Lögberg - 25.01.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 25.01.1900, Blaðsíða 1
Lögbkro er eefi" tít hvern fimmturlag af Thk Logberg Printing & Purlish- ING Co., að 309)4 Elgin Ave., Winni- peg, Manitoba. — Kostar $2.0 um árið (á tslandi 6 kr.). Borgist fyrirfram.— Eeinstök númcr 5 cent. Ímmt%. Lögbkro is puHished every Thursday by THR LÖGBERO PRINTING & PUBLJSH ING Co., at 309^ E'gin Ave., Wnni- peg, Manitoba,—Subscription pricrc $2.00 per year, payable in advance.—Sinjle copies i cents. 13. AR. Winnipeg, Man., flmmtudaginn 25. januar 1900. NR. 3. THE •• HOME LlFE ASSOCIATION OF CANADA- (IncorporatTl by Special Act of Dominion Parliament). Hon. R. HARCOURT, A. J. PATTISON, Esq. Piesident. General -Manager. iii.rii(iK«iii $1.000,000. Yfir fiögur hundruð þúsund dollars af hlutabi éfum HomeLifefé" lagsins hafa leiðandi verzlunarmi'nn og |«eningamenn í Manitoba og Norðvesturlandinu keypt, Homk Like hefur þes vegna meiri styrk og fylgi í Manitoba og Noiövesturlandinu heldur en nokkuit amiað lifsa- byrgðar-félag. I,íf^iibvi*!r(la'"-,ikírlelnt Home Life félassi s eru Alitin, af öllnm er sja l'au ao vera hi'") fullkomnanta ábyrgðar-fyriikon ulan er nokkru sinni hefxirboðist. Þau eru sýkit prentuð, auðskilin og laus við oll tví- rs»ð orö. Dán'rkvöfur borgaðar samstundis og sannanir um dauðsföllin hafa borist félaginu. Þau eru ómótinælanleg eftir eitt ár. Oll skirteini félagsins h»fa akveðið peninga-veiðmæti oftir 3 ar og er lanað út a þau með betri sk.lmálum en uokkuit annað lífsábyrgðar- Leitið upplýsinga um félagið og þess ýmislega fyrirkomnlag hjá Eða W. H. WHITE, ARNA EGGERTSON, Geneual Agent. Manaoer. McIntyre Bl., WINNIPEG, MAN. P. 0. Box 245. Frjettir. CANADA. Adolphe Martin ritstj. blaðsins ,.L° Journal", 1 Montreal, varð bráðkvadd ur 1 fyrradasr.________________ íbúatala Toronto borgar, 1 Ot ario fylki, nr nú Ulin að vera 261 081 ÁnO 1872 voru Ibúar Toronto liÖ- ugar 72 000. Um 12 000 s^níshorn af Cansda- m&lmum hafa ná verið send til Parts ar-syninjjrarinnar, par a meðal um 40, 000 dollara virði af gulli. Við tilnefnÍDSfar pingmannaefna, við aukakosningar til sambat dé-pings stðastl. fimtudajr, naðu fjórit stuðn iagsmenn Liurier-stjórnarionar kosn ingu nn5tmælalau8t eystra. 1 dn? fara fram kosoÍDgar 1 htnum prernur kjOrdæmanum, par & meðal hér 1 Winnipeg. RANIi&RtklN. L;ð Bandarikj imnua & Philipp ine-eyjunum tók r y"lega bseinn Santa Oruz, er uppreistarmenn h»fa haft á valdi SÍnu, og var bserinn pvjnser trtoiur að fólki, pví flestir böfðu flö'ð burt. Fyrir faum dOjrum barðist Bandaríkjaliðð p*r einnig við SC0 upprnistarmenn, vann algerðan sigm Og tók bæinn T«sl. M. Labori, lOgfræðinjjrurinn er ?arfti k»pt. Dreyfus svo drengilega a Fr«kklandi, tetlar að koma braðletja til BandarikjaDna og dvelja par 1 lið- uga 3 míinuði. Hann heldur fyrir lestra viðsvegar um lardið. Kylapestin eykst i Ho- olulu, a Sardw ch-eyjunum, og er atjórnin pó að gera alt m^frulegt til að vinna bug á sykinni. Skip, er koma fr& Asiu hötnum & BaDdnríkja hafoir, verða sektuð $5,000 ef pau hafa ekki heil- brigðia s^yrteini. <ITLONI» Eins og s^ý't v»r frá f stðasta Lögberpi, var Buller heishöfðingi í þann veoinn að reyoa að komast norður yfir Tupela-fljrtt með Jið sitt, our tókst honum f>f ð siðastl. föstudnjr, þratt fyrir vasklega vörn af halfu Búanna. Síðan barðist lið Breta við Búana pvínær allan laugsrdaji'inn oj? sunnudajrinn, og hröktu Btetar fjand naenn sína úr öllum vijrjuna p-iirra 1 nind viö fljrttið. En svo hafa Búar enn sterk ví^i & hæð nokkurri, er a efpist Spion's Kop, og verja fallbiss ur peirra par skotff'.afir p«íirra fr^m nndan. Bretar verða að hrel'ja Búa úr pessum vl^jnai á^ur en pMr peta komist til Ladysmith, ©nda eru f>eir, þpjrar petta er ritað (miðvikud ), sð reyna að ti& 8p'on's K'>p. AHaiartir fóllu og særðust nf hvortvepg-ja liðinu ( nefndum bardflgum, en ftreiðanl. *Vyrslur um tfMn peirra ókomnsr. Alt situr við hið p»ma i nftrid við K'mberley Ofr Mafekinp. Allmikið er talað um, pessa siðustu d-ifra, að Evrópu-pirtðir íé'i að reyna að semja frið milli Breta o(r Bda. Um 70 000 manna, er viona f kolaoamunura t Austurríki, hafa cý- skeð ijert verkfall. Hertoginn af T c'< dó ry'esra úr lungnabólpu á Englandi I fluerz< hefur pengift par að undanförnu, og banað allmttrgnm n önnum. Hinn nafi.to^afi enski rithöfund ur John Ruskin er nyiatinn & Eng landi. Réttu»- Brcta Hl Lrdavinn. ii'ífa 8;i;;;kv;i-int litnni „hærri sðfræði'*. Vér hofum offcar en einu sinni minst á þaft i Lögiiergri, aft þaö liti iifc fyrir, aö margir létu tiltinninirar smar ráða do num s num um ofrifi- inn milli Breta op; Riíanna i SuíSur- Afríku, a^ menn litu mei'a á það að Bretar eru st/'r o% vollu<r þj«.B og Búnrnir smá þjoð, ent mAlaviixt- una sjalfa op; f'yrir hverju Bretar eiu ! raun og veiu að berjasfc. Oss tinst þan því vera skylda vor, ao fræða lesendur vora um alit ýmsra mr-rkra m«nna á þessu mnli, eltir því setn plass leyfir í blaði voru. Og at því vér álitum Bandnrikjnmenn rthlut- drœgasta ( þessu irutli—samkvæmt hlutarins eMi ættu menn i lýðveldi a^ draga taum Btitinna—þá áhtuui vér sanngjainnst að gera lesendum vorum álit ýmsra merkra manna þar kunnugt. í þetta sinn skulum vér skýra fra áliti prófessors Washburn Hop- kius í Yale-háskola, ( Bandankjun- um. Hann ritaði nýlega grein í tímaritið Forum, og setur þar fram skoðanir s'nar, sem virðast vera í samræmi vifi skoBanirmargra blaSa- msnna og annara nat'nkendra roanna í lýðveldinu. Róksemdafærzlahans er á þá leið, að það, sem megi virð- ast glæpsamlegur rfgangur af hálfu stórrar þjóSar gagnvart litilli og veikl urða þj^S, sé í rauninni rétt- lætanlegt ef þa^ sé til hagsnmtin fyrir mannkynið ( h''ild sinui. þessa meginreglu k Uar hann . hina liæiri si<*>fræi>>i'. Hnnn si'p;ir, að yfirtáS Br«'taa Iudlandi og undirokun Indi- ana < Bandarikjunutn s^-ni til d<em- is, að ýinsum ^öfugum meSölum hafi verifi beitt—svik tt sír sfcafi og lofor^ verifi r fin t sumum tilfell uru — en hann heldur þvi fram, aA atieiMngariiar h'ifi verið g'^ar fyrir- mannkynifi 0» afi jafnvi'l þes->ar und irlög^u þji'ifiirséu niklu bettirfarnar en i-ær voru afiur. Hann segir, «8 ¦< Indlanrli séu „skattarnir lægri en a^ur; afi inenn nai þar ni'i rétti s'n- uni, sem aldrei fyr h>ifi att sér stafi þar; allir eigi nú ko-t & að inentast- afi gó^gjnrr^asemi geri nú meir en nokkru sintti afiur til a^ bæta úr hungursneyfi þeirri, s-'m oft eigi r->t sína að rekja til fyrirhyggjuleysis frtlksins sJHlfs. Alt petta má Ind- land þakka Bretum—þessari synd- uuu þj 'fi, sern rændi prinzinn og stal fylkinu". Prófessor Hopkins álítur, afi ef menn skoSi mabn frá þessn sj^narmi^i, þá fái menn ráfining hinaar si^fiæ^islegu gátu, er mæti manni í sambandi viS ófriSinn sem nú á sér stað i Sufiur-A(ríku. Hann segir það sem fylgir í þessu sam- bandi: „Setjum svo aS málstaður Bú- anna sé réttur frá sjonarmifii hinna þrön.csýnu sififræðinga; að Bretar hafi nú ekkert yfiiherradæmi (suz- erainty) ytir lýfiveldinu (Transvaal); að jafnvel þau réttindi, er Bretar þj'kjast hafa, gefi þeirn engan rétt til afi heimta það af Búunuin sem þeir heimta; að Bretar hafi f raun og veru komið ófrifinum af sta'"'; að þetta sé ofrifiur sem þeir hafi neytt Bnana út í — ófrið, sjálfum sér (Bretum) til hagsmuna—, setjum svo að alt þetta væri þannig, þá er samt til hærri siðfræoi- Búarnir hafa frjalsræfii til afi semja l<ig fyrir sjalfa s:g; en þeir hafa misbeitt þessu frj'álsræfii. þeir hafa reynt að sjá tilveru sinni, sem ríki, botgið mefl þröng-iýnni stjórnarstefnu, er hefur hvorki orfiir^ þeiin sj ilfum, Englend- ingum, né veröldinni í heild smni til gtífis. Getur ekki verifi, a^ hér sé lögmal starfandi ettir vit^tækaii reolum mannkyninu til go^s, og að Bretar séu einungis verkfærið sem kemur i hreifingu j'ví si'Nferðis-log- mtli, er A endanum synir sig i verk- inu á þann h-tt afi mannkynifi græðir vifi þaf ? þ&h er að minsta kosti víst, afi í hverri Imr ttunni ef'ir a^rn fyriryfirráfium yfir ö^ru þj iðutn, þi hefur sérhver simir ¦ endiinum orðifi manninum til Rann o^ hafi'i hann upp. jatnvel þ.itt þar' hafi ko4afi þa'> afi sigurvegarini hafi bioti^ hifi almenna siSalöifm '. Jafnvel frar og Pt'ilverjar munu verfia afi kannast vifi þetta mefi t m Ktraui, eins o^ Brittany (\v\ partui af'Frakkl n 11) kantinst m'r við þa\ Kr þetta ekki í iiinum BÍfiferfiisleua h'imi gagnpnitur hinnar rtsveigjan legu harfne^kju þess 11 it.tiii ul >ir mals, sem offrar ein-taklins;t)Um til þess afi k}tiHok kurinn vi haldist? Hvafi manninn snertir i'á hep iasi hinuni mentu^ustu þjofium á <tnl.ni um ekki afi komast lenirrji en þafi, afi hinar Jiæfaii lifa hinnr óhæfari, efia mefi öfirum orSum, þwr þjifiiiii ar lif'a hinar, sem, hva"* ahrifin snert ir, takna framfarir mannkynsins . . ,,É,' hef ekki teki* að mer a^ ve'ja Bietn; en á nieSan þeir þjrtna gufii o^ mannkyninu gleðst ég yfir sigurvinningum þeirra. þvf gtifti er þjrinafi meft þvi afi betra mannkynift og hvar sem Bretar hafa fest fætur, hafa þeir betraS mannkynifi. ])etta hefur átfc sér staS hvað Indland snertir; það er sannleikur þar sem Egyptiland a hlut að máli. Og þaft er sannleikur hvað áhrærir hin niörgu lönd og eyjar um allan jarfi- arhnöttinn, er Bretar ráða 3-fir. þafi mun einnig sannast f Suður-Afríku þegar vald Búanna gefst upp fyrir hinni hærri menninou Breta". IsIenzUur innflutningur. íslendin^um t Cmad<, sem lan</- ar til að hjalpa lö'duni stnura ft ts- landi til að flytja til Canada petta ftr, ©r hér m-'ð tilkynt, að Dominion- stjrtrnin he.fur fengið farg-jaldið frA í-<landi til Winnipeg sett r iftur 1 *35 00 fyrir fnllo-ðna oe $17 50 fyrir born innan 12 ftra. Umlio^sinaður stjrtrnarinnar, sem aðsto^ar fitflytJHnd- nr, fer k stað til íslai di snemrna I ntesr.a mftnuði, og pemngar sendir 1 év n "pp f firjrjriM wttn nðs^r dns- h ^ -.ÍIth fyrsta til Ti C mmiss ' I nmii/ at O" »ða ti' W. H 1' I 'imiar'atiori OflBe ¦, \V nn im.r, ni«^ ytnrlejjriirn sl. ý 11 njfiiin vtðvlli nrifnnm, a d"i Ojj h-nniluin p rn< ícrtl t,fxni'ii/arnir eru a?tl«fiir ö lum sl'k im p mintrn ,. vatlð eit.s Of fyrir v<rfiur mi»> t ¦¦ peim, sem p<i spind'i K.omi «kki pmr, s°m p»niii4/arn'r eru »»t|i.'ir, Vfifða þeir nridurboriraðir a^ fn'ltl. Winnipocr. 23 js 1900. W F MoCrkabt, Commisstoner <>f I nmiirration. yi tók G'nnndinn f)ni- ry íjupply Co. að sér De Laval SkiIvÍQdu-soluna í Afnnitoha ok N. W T.þðtt mikilli mótspyrun mætti Og hlyti að keppa við vélar, sem hoðnar voru fyrir hvað sem fékst þa eru yfirburðir "Alpha Baby" Skilvindunnar ?liiurkPiadlr og "annaitlr inoil voifor,1ui»i fjöldans, aeiu briikur luiiin. Fair Home Farm, Atwell,, Man., 10. nóv. 1899. The Canadian Dairy Supply Co., Winnip g, Man. Hurrar mínir - M«ð því es: þarfnaðist rjömnskilvindu sfðastl. vor þá fékk ejt mér fyrst ,,M k»do"-skilvinrlu frá Man toba Pioducpfé'ajr- inu og reyndist hún vel í fáeina d><gn; svo kom eitihvert ólaft á hana or afréð eg þá að reyna ..Melotte'-skilvinduna, en hún nyndist lítið betur og rejmdi eg þ(V pina af vð'<r sliilvintum, sein hefur ieynst rlja;-»-t- lega vel. Hún nær öllum rjómanum. er mjög létt og þspgilegra að halda henni hreinni heldur en nokkrum hinna. Eíí vil ráða fólki til þpss að taka De Laral-skilvindurnar lansjt fram yfir allar aðrar, sem eg hef reynt. Yðar eínlt«?(rur, WM. DARWOOD. íslenzkur umboðsmaðnr Canadian Dairy SupPLY-félagsins a að ferðast um allar íslenzku nýlendurnar I vetur og að vori. THE CANADM BAIBT SUPPLY CO., 236 KING ST., WINNIPEG, HIN ARLEGA- JASUSR- ilfsliitliir ¦ Sala CARSLEY & CO'S. JANÚ- AR AFSLÁTTAR-SALA byrjar f dao;. AlLir vetrarvör- ur með niðursettu ver<M. Einn kassi uf umbættum ull- f'iðru^um nœrfiittnii Sl.00 f<ifcum. UllarnaBtf.'t og vetrarplögg — ilfc me^i at'slætti. Vetrar-'Jnckfts' úr þykku klœði $3.95, 'i^ur ¦ $6.50. B.-ztta Jackets' úr Beaver- og Friea«-kl»M a $ó 00, -<5ur a Ss.50. Bama- ytírhafnir me^ gjai'ver<M. Kjnl|iils o^ inillipils, öll meö niðursetfcu verði. Efui i karluiannafot, kjrtlaefni, brei^nr o. s- frv. með sérstökum kjörkaupum. Carsley $c Co.9 344 MAIN ST. Hvenær spm h6r þurftð »?l fá yður lpírtitl til mið- degisn>ið:ir eða kv 'dirern.nr, píi þvntta- li ölrl í s^efnherberítð yðar Fðs vsndað piisiiilínsiim, p^a lílp.t.x.i. efts silfurtMit, eðii lampa o. g. frv., há leitið fyrir yður i lúðinni okkar. Porter $c Co„ 331 > \1ain Strkkt *???????><?????????????????? i tocketts ! Imyrtle cdtI Bra^tí-mikii? ? ------ : Tuckett's ? ? ? ? ? X 'vTi»£T Þtegilegt Orinoco I Bezta Virgínia Tobak. ? ????????????????????????<!? Untyir menn, 16 ftra o > psr yfir ættu sit l»ra telegraf ogr jftrnbranta- bókhsld. Skíili vor er ftlitinD, af öll- utn jarnbranta félöjrum, s& bezti i.f pessu tagi 8'tn til er. Vér hiftlpum lærÍRveinnm vorum til að fti fér stOð- tir pc<?*r peir cru böair. Skrifið eftir uput^-iin^ntn. MOKSB SCHOOL 0F TeLEGRAFHY, AsHKOt5H, WlS,

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.