Lögberg - 15.03.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 15.03.1900, Blaðsíða 1
• LftaBRRG er gefíð út hvem fimmtudag af The Lögbrrg Printing & Publish- ing Co., að 309J4 Elgin Ave., Winni- peg, Manitoba. — Kostar $2.0 um áriö (á Islandi 6 kr.). Borgist fyrirfram.— - Eeinstök númer 5 cent. Lögbrro is published eVery Thursd»y by Thi Lögberg ijrinting 4 Publjsh ing Co., at 309^ Elgin Ave., Wnni- peg, Manitoba,—Subscription pric f» $2.00 per year, payable in advance. — Single •opies i cents. 13. AR. Winnipeg, Man., flmmtudaginn 15. ntarz 1900. NR. 10. THE •• HOME L.IFE ASSOCIATION OF CANADA. (IncorporaW by Special Act of Dominion Parliament). Hon. R. HARCOURT, A. J. PATTISON, E«j. President. General Alanager. Höfiulstóll $1,000,000. Tfir fiögur hundvuð þúsund dollars af hlutabréfum Horne Life fé- lagsins hafa leiðandi verzlunaimenn og peningamenn í Manitoba og Norövesturlandinu keypt, Homb Lipb hefur þes^vegna meiri styrk og fylgi í Manitoba og Norövesturlandinu heldur en nokkurt annað iifsa- byrgðar-félag. Lífsábyrg«lnr-skírtcini Home Lifb félagsi"s eru álitin, af öllum er siá þau að"vera hið fullkomnasta ábyrgðar-fyrirkomulag er nokkru sinni hefu'r boðist. Þau eru sýkrt prentuð, auðskilin og laus við «11 tví- ræð orð. Dánarkvötur borgaðar samstundis og sannanir um dauðsföllin hafa borist félaginu. Þau eru ómótmælanleg eftir eitt ar. Oll skirteini félagsins hafa ákveðid peninga-verðmæti eftir 3 ar og er lánaðútá þau með betri skilmálum en nokkurt annað lífsábyrgðar- aLertiðUupplýsinga um íélagið og þess ýmislega fyrirkomulag hjá Eða W. H. WHITE, ARNA EGGERTSON, General Aqent. Maí,AOEÍJjc1ntyhe Bl., WINNIPEQ, MAN. P. 0. Box 145. Striðs-fiéttir. það sem mestum tfðindum þyk- ir sseta af því, sem gerst hefur síðan blað vort kom út, er þao", að brezki herinn er nú um það bil búinn að taka Bloemfontein, höfuðstaðinn f Orange Free-ríkinu. Frencii hers- höfðingi er kominn fast að borg- inni og hefur þegar átt þar orrustur við hersveitir Búa, en leikurinn var bvo ójafn, aö Bretar unnu undir eins, og það er fastlega búist við, að French taki borgina án nokkurrar verulegrar motstöðu. — í Mafeking stendur alt við það sama. Búar skjota af mikilli áfergju, en Powvll ofursta og mönnum hans hefur samt tekist að verja bann til þes^a. —Ymsar stærri og smærri orustur hafa fitt sér stað þessa dagana. A laugardHginn var háð mikil orusta i nánd við Dreifontein og lauk þeirri viðureign þannig, að Bretar unnu sigur. Búar mistu yfir 100 inenn í þessum bardaga og 40 vou teknir til fanga ; Bretar mistu eitt- livað nálægt 70 og allmargir urðu sárir.—Frá Natal koma engargreini- legar fregnir. það var sagt um dag- inn, að Buller væri svo að segja bú- ian að reka Bóa í burt þaðan, en svo hafa blöðin, þessa dagana, verið að flytja dgreinilegar fresrnir af or- ustum milli Breta og Iiúa í Natal, svo það lítur helzt út fyrir, að Bret- ar séu ekki búnir að hrekja Búa eins langt norður og sagt var. það er nú fullyrt, að Kruger forseti hafi farið þess á leit við stór- veldin, að þau skærust í málin og skökkuðu leikinn milli sín og Breta- Að þau geri þaS, er næsta ólíklegt. Kruger og Steyn eiu nú staddir i Pretoria og Joubert hershöfðingi er nýfarinn þangað til að ráðgast um við forsetana hvað taka skuli til bragðs. IAlegast þykir, að Búar muni ætla sér að veita eins mikla mótstöðu og þeir geta í Transvaal, en muni hirða minna um Orange Free-r'kið. Brezka stjórnin hefur fengið fimm eða sex frit'artilboð, en þau hafa öll verið þannig löguS, að þeim hefur tafarlaust verið hafnað. Stjórn Bandaríkjanna hefur einn- ig boðist til að gangd á milli og koma á friðarsamningum, en Bretar hafa hafnaS þvt boði. Fréttir. V t N IDA. Mr, J, 1. Tarto, ráðgiafi opin- berra starfa í raðaneyti sambands- stjoVnarinnar í Ottawa.er lagður á stað til Parisar. Hann á að vera f ull- trúi stjórnarinnar á sýuingunni. Snjrtflóð og skriður hafa, að ''agt er, gfrt allmiklar skemdir á jirnbraut Can. Pac. járnbr.-félagsins í klettaf jöllanum ( nánd við Arrow- head og víðar. Hufur þetta orsakað töf á hraðlestum og ýms önnur oþægindi. Mr. Mulock, póstmála ráðgjafi sambandsstj(5rnarinnar, gaf til kynna í pambandsþinginu á mánu- daginn var, að hann ætlaði að koma fram með tillögu um það, að allir þeir, sem tækju að sér að vinnaopin- ber störf iyriv sambandsstjórnina, skuli skyldir að borga verkmönnum sinum það kaup sem sanngjarnt sé og vanalegt, fyrir hverja vianu tegund, í því héraði eða bygðarlagi sem verkið er unnið. Verkmenn hafa lengi æskt eftir svona ákvæ^- um og þa^ er Uklegt að sambands- þingið samþykki tillöguna Gistihúseigandi nokkur, Arboar að nafni, í Montreal, og Harry Bornan, kaupmaður þar í borginni, lentu í áflogum fyrir nokkrum dog- um síSan og meiddu hvor annan svo skaSsamlega, að það varð að flytja þá, báða á spítala. SölubúS Romans stendur fast viðgistihúsið. Arboar var að láta moka snjó af þakinu á húsi sínu og hafði neglt tvo planka þvert y fir gangstéttinn, j sinn við hvorn enda á húsinu, til þess að fólk skyldi ekki ganga of nærri hlið hússins á meðan snjrínum væri mokað ofan. Roman þótti sem skemt væri fyrir verzlun sinni með þessu og sagði einnig, að nokkru af snjó hefði verið mokað ofan á vörur, sem hann hafði til sýnis úti fyrir dyrum sínum. Út- af þessu fóru þeir Arboar og hann að rifast. Er sagt. að Roman hafi lagt í mótstöðumann sinn með snjrfskóflu (tréskóflu líklega) og brotið hana á höfði hans, en Arboar náði í eitthvað og brotunum og gat veitt Róman þann áverka, að hann dó af þeim meiðslum nokkru siðar, BANttARlRIN. þegar William Goebel (ríkis- stj(5ri?) í Kentuckj' var myrtur, var maður nokkur, Harlan Whittaker að nafni, tekinn fastur ng kærður um að vera hinn seki. Fyrsta rétt- arhald í máli þessu fór fram í Krankfort, höfuðstað ríkisins, fyrir nokkrum dögum sífan. AS loknu réttarhaldinu vísaði dómarinn mál- inu til d(ímþingsins er háð verður í næsta mánuði. Hinn ákærSi er bóndi og er sagt aS líkurnar gegn honum séu æði veikar. Sumir þykjast jafnvel vissir um, að hann sé saklaus og að lögreglunni hatí enn ekki tekist aS ná í þann sem morð þetta hafi framið. ÍTLÖND Eftir síðustu fregnum að dæma, frá Philippine-eyjunum, þá eru upp- reistarmenn ekki alveg á þvi að gefast u pp. Er sagt að þeir séu ákveðnir 1 að halda ófriðnum áfram og vinni kappsamlega að þv( að auka hatur eyjabúa til Bandaríkja- manna. Sumir af hinum heldri eyjamönnum í Manila, og sem þykj- ast vera vinir Bandarikjamanna, eru sagðir að vera með uppreistarmönn- unum í laumi og gera alt sem þeir gctaað styrkja þá til aS halda ófnðnum áfram. Fyrir skömmu síðan ftkva^ brezka stj<írnin. að taka £30 000,000 hín til að standast herkostnaðinn ( Suður Afríku og skyldu tilboð um ijarframlög til lánsþessa vera komin til stjórnarinnar hinn 12. þ. m_ Eins og allir vita eru vextir af slikum lánum ekki hair, en samt var eftirs^knin meðal peninga- manna, að fá að leggja þetta fé fram svo mikil, að það er sagt að upp- hæðin, sem fram var bo?nn, hefði verið tuttugu sinnum meiri en sú sem stjórnin bað um. það er gert ráð fyrir. aS þégar Búar eru komnir að því að gefast upp fyrir Bretum ( SuSur Afríku, þá muni Kruger ætlast til, að menn hans gcri sitt bezta til að verja höfuðstað ríkisins, Pretoria. Bær- inn er umkringdur af sjö virkjum sem öll eru 'itbúin með þau áhöld er þessháttar byggingar nú hafa, Er sagt, að bærinn með þessum varnar- virkjum só ákafl'pa torsóttur, auk þess sem landslagið í kring er þannig lagað, að aðsókn er afar örSug og hættuleg. Vatnsleiðslan í Winnipeg. Eins og lesendur Lögbergs vita, tók Winnipeg-bær $700,000 til láns árið sem leið til þess að kaupa út- búnað Winnipeg vatnsleiSslu-félags- ins og til aS koma á nýrri og full- komnari vatnsleiðslu í bænum. Bær- inn keypti allan útbúnað vatns- leiðslu-félagsins fyrir $237,500 og tók við honum í sumar sem leiS. I sumar og haust er leið lét bærinn grafa brunna mikla norðvestan til í bænum samkvæmt ráðleggingu Mr Herrings, verkfræðings er fenginn var frá New York til að gefa álit sitt um, hvaðan bezt yrði að fá nægilegt og gott vatn fyrir bæiun. Tilraunir að pumpa brunna þessa þurra hafa sýnt, aB vatnið er því- nær óþrjótandi, og að úr brunnum þessum fæst nægilegt og ágætt neyzluvatn, ekki einasta fyrir þann fólksfjölda, sem hér er nú, he'dur fyrir að minsta koíti tvöfalt fleira fólk. það virðist þannig fullsinn- að, aS þaS álit Mr. Herring's var rétt, að fjarska mikil vatns-æS ligg- ur hór undir bænum á hér um bil 166 feta dýpi (fyrir neSan móhell- una), og mun það sama æoin sem hinar svo nefnda Poplar-uppsprett- ur (um 16 mílur norðvestur frá Winnipeg) og hinar aðrar uppsprett- ur f St. Andrew's-tíóanum hafa upp- tök s(n (. þótt búið só að grafa brunna þessa, og þó allmikið af nýjum vatnsjn'pum væri lagt eftir strætum bæjarins í haust er loið, þá eru aðal- vólarnar og dælurnar ekki komnar enn og eftir aS leggja meiri p(pur, svo þaS getur dregist fram eftir næsta sumri.aS hinnýja vatnsleiðsla verSi komin í gang. í millitfðinni hefur bæjarstjórnin notað og notar hina gömlu vatnsleiðslu, er hiin keypti að félaginu, og er það vatn alt annaS en gott og heilnæmt, enda er það Assiniboine-ár vatn, eins og kunnugt er. Ea þegar hin nýja vatnsleiðsla er komin ( gang, verður þetta Assiniboine-ár vatn lítið not- að, og sjálfsagt ekki sem neyzlu- vatn. Reynslft bæjarstjórnarinnar við- víkjandi gömlu vatnsleiðslunni, sem hún keypti eins og að ofan er sagt, er all-fróðleg. Samkvæmt sky>slu vatnsleiðs!u-nmsj(Snarmanns bæjar- ins, Mr. Stuarts, fyrir þá n'u mán- uði, sem bæjarstjrtinin haföi haft vatusleiðsluna, til 31. des. s'ðastl., var gnlðinn af vatnsleiðslunni $3,- 785, eftir að búið var að borga vöxtu á allri upphæðinni, $700,000, er tek- in var til láns til að kaupa gömlu vatnsleiðsluna og til að koma hinni nýju vatnsleiðslu á fót. þar að auki hefur bæjarstjrfrnin smátt og smátt lækkað gjaldið fyiir vatn til bæj&rbua, þangað til það er nú orðið fjórðaparti lægra en á meðan félag- ið hafði vatnsleiðsluna. þetta virð- ist benda til, aS þegar Winnipeg- bær á vatnsleiSslu sína sjálfur, þá geti hann selt bæjarbúum miklu betra vatn fyrir að min3ta kosti fjórSaparti lægra verð en átti sér staö á meSan félagiS átti vatns- leiðslu bæjarins og seldi vatnið. þetta styrkir málstað þeirra manna sem halda því fram, að bærinn sjálf- ur ætti einnig aS eiga lýsingar- útbúnað allan, sporvegina o. s. frv. Ljek a læknana. Lreknarnir sðgðu Reniok Hamil- ton í West Jefferson, O., eptir að hafa pj&ðst 1 18 manuði af Igerð f enda- parminuirj, að hann mundi deyjs af pvl, nema hann ljeti gera á sjer kostn- aðarsaman uppskurði en hann læknaði sig sjalfur með 5 öskjum af Bucklen's Arnica Salve, hið vissasta meðal við gylliniæð og bezti áburðurinn I heim- inum. 25 cts. askjan. Allsta^ar selt. VFNNARI GETUR feng A£./r/r/I/l# ið Ö mánafa stöðu við Franklin skóla frá 1. maí næstk. Verður að hafa tekið kennara-próf og verður einnig að geta kent söngfræði. Umsækjandi lofi undirskrifuðum að vita hvar og hvað lengi hann hefur kent og hvað h^tt kaup hann fer frnm ft að fa um almanaksmftnuðinn. — D. MACAUi.KY,Sec TreaB,Clarkleigh,Man Lp. M. C. Clark, Dregur tennur kvalalanst. Gerir við toanur 0% selur falskar tennur. Alt verk mjög vandið og verö sann- gjarnt. Offick: 532iy|AIHSTREET, yflr Craigs-búðinni, Kjörkaup. Lace Curtains. Beztu Nottinghani Lac» Curtains sem nokkurntíma hafa sézt a 50c. og 75 cent. Mjög stórar á $1 og $1.25. Lace Curtaln-efnl. Kotthingham Lae» Curtain-efni 84 þml. á breidd (niður- sett) á 8J c. yardið. Ljóst 03 hvítt ,,open work" röndótt Curtain Múa- lín & Scrim. með breiðum Lace- jaðri á 25c. Linlakaefni. Lérefts- og vaðmálsvíinda línlakaefni, vanaverð25c. nú k 20e. Sérstök kjörkaup-á hvítum lereftum. Floka-hatta. Kvenn-flókahattar, vana- verð 75c, Sl.OO, 1.60, nú á 35c. Sokkaplogg. Barna Cashmere sokkar. Stterð 5 til 6J, hvert par 15c, Stærð 7 til 8J, hvert par 25c. Pilsefni. 36 þuml, pilsefni mcð breiðum bekk. Selt með afslætti ÍS^-ardsá lengd) á 35c. Sérlega göðir prísar á nærfatnaði handa körlum ogkonum. CARSLEY & co. 344 MAIN ST. Hvenær sem þér |,u.i'flð að fá yöur leírUu til mift- degisverðar eða kvcldverðar, eða þve-tte- áhöld í svefnherbergið yðar, eða vandaB postulínstau, eöa glertau, eða ailfurtan, eða lampa o. s. frv., þá leitið fyrir yöur S búðinni okkar. Porter $c Co„ ÍÍ80 Main Stkkkt.j ???????? »??????????????????• \ TUCKETTS I ÍMYRTLE CTJTI Bragð-mikiC : Tuckett's ? ? Mjög SeWt Orinoco Bezta Virgínia Tobak. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? : ? ? ? ??????????????????????????? KFNN&RI GETTJR feng At/l/r/in/ i8 C míinaða stöða við Foam Lake-skóla, nr. 501, N. W. T. (fra 15. apr. til 15. okt. 1900).— Kennarinn verðar að hafa staðist próf, sem fullnwgi kröfum mentamála- deildtrinnar 1 R^gina. Umsjekjaudi geti um rpynslu í kennarastorfum og snndi tilhoð sitt til undÍTakrifaðs fvrir 25. marz 1900. — Ki: J. Helgasox, Flshin^ Lake, Assa.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.