Lögberg - 09.08.1900, Blaðsíða 6

Lögberg - 09.08.1900, Blaðsíða 6
LÖGBERG, FIMTUDAGINN 9. ÁGUST 1900. Islands fréttir. Rvík, 9. júlí 1000. Veðurblíða um alt land. Hefur hiti vlöa verið að undanförnu undir 20 gr. C, og sumstaðar meiri. Góðar borfur á grasvexti víðast hvar. Hér I n&orrenninu hefur [>6 verið kvartað um að tún hsfi skemst af kali 1 vor. A'lgott útl:t mtíð afla á Austfjörð- um en beituskortur. Gíður afli bæði á Eyjnfirði og Skagafirði og par með talsverður síldaraflí. Sömuleiðis afli & Húnaflós. Við ísafjarðardjúp bezti aði. Hér 1 Faxailóa mundi vera góð- ur adi, ef hann vœri stundaður. — Vjallkonan. Ssyðisfirði, 29. mai 1900. Tiðarfarið rú sumarlegt og gróði- arveður, sólskin og skúrir skiftast &. Fiskur litur út fyiir að sé kominn á djúpmið, pví Færeyingar hlóðu og kjölhausuðu úti & „Bauka" a föstu- daginn. í>eir höfðu víst beitu frá Færeyjum, en Seyðfirðingar vantar nær alla beitu, og pó sild hafi aflast nokkuð i fyrirdrætti síðustu dagana, pi gleypa Gaiðari-skipin hana jafn óðum, svo Seyðfirðingar fá ekkert, og er petta eina blessunin! er stafar af pvi félagi fyrir petta bygðarlag. Fiskiskipin hafa aflað fremur Htið I siðasta túrnum, enda veður óstilt og og beita eigi göð. Af gufuskipunum mun „Eirikur" lang hæstur. Norðacpóstur kom I nótt, sagð, gróðrarlftið I Héraði. Fult af síld & Akureyri, dregið par fyrir dag og nótt. Seyðisfiríi, 9. júni 1900. Tíðarfarið hið incdælasta&hverjum dagi, sólskin, hitar og gróðrarskúrir. Fiskur nokkur úti fyrir, en mjög mhjafn, sumir b&tar afla vel, en sumir f& ekkert. Seyðisfirði, 19. júnf 1900. Tiðarfar er nú hið inndælasta & degi hverjum, en pokur miklar úti fyrir og hafa pær tafið skipin að mun. Fiskiafli nokkur, er sfld fœst, sem „Elfn" fór nylega eftir til Eyjafjarð- ar en Fr. Wathne seldi svo sjávar- bwndum fyrir hæfibgt verð með v.ínjulegri hjélpsemi. Fiskurinn er altaf mjOg vænn. Seyðisfirði, 29. júnl 1900. T.ðarfir fremur kalt og pokur miklar.—Grasspretta allgóð, bæði hér I Fjörðum og uppi I Héraði. Fiskisfli aftur minkað núna síðustu dtigacia. SeySisfirði, 7. juli 1900. Landshöfðinginn er sagður væntan- legur nú með „Hólum" til Breiðdals. t»aðan ætli hann sér Breiðdalsheiði og n>ður Fagradal, til pess að skoða pá mjög umprættu leið. Tíðarfar fremur kalt og pokusamt hér I fjörðum, svo grassprettu fer nú litið fratn. Afli heldur að aukast, og siðustu d&gana hafa fiskigufuskipin flest aflað mjög vel, pvi fiskurinn er altaf svo afbragðs vænn.—Auatri. DR. CHASE LÆKN- AR CYLLINIŒD. Hættulaust — Kvalalaust— S&r- indalaust — Eina &byrgsta lækn- ingin. Úr pvi nær hverjum bæ og porpi í Canada koma bréf frá mönnum, sem 'æknast hafa af hinni preytandi Gyll- iniæð með pví að brúka Dr. Chase's Ointment. Mr. F. Stokes, 116 Dunlop Str., Barrie, Ont., skrifar: „Eg pj&ðist af lokaðri og ískrandi gylliniæð svo &>•- um skifti, og gat ekkertmeðal fengið, sem bætti mér kl&ð. Ég var með si- feldum prautumpangað til vinur minn sagði mér fr& Dr. Chase's Ointment, sem & svo undraverðan h&tt hafði læknað kunningja hans. Ég varð albata af einni öskju. Sem pakklætis vott fyrir hina undra- verðu lækningu, og til leiðbeiningar peim, sem pj&st eins og ég, sendi ég yður upplysingar pessar. I>egar uppskurður og alt annað bregzt, p& er yður óhætt að grípa Dr- Chase's Ointment I f ullri vissu um að pað lækni yður. Það hefur engum brugðist og mun ekki bregðast yður. 60 cents askjan I öllum búðum, eða hjá Edmanson, Bates & Co., Toronto. ísh'iizkur lUálafærsliiinadur. THOMAS H. JOHNSON, JÍAEKISTEE, SOLICITOE, KTC. Roora 7, Nanton Block, 430 IHain Street, - WMIPEG, MMITOBA. Telephone 1230. P. O. Box 750. I/Chlhj AjDI GETUR FENGIÐ AC/r /r nnl stögu v[q Arnes South skóla fr& 15. sept. næstkomandi til 15. desember. Umsækjendur snúi sér til undirritaðs fyrir 29. fcgúst, og segi hvaða laun peir vilja f& og hvaða æfingu peir hafa haft við kenslu.—Jóhannes Magnússon, Sec- Treas., Arnes, Man. I. M. Cleghoro, M D. LÆKNIB, og IYFIK8ETUMAÐUB, Et Hefur keypt lyfjabáCina i Baldur og hefur t>vf sjálfur umsjon a öllum meðölum, sem hanri ætur frá sjer. EEIZABKTH ST. BALDUR, - - MAN P. 8. íslenzkur túlkur viö hendina hve nær eem fcðrf eerist. Phycisian & Surgeon. Utskrifaður frá Queens háskólanum f Kingston, og Toronto háskólanum i Canada, Skrifstofa l HOTELGILLESPIE, €KYSTAL N, D. Dp. ffl. Halldorsson, Btranahan & Hamre lyfjabúö, Park iver, — Jl. Dak.ota. Er að hiíta á hverjum miðvikud. i Grafton, N. D„ frá kl.ö—6 e. m. Stpanahan & Hamre, PARK RIVER, - N. DAK SELJA ALLSKONAR MEDÖL, BŒKUR SKRIFFÆRI, SKRAUTMUNI, o.s.ftj. fg~ Menn geta nú eins og áðnr skrifað okkur á íslenzku, þegar þeir vilja fá meðöl Munið eptir að gefa númeríð á glasinu. 60 YEARS' EXPERIENCE Trade Marks Desions copybights 4c. Anyone sendlng a sketch and descriptlon may quickly aacertatn our opinion free wnether an inventfon is probably patentable. Communica- tionsRtTictiyconfldenttal. Handbookon Patenta íentfreo. Oldest agency for securing patents. Patents taken through Munn & Co. recelre tpectal rwtlce, wtthout charge. In the Scientific Jltnericðn. A handsomely illustrated weekly. Lareest ctr- culatton of any sctenttflc iournat. Terms, 93 a year : four months, |L 8old by all newsdeaters. MUNN&Co.^'^NewYork Branch Offlce, 636 F HU, Washlngton, Ð. C CAIAM-llUVffiTORUIIIil. REGLUR 7ID LANDTÖKU. Af öllum sectionum með jafnri tölu, sem tilheyrasambandsstjórn- inni í Manitoba og Norövesturlandinu, nema 8 og 26, geta fjölskyldu- feÖur og karlmenn 18 ara gamlir eða eldri, tekið sjer 160 ekrur fyrir heimilisrjettarland, pað er að segja, sje landið ekki áður tekið,eða sett til síðu af stjórninni til viðartekju eða einhvers annars. INNRITUN. Menn meiga skrifa sig fyrir landinu á f>eirri landskrifstofu, sem næst liggur landinu, sem tekið er. Með leyfi innanríkis-ráðherrans, eða innflutninga-umboðsmannsins í Winnipeg, geta menn gefið öði- um umboð til pess að skrifa sig fyrir Iandi. Innritunargjaldið er IIC, og hafi landið áður verið tekið þarf að borga $5 eða $10 umfram fyrir sjerstakan kostnað, sem pví er samfara. HEIMILISRÉTTARSKYLDUR. Samkvæmt nú gildandi lögum verða menn að uppfylla heimilis- rjettarskyldur sínar með 3 ára ábúð og yrking landsins, og ma land- neminn ekki vera lengur fra landinu en 6 manuði a ári hverju, an sjer- staks loyfis frá innanríkis-ráðherranum, ella fyrirgerir hann rjotti sín- um til landsins. BEIÐNI UM EIGNARBRÉF ætti að vera gerð strax eptir að 3 árin eru liðin, annaðhvort hjá næsta umboðsmanni eða hj& beim sem sendur er til þess að Bkoða hvað unn- ið hefur verið á landinu. Sex m&nuðum áður verður maður þó að hafa kunngcrt Dominion Lands umboðsmanninum f Ottawa það, að hann ætli sjer að biðja um eignarrjettinn. Biðji maður umboðsmann þann,'sem kemur til að skoða landið, um eignarrjett, til þess að taka af sjer ðmak, þá verður hann um leið að afhenda slíkum umboðam. $5. LEIÐBEININGAR. Nykomnir innflytjendur fá, & innflytjenda skrifstofunni I Winni- peg y 6. öllum Dominion Lands skrifstofum innan Mauitoba og Norð- ventuilaudsin, leiðbeiningar um það hvar lönd eru ótckin, ogallir,sem á þessum skrifstofum vinna, veitainnflytjendum, kostnaðarTaust, leið- beiningar og hjálp til þess að ná I lönd sem þeim eru geðfeld; enn fremur allar upplýsingar viðvíkjandi timbur, kola og námalöguro Ail- ar slíkar reglugjörðir geta þeir fengið þar gefins, einnig geta menn fengið reglugjörðina um stjórnarlönd innan j&rnbrautarbeltisics I British Columbia, með þvf að snúa sjer brjeflega til ritara innanrfkis- deildarinnar í Ottawa, innflytjenda-umboðsmannsins í Winnipeg eða til einhverra af Dominion Lands umboðsmönnum í Manitoba eða Norð- vesturlandinu. JTAMES A. SMART, Deputy Minister of the Interior. N. B.—Auk lands þess, sem menn geta íengið gefins, og átt er við reglugjörðinni hjer að ofan, þá eru þúsnndir ekra af bezta landi,sem hægt er að^fátil leigu eða kaups hjá járnbrautarfjelögum og /msum öðrutn félögum og einstaklingum. Islenzkur úrsmiður. Þórður Jónsson, úrsmiður, selur alls Konar gnllstass, smíðar hringa gerir við úr og klukkur o.s.frv. Verk vandað og verð sanngjarnt, »0 ma.lzi »*.—Winnipkg. Andspænir Manltoba Hotel-rústunum. SEYMOUR HOUSE Marl^et Square, Winnipeg, Eitt af beztu veitingahúsum bæjarins Máltíðir seldar á 25 cents hver. $1.00 á dag fyrir fæði og gott herbergi. Billiard- stofa og scrlega vönduð vinföue og vindl- ar. Ókeypis keyrsla aö og frá Járnbrauta- stöðvunum. JOHN BAIRD, Eigandi. ARINBJORN S. BARDAL Selur^líkkisturjog annast um útfarir Allur útbúnaður sá bezti. Enn fremur selur hann^ai. vkonar minnisvarða cg legsteina. j Heimili: á horninu a ^' Te'eP2,ODe Ross ave. og Kena str. ^3*- SOB» OLE SIMONSON, mælir með sínu n/ja Scandinavian Hotel 718 Maih Stbxst. Faði tl.00 a dag. PANADIAN v^ . . . . PAi PACIFIC R'Y. TH3 „Imperial LimííBú" The quickest and best equipped traiu crossing tlie continent. EAST -T - Via the Great Lakes by the steamers ,ALBERTA" „ATHABASKA" „MANITOBA" Sailing from Fort William TUESDAY . . . FRIDAY and . . . SUNDAY ííO hours from Winnipeg by way of the Great Lakes. For full particulars consult nearest C. P. R. agent or to C. E. McPHERSON, G. P. A., WlNNIPIG. Wm. Stitt. Asst. Gen. Pass. Agt. 130 „Hvað segið þér um alt petta, Mitchel?" sagði llandolpb. „Nú, pað eru einmitt svona greinar semolla pví að ég hœtti að lesa blöðin", svaraði Mitchel. ,Ein-' mitt pessar œsandi lysingar af leyndardómsfullum morðum, pjófnaði og öðrum glæpum. t>vf ef maður les blöðin, verður maður að pola pvilikar sögur næst- um á hverjum degi". i „Er yður alvara með pað, að petta sérstaka pjófnaðarmál hafi engin áhrif & yður?" spurði Kandolph. „Hvers vegna ætti pað að hafa nokkur áhrif á œig?" sagði Mitchel. „Máske pað ætti að hafa áhrif á mig sökum pess, að ég var á lestinni og varð að pola að leitað væri á mér eftir skipun aulalegs leyni- lögregl umanns ?" „Það er önnur og meiri ástæða til að petia mál drsgi athygli yðar að sér", sagði Randolph. „Hver sá maður, sem hefur hina minstu ögn af skynsemi og veit um veðmal yðar, hlytur að sjá, að pér hafið haft hér hönd f bagga?-' „í hverju, pjófnaðinum eða morðinu?" sagði MitcheJ. „Guð minn gó'íur, ég veit ekki", sagði Ran- dolph. „Við höfum verið beztu vinir ætíð sfðan við hittumst fyrst. Ég hef staðið með yður og borið traust til yðar, prátt fyrir alt sem fjandmenn yðar hafa sagt um yður. En nú—" „Jæja, hvað svo?" sagði Mitchel, 135 saman við 1/singuna. Að peir fundust, gerir m&lið enn vandasamara aftur á ny. Ég var hér um bil kominn að peirri niðurstöðu,* að gimsteinarnir í hólfi Mitchels f geymslu-hvelfingunum væru hinir stolnu gimsteinar, og par eð peir tilheyra Mitchel í raun og veru, samkvtemt skfrteinum hans og kvittunum, pá hafi hacn stolið peim frá sj'alfum sér til að vinna veð- mál sitt. Hann stofnaði sór ekki í neina hættu með pessu, pví uð pótt hægt hefði orðið að sanna sök á hann, pá hefði ekki orðið hægt að dæma hann f fangelsi fyrir petta; en hann hefði tapað veðfé sfnu. Nú er annað samkerfi af gimsteinum fundið, og pað eru auðsjaanlega hinir stolnu steinar. J>að var auð- scð, að Mr. Mitcnel varð forviða pegar hann sá skrána, er ég hafði fundið. Ég er sannfærður um, ' að hann vissi ekki, að pessi skrá var tij. Af pvf leiðir, að pað getur einnig vel átt sér stað, að hann hafi ekkert vitað um petta annað samkerfi af gim- steinum. Ef pvf er pannig varið pa ma vel vera að pað, að pjófnaðurinn var framinn sömu nóttina sem veðmálið var gert, hafi einungis verið tilv.'ljun. Hann segir, að hin myrta kona hafi haft fé út með hótunum um uppljóstranir, og að hann hafi fengið henni utanáskrift til gimsteinakaupmanns sfns f París. Getur ekki verið, að hann hafi keypt gimsteina- samkerfi sitt einmitt að pessum kaupmanni, og getur ekki verið, að konan hafi stolið hinu samkerfinu ný- lega og komið með pað hingað til landsins? I>að er enginn vafi & að pið er nauðsynlegt, að leita pennan 134 hugað um að komast á lestina, en svo dró hann sig til baka sfðasta augnablikið. Ég varð að herma petta ef tir honum hvað eftir annað við hinn enda vagnanna, en loks stökk hann upp f lest nokkra rétt pegar gæzlumaðurinn lokaði hliðinu, sem ég var við". „Var petta & 42. stræti?'' sagði Barnes. „Já", sagði Wilson. „Hann fór með lestinni sem gengur inn á leið". „Veitti hann yður eftirtekt á nokkurn háttf'« sagði Barnes. „Ég byst við að hann hafi gert pað", sagði Wil- son; „en engum hefði dottið f hug, að hann gerði pað. Hann virtist ekki hafa minstu hugmynd um, að honum væri veitt eftirför, hvað pað snerti að hafa gætur a mér. „Ég afelli yður alls ekki", sagði Barnes. „Par- íð aftur á hótel hans og g rið yður bezta til. L&tiö mig um alt hitt. Ég Bkal komast eftir, hvert hann er að fara & pessu leyndardómsfulla ferðalagi sínu". Síðan fór Wilson sina leið, en Barnes sat eft- ir og hugsaði hér um bil sem fylgir með sjálfum 8Ór: „t>að er auðséð, að Wilson sér ekki við Mitchel. Það væri gaman að vita, hvort hann hefur nokkurt sérstakt augnamið með pessum blindingsleik; eða að hann er einungis bending til mfn um, að pað sé ekki hægt að fylgja honum eftir pegar hann vill pað ekfai? Ef hið sfðara & sér stað—jæj'a, við skulum sj& til. Latum okkur nú hugsa um pcssa gimsteina, sem fundust f New Haveti. í>eir koma algerlega heim og

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.