Lögberg - 20.03.1889, Blaðsíða 1

Lögberg - 20.03.1889, Blaðsíða 1
Lögberg er gcnS út af I' rentfjelagi Ler Kemur út a hverjum miðvikiulegi. Skrifstofa og prcntsmiðja nr. 35 Lombard Str., Winnipeg Man. Kostar $t.(M) uni árið. Borgist fyrirfram. Einstök núnier ö c. LSgherg is publishcd cvciy Wedncsday by the Lögberg Prínting Company at Ko. 35 Lombard Str., Winnipeg Man. Subscription Price : $1.00 a ycnr. Payable in advancc. Single Copies ."> 8. 2. Ar. WINNIPEG, MAN. 20, MARZ 1889. Nr. 10. A Wm. Paulson. r. s. Barðal. BankaÉtj&rar rxj verxlunarmiðlar. 362 MainStr., Winnipeg. Skandinaviskir peningar—Gullpen- ingar og bankaseðlar keyptir og seldir. Ávísanir gefnar út, scrn borgast í krónum bvervetna í Dánmörk, Norvegi og Svíþjóð og í Reykja- vík á íslandi. Leiga borguð af peningum, aem komiS er fyrir til geymslu. NORTHERN PACIFIC OG MANITOBA JÁRNBRAUTIN. KOMA DAOL. 6;15 e.'.h. 6:05 ..... 5:48 ..... 5:07 ..... 4:42 ..... 4:20 .... . 4:04 ..... 3:43 ..... Ka. ( 3:20 Ko. ) 3:05 FA. S:35 . .. . 8:00 Fa. 0:40 c. r 3:40 1:0ð 8:00 7:40 .. .Winnipeg. .. Portage Junct'n St. Norbert. . St. Agathc. . Silver I'lains. . . Morris . . .. . St. Jean. . . .Catharine... Ko. >.-> f. h. K.H. 2j30| E.H.I 10:30 Jv.II. ti:4.-> F. II. 7:00 K.ÍI. 10:1« F. H. 9:10 F. II. 7:00 F.H. 8:30 K. H. 9:00 West Lynne. . Pembina. .. Winnipeg Junc. . Minneapolis.. ..St. I'aul.... . . .llclena... . . .Garrison . . . . . Spokane.. . . .l'orlland . . . . .Tacoma. . .. „via Cascaile F. II. K. II.íK. II l'AKA dagl. 9:10 í. m. 9:20 ____ 9:40 ____ 10:20 .... 10:47 .... 11:10 .... 11:28 .... 11 :.->,-> .... ( K 12:20 eh \ Ka....... Ko. 12:8ð.... 8:ó0____ 6:35 f. h. 7:05 .... 4:(K) c. h. 6:15.... 9:45 f. h. 0:30.... 3;50.... H.| :00 St. I'aul II. 1:30 II. :(H) . Detroit. Chicago Toronto NewVork Boston Mdntreal 3.00 7.30 K. II. E.H. 3.10 8.1.-> K II.ÍF. H. 10. 4Ö1 6.10 E.H. ¦ 9.00 E.H.E.H. 7:30 8.50| 8.50 F.H. E.H.jE.H. 9:3510.5010.60 K.H.I IF.H. 8.ir>! ; 8.15 7:30 F. II. 9:00 K. II. 7:1.". F. II. 9:10 F.II i Skraut-svefnvagnar Pullmans og miðdegis- vagnar í hvcrri lest. j. M. GRAHAM, H. SWINFORD, PAULSOI & Co. Ver/.la ineB allskonar nýjan og p-amlan húsbúnað og búsahöld; sjer- staklega viljum viö benda lOndum okkar ft, að viB seljum gamlar og nýjar stór við lægsta verði. Landar okkar ftti á landi geta pantað hjá. okkur vörur pær, setn við auglýsum, og fengiB |>ær ódýrar hjá okkur en nokkrum öðrum tnönn- utn í bænum. 35 MARKET ST. W. WINNPEC. ALMANAK „LÖGBERGS" er koiniS út. Kostar 10 cents. Fæst' í Winnipeg Iljá ÁliNA FltlDlUKSSYNI í DlTNDEE Hol'SE, hjá W. H. Paulson & Co., og hjá islenzkum verzlunarmönn- um út um felenzku nýlendurnnr í Canada og Bandaríkjunum. NORTHERN PACIFIC OG MANITOBA JARNBRAUTIN. Kinu vagnarnir með —F 0 RST0VU OG l'UI.MAWS SYI'.KX- o<; MIÐDAGS- VERÐARVÖCNUM Frá Winnipeg og suður. FARBRJEF SELD BEINA LEIÐ TIL ALLRA STADA í ('AXADA einnig Ilritish Columbia og Bjndarikjauna Stendur í nánu sajnhandi við allar aSrar brautir. Allur fktnklgur til allra staða f Canada verSur sendur án nokkurK rekistefnu með tollinn. Útvegar far meC gufuskipfcm til l'.rctlands og Norðurálfunnar. Farbrjef fil skemmtíferöa vcstur aö Kyrra- hafsstrondinni og lil baka. Ciilda í sex mánuði Allar upplýsingar fást hjá öllum agcntum fjelagsins II. J. BÉLCH, farbrjefa agent----------285 Main Str. HERBERT SWINFORD, aðalagent — — 4.">7 Main Str. J. M, GRAHAM, aðalforstöðumaður. viðnuin eða $0,353,500 viröi var Bandaríkjanna, Og beggja mcgin forstöðumaður. aðalagent. BÖk Monrads „IJR HEIMI BOffiRIfflAR", þýdd á tslenzku af Jóni Bjama- m/iíi, er nýkomin út í prentsmiSju ..Lögbergs" og er til sölu hjá þýð- andanum (100 Jemima 8tr., Winni- íH>g) *yrn' *i-^o- Framúrskarandi guðsorð.i bók. St. Paul Minneapolis &HIANITOBA BRAIITIN. árnbrautarseðlar seldir hjer í bænuni 37(5 JRain <Str., SRinittjttg, hornið A. Portage Ave. .íi'irnbrautarseðlar seldir beina leið til Sfe Paul, Chicago, Detroit, Buffalo Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Qœbec, Montreal, Nhtv York oj^r til allra staða lijer fjrir austan og sunnan. Verðið pað lægsta, setn möjnileo-t er. SvefiiTan-nar fást fvr- ir alla ferðina. Lægsta fargjald til og frá Evrópu ineð öllum beztu gufuskipalínum. JArnbrautarlestirnar legirja ít stað lijoðan á hverjum morgni kl. 0,45, og pær standa hvervetna í fyllsta s.inibatidi við aðrar lestir. Engar tafir nje ópæg- indi við tollrannsóknir fyrir pi, setn a^tla til staða í Canada. Farið upp í sporvagninil, sein fer frá járn- brautarstöðvuin Kyrrahafsbrautarfje lao-sins, oir farið með lionum beina rs ' rs leið til skrifstofu vorrar. Sparið yður peninga, titna og fyrirhi'ifn með pví að finna mig eða skrifa mjer til. H. C. McMicken, agent. J. H. ASHDOWN, HardYoru-yerzlunarmadur, Cor. MAIN & BANNATVNE STREETS -WTITITIPEG, Albekktur að því að selja liarðviirn við inj'''g lágn verði, cs J -r 5 l 3 3 i C i* 2 • 'j ; U * ¦ú € 2 • S .S « ¦ cs I? I •9 - Það er engiu fyrirhöfn fyrií oss að sýun yður vörurnar og segja yður verðið. Þegar i'jer J>urfið á oinbverri harðvöru að halda, pi; látið ekki lijá líða að fara til d. H. ASHDOWN flutt til Bandaríkjanna. I'að er pvi engin furða, ]><'> að timburverzluuar- nienn í Cnnada láti sjer annt um, hvernig fara rauni um kiroburtoll- inn i Baudarík junmn. Fyrir ron- greesinum liggur uppAítunga um að afnema toll af Canada-timbri, en menn (íttast að tollurinn muni frem- ur verða liækkaður sunnan landa- mæranna, vegna pess að Canada- stjt'irn liefur hækkað tollinn i'i ('>- sOguðum furutrjáni, til ]>ess að hainla ]>vi að Bandarikjamenn, sem nýlega hafa lagt mikla peninga í canadisk tiniburlönd, skuli flytja viðinn ósacaöan suður fvrir oo- saga hann í Bandarikjuuum. Nokknr menn pykjast vita af kolan&mum í Ontario-fylki, og bjóða stjórninni í Ottawa, aö segja henni til, livar pær sjeu, með pví skil- yrði að peir fái trygging fyrir 2 centum af hverju tomii, sem tekið verður lir niimunuiii. Stjórnin er að huo-sa si<r uni, hvort hún eio-i að þiggja boðið. JARDARFARIR. Hornið á Main & Mahkkt sth Líkkistur og allt setn til jarö arfara þarf. ÓDÝRAST í B(KXlTiM. íeg geri mjer incsta far uin, að allt geti farið sem bezt i'rani við jaröarfarir. l%li))li(im Xr. í 1-1. Opi8 dag og iKitt. JM HUGHES. G. H. C AMPBELL GENERAL Eailroai a Sbamship TICKET AGENT, 471 MAIN STREET. • WINNIPEG,M0. Headquarters for all Lines, as unde•• Allan, Inman, Domlnlon, Stato, Beaver. North Cerman, White Star, Lloyd's(BremenUne> Cuoin, DirectHamburgLine, Cunard, French Lino, Anchor, Itallan Line, and every other line crossing the Atlantic or Paciflc Oceans. landainieranna niundu menn neyðast til að hafa fast lierlið, og ]>að va>ri hætta fyrir lýðveldið. Niðurstaðan varð sú, að selja á nefnd af Banda- rikja h.'tlfu til að rannsaka sainbúö- 'na milli ('anada og Bandaríkjanna. Stji'irnirnar í Canada og Nýfundn- alandi hafa afráðið, að afnenia rnilli- bilsleyfi pað, sem BandaríkjameiiH liafa til að veiða fisk með strönd- um pessara landa gegn ]>ví að greiða ákveðið gjald. Saniningurinn frá 1818 kemst pá aptur í gildi. ('ana- da-stjórn a'tlar að liafa sterkar gæt- ur ti að fiskiveiðamenn fr:i Banda- rfkiunum fari ekki lengra en ]>eim cr heimiit að lögum. Me>8 pví kemst fiskiveiða-prœtan aptur innan skamins fyrir alvöru á dajjskrána. Publisher of "CampbeU's Steamship Guide." This Guide >rives f ull particularsof all lines, wlth Timo Taoies and sailing datcs. Send for it. Cor. Main & Hannaty no S(. WHflfNIPEO. ACENT FOR THOS. COOK&SONS, the celebrated Tourist Agents of the world. PREPAID TICKETS, to bring your friends out from the Old Countrj, at lowcst rates, also MONEY ORDERSAND DRAFTS on all points in Urcat Britain and the Con tinent. BACGACE ohecked through, and laboled f or the ship by which you sail. Write for particulars. Correspondence an- swered promptly. G. B. CAMPBBÍL, General Stcamship Agent. 471 Main St. and C.P.R. Depot, Winnípeg, Man. m —— , Hough & Campbell Málafiersltunenn o. s. frv. Skrifstofur: 882 Main St. AVinnipeg Man. .1. stanley Isanc Campbell. FRJETTIR. Fyn'r Ottawa-pingið hefur verið lagt fruiuvarp um að skylda l'ill telegrafa- og telefóna-fjelOg til að leggja ]>ræði sina niðri í ji'iröiinni í bæjunum. Allar útiluttar vörur Canada námu $77,964,020 Arið sem Jeiði Jair af yar 'íiS af hundraði viður, eða $20, 184,756 \irði; lö af hundraði af Vmsir kapólskir prelátar í Canada með Taschereau kardinála efstan á Iilaði, hafa ritaö páfanum brjef, og kvarta par undan og mótmæla til- raunuin ]>eim, sem gerðaT eru víðs- vecar u«i heiminn til að draga úr veraldlegu valdi páfans. Deir láta mji'ig afdráttarlaust í ljósi, að peir álíti að píifinn eigi fyllstu heirnt- ingu á pví, og ]>eim þykir seiu kirkjan v(>rði fvrir mji'ig (iviður- kvæmilegum ofsóknum af hendi niót- stöðumanna jiáfavaldsins. Pálinu hef ur svarað aptur, lýsir yflr sjerstakri anægju sinni með brjef [>etta, og lýsir sinni postulalegu blessun yfir erkibiskupa ]>á og biskupa, sem skrifað Jiafa undir brjefið raeð Tasch- ereau, os? aiinars allra tríiaðra ka- pólska íiienn í Canada. Gullnámur hafa nýlega fundizt í Montana, rjett fyrir sunnan Canada Xániamenn vinna sjer [>ar inn ') S dollara á dag. En ]>að er nokkuð eiakennilefft að menn hafa verið hræddir ura hungurs"neyð í sjálfum gullnimunum. l-'ólk hafði flykkzt [>angað hvaðanæfa en ekki sjeð sjcr fyrir vörubvrgðum, og matvæli liafa ekki orðift ilutt að nógu greiðlega. Silfur, eir, járn og ágætur marmari eru i ji'irðu nálægt gullinu, og ndg er af koltun nokkru austar. Talsverðar uniræður urðu fvrra priðjudag í ðldungadeildinní í cou- Forseti Bandaríkjatma vclur inn- an skamms 10 sendiboða til uð fnra :i fulltrúafiind, sem haldast á i Wasliingtoii 2. okt. í haust. A funiliinini verða fitlltniar frá Mexieo, Mið- o<r Suður-Aineriku, lIavti,San- Domingo og Bra/.ilíu. A fundinum á að ræða ]>essi mál; að koraa toll- sambandi á urn alla Amerlku; tíðar ar our resfluleirar sam£r0nrrur milli hafnanna i hinum ýmsu ríkjtun Ame- ríku; aðgera vikt og 'iuil sameigin- lesrt um alla Ameríku, koma hver- vetna ]>ar á sötnu jiatent- og út- gáfurjetta.r-lögum, og eins sameig- nlegri silfur-invnt. Vonazt er og eptir að ]>essi fundur muni koma sjer niöur ií vissa aðferð til að gera friðsamlega dt um i'ill deilumál, sein upp kiinna að koma nieðal pessara pjóða, svo að hvað sem fyrir kanti að konia, megi komast hjá styrjöld. Miðvikudaginn 18 þ. m. var hakl- inn almennur fundur í London, ein- hver sá fjölsóttasti, sem nokkurn tíma hefur haldinn veriö í stærstu borg lieimsins, og umræðuefnið var málsóknin stesrn Parnell o<r öðrum írsku foringjununi. Ilinn nafnkenndt frjálslyndi Btjórnmálamaður Jolm Morley stýrði fundinum, og hjelt í byrjun fundarins framúrskarandi liarðorða ra'öu uin aðfarir blaðsins TimcK og eins utn afskipti þau, sem stjórnin hefur haft af málinu, par sem hún hefur styrkt blaðið til að halda fratn sakargiftum sfnum, sem svo ekki reyndust nema ósanniiuli og falsanir. Nœr pvi hverri setn- itigu ræðunnar var tekið með fagn- aðarlátum. VC> voru pau sem ekk- ert hjá pví sem á gekk, ]>egar ParneU sjíilfur kom fram til að halda aðalrieðuna. Margar minútur gat liiinn clvKÍ tekið til máls fyrir fagnaðarcipum, lófaklappi og söng-. Parnell var vongóður mjög inn að bráðum mundi renna upp frelsis- daefur lrlands, (w liann kvað land.i sína vongóða lika, og fullyrti að peir mundu pess vegna ekki taka frainar til óvndisúrræða ]«íirr.t, sem peitn úður hefur venð svo hætt við. Sir Charles Russel, aðalmálafærslu- maður Parnells í ]«^ssu 3fVm«9-mali, sa-trði oc nokkur orð :i fundinum, Og var tekið með fOgnuði. I íund- arlok e'at forsetinn pess að á afp- ustu þremur vikum hefðu íleiri en t dr millíi'm niannii skrifað utidir mrttmæli gogn stefnu stjótnaritmar í málum írlands. Gladstones-siniiar unnu mikinn sijr- ttr við auka-þiiigkosnino-ar, s(>m fóni fram í l..iinbeth-kjordæmi ii Eng- landi á fOstudaginn var. Þincr- mannsefni frjálslynda flokksins náði kosningu með 480 atkvieða mun. ^ iö næstu kosningar i\ nndan hiifðtt gressi Bandaríkjanna út »f Canada, Ihaldsraenn unnið með jafnmargra og fvrirætlunum manna um póli- tiska siuneining pessara Undft. Fleat- ir ræöumennirnir hneigðust að sam- bandinu, ]x> að enginn þeirra vildi fá pví framgengt nema eptir sam- komulagi þjóðanna. Einn merkasti maðurinn, sera tók til máls Mr. Slierman, hjelt ]>ví fram, aö friður gæti ekki lengi haldizt milli land- anna, ef þau yrðu ekki að einu ríki, ]iar sem landamerkjallnan vœri svo afarlong. Mikil j.jr.ð væri að vaxa upp uorðau við landurawri atkv, mun. Gladstones-sinnar skoöa þetta sjerstaklega merkilegan Siijr- ur, ])\í að írska málið var eina malið sem hrevft var við í kosn- ingadeilunni. Stjórnnrbtaðið .Sf,,n- dard segir, nð ekki sje til neins. að revna að dritira úr [>ví, hve Inikla þýðingu [>cssi kosninir hj>fi, og fer [>eiiw orðinn uin haim nð liún hafi verið alvarleg dhamingja.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.