Lögberg - 24.05.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 24.05.1900, Blaðsíða 1
Lögbbrg er gafiÖ út hvcrn fimmtudag af Thi Lögbbrg Printing & Publish- ing Co., að 309>í Elgin Ave., Winni- peg, Manitoba. — Kostar $2.0 um árið (i tslandi 6 kr.). Borgist fyrirfram.— Eeinstök númcr 5 cent. LoGBF.RO is puhlished every Thursday by TllF. LÖGHKRC i'KINTIN<í& PUBI.JSH ING Co., at 309 Kigin Ave., \V..... I>eg, Manitoba,- Sulwcription pric« $2.00 per year, payable 111 auvance. — SingU, copies i cents. 13. AR. Winnipeg, Man., flmmtudaginn 24. inaí 1900. NR. 20. HOIYIE L>FE ASSOCIATION OF CANADA. (J ncoiporatecl by SpeoiaJ Act of Dominion Parliamout). Hoti. R. HARCOUKT. A. J. PATTISON. Esq. President. General Manager. HöiihIsióII $1,000,000. Yfir fjögur hundruðþúsunddollars af hlutabréfum Hoine Life fé- lagsins hafa leiðandi verzlunarmenn og peningamenn í Manitoba og NorðveBturlandinu keypt. Home Life liefur þessvegna meiri styrk og fylgi í Manitoba og Norðvesturlandinu heldur en nokkurt annað lífsá- byrgðar-félag. Lífsábyrgdar-skírtcini Homo Life félagsins eru álitin, af öllum er sjá þau, að vera hið fullkomnasta ábyrgðar-fyrirkornulag er nokkru sinni hefur boðist. Þau eru skýrt prentuð, auðskilin og laus við öll tví ræðorð. DánarkJöfur borgaðar samstundis og sannanir um dauðsfðll hafa borist félaginu. Þau eru ómotmælanleg eftir eitt ár. Öll skírteini félagins hafa ákveðið peninga-verðmæti eftir i< ar og er lánað út á þau með betri skilmálum en nokkurt annað lífsabyrgðar- félag býður. . Leitið upplýsinga um félagið og þess ýmislega fynrkomulag hja ARNA EGGERTSON, Eö>a General Agent. W. H. WHITE, MANAaBR, Holntyre Blook, WINNIPEC, MAN P.O.Box246. Fréttir. tTLÖJiD. þær gleðifréttir bárust til Eng- Unds, og auðvitað hingað jafnharð- an, síöastl. föstud., að brezka liðið, 8em sent var norður fra Kimberley fyrir nokkru slðan til þess að ná Mafeking-bœ úr umsátrinu, befði komiit þangað þann sama dag (17. maí) og tafarlaust leyst binn að- þrengda bæ úr nauðunum. Búar böfðu umsetið bæinn í hér um bil hálft ár, og má nærri geta hvað bið fámenna varnar-lið og bæjarbúar bafa orðið að þola allan þennan tíma —veikindi, vistaskort og allar aðrar börmungar, sem þvflíku umsátri er samfara. Hershöfðingi Breta, Bad- ^n-Powell ofursti, varði bæinn allan Þennan tíma með dæmafárri ber- kænsku og hreysti gegn ofurefli bðs, og mun þessi vörn hans lengi í 'ninnum böfö. Mahon ofursti var 'yrir liðinu er frelsaði Mafeking '"" jarngrcipurn fjandmannanna, "g náði canadiskt stórskotalið l'angað, eftir langa og hiaða ferS. °g veitti Malion mikla hjálp í bar- *'aganum sem báSur var áður en ^úar hörfuðu burt. Hcfur canad- 'ska liðið fengið mcsta brós fyrir °i'Ugga framgöngu og brcysti bæði í þessum bardaga og öðríitn, er þaS bcfur tekiS þátt í, og þoli þess og Vrautsegju á binum löugu og ertiðu '•ergöngum er viðbrugðiS. þaQ urðu 'Wæina gleðilæti á Englandi, cr fréttin um frelsun Mafeking barst ParigaS, og sama er aS scgja um "utiur brezk lönd. Jafnvcl liór í " innipeg urSu mikil gleðilæti, ræSu- hold o. s. frv—-Brczka liSiS I Afríku t>r nú búið að leysa alla bæi úr um- B4tri, rcka Búa burt úr Natal og "-'ape-nýlcndunni, búið að vinna ^h'ange-fríríkiS, og nokkuS af hern- u,» er komiS iun í Tran.svaal. Lið- J8 í Natai, scm Buller hersiiöfðingi er fyrir, kvað nú vera búið aS reka "úa úr skorSunuiu á suðaustur '"¦ndamærum Transvaal og vcra á '°iðinni ytir fjöllin, en Roberts lá- varður er á leiðinni suðvcstan frá ^range-frfríkinu nieð aðal-her sinn, °g er búist við aS hann komist til •'ohanncsburg uui lok þessarar viku. ' alsvert mannfall varð í bardagan- u,n viS Mafeking og ýmsum smá- ''ardíigum, sem háSir nafa vcrið í -Cl»iii tíð, cn ficgnir um það eru óglöggar enn.—Alt bendir til, aS þess verSi nú ekki langt að biða, að lið Breta yfirbugi Búa alger- lega, og að ófriðnum verði lokiS innan skams.— SfSustu fréttir segja, að nefndin, sem Kruger for- seti sendi til Bandaríkjanua, fái enga áheyrn hjá stjórninni þar—aS McKinley forseti sé ófáanlcgur til að blanda sér að nokkru leyti inn í deilu Breta og Búa. það er heldur ekki til ncins fyrir Bandaríkja- stjórnina að bjóða að ganga um sættir, því Bretar hafa áSur hafnað þessháttar boði. CAN4DA. DómþingiS fyrir Wellaud- county, í Ontario-fylki, kom sainun síSast). mánudag, og er rannsóknin í máli þcirra þriggja manna, cr ný- lega reyndu aS eySileggja Welland- skipaskurSinn meS sprengingu, því byrjuS. þaS er búist við aS ýmis- legt fróSlegt komi í ljós, viSvfkjandi félagsskap íra til morSa og spill- virkja, viS prófin í máli manna þessara. Sainbands-stjóruin er uð' gera ötiugar riíðstafanír til að útrýma bólusýkinui algerlega úr landinu. í alt eru nú liSugt sextíu mann.s sýktir at bólunni hér og hvar í Canada. VANDJBJKIN. Nýkomin fregn segir, að náma- sJys mikiS hari orðið í Norður-Ouol- ina í lyrradag—kviknað á gasi—og 50 til 60 rnanns látið lítið við þaS. Mcnu þeir sem vinna iijá stræt- isvagna-féloginu í St. Louis, í Miss- ouri-ríki gcrðu verkfall fyrir nokkru sfðan og hefur veriS róstusamt þar síðan. Nbkkrir menn hafa veriS skotnir til bana í róstum þessum— fjórir nú síðtist I fyrradag—og ekki séð fyrir cndaun á vandræ&unm. Bandaríkja-liSiS hefur liáð uokkrar orustur við uppreistarmcnn á Vhilippine-eyjunum undanfama 10 daga. Mesta orustan var & Sam- ar-cy, og féllu þar 19 menn af B.- ríkja-liSinu, cn ýmsir særðust. þctta er talið mesta mannfallið, scm orðiS hefur 1 nokkrunt bardaga síðan upp- reistin byrjaði. Ur bœnum og grendinni. Miss Korester, eÍDhrer stftasti sjúklingurinn sem sendur var 6. hðlu- veikra-spttalann hér fyrir vestau I><b iun, lézt ör sýkinni stðastl. m&nud*g Macdonalds stjórnin kvað hafa boÖiö North'írn Paoific jarnbrautar félsginu að kaupa eða leigja j&rn brautir f>ess b*"r 1 fylkinu, en litlar ltkur eru til að félagið píggi boðið. Hai.f Tbyltub Ak Piles. Mr.Isaac Poster, Erie Vie«', Norfolk (_'(>., Ontario, skifar: Eg þjáðist af ItchÍDg piles í pví nær 2 ár og gat ckki aoflð á nóttiinni. Var s^nnast að sivjaliálf tryltur af khlða. Eg hafði lesið um Dr. Chasc's (^intmcnt og keypti því dósir. I annað skifti sem ég bar það á kendi ég batn, og i'inar ilósir giTÍu mig albata. r>rtta var fyrir tveiinur árum síðan-'. Dr. Chas o's Ointmrnt kostar 00 cenl-i dósin i öllum veizlunum. Hasjarstjórnin hér 1 Winnipeg hefur gert gas- og raflysÍDgar-fi'lagr- inu hér tilboð uin að kaupa að þvt réttindi pess og l^sÍDgar-útbúnað, en félagið hefur engu svarað um petta enn sem komið er. Hinn 11. p. m. datt hestur með Mr. Jónas Stefánsson a Gimli, og brotnaði annar fótleggur hans rétt fyrir ofan oklaliðinn. llanu var & góðum batavegi er síðast fréttist. Enoik Lækxis-Skodtjs. bii getur vitaö hvort n^run eru stílluð, lír ltg> uða sýkt. Hefur \>ú bakverk eða máttleysi og þrcytu í bskinu? Finnur þii saiindi Kgar \>ú kastar |>v!igi, eða cr |>að tregt eða [>arftu oft að gira |>að? Sezt sand ur a botnin >.'f |>að cr lítið stnnda í 24 klukkutíma? Sé tittlivað af bessu, |>a .ittii |>ú tafarlaust að fá þí-r Dr. Chase's Kidaey Liver Pills, hcimsins bezta nýrnamcðal fnntaka: 1 pilla, 25 ceut askjan. í sfðasta blaði gerðum vér r&ð fyrir að birta i þessu númeri Lög- bergs þýðingu af skyrslu nefndarinn ar, er Macdonalds-stjórnin setti til að rannsaka fjarmái fylkisins o. s. frv., asamt ágripi af uinræðunum f þinginu um fjármálin, en vér komumst ekki yfir að pyða altsaman þetta t tfma fyrir þetta blað, svo þið verður aft btða næsta blaðs. IJmrnðunum um fjA.nria.lin or heldur ekki lokið. SENT FRÍTT MEO PÓSTI l.jómaudi vandaður kvenn- eða karlmanns hnffa mcft ftlahoins skafti, eða gull-„plated'1 úrkeðja, efta ljóm- andi falle^ ,.platcd*' skæri, eða nyj ustu vasabækur, ei*a smjörhuífur, eða sykurskeið úr silfri, eða timm nyjustu söngvar og hundruð af eigulegum skrautmunum (verða ekki taldir hér vegna plássleysis) frftt með eins doll- ars virði af okkar nHfutogaða tei eða katli, coc^oa, bakÍD^ powder, chocolate, pepper, mustard, ginger, etc, & 25o, 30c, 35c og 40c pundið. Fyrir $2 pöntun mcð pósti f&ið J>ór tveut af hve ju pvf, sem upp or talið á $1 listanum, eða \ dus. af vönd- uðum silfur-„plated götllum, oða kveldmatar-skeiðum, eða ^ dus. af granit pie-d'skum, eða stðra sósuskál, preserving ketile, eða ágreta stðra te- eða kaffi könnu, alt Davidsons alkunna granit vara. Kjósið sjallir. Iveynið, og þér sannsærist um vörugæðin og lftga verðið. Öskað eftir agentum. Sendið frfmerki og f&ið prfslista. Skrifið okkur. Segið hvaöa hlut pér viljið fá eða látið okk- ur velja íi eða -1 pd. pðntun af öllu $1, 6 vg S pd. pÖDtun *2. Segið hvað þér viljið, to eða kaffi, cða ögn af hverju. Gekat 1'ai ifu Tka Co., 1446 St Catherine Str., Montreal, Que. Lyst geitarinnar öfunda allir, sem hafa veikan inaga og lifur. Allir peir ættu að vita að I)r. King's New Life pillur gefa göða matarlist, ágæta melttngu, og koma góðri reglu k hægðirnar, sem tryggir góða hcilsu og fjör. 25 cts. hjá öll- um lyfsölum. (l^ilvie-mylnufélagið h°fur h- kveðirt að bygt/j* fjrtrtftn nyjar kurn hlöðnr (Elevators) ln'" I Mamtoba op NoiðvesturUndmu nu í sumai. Siinti veðráltan sera v*»rið hefur ui danfarnar vikur, hitar otr purkar. hélzt pangað til 1 yærmortrun að rignx tók, og er fitbt fyrir að nfi f>c ttðin a<* breytast til nokkurra votvi^ra, ei da er það mjög æskilegt. HvÞÍti lftur ótrúlega vel 6t prátt fyrir hina þvi uær fatöðiifruu purka, sem verið liaf>» sfðan vorið byajaði. (VrxAsr ÞÚ Hjabtvbiki Af engu kerour dauðinn jafn Miögg- lega eins og af \>ví sem stafar af lij n- veiki, en sá sjúkdóruur hafði sín u|pptök; fyrir mánuðum eða ef til vill árum s'öan þegar blóðið var |>unt <>« vatns kcnt, oiz taugarnar mát* vana, .Smáiusaman hefur hnignunin sukist og HkamH nœriugin minUað, Umbúðir hjartans h-ifa sykt-t og loksins hefur ái'.vnsta cða ge*-hrærrag látið hjartað hiettH að slá og IWð tekið enda. I)r. Chase's Ncrve Food fyrtrbygg- ir hjartveiki og alla slíka sjúkdómH meí pví að gefa nýtt g>>tt blóð og styrkjn taag- arnar, og byggja upp líkaniann. Athugavert l meira lagi er pað, hvernig utleuding- ar og útlend auðmannafél^g eru farin að teygja angaiyjurnar til vor: til landeigna hér, málma í jörðu og fossa. Þetta verður ekki til pess að flytja fé inn í landið, heldur til að svipti oss pvf, er x<'t höfum, til að leggja á oss hnpt eipokunar og rtfrelsis, bind* hendur vorar á ókomaum tíma, og ef til vill gera oss að Anauðug'im præl- um erlendra kfirrara, er sjúira úr oss sfðasta btóðdropaau. Varið ykkur pví landar jjróðir a pes^um útlendu 'járgróðafélöjjum, er vilja fa ykkur til að láta af hendi, til solu eða leigu, spildur fir jörðum yðar. I>ér vitið ekki, hvp, mikils virði pað getur orðið fyrir sjftlfa yðnr eða eftirkomendur yðar, það sem utlending^rnir eru nú að seilast eftir hj'i ykkur fyrir lttið jyjald. O^ furðulejrt má pað heita, sem heyrst hefur, að enski. f(''a<T nokk- urt ætli ué.- að ná tangarhildi a ollum fossum k lslan.ii, og enn furðanleírra, h*fi pvt nu pesfar orðið töluvert a Sfenart f pvf. En pe^nir góðu herrar hafa líklega ekki athugað pað, að pingið get'ir hér tekið i taumana, og banDað einstökura útlendingum og fólögum að g >ra lilraunir til þess að •,legfrj» undir sig landið"—& hvern hfltt sem pví er varið--eða takmark- að pað svo, að engin bætta stafi af pvf. Og pað er eitt meðal annars, sem pingið t sumar verður að thuga, pvt að stðar getur pað verið um sein- an. Dað er seint að byrgja brunninn, pegar bamið er dottið ( hinn. Veturiun or liðinn, en sumarið genjrið 1 garð, að nafninu til, pvt »ð veður&ttan er enn lttt sumarleg. Munu allir rtska, að sutnar petta verði blessunarrtkt og farsælt fyrir land og lyð, að veðuraH- an verði eigi að eins hagstæð, heldur að pað verði einnig happisumsr 1 pólittkinni, og að ur peim skyjnm greiðist, sem nú eru A hinum prtli ttska himni, þvt að utlitið hefur sjald- an verið par dekkra en nú, &/maao h&tt: sundrung og tlokkadrattiir I öll um áttum, engin alvara 1 neinu og áhugi manna lftill, ei*a tneð ijðrum orðutn hilfgerðureymdar- og vonleys- isbragur á öllu, og þess vegna hefur sjaldan verið jafn dapurt yfir pjóðlffi voru sem nfi. En menn mega ekki missa inóðinn og <">rvwata, pvl að alt jafnar sig I>að or eoginn vafi a pvt, og með peirri saunfæringu óskum vT>r löndutn vorum gleðilegs sumars og alls góðs gengis. Kjörkaup (!ambric Bloiises.......... KOc. Suniíli' Imlii ... .."><•., h'c, l'J.Vi ., !•">'. Siétt.ir <j£ snúiiii' sokkur lOc, Belta-kjorkaup li.i di'is. vmiskonar livin Ki»l, ESlastiu silki, Belti otin <>g úv leðii i."> til u'.'> cetits. iYluslin-kjorkaup 10 strangar af frönsku. iö.s;>ttn Lswn og hvítt <j« íiiiiskvað og dropótl Muslin < n Camhric. Keypt með nuklum afslætti; iu.'i velja úr ú lOc. Pilsa og alfatnadar- kjorkaup Svartur ok blár Scrgc alfatnaður, alltir fóðraðu.i. Trej'ja ou pils á tti.OU. Svói't lustre »K serge pils á $1.75. Print og Cambric- Kjorkaup. J''in i'iisk prints 7c, en*k cainbrica IO, tringhains i>g priuts 5c, cashmerettes, Ta rta u 6c, CARSLEY & co. 344 MAINBST. Hvenær s»m (,ér riirllð »ð fá yður leírtui til mið- ilegisverðar eða kvldverðar, eða (.votta 4 öld í svefnherhergið yðnr, eða vandað pustulíustau, eða glertau, eða silfurt.au, eða lampa o. s. Irv., þá leitið fyrir yður i hdðinni nkkar. Porter << Co,, 330 Main Sxbkkt.J Þegar þér þreylist <í Alpenju lóhitki, þd RBYKID T.&B. MYRTLE NAVYi Þér sjáið ., T. & II, á hvi'iii plötu eða pakkH. \> kjötverzluii. Við ht.fum byrjað kjðt-æarkaft r horninu af Elliee & Ne«s strs. hér f Winnip«er, og óskum eftir viðskiftum sem flestra fslendinga. Við verzlum með van<Iaða vöru og ábyrgjumat *ft gera eins vel við viðskifumenn <>kk»r eiinn <ig nokkur annar. Johnson & Swanson. ('or. EUIoe .t Ness, Wmnipeir. \'jf> Lrufu>i> Tr»ding Starnps

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.