Lögberg - 20.02.1889, Blaðsíða 1

Lögberg - 20.02.1889, Blaðsíða 1
Lögterg er gcn5 út af Prcntfjelagi Lögbergs. Kemur i'it á hverjum miðvikudegi. Skrifstofa og prentsmiðja nr. 35 Lombard Str., Winnipeg Man. Kostar $1.00 uni árið. liorgist fyrirfram. Kinstök númer 5 c. is pnblisheil every Wcdnesday l>y the Lögberg l'riníing Companv at No. 35 Lornbard Str., Vílnnipeg Man. Subscription Price: $1.00 a year. Payable in advance. Single copies 5 c. 2. Ar. WIXNIPEG, MAN. 20. FEBRÚAR 18S9. Nr. 6. NORTHERN PACIFIC OG MANITOBA JÁRNBRAUTIN. KOMA DAGL. (>;1.) e. h. (>:().-> ..... 5:48 ..... 0:07 ..... 4:4'2 ..... 4:20 ..... 4:04 ..... 3:43 ..... Fa.) 3:20 Ko. ) 3:05 Fa. . , .Winnipeg. .. Portage Junct'n . .St. Norbert. . . .St. Agathe.. . .Silvcr l'lnins. .... Morris .... ...St. Jean... .. .Catharine.. . . . West Lynne . .. Pembina. . Winaipeg Junc 8:3ð......Minneapolis.. 8:00 Fa. . ..St. Paul.... 8:40 e. h.-----Helena.... 3;40 .....• • .Garrison . . lloð f. h.).. .Spokane.. H:(X) ..... ... Portland . . 7;40 ..... .. .Tacoma. .. „via Cascade Fara daol. 8:10 f. m. 9:20 .... 0:40 ___ 10:20 .. .. 10:47 .... 11:10 .... 11:28 .... 1 1 :.">.-> .... , ( K 12:20 eh , Fa....... Ko. 12:35.... 8:50___ 0:35 f. h. 7:0.-> .... 4:00 e.h. r>:i.->.... l):4.-> f. h. 0:30.... 3 ;.->().... Ko. E. II. ,2;30 E.H. 10:30 E. H. 6:45 F. H. -.00 E. H. 10:15 F. H. 9:10 F. H. 7:00 F. H. 8:30 F. H. 0:00 F.H.' 8:00 F. H. 9:30 F.H. 6:00 E. H. 9i0ð E. H. 7:50 E.H. 3:00 E. H. 8:30 St. Paul Chicago . Detroit. Toroato NewVork Boston Montreal IF.H.IE. II.'!•:. H. 7:30 3.00 7.30 !•'. II. E. i r. E.H. !):00 3.10 8.15 F, 11. !¦:. n. F. H. 7:15 10. 45 8.10 r.n. !•;. n. 9:10 !).()() F.H. E.H. E.H. 7:30 8.50 8.50 F.H. E. H. E.H. 9:3ð E.H. 8.15 10. 50¦10.50 l'. II. S.I5 f. Skraut-svefnvagnar Pullm vagnar i hverri test. J. M. GRAHAM, forstöðumaöur. og niiðilcgis- . SWINFORD, aöalagent. KJOTVERZLUN. Jeg hef ætíð á reiðum höndum miklar byrgðir af allskonar nýrr kjötvöru, svo sem nautakjot, sauða- kjöt, svínsflesk, pjUur •. s- frv. Allt með vægu verði.— Komið inn og skoðið og spyrjiÖ um verð áður en þjer kaupið ann- ars staðar. Jolin Landy 226 ROSS ST. H. D. RICHARDSON, BÓKAVKRKLUW, STOFNSETT 1171 Ver7l»r einnig með »ll«kon»r rítföng, Prentar meo *rufnafll og bindur bcekur. Á horninu and«»*nl» nýja pðftMtfnu. Maln St Winnipe^ 496 MAIN STR. Prívat tilsögn í Bólfærslu: Reikningi, Málfrceði, Skrtpt, Hraðskript, Tupewriting, etc. etc. Sjerstðk kennsla fyrir [>á, sem korttast vilja inn fi skrifstofur stjórnarinnar. [><>ssi skóli er sá lang lieníugasti skóli fyrir [>á, scm að oinhverju leyti ætla sjer að verða við verzlim riðnir. Ef [>jer lærið á þessura skóla, Jniríið pjer aldrei að kvíða atvinnu* Jeysi eða fátækt. Með því að gnnga á þeniian skóla stígið þjer fyrsta sporið til auð- •ogðar og metorða. S. L. PHELAN FORMAÐUR H««gh &. Omapfeell MftlafærsliaiöeiiM o. ». frv. Skrifstof«r: 362 Maia St. Wianipeg Man. J. staaleT Isnac °»mPk»n- S. POLSON LANOSÖLUMADUR. Brrjarlóðir og bújarðir kejptar og seldar. iYl \\ t u v t a g a r b rt r nálægt bænum, seldir með mjög góðum skilmálum. Skrifstofai Harris Block Main Str. Beint á. móti City Ilall. - TAKIÐ ÞTÐ YKKUR TIL OG HEIMSÆKIÐ EAT0N. Og pið verðið steinhissa, livað ódýrt bið getið keypt nýjar vörur, EINMITT NÚ. Miklar bjrgðir af svörttim og mis- litum kjóladúkuin. 50 tegundir af allskonar skyrtu- efni, hvert yard 10 c. og Jiar yfir. Fataefni úr alull, vnion og bóm- ullarblandað, 20 e. og J>ar yftr. Karlmanna, kvenna og barnaskór inoð allskonar verði. Karlmanna alklæðnaður íö,00 og Jiar yfir. Ágætt óbrent kaffi 4 pd fyrir $1,00. AJlt odyrara en noltkru mnni aðw. W. H. Eaton & Co. BBLKIRK, MAK. A Ö SELKIRK-------------B4ANITOBA llarry J« OTontgomerjr eigandi. 1 Bok Monrads k HEílí WMlú þýdd á íslenzku ai' Ji'nii Bjurna- ayni, er nýkoniin út í prentsmiðju „Lögbergs" og er til söluhjáþýð- andanuin (190 Jeminia Str., Winni- peg) fyrir $1.00. FramúrekaraTidi miösoröa btik. niður svarað í tvO cents. pvl, að liúi . (r fíín fvrst Hún hefur laíi afr:'íðið um sinn alla ALMANAK „LÖGBERGS" er koinið' út. Kostar 10 cents. Fœ.st í Winnipcg hjá Áiíxa Fkidrikssyni í DUNDEE HOUSE, hjá W. II. Paulson & Co., og hjá íslenzkum verzlunarmönn- um út uni íslenzku nýlendurnar í Canada og Bandaríkjunum. Einu vagnarnlr með -FORSTOF U— OG PULMANNS SVEFN-OO NIÐDAGS- VERÐARVÖGNUM Frá Wimiipeg og sufiur. FARBRJEF SELD BEJNA LEIÐ TIL ALLRA STAÐA í CANADA einnig British Columbia ng Bandarlkjnnna. Stendur í nanu sambandi vi5 allar aörar brautir. Allur flutningnr til allra staða í Canada, verður sendur án nokkurar rekistefnu meö tollinn. Útvegar far meS gufuskipuin til Bretlands og Xorðurálfimnar. Farbrjef til skcmmtiferSa vestur aðj Kyrra- hafsBtröndinni og til baka. Gilda í sex mánuði. Afíar upplýsingar fást Iijá öllum agentum fjelagsins II. J. BELCH, farl>rjefa agcnt —-------285 Main Str. HKRBERT SWINFORD, aðalagent — — -- 457 Main Str. J. M. l.RAHAM, aðal forstöðumaður. 0E0. F. MUNROE. Málafœrslwmað'w ". .?. frv. r'Ri-.r.M-w Block vel )>ekktHr meðal íslendinga, jafnan reiðu- búinn til a'ð taka að tjer mál þeirra, gera fyrir þá. samninga n. s. fiv. Wra. Pnuhon P. S. Burdiil. J. H. ASHDOWN, HardYÖru-YerzMarmadur, Cor. MAIKT & BANITATTNE STREETS. Alþekktur a'5 ]'ví aS selja harðröru við' mjög lágu Terði, --.....M| a c , -. £ a i 11 tf!*c «-1 g j ¦u '" .5 s ,£. i«i í © i> p se PAQLSON & Verzla nieð allskonar nýjan og gamlan hílsbfinaÖ og búsAhöld ; sjer- staklega viljum við benda löndtnn okkar á, að við seljum g-anilar og nýjar stór við lajrrsta verði. I-aiiflar okkar út á landi g<"ta pantað hjá okkur rörur ptsr, seni við auglýsum, og fengiB Jiær ódýr&ri liji okknr en nokkrum öBrum mönrmm í bænum. 35 JMki'ket $t- W- - - - Winnipeg'. J)að er'eno-in fyrirhöfn fyrir 088 efí sýnft yður vörurnru- ,,,; gegja TÖur vcrðið. þegar hjer þuriið á einhverri harð'vöru aC haldo, þá látið ekki hjá líða að fara til J. H. ASHDOWN, Cor. .iliiiu & Bannatync St. WINNNirEW. r §ohh\\i (Olafðöon 162 ROSS ST. tekur að sjer aðgerð á úrura, klukk- uin, saumavjelum og fleiru. Siguvíiv J. 3ohanncii50it 298 Ross Str. hefur til söln KKISTUR :'i allri stærð og livað vantlaðar, simii iiHMin vilja, með lcegsta verði. irjá honuna fæsl og allur útbúnað- ur, seui að jarðarförutrj lítur. að leggja krapta póststjórnarinnar fram lil pess að auka og bæta pðstgöDg- ur í Manitoba og territóríunum. Mörg 11 v pósthús verði stofnnð [>ar og póstgOugurnar aukrar til muna. Síðttr verði hugsað til að ía^ra burð- argjaldið niður. Annnrs er í ráði tið brjof [>au, seai Ihitt veiði fvrir 6 <•• megi voið.i háifu pyngri en iiú, og p.ð s.'i breytíng komist ú áður en pessu i>in«'i verði slitið. 00 húsmanna-fjölskyldiTr frá St(5r- bretalandi er nú iifráðið að stvrkja af almennings fje til að flytja til norðvestur-kluta Canada í sumar. FRJETTIR. Sir Kicliard Cartwright lagði fyr- ir t,anibandsT)in<nð á mánudajrinn var uppástuugu um J>að, að bæn- arskrá veröi send til drottningarinn- ar [)ess efnis, að Canada fái rjett til að gera sjálf verzlunarsamninga við önnur ríki. I meðmælinf/ar- ræðu sinni með J>essari uppástunga var Sir Richard djarfmæltur mjög, svo enda er sagt að annað eins hafi aldrei liejr/.t í sambandspingi Canada. Canada mætii ekki lfta svo á, som samband J>að, sem hún nú stæði í við England, J>yrfti ekki og ætti ekki að breytast. Hitt nuindi nær að ætla, að J>að hefði J>egar staðiö of lengi óbreytl. Sain- bandið vrði að bniga að T>ví að J 0 1 Canada fengi meiri rjettindi og }rði æ meir og nieir viðurkennd, sem J>jóöarlieiid. Kæðumaðurinn gerði ekki ínikið úr pvf, að Can- ada væri á sjerlegu ilæðiskeri stödd, j)ó England kynni að verða leitt á henni, <>g lionuin Jx'itti hræðslan við slíkt ná (Migri átt; ]>að væru ekki saman konmar 5 millíónir ai bleyðum í Canada,— Mr. Foster svar- aði ræðunni fyrir liöiul stjórnarinn- ar, o<r var eindresríð mótfallinn uppástungunni, Jxítti hún að öllu ieyti ójiörf, og mikil hætta mundi af henni leiða; cinkuni mundi sú hætta stafa frá Bandaríkjunum^ að líkindum mundu Bandadkin gleypa Canada algerlega, ef nokkuð slakn- aði á sanibandinu við England. Og hvenær sem Canada yrði með öllu sjálfstæð, rnundi rjetti hennar hall- að af i'ilhun útlendum þjóðum, eink- um Bandarfkjunum. - Frjálslyndi flokkurinn í þinginu tók ræðu Sir [íiohards ineð niiklu kifaklappi. Uppá stnugaii fjell, 94 greiddu atkvæði inóti, en <i(i nieð lienni. Á Ottawa-pinginu hefur koraið fra'ii uppástunga ura að ekki megi búa til, flytja inn í landið nje selja afenga drykki, nema að bvi leyti sem á J)eim parf að halda í lteilagri kveldtnáltíð og í hekninga,- vlaindft- og iðnaðar-skyui, Jafnframi á sam- bandsstjórnin ein að «jetja bá monn, sem mega búa drykkina til, flytja J>á inn í landið og selja J>,'t, <>g undir heniiur stjórn h það allt að vera, ejitir fi'univnrpiim. Engin b'kindi eru talin til að frutnvarpið vcrði sam- j>vkkt. Stjórnin hefur verið r.ptirð, hvern- ig á þvi stæði að liún liaíi ekki fallizt á tíllögur yfjrpöstmeistarant um að færa burðargjald á brjefum Innan skamms á að le<r,rja fyrir eongressinn í Washington uppAstungu ;mi að bjúða þingmOnnum á, saui- bandsþingi Canada og ráðlierruai fylkjanna að heimsækja Bandarikin um 1. maí næsík. Í150,000 fjárveit- ing á að biðja um til þess að stand- ast kostnaðinn af hoimboðinu, off 73 nianna ncfnd er a^tlas-.t til að verð; kosin af fúlltrúadeildinni og svo margir, seni þurfa þykir, aföldunga- deildinni til J>ess að tftka ;'i móti gestunum og skemmta þeira. Til- gangur þessarar uppástungu er í;'i að konia á nieiri vinserad og styðja að meiri viðskipttmi milli Canada og Baudarikjanna en nú íi sjer stað. 1 siðustu viku var loksins lýst yf- ir forsetakosniiiinmni á foriiileo-an c? o hátti congressi Bandarikjanna. Iltirri- son oíx Morton fencu hvor 288 at- n o kvæði, osr Cleveland oí? Thurman ' o o 168 atkvæði. Ilarrison tekur við forsetastörfunum t. d. marzmánaðar. Nú er taiið alveg óvggjandi að Blaine muni verða rfkisritari í ráða- noyti Harrisons. Foringjar allra helztu verkamanna- fjelaga. í Bandarikjunum bafa á fundi undanfariia daga í Phikdel- pliíu. Tilgangur fundarins er að koma þessum fjeliigum í nánara sani- band oii að undanförnu, fá, [>au til að verða betur samtaka gegn valdi auðmannanua og jafna ailar innbyrð- is miskliðir. Fjelag er nýmyndað í Chicago tii þess að vinna á móti vínsOlubanni. Fjelagið hefur geíið út nij<"»j^ skor- inort ávarp til borgara Bandarikjanna og skorar íi J>á að vernda persdnu- leg rjettindi sin gegn yfirgangi pm* hibitionistanna. Á sunnudaginn var var lesið upp brjef frá páfanum í öllum kaþóisku kirkjunum ! New í'etk. Páfinn var- ar raenn við agirnd, siðleysis-s í bókmenntum og leikritum, sósíal- isnius, coniniuni.snius, nihilismns o. s. frv., og við alþýðuskólunum; páfmn finnur það auðvitað að þeim4 að þar skulu ekki vera konud trú- arbröorð. Miklir jarðskjálptar nrðn í Mið- Ameriku j>. 13. {>. m. Einkum varð tji'mið mikið í borgunum San og Heredi. I San Jose <>r talið aíJ skaðinn nenii meir en •< 2,000,00(>, enda er sagt að hvert o'masía híis [>ar niuni hafa skemmzt aö cinhwrju leyti. Sumstað'íif gekk jörðin i bvlffj- tiin alveg eins og sjór. Sumstaðar hafa iiiyndazt hæðir þar t-em áður vuru la'gðir o. s, frv.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.