Lögberg - 06.01.1894, Blaðsíða 1

Lögberg - 06.01.1894, Blaðsíða 1
? LiiGBIlRG er gefiS út hvern miövikudag og laugardag at THK LÖGBÍRG PRINTING & PUBUSHING CO. Skrifstofa: Afgreiðsldstofa: Prentsmiðja 143 Princess Str., Winnipeg Man. Kostar $2,oo um árið (á lslandi 6 kr. borgist fyrirfram.—Einstök númer 5 cent. Logbcrg m puMisbed every Wednesday and S.uurday by The Löc.berg PRINTIMG & PUBLISHING co at 148 Princess Str., Winnipeg Man. S ubscription pnce: $2,00 a ytar payable 'n advance. Single copies ð c. 0. Ar. Wimiipegr, Mauitoba, laugardaghm G. Janiiar 1894. { Nr. 104. eina klukkustund til þess að bua undir dauðann. Carsleu & Co. SJtfiRLTÖK MÖTTLA SALA í TVÆR VIKUR. Sagt er, að ef til vill megi búasi ) við stríði milli Kína og Frakklands á hverri stundu. Allar stjettir Kin- verja kvað langa til að berjsst við Frakka, og kínverska stjórnin ^iefur rttakmarkaða hermannatOlu yfir að ráða, og allmikið af liðsforingjum írá Norðarálfunni. Kjorkaup! Kjorkaup! Svartir klæðis jakkar fóðraðir með opossum aem kosta $10,00 á 6,00. | Coats úr þykku svörtu serge, vana verð er $12,00 en seljast nú á 6,00. FLÖJEL^ SKYKKJUR sjerstök kjörkaup á Sealette og flöjels kapum og skykkjum á 7,50, 10,00. 19,00 og 25,00. Carsley & Co. 344 MAIN STREET. í París á Frakklandi hefur fjöldi manna dáið af kulda fyrirfarandi <\* a. Allmar^-t gamalt og bláfatækt frtll h-furfrosið i hel 1 hreisum sínuni aðrir hafa Orvænt um nokk.ra hja'p f evmd sinni og hafa fyrirfarið sjer, o^ y'msir allslausir menn hafa fundi/.t meðvitundarlausir á götunum. Pai'" er víðar hart í ári en í Norður Arnt r- íku f vetur. Kússiicsk níðiiigsverk. FRJETTIR CAXADA. Drengurinn Hill, sem síðastl. vor myrti húsbónda sinn hjer suðvestur í fylkinu, og var dæi dur til dauða 1 haust, hefur verið náðaður, hegning- unni breytt í ævilangt fangelsi. tTLOND. Óeirðiroar á Sikiley halda áfram með svo miklum krapti, að þar er nú sannarleg ógnarOld. Heil þorp hafa verið brennd, fangelsi tekin herskildi og miklu fremur hefur verið sókn en vörn af herliðsins hálfu. — Ny"rri frjettir segja, að ftalska stjórnin hafi látið herlið setjast um Sikiley og er pví öll borgaraleg stjórn afnumin þar um stundarsakir ogeyjan undir hervaldi. Nykominn fregn frá Rio Janerro gefur mönnum hugmynd um, að eitt- hvað muni vera bogið við stjórn öeixotos forseta þar, og að uppreisn- in í Brazilfu muni ef til vill ekki vera með bllu ástæðulaus. Hjer um dag- inn Ijet hann skjóta 12 sjóJiðsmenn, sem ákærðir voru fyrir að ætla að koma skipi einu á vald Mellos, for- ingja uppreisnarmanna. SOk mann- anna var ósönnuð, þeir fengu ekkert tækifæri til að verja sig, nje heldur voru þeir látnir vita fyrir hverja sök þeim væri hegnt, og fengu að eins I síðastlið'ium nóvember k< m blað eitt í Uerlin með þA sögu fn'i Rússlandi, að ifissneska stjómi", seir auðvitað er grísk-kaþól-k, hefði skip- að að loka róvv-rsk-kaþrtlskri kirkjn einni f bænum K-o-cho í fylkinu Kovno. Eptir því sem blaðið sagði. ætiaði fjöldi kaþólskra manna að vorja kirkju, sína, bjó-t fyrir í henii', oif fengu yfirvöldin ekki að get. Fylkisstjórinn sendi þá Kósi.kka hersveit til að reka mennina út úr cg orr burt frá kirkjunni, og sló þar í hinn grimmasta bardaga. 20 kaþrtlsk- ir menn voru saj^ðir drep' ir með sverðum eða spjótum, en 100 særðir. Þeir sem annaðhvort hOfðu særzt lítið eða ekki flyðu. Kósakkarnir eltu þá og ráku þá ut í á eina, og drukknuðu þar margir. Það fjlgdi og frjettinni, að grísk kaþólskir bændur hefðu hjálpað til við manndrápin. Skömmu eptir að þessi saga hafði komið út, komu rússnesk blöð með sögusOgn yfirvaldanna. í>ar var svo frá skyrt, að keisarinn hefði boðið að loka kirkjunni til þess að búnaðar- skóli yrði reistur á grunninum. Róm- versk-kaþólskir menn neituðu að hlyðnast þessari skipan. Fylkisstjór- inn og þrjár Kósakka-sveitir lokuðu þS, kirkjunni með valdi, og ryskiinrar urðu milli hersveitanna og lögreglu- liðsins á aðra hlið og rómversk-ka- þólskra & hina. 4 lögreglumenn urðu lítið eitt sárir. En annars sögðu rúss- nesku blöðin, að það væri tilhæfulaust að rómversk-kaþólskir menn hefðu verið strádrepnir, eins og þyzka blað- ið hafði staðhæft. Nú koina þ/zk blöð með fregnir fr.1 Kresche, er borizt hafa þaðan með pósti, og roynist nú allt satt, er upphaflega hafði verið sagt um þessi nlðingsverk. En auk þess kemur það fram, að Kósakkarnir hafa haft í frammi hina mestu gnmmd og haft hina djöfullegustu ánægju af því að myrða varnarlausar konur og börn. 1 ===== Sagt er og, að hinar yngri konur hafi orðið fyrir hinum örgustu svívirðing- um af Kóstjkkunum. Eptir að her- mennirnir höfðu níið kirkjunni á sitt vald, var hún vanhelgnð á allanhugs- anlegan hátt. Sumir Kósakkarnir t>5ku altaris-brauðið oy tróðu það undir fótum. Hin helgu tákn og sk aut kirkjunnar var rtnytt með öllu. Fiílk, sem drepið hafði verið með s^erðsh("ggum eða spjótstungi n>, lá hv^rvetiia utn kiikjuna, og fji'ildi S erðra nianna lá þar stynjandi og a-idvarparidi', en Kósakkarnir hirtu ekkert um miskunnar bænir þeirra, hddur tróðu ofan á hinum særðu mönnum og lömdu þá stundiim nieð sp irunum. Meðan á þessu slóð höfðu rómversk kaþólskir tnenn, er sjeð h "ifðu ófarir .jnla^a sinna, tlúið í átt- ina til ár þessar.r, sem áður er nm g-itð. Sjerstakur K6<akka fl kkur lairði þa af stað eptir þeim, veifaði spji'itum sínuin og sveiðum yíir höfð- um sjer og grenjaði svo háttsem hann g -t: „Drepið nautin." Kí-þrtlskir tn^nn gíítu ekKi snúið við, því að þft hefðu þeir fallið í beudui Kósakk- anna. Frjettaritarinn segir, að ymsir af fld:tamöi num hafi hnijj 8 niður af hræð-lu a leiðirmi, orr að K<í«; kkarnír hafi stungið þá með spjótum sírum um leið ol' þ^ir þi-itu fran hja. Nokkrir höfðu látið lífið á þann hátt. Þ 'gar komið var að ánni, stukku margir flrtttamenriirnir út í hana og reyndu að synda yfir um. Fjöldi þeirra drukknaði. Kósakkarnir stóðu ábakk- a i'im og hlÓLru oir gre'ijuðu, þi!i.ar hin'r hrrtnuðu um hjftlp. Þá sein el ki steyptu sjer I ána tóku Kósakkarnir höuduni, og fóru mt-ð þá aptur til þorpsins. Þar voru þeir í varðhaldi, sem náðst höfðu við kirkjnna. Yfir- voldin ljetu svo liúð-itiykja þa alla á torgi bæjarins. Konur sem karlar voru afklædd með öllu og voru lamin með hnútasvipum í vifurvist mikils mannfjölda. LÆKNAR ADM Mtm lækna yður; svo er því varið með AVEK's Sarsaparilla, þcgar hún er ti'kiu inn við veikindiim, sem stafa af óhreinu blóði; en t>ó að \æUn sje -ntt um AYKKs Sirsaparilla, eins og þusuntlir inanna geta vitnað, þá er ekki hægt að scgja, það inc(> sa-inl um önniir lyt, sem óhlutvandir verzl unarnienn kunna að rnæla nieð, og reyna að tleka yftu' með, eins og þau sjeu „alvej; eins góð eins og Ay-rs". Takið Ayers S.rsaparilla og ekkert nema Ayers, el hjer þnrflð blóohreinsandi tneðai, og 'ii munuð hufa gott af því til langfiama. Þetta uieðal hefur um n lega 5o ár hat't niikK'1 álit á sjer, og lœknaö tieiii nipnn eu nokk- urt annað lyf hefur g-it AYER-i Sars.- pirilla upprætir hvern snótt uf kirtlaveiki, sem að erfðnin hel'ur komið, ojr aðra blóð- sjúkdóma, og nvtur trausts almennints, eins og hún á skilið. Sarsaparilla „Jeg get ekki stillt mig um að láta í Ijó- fögnuð minn út af þeirri licilsnbót, seni jeg hef fengið við að neyta AYERS Sarsn- parilla. Jeg þjáðist af uýrnu siúkdónii hjei iim hil sex mániiði, tig hafði miklar þrautir í mjóliiyggnuni. Auk þe.s var líkiuni m nn þa'iinn graftrarbólum. MW batnaðl ekkert. af þeim me^öluiii.sem mjer voru ráðb'igð Jeg fór svo að taka AYEKS Sars iparllia, og á stiittum tíma voru þraut- irnai ha'ttar og útbrotin horfin. J*g ráð- legK hverjum unirum karlmanni eða konu sem þjáist af sjókdómnm, er stif> af ó- lireinu blóði, nð taka xYERS Sarsnp*rill«. hvað gamall, sem sjúkilómurinn kann að vera." — H. L. Jarmann, 33 William st., New Y'ork City. MDN LÆKNA YDUR. Búið til at Dr. J. C. Ayer & Co,. Lowell, Mass. Bartlagi í Iowa. The Home Buildíng and Savings Association ± Wixuxlpeg'. Forseti: M. Bull. Varaforseti P. C. McIxtyke, M. P. P. * Stjórnendur: \V. Drewry, Horack E. Ckawford, Alex. Black, R. J. Campbell, A. Frederickson, J. Y. Griefin, JamesStuart. Vanalegir lilutir. Diild A $1.20 á mánuði í 00 mánuði borgar fyrir einn hlut, $100.00, DiildB$0.60" » " 90 " " " " " $100.00. Deild C $0.40" " "114 " " " " " $100.00. Skrifstofur á horninu á. Priucess og McDcriuott strætuin. M. H. MILLER. RiVDSMADUR. Dayion heitir dálítið námaporp f Iovva, og þar fjekk nikið &. á mánu- dagskveldið. Tvö hundruð núma- menn frá. f>opínu Frazier, sem er 2 mílur frá Dayton, komu pangað til þess að láta pað með öllu hverfa úr aurjrsyn lifandi manna. Um 5 flr hef- ur veriðfjatid.->kapui mikill milli þess- ara þorpa, og handalöjrmál hefur opt átt sjer stað milli þorpsbúa. A mánu- dafjskveldið var haldinn dansleikur mikill í Dayton, ojr var þar saman kominn nser því lieluiingur þorpsbúa. Þegar dansinn stóð sem hæst, beyrð- ist afarmikill gaurafrangur, og svo þyrptist inn í danssalinn mikill fjöldi námamaiina frá Frazier. Dansfólkið hörfaði út úr salnum, karlmennirnir hröðuðu sjer heim til að ná í bissar sínar, og söfnuðust svo sama á torgi bæjarins til J ess að bera ráð sín saman um, hverni^; þeir fengju bezt rckið aðkomurnenn af höndum sjer. Logrefrlustjórinn í þorpinu reyndi með góðu að fa Fra- zier-menn til að hverfa heim aptur. Hann var skotinn til bana. tegar frjeítio um það barst á torgið, þutu fundarmenn þaðan til móts við komu- menn, og sl<5 þá f grimman bardajra. Vopnin voru hnífar og skammhissur. Bardaginn stóð hálfa klukkustund; cinn maður var bókstaflega skorinn í smástykki og 12 særðust, sumir hroða- lega. Morguninn eptir hurfu míima- mennirnir frá Frazier heim aptur, að undanteknum hjer uin bil 30 þcirra, sem eptir arðu. Þeir Ijetu allófrið- lega, og til þess að halda f hemilinn S þeim gekk sveit vopnaðra manna fram og aptur um göturnar allan daginn, þangað til um kl. 5, að 8 af leiðtog- um aðkomumanna voru teknir fastir. t>á lá við, að >>i:rdatri yröi af nfju, en þvf varð þó afstyrt. Svona stóð mál- ið, þegar siðustu frjettir komu ht-að sem kann nú að ge att sögulegt hjer eptir. Iiann gíiskalegan gpreitir spiett; enginn kann honuin veg að varua. Sjerðu' ekki laxinn leika f straumi, svo lífsjrlaðan eins og veiða má? eða sjerðu' ekki þessasilungs á, þars uiriðinn feiðast í öldu glaumi? Sjerðu' ekki geitina ganga ljetta ireigvæiilegt yfir kletta rið? Sauðurinn yengur við hennar hlið. Hver mundi vilja icyna þetta? Dau kunna' ekki neina hætlu' að hræðast, heimili þeirra' eru fjollin há; þau fæðitia sakja f j/ljfifrin grá, á göngu sinni þau trauðla mæðast. SjVrðu' ekki' í brekkunni grasið graena o^ (Jiillföirur blrtm af öllum lit h eyfast af golunnar þyðum þyt? Dar sje jeg fjóluna' ><g sóley væaa. Sjerðu' ekki að döggperlur deyjar.di glitra? dauðann þeim færir hin v^rmandi söl. Rennirðu auganu' af hól á hól, sjerðu blómknappa tárvota titra. Dað hefur verið stórkostleg steypa, nr storknuðu þessi gömlu fjöll ¦ ig þessi tröllslega hamra höll, sem himinninn er með skyjum að sveipa. Vjer þekkjum ei töluna af þúsund árum, er þessi fjíill hafa verið til, ruimin úr ginnunga reginhyl, er baða nú hofuð í himinsins bárutu. Bened'tki Pjeturtson. pægilcg ullar- stigvjel, jerso. yf- ii.shór, Vetliiig- ar og IlrinAnr uUjnr. Islendingur sæmdw. Eirikur Magnússon meistari S Cambridge hefur nylega verið gerður heiðursfjelfigi í akademíi uppfundu- ingamanna í Paris — „Academie ['arisienne des Inventeurs"— og hef- ur fengið fyrsta flokks heiðursskjal og stór-gullmedalíu þess fjelap;s fyrir tvær uppfundningar, bókhlOðu-hús, sem er eins og skrúfa í liígun, og liand fyrir bókhlöðuskrár, sem þegar er farið að nota i suinuui bókhlöóum. Klettafjöll. Sjeð hef jeg aldrei á ævi minni 4 einum stað svo mikið skraut. Að eyða hjer dögum er engin þraut og auðvelt að gera sjer glatt í sinni. Náttúran inndæluskrauti sigskryðir, skrúðinn er fagur um dal og hól, ijuðvefjar möttulinn gyllir sól. Klakann úr sfilunni þetta þíðir. Hvað sjerðu fegurra íi foldu, uiaður, en fjOllin þau arna' og þennan stað? Lypt þu.upp höfðinu, og hyjjgðu að; hugur þinn verðurþá frjáls og trlaður. Sjer þú, að leiptrandi lj(5sge;slans alda laugar með nákvæmni þennan tind? Svo speglar hann sfna mæru mvnd í uppsprettuvatninu kyrra, kalda. Sjerðu' ekki fossinn fríða þarna fleygja sjer o'aaf þessum klett; Hockey-skór sýna stórar umbcetur i nútíma skófatnrði, tilbúnir af bezta efni. Saumafiir sterkle3a og me,i jöfnu spori. A. G. MORGAN. 412 Main St. Mclntyre Block. Stgbalíii ^»tguvtusson flytur fólk milli Nýja íslands og Winni- peg á hvafa tíma sem er. ( Hefur betr útbúnað en nokkurn tíma hefur sjezt á brautinni áður. Fljótari flutningur en & nokkurn annan hátt, fram og aptur á fjórum dögum. Tjjklaðar sleði með þre öldum botni og ofn. Eins vel fer um farþegja eins og inni i htisum þeirra. Menn snúi sjer ttl kar.pmannanna Guðmundar Jónssonar og Stefáns Jónssonar á horni Koss og Isabcll, eða Mrs. Rebekku Johnson á Young St. Munroe, West & Mather Málafœrslumenn o. s. frv. Harris Block 194 MJarket Str. East, Winnipeg. vel |>ekktir meðal Islendinga, iafnaYi reiðu húnir til að taka að sjer mál þeirra, gera yrir i>á <amninijí o. s. fr». „T3oa.rd.iiig- - Housc" Helga Jóhannsdóttir, sem utn und- anfarin ár hefur haldið „Bourding- house" á Carey Str., er nú fluttað 570 Ross Ave. Hún selur, eins og fyrri, fæði og húsnæði með mjOg vægu verði; hefur ágætt hús og vel upp- hitað. ÍSLENZKUR LÆKNIR SaUdovsBOu. Park River,-------------fJ. f>itk,

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.