Heimskringla - 14.08.1946, Blaðsíða 1

Heimskringla - 14.08.1946, Blaðsíða 1
We recommend íor your crpproval our "BUTTER-NUT LO AF " CANADA BREAD CO. LTD. Winnipeg Phone 37 144 Frank Hannibal, Mgr. We recommend for * your approval our "BUTTER-NUT LOAF" CANADA BREAD CO. LTD. Winnipeg Phone 37 144 Frank Hannibal, Mgr. LX. ARGANGUR WINNIPEG, MIÐVIKUDAGINN. 14. ÁGÚST 1946 NÚMER 46. FRETTAYFIRLIT OG UMSAGNIR Vif5 vinarlát Komin heim að lokum Síðastliðinn sunnudag, 11. ág., kl. 6 e. h., barst hr. Ásmundi P. Jóhannssyni, 910 Palmerston Ave., hér í borg, svohljóðandi símskeyti frá Gretti konsúl syni hans, er þá var nýkominn til Is- lands, ásamt samferða-íólkinu héðan að vestan. “Nýkomin, Vellíðan, Góð ferð, Tilkyntu vinum. Grettir.” , Svartur sjór af síld Fregnir úr nýjustu blöðum að heiman herma, að síldarganga fyrir öllu Norðurlandi, frá Mel- rakkasléttu vestur til Stranda- fjalla, sé einhver hin mesta, er menn muna. Munu allar síldarstöðvar norð- anlands svo önnum kafnar, sem framast verða má. Einnig fylgir fréttinni, að verð síldar sé 70% hærra en verið|sér ekki einu sinni saman um hefir, eða kr. 54 tunnan í stað kr.1 það mál. 32, eins og verðið áður var. I Verkefni þingsins er auðvitað Rússar munu hafa boðið nú- að koma á samkomulagi, svo verandi verð, og urðu Englend- þessu langa og hættulega verk- ingar, er næst RússUm kaupa f falli linni, ex^ samkomulagið mest af útfluttri síld, að greiða milli þingdeildanna er þannig, sama verð. j að ekki er sýnna, en leita verði Gjaldeyririnn miðaður við t11 KinSs forsætisráðherra, er nú gullgengi. koma á fót birgðageymslubúum, til þess að fyrirbyggja, að nokk- urn tíma aftur geti komið fyrir slíkt hungur og skortur, sem nú á sér stað. Einnig myndi nefnd þessi koma í veg fyrir, að óseljanlegar vistabirgðir söfnuðust fyrir, á- kveða verðlag og bætta lifnaðar- hætti. H. E. Whipps, Washington, flutningastjóri og umsjónarmað- ur fyrir UNRRA, sagði nýlega, að UNRRA farmar, sérstaklega kvikfénaður, til Evrópu hefði aukist, þótt flutningar á sumu öðru hefðu minkað að miklum mun. Frá stál-verkfallinu Ekki sýnist ganga vel að gera út um stálverkfallið. Virðist útlitið versna en ekki batna, þar sem þingmenn efri og neðri deilda þingsins koma Þegar eg heyrði lát æsku vinar míns Sigvalda Kaldalóns: • Tónlistin með trega og sút, tárum laugar náinn. Sonur hennar sunginn út, . Sigvaldi er dáinn. Jónas Pálsson Kínar tala og tala, en gera ekki neitt af því, sem þeir tala um. FJÆR OG NÆR Fitumagn síldarinnar er meira en nokkru sinni áður, eða 18.4. Varar við hættu af verkföllum situr eins og kunnugt er friðar- I ráðstefnuna í París, leita til hans til að skera úr málum. Nokkrir mikilsmetnir og á- ^hrifamiklir efrideildar ráðaneyt- I ismenn eru hinir stífustu í máli Iþessu; halda .þeir því fram, að Rt. Hon. C. D. Howe, endur- alls engin launahækkun geti átt bóta-ráðherra skýrði síðastliðinn ser stað fram yfir 10 cent á kl.- mánudag frá 5 leiðum, er sjáan- tíma. legar væru til að bæta úr skorti l W. Brockington, sáttasemj- hyggingarefna, svo að stjórnin arj nefndarinnar, reynir jafn- sigldi ekki í strand með áætlanir framt að fá stálfélögin og (United sínar um 80,000 ný heimili um steel Workers of America) til að þann 31. marz, 1948. isameina sig um einhverja meiri En Mr. Howe varaði við því, hækkun — einhverstaðar á milli að greiddist ekki til með verk-, 10 cents og 15V2 cents á kl.tím- föllin innan mánaðar, yrði að ann, sem er krafa félags-samtak- hætta við allar byggingaáætlan- anna. Búist er við, að einhver ir. Ráðherrann taldi upp í stuttu tilhliðrunarsemi í þessa átt, nái máli þær aðferðir, er stjórnin fram að ganga. hefði hugsað sér að nota þessu ' Ef verkamanna-félögin og stál- viðvíkjandi. i verksmiðjurnar kæmu sér sam- 1. Veðláns-og húsabygginga- an um millilið í málinu, sem félag, er krúnan á, mun verða sáttanefndin hefir fastlega hald- sett á fót og sjá um lán til bygg- ið fram, og mælt með til þings- inga j ins, og mestur hluti efrideildar 2. Þær byggingar árið 1946, |snérist á móti Þessum miðlum er eigi hefir verði lokið við tekur [ armáium, myndi politisk hætta þetta félag að sér, og veitir alla< at hljótast. mögulega hjálp til að bæta url Allir íhaldsmenn, Social Cre- skorti byggingarefna. Idit C' C‘ i neðn 0 deild myndu að likindum fylkja 3. Felagið mun leitast við að , „ T ., , , °. ser með Liberal-monnum, nalega afla ser fylgis rettra deilda fylk- ráðstafanir þessu máli viðvíkj- ekki með þeirri hjálp. HringdÞ andi hafi farið fram á milli hans ' þá sonur hennar í lögregluna; og annara aðila, síðan hann kom bíll með 4 mönnum, en þeir (King) lagði af stað til að sitja urðu að ganga frá að losa gömlu friðar-ráðstefnuna í París. konuna, og senda eftir fleirum, En við því er fyllilega búist, og gátu þeir engu um þokað. að leita verði til hans bráðlega, j Að síðustu heimtaði formaður til þess að koma í veg fyrir al- íögreglunnar járnkarla, og Theð varlegan ágreining milli þing- ^ þeim var baðkerið sprengt utan deildanna í máli þessu. ' af kerlingunni. Kvaðst hún hafa l verið hrædd um að hún myndi Molotov heimtar breytingu sofna, og drukkna svo í kerinu. á greiðslu atkvæða Hafði hún setið þar 17 klukku- V. M. Molotov, utanríkismála-;tíma- ÞeSar hún varð á endanum ráðherra Sovétmanna, hélt á- losuð- fram mótmælum sínum gegn I frjálsri atkvæðagreiðslu; heimt-' L 1,1 Gyðinga innflutning- aði hann að friðar-ráðstefnan ana til Palestínu Mr. Hjalti Pálsson, er nú stundar verkfræðisnám við Iowa State College í Ames, Ia., kom í heimsókn hingað til borgarinnar skömmu fyrir Islendingadaginn á Gimli. Hjalti er einn hinna gefin saman í hjónaband í kirkju Árdalssafnaðar, Árborg, þ. 21. júlí s.l., af séra Bjarna A. Bjarna- son. Þaðan héldu boðsgestir yfir í Arborg Hall, og sátu með hin- um nýgiftu ungu hjónum og ást- vinum þeirra myndarlega brúð- kaupsveizlu. Frændi brúðarinn- ar, séra Valdimar J. Eylands, flutti brúðarminni; en sóknar- presturinn sem embættisverkið hafði unnið stýrði einnig sam- j sætinu og ávarpaði brúðgumann. er hingað vestur leituðu á ^ árunum. Hefir hann stundað breytti algerlega þeim ákvæðum, er nefndin lagði svo mikið á sig til að semja. Afstaða innflutninganna, og vandræði og hermdarverk Gyð- inga á allan hátt náðu hámarki Molotov hélt hinni sömu kröfu sínu nýlega, er Bretland styrkir fram við ráðstefnuna, eins og 0g eykur hersveitir s(ínar til hann hafði þrásinnis heimtað lofts, lands og sjávar, til þess að af reglugerðanefndinni sem sé, hefta flótta Gyðinga frá Evrópu að fulltrúar hafni þeirri uppá- inn í Palestínu. stungu, er leyfði ráðstefnunni að Bandaríkin fylgja dæmi Bret- senda fulltrúa-ráðinu meðmæli fands að loka þeim hluturri með hreinum meirihluta, jafnt þýzkalands, er þeir ráða yfir hverjum sem væn, er gengi i berhögg við efrideildar þing- I menn, er á móti væru þeirri upp- ástungu miðlunar-nefndarinnar, isstjórnanna, og mun reyna að kynna sér þarfir hvers mismun- andi sveitafélags í þessu efni. 4. Innan næstu þriggja mán-1 , ,, . . e. in * . * ..v Iað kauphækkunm fari yfir 10 aða mun stiornm ræða við um 120 sveitafélög um hvernig bezt verði ráðin bót á húsaeklunni. 5. Áætlunum ársins 1947, Þingmenn þeir úr efrideild, er sett hafa sig upp á móti tillögum „ „ . ... ,nefndarinnar eru einkum: Rt. verður greitt fynr eftir mætti, „ ~ T, , Hon. C. D. Howe, endurbota rað- þeim er byria þetta haust, 194b. ta auu ' • J J r I herra, og Hon. D. C. Abbott nu í ,r. , . _ ,., „ . ifjármálaráðherrastöðu um stund Vistabirgða-stjornarneínd j arsakir Myndun stjórnarnefndar, er á j Þeir hafa haldið því fram mjög hendi hefði umsjón allra vista- J skorinort, að þeir muni fylgja birgða, er nauðlíðandi fólk, hvar Donald Gordon, forseta “The sem er í heiminum þarfnaðist,, Wartime Prices and Trade hefir verið stungið upp á. jBoard” að málum. Nefnd þeirri myndi falin öll | Mr. Gordon hefir sagt það umsjón og ábyrgð á framleiðslu hreint út, að öll kauphækkun í °g útbýtingu fæðutegunda. | þessu verkfallsmáli yfir 10 cent Þessu var stungið upp á ný- á kl.tíma, væri byrjun á stór !ega, og að það yrði Jagt fyrir kostlegri verðlagsbólgu. U.N.O. árlegu ráðstefnuna í i Sú rödd, er ekki hefir látið til Kaupmannahöfn, 2. sept. næst- sín heyra þessu viðvíkjandi, er komandi. Þessi áætlaða stjórn- rödd Mr. Kings. arnefnd myndi hafa vald til að 1 Hefir manni skilist, að engar og þriðja hluta atkvæða. fyrir landflótta Gyðingum. man forseti er á ráðstefnu við æðstu ráðamenn sína. Georges Bidault, franski utan- i Rt Hon Ernest Bevin, utan- ríkisráðherrann kvað sér hljóðs, ríkismálaritari, sem er að ná sér og krafðist að gengið væri til ut- eftir veikindi, ráðgerir að fljúga kvæða um nefnda reglugerð. j til paríS) og ráðgast um við Molotov beiddi samt sem áður James F. Byrnes, Bandaríkja um orðið, og krafðist þess, að ríkisskrifara, hættuna þessu ráðstefnan breytti hinni röngu vandamáli viðvikjandi, og Tru- ákvörðun sinni. Herbert V. Evatt, utanríkis málaráðherra Ástralíu, og tals- Skýrsla um niðujrstöðu Banda- maður smærri þjóða fyrir rétti ríkjanna, er búist við bráðlega. til atkvæða, lýsti aftur á móti Undirbúningur brezkra her- ánægju sinni yfir því, hver út- skipa og loftvéla-skipa er hafinn koma hefði orðið í málinu. [ í austur Miðjarðarhafinu, til þess Aðal umræðurnar um Italíu að veita sjóflota þeim liðveizlu, komu til greina, þegar Alcide de er hamla á, eða fyrirbyggja Gasperi ráðaneytis-formaður straum landflótta Gyðinga, er ítalíu bar upp málefni lands síns leitast við að komast ólöglega til fyrir ráðstefnunni. Palestínu úr öllum löndum Ev- Bað hann um vægari skilmála rópu. til handa Italíu. Mun hann bera j Brezka utanríkismálaskrifstof- fram mál sitt í 10 mismunandi an í London segir, að á að gizka liðum, er allir fjalla um órétt 15,000 Gyðingar séu á leið til ýmsan — hersetuliðs-kostnað. [ Palestínu á v.egum leyni-samtak- Innieign landsins fyrir vinnu anna, og 100,000 er sagt að bíði og þjóðeigna-tap-afleiðingar af eftir tækifærum til að komast þýzkum yfirgangi. I þangað. Alt þetta verður tekið til Sagt er að leitað hafi verið til greina af nefnd þeirri, er sér- Frakklands og Italíu með að upp- staklega fjallar um ítalíu-málin.; ræta leynifélagsskapinn, en með nám við akuryrkju og verkfræð- isdeild háskólans í Fargo, N. D. í 2—3 undanfarin ár, en dvelur nú, eins og áður er sagt í Iowa. Býst hann við að útskrifast það- an á næsta vori. Hjalti er sonur hinna merku hjóna Páls Zóphoníassonar bún- aðarráðunauts og alþingismanns,. og frú Guðrúnar Hannesdóttur frá Deildartungu í Borgarfirði, eru þau hjón nú búsett í Reykja- vík. Standa að honum sterkir og göfugir ættstofnar, enda er Hjalti enginn ættar aukvisi. Fer þar saman bæði mikil og glæsileg vallarsýn, og góðar námsgáfur. Hefir hann vakið mikla athygli á sér, bæði hvað nám snertir og íþróttir. Hjalti hefir komið hingað norður nokkrum sinnum áður í heimsókn, og á hér fjölda vina og velunnara, er óska honum allrar gæfu og blessunar í fram- tíðinni. Með Hjalta Pálssyni komu einnig sunnan frá Minneapolis þeir Bragi Magnússon og Jón Metúsalemsson, er báðir stunda nám suður þar. Bragi er íþrótta- maður hinn mesti, eins og sjá má á vinningum hans á íslendinga- daginn. Mun hann stunda fræð- slumál. * Jón mun leggja stund á akuryrkjufræði. Báðir eru þeir hinir geðugustu og mennilegustu piltar. * * * \ Gifting Hjónavígsla fór fram s. 1. laug- Bjarnason höfðu með höndum allan söng, en Mrs. S. A. Sigurd- son var við hljóðfærið. Hjónavígsla þessi var sú f jórða í Olafson fjölskyldunni á rúmu árstímabili. Frá tveimur fyrri athöfnunum hefir verið skýrt frá áður í þessu blaði; en þess ber að geta, að 19. jan., s. 1. voru gefin saman í kirkju Bræðrasafn- aðar í Riverton, af sóknarprest- inum sem þjónað hefir við allar þessar athafnir, þau George Stephen Gerard og Helga Jó- hanna Ólafson. Heimili þeirra er í Menzie. Man. Brúðkaupsveizl- an við það tækifæri var haldin á heimili þeirra Mr. og Mrs. Olaf- son. * * * Skírnarathöfn Mörg ættmenni komu saman á heimili Mr. og Mrs. J. B. Skapta- son í Winnipeg, s. 1. sunnudag, 11. ágúst, er dóttursonur þeirra Francis Joseph var skírður. For- eldrar hans eru Alexander Fran- cis Wilson og Jóhanna Guðrún (Skaptason) Wilson. Séra Philip M. Pétursson skírði. Guðfeðgin voru Charles Wilson og Robert Wilson föðurbræður barnsins og Mrs. Margrét Stevens og Mrs. Anna Dalman móðursystur barnsins. Rausnarlega var borið á borð að athöfninni lokinni og varð dagurinn ógleymanleg gleði stund fyrir alla viðstadda. * * * Frú Málfríður Thórðarson frá Cleveland, Utah, er hér á ferð í mánaðar heimsókn til móður Sovét-fréttablöðin nýlega heila romsu prentuðu *um árás litlum árangri. Brezk stjórnarvöld hafa hc^fist ardag, 10. ágúst, að heimili Mr. sinnar og systkina, er hún dóttix og Mrs. Magnús G. Árnason, 700 Jfrá Önnu Ólafsson, að 648 Victor Home St., er dóttir þeirra, Mar- St., hér í borg, og ætlaði frú Mál- garet Elva Thorunn, giftist Stef- ^ fríður að koma í heimsókn á síð- áni Victor Eldjárnson, son Stef-1asfhðnu ári, er móðir hennar átti áns Eldjárnssonar og Ingiríðar^O ára afmæli, er börn hennar JónsdóttUT konu hans, á Gimli. ] mintust með stórveizlu, er yfir Séra Philip M. Pétursson gifti. 200 manns sátu, en eigi gat hún Aðstoðarmenn brúðhjónanna Þ° komið því við. Frú Málíríður James F. Byrnes, ríkisritara á handa, að senda Gyðinga, er utanríkismála-ráðherra Molotov reyna að komast ólöglega inn í á þessari friðar-ráðstefnu í París, ■ Palestínu, í fangabúðir í Cyprus og éinnig svör Molotovs. | eyju, en eyjar-skeggjar hafið Greinar þessar voru birtar í mótmæli gegn því. Mjög hafa öllum blöðum í Moskva, en engir dómar um mál þessi voru þó á neinum ritstjórnarsíðum blað- anna. Þung í vögum Átta sterka lögreglumenn þurfti að fá til þess að losa Mrs. Berthu Singer, húsfreyju eina í Brooklyn, úr baðkeri. Kona £essi er að líkindum all þrekin, þar sem hún vegur 200 pund. Sonur hennar, er vinnur að næturlagi á bílaverkstæði, fann móður sína skorðaða í tin-bað- keri, og mátti hún sig þaðan hvergi hræra. Hann kallaði ná- granna til hjálpar, Mrs. Singer, sem er sextug að aldri náðist allar hervarnir Breta verið aukn- í Palestínu, síðan hermdar- ar verk Gyðinga, sprenging King David-hótelsins í Jerusalem fór fram. • Háttsemi stórveldanna fimm Kínverska fréttablaðið Sin Pao, gaf út eftirfarándi yfirlit yfir hvernig stórveldin höguðu sér á friðar-ráðstefnunni: Frakk- ar hrinda öllu í framkvæmd und- ir eins og þeir hafa um það rætt. Bretar koma öllu fram, meðan þeir eru að bollaleggja það. Ameríkumenn tala aðeins um hlutina eftir að þeir hafa fram- kvæmt þá. Sovét-menn framkvæma, og segja alls ekki neitt. voru Magnús B. Árnason og Mrs. Eileen Wilbur. — Ungu hjónin lögðu af stað í brúðkaupsferð til Kenora. Framtíðarheimili þeirra veuður á Gimli. ★ ★ # * Lagður af stað heim Árni Friðjónsson, frá Siglu- firði á íslandi ,er við nám hefir verið hér liðugt ár við flugskóla Konna Jóhannessonar, lagði af stað héðan flugleiðis síðasta laugardagskvöld áleiðis til New York, og bíður þar eftir fyrstu ferð til Islands. Árna mun hafa gengið námið greitt, enda er hann skýrleiks og dugnaðar- piltur, þótt ungur sé. Hann var í Karlakórnum íslenzka hér um tíma, og var að honum mikill styrkur, því hann er sqpghneigð- ur mjög. Hann hefir eignast hér hóp vina og kunningja, er óska honum fararheilla og gæfuríkrar framtíðar. * * * Gifting. Haraldur Gordon Olafson, sonur Mr. og Mrs. Stefán Olaf- er gift Jóni Sveinssyni Thórðar- son, og kom til Utah árið 1906. Hún var á íslendingadeginum 5. ágúst síðastl. « • t Gjafir til Sumarheimilis ísl. barna að Hnausa, Man.: Erlendur Guðmúndsson, Gimli, Man. ----- Rúm og undirsæng Vinur ___________________-$2.00 Mrs. Hólmfríður Pétursson, Winnipeg, Man_________$25.00 Mr. S. Thorkelsson, Winnipeg, Man. ______ $50.00 x Með þakklæti, Sigurrós Vídal * ★ * Gifting Séra Philip M. Pétursson gaf saman í hjónaband að heimili sínu í Winnipeg, Ásgeir Nicholas Peterson og Björgu Erlendson, á miðvikudaginn 7. ágúst. Brúð- guminn er sonur William sál. Peterson og Halldóru Nikulás- dóttur konu hans, í Baldur, Man., en brúðurin er dóttir Krist'jáns Erlendssonar og Guðríðar son í Riverton, og Beatrice Björnsdóttur konu hans, í Leslie, Maureen Danielson, dóttir Mr. Sask. Þau voru aðstoðuð af H. K. Reynolds og Önnu Victoríu og Mrs. og Mrs. Magnús J. Danielson í Arborg, Man., voru Erlendson.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.