Heimskringla - 08.10.1947, Blaðsíða 1

Heimskringla - 08.10.1947, Blaðsíða 1
V We recommend loi your approTal our "BUTTER-NUT LOAF" CANADA BREAD CO. LTD. Winnipeg Phone 37 144 Frank Hannibal, Mgr. We recommend tor your orpproTal our // BUTTER-NUT LOAF " CANADA BREAD CO. LTD. Winnipeg Phone 37 144 ' Frank Hannibal, Mgr. LXII. ÁRiGANGUR WINNIPEG, MIÐVTKUDAGINN, 8. OKT. 1947 NÚMER 2. Björgunarferð Seint í síðastliðinni viku fór R. C. A. F. Dakota-loftfar héðan frá Manitoiba með fullri áhöfn, og 4 æfðum fallhlífamönnum á leið norður til Moffat Inlet, 400 mlílur frá heimskautsbaug, (Artic Circle) Jil þess, með ná- lega óyfirsto'ganlegum erfiðleik- um að freista að bjarga lífi ensks trúboða, Canon John H. Tumer, er dvelur á litlum trúboðs-stöðv- um, (mission) nálægt Moffat In- iet, og varð fyrir slysi í sáðast- liðnum mánuði, er skot úr byssu kúla, fór í gegnum efri vör hans inn í höfuð hans og situr þar föst, er ekkert annað hviítt fólk á þessum norðurhjara veraldar, en kona trúboðans, lærð hjúkr- unarkona, og 2 börn þeirra ung, en Eskimóalbygð er þar nokkur. Sökum hæðótts og óslétts iandslags umhverfis trúboðs- stöðvarnar — ægilegra kletta — 200 til 500 fet á hæð, á bak við s byggingarnar, er með öllu óger- legt að lenda loftfarinu þar á þessum tíma. Þó er búist við, að nægilegan ís leggi bráðlega á Baffin-eyjar- víkinni, til þess að loftfar geti lent þar. Seinni fréttir segja, að herloftfarið hafi tafist á leið norður vegna óhagstæðra veður- skilyrða, og hafi ekki komist norður að Moffat Inlet, trúboðs- stöðvunum fyr en siíðastl. laug- ardag. Segir fréttin að fallhlífa- lending hinna fjögurra her- manna, (einn þeirra er herlækn- ir, Capt. Ross Willoughby) hafij tekist vel, einnig hafi tekist að iáta matvælabirgðir, meðöl og sjúkratæki siga niður. sem næst trúboðsstöðvunum. Var búist við að hópar Eski- móa af um 70 miílna svæði um- hverfis, hjálpuðu til að veita| föhgunum viðtöku. Mrs. Turner konu trúboðans tókst að gefa loftfarinu til kynna með merkj- um að Canon Turner væri enn á láfi, en þangað til fallhláfar-j mönnunum tekst að koma fyrir loftskeyta tækjum, er ekki hægt að senda fréttir af liíðan hins hættulega veika sjúklings. FRÉTTAYFIRLIT OG UMSAGNIR Innflutningur heimilis- lauss fólks Rt. Hon. C. D. Howe, endur- bótaráðherra sagði iðnaðar og verkamálaráðstefnunni á Hamil- ton síðastliðinn föstudag, að 17,000 af hinu húsvilta og land- lausa fólki í Evrópu, (displaced persons) myndi bráðlega koma til Canada, þar sem samþykkt hefði verið að veita þvi viðtöku, og myndi það verða flutt til þessa lands eins fljótt og flutn- inga-skilyrði leyfðu. Kvað hann Sambandstjórnina fúsa að taka á móti eins mörgu af þessu fólki eins og mögulegt væri, án þess að það kæmi á bága við núver- andi hagfræðislegt fyrirkomu- lag landsins. Þroski landsins og framfarir i öllum skilningi hefðu náð þvi marki, að ótak- markaðan mannafla ætti að vera hægt að nota ef hann væri fá- anlegur. Væri það ekki tryggi- legt fyrir canadiskan landslýð að halda þessu feikna vúðáttu- mikla landi lokuðu fyrir hinum alt of þröngbýlu löndum Ev- rópu. Sagði ráðherrann því, að það væru fyrirætlanir stjórnarinnar að leyfa innflytjendum inn- göngu í landið hópum saman. Douglas Abbott, fjármálaráð- herra Oanada, sem er að koma heim úr ferðalagi um meginland Evrópu, kvaðst hafa fengið full- vissu um það, að minsta kosti 80 % af hinu landflótta fólki í | Þýzkalandi væri áfjáð 1 það aðj flytja til Canada. Undantekn- ingamar, sagði ráðherrann að væri Gyðingalýðurinn. Meiri hluti þess fólks, sem hann átti tal við, vildi komast aftur til' Palesto'u, þar sem minni hlutinn, sem til Canada vildi fara bar það fyrir að þeir ættu ættingja þar, og væri það ástæðan fyrir því. að vilja komast þangað. Abbott, sem leggur á stað til Canada bráðlega með skipinu, “Queen Mary”, hefur ferðast um Frakkland, Þýzkaland og Svíþjóð, þar sem hann kynti sér nýtt húsabyggingar-fyrirkomu- lag, sem gæti orðið Canada til fyrirmyndar. Kvaðst Mr. Abbott í engum vafa um að þetta fólk frá “Displaced Persons Camps” myndi reynast góðir borgarar, sagði hann að það væri hugvit- samt, iðið, hreinlátt og þrifið, einmitt þá tegund fólks, er Can- J ada þarfnaðist mest. Á einum af þessum stöðvum, kvaðst ráð-! herrann hafa kynst 5 mismun-j andi tegundum fólks, körlum og! konum, er virtust skoða Canada j sem hið fyrirheitna land, þar( væri ekki of þröngbýlt, og þar stæði margt til bóta. Samningaumleitanir R. B. Graham, fyrrum dómari í lögreglurétti Winnipegborgar,1 hefur verið útnefndur fullmegt- j ugur erindreki, (Commissioner) til þess að kynna sér sundur-1 lyndi og þráttskap á iðnaðar-j sviðinu. I Var hann nú kjörinn til þess að kynna sér alla málavexti í k j ötverkf alls-deilunum. Er þetta samkvæmt fréttum1 frá skrifstofu Hon. C. Rhodes Smith, verkamálaráðherra. Mr. Graham mun undirlbúa fundi til þess að rannsaka mái-j efnin og koma á samningatil- raunum við eftirtöld félög: Western Packing Co. Ltd., St. | Boniface Abattoir Ltd., Public Abattoír, og Brandon Packers. Mr. Smith lét í ljósi þá von, að afleiðingarnar af þessari rannsókn verði þær, að einhverj- ar upplýsingar fáist, er varpi því ljósi á málefnin, að hinar^ mestu misfellur jafnist milii hinna félaganna. Heldur fram þörf á ríkisframlagi í síðastliðinni viku hélt John Brasken, foringi Progressive- j Conservative flokksins, ræðu í| , I Cariberry, á útbreiðslufundi Portage-N eepawa kjördæm- anna. Hélt hann því fram í ræðu þessari, að þegar hátt verð væri á hveiti, ætti ríkistillag (subsidy) að koma til greina við hveiti- mjöis-verð, en þegar hveitið sjálft væri í lágu verði ætti að vera “floor price” til styrktar þeim, sem framleiða hveitið. Mr. Bracken bætti þessari athuga- semd við samantekna og undir- J búna ræðu um hver stefna1 stjórnarinnar skyldi vera um* hveitiverð og hveitisölu. Kvað hann þessa aðferð hina einu til þess að koma á föstu og reglubundnu fyrirkomulagi, bæði fyrir hveiti framleiðendur og neytendur, með því fyrir augum að hveitiverð yrði mjög óstöðugt og á miklu reiki, ef til vill svo árum skifti. Hann kvað stjórnina hafa afnumið ríkis- framlagið a hinum, versta tíma, sem mögulegt væri að hugsa sér, þegar heimsverðið á hveiti væri hátt. Las hann upp úr skeyti, er hann hafði þá nýlega fengið, um að heims hveitiverðið á annars ílokks Canada-hveiti væri nú $3.17 mælirinn. Mjölframleiðslu félögunum, (millers), yrði hveit- ið dýrara, og brauðverðið hlyti að fara upp þar af leiðandi. fhaldsflokks-foringinn benti á, og lagði mikla áherzlu á það, að hin almenna hækkun brauð- verðs myndu áreiðanlega valda þeim fjölskyldum mikillla erfið- leika, er lágar og litlar inntekt- ir hefðu. Væntanleg verðhækkun á byggi og höfrum Sú yfirlýsing stjórnarráðu- neytisins í Ottawa, að ákvæðis- verði jafnvel afnumið, eða mikið hækkað frá þeim 65 cents mæl- irinn af höfrum, og 93 cents mælirinn af byggi sem er nú- verandi verð, er búist við að komi innan fárra daga. Ástæðan til þess að hækka, eða jafnvel af- nema með öllu ákvæðisverð fóður-komtegunda er sú, að bændum Austurfylkjanna finist illhægt að kaupa fóðurtegundir frá Vesturfylkjunum þær, er þau sjálf geta án verið, með á- kvæðisverði. ,Kornræktunarmenn í Vestur- fylkjunum neita að flytja fóðrið eða svo virðist það, eftir um- kvörtunum Austurfylkja - búa að dæma. Nú sem stendur eru fóður- hafrar seldir á $1.50 — $2.00 mælirinn, og fóðurbygg á $3.00 — $5.00 mælirinn á markaði Austurfylkj anna, þegar, og ef þessar fóðurtegundir eru þá fá- anlegar. Uppskera Austurfylkjanna eyðilagðist um helming af ó- hagstæðri tíð á síðastliðnu vori. Sökum þessa uppskerubrests, hafa útflutningsleyfi (erlend) verið afnumin um stundarsakir, bæði fyrir komfóðurtegundir sem verzlunarvöru og (register- ed) hafra og bygg til útsæðis. í ágústmánuði síðastl., var $1.00 jafnaðargjald, er aðeins kom til greina á útsæðishöfrum og byggi frá vesturfylkjunum, alveg af- numið. Stjórnarviðhorf á Grikklandi Frá Chicago — Samkvæmt yfirlýsingu Emmanuel Tsouder- os fyrrum forsætisráðherra Grikklands, og sem nú er for- ingi “Greek Democratic- Pro- gressive” flokksins, eru komm- únistar þar í litlum minnihluta. Ef nýjar kosningar færu fram, kvað hann kommúnista ekki liík- lega til að fá meira en 15% af atkvæðum. Mr. Ssouderos kom til Banda- rlíkjanna beint frá Aþenu 18. f., m., og er aðallega að finna böm sín tvö, er stunda nám við há- skólann í Minnesota. Hinn fyrverandi forsætisráð- herra var spurður að, hversu miklum landsvæðum skæmlið- ar, (guerillas) héldu nú sem stendur. Kvað hann nálega ógerlegt að ætlast á það, þar sem bækistöðv- ar þeirra, (skæmliðanna) væm svo mjög á víð og dreif. Sagðist hann þeirrar skoðunar að for- sprakkar skæruliðs-hemaðarins, hefðu ekki fleirum á að skipa en 15,000 fullhraustum her- mönnum, ef til vill ekki nema 10,000. Kveðst Mr. Tsouderos í engum vafa um að skæruliðar fái hjálp hjá nábúum Grikk- lands að norðanverðu, Albaníu, Yugóslavíu og Búlganíu, kvað hann skýrslu Sameinuðu þjóð- anna hafa sannað það. Forystu- 1 menn hins litla “Democfratic- Progressive” flokks, er hélt uppi stjórnarráðuneyti Georges kon- ungs í útlegð mest af stníðsár- unum, segðu, að stefna núver- andi stjórnar hallaðist að því að afla • kommúnismanum fylgis. Kvað Mr. Tsouderos 30,000 borg- arar hafa verið senda í útlegð eða fangavistar á grízku eyjun- um, aðallega fyrir stjórnmála- legar ástæður, og telur það hafa hin verstu áhrif. Sophoulis-stjórnin vinsar úr föngunum, og hafa 4,000 þeirra verið iátnir lausir, samkvæmt síðustu fréttum (Associated Press). Mr. Tcouderos trúir því fast- lega að miðstjórnar flokkamir myndu vinna fylgi þjóðarinnar, ef á reyndi, kvað hann stjóm- málaflokk Sophoulis forsætis- ráðherra tilheyra miðstjórninni, sem og líka sinn eigin flokk. Þessi grizki stjómmálaleiðtogi hélt því fram, að hans flokkur, er stefndi að almennum um- bótum og heilbrigðum sjálfs- þroska og framförum grizku þjóðarinnar, gæti litið til fram- tíðarinnar með bjartsýni og fylstu von um að geta sameinað Grikkland. ‘Hinn grizki gestur lýsti yfir hinu dýpsta og innilegasta þakk- læti til Bandaríkjanna, fyrir vin- áttu og hjálp við Grikkland. Sykurskamturinn aukinn Því var lýst yfir í Ottawa síð- astliðna vika, að bætt yrði við þremur sýkur-skömtunarseðlum í októbermánuði, og öðrum þremur í nóvember. Eykur þessi viðbót svo seðla- töluna, sem leyfð er til notkun- ar, að hver neytandi fær til sam- tals 45 pund af sykri yfir árið 1947 til enda nóvembermánað- ar, samkvæmt skýrslu yfir- manna eftirlitsstjórnarinnar, — (Wartime Prices and Trades- ( Board). | Búist er við að ef sykur- skömtun verður ekki með öllu numin úr gildi bráðlega, þá kom- ist skamturinn upp í 48 pund á ári, og er það nálega það semj hverjum neytanda var ætlað um árið fyrir stníð. byrja verkfall — er þetta haft eftir John W. Bruce frá Tor- onto, ritara fundarins. Fundarályktun var einnig samþykt þess efnis, að lýsa van- þóknun sinni yfir afnámi stjóm- ar-verðlagseftirlits. Fundará- lyktunin mætti með sameigin- legum tilraunum við “Canadian Trades and Labor Congress”, til þess að koma á aftur stjórnar- verðlagsmörkun á nauðsynja vörum. Neita ráðstefnuboði Rússland hefir hafnað boði að vera við og taka þátt í Allþjóða viðskiftasambands stofnunar ráðhefnu, sem haldast á í Hav- ana 21. nóvember samkvæmt því sem einn af fulltrúum Sam-| einuðu þjóðanna skýrði frá um Síðustu helgi. i Eru Rússar þeir einu sem neita af 50—60 þjóðum, er boð- ið var að eiga endanlegt atkvæði um Aliþjóðlega viðskifta skipu- lagsskrá, er dregin var upp í Geneva. Ástæðan, sem Moskva gaf fyrir neituninni skilst manni vera sú, að Rússland hefir ekki ennlþá haft tíma til að athuga þessi mál. Viðskiftaskraf Frá London heyrist að nokkr- ar vonir séu til þess að fitjað verði aftur upp á viðskiftaskrafi milli Bretlands og Rússlands, (Anglo-Rússian Trade Talks), sem slitnaði upp úr í Moskva í júliímánaðarlok síðastl. Frá erindrekum viðskifta- nefndarinnar hefir það heyrst, að eimhver skeyti hafi farið á milli sendiherrastöðvanna með það fyrir augum að finna nýjan sameiginlegan grundvöll til að byrja aftur samningana á. Margt er nú reynt Leslie “Sieepy” Frost og Nils “Swede” Nelsson, frá New Westminster B. C. hafa nú náð til Fredricton, N. B. á hinu langa freðalagi þeirra á hestbaki vest- an af Kyrrahafsströnd til Hali- fax. Menn þessir hófu ferðalag- Valtýr Emil Guðmundsson Suður til Chicago til fram- haldsnáms við Ohicago-háskói- ann og Meadville prestaskólann, fór Valtýr Emil Guðmundsson, s. 1. fimtudag, 2. okt. Hann hef- ir tvö undanfarin ár stundað nám í gruðfræði í guðfræðideild háskóla íslands á Islandi. Hingað kom hann aftur í ágúst í sumar. Emil er hinn efnilegasti piltur og mega menn vænta mikils góðs af honum í þágu frjálstrúarstefn- unnar í trúmálum er tímar líðo. Foreldrar hans eru Björgvin Guðmundsson og Rannveig Dor- othy (Thorsteinson) Guðmunds- son, sem eiga heima á Lundar, og eru afkomendur landnema þeirrar bygðar. ið í maí mánuði, 1946, og hafa meðferðis flösku með sjóvatni úr Kyrrahafinu, og er hugmynd- in að hella úr henni í Atlants- hafið í Halifax! Það er margt reynt nú á dög- um til þess að vekja á sér at- hygli, og koma nöfnum sínum í blöðin og útvarpsfréttirna-r. • Viðurkenna Búlgaríu Bandaríkin hafa nýlega end- urnýjað formlega( diplomatic) afstöðu við Búlgariíu, en fóru ekki í neinar felur með það, að þeim fellur alls ekki ráðuneyti landsins, er stjórnast algerlega af áhrifum kommúnista. Beiðni um fjárstyrk Reiðubúnir að hef ja verkfall Verkamenn canadiska járn- brautakerfisins (Railroad Em- ployees Departments A. F. of L.) eru til reiðu að búast til verk- falls ef nauðsyn krefur til þess að fá framgengt 34 centa hækk- un á klt., og tveggja vikna frí með kaupi. Fundur, þar sem 180 erindrek- ar frá öllum verkalýðsdeildum canadiskra járnbrauta samþyktu það ákvæði .í Fort Garry hótel- inu síðastl. föstudag, að boða til ráðstefnu allra aðalforstjóra hinna 18 stofnana, til þess að gefa 30 daga fyrirvara að kaup- hækkunarinnar væri krafist. Ef forstjórarnir bregða eigi við með framkvæmdir, kváðust erindrekarnir reiðubúnir að Sex sambandsríki Rússa, (Sovét) er sýnt hafa Marshalls- stefnunni og fyrirætlunum hans með fjárstyrksveitingu frá Bandaríkjunum til nauðstaddra riíkjia í Evrópu, hvað mesta lít- ilsvirðingu, hafa sagt Samein- uðu þjóðunum að þau þarfnist $1,234,500,000 fjárstyrks utanað frá á þessu ári. Trygve Lie, aðalritari Sam., Þjóð., gerði þessar upphæðir heyrum kunnar í yfirgripsmik- illi skýrslu til “Economic and Social Council” um fjárþarfir nauðlíðandi landa (af völdum striíðsins) í Evrópu. Fjárstyrksþarfir þeirra, er n-otfært hafa sér uppástungur Marshalls, hafa áður verið gerð- ar heyrum kunnar, en skýrsla Mr. Lie hafði inni að halda hið fyrsta heildaryfirlit yfir þarfir þeirra rákja, er fylgja Sovét- samlbandinu að málum. Þessi sex lönd sögðu fjár- styrksþarfir sínar, (frá öðrum löndum) fyrir árið 1947, vera eins og hér segir: Czeckoslov- akía: $168,600,000; Pólland — $477,000,000; Yugoslavía: — $376,300,000; Aibanía: $32,000,- 000; Finnland: $74,400,000, og Ungverjaland: $106,000,000. Mr. Lie sagði að einhverja hjálp fyrir Austur-Evrópulönd- in, væri hægt að láta af hendi nú þegar fyrir atbeina slíkra félaga sem “International Childrens Fund”, með lánum úr Alþjóð- lega bankanum, og eink-a lánum, en samt væri horfst í augu við nálega $1,000,000,000 halla, sjóðþurð. Kvað hann Alþjóð- lega bankann hvergi mærri þess ummegnugan að láta af hendi neitt nálægt þeirri upphæð pen- inga, sem Evrópa þarfnast til endurreisnar áætlana. Benti Mr. Lie á hina yfirgnæfandi fjárhagslegu hjálp, er Banda- ríkin hefðu veitt ýmsum erlend- um ríkjum síðan stríðinu lauk, og að líkindum héldu þau áfram að vera eina fjárhagslega þrauta lendingin í stórum stíl. Kvað hann, ef dæma ætti eftir nýjum yfirlýsingum ríkisritara Bandaríkjanna, þá virtist eins og stjórn Bandaríkjanna, sem að þessu hefir verið aðal-upp- spretta erlendrar hjálpar hinum þurfandi löndum, hugsi sér að hafa einhver ráð með frekari fjárstyrk. En þangað til Banda- ríkjastjórnin gæfi frekari skýr- ingu á þessu, væri ógerlgt að segja nú, hversu mikinn styrk væri hægt að veita hinum nauð- líðandi löndum. i

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.