, en það saxast á limina hans Björns míns," reyndist löðru nær. í desembcr má nú stj01.nin SPgja. a. b. Hud- það ár lagðist hann í inflúenzu og son pm íyrir Suður-Wininpeg, Tftr ui>p i'ir benni tók veiki bans sig {l lrióti stjói'ninni, en hefir áður verið liberal. Nálega allir bænda- sinnar, verkamannafulltrúar og conservatdvar greiddu atkvæði á móti stjórniní)!. heldur ógreitt að koma á friði. Þó Bretum og Tyrkjum takist að semja frið sín á milli, sem gott út- lit er fyrir, eru mjög litlar líkur til, að á milli Grikkja og Tyrkja vorði friði komið á. Tyrkir biðja sotit sé um 'skaðabætur af Grikkj- uin. eiDB og fyrirmyndarþjóðir þeirra í Vestur-Evrópu kretfjast af sinni yfirunnu bjóð. en Grikkir i)oitn að borga. Loftið lcvað þung- búið og tvísýnt yfir I.ausanno- fundinum út af þessu sem sten.l- ur. Slíðra sveríSin. Hermt er að Eammon de Valera úr löndum i hítl'i gefið út skipun þess efnis til .g u?t bJ. laugaraa.g | almenna upp. Varð þá að gera uppskurð á bakinu og meira og minna sag- að burt af nokkrum liðum í hryggnum. Lá hann eina 8 rmán- uði ri'imfastur og í járnspilkum. Var þá tallð ólíklegt að heilsan fengisit nema á einn veg. En síðla á árinu 1919 komst hann þó úr að járnbrautarlesti:1 igum út til sum- arskemtistaðanna kringum Winni- pog. En það er ekki alt þar með liúið. bví félagið "Lords Day Alli- ance", sem á móti þessu hefir bar- ist -_ og skipað er prestum að mestu — hefir áfrýjað dóminuim til landsyfirréttarins. flokksmanna sinna. að láta með öllu af herúthaldi. Áistæðan, sem hann I bréfi til liðsmanna sinna getur um fyrir þessarl stafnu sinni er sú. að það sé vonlaust fyrir þá að sinni að herja og landinu til litillar farsældar. Rússar mjög vægir. Áflæðið og sambandsstjórnin. Verkfræðingur sambandsstjórn- rúminii. en gekk lcngi fyrst við arinnar leggur til, að vegirnir með- hækjur og síðan' við staf. Og fram Assiniboine^ánni frá Head- haustið 1920 byrjaði hann, með ingly til Portage la Prairie, séu opið uppskurðarsárið (því varð að hækkaðir, til þess að koma í veg balda opnu) á verki því, er hann fyri: áflæði á þessu svæði að var áður tekinn frá og lauk við vorinu. Segir hann að það muni annars árs prófið (1921) f þessu a-(kosta um ?300,000. Sambandsstjórn- standi með ágætis oinkunn og gull-'in er fús á að borga helmirg medalíu að auki í laun fyrir kostnaðarins, ef blutaðeigandi frammistöðuna. Nú , var veikin sveitir eða fylkið leggi hinn helm- farin að láta hann í friði, þó að 'ing fjárins fram. Sko'Sun Dixons á vínbanni. í ræðu, er F. J. Dixon hélt s.l. sunnudag í Coluinbia leikhúsinu I Winnipog, fór hann þeim orðum iiitt bannmálið, að hvorirtveggja aðilar þess færu með öfgðr. Hann áleit "local option leiðina farsæl- asta. Ef Winnipeg vildi hafa vín- sölu, ættu íbriar hennar að ráða ]>ví sjálfir, en ekki aðrir. Ef sveit- irnar kysu vínbanh, ætti ekki hóf- .-emdarfélagið að þröngva vínbúð- unum upp á þær, sagði hann. Oss befir borist sú fregn úr pri-, vatlirófi, að aðfaranótt hins 21.' þ. m. andaðist í íslenzku bygðinni ; við Innisfail í Alberta, ekkjan \ í uppkasti, er Krassto, rússneski Anna Eiríksson. Hún var að' sendiherrann í Lundúnum, afhenti Tnöngu leyti merkileg, fróð og Curzon lávarði, ntanrikismálaráo- greind kona. Hiin mun hafa átt li.rra Brota, bjóða Rússar Bret- fimnl börn á lífi, og er Einar, lyf- um þau sórstöku bbmnindi, aðj!Sali f Cavalier, N. D., einn af böm- mega veiða 3 mílur undan landi | ulll aennar. Væntanlega vcrður við strendur Rússlands. Segjast þ^garar merkiskonu nánar getið þeir gefa þeim ]>essi hlunnindi j síoar \^v { blaðinu af einhverjum, vegna l>oss. að ]>eir vilji alt til vinna, að balda friði við Breta. I'ppkastið er í alla staði hið vin- gjarnlegasta og sanngjarnasta, og segjast Hússar í ongu vilja, vera valdir að strí'ði ncinna þjóða, og munu Bretar kunna að meta þá sáttfýsi öllum þjóðum fremur. Þörf uppgötvun. Þarfari uppgötvun er vart hægt að hugsa sér en þá, sem mælt er að pröfossor Blair Bell við haskól- ann í Liverpool, befir uppgötvað, en það er lækning við krabba- Maður sá er hér um ræðir, sr ekki ó]>cktur í hópi Islendinga hér vostra. Hann gegndi prestsverk- um um tíma og var í tvö ár rit- stjóri blaðsinis "Baldur", er um skeið kom út á Gimli. Mætti margt um það skrifa, þó þess sé ekki kostur hér. Aðeins vildum vér geta hins hclzta, er að skóla- námi iséra Jóhanns lýtur, síðan að hann tók sér það aftur fyrir hendur. Séra Jóhann var annar íslend- ingurinn, er veitt var meistara- stig (Master of Arts) 17. þ. m. af Manitoba háskólanum. Alls munu um 10 hafa tekið betta stig í vor. Og ]>ar setn tvoir af þeim eru Nv-íslondingar. má segja að bygð sú haldi hlut sínum óskertum á háskólanum. Ifattstið 1919 rcðist scra .lóhann sem hjálparmaður á rannsóknar- (laboratoriosi oðiifræðis- doildarinnar við háskólann. 1 fe- brúarmánuði 1920 fékk hann leyfi til að taka fyrsta bekkjar próf, án þess að inngöngupróf yrði af hon- Austurríki hafa fáir komist \>um heimtað, ef annað gengi vel. Á jólum 1921 hafði hann lokið fjögra bekkja verki háskólans. Til þriðia og fjórða bekkjar náms bafði hann kosið sér sálarfræði og mannfélagsfræði (Social Philo- sophy). Var hanp þá upp á síð- kastið farinn að vinna í grasa- frieðisdoild háskólans, og tók I aukagctu annars bokkjar próf í grasafræði og dýrafræði. B. A. stig var honum voitt 17. júní 1922. og meistarastigs vei'kinu, sem ætl- ast er til að taki 2 ár. hefir hann nú lokið, eins og áður er sagt. Þenna ferðhraða gegnum há- skólaverkið, og þó heldur meira on hoimtað var. hefir enginn ann- ar maður haft. Varð þó alt að lirast á kvöldum og helgum, því vcrður ^111111'1111 var llann við vinnu sína 11 klukuk.stundir á viku árið uni kring. nema meðan á prófunum stóð og yfir þriggjá máriaða Uma í fyrrasumar. En það frí notaði hann til þess að ganga á kennara- skólann, og lauk þar A-parti af fyrsta stigs námi (First Class Professional Teachers Course) og bætti svo B-partinum við í síðasta jólafríi. Scra Jóhann hefir því fullnægt 7 ára kröfum skólans á síðastliðn- um þremur árum, og jafnframt unnjð fyrir sæmilegu kaupi. Hann er nú fullra 50 ára að aldri. og vegna hins iiáa gjalds som þar er lagt á þá, er i'ir löndum þeim fl.vtja. Winnipeg Winniiieg Iiowing Cluli husið á bakka Raúðárinnar brann til kaldra kola 8.1. laugardag. Brann ]>ar mikið af fatnaði af þeim, er ii róðrartúr voru og ýmsir verð- mætir minjagripir. skt-l.iasafn o. fl. Mns. Guðný Indriðason frá Ár- sjúkrabii.sinu í bænum. Líkið var flutt á mánudaginn norður Árborgar. þar som það jarðsett. sem var henni nægilega kunnugur til ]>< Samkoma sú, sem áður befir verið getið um að Leikmannafélag Sambands,safnaðar væri að stafna'gamibandakirkju, við Banning og Stúlknafélagið Aldan er að efna til mjög vandaðrar útsölu (Baz- aar), sem halda á I samkomusal til, verður haldin föstudagskvöld- ið 8. júní nk„ kl. S. Skemtiskráin vorðtir auglýst I næsta blaði. l>oir feðgar Guðmundur Guð- mundsson og Björgvin sonur hans, frá Marv Hill, voru hér í 'bænum snögga ferð .í vikunni. Sargent, laugardaginn 9. >iní, byrj- ar kl. 1 e. h. Á J>essari útsolu vorða margir girnilegir munir seldir við mjög sanngjörnu verði, langt fyrir neðan það som fæ^st I búðum. Einnig verður ýmislegt til skemtunar., og allskonar sæl- gætiamatur.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.