Lögberg - 01.05.1889, Blaðsíða 1

Lögberg - 01.05.1889, Blaðsíða 1
Lög&erg cr gcno út af Prentfjelagi Lögbergs, Kemur út á hvcrjum miðvikudegi. Skrifstofa og nrentsmiííja nr. 35 lombard Str., Winnipeg Man. Kostar $1.00 um ári'ð. Borgist fyrirfram. Einstök númer ú c. Lögberg is publishecl cvery \Vednesttay l>y ihe Lögberj; Printing Company at Xo. 35 Lombard Str., Winnipeg Man. Subscription Price: $1.00 n year. Payablc in advance. Single copies ö c. 2. Ar. WINNIPEG, MAN. 1. MAÍ 1889. NR. 16. W. II. l'AUI.SON. P. S. Bardal. Wi. I). f aiiíson & €o. til 5«J> á Aðalftnetino, nœrtu áyr fyrir noröan Brunswick Hotel. Stí búö rr nieira en helmtngi stærri en hin, sem þeir tlnttu úr. Þeir hafa líka margfalt meiri vörur en íöur. Sjerataklega hafa þeir fenglð mikið af allrahanda HARD- lttRU. Bvo tem: siníilaKíl, hnífnpör, vasahnífa, gardyrkjaverkfæii o<r allar sortir ftf harðvöru, sem tii HÚSABYGGINGA þarf. Meira en nokkurn tíma áour af íuatreidslustóni. Herra Chr. Olson, sem lengi hefur vcrið hjá Campbeli Bro's, verður framvegis aö flnna í búð þeirra. ívl. jij. iJaulöon & €o. 569 Main Str. J. H. ASHDOWN, Hardvoru-Yerzlunarmadur, Cor. MAIN & BANXATYNE STREETS Alpekktur að ]>ví að selja harðvörti við injög lágu verði, ™ * •- a - M i s d h - íl • 5 "• ¦ £ ? c •/ - 5 -1 "B s e s r. X O ¦*-» u —. •— 5 —-s >>¦ » w Það er engin fyrirhöfn fyrir oss að sýna yður vörurnar yður verðið. Þegar pjer þurfið á einhverri liarðvöru að latið ekki lijá liða að fara til J. H. ASHDOWN Cor. Main & Kaiiiiat.yne St. WINNNIPEG. og segja uikla, pá THE BLUE STORE 426 Main Str. Stök kjörkaup nú faanleg. Miklar byrgðir af fötum, og í [>oim er dollars-virðið selt ;'i 05 c. Góð föt íir Txrced .....fyrir $6.00 Sttmul..................., $7.00 Góð dttkk föt.......... „ 17.50 TAKIÐ ÞIÐ YKKUll TIL Oa HEIMSÆKIB EAT0 Og pið verðið steinhissa, hvað ódj'rt Þið getið kcypt nýjar vörur, EINMITT NÚ. Miklar byrgðir af svttrtuiu og mis- íituni kjólndúkum. 50 tegundir af allskonar skyrtu- efni, hvert yard 10 c. og par yfir. Fataefni úr alull, u>ti<>» og bóm- ullarblandað, 20 c. og par y(ir. Karlmanna, kvenna og barnaskór nieð allskonar verði. Karlmanna alklæðnaður $5,00 og par yfir. Ágætt óbrent kaffi 4 pd fyrir 81,00. Allt odijrara e?i nokkru slnni aður W. H. Eaton & Co. SELKIKK, MAN. NORTHERN PACIFIC OG MANITOBA JÁRNBRAUTIN. Kom.i í gykli 1. aprfl 1 SS!>. 1880 'ííoriíi 1880 INNGANGSSALA EHEÁPSIDE Til i>e^s a8 Splil almenningi kunnugar okkar stórkostlegu byrgðir af vor-vörum, sem eru meii'i þetta vor cn nokkru sínni áðtit', |>á hjóðum við allan Jiennan mán- \ið framiírskarandi kjörkaup og það borgar sig fyrir yöur að ná í l>au. K.IÓLATAU SJerstakur afgangur af breiöum, sljett- um 8#ge»! allt meC beztu litum, 15 c. yaröiö, vteri ódýrt á 2't c. átullar CASHMEBES, I' 1 ya»d B breidd fyrir 00 c. og $1.00, mí á 50 C. ^ardið. NÝ.IAR SRRAITVÖIM R. Skrautleg ljerept, dropótt og rðndótt á 15 C. vardið. Allt nýtt. OTELJAMH SORTIR íil lijólaleggingum og öllu pví sem til kjóla heyrir. LJEREPT ¦\[cir cii 300 tegundir af nýjum ljereptum á reiBum hOndum, sjerstakar tegundir ú 8 c. yardið. Seit annarsstaöar í bœn- Aim ú I2yí c. Skoðið þessi ljerept SKERSH'KER mvJ nýjtun litum. FLAXNELETTES miklar vörur. 10 c. hjá okkur, 121^ og 15 annarsstaöar. I!;iiilid(l & CEO. .F MUNROE. J/<!/"/"''''s'/,í""'1"^"'' 0. 8. frv. Kreeman Uj.ih k vel þekktui meöal ísleadinga, jaton reiAu- túinn til að taka aö sjer m4| jieirra, ggra yrir )iá samningn o, s. frv. Bankastýórar og wrxlu rvamn iðtar. 362 Main Str, Winnipeg. SkandÍDaviskir peningar—Gullpen- ingar og bankaseSlar keyptir og seldir. Ávísanir gefnar út, sem borgast í krónum hvervetna í Danmörk, Norvegi og Svíþjóo og í Reykja- vík á íslandi. Leiga borguC af ppningum, sem komiö er fyrir til geymalu. Dagl. nema sunnucl. l.23eh l.lOeh Expr. | 1 Nd. .»1 ¦ : dagl. I ; járnbr.ttöSv. I.40oh t. Winnipeg f. 1.32eh Portagejunct'n! N. E. Cor. Ross & Isabel Streets. Þegar þjer t'iirlið að kaupa Dry CrOOds, af hvaða tegund sem er, þá farið beint til DUNDEB HOUSE; l<ví þar getið jer komizt að kjörknnpum, sem h vergi fást annars staðnr í bœnum. Til pess að rýma til fyi'ir vörum H'iin- sem við þegar híifum pautaC, \>ú Itjóð- um við allar Jjiei' vönir, sem eptir ertl rá verzlau hr. .1. Bergv, .lónssonar. með mjög n i ð u r s c 11 u vcrði; notið því tœklfærlC meðan |>að gefst Burns ¦& Co. TAKID EPTIRI llver sem veit uni heimili Cnðn'iiuir Pórðnrdóttur, yfirsetukonu, sem er astt- •jðfi'á Klstufelli í Lundareykjadal og tlutt- ist stimarið 1887 til New Vork frá Bakka í Melaaveit i Borgarfjaröars. á íslandi, er lijci' mcð vinsamlegast beBinn aö gera mjer aövart um |>að. Jórunn Þórðardóttir. 223 Koss Str., Wiunipeg. Expr. iDgl. No.54 Inma dagl. e. h. Sl.lOfh .4.00 9.20fh4.18 l'2.47eh l.líleh . ,St.'Norl)ert. () 9.37fh 4.38 U.ðöfh 12.47eh . St. Agathe . '24 10.18fh!ö.36 11.24fh l'2.'27eh .Silver l'lains. 3:1 10.45fh (i. 11 10.5t.fh 12.08eh . . . Morris____40 11.0.">fh (j.4'2 10.17fhll.65rh ..St. jean... 47 11.2Sfh7.07 9.40fh ll.SSfh . . Letallier . . . 56 ll.4öfh 7.4Ö 8..V>flvll.00fhf.\VestLynnet. 65|12.10eh 8.30 8.40fh'10.ö0fh frá l'embina til 66 12.35eh 8.45 6.26fh\VmnipegJunc : 8.10eh 4.45eh . Minneapolis . ! 4.00eh frá St. l'aul. til 6.40eh ... tielena,.,. ; 3.40eh .tiarrison .. . í i l-0ðfh|.. Spokane... ! 8.00fh .. ,1'ortland . . I 4.20f h .. .Tacoma. K.ll. \Y. 11. TF.H.iK. H.K.II. 2i30 I 8;00 Sl. Paul 7:») 3.00 7.30 ]¦;. ii. t. H.F.H. v.u. k. 11. ¦]¦:. 11, 6.35fh 7.03fh 4.00eh 6.35eh '< 9.55fh 7.00fh 0.4ófh áður en f>eim hefði tekizt að koin- ast til átthaga sinna, glyppum og allslausum. Fyrir ]>etta hefði verið krafizt $ 153,000, en svo hefði set- ið við p& kröfu, jiví að engir samningar heföu komi/t á um ]>etta, ofir enríar skadabœtur lieföu eicrend- unuirt verið boðnar. Þessi skip lægju pann dag í dtfl[ og fúnuðu íi ströiKluin Altska. Ræðumaöurinn kvaðst \ita að Canada-stjórn hofði farið pess fi leit við hre/ku stjórn- ina að leiða petta m/il til Ivkta, en hann vildi fá að vita, hvernig á biðinni stæði, og liver eða hverj- ir væru orsök í henni. Uill yfir- lýsinir Harrisons forseta sagði hann, að hún væri beint brot !i pjóða- rjettinum, og eignaði annars Mr. Blaino hana; hann ætlaði nieð henni að auðga Alaska Commercial Com- pany. Ræðuni. skoraði að endingu á Canada-stjórn að biðja bre/.ku stjórnina að semla herskij) til Bssr- ings-sundsins; ekki mundi purfa neina lítinn bát með fallbyssum til að afstýra pví nieð iillu að t'rekar heyrðist um að Bandaríkja- menn tækju föst skip bre/kra pegna. Út úr pessari ræðu spunnust allmerki- legar uinnvður. Uáðum flokkunum bar sainan uni ]>að, að kröfur Banda- ríkjanna væru með öllu íistæðu- Iausar. Dingmenn frjalslvnda fiokks- ins notuðu einkum petta tsokifœri til ]>ess að halda fram nauðsyninni íi ]>ví að Canada ætti sjíilf full- trúu í Washins'ton. Sir John Mac- donald tók skörulega í pann streng- inn að kröfur Uandaríkjanna til allra yfirráöa ylir sundinu næðu engri átt. Urezka stjórnin hefði og lagt sig í frauikróka um að ráöa tnálinu til lykta og gerði pað enn. Sir Julian Pauncefote naundi sem sendiherra Englands í Wash- iiifton frera allt, sein í hans vahli stæði, til að koma málinu í lag, pví að brezka stjórnin hefði alger- lega fallizt .'1 kröfnr Canada. Skyldu Bandaríkin halda kröfuni sínuin frain, mundu nijög örðugir vafningar rísa íit af ]>ví. Hvað af pvl kynni að leiða ]>yrði hann ekki að segja, dirfðist ekki einn sinni að hugsa til pess. Fullviss [>óttist ráðherrana pess, aö Canada mundi fá skaða sinn bættan. i'i augabragði kviknaði í peim. 17 tnaiins biðu bana; ]>ar af brunnti 13 svo að I.k peirra þekktust ekki Unt 20 særðust, en fáir til mikilla niuna. iJetta er sagt versta slysið sein komið hefur fyrir í Canada um síöustu 80 ;ir. Upp frá bessuni tíina eiga mjög fáir vi'iruilutiiiiiga-vagiiitr að ganga eptir Vandorbuilts járnbrautunum á sunnudöguin. Viðvíkjandi pessu hafa og koinizt á samtUk norðan landa- itiærnmia niilli Grand Trunk-fjelags- ins o<r canadisku deildarinnar af Michigan Ceutral-fjelagiuu, svo að allur lestagangur á jafnvel að hætta á sunnudöguin. Bfiizt er við aö fleiri járnbrautarfjelög hjer nyrðra muni taka si'miu stefnu i þessu máli. í gær (priðjudag) var mikið um dýrðir í Xew Vork. Þar var sttm- sje aðalhatiðarhald Bandarikjanua í minuingu [>ess að lýðveldi peirra kefur nú staðið í 100 ár. Fvrir 100 árum var ]>að að Bandarfkin bvrjuðu tilveru slna og Washington »ann fyrstur maona embættiseiðinn sem forseti ]>eirra. Hátíðahaldið [>enti- an dagbyrjaði ineð guðspjónustu í St. Paulskirkjunni. I>egar guðspjónust- unni var lokið, ók forseti Bandarikj- anna dsamt Oðruiii störmennum lil staðar eíns í borginui, par sem h&tið- in skyldi haldast undir beru h>j>ti. Þar var sungið kvæði eptir .1. G. Whittier, og [>ar hjelt Harrison forseti stutta ræðu. Aðalræðuna hjelt C. M. Depew. Hátiðahaldið stend- ur annars vlir 8 daga, byrjaði á. mánudaginn, en gærdagurinn var aðal-hátíðardagurinn. 10:30 7:(K) 9:80 Chicago !):()() 8,10 8.15 K. II. K. 11. 1". 11. K. 11. K. H.IF. 11. l>:4."> 10:l.-> 6:00 . Detroit.i 7:16 10. 45 6.10 l'.ll. K. II. F. 11. IE.H. «1:10 9:05 Toronto 9:10 9j05 l'. 11. K. II. K.ll. E.H. i:. II. 7:00 7:50 NewYork 7:30 8.Ö0| 8.50 V. II. K. II. !¦'. 11. K. II. E.H. 8:30 3:00 lloston 9:33 10.50ll0.50 F.II. E.H. i:.|H. l'. II. 9:00 8:30 Mnntrenl H.lö 8,16 Skrant-svefnvagnar l'ullmans og miö'degis- vtvgnar í hverri lest. J. M. GRAHAM, forstöoumaður. II. SWINKORD, aðalagent. JAts. fí. Isman hcfur flutt siiunta-ticrJíötaí) &\\\\\ til 26 IVIWET ST^. W. FRJETTIR. Bann ITarrisons fo.rseta til cana- diskra selaveiðanianna ttm að stnnda selaveiðav í Bjaringi siipdiim kam til umresðu í Otta\va-[>iuginu á föstudaginn var. Mr. Prior, [>iug- inaðurinn, seui h(1f nii'tls iV pessu banni, minnti a nð iirið 1886 hefðtt herskip frá BaiKlaríkjiimim tekið 3 skip frá Viotoriu, B. C, i sundinu; skipverjar liefðtt verið settir á land í Alaska og polað uiiklar prautir Nú er nýkoinið fyrir dómstólana. míil Jesultanna gegn Toronto-l>lað- inu" Hfaií, setn áður hefur verið getið u:n í blaði voru, og sem vak- jð hefur svo mikla eptirtekt og áhuga í Canada, og eiula miklu víðar. Sífeld fundarhöld út úr besiu máli haltla t'tfratn 1 austurfylkjiinum. Þannig var einn prútestanta fund- urinn haldinn fi iiinmtudaginn var í Montreal, og er talinn einhver hinn fjOlmennasti, sem nokkurn tíma hef- ur haldinn verið í peim bæ. Vinsir málsinetandi menn töluðu [>ar og bilru sakir á Jesúltana. Sterk að- vörunarorð voru töluð til fraiiskra Canada-manna ylir hiifud [>eim bent á að okki vaari entla ómögu legt nð borgarastríð lilytist af að- föruin peirra. Allmikið óveður gerði í Ontaríó- fvlki, einkum i'i Kfravatni og am- hverfis pað, á priðjudagskvöldið í síðustu viku. Einkuivi y*fí mtkið tjón af javí yp^ri fyrir timbur- kaupiueiin, pví að inikið af t\^\\f\ sentist vtt á vatuíð \ íiU'JuitHinn, Og tulið dnib.gu.'eigt að ná aptur nemu nokkru af py'u Salisbury lávarður hjell pólitiska rœðu í liristol í síðustu viku. Kfnið var auðvitað írska málið. Hann var harðorður mjog um stefntt frjáls- Ivnda flokksins í [>vi máli. Með peirri stefnu v;ni iönaður og við- skipti li'urð í si'ilurnar, ou aöalái-aii'c- ur hennar vrði sá, ef hun yrði of- an á, að ómöjruleirt vrði að koma neinum lttgum og rjetti við á Ír- landi. Hann áminnti sinn íkikk og píi svo kttllttðu frjálslyndu sambands- menn rækilega um að halda sjer frá deilum og vinna sainau í sátt acr eiiidræirni. Þessi áminnino' nmu sjerstaklega eigi við pá Churchiil lávarö og Chamberlain. Snörp deila hefur nylega risið upp niilli peirra út af kosningunum í Birminghf.m, svo að helzt heftir litiö v'it fyrir nieð kttílum, að úti væri >nu a!!a saravinnu milli ilokka peirra, svo framarlega sem peir mættu ráða. Bœjarstjörn Edinborgar h'jíur sam- pykkt með 24 ntkvæðum gejrn 18 að gera Parnell aft heiðursborgara bæjarins. Miniii hlutinn er mjOg gramur út »f peinj naálaloknra, og lynir pvi ylir að enginn heiðvirðnr ur maðttr nmndi piggja slikt tilboð, pegar svo væri ástatt. Hræðilegt jArnbrautar-sIys varð á tirand Trunk-brautiniii n&læfft Ilamil- ton, Ont. á Bunnudaginn var. Tveir vagnar rákust hvorir á annan oc Boulanger flutti sig frá Bryssel til London í síðustu vtku. Stjiitn Belga gaf hontiin [ skyn, að hítn vildi losna við \wu», eins og tuiiiiirs við hvw* snnun inann, seio \;eii tfi, reyna að kovna A stjórnarbylt- ing i viiuUítiidi. í London hefur veriö ge-rt tttluvcrt veður með hann. par á meðal hefnr Churehill lavarð- ur hæöi hoimsótt haan og boðifl honum tit miðdegisverðar. Miklar getur eru um pað, að BovUan^er hafi gert samninga við jpeifann *f Paris utu að kolíva.vy>» franska iýð- veldinu. En \^,M(,Mega erf»s»gætt- að eiiiTÍ^ uaerki sjáist til sawurinjM bossaja, Uiau«a,x

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.