Lögberg - 31.01.1894, Blaðsíða 1

Lögberg - 31.01.1894, Blaðsíða 1
LögbíRG ef gefiö út hvern miSvikudag og laugardag af THB LÖGBERG PRINTING & PUBLISHING CO. Skrifstofa: Afgreiðsl jstofa: Prentsmiðja 148 Prinoess Str., Winnipeg Man. Kostar $2,0O um árið (á íslandi 6 kr. borgist fyrirfram.—Einstök númer 5 cent. LógbRrg is poMi*hed every Wednesday afid baiiiitíay t>y TllE LÖGRf.RG PRINTING & POBLISHING CO at 148 Princess Str., Winnipeg*"Man. S ubscripttoo price: $2,00 a yeat payable 'n advance. Single copies 5 c. 7. Ar. }¦ 'ÆFINTYRI Wiimipcg, Manitoba, miðvikudngiim 31. Janúar 1894. í JVr. 7. * * GÖNGUFÖR" Laugabdaginn 8. FEBK, FlMMTUDAGINN 8. FEHR., °g LaugabdAGÍNN 10. EEiui. næstk. verður leikið í Unity Hall (horni McWiííiam og Nena Str.) "Æfintyri íl gönguíör" eptir C. Hostrup. Aðgönguniiðar fyrir alla þessa daga fást í búð Mr. Árna Friðrikssonar, 611 og 613 Ross Ave, og kosta 35c. fyrir fullorðna, og 20c. fyrir börn (innan 12 ára). Nákvæml. á slaginu kl. 8 e. h. verð- ur byrjað að leika. Ácætur hljóðfæraleikenda-tlokkur. Ný falleg leiktjöld. 22 söngvar í leiknum. FRJETTIR CANADA. Þrælasala hefur komizt upp i norðurhlutafylkisinsBritishColumbia. Hvltir menn kaupa þar Indíána-konur I stórkaupum. Meðal annars vita menn um eina stúlku, kynblending, sem orðlðgð er fyrir fegurð sína; hún var keypt fyrir $150. Yfirvöldin ætla að skerast í leikinn. Hraðfrjett frá Vancouver varar atvinnulausa menn við að leita til British Columbia um þessar mundir, með þvl að menn hafi fullt 1 fangi með að halda lífinu i peim atvinnulausum mönnum, sem þegar sjeu þangað komnir. Eins eru menn varaðir við að fara til Californiu, þótt frjettir komi um að þar megi fá vinnu. Það kvað vera gersamlega tilhæfulaust. Itlond. Frá Persíu hefur komið sú frjett, að ljómandi fallegur bær þar í landi, Kuchan, með 20,000 íbúum, hafi ný- lega torttmzt með öllu í jarðskjálpta. Tólf þúsundir manna misstu lífið; þar af höfðu tíu þúsund lík fundizt, þeg- ar menn vissu síðast til. mánudagsnóttina, kveiktu þar I skjöl- um, og brann mikið af þeim. Hvað föntunum hefur gengið til þess, vita menn ekki, og ekki hefur komizt upp, að þeir hafi tekið neitt með sjer, sem hefði getað orðið þeim að nokkru gagni. BANDARIKIN. í bæjum skammt fyrir sunnan landamærin, Grand Forks, Crookston og Grafton, gengur hræðileg s/ki, sem menn halda sje taugaveiki. í Grand Forks, sem hefur 5,000 íbúa, höfðu 2,000 lagzt um síðustu helgi, og margir deyja með hverjum deg- inum. Bismarck sættist við Vilhjálm Þý zkalandskeisara á fostudaginn, kom bá til Berlínar í fyrsta sinni eptir að hann var settur frá embætti hjer um arið. Mjög mikið var um d/rðir, bæði þcgar hann lagði af stað frá Fried- richsruhe, og eins þegar hann kom til Berlínar. Flest húsin, sem leið hans lá fram hjá i Berlín, frá járnbrautar- stöðvunum til keisarahallarinnar, voru skreytt. Kptir síðustu fregnum frá Brazi- Hu hefur uppreistarmönnum þar gengið betur en stjórnarliðinu um tíma. Fyrir congress Bandaríkjanna hefur af fulltrúa einum frá Californíu verið lagt lagafrumvarp um að leggja sjerstakan skatt á allar landeignir, samkvæmt kenningum Henry Georges an alls tillits til hvort miklareðaeng- ar umbætur hafa verið á löndunum gerðar. jeg leyfa mjer að lysayfir því, að jeg sagði þar ekkert nema það sem jcg hef áður sagt, bæði á safnaðarfundum og á prenti, þar som um Hk atriði lief- ur verið að ræða. Stefnu kirkjufje- lagsins, eins og hún liefur verið og mun að líkindum verða, var þar ná- kvæmlega fylgt. Það er að vísu dá- litill sannlcikur til grundvallar fyrir flestum atriðum greinarinnar. En þau eru misskilin og rangfærð af höfund- inum, annaðhvortaf ásetningi eða eiu- feldni, eins og þeir, er á fundinum voru, bezt geta borið um. Að öðru leyti finn jeg ekkí ástæðu til að svara Þorl. Þorfinnssyni. p. t. Winnipeg, 30. jan. 1804. F. J. Bcrgmann. Fanti nokkrum, Jóni Dalton, sem ætlaði að ræna járnbrautarlest í Suður Dakota hjer 5 dögunum, tókst illa með fyrirætlan sína. Hann faldi sig í útstoppuðum buffalo, sem hann ljet senda með lestinni, tók svo annað augað úr hausnum á dyrinu, stakk þar út skammbissu og miðaði á mann er átti að gæta peninga, sem í vagn- inum voru. En gæzluinaðurinn vatt sjer við, stokk á bak vísundinum, og ljet hryggurinn undan, svo að gæzlu- maðurinn sat ofan á ræningjanum alla leið til næstu járnbrautarstOðva, og þar var fanturinn fenginn yfirvöld- unum i hendur. Það voru $50,000, sem hann ætlaði að ná í. Hann átti augsynilega einhverja lagsbræður, en ekki hefur tekizt að ná í þá. Lítil viðbót. Innbrotsþjófar fóru inn i hús Banda rikjasendisveitarinnar á í Kómaborg í brjefi, sem Mr. Jón Ólafsson að Brú í Argylenýlendunni ritar oss 24. þ.< m., brjefi, sem vjer fengum ekki fyrr en siðasta blað vort var prentað, kemst hann að orði á þessa leið: „Jeg hef fundið til þess síðan jeg sendi yð- ur greinina um ástandið f Argyle- byggð, að mjer láðist að taka pað nægilega sk/rt fram, að þrátt fyrir það að bændur eru sjálfir að miklu leyti sinnar eigin ógæfu smiðir, þá hafa skuldir ekkert farið vaxandi árið sem leið, og menn lifa, eins og áður, við svo mikið og gott bjargræði, sem hver er lyntur til að veita sjer. Basl- ið, sem svo mikið er um talað, er eðli- leg afleiðing hinna víðtæku verzlunar og fjárm&lahapta, sem valda þvi, að ráðsmenn lánsfjelaganna hafa neyðst til að hrópa hærra og áfergilegar eptir skuldum sínum nú, en nokkru sinni áður, og það varð bændum, sem yfir höfuð að tala hafa sterka lOngun til að verða skilvisir menn, því til- finnanlegra, sem þeir höfðu ekki átt slíku að venjast; því að það má segja lánsfjelogunum til hróss, að þau hafa ávallt farið mjög hægt og vægilega í krofur sínar, þegar þau hafa sjeð gðð- an vilja & aðra hlið en erviðleikana á hina". Enda þótt þessi litla viðbót við hina merkilegu og óhlutdrægu grein Mr. J. Ó. væri rituð I prívatbrjefi til vor, álítum vjer rjett að lofa almenn- ingi að sjíi hana. Spiirningar og svör, Sp. Er ckki orðið „mæðui" fleirtala af „móðir"? Getur það ver- ið fleirtala af orðinu „mæða" (mót- læti)? Sv. „Mæður" cr fleirtala af „mððir". Orðið „mæða" hefur enga fleirtölu. Kynlegur íarbegi. Kptir Edward Heins. UR BÆNUM -OG- GRENDINNI. Munið eptir að borga Lög-berg. 5TFIBLÝSING. í tilefni af grein nokkurri í Hkr. eptir Þorlak Þorfinnsson um fund einn sem haldinn var á Hallson í haust, vil Þegar jeg var að búa böggla- duggu mína, „Hermione", til þess að sigla henni frá Liverpool til New York, var jeg varaður við að taka ekki sem farþoga Maríu nokkra Youngson, konu, sem hafði drepið á eitri mann sinn, meðan hún var að hjúkra honum sjúkum, tekið alla þá peninga hans og dyrgripi, sem hún hafði getað náð í, og svo strokið. Menn hjcldu, að hún mundi reyna að komast í burt af Englandi & einhverju skipi - helzt til Ameríku, því að hún átti vini þar — og þess vegna gætti jeg vandlega að farþegjunum, sem voru 8 að tOlu, og voru fluttir á bíit fram í skip mitt. Þegar ]>e;r komu upp á þilfarið, þótti mjer vænt um að sjá, að enginn þeirra líktist því sem Mrs. Youngson hafði verið lyst fyrir mjer. Mjer var sagt, að hún væri fjómandi fríð kona, meira en 35 ára gömul, uni 5 fet og (5 þuml. á hæð og mjog grönn, með inóloitt híir, dökk augu og skæran hðrundslit. Hún hafði fæðst erlendis og menntazt þar, en faðir hennar hafði verið Englend- ingur, og leikari í hjáverkum sínum, og frá honum hafði hdn erft merki- legan hæfileika til að blekkja menn. Tvær af konum þeim sem tóku sjer far með skipi minu og komu nú út á það voru giptar konur og dðkkar á brún ogr brá;svo komu o<t tvær uno-- ar stúlkur, hjor um bil 21 árs gamlar. Onnur þeirra hjet Miss Lorton og var ólagleg og gildvaxinn; hin hjet Miss Merwin; liún var há og grönn, virtist að minnsta kosti vera fimm fet og niu þumlungar, og hef jeg aldrei sjeð jafn-sakleysislegt og barna legt andlit á fullorðinni konu. Hún hafði móleitt hár og augu, lítið barnslegt andlit, og sljettar, rjóðar kinnar, sem allt af voru spjekoppar i. Hún lypti ofurlítið upp síða pilsinu, og þá sáum við að hfin hafði ekki'á fótunum venjulega skó nje stígvjel, heldur útsaumaða sólalausa skó íir einhverju mjúku leðri, og heyrðist ekkert til hennar, þegar hún gekk. Siðar heyrðum við, að hún væri í þessutn skóm, af því að hún hefði ny- lega meitt sig i fætinum, og þyldi ekki hart leður. Meira. Sjera Friðrik J. Bargmaun fór ofan lil Selkirk á Iaugardaginn og prjedikaði þar a sunnudaginn. Mrs. W. II. Paulson, sem mjög lengi hefur vcrið hættulega veik, er nú í nokkrum Hptnrbata. Mrs. Þórunn Johnson frá Hallson, N. D., kora hingað til bæjarins á laugardaginn og dvelur um tíma hjá W. H. Paulson. Mr. Bjiirn Th. Björnson frá Moun- tain, N. 1)., kom hingað til bæjarins á laugardnojinn tg tekur þessa dag- ana við framkvænidarstjórn fvrir blað vort. Mr. Friðjón Friðrikssoa frá Glen- boro kom hingað til bæjarins í fyrra- dag til þess að sækja skólaneftidar- fung kirkjufjelagsins, sem haldinn var á mánndsgskveldið. Lík hjer um bil 28 ára gamals manns fannst helfrosið nálægt Whito- moutli á sunnuda<rinn. Maöurinn hafði auðsjáanlega verið brj.'ilaður, hafði klætt sig íi fötunum uti á ber- svæði. Gott fyrir íslendinga. — Nyupp- fundin sort af Kaffibasti, sem reynist margfalt drygri og smekkbetri og litarfallegri en nokkur önnur Jiokkt tegund, er nú fáanlegí verzlun Gunn- laugs Jóhannssotiar 405 Ross Ave. Vjer leyfum oss að vekja athygli Islenzkra Winnipegmanna á auglys- ingunni um leikinn, sem fram á að fara í húsi Unítaraá laugardagskveld- ið komur og á fi.i.mtudagskveldið og latigardagskveldið í næstu viku. Svo framarloga sem leikeudurnir verði ekki kvefaði1-, nje noin önnur ÓhÖpp vilji til, trúum vjer ekki Oðru eu mönnum muni þykja skemmtunin góð. Að minnsta koati hofur töluvert verið fyrir þvi haft, að láta hana verða sem myndarlegasta. að eins fáeinar konur, sem svona miklu hafa gotað áorkað. Söfniiður- inn er kvennfjelagi þessu mjög þakk- látur cins og við er að búast. Enda or gjOf þessi konuaum til stórmikils sóma. í tilefni af smágrein þeirri i sið- asta blaði, sem tekin var eptir Free Press, um stúlkur, cr hefðu snúið sjer til innflutningastjórans, Mr. Bennctts, til þess að spyrja sig fyrir um vistir, tilkynnir Mr. Baldwinson, íslenzki innflutningastjtirinn, oss, að eptirspurn eptir vinnukonum sje cnn allmikil. Síðan utn nýár hafa 10 stíilkur loitað til innflutninga-stofu I )ominion-stjórn- arinnar hjer í bænum til að biðja um að sjer væri bent á vistir; þar af voru 9 þ/zkar og cin di>nsk. En að hinu loytinu hefur komið á samti tíma beiðni frá meira cn 20 heimilum uir. stúlkur, og h»ífnr Jioirri eptirspurn ekki orðið fullnicgt að Ollu loyti. Eruð þjer að hugsa um að læra hraðritun? Ef svo er, þá athugið að Western Shorthand Univorsity 324 Main St. Winnipog Man. heldur bæði kveld og dagskóla, og þjor getið gfengið á þann skóla nær sem or. Sktili þessi l<entiir einnig enska mál- fræði, stöfun lestur, og skript. Ilan n gerir sjer einkuui annt um að aífa lærisveinaskrifstofu stOrfum. Kennsla svo ódyr að hver sem vill læra getur notið hennar. PVtið nakvæmari upply'singar á skólanuin 324 Alain St.. hjív H. C. Lunder Skólastjdra. Mr. H. G. Oddson hefur nýloga eignazt skemmtilegt hljóðfæri, hörpu, og mun enginn Veslnr-íslendingur liafa fyrr eignazt samskonar hljóðfæii, og fáir heyrt til þess. Harpan er allt að C) fetuin á hæð, svört o ; gyllt og tnjög falleg. Hún tekur yfir () okt- Ovur með tilheyrandi hækkandi og lækkandi merkjum, svo loika míí. á hana venjulega músík, sem ætluð er fyrir piano. Harpan er ágæt bæði sem sólo-hljóðfæri og oins til að spila undir með Oðrum hljóðfærum, og er henni viðbrugðið fyrir sinn sæta hljóin. Ekki er hægt að fá góða hörpu hjor fyrir uiitina en 1500, on Mr. Oddson pantaði sína frá Englandi og fjekk hana þar fyrir tölvert minna verð. Vjer óskum lionum og tilvon- andi áheyreii'um hans til lukku. Guðmundur Guðmundsson dáinn 2'2. nóv. 1S93 í (jaröarb),gg6 í N. I). Kvennfjelagið á Eyford N. I )ak. hefur ' nylega glatt sOfnuðinn með mjög myndarlegri gjöf. Það keypti ljómandi falleg kirkjusæti handa kirkjunni og Ijet sotja þau í hana nú fyrir skemmstu; sOfnuðurinn liafði aö- ur orðið að láta sjer lynda trjebekki eina. Hin nyju kirkjusæti kostuðu um $150 dollars og eru eins vimduð Og sæti í inOrguin skrautloguni bæj- arkirkjum. Kvennfjclagl þetta er bæði ungt og œög fámeafit. Það eru Nú ertu búinn út að vinna daginn og endað lífsins staríið þitt. E>ín lífsins sól er sign niðr í æginn og sorgarskuggi vefst um hjarta mitt. Því hjá mjer vakna minningar svo margar, minningar um kærleiksverkin þín. Þú varst svo mörgum mr.nninum til bjargar, og mjer þú varst sem væri' eg dóttir þín. EE nokkrum hlotnast hjer sá lifsins gróði, scm hefur gildi bak við gröf, jeg þá er viss um, þu hefur, vinur * g*J^'> af þeirri mikið eignazt gji>f. Þú varst svo trúr að vinna kærloiks störfin, og vannst svo mikið, vannst svo Iang- an dag, Og vissir æ, crallra most var þörlin, hve átti að gloðja', hjálpa og faera' í lag. t>ú ert nú bi'iinn út að vinna dar/inn Og út að taka launin þín. Við þekkjum ekkert þín meginn við sæiim, sem þreyjum hjer moð takmarkaða syn. En líklegt er og Ijúft er því að trúa, að lífsreikningur ófullgerður bjer hann ekki muni í maurinn Ienda' og fúa, 011 111 uni flytjast yfir um, sem vjer. P. E.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.