Lögberg - 27.01.1894, Blaðsíða 1

Lögberg - 27.01.1894, Blaðsíða 1
LóGBItRG er gefíð út hvern miSvikudag og laugardag af THE LÖGBERG PRINTING & PUBMSHTNG CO. Skrifstofa: Afgreiðsl jstofa: Prentsmiðja 148 Princsss Str., Winnipeg Man. Kostar $2,00 um árið (á íslandi 6 kr. borgist fyrirfram.—Einstök númer 6 cent. Löqbrro U puhlished everj Wedntidmy »ad Saturday by THE LÖGBERG PRINTING & PUBLISHINGCO at 148 Prinoesj Str., Winnlpeg Man. S utiscriplion price: $2,00 a year payable 'o advance. Single copiei 6 e. 7. Ai •• } Wiimipeg, Manitoba, laugardaginn 27. Janúar 1894. Nr. 6. FRJETTIR ÍANADA. Verndarfjelag prótestanta (Pró- testant Protective Association) í Can- ada er að halda f>ing þessa dagana í Hamilton. Til dæmis um ofstækis- andann í pvl fjelagi má geta pess, að ein grein í lögum þess ákveður, a*S útiloka alla kaþólska menn frá at- vinnu, þegar unnt sje að fá próte- stanta til að t&ka hana að sjer. Til- laga hefur komið fram á þinginu um að nema þessa grein úr lðgunum, og urðu um hana harðar umræður. Að lokurn var samþykkt, að hún skyldi standa óbreytt. Fjelagið er óþokkað mjog 1 Bandarikjunum, og er þegar farið að vernda það hjer nyrðra með- al verulega frjálslyndra manna. En afarmikið hefur það samt útbreiðst á síðasta ári. Fyrir ári síðan voru i fjelaginu 96 stúkur með 10,000 fje- lagsmönnum. Nú eru stökurnar orðn- ar 439 og tala fjelasmanna 50,000. Fjelagið b/st við að ráða yfir allt að þriðjung atkvæða við Ontariokosn- ingarnar, sem fram eiga að fara á næsta stimri. E>að er andstætt Mo- wats-stjórninni fyrir þá sök, að hún gefi of ínörgura kaþólskum mönnum atvinnu, og hefur þó verið s/nt og sannað, að tiltölulega eptir fólksfjolda eru öllu færri kaþólskir menn i þjón- ustu hennar on prótestantar. Fyrir Nova Scotia þinginu hefur lcgið frumvarp um að veita konum pólitiskan atkvæðisrjett. Frumvarp- ið hefur verið fellt á þann hátt að úrslitum þess hefur verið frestað um þrjá mánuði. Deilur, sem fyrirfarandi hafa átt sjer stað milli þeirramanna, erhreinsa steinoliu í Canada og þeirra er selja hana i smákaupum, s/na, að hreins- unarmennirnir eru verndaðir með tolli, sem nemur 200 af hndr. Mrs. Foster, kona fjármálaráð- herrans i Ottawa hafði skiiið við fyrri mann sinn á lOglegan hitt i Banda- ríkjunum áður en hún giptist nítver- andi eiginmanni sinum. Hún er gáf- uð kona og áður en hún gipMst Mr. Foster kvað raikið að henni í bind- indisfjelagi kristinna kvenna (W.C.T. U.). En Stanley lávarður og frú hans voru svo ströng i siðferðiskröfunum, að þau buðu henni aldrei í veizlu, af því að hún var fráskilin kona. Aber- deen lávarður og hans kona <ru ekki eins ströng, því að þau buðu konunni nö í mánuðinum, og er það i fyrsta sinni, sem henni hefur veitztsá heiður að borða við landstjórans borð. ÍTLÖND. Sagt er, að nu sjeu loksins að komast á sættir til fulls og alls milli Vilhjálms Þýzkalandskeisara Jg Bis- marcks. Khedivinn á Egiptalandi er far- inn að gerast Bretum svo örðugur, að brezka stjórnin er að auka lið sitt þar, og ætlar að sögn að koma honum mjög afdráttarlaust í skilning um það, að Englendingar ætli sjcr að hafa töglin og hagldirnar þar í landi fram- vegis eins og að undanförnu. B.VNDARIKIN. YVilsons-frumvarpinu miðar nú vel áfram í fulltrúadeild congressins, og halda demókratar vel saman og standavið sinar verzlunarfrelsis kenn- ino-ar. A miðvikudao-inn fóru fram umræður og atkvæðagreiðsla um jarð- yrkjuverkfæri, og urðu árangurslaus- ar allar tilraunir, scm gerðar voru til að halda tollinum á þeim vöruin. Atta af níu vitfirringum i spítala einum í lowa brunnu i hel á þriðju- daginn, í bylnum, sem þá kom. Eng- ir þeirra höfðu n<5g vit á að forða sjer; en suniir voru lokaðir inni i klefum, og hefðu ekki getað forðað sjer, þótt þeir hefðu verið með fullu ráði. Eptir mjög mikla vaf ninga fengu þeir hnefleikamennirnir Mitcbell frá Englandi og Corbett frá Californiu, sem hvor um sig eru frægastir áfloga- hundar í sínu landi, að berjast I Jack- sonville í Florida á fimmtudaginn var. Bardaginn var leyfðuraf borgarstjórn- inni þar, en bannaður af ríkisstjóra, og var haldið að hann mundi láta her- sveit framfylgja banni sinu. £>ó varð ekki af þvf. Corbett vann sigur, þegar er leikurinn var n/byrjaður. ári, og er það 21,974 mönnum færra en 1892. Til Ástraliu fluttu frá brezku eyjunum 11,470 siðasta ár, en 16,- 152 árið áður. En fólksflutningarnir til Suður Afríku hafa aukizt; 11,641 fluttu þanjjað 1892, en 16,152 siðasta ar. Alls hafa flutt frá brezku eyjun- um á siðasta ári 307,750, og er það 13,647 mönnum færra en árið á und- an. Þegar nákvæmara er gætt að innflutningunum til Canada, kemur það í Ijós, að hjer um bil helmingur innflytjendanna hefur ekki verið frá brezku eyjunum, heldur að eins lagt út á Atlantshafið frá brezkum höfnum. Tala enskra innflytjenda hefur aukizt um hjer um bil 1600, en aptur hafa skozkir og írskir innflytjendur verið í við færri en árið á undan. Alls komu á árinu til Canada 24,759 brezkir menn, en fra öðrum þjóðum 25,612. Sji) áttundu partar af brezku innflytj- endunum voru Englendingar. Cherry Pectoral hefnr engan sinn jafhinga að lina kvalir or lækna til fulls KVEF. HOSTA, HÆ8I, ROMLEYSI, BARNAVKIKI, HÁL8SÁK- INDI, "ASTHMA", BRONCHITI8, La GBIPPE og anhanlasleika í hálsi oglung- um. f)að er það alþektasta hostameðal sem til er, ágætis læknar ráðleggja þaö og og það er uppáhalds meðal söngmanna, leikanda presta og kennara. Það losar fyrir brjóstinu á manni, bœtir hóstaog gef- ur hvíld. 41 Sons. Frönsk saga. Afarkuldi með blindbyl kom skyndilega upp úr vorbliðu um allt miðbik Bandarikjanna á þriðjudag- inn, og jafnvel suðri í Texas frusu gripir í hel. Þess var getið I síðasta blaði, að Ottawastjórnin hefði ekki synjað skólalogum Terrítóríannastaðfesting- ar, en þessu samþykki, sem stjórnin hefur að nafninu til gefið lögunum, fylgir sú viðbót, eptir því sem nú kemur upp úr dúrnum, að hún skorar á stjórn Territórianna að breyta þeim atriðutn í lögunum, sem kafólskir menn eru óánægðir með. Sumir vin- ir stjórnarinnar eru mjög hræddir við þá áskorun, halda að Ontario-menn, scm um þessar mundir eru almennt svo mótsnúnir kaþólskum mönnnm, muni líta svo é, scm þctta sje tilraun til að kúga Territóría-stjórnina, og að það muni verða til að draga enn meira en áður úr vinsældum Thompsons- stjórnarinnar. Utanrikismálanefndfulltrúadeild- arinnar i congressinum hefurlagt fyr- ir deildina tillögu til þingsályktunar viðvíkjandi Hawaii-málinu í þá átt, að þinTÍð fordæmi það tiltæki fyrrver- andi Bandaríkja sendiherrans á eyj- unum að hjálpa til að velta úr völd- nm löglegri stj órn þar í janúar í fyrra oc nota til þess sjólið Bandarikjanna, og setja stjórn á stokkana A eyjunum gagnstætt vilja almennings. Jafn- framt er og í þingsályktunar tillög- unni yfirl/sing um það, að deildin líti á málið eins og forseti Bandaríkjanna, og að afskipti annara þjóða af málum eyjanna verði ekki, ef til þeirra komi, látin hlutlaus af Bandaríkjastjórn, með þvi að fólkið þar eigi að hafa fullt frelsi til að taka hverja þá stjórn- arstefnu, sem því s/nist. Niðurl. „Þetta er dálaglegt! Jeg sagði yður, að jeg skyld i flytja yður hing- að en ekki bíða eptir yður, og þjer gangið að þeim skilmálum. Pjer skipið mjer jafnvel að fl^ta mjer, og þegar við komum hingað, skjótizt þjer burt eins og Zebrad^r, borgið mjer ekkert og kailið til mín að bíða. Detta gengur ekki, skal jeg segja yður, og jeg meina það sem jeg segi. (")nnur leiðin þýðir önlkur leið- in, og ekkert annað. Hranið þjer yður, borgari góður. Jeg skkl ekki gera neitt númer út af þessu, ef yður þykir það lakara, en jeg vil fá min 30 sous, og það íljótt!" Agenor skilur ekkert, en stóri maðurinn hefur stungið hendinni nið- ur i alla vasa sína, og svo hefur hann snúið þeim um, án þess nokkur syni- legur árangur verði af þvf; svo fer hann að verða bleikrauður I framan, þar næst hvitur, svo lifrauður, svo fjólublár, og að lokum fer að koma græn slikja íi andlitiö á honum. ,.Jeg hef — gleymt — vasabók- inni —minni." „l>að er gamalt hrekkjabragð," grenjar ökumaðuriun, „en þjer getið sagt lögregludómaranum það. .Dað er ekki til neins að segja mjer það," og hann fer að þrífa I handlegginn á vesalings manninum, sem er rjett að því kominn að fá slag, og gefur sig á vald hans i auðmy'kt. En Agenor, sem nú syndist vera farinn að ganga fjöl- skyldunni í forsjónar stað, fjekk öku- manninn uppliæð þá er hann krafðist, og sagði honum að fara svo. „Lofið þjer mjer,"_ sagði ungi maðurinn með einstakri kurteisi við hr. ChapouJot. Hann hafði að eins styrk til að stynja þessu upp: „Auðvitað, kæri herra, með á- nægju, en i öllum bænum borgið þjer Fólksflutningar frá brezku eyjununi. Canada og Suður Afríka eru einu löndin, sem fengið hafa fleiri innflytjendur frá Stórbretalandi síð- astliðið ár, en árið þar á undan. Inn- flytjendur til Canada frá brezkum hofnum voru 50,371 á síðasta ári, 8505 mönnum fleira en árið 1802. I>ar á. móti liefur dregið úr fólks flutningum frá bre/.ku eyjunum til Bandaríkjanna. t>angað fluttu frá þeim eyjum 213,247 manns á siðasta, Clierry Pectoral brúkað við tæringu þegar hún er að liyrja gerir það að >reikin ferekkilengra og jafn- vel þó veikin sje komin á hæsta stig, þá lit.ar það hóstann og gefur endurnæraiidi svefn. Það er gott á bragðið, þarf litiðVð taka af því í einu. og kemur ekki í bága við meltinguna nje ónnur næringarefni. Sem hjálp í viðlönum er það ómi'isandi og Aycrs Cherry Pectoral ætsi að veraí hverju húsi. „Þar jeg hef brúkað Ayer's Cherry Pectoral i mörg ár í húsi mínu, þá get jeg 3 e^ góðri samvizku mælt með því, við öllum veikindum sera sagt er að það bœti. Jeg sel cin.ægt meira og meira af því og skiptiivinir míuir halda það sje ekkert sem jafnist á við sem hósta meðal". S. W. Pnrent, Queensbury, N. N.-' hvern, sem nennir að hlusta á hann: „Fjölskyldufeður ættu aldrei að taka neitt til láns; það verður þeim of dyrt. Jeg skuldaði einu sinni 41 sous, og til þess að komast úr þeirri skuld varð jeg ekki að eins að gefa dóttur mína, heldur 80,000 franka í heimanfylgju." íbúðarhús það sem Cornelius Vanderbilt er ny-búinn að láta reisa handa sjer i New York er skrautlcg- asta og dyrasta privathús í heiminum; það hefur kostað um 5 milliónir doll- ara. Mindirnar á veggjunum i dans- salnum einum hafa kostað ^200.000. í húsinu eru um 100 herbergi. Clierry Pectoral ¦— í Porto Alegre I Brazilfu er ný- dáinn morðingi nokkur, Jósep Ramos að nafni, sem eflaust hefur ekki Att marga sina lika. Hann hafði setið 30 ár i betrunarhúsinu og verið dæmdur til æfilangrar þrælkunar, af þvi að hann hafði búið til pylsur, sem voru fylltar mannakjöti. Hafði hann alls myrt 16 menn, á þann hitt, að hann lokkaði þá inn i söiubúð sínn, slíitraði þeim þar, og bjó svo til pylsur úr kjötinu. honum ekki nema 25 sous — ekki einn skilding fram yfir það." Gamli Chapoulot, sem rjett áður gat ekkert I því skilið,að menn skyldu ekki ævinnlega hafa á sjer 30 centim til þess að borga fyrir sig í sporvagni, kannaðist nú við það, að hann taki því með miklutn þijkkum, að honum sjeu lánuð 30 sous til þess að fá misk- unnarlausan ök.imann til að halda sjer satnan. Þess vegna fór svo, þrátt fyrir þær margbreytilegu og óvenjulegu geðshræringar, sem hann hafði komizt í rjett áður, að hann sagði við Agenor með næstum því blíðlegu brosi: „Herra — hr. Baluchot, held jeg þjer heitið. J>r|átíu og fimm — það verða 41 sous, sem jeg skulda yður. Ef þjer viijið gera mjer þá ánægju að borða hjá mjer i kveld, þá skal jeg borga yður þetta lítilræði. Kaup- menn kunna ekki vel gijmlum skuld- um — og auk þess er þvi svo varið, að stuttir reikningar gera menn að góðum vinum." Einum fjórða stundar slðar ]jet Geirþrúður aukadisk a borðið. Hann er enn látinn á borðið á hverjum degi, því að í næsta manuði var lyst moð beim fröken Charlottu og hr. Ao-enor. Og Chapoulet gamli segir enn við Ríkisskuldir Frakka eru nú orðn- ar 23 miljarðar i krónum, þ. e. 23 þíis- und miljónir króna. l>ær hafa aukizt um mcira en 14 miljarða & rumuin 20 árum. t>ær voru 9^ miljarð 1869, á undan ófriðnum við Þjóöverjx, og þótti mikið þá. Skömmu eptir ófrið- inn voru þær komnar upp í 16 mil- jarða. Einfaldir ársvextir eða 4. prc, af rikisskuldum Frakka nú eru 920 milj. kr. Með þeim árstekjum ölhim sem landssjóður íslands hefur nú, þyrfti hann rjett 1600 ár til þess að Ijúka eins Ars vöxtum af ríkiss uld- um Frakka! Frakkneskur efnafræðingur hef- ur komizt upp á að bræða við eins og málm. Smiðisgripir ítr bræddum við eiga að þola betur hita, kulda og raka en það sem smfðað er úr venjulegum við óbræddum. t>að á að rera sama, hvaða viðartegund brædd er; hinn bræddi viður verður alveg eins úr þvi öllu. Bftizt er við, að þessi uppgöt- van muni valda mikilli umbylting { ýmsu trjcsmiði. Rafurmagnri.ækxiííga stofnun. Prófessor W. Bergman læknar með rafurmagni og nuddi. Til ráð- færslu er Dr. D'Eschabault ein sjer- stOk grein Professorsins er hð nema burtu ^ms l^ti, á andliti, hálsi, hand- leggjum og öðrum likamspörtum, svo sem móðurmerki, hár, hrukkur, frekn- ur o. fl. Kvennfólk ætti að reyna hann. Telephone 557. The Home Building and Savings Assoeiation X "W: Forseti: M. Bull. Varaforseti P. C. McIntykk, M. P. P. Stjórncndur: K. W. Drewry, Horace E. Crawtord, Ai.kx. Bi.ack, K. J. Cami'uell, A. Frederickson, J. Y. Griekin, James Stuart. Vanalcgir hlutir. Deild A $1.20 á mánuði i 60 milnuði borgar fyrir einn hlut, |100.(X>, Deild B $0.60" M " 90 " " " " " *100.00. Deild C $0.40" « " 114 " « « " " $100.00. Skrlfstofur a liorninu a Princcss ost McDcrmott strætum. M. H. MILLER. KÁDSMADUR. Munpoe, West & Mather Mdlafœr8lumenn o. «. frv. Harkis Block 194 Market Str. East, Winnipeg. Vel hekktir meBal íslendinga, jafnan reiöu; búnir til að taka a8 tjer mál þeirra, gera yrir \>& samninga o. i. frv. Tannlæknar. Tennur fylltar og dregnar út án sárs auka. Fyrir að draga út tönn 0,50. Fyrir að fylla tönn $1,00. OLAEKE <Sc BTJSH. 527 Mai* Sl,

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.