Lögberg - 02.10.1889, Blaðsíða 4

Lögberg - 02.10.1889, Blaðsíða 4
BARNAYAGNAR FYRIR, INNKAUPSVERD KomiÖ i)" sjáiu okkar gjat'verd á bókum, skrautvörum, leikfóngnm o. s. frv. ÁLEX. TAYLOR, 472 MAIN STR. Til kanpeinla vorra. Me8 [>\í uð nú fer í hond, og rr Þegar byrjaður, s;i tíini, er mer.n eiga alinennt rremur peninga-von, en á nokkrti ;. öðrvim tíma árs, p skoruin vjer hjer nioð fastle<ra A ttlln [>á, aem rtborgað eiga andvirði blað.-.ins, bvort heldur or fyrir ]>ennan eöa fyrsta árirang JJOBB, að lúta ekki drngast að borgn. Blað vort er svo ('xlýrt, að enginn getur tckið necrri sjer að borga það. Og það verður með engu móti sagt sann- rrjarnt að skirrast við að borga úr |>essu, jafn-langt og nú er komið iram á árið. UR BÆNUM -------OG------¦ G R E N I) 1 N N I. íslands-póstur kom á rcánudaginn var. J>ínginu var sagt trpp þ. 2ö. rígú.st og ,,lauk meiN rammasta ríg og flokkadr.etti", eplir |n! sem fjallkonan segir. — S.<l. kom sjera Jón Ujarr.ason og kona hans tl Reyfc javík- ur. I>a8an fóra J.au nieíS póstskipimi aust- ur til Seyf-isfjarðar eptir nokkra claga. Sjera .T. B. prjedikaði í Keykjavík meoan hann stóð þir TÍft, og er iokið lofsorði á ræSu hans í fsafjU. Sömuleiðis tlutti hann |>ar fyrir- lestur sinn um íslr.nskan nihilismus. — Sjera Bjarni Jónsson, fatflr sjera Jóns Hjarnason- ar, cr andaður; hafði legið rúmfastur 12—13 ár. Sicra Sigurður Stefsnsson hefur sótt um að slcppa við að verða dómkirkjuprest- ur, svo að cnn er alsendis óvíst, hver )>að vcrður. — Xákv.cmari frjcttir konia í n;ista bUði. Mr. McLean, fylkisritarinn, náði lcosningu i Dennis-kjördæminu, án þesu nokkur rcyixli að keppa rið hann. J>ingmannscfni íhalds- manna þótti ¦leikurinn ckki svo árennilegur, að hann sæi til ncins að rcyna hann. yfir híifuð að skipta við )>á verzluo, og í (ctta binn hafa cigendurnir lagt sig sjer- staklcga i framkróka uni að ge'.a skipt vcl við menn. Fimm alþýðuskólar verða haldnir i N>'ja Islandi í vetur, afi þvi cr sagt er: að Gimli, í Árnesbyggðinni, Bieiðuwxinni, við Islcnd- ingafljót og á Mikley. Kennararnir veri"a: SigurSur Thorarensen, Magnús Hjarnascn, Runóllur Marteinsson, (iuðrún Salína Peter- son og Jón Runólfsson. "jf™ Krisljnii Jacobsen, i>ókl»indari, er flutt ur til 47 Notre Dame Str. Kast. Nokkrir Tndíána-höfðingjnr - segir sagan — sátu einu sinni að miðdegisverði í veizlu, sem foraeti llandaríkjanna lijelt. Þcir Ijetu okki svo sem |>oim þœtti neitt frannír>kar:indi mikið um vert, töluðn litið Ojr borðuðu' mik'ð. Ungur Indiiini einn tók optir )ví, nð hrítu monnirair horðuðu ensk«n mustarð með matatim. Ilnnn vissi ekki, hvað mustarður var, en af því að aðrir tóku svo lítið af lionum, rjoð hann að )>ettiv mundi vora eitthvert sjaldgæft oj stakt sælgicti. Ilanii langaBi til að bragða á þossu. tók stóra skeið ktífnða af mustarði og Ijet up)) í sig. Ilann fiinn i gama bili til VOÖalegs sviða á túngunni, on haiin Ijot som okkort vnri, harkaði af sjer og gleypti mustarðinn. I>ó gat hann ekki að pví gort, að tiriii streymdu niðtir eptir kinntim hans. (iamall höfB- ingi sá þotta, <>g spurði liann, af hverju hann vicri að gráta. „Jcg gr.ot", svaraði hinn ungi hormaður, „af [>ví að í <l:t^ er rjott ár liðið síöau faðir minii drukkn- aði í bylgjum Huronvatnsins." Gamli höfðinginn sagði ekki meira, on tók nú eins ósloitiloga til sín :if niustiirðin- uro. l>að fór alvog eins fyrir konum eins og hinum. „Af hvorju oitu að gráta?" spurði nú unglingurinn meö iiunikvunnrlega. „-log gr;i't" svnraði knrllnn stiIHIegn, „af því að |>ú dnikkn- aðir ekki fvrir ári siðan með honuni föður þínuin". -\Ir. T. \V. Taylor bókbindari var kosinn 'iÆJarfulltrúi i 4. bxjarstjórnarumtla'ininu hjer í Winnipeg á niánudag'nn var. Mr. I enrose slátrari, scm líka var í boði, fjckk "(K) atkv., cn Tay'.or 344. Ilann situr i b.cjarstjórn- inni lö mánuði 3: það scni cptir cr af kjortima Mr. Curries, scm af sjcr hefur S.T't. K]>lir auglýsingu frá fylkisstjóranum i Manitoha Gazctte í þingið að koma sainan 10. )>. m. $W Vjcr lcyfum oss að vckja aíhygli naina á augly'singunni frá Cheajisdc í þessu blaði. Mörgum er kunnugt, hve gott er iUNROE &WEST. Málafœrslwinenii o. 8. frv. Freeman BJ.ock 490 IVJain Str., Winnipeg. vcl Jiekktir meðal íslcndingá, jafnan rciðti- búinir til að taka að sjcr mál Jæirra, gera yrir )>á samninga o. s. frv. Undirskrifaður biður alla J)á, er liann lanaði peninga til farareyris hinyað vestiir á J>essti ylirstainlantli sumri, að o-«ra rvo vel að bonra sjer J>á liið fyrsta kringumstæður Jxiirra ievfa. Þórarinn Þ&rletfseon, í.iinli V. O.'......Mnn UOSMYNDARAR. McWilliam Str. West, Winnpieg, IV(an S. P. Kini IjósmyiidiistHðuiiiiii i b;cn uin, semíslendingur vinnur á. • HB» mu -SEKUR- TIMB UMyÞAKaPÓJST, VEGG.TA- liniLA (lat/i) Jkc. Skrifstofa og vörustaður: iiornið á Prinsess og liOKail strætum. WINNIPEG. 1>. 0. Box 748. A. Haggart. Jainps A- It'JSS. HAGGART & ROSS. Málafærslumenn o. s. frv. Dt:XJ)EE BLOCK. MAIN STJ! l'ósthúskassi No. 1241. Islentlingar geta smiið sjer til þeirra með niál sin, fullvissir uni, að ).cir láia sjcr vera erlcga anntuni, að grciða Jiau scm racki Iegast. •Yið crtini slaðráðnir i að ná allri verzlurj Winnipegbæjar —• með — Sti«\JeI, Sko, Kofíort og TÖSKUR. Miklu er úr að vclja, og að því er vcrðinu viðkemur, |á cr );að ntí alkunnugt í bæmtm, aö VII) SKLJUM ÁVALT (Jl)ÝKAST Koiniö sjállir og sjáið. Viðfeldnir btiöarmcnn, og engir órðugleikar við að sýna vörurnar. (íoo. H. Rodgers & Co. Andspænis Coinniercial-bankanum. 470 Mniix JS-fcV*. S1. Pii III )\ i IIII r;i |><) I i s & MAKITOBA BRAITIN. járnhrautarseðlar seldir lijer í liænutn *^7C> Jrtaift 3tr., cSlinnipcg, hornið á Portage Ave. .Járiiljrautarseðlar sebiir lieina leið til St. l'aul, Chicago, Detroit, Buffalo Toronto, Niagara Ealls, Ottawa, Quebec, MontreaJ, New York og til allrn staða lijer fyrir atistan pg suniiaii. \'eröið J)að lægnta, sem inögulegt er. svefiivagnar fásf fyr- ir alla ferðina. Lægsta fargjaid til og frá Evrójm nieö ölluin beztu gufuskiiialinuii). .líirnbrautarlestirnar eggja á stað lijeðan á Jiverjum morgni kl. 9,45, og J>ær stantla livervetna í fyllsta sambaudi við aörnr lestir. Engar tafir nje ópœg- intli við tollraiinsóknir fj-rir J)á, st>m ætla til staða í Canada. Farið ujiji 1 sporviigniim, suin fer frá jarn- hrautarstöðvuin Kyrrahafsbrautarfje lagsins, og farið með lionuin heina leið til skrifstofu vorrar. Sjiariö yður peninga, tinia og fyrirköfn með Jíví að finna ínig eða skrifa mjer til. H. C. McMicken, mjrnt. G. H. C AMPBELL 6ENEEAL Bailroai s l\%mim TICKET AGENT, 471 MABISTREET. - WINHIPEG, Milí. Headquartsrs for all Lines, as nnde»: Allan, Inman, Oominion, Stato, Beavor. North Corman, Whito Star, Lloyd's<Bromon Lino* Cuoin, DirectHamburgLine, Cunard, 'rench Line, Anchor, ItaHan Line, and cvery other line erossing the Atlantic or Paciflc Oceans. Pnblisher of "CampMl's StMmiRhip GnWe." This Quideeives full partioularsof all lines, 'witb Time Tabiea and sailing datcs. Send for it. ACENT FORTHOS. COOKA.SONS, the celebrated TouriBt Agents of the world. PREPAID TICKETS, to bring youx fricnds ont from the Old Countrj-, at lowtst rates. also MONEY ORDERSAND DRAFTS on all points in Grcat Britain and the Cor> tinent. BACCACE oheoked through, and labeled for the ship by which yon sail. Write for partlculaTB. Correspondence an- Bwered promptly. C H. C&MPBBMjL, Gencral Steamship Agent. «1 Main St. and C.P.R. Depot. Winnlpeg, Mau. NORTHEBN PACIPIC AND MANITOBA'RAILWAY. Timc Tablc, taking effect Sept. 1. 1889. Freighl Xii. öö I )ayly cxccpt Suntln 12: ].-)[> II :.">7 a 11:80 a 11:00 a 10:17 a 10:07 a !l:3.-> a 9:00 a 8:31 a 7 :.">-> a 7:1 •> a 7:00 a F.xprV |No. ')1 Daily. 1:40 p 1:32 p1 1:20 p 1:07 p Central or 90l Meridian stan- <lar<l timc. . . \Vinnipcg.; I'ortagejuncl'j . .St. Norbert! .., Cartier Ar, I>c Silver I'lnins •.. Morris.. . ...St. |can. . . . l.ctallicr . 0 3.6 0.! 15.4 Kxp'_s JKrc't no. 54 no..->ti DaiVy j Dail exSu Íl:2.-)ai4.l,-,p 0s3.5a4.3lj, 9:48aU.64p IO:fKb;.-,.iH, he!'23.7;10:17a'.-,..-,|p l'O l2;47p 12:30p 12:10 p 11 ::>5 n. [11:83« 11,05a 11:00« ]0:50a 2:25 a 4 :40 p 4:00p O.-tOp 3:40 ]> 1:03 a 8:00 a 4;20« KT ÍGE I, \ l'K'AIRIK Mixcil No. 5 Dailyi 0.50 a .. Winnipeg.. 0.35 a Portage |unc1 0.00.1 . Headingly.. S.3lialIorsc l'lainsl 8.10a .Cravcl Pit. 7.51 a .. Eustace. .. I 7.30 a .. Oakville... 0.45 a Purt la l'rairic De Pemb, Ar VVpeg Junc. Minneapolis Lv St I'l. Ar . . Ilclena. ... . .Carrison .. .. Spokane . . . . I'ortland . " Tacoma. . 32.6 10. 40.5'10. 46.» 11. öe.i'n. ... ,12, 6J.3' 68.0 12. I 8. I (i' i. ! 4, 6, 9, I , o. 37a6.27p 56a 6.5{)p 0»a7.27p 33a8.00p 61p8,, 06p8-35p ]*P8.50d oOp 3ða 05a OOp 35p 5ða OOa 45? BKANCH. 'Mixed No, 6 Daily ex. Sit. 1.001' j 4.151'! ! 4.51 P' ' 5.16P) [ 5.431>- I 6.03I" ! 6.19PI , 7.15P THOMAS BYAN. STÓRSALA orr SMÁSALA. SELUR STÍGVJEL og SKÓ, KOFFORT og TÖSKUR. 492 Main Street. NORTHERN PÁCIFIC OG MANITOBA JARNBRAUTIN. Einu vagnarnir mef) —F O R S T 0 F U— i x . pulmanns svefn- * >c, miðdacs- verðarvögni;m l'rá Winnipeg og suður. FARBRJEF SI'.I.l) líF.INA l.KIl) TIL AI.LKA STADA í CANADA cinnig BritÍAh Columbia og Bandaríkjanna Sten<lur í nánu snnibandi við allar aðrar brautir. Farbrjef siimiilcifTL'. til sölu til allra stai3a í austtirfylkjununi I l'TIK VÖTNUNUM MIKLU nici inj'ig niðurscttu vero'i. Allur flutningor til allra staða í Canada veröur scndur án nokkurar rekistefnii meö tollinn. Utvcgar far meS • gufuskipum til Bretlands ¦ >g NorSurálfunnar, og heim aptui. Mcnn gcta valið milli allra beztu gufu-skipáfje- Iaganna. Farbrjéf )il skcmmtifcrða vestur a<5 Kyrra- hafsströndinni og til baka. Gilda í scx mánuði Allar npplýsingar fást hjá öllum agcnturn fjelagsins II. J. BELCII, farbrjefa agcnt — — — 285 Main Str. HERBERT SWINFOKD, aftalagent------------457 Main Str. J. M, GKAIIAM, a'ö'alforstöðuinaður. TAKIÐ ÞIÐ YKKUR TIL OG HEIMSÆKIÐ EAT0N. Og {>ið verðið steinhissa, hvað ódýrt bið getið keypt nýjar vörur, EINMITT NÚ. Aliklar byrgðír af svörtum og rnis- lituin kjóTadúkum. 50 tegundir af allskonar skyrtu- efni, hvert yard 10 c. og þar yíir. Fataefni úr alull, nnion og bóm- nllavblsmlnð, 'iiO c. Og Jiar vlir. Kíirlnianna, kveuna oíx barnaskór með allskonar verði. Karlnianna alklæðnaður $5,00 og þar yfir. Agætt óbrent ktiffi 4 pd fyrir $1,00. Allt odyrara en nokkru sinni aður W. H. Eaton & Co. SELKIUK, MAN. A. F. D A M E, M.D. Lacknar innvortis og útvortis. sjúkdóma °g fæst s erstaklega við krennsjúkdóuia NR. 3 MARKET STR. E. Telephone 40 0. 44 á starli sinli, t>ó htiii ekki fengi meira en skitna "i" aí hiindraöi, on Ágústa var geðmikil, og hún var alráðin í I>ví að hún skyldi liehlur pola hungur, hehlur en að Meeson skyldi aptur greeða stórfje á starii hennnr. Mefl ?rf mi að þessi vegur rar henni ófivr, |>A sneri lníii huga níaom í aðra átt; on hvert rera húu horfði pá voru horfurnar jafn-wkyggilegw. I>;ið að .(giístu hafði tekizt svo merkilega vel, hafði ekki vahiið itenni mikilla verulegra lingsmuna, því aö í |>essii laiuli iiefur bókmennt.ileg snilli ckki cins mikla |>yðiiigu eins og í siiinum öðrum löudum. Snnnast að >egja er |>ví svo varið, að llrrtar, eius og )>eir gerast. sTona íipp og niður, beni talsTerða fyriilitriing i brj<>sti •( ekki fyrir Ixikiiicniitiimim sjálfum, l>.í að minmt.i. korti lyrir |>eim scm friiiiileiða H«r. Uókmenntir gtanda í huga |>eirr,i í f<anib;iii(li við kvistherbergi og frámuna- Jcga örbyrgð; og ^ur scui |cir hafa sína |jóðfniislcgu lotningu tyrir peniugum, |>á fynrlíta |>cir bókmetmt- irnar í laiinii, eí þeir gcra (jhö ekki o|>inbcrlcga. 'J'ijeð |>ekkist af ávöxtum síntim, scgja |,cir. 'J'akist einhverjiim mmini vel við m-'ilafaislu, |>á gr.iðir liiinn livert l.tisundið cptir iiiinað á hvcrju ári, <>g er iettur í æðstu cmbætti ríkisins. Tnkist einhverjum málverk vel, |á cr h<)iunn borgtið citt eða tvö |>úsund jmnd fyr- ir J.tir maiiiiiiiiiyiMlir, scm hanii mcst hcftir hroðað nf. En rithöfuudiiniir mcð fúciiium undantekiiiiigum gcta þcir be/tu |>cirra »ð eins luift ofan nf fvrir sjer. llvað gcttir vciið í bókmciiiitiinar variö, cf maður gctur ckki orðið nuðngur á þeim? Svona er röksemdaficrsla lircta og í J.eirii rökscnidufnrslii cr vaf'ilaust nokkuð nf þcirra heilbrigðu skynscmi. J>vl cr alls ekki svo varið að K'ir liati eng.i virðingu lyrir nndagipt. Allir meiin licygja sig fyrir sainiarlegri un<líigi])t, jafuvel pegar l>cir Jiræðast hana og öfundast yllr henni. í;ii JJretar hugoa 45 löitivl>r't mt>ira uln ahdagipt þelira scm tlauðlr ctll erJ (telrra setri efil ií Iifi: itverriig SeM jwlUi kaiíii Kilnafí að véi-a válið, )á éi' ehgiiin vafi á j>ví; að ef fjármunu- leg laun bókmciintn-starfsins skyldu uf einhverjum á- stieðum koma.st í me.iii jöfnuð við (>að sem aðrir ut- viniuivcgir geía af sjer - - t. d. af þcirri á>t:eðu að Iiin mikla og hámcnnWða amerikanska )>jóð skyldi nllt i cinu gera |>á uppgötvun, nð líkindi væru til að sjöunda boðorðið mtti eins við ritliöfunda eins og aðra menn — þá iinindu lika bókmenntirnar sem atviinuivcgur hækka stórum í augum aliiieiniings. Scm stcndur cr |>tí svo varið, að ef incðliniur einhvcnar fjölskyldu Uefur larið að gefa sig við hiiini hálcitu og TÍrölllegu köllun skáldskaparins (|>ví að sannnrlega er sú kdlluii I æði há- lcit og virðulcg), þ» hætlir vinum hnns og SBttmennum við að tala um hann liálf-vaiidraðalega, og |að liggui' við að |>(dr sjeu að vcrja haiin; I>cir tala um hann ekki ólikt pvi sem hanii h.ifði farið nð halda sjer uppi á I>ví að rubba npp ciiiskisvcrðuiii bókum. Þannig stóð á |>vi, að .ígtísta átti engan að, sein hún g:cti sniiið sjcr til í vandi'æðum sinuin, þrát.t fyiir |>að, live vcl hcnni hafði tcki/.t. Jhin sti'ið ekki í ueiuu sambandi við cinn cinasta iiieniituinaiin. Kngiun liafði komið og heimsótt haiia í tilefni af bók licnuar. Kinn cða tvcir rithdfuiidar í London, og fiícinir óþekktir menn hjer og |>ar um landið og erlendis, höfðu skrif- að henni — og þar við sat. Ilefði hún átt heiniii í London, þá kynni dðruvísi að hafa staðið á fyrir henni; cn i>vi ntiður átti liún þav ckki hcima. I>ví meir sem lnín hugsaði, því ógreiðari virtist licnni Iciðin fyiir l'rani:in liana; þangað til loksins :uid inn kom yíir hnnn. Hvers vegna ckki fara nlveg burt af Engliuidi? Þar var ckkert, scm hjclt hcnni. JIiin átti lianda, scm var prestur á Nýja Sjálandi; hiín tó 'það i hug, k»in upp i huga hennar endurminniugín um viðfeldna, lag'ega andlitið á Eustace Meesou, og um vingjiirulegu orðin, sem hann hafði sagt, og um leið fann ln'ui til sárrar liryggðar, því htin hugsaði sem svo, að hiín niundi, að öilum líkimluin, aldrei fá að sjá hann sjáUan nje hcyra hann tabi framar. Ilún fór að hugsa um, hvcrs vegna hann hefði i.ldrei hcimsótt sig aptur. Jlana hafði langað til að kveðja hann. og |>að hnfði rjett verið komið að henni að senda honuni miða og segja lionum, að liún væri að fara. En þcgar hún liugsaði sig betur uiu, þá hafði lnin ráðið af að gera það ekki; fyrst og og fremst af |>ví, að hún vissi ekki hvar haun átti heima, og svo -ja, það gerir ekkert til. ilcfði hún rerið þeim ófrcskisgáfum gædd, að gcta sjeð andlitið i Eustoc.e og heyva orð hans, þá mundi laín hafa iðrazt eptir aö hafa ráðið þetta »f. Því að cininitt þeg.ir þetta' mikla skip var að leggja tit í myrkr- ið á þcssari svaðaferð sinni, þá stóð hann við dyrnai á lcigulnísiiiu t smástratiiiu í llirmingham. „Karín!" var hann að scgja. ,^IÍB8 Smithers fariu til Nýja Sjálaiuls! Hvernlg cr utanáskripUn til hennar?" „íltíu skildi ekki eptir ncina utanáskript", sagði Tinnukonan óhre'ma og glotti við. „Ilún fór hjeðan fyrir tveimur dögum, og ætlaði að stíga á skip í London". _. ..Hvað hjet skipið?" spurði haun örvæntingarfullur. „Kau-Kon-Konger-íl", svaraði stúlkan fraimírskarandt maskiu út af að muna þetta, og lokaði dyruiiuin rjett lyrir liaman andlitið á honum. Veslingl Kustacc! hann hafði farið til London til' |>css að reyna að ná í einhverja atvinnu, og eptir nokkra> crliðismuni Iinfði honum tekizt að komast að hjá bókn litgefendum, sem höfðu gott orð á sjer, við prófarka- legtur á latneskiam, frönskum og eiiskum bókurn, með>

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.