Lögberg - 17.05.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 17.05.1900, Blaðsíða 1
LöaBERo er g«fiS 6t hvern ftmratudag af Thb Löoberg I'rinting & Publish- ino Co., að 309JÍ Elgin Ave., Winni- peg, Manitoba. — Kostar $2.0 um áriö (á Islandi 6 kr.). Borgist fyrirfram.— Eeinstök númer 5 cent. LöokV.ug is puhlished cvcry Thursday by Thf. Locbrku i' [NG Co.. al n Ave., W peg, Manit. iscription pric<• Í l>cr year, payable in iilvunce. — i>i igle copies ^ cci.ts. 13. AR. Winnipeg, Man., flinmtudaginn 17. maí 1900. NR. 19. THE •• HOME L>FE ASSOCIATION OF CANADA. (Incorpoiated by Speoial Act of Dominion Parliaraent). Hon. R. HARCOTJRT. A. J. PATTISON. Esq. President. General Manager. HöfmlstóU »1,000,000. Yfir fjögur hundruð þúsund dollars af hlutabréfum Home Life fé- lagsins hafa leiðandi verzlunarmonn og peningamenn í Manitoba og Norðvesturlandinu keypt. Home Life hefur þessvegna meiri styrk og fylgi í Manitoba og Norðvesturlandinu heldur en nokkurt annað lifsá- byrgðar-félag. • LífsábyrKdar-sklrtelnl HomeLifefélagsinserualitin, af öllum er sjá þau, að vera hið fullkomnasta ábyrgðar-fyrirkomulag er nokkru sinni hefur boðist. Þau eru skýrt prentuð, auðskilin og laus við öll tví- ræð orö. Danarkaöfur borgaðar samstundis og sannanir um dauðsfðll hafa borist félaginu. Þau eru ðmotmælanleg eftir eitt ár. Öll skírteini félagins hafa ákveðið peninga-verðmæti eftir 3 ár og er lanað út & þau með betri skilmálum en nokkurt annað lífsábyrgðar- félag býöur. . Leitið upplýsinga um félagið og þess ýmislega fynrkomulag hj& ARNA EGGERTSON, JT5Qa GllNERAL AíJENT. W. H. WHITE, Makaobir, molntyre Blook, WINNIPEC, MAN. i P.O.Box 246. Fréttir. CAHADA. Méi þeirra Walsh, Nolans og Dallmanns, er kærðir voru fyrir til- raun að sprengja flóðlokurnar 1 Well- and-skipaskurðínum meö dynamite, hefur nú veriö rannsakað fyrir undir- rétti, og voru sannsrjirnar gegn þeim svo sterkar fyrir pólitl-róttinum, aö m&linu var vlsaö til næsts dómþings. SkipaferSir byrjuðu á suðurparti Yukon-fljótsins (til Dawson City 1 Klondike-héraðinu) 8. p. m. N/justu fréttir segja, að brezka stjðrnin ætli aö stofna penrngamynt- unar-stofu hér 1 Canada innan skams. Myntunarstofa hefur verið 1 Austrsliu i mörg ár, en þar höfðu fundist auð- ugir gullnámar &ður en menn vissu að Canada var eins gullauðugt land. BANDARlKIN. Rétt nylega r&ku 25 Bandarlkja hermenn 600 uppreistarmenn & Phil- ippine-eyjunum & flótta. Petta synir hve <$jafnt er & komið með þessum þjóðum hvað vopn—eða hugrekki — snertir. Bærinn Fisher, 1 Minnesota-riki, hrann til kaldra kola, að heita mUti, i fyrradag. Auglysing hefur nú verið gefin út um það, að Honolulu, & Sandwich- eyjunum, sé algerlega laus við kyla pestina. ÚTLÖKD. Engar sérlegar fréttir bafa borist *f öfriðnum i Suður-Afriku siðan Lðgberg kom út síðast, nema þær, að lið Búa hörfar hvervetna undan Bret- um, sem taka hvern bæinn og vfgið eftir annað viðn&mslítið, bæði 1 Or- ange-fríríkinu og norðurhluta Natals. Bretar hafa nú lyst alt Orange friríkið brezkt land, og þess verður ekki lengi aö blða, að Transvaal-lyðveldið hlíti sömu ðrlögum. Sendinefnd Búa i Bandaríkjunum kvað ætla að bjóða ¦tjórninni þar að taka Bua-lyðveldin undir vernd síns, en fyrst og fremst hafa Bandaríkin nóg & sinni kðnnu Wtn stendur, og þar að auki munu þau hugsa sig um tvisvar &ður en þau (stjórnin) blanda sór inn í viðskifti Breta og Búa. þ. m. i sm&vatni nokkru & ítalfu. Þau voru þar & skemtisamkomu, en b&t- arnir, sem notaðir voru & vatninu, ofhlaðnir. Gulln&mar, sem virðast vera fullt eins auðugir og n&marnir i Cape Nome (& Alaska ströndinni), hafa fundist hinum megin við Behrings- sundið (i Siberíu). Manitoba-biugið. Um 30 uDginenni druknuðu 15. Hið helzfca, sem gersfc hefur á þingi Manitoba-fylkis síðan blað vort kom út í vikunni sem leið, er það, að Macdonalds-stjórnin lagði fram (9. þ.m.) skýrslu nefndar þeirr- ar, er hún setti skömmu eftir að hún tók við (í síðastl. janúar), til aö rannsaka r&ðsmensku fyrirrennara sinna (Greenway-ráðaneytisins) þau 12 fir, er þeir voru við völdin, og gefa alit sitt um fjárhags-ástand fylkisins, eins og það var þegar Greenway-stjórnin skilaði af sór. Margir höfðuu beðið all-óþolin- móðir eftir skýrslu nefndarinnar, og ýmsir hafa sjálfsagt búist viö einhverjum stórkostlegum opinber- unum, enda var það vorkunn, eftir allar ákærur og dylgjur afturhalds- manna, utan þings og innan, og öakri og ól&fcum málgagna þeirra, „stórra og smárra." En þrátt fyrir að nefndin var beinlínis sett til að leita að öllu, sem afturhaldsmenn kynnu að geta notað á móti frjálslynda flokknum og Greenway-stjórninni, þ& er ekki eitt einasta atriði í akýrslunni sem bendir til að einum einasta dollar af fylkiafé hafi verið óráð'vandlega varið i óll þau 1°2 ár, sem Green- way-stjora sat að völdum, og ekkert um að einn einasti dollar hafi tapast fyrir vangæzlu eða vanhirðingu. Skýrslan er því mesti sigur fyrir frjálslynda flokkinn, og allir heiðar- legir afturhaldsmenn bera kinnroða fyrir alt þetta nefndar-brutl, sem hefur kostað fylkið nál. $3,000. — Vór höfum ekki plftss fyrir þýðhigu af skýrslu nefndarinnar í þessu blaði, en hún kemur siðar, ásamt helatu atriðunum úr umræðunum um hana og fjármál fylkisins, sem ekki er enn lokið. Fjármála-ráðgiafi Davidson hef- ur lagt fjármála-frumvarp sifcfc fyrir þingið, og verða útgjöldin meiri, en ekki minni, cn árið sem loið eftir því. það á að leggja nýja skatta á fylkisbúa, og saœt verður m'kill tekjuhalli samkvæmt fiumvarpinu, sem stjórnin ráðgerir að jafna með því að auka fylkisskuldina að mun. Vér förum nákvæmar út í öll þessi mál í næsta blaði. Ur bœnum og grendinni. Bjarni Msgnusson og Sisrurður Jónsíon, bændur íir Á pt-tvatns-byjjð- inni, komu hinfjsð til bwj*ritis um lok siðustu viku i verzlnnarf^r'*, og fóru aftur heimlaiðis & þrifljud»g. I>eir SRffja alt gott ár sfnu bypðar- lagi, almenna beilbrigði o. s. frv. Gróður er þar fremur lltill enn, sðkum þyrkinganna, sem verið hafa, en þó allgóður hagi fyrir skepnur. Mr. Pétur Einarsson, sem uro allmörg undanfarin &r he.fur búifl um 8 mllur fyrir norðan þorpið West- bourne, hér f fylkinu, hefur nfi selt kvikfé sitt þar ogj flntt sig hingað til Winnipeg með konu sína og tvo full- tfða syni, Magnús og Vilhjálm. Pétii búnaðist vel þar sem hann var og &tti orðið allmikla hjörð af nautgripum, og fékk &gætt verð fyrir hana—um $35 fyrir mjólkurkyr, $40 fyrir þré vetra uxa, og $12 til $15 fyrir vetr- unga—enda voru gripir hans af góðu kyni. SENT FRÍTT MEÐ PÓSTl Ljómandi vandaður k.enn- eða karlmanns hnffa með fflabeins skafti, eða gull-„p]nted'' úrkeðja, eða ljöt'i andi falleg , plated" skæri, eða nyj ustu vasabækur, e?"a smjörhnífur, eð* sykurskeið úr silfri, eða fimm nyjustu söo^var og hurdruð af eigu'egurn skrautmuoum (verða ekki taldir hér vegna pl&ssleysis) frltt með eins doll- ars virði af okkar nafutosraða tei eða kaffi, cocoa, baking powder, choco'ate, pepper, mustard, gingor, etc, & 25o, 30c, 35c og 40c pundið. Fyrir $2 pöntun með pósti f&;ð þér tvent af hve'ju þv', sem upp er talið & $1 listanum, eða J dös. af vöttl- uðum silfur-„plated gölllum, eða kveldmatar-skeiðura, eða ^ dús af granit pie diskum, eða stOra sósusk&l, preserving ketile, eða figæta stóra te- eða kaffi könnu, alt Davidsons alkunna granit vara. Kjósið sj&lfir. Reynið, og þér sannsærist um vörugæðin og lága verðið. Óakað eftir agentum. Sendið frlmerki og fáið prfslista. Skrifið okkur. Segið hvaða hlut þér viljið fá eða l&tið okk ur velja 3 eða 4 pd. pöntun af öllu $1, 6 og 8 pd. pömon $2. Segið hvað þér viljið, te eða ksffi, eða ögn af hverju. Geeat Pacific Tka Co,, 1446 St. Catherine Str,, Montreal, Que. Landi vor I>orgrfmur Arinbjðrns son, sem heitna & f bænum Grayling, 1 norðvesturhluta Michigan-rlkis, kom hingað til bæjarins fyrir n5l. þremar vikum síðan, til að sj4 sig hér um, og dvaldi hér þangað til síðastl. þriðju- dag, að h»na fór heimleiðis aftur. A leiðinni hingað kotn hann við í Dul- uth, og dvaldi þar 2—3 daga hj& kunningjum slnum. Héðan fór hann til Minneapolis og St. Paul, til að sj& þft bæi.— Mr. £>. Arinbjörnssoa er fæddur og uppalinn & JÞorvaldsstöð- um I Breiðdal, I Suðurmúlasyslu, en vsr slðast & Eskifirði og fór þaðan til Kaupmanuahafnvr árið 1881 og stund- aði þar iðn slna (t'ésmlði) I eitt &r. Arið 1$82 fór hann til Ameriku með dönsku kunningjafólki slnu og settist að I Grayling. I>ar stutidaði hann iðn sína I 3 &r, og var þ& búinn að spara saman af kaupi sínu yfir 1,300 dollarn. l->i fór hinn tii fdands (^rið 1885) ()(í glfti sijr f>*'', en flptti svo til Ame':! u (til G í y 'iMi;.-) " <-ð konn s(na næsta ár (1886) og h«»fur húið þa<- SÍðan. Þau hjón htfn eiy.iKSt 4 horn, Og líður &^f*>tlega. Dr u eiga st^rt og vai:dað Ibfiðsrhíis, 0% Mr A i' bjðrns- son & þriðjung I ail-tVr: v. rz'ua I Grayling. Uann er yott il^m i.m hvernig dngleirir Isl'ndiigar h^'a komist, áfram hér f Ameríku. Ifingir aðrir Itlendiagar en þ^u iijAiin si| a heima I Giayli»>g, oy f>»u .iRf» eriybr samgðngur haft við Iílendioga öll þessi &r. S».mt tnlar Mr. Arinhjörns- soa e.ins grf>ði Islet.zku s -m bann hcfði Stððutft tidið h Islandi oq hefur >dtaf fyljrst moð m'ilum I•'leiidiapa, enda er hinn vel yr'indur maftur oa h-fur ljósnr ojr b lilbrifjðhr skoð^nir ft öllum m&lum. Oss þóttt mjðg fróðl-ígt að tala við hann. Ritstj. athugasemdir. 1 V otoria bæ, I British Columhta, var safnað I þjóðr1. knis^iðð CaDada, eius og víðar, og hafa Islen intrar þar I bænum gefið I þann sjöð. t>etta söst & eftirfylyÍ8i di pmftfrrein, sam birtist I blaðinu „Victoria Times", dags 9. marz slðastl., er hljóðar sem fylgir: „I>jóðræknis8Jóðurinn, sem safn- að er I & r'iðbdsi bæjarins, eykst óðum. íslendingar bér I brenum Iihís sifr t hollustu sína með þvf fcð fefa $1() 25 I hann. Þetta gerir sjöðinn $217 30 I alt," I>að sogir sig sjálft að það var ósatt, sem eiun af þessum ,.Hkr.'- soötum gaf 5 skyn I vetur I b:éö það- an að vestan, að Hestallir þar f. strönd inni drægju taum I3úa og tð það væri byrjað að sitfua fé fn'im til styrktar. Kjörkaup (!ambric I llouses........... Sunmr bolir... .öc, lOc, \-'y-., I5c. ir og snúnir sokkai'...... luc. Belta=kjorkaup 10 dús. ýmiskonar hvítt líid El silki, Belti orin i Muslin=kjorkaup 10 stra önsku, rösóttu Lawn og hvítt og möskvað og dropótt Mus Camb'ic. Keypl med toiklum afsl olja úr A l Pilsa og alfatnadar- kjorkaup Svartur og bl&i fóðradoi. Treyja og pils Svóit lustre og sergi . .75. Print og Cainbric= Kjorkaup. Fín ensk printi s lOc. iringhams og printi Tartan 6c. CARSLEY & co. 344- IVIAINEST. Hvenær KírkjiiJ>ínp; í lumar, Héc með aufrlysi ég almenningi í söfnuðum hios evangeliska Ititerska kirkjufá'ags íslendifgaf Vesturheimi, að næsta—sexi&uda— ftrsþing féiags- ios, s«m samkværot Alyktsn síð«sta kirkjuþings & að halda 1 S'-lkirk (vestan R^uð&r) I Manitobn, verðor, ef guð lof r, sett I kirkju Selkirk- safnaðar fimtud'íginn 21. jtjnf þ. &,, eftir i<ð þar hefur farið fram optnber guðsþ]óa.ist,a, 8em byrja & kl. 10 árdegis. 1 samhatnli við kirkjuþingið er &kveðið, að haldnir verði sórstakir fundir út af m&lum Bandalagsins og sunnudagsskólans, og verða þeir sér- staklega augly.stir. Trúmáls-atriðið, sem valið er til umræðu & þessu kirkjuþirgi, er rétt lœtingin af trunni. Og heldur féra Jðnas A Sigurðsson inngangs-æðu 1 þvl m&li. Söfnuðir þeir, sem seu la fleiri en einn erindsreka & kirkjuþing, gæti þess, »ð útbúa hvern þe'rra um sig með sérstöku vcttorði utn lðgmæta kosning bans, en láti e.kki nnegja að senda eitt stmeiginlegt voMorð fyrir þi, er fyrir ko^ning hafa orðið. Winnipeg, 7. maí 1900. Jón Bjauxason, forseti kirkjuf élagsins. Ég skora alvarlegn & embætt'- menn safnaðauna að sendi hinar venjulegn skyrslur um fólkstal, eign ir, BunnudHgsskrtlahald o. s. frv. til min sem fyrst. Eg tek ekki & móti neinum skyrslum eftir 10 jftuf, en læt þ& sl'ýrslur fr& síðasta án standv Prestana hið ég einnig að seuda m,ír skyrshir yfir misstónar-starf itt fyrir 10. júnf. Minneota, Minn , 5. maf, 1900. Hjiim B. Jrtnson. Skrifati kirkjafél. 4i sem þér þttrflo aö f& yður lelrtau til mið- degisverðar efia kv- Idvarfl.ir, eða þvotta- &' öld í svefnherb r, eða vandHð postulinstau, *?a glertau, eða gllfurtan, eða lampa o. s. t'iv., |,á lnitið fyrlr yður í húðinui okkar. Porter & Co„ bHO Main Steekt.j ???????»?????????????????? TUCKETT'S i IMYBTLE CUT1 Bragð-TOÍkiB : Tuckett's Ming gtOrinoco ? ? ? ? ? ? ? Bezta Virgínia Tobak. ??????????????????????????? Pwiingar lil lei^u Laad til sals,.. .tJndirBkrifaður fitvegar peninga til Iftns, gegn veði I fasteign, inrð betri kjörnm en vanalega. Htiiin hefur einnig búiarðir til sðlu vlðsvegar uiu Islendinganýionduna. S. GUDMUNDSSON, Nclt.'v t'., - Mountain, N D.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.