Heimskringla - 10.03.1948, Blaðsíða 1

Heimskringla - 10.03.1948, Blaðsíða 1
We tecommend fot i your approval oui t-***^**-^r*+-*+++^+-+^**^* "BUTTER-NUT LOAF // CANADA BREAD CO. LTD. Winnipeg Phone 37 144 Frank Hannibal, Mgr ++++-********++*+'*+'*+'*+*-+++'+-*<*+++'+v iltðlft. £+**+**+*+¦*+*+*¦*•*¦*•*¦*+¦*¦+¦•+++++'+++•*¦*•*» We recommend for your approval our "BUTTER-NUT LOAF" CANADA BREAD CO. LTÐ. Winnipeq Phone 37 144 ; Frank Hannibal, Mgi. > LXII. ÁRGANGUR 10. MARZ 1948 NÚMER 24. FRÉTTAYFIRLIT 0G UMSAGNIR Búist við að hermála- samningar takist Forseti Finnlands, Juho K. Paasikivi, lýsti því yfir síðastlið- inn mánudag, að stjórnin hefði að síðustu komið sér saman um að taka tilboði Jósef Stalins, Rússa-marskálks, að mynda vin- áttu og hernaðar-samninga milli landanna. Forsetinn kvaðst hafa mælt með því, að samningstil- raunirnar byrjuðu í Moskva. Það er vitað, að mestur hluti stjórnarflokkanna, sem var á móti því að nokkrir samningar um hernaðarsamband færu fram stungu upp á Moskva, þar sem þeir óttuðust tiltektir kommún- ista, og æsingatilraunir til enn- þá meiri vandræða, ef ráðstefn- an yrði haldin heima fyrir. Forseti þingsins lýsti því yfir að Finnland myndi útnefna full- trúanefnd af öllum þingflokk- um til þess að vinna að isamning- unum. Alkunnugt er, að hinn megnasti flokkaágreiningur átti sér stað í Finnska þinginu um tilboð Sovét-tSambandsins. Með því voru frá byrjun kommúnistar og Radical Social- ists. Hafa þeir yfir 51 sætum að ráða af 200 þingsætum. Á móti öllum hernaðarsamböndum, — voru "Social Democrats", (43 sæti) Agrarians, (48 sæti) Con- servatives (29 sæti) Alþýðu- flokkurinn, (15 sæti) Alla þá samninga, sem komist verður að má þingið til að samþykkja. Fjöldi "Karelians" er finsku tala, er sagt að séu að reyna að flýja til Svíþjóðar. Voru þeir áður rússneskir borgarar, en fluttu til Finnlands um 1920. En sökum þess að fólk þetta he'- ir ekki fengið finnskan þegnrétt er (það hrætt um að Finnland verði neytt til að láta það af hendi við Rússa, ef þessir svo- kölluðu friðarsamningar takast. Afnám húsaleigu- eftirlits rætt Stjórnin <í Ottawa er sagt að byggi í bráðina alt sitt traust á þeim réttláta og sanngjarna lagastaf (clause) verðlagsnefnd- arinnar; eða fyrirskipunum hennar að halda sanngjarnri húsaleigu í horfinu, þótt afnám, (decontrol) fari fram. R. W. Mayhew, stjórnar-að- stoðarmaður Hon. D. C. Abbott, fjármálaráðherra gaf verðlags- nefnd neðrideildar þingsins þess- ar upplýsingar, er CCF.-full- trúar kröfðust þess að nefndin rannsaki samstundis, hver þau áhrif yrðu, sem-afnám húsaleigu eftirlits hefði að sjálfsögðu á hina almennu dýrtíð. Mr. May- hew sagði, að hinar sanngjörnu og réttlátu fyrirskipanir ættu að haldast í gildi eftir afnámið, eins og þær hefðu haldist í sambandi við margskonar og mismunandi varning, sem verðlagseftirlitinu hefði verið létt af. Donald Flem- ing, (P.C.-Toronto Eglington) sem ásamt Mr. Mayhew er f ram- kvæmdafulltrúi verðlagsnefnd- arinnar, sagði að fyrirskipanirn- ar myndu mæla svo fyrir, að $5,000 sekt yrði lögð við að krefjast ósanngjarnrar húsa- leigu. Sagði hann að leiguliðar gætu farið til vegs, ef slíkt kæmi fyr- ir, og hafið málssókn á hendur húseigendum. Að þessum upplýsingum fengnum, ákvað nefndin að fresta "í bráðina", rannsóknum á verzlanabygginga-leigu — (commercial rentals), en við þá tegund húsaleigu fjallaði nefnd- in aðallega að þessu sinni og Ameríku, að andlegur styrk-í ur og viljaþrek Breta væri enn eigi útdautt.s Sagði hann að öllu hugsandi fólki hlyti að vera það ljóst, að landið væri að komast í eina hina ægilegustu afstöðu, bæði Stjómarnefnd Þjóðræknisfélagsins (Kosin á ársþingi 1948) William Irving, (C.C.F.jCari- heima fyrir og erlendis. boo) lýsti vanþóknun sinni á Ras viðburðanna í náinni á gerðum þessum. Fannst honum framtíðí myndi að öllum líkind- þessar "réttlátu og sanngjörnu um na yfirgnæfandi haldi á, bg fyrirskipanir óákveðnar og hafa hin örlagaríkustu áhrif á froðukendar, og yrði erfitt að fiokka-stjórnmál á Bretlandi. beita þeim, og bæði húsaleiga og gvo lét hann ummælt, sá mikli íramfærslukostnaður myndi að maður sjálfsögðu hækka við afnám eftirlitsins. Endurtekur fyrirætlanir sínar Bandalag Vestur- Evrópu þjóðanna Bretland, Frakkland og Bene- lux-löndin, (Belgía, Niðurlöndin MacKenzie King, forsætisráð- og LuxenlDOurg), hafa komið sér herra, endurtók það áform sitt saman ^ að mynaa bandalag; nýlega í ræðu er hann hélt, að koma bar til greina samtok á leggja niður völd, og láta af syiði verziunar óg stjórnmála, stjórn frjálslynda flokksins. | verður hinum öönun þjóðum Kvað hann það hryggja sig , Vestur-Evrópu boðið að vera mjög, að sá tími væri þegar kom- með { þessu bandalagi. inn, að hann aldurs síns vegna hlyti að breyta til. Sagði hann' ^" ^™ JaQ> Þ°" ^ að á þessum tímum væru það byggjust við þvi, er ekkert það flest yngri menn, er tekist hefðu * "PPkastinu að bandalags-samn- á hendur stjórnarstöður. Fyrir ™g»™ Þessun>>. se^ benfir a því kvað hann að sér fyndist það hergagna b^rgðir, eða neitt sem skylda dín að láta flokkinn vita að stríði ^- Er bess ftlð U) að að þvi væri nú komið, að hann að ^ «hkt hafi verið felt ur, til (flokkurmn) þyrfti að velja sér *>ess að gera samningana að- gengilegri fyrir væntanlega Forseti Séra Philip M. Pétursson' 681 Banning St., Winnipeg Vara-forseti Próf. T. J. Oleson 484 Montague Ave., Winnipeg Ritari Sr. Halldór Johnson Lundar, Man. annan foringja. Fulltrúar verkamála þingsins, (Canadian Congress of Labor), sem hann hélt ræðu sína fyrir, skildu yfirlýsingu hans á þann ves, að hann væri enn þá á- , * • - u - * i- •« <. í samningarmr) fullgerðir a mjog kveðnan í þvi að beiðast lausnar s , 6 . J° _ . ^. stuttum tima a raðstefnu í Brus- þátttakendur, svo sem Skandin- avíu-löndin. Þessum nýju samn- ingum var lýst yfir af Sir George Kendel, sendiherra Breta í Brussels. Voru þeir, (bandalags- en hann var, eftir ræðu hans að dæma, í síðastliðnum janúar- mánuði. Æskir umbóta á ellistyrks-fyrirkomulagi Stanley Knowles, (C.C.F.- Winnipeg N. C.) endurtók í neðri deild þingsins í Olkawa í síðast- liðinni viku, kröfur um umbæt- ur og breytingar á ellistyrk fólks í Canada tuttum tíma á ráðstefnu sels. Lítið er á þessa sambands- samninga eins og hornstein að sameiningu VesturÆvrópu, og átti Rt. Hon. Ernest Bevin, ut- anrfkisritari Breta, uppástung- una 'í fyrstunni til þess að hefta íramgang komúnismans. Vísitalan hækkar 1.8 stig Samkvæmt því sem ríkishag- Kvað hann öryggi og velferð \ stofan í Ottawa hefir lýst yfir hinna aldurhnignu ekki gefinn hefir dýrtíðar-vísitalan hækkað nándanærrisvoákveðinngaum-|um 1.8 í janúarmánuði, og var uí af stjórninni, eins og vera Þ^í 2. febrúar 150.1 stig, i stað ætti. Hefði árið 1941 verið í; 148.3, en það var vísitalan 2. Canada 767,815 manns 65 ára að janúar síðastliðinn. Með þvi að aldri og þar yfir. Árið 1971; komast yfir 150 stigatölu skortir myndi þessi tala hafa hækkað nú vísitöluna aðeins 0.5 stig til upp í 1 523,000. Sagði hann að þess að ná því hæsta dýrtiðar- aldrað fólk, í mentuðu og siðuðu marki, 150.6 — sem nokkurn þjóðfélagi verðskuldaði hvíld og tíma hefir komið fyrir i Canada áhyggulítið líf eftir hita og en það var á dýrtíðar-timabil- þunga dagsins, með sanngjörn-'inu eftir fyrra alheimstríðið. um og réttsýnum inntektum, I (ellistyrk). Kvað iMr. Knowles'AIt í þágU friðarins 40% af Canada-fólki 70 ára og, Á raðstefnu Sameinuðu þjóð- þaryfir, erættiheimtinguáelli-|anna l{ Lake Success, gengust styrk, þrátt fyrir öll þau skilyrði Bandaríkja-fulltrúar inn á og stjórnarinnar, eftirgrenslanir og aðhyltust fjölda af breytingartil- óþægindi, er umsækjendur, logumi er Sovét-fulltrúar gerðu þyrftu í gegnum að ganga. I yið Uppastungur viðvíkjandi Aldurinn, tilþess að fullnægja hinu þraláta vandræðamáli ellistyrkslögunum, kvað hann palestínU) skiftingunni. ætti að vera 65 ára fyrir karl-j R A ^^ menn oe 60 ara fyrir konur, og _ .'.™m,_____/Lwofi^iHi.v Bandankjanna, sagði nylega, að hann hefði gengist inn á all- margar breytingar á fyrirætlun- unum, er Rússar báru fram. Er þetta hin fyrsta tilslökun frá hendi amerískra fulltrúa um af- Féhirðir Grettir L. Jóhannsson 7 Cavell Apts., Kennedy St. Vara-ritari Jón J. Bildfell 238 Arlington St., Winnipeg Vara-féhirðir Sr. Egill Fáfnis Mountain, N. D. Fjármálaritari Guðmann Levy 251 Furby St., Winnipeg Vara-fjármálaritari Árni G. Eggertson, K.C. 919 Palmerston Ave., Wpg. Skjalavörður Ólafur Pétursson 123 Home St., Winnipeg öll skilyrði og spurningaflækjur ættu að afnemast Segir þunglega hugur um margt Winston Churchill sagði um stóðu Palestínu, í öryggisráð síðustu helgi í bréfi til íhalds-. Sameinuðu þjóðanna. Kvað flokks-frambjóðanda í auka- Austin þessar tilslakanir gerðar kosningum, að hið þriðja al- sem tilraunir til að koma á sam- heimsstrið hangdi eins og sverð ræmi, eða samkomulagi milli yfir höfðum vorum, og færðist Bandaríkjanna og Sovét- Sam- nær við hverja árásartilraun bandssins. Er slæmt að Banda- Rússa til einræðisstjórnar, og ríkja-fulltrúunum hugsaðist — hverja ofbeldistilraun kommún- ekki það snjallræði fyr! Er svo ista. Kvað Churchill sigur í að skilja, að til þess góða sam- kosningunum myndi verða til komulags hafi verið stofnað í iþess að sýna og sanna Evrópu matartíma, milli Austin og Sov- ét-fulltrúans "Andrei A. Grom-| yko. Sýnist mest vera afrekað í friðaráttina í matartímum og einka skeggræðum, en alt virð-: ist fara í háaloft, þegar til fund- itrstarfa er gengið. Er svo að sjá, að Austin hafi aðhylst uppástungu Sovét-full- trúa um einkaráðstefnu Stór- veldanna utan öryggisráðsins, íremur en frumvarp frá nefnd hinna 5 Stórvelda, sem ábyrg er fyrir öryggisráðinu. Samhliða því, að koma fram máli sínu lagði Gromyko á- herzlu á það, að Bretland hefði smáð þátttöku í öllum þeim nefndarstörfum, er hefðu leitast við að finna einhver ráð til þess að skiftingin næði fram að ganga! Gos í Vatnajökli? Óttast er nú um gos í Vatna- jökli, eftir frétt að dæma, er s. 1. j laugardag barst frá New York og birt var í dagblöðum Winnipeg-j borgar. Bláir logar leika hátt á lofti suðvestarlega yfir Vatnajökli, segir í fréttinni. Vegna þess hve vestarlega þeir eru, óttast menn að þetta kunni að vera frá eld- hrauninu mikla, er vestan frá Skaftárgljúfri nær austur yfir þvert fjallið taka og inn í Skaft- árjökul, suðvestur til í Vatna- jökli. Þarna varð árið 1783 eitt hið mesta eldgos, er sögur fara af síðan Island bygðist. Því fylgdu Móðuharðindin árið eftir. Af gosi þessu leiddi meira mann- tjón, skepnumissi og eyðilegg- ingu jarða, en nokkru öðru gosi fyr eða síðar. Ef þetta mikla eldsumbrota svæði færi nú að bæra á sér eða gjósa, er ekki að vita hvað af því gæti leitt. "Svenska Dagbladet" í Stokk- hólmi flutti fréttina af þessu nýja fyrirbæri eystra, frá Reykjavík, fyrir helgina, og úr því blaði var hún Símuð vestur um haf. 1 nýkomnum þriggja vikna gömlum blöðum að heiman, get- ur um hlaup í Skeiðará, sem sagt er að stafi af eldsumbrotum í Vatnajökli. Það er ekki ýkja mikið austar, en á þó líklega ekkert skylt við hina nýju frétt. Vissa virðist þó ekki enn fengin fyrir hve vestarlega logarnir sá- ust. Maður vonar aðeins, að annað stóreldgos sé ekki að byrja; það væri landinu bágur vágestur í kjólfar Heklugossins. Sjö manna undirbúnings- nefnd ritara Sameinuðu þjóð- ann, í sambandi við skiftingu Palestiu, er komin til Jerúsalem samkvæmt lögregluliðs-fréttum. Segja þær heimildir, að sendi- nefnd þessi hafi lent á Lydda- flugvellinum 2. marz, með sér- stakri lögregluliðs-vernd og nánu eftirliti. Fyrstu nóttina hafi ritara- nefnd þessi verið á flugstöðva- gistihúsinu, innan hernaðar, eða hervébanda Breta og lög- reglu vörður umkringt alt "King David Hotel"- svæðið í Jerús- alem, en þar segja fréttirnar að | ritarar þessir eigi að halda til.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.