Heimskringla - 18.02.1948, Blaðsíða 1

Heimskringla - 18.02.1948, Blaðsíða 1
 y*sr^»^«^ We recomxnend for your ocpproTol oui // #s#s*^*^*s#^#^*s*s*^s*s*^s*s^*' BUTTER-NUT LOAF" CANAÐA BREAD CO. LTD. Winnipeg Phone 37 144 Frank Hannibal, Mgr. iwdft. i We recommend for t your crpproTal our "BUTTER-NUT LOAF // CANADA BREAD CO. LTD. j Winnipeg Phone 37 144 Frank Hannibal, Mgr. LXII. ÁRGANGUR WINNIPEG, MIÐVIKUDAGTNN, 18. FEBRÚAR 1943 NÚMER21. FRETTAYFIRLIT OG UMSAGNIR Brýn þörf á umbótum Fred C. Austin, aðal umsjón- armaður húsakosts, hreinlætis og heiibrigðismálanefndar Wpg- borgar, sagði nefndinni nýlega, að mikinn fjárstyrk þyrfti nauð- synlega <að veita af stjórnar eða rakisfé, ef bæta ætti til fullnustu úr iþeim ægilega húsnæðisskorti, er nú væri hér í borg, væri húsa kostur sá, er þurfafólk borgar- inna og fleiri hefðu átt að búa við mörg undanfarin ár, með öllu óhæfur og óviðunandi, og ekki bjóðandi nokkurri stétt mannfélagsins í borg eða bygð í nokkru landi. Nú sem stæði, kvað Mr. Aust- in, tölu þeirra sambygginga, — (housing units) er minst yrði komist af með frá hendi borgar- innar, vera 9,454. Hann hafði nýlega lokið við all ítarlegt yf ir- lit og rannsóknir húsnæðisekl- unnar hér í borg. Er talið að slíkar rannsóknar nefndir húsa og heilbrigðismála nefndarinnar, hafi farið fram slíðastliðin 30 ár. Mr. Austin mælti með því, að yfirvöldin beiti sér fyrir að hrinda í fram- kvæmd byggingu sambýlishúsa (fjölhýsa) af almennu íé, með lágri leigu, er samsvari getu þeirra borgara til að greiða húsa leigu, sem eru í þeim flokkum, er hafa lágar inntektir. Kvað Mr. Austin þau 772 beimili er hann í siðustu rann- sóknarferð sinni um borgina, hefði rannsakað, alls ekki hæfa mannabústaði. Sagði hann að víða væri einu sæmilega stóru herbergi, og sum- staðar jafnvel litlu herbergi skift í litlar kompur með viðar eða lélegum pappa — milligerð- um, kvað þetta hafa verið gertl Hannes Kjartansson kj örræðismaður Hann er fæddur í Reykjavík 27. febrúar 1917. Foreldrar hans voru þau Kjartan Gunnlaugs- son, kaupmaður og kona hans Margrét, fædd Berndsen. Vorið 1937 lauk hann stúd- entsprófi við Mentaskólann í Reykjavík og fór um haustið til írífíkisins Danzig til að stunda ttám ií byggingarverkfræði við háskólann þar (Technisehe Hodh. chule der Freien Stadt Danzig). Þegar að stríðið byrjaði þurfti Hannes að flýja frá Danzig og f°r þá til Islands. 1 apríl 1940 f°r hann til New York, þar sem «ann hefir síðan unnið við inn- °g útflutningsverzlun. Vorið 1941 giftist hann Elínu, dottur séra Jónasar heitins Sig- urðssonar og konu hans Stef- aníu. Hannes og Elín eiga tvö börn, ¦Kjartan Jónas, fimm og hálfs ars og Stefaníu Margréti, Þriggja ára. víðast án nokkurs tillits til um- málsstærðar herbergisins í fyrst- unni, eða hvort nokkur birta eða loft kæmist þar inn. 1 þessum húsakynnum kvaðst hann venju- lega hafa rekist á níðdimmar smákompur, er hefðu haft inni að halda eldgamlar gas-mat-i reiðsluvélar, og hefði þar öllu ægt saman, ýldu af skemdum matvælum, margvíslegri matar-, lykt, sem aldrei hefði fengið, tækifæri til að rjúka út, iþef af óhreinum fötum, og illa þvegn-, um þvotti, er þar hefði veriðí hrúgað inn, í einu orði sagt, þar^ hefði borið að vitum allan þann hryggilega óþef, er safnaðist! saman þar sem alt of margt fólk' byggi í alt of þröngum, dimm-! um og loftlausum húsakynnum. Kvað hann mjög títt, að 6 þann-, ig lagaðar íbúðir, og að ofan hef-1 ir verið lýst, væru í einu og sama húsi. Kvað Mr. Austin óhrekjan- legar afsakanir og ástæður^ liggja til grundvallar fyrir því að fólk byggi við þannig lagaðan húsakost, og þær væru, að þess- ¦ ar fjölskyldur hefðu ekkl efni &' betra húsnæði. Sagði hann að þessa bústaði skorti í flestum tilfellum nægi-j lega vatnsleiðslu og pípulagn- ingu, (plumbing) en þvottaskál- um og uppþvottatækjum hefði verið hrúgað upp, þvert ofan í fyrirmæli og ákvæði hreinlætis- laganna. Heilum fjölskyldum er þjappað saman í einu eða tveim-^ ur herbergjum, og hljóta að hafast við og sofa í slíkum þrengslum, að það brýtur í bága við almennar og sjálfsagðar heillbrigðis og velsæmisreglur. En Mr. Austin kvað heilbrigð ismála-deildina ekkert geta at hafst til þess að bæta úr þessu,! hún gæti ekki dæmt þessi húsa-: kynni óhæf, og skipað fjöl-: skyldunum að flytja eitthvað| annað, án þess að geta útvegað þeim annað og betra .húsnæði. Mr. Austin skýrði frá því einnig, að á árunum 1946 og 1947, hefði nefndinni, er fjallar um skrásetningu bráðabirgðar hús- næðis, borist 24,407 umsóknir frá vegalausum fjölskyldum, en aðeins 2,015, eða 8% af þeim hefði verið hægt að útvega veru- stað. Skýrsla Mr. Austins verður lögð fram fyrir borgaráðs-full- trúana, og yfirfarin, og vonandi eitthvað úr þessu nauðsynjamáli bætt fyr en síðar. ófriðvænlegar horfur Arthur Creech Jones, ráðh., nýlendnaritari og umsjónarmað- ur Breta, sagði nýlega á blaða- mannafundi í Halifax, að heim- sókn fulltrúanefndar Sameinuðu þjóðanna til Palestínu, myndi aðeins valda grimmari bardög- iim, og meiri blóðsúthellingum. Mr. Jones kom frá Bretlandi, og var á leið til þings Sameinuðu þjóðanna í Lake Success. Mint- ist hann einnig á samband milli Canada og Nf.lands, og mögu- ieika á frekari sameiningu brezku vestur Indlands-eyjanna. Kvað hann Breta ákveðna í því, að verða á burtu með allan sinn her í Palestínu fyrir 1. ágúst, þetta ár, og hafa engin yfirráð þar eftir 15 maí. Kvað hann vandasöm störf liggja fyrir höndum, en það væri að skila öllum yfirráðum í hendur Sam- einuðu þjóðanna, og leggja fram öll skilfíki og samninga. Mr. Jones sagði, að iþótt flest hefði gengið í sífeldum ófriði og deilum í, Landinu Helga, undir stjórn Breta, þá hefðu þeir þó reynt á allan hátt að stilla til friðar, og halda gerða samninga og á engan hátt myndi það bæta ástandið þegar nefnd Sam. þjóð., kæmi til skjalanna og tæki við yfirráðum. Væri ekkert sýnna en það myndi valda enn stórkostlegri æsingum, en yfir 1,000 manns hafa nú fallið í árásum ogj tímanum hryðjuverkum í Palestínu, síðan skiftingin var ákveðin í nóv mánuði síðastliðnum. Hvort Nf-land sameinaðist Canada, eða gerði aðrar áætlan- ir um stjórnarfyrirkomulag sitt í framtíðinni, kvað Mr. Jones Breta láta sig litlu skifta. Ef þeir kæmu þar nokkuð að málum, myndu óskir lýðsins, er málið snertir aðallega, mestu ráða. Vonir um verðlækkun Haft er eftir Graham Towers, aðal forstjóra Canada^bankans, (Bank of Canada) á blaðamanna þingi nýlega, að hann byggist við að hin nýja verðlækkun á varningsmarkaðnum í Banda- ríkjunum, myndi fremur stuðla að því að lækka hið háa verðlag á öllu hér í Canada, en hann bætti því við, að of snemt væri að segja nokkuð um hve víðtæk þau áhrif yrðu. Einnig kvaðst hann vongóður um, að á árinu 1948 yrði lokið við mörg iðnað- ar og framleiðslu fyrirtæki, sem byrjað hefði verið á síðan stríð- ínu lauk. En árangurinn af því myndi verða aukin framleiðsla þess varnings, er neytendur þörfnuð- ust ,og fram úr því lækkandi verð á mörgu. Kvað hann hið nýlega lækkaða vöruverð í Bandaríkjunum virðast stafa aðallega af nýjum vonum um að næsta árstíðar uppskera verði með afbrigðum góð, bæði í út- flutningslöndunum, og í vestur- Evrópu. Kvaðst Mr. Towers ekki sjá neina ástæðu til þess, að taka þyrfti til neinna neyðar- úrræða til þess, að ráða fram úr dýrtíðinni hér í Canada, alt slííkt myndi eðlilega jafna sig með Rannsókn brauðverðs Þegar verðlagsrannsókna full- trúanefnd neðri deildar þings- ins í Ottawa kemst á laggirnar til þess að rannsaka brauðverð, mun hún samtímis fjalla um iðn- aðar-framleiðslu í austur og mið- hluta Canada, samkvæmt því er sagt var um það mál laust fyrir síðustu helgi. Var því haldið íram, að rann- sóknir á framleiðsluverði nauð- synjavarnings færu fram í Mani- tobafylki eitth^vað seinna. Hon. Paul Martin, heilbrigð- ismála-ráiherra, og formaður nefndarinnar, endurtók það ný- lega, að tilgangur nefndarinnar væri ekki sá að sakfella neinn, eða koma neinum sérstökum í vanda, heldur væri það hlutverk nefndarinnar að komast fyrir sannleikann, og kryfja til mergj- ar aðal ásíæðurnar fyrir dýrtíð-! inni. Svo framarlega sem nefndinni væri sannað að ekkert gróða- brall eða okur ætti sér stað, það væri aðal atriðið! Ráðherrann kvað hendur nefndarinnar ekki myndu verða bundnar, hvað rannsóknum á brauðgerðar-iðn- aði viðkæmi í British Columbia, Séra Philip M. Pétursson Alberta og Saskatchewan fylkj- unum, safkvæmt lögum hinnar sameinuðu rannsóknarnefndar. Húsaleiguákvæði haldast Háttsettir stjórnarfulltrúar í Ottawa, sögðu fyrir skemstu að ekkert nú sem stendur benti til iþess að hækkun á húsaleigu yrði leyfð, eða rýmkað neitt á þeim ákvæðum sem gilda enn um leigu íveruhúsa og íbúða, (fjöl- hýsa) þó þeir könnuðust við að| það hefði komið til greina, einsj og á því hinu öðru, sem verð-j lagsákvæði gildir um. Voru þessi tilsvör veitt í sam-! bandi við fréttir er bárust um það nýlega, að 10% hækkun' yrði að líkindum á húsaleigu l.| verður íovseii á þingi Þjoðrækn. maí í vor. Talið er þó víst, að, isféiagsilis er hefst n.k. mánu- engar umræðUr hafi farið fram í ^ag. ráðuneytinu, er stefni að því aði nokkur húsaleigu hækkun sé í\ vændum. Stjórnarfulltrúar segja að þeir telji ólíklegt að stjórnin muni hækka leiguákvæði, ein- mitt um þessar mundir, þegar almenningur kvartar sem hæst undan vaxandi dýrtíð, og meðan þingnefnd er að leitast við að rannsaka ástæðurnar fyrir allri þessari dýrtíð. Læknar bindast samtökum Hin almenna læknastétt hér í Manitoba er í undirbúningi að mynda meiri samtök sín á milli, en verið hefir, með það fyrir augum að tryggja hag sinn, og sjá sér betur borgið. Áform þetta, að mynda nýja' verður ræðumaður á samkomu sérstaka deild, birtist í síðastaÍÞjóðræknisfélagsins síðasta Séra Eiríkur Brynjólfsson Séra Hannes Bjarnason, skáld Prestur að Ríp í Skagafirði, d. 1835 Hann afi minn var ekki hár en íturvaxinn þó, við kapphlaup drengja fremst hann fór iþví fjör í taugum bjó, og oft í leik til glímu gekk og gaf þar mörgum fall, sem hærri voru honum þar en hann var knár og snjall. Þá ríkti fögur rímna tíð með rausn af kappa fjöld, sem glæddi andans ljós og líf hjá lýð, um vetrar kvöld. 1 ljóðum hans var list og fjör sem landið fann og mat, við sorg og tímans gleði glaum með góðvinuni hann sat. En hann var prestur fyrst og fremst og fræddi lýðsins sál, hann bar fram ræður blaðalaus, iþar bjó ei fals né tál. Og margir dáðu mælsku hans og manndóms þrótt og fjör, með dygð og trú, sem lýsti lýð við lífsins reynslu kjör. En það sem fólkið matti mest var manndáð hans og lund, — sem rétti vinar hönd og hug á harms og neyðar stund. Við glaum og tímans gleðimót hans geð ei neinu kveið, en oft í skörpum orða leik hann ýmsum rétti sneið. Hans æfistarf er auður vor, sem ætíð gildir mest, hann gekk sinn veg með glaða lund og gaf það átti bezt. I>ó dafni máttur, mál og fjör við mótbyr stunda hags, en óði og kostum afa míns eg ann til hinsta dags. M. Markússson hefti læknalblaðsins "The Mani- toba Medical Review". 1 ritstjórnargrein þess heftis er því haldið fram, að mestan virðingarsess í læknafélögum, stofnunum og nefndum skipi eingöngu sérfræðingar, er eðli- lega sökum verkahrings þeirra, hafi enga persónulega reynslu í þeim úrlausnarefnum, er hinir almennu læknar þurfa að horf ast í augu við. Aðeins með því að mynda sér stakt félag sín á milli, geta hinir almennu læknar iþví vonast eftir að einhvert tillit sé tekið til skoðana þeirra, og óskir þeirra teknar til greina. Svo segir í grein þessari, og fylgir sú tillaga að alment læknafélag sé stofnað í fylkinu. kvöldið (25. kirkjunni. feb.), í Sambands- HITT OG ÞETTA L Rt. Hon. C. D. Howe, verzlun- ar og viðskiftamálaráðherra í stjórnarráðuneyti Canada, á að hafa lýst því yfir nýlega í Hali- fax, að sér væri vart mögulegt að skilja í því, hversvegna tala atvinnulausra manna væri svo há í strandfylkjunum. öll iðn- aðarfyrirtæki væru í fullum gangi, og kvaðst hann enga á- stæðu sjá til þess að atvinnu- leysi þyrfti að eiga sér þar stað. Þrátt fyrir það alt, þá er nú sann- leikurinn sá, að 20,000 manns er með öllu atvinnulausir í strandfylkjunum, (The Mari- times). * * * Varanefnd Sam., þjóð., er fjalla skal um ritfrelsi, og hvað hæft þykir að birta í sambandi við málefni stofnunarinnar, hef- ir felt tillögu, er kom frá full- trúanefnd Gyðingafélagsskapar að greinar um þjóðflokkahatur og áróður mætti birtast í mál- gögnum alheimsstofnunarinnar, Panama, Phillips-eyjar, Rúss- land, Frakkland og Tékkóslo- vafeía voru með, Kína, Bretland, Dr. Ámi Helgason frá Chicago sýnir myndir frá Is- landi á Islendingamóti Fróns. Dr. L. A. Sigurdson sýnir hreyfimyndir í litum á samkomu Icelandic Canadian Club, 23. feb., í Fyrstu lútersku kirkju. Bandaríkin, Canada og Niður- löndin voru á móti. Samkvæmt reglunum fella jöfn atkvæði til- lögur.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.