Lögberg - 05.07.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 05.07.1900, Blaðsíða 1
Lögbk.rg er géfið út hvern fimmtudag af The Lögbrrg Printing & Publish- ing Co., að 309% Elgin Ave., Winni- pcg, Manitoba. — Kostar $2.0 um árið (á íslandi 6 kr.). Borgist fyrirfram.— Eeinstök númer 5 cent. Lögbero is publishcd" every Thursday by The LöGBBRG i'rinting & Pubi.jsh ing Co., at 309 Elgin Ave., W'nni peg, Manitoba,—Subscription pric <» S2.0C per year, payable in advance. — Single copies 5 cents. 13. AR. Winnipeg, Mtiu., flmmtudaginn 5. júlí 1900. NR. 26. Fréttir. <;a\ ida. lonanrikis rftðjrjafi Sifton er nú aftur kominu til Ottt wa úr Evrópa- fcrð sinni, og er sagt að hann hafi ^ngið pvf nær fullkomna bót & heyrn- Mleysi slnu. Simbandsstjórnin í Ottawa lagði viðbótar fjárlagafrumvarp fyrir ping- Jð 26. f. m. Meðal annara upphæða í fíumvarpi pessu eru nokkrar er sér- stnklega snerta Manitoba. Þær eru: Til að lækka Manitoba-vatn, 135,000; til Gimli-bryggjunnar, $1,000; fyrir bryggju í Selkirk, $6,000; til að gera við og lengja Hnausa-bryggjuua, $4,000; fyrir bryggju 1 Gull Harbor (Mikley) $2,900; til rö grafa ftl úr suð- irenda Manitoba vatns, $1.200; til að d/pka White Mud-ána, $5,000; til að takka í Dauphin-vatni, $5,000; til að- gerðar ¦ St. Andrew's-strengjunum, *125,000. BANDAKlKIN. £>að voða-slys varð i New York siðastl. laugardag, aö pað kviknaði í oryggjum og vörugeymsluhúsum North German Lloyds gufuskipafé- '8g"sins, og brunnu bryggjurnar og hu8in til kaldra kola með öllu sem f °g ft peim var. En ekki nóg með þetta. Bftlið læsti sig f prjú af hinum miklu fiutninga gufuskipum fúlagsins, nefnil. „Saale", „Main" og „Brem- en", er lágu viö bryggjurnar, og brunnu pau niður að sjó. Eignatjón- ið er fjarskalegt, en pað sem sorgleg- *st er í sambandi við petta slys er Þ&ð, að hátt & annað hundrað manns *f skipshöfnunum og farpegum fór- ust, brunnu ýmist til dauðs eða Ueygðu sér í íljótið og druknuðu. Menn vita ögjörla um mannskaðann enn sem komið er, en eftir sfðustu fréttum (f gærmorgun) höfðu 107 lík fundist og naðst úr fljótinu. Loks er hið mikla og laDgvinna verkfall peirra í Chicago, er vinna að husabyggÍDgum, um garð gengið. Malsaðilar komu scr saman um að Ieggja misklið sinn í gjörð. Verk- *&U petta hefur staðið yfir síðan 1 haust cr leið. Skógareldar miklir gcngu I uánd við West Superior f Wiscocsin i vik unni sem leið og gerðu allmikinn skaða, einkum á timbri. Allmikill bruni varð í l'ittsburg 1 Pennsylvania 29. f. m. og er skaðinn "letinn $400,000, on ekkert mann- ^jón varð. <TLÖM>. Kússakeisari hefur rétt nýlcga uidirskrifað lög pess cfnis, að hætta a" senda sakamenn í útlegð til Siberiu. Allmikið regn hefur nú fallið í nall»ris-hóruðum á Indlandi, og er I*ví vonast eftir i ð versta hallærinu 8^ af létt par. En pað m& nærri geta *° pað parl nokkurn tima til pess að téruð pessi rétti við aftur. Fréttirnar fra Kina eru hinar vcratu—verri en nokkur maður bjóst Vl" að pær yrðu pegar blað vort kom ut síftast. Lið stórveldanna—nokkr- *r þúsundir—undir forustu brezka ^rníralsins Seymours, er atti að fara 1,1 Peking fra Tsien Tsin, til pess að VerKda secdihena Evrópu pjóðanna í ''ÖfufiitBð lardsii-s, komst ekki nema "ölfa lcið, pvi upprcistarmenn (Box- ers) og kínverskt lið var búið að eyði- leggja járnbrautina og varnaði pví leið. Liðið varð pví aB hverfa altur, með allmiklu rcannfalli, og situr pað nú i Tsien Tsin ásamt hinu öðru liði Evrópu-pjóðanna (um 13,000 talsins í alt) og treystst ekki að reyna að brjótast til Ptking. En hraðboði komst úr Peking fyrir nokkrum dög- um sfðan og flutti pá fregn, að upp- reistarmenn, sem sagt er að kínverska stjöinin og liðiB styrki og standi ft bak við, hafi drepið sendiherra pjóð- verja og brent hús sendiherra flestra Evrópu-pjóða. Hinir sendiherrarnir og aðrir útlendir menn i Peking höfðu safnast saman í húsi brezka sendi- herrans og vörðust par, en skorti bæði vopn og vistir til að \ eijast til lengd- ar. I>afl er pví búist viB, afl nú sé búiB aB ttrádrepa sendiherra allra Évrópu-pjóBanna, Bandarikjanna og Japansmanna, og hvert mannsbarn frá Evrópa—& annaB hundrað manns —sem var í Peking. Þyzkalands- keisari hyggur á hefodir, og er nú pegar að senda á stað til Kína flota af ágætum herskipum og lið allmikið. I>að cr búist við, að Evrópu-stjórn- irnar, Bandaríkin o^ Japan leggi saman og sendi her til Peking—um 100,000 menn—og hætti ekki fyr en pær Dái Pekitíg og Kína gefi sig á náðir peirra. I>að er álitið, að í Pck- ing og grecdinni sé uær hftlf miljón af „Boxers" og kínversku herliði, og hefur allmikill htuti af pessum lyð njfmóðins vopn.—Pað er ómögulegt að gizka fi, hvaða aíleiðingar alt petta kann að hafa, ekki einasta fyrir Kina, heldur einnig fyrir vestrænu pjóðirnar. Af Suður-Afriku ófriðnum er eiginlega akkcrt nýtt eða sérlegt að frétta. Engar stórorustur .hafa verið háðar og alt gengur I pófi. Síðustu fregnir segja samt, að Bretar hafi iútt nyiega handsamað einn af helztu for- ingjum Búanna, A. Wcssels, sem eiunig er formaður félagsskapar pess er „African Bond" nefnist, og sem hafði fyrir markmið að Buar næðu yfirraðum I allri Suður-Afríku.. Islands fréttir. Akureyri, 25. apríl 1900. Veðráttan hefur verið stilt meiri hluta mánaðarins en frost að öðiu hverju allmikil og hefur ísinn fyrst fyrir fáum dögum leyst hér af höfn- inni. Heybirgðir manua og skepnu- höld eru nú f góðu lagi allsstaðar, sem til spyrst. Influenzan er að klykkja út hér í bænum, hafa margir legiB viku og lengur, fáeinir hafa pó sloppiB alveg, 3 me: n haía dáið í bænum: Aðal- björg Einarsdóttir, systir Magnúsar Einarssonar organista; Sigurður Jóns- son, aldraður maður kendur við Naust, og ungur kvenmaður, systir konu Guðmundar læknis. Veik- in geysar nú um allar sveitir hér í grend, en er víða í rcnun. Siglingar hingað á fjörðinn hafa verið allmiklar i pessum mánuði, og vörur komnar til flestra kaupmanna og miklar til sumra. Fiskileysið á Eyjafirði er enn pá hið sama, ekkert úr sjó að hafa, nema nokkur hrognkelsaveiBi út vifl Svarf- aðardal; er pví mjög pröngt í búi hjá mörgum pegar sjórinn bregzt svona. Aflalcysi cr og að frctta allsstaðar af Austurlandi. Hinn 17. p. m. andaðist að heim- ili sínu, Skriðu í Hörgáidal, óðals- bóndi Jón Jónsson rúml. 70 ára, eftir stutta sjíikdómslegu. — Jón heitinn hafði búið allan búskap sinn á Skriðu, HOME LlFE ASSOCIATION OFCANADA. (Incorporated by Special Act of Ðominion Parliament). llon. 11. IIARCOURT. A. J. PATTISON. Esq. President. General Manager. HöludstóU $1,000,000. Yfir fjögur hundruð þúsund dollars af hlutabréfum Homo Lifo fé- lagsins liafa lciðandi vcrzlunarmenn og peningamenn í Manitoba og Noiðvosturlandinu koypt. Home Life hefur þessvogna mciri styrk og fylgi í Manitoba og Norðvesturlandinu heldur en nokkurt annað lífsá- byrgðar-félag. LífsAbyrgdar-skírtcini Home Life félagsins eru álitin, af óllum or sjá þau, að vora hið fullkomnasta ábyrgðar-fyi-irkomulag er nokkru sinni hefur boðist. Þau eru skýrt prentuð, auðskilin og laus við 611 tvi- ræð cirð. Dánarkaöfur borgaðar samstundis og sannanir um dauðsföll hafa borist félaginu. Þau eru ömötmælanlog oftir oitt ái'. Öil skirtcini fólagins hafa ákveðið peninga-verðmæti eftir 3 ár og er lánað út á þau mcð betri skilmálum cn nokkurt annað lífsábyrgðar- fólag býður. Leitið upplýsinga um félagið og þcss ýmislega fyrirkomulag hjá ARNA EGGERTSON, Eða Gbneral Aoent. W. H. WHITE, Managek, P.O.Box 215. K|clntyre Block, WINNIPEC, M/'fl vel látinn og virtur sf öllum, sem til bans pektu, höfðingi mesti heim að afl sækja, og var heimili hans jafnan talið með mcstu rausnarheimilum hér um sveitir. Akuieyri, 19. maí 1900. Arnór Egilsson ljósmyndasmiður andaðist hér I bænum 4. p. m» 41 ára, var hann mjög vel látinn, og ágæt- lega að sét i iðn binni; fluttist hann hingað I fyrra ror, og hafði mikli aB- sókn sem ljósmyndari siBastl. sumar. —Tvær góðkunnar merkiskonur á ní- ræBis aldii hafa nylega látistra, pær Margrét Hftlfdánardóttir á Öddstöðum & Sléttu, móðir Ama kaupmanns Pét- urssonar og pcirra systkina; byrjaði hún búskap á Oddstöðum með manni sfnum Pétri Jakobssyni fra Breiðu- my"ri, og bjó par siðan; og lngibjörg Sigurðardóttir í Dölum i Hjaltastaða- 'pÍDghá, atgjörfiskona mikil. Síldarafli töluverður a pollinum siðustu daga.— Fiskiskipin sum hafa komið mcð góðan afla (Jfilíus, Jón, Gestur, Talismann), með 9—17 pus. hvert. — Sum hákarlaskipin hafa og komið með afla. — Fiskilaust cnn A Eyjafirði. Akureyri, S." júní 1900. Fjölmenn samkoma var a Möðru- völlum i Hörgardal 26. f. m. Var pað 20 ára minningarsamkoma um tilveru skólans par, og hafði verið fyrirhuguð og akve^iu af skólapiltum fyrstu ár skólans. Samkomu pessa sóttu yfir hundrað gamlir og nýir Möðruvcllingar: Voru par kvæði sungin eftir séra Matth., Pál barna- kerjDara o.fl ; IjösmyDdir voru tcknar af samkomunni og ákveðið að gefa út roinningarrit um hana. Margii sem par voru sögðu, að samkoma pessi hefði faiið piyðisvel fram.— Stefnir. Vr bœnum og grendinni. I>að sorglega slys vildi til um byrjun siðustu viku í mylnu Mr. Thomasar, nokkrar mílur suðvestur af Gimli, að sög fleygBi af scr baki af bút, er lenti á son mylnueigandans, Arthur Thomas, og dó hann skömmu á eftir af afleiBingunum af meiðslinu. Hópur af islcnzkum innflytjcnd- um til Canada (á annaB hundrað) sigldi fra Liverpool 2C>. f. m. (juni), og er pvi væntanlegur hingað til Winnipeg um 10. p. m. Mr. W. H. Paulson lagði af stað austur í fyrra- kvöld, til pcss að mæta pessum inn- flytjenda-hóp I Quebec. £>að verður haldinn safnaðarfund nr í Tjaldbúðinni ft manudagskvöldið kemur (9. p. m.). Umræðuefni verð- ur pað, hvort fotseti hafi skorið rétt úr mfilinu um inngöngu safnsðarins í kirkjufélagið á siflasta fundi. I>ar verður sjftlfsagt mjOg fróðlegt aí vera, og ættu pvi allir safDaðarlimir aö nota tækifærið; en að eins verður fundurinn fyrir safnaðarmenn. J. Gottskftlksson, forsoti. PJÖL8KYLDU NAUÐSYN.IAR. Mr. J.Wright, 120 McPherson ave., Toronto, segir:—MÉg hef ætlð ftnægju af að tala vel um I)r. Chase's Syrup of Linseed & TurpeDtine. I>að hefur verið brúkað ft heimili minu í tvö &r, og pað hefur aldrei brugðist við hósta, kvefi og brióstveiki. Við treystum þvf." Dr. Chase's Syrup of Linseed & Turpentine er nauðsynlegt á hverju canadisku heimili og í Bandaríkjun- um. 25c flaskan. HeimilisflOskur 60c. TAKIÐ ÞAÐ FVRIR EKKERT. Vér gefum frltt fallegar og eigulegar gjafir með voru ftgæta tei, kaffi, cocoa, súkkulaði, pipar, sinnepi, engiferi o. fl. Sendið Í2 eða $5 pöntun og leyf- ið oss að vefja yður fallegar gjafir. Sendið prfslista fyrir vöruskrft. Ósk- að eftir umboðsmöDnum. Kaup ðg prósentur. Gbeat Pacific Tea Co„ 1464 St. Katherine Str., Montreal, Que. AUÐSÉÐ Á ANDLITUNUM. Þetta er öld heilasjúkdóma og hjartveiki, slagaveiki og líkamlegrar veiklunar. Þér getið séð þetta i andlitum peirra, er pór mætið. Tauga- veiklun batnar ekki af sjftlfu sér. Regluleg og stoðug brúkun & Dr. Chase's Nerve Food er hið eina ftreið- anlega til pess að stöðva hnignum og úttaugun líkamskraftanna. Dr.Chas- es Nerve Food skapar ny"tt blóð, end- urlífgar taugarnar og læknar tauga- veiklan að fullu. 50 cts askjan. FJARSKALEQ INNQANQS=SALA við byrjim verzlunai'innar i kjalláranum Smiðirnir og málararnir eru nýbúnir nð kl&ra sitt verk, en vér höldum áfram að selja afganga af prints. muslins, gíng liams, cottons, Sheeting, linen og tow- voling í oina viku enn. Nú or gott tæki- færi að fá sér Blouse og pilsefni mcð sói - lega góðu verði. Kjallara- kjörkaup íl Blouscs II vaða Blouse som þór vlljið, lir cambric muslin og print á 25c., 35c. og 50c. Hclmingi meira virði, 5c. Á timm ccnia boiðum voium §C. Þar cr margt eigulegt með gjafverði. IQc. ,V tíu centa borðunum |Qc Sjáið livað viðbjóðum á 10 centa borðuu- um í kjallaranum. \'crð nu'ikt á alt mcð skýrum tölum. Vcr gefum Trading Stamps mcð öllu. CARSLEY & co. 344 MAINIST. íslendingur vinnur j búðinni. Hvenær sem þcr (>urrlð að fá yður leirtau til mið- degisverðar eða kveldverðar, eða )>votta- áböld í svefnherbergið yðar, eða vaniiað postulínstau, eöa glertau, eða silfurtau, eða lampa o. s. frv., þá leitið fyrir yður búðinni okkar. Porter $c Co„ 'á'dO Main Stkkkt. ????????»?????????????????? ? ? TUCKETT'S IIYBTLE CDTi Bragð-mikið : Tuckett's t>að er búist við, að nú sé komiö undir það að Manitoba-pinginu verði slitið, enda virðist almenningi m&l komið að pað hætti að búa til aðrr eins löggjöf og þft, sem afturhalds- flokkurinn hefur nú pegar bsrið I gegn með afli, en af ongu viti eða pekkingu. Aðal afreksvcrkin eru: Óhafandi og hlutdraeg kosningalög, sem slengja mörg hundruð dollara kostnaði & sveitarsjóðina & hverju ftri. Beinir skattar, er nema yfir $100,000 ft ftri. Hækkaður stjómarkostnaður. Laun pingmanna hækkuð upp I |600, I staðinn fyrir að laakka pau úr $500 ? ? ? ? ? ? ? ITW Orinoco \ : — ! X Bezta Virgínia Tobak, ? : : ??????????????????????????? niður i $400. Áfongislög, sem ekki aftaka innflutning, tilbúning né sölu ftfengis, en flytja vínnautnina inn & heimilin. Lftntaka, sem bœtir h&lfri miljcn doll. við fylkisskuldina. Og ileira er eftir pessu, sem vér skuium síðar gera grein fyrir. Jftrnbrautir fft engan styrk, svo samgongur batna ekki, og eDgin atvinna verður I sam- bandi við lagningu peirra.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.