Lögberg - 25.10.1900, Blaðsíða 2

Lögberg - 25.10.1900, Blaðsíða 2
LÖGBERG, FIMMTUDAGINN 25 OKTÓBER J900. Dalmann Kaífærður. Menn hafa vafalaust tekið eftir f>vf, að Mr. G. A. Dalmann hefur ver- ið að gefa fit pólitlska pistla 1 „Hkr." Hinn 27. sept. flytur blaði^ grein eftir b»nn, með fyrirsögninni „Voðs- breyting". í nefndri grein heldur Mr. Dal- mann pví fram, að „leiðandi flokks- blöö republikana" segi 1 ritstjórnar- dalkum sfnum, að keisaravaldið sé hið beztn. Hann kallar McKinley „Vil- hálm frá Canton" og republikana- fl (kkinn „kor.ungsinna". Þessum Bcaðbæfingum sfnum til sönnunar til- ferir Mr. Dalmann eftirfylpjandi k-ifia, sem har n segir sé tekinn úr „Des Moines Globe", 2. ágúst p. á. „Það er kominn tfmi til pess, að Bandarikin losi sig við hina gamal- dagslegu stjórnarskrá, að vér mynd- utn gtjórn í fullu samræmi við vorar útvikkunar-skoðanir.jstjórn, sem með Bterkum armlegg heldur verndar- hendi yfir auðlegð landsins. I>ÍDg- bundið konungsvald er að öllum Hk- indum hið eftirsóknarverðasta, og ein- mitt nú er stundin komin fyrir breyt- ingu. Vér höfum meira herlið, fasta- lið, en nokkru sinni áður, og fastalið- iö getur verið aukið undir ymsu yfir- skyni án psss að alp/ða veiti pvl eftirtekt". Ennfremur segir Mr. Dalmann, að „United States Inventor", „New York Sun", „Chicago Times-Herald", „New York Tribune" og ótal fleiri blöð taki ftll 1 sama strenginn, að nu sé kominn tfmi til að skifta um, að grundvallarlögin og frelsiaskráin séu hindurvitni, er hafi verið brúkandi á sfnum tímum, en séu nú orðin svo langt a eftir og ósamboðin kiíífum og skilyrðum vorra tfma". X>að er eftirtektavert, að pessi blöð eru ekki alment lesin f vestur ríkjunum, og það munu vera mjög fíir íslendingar sem pekkja pau, og pvf hefur Mr. Dalmann álitið pað gott rið, að fleka landa sfna til pess að trúa pvf, að pau f raun og veru héldu pví fram, sem hér að framan er til fært; pvf naumast trúum vér pvf að hann sjálfur sé svo fáfróður maður, að hann trúi pvf. Hafi Mr. Dalmann ekki gefið petta út á móti betri vit- und, pa nær pekking hans skemra en ég hef álitið, pví ég hef álitið hann skíran mann. Til pess samt að geta rökstutt pessa skoðuu mfna, áður en ég birti almennÍDgi hana, p& pyddi ég ofan- nefnda kafla úr grein Mr. Dalmanns á ensku og sendi ritatjórum allra pess- ¦ra blaða, sem Mr. Dalmann vitnar til, að undanteknu „United States Inventor", sem ég veit ekki hvar er gefið út. I biéfi mfnu til ritstjóranna, dags. 29. sept. p.é., geiði ég pá fyrir- opurn til peirra, hvort blöð peirra héldu fram, eða hefðu nokkurntlma haldið fram peirri skoðun, sem grein- arkafli Mr. DalmanDS segir. „Cbicsgo Titnes Herald" svaraði bréfi mlnu 2. okt. og ae^ii: „Vór höfum aldrei haldið fram f blaði vora, hvorki í ritstjórnargre'.n- u-n eða & annan hátt, beinllnis eða óbeinllnis, peim skoðunum, aem birt- ar eru I hinum tilfærða greinarkafla I bréfi yðar frá 29. sep-ember 1900. Yðar með viiðingu, C. A. Phij.ipp, yfir-ritstj." „New York Tribune" svaraði 3 okt. 1900 og segir: „Herra:— Sem svar uppá fyrirspurn yðar útaf sögum sem ganga vestur í land- inu um, að „Tribune" flytji greinar sem eéu meðmæltar pví að stjómar- fyrirkomulagi voru verði breytt f p'ngbundið konungsvald, og að grundvallarlogin og frelsisskrain séu orðin langt á eftir og ósamboðin kröf- um vorra tími, leyfi óg mér að segja, að „Tribuue" hefur aldrei flutt peas- háttar greinar, og hefur ekki nú og hefur aldrei haft pesshattar skoðanir. 1 kosninga-leiðangrinum 1896 fluttu viss demókr&ta og populista blöð f vesturhluta landsins svipaðar gre'nar og gafu I skyn, að pær væru teknar upp úr „Tribune". Þær voru eintóoa- yr úlbíiningur og fals, sem vér pa mótmæltum. Oa furðar pvl ekki h f>ví pótt sama aðferðin sé nú brúkuð, t 1 ppss að e£na eina stéttina upp á móti annari (to stir up class feeling). Tér efumst ekkijum að samskonar greinar, sem gefið er f skyn að tekn ar séu upp úr öðrum blöðum, séu einnig falsaðar. Vér höfum séð tals- vert af samskonar rugli, sem haft var eftir leiðandi republikunum, eins og t. d. Depew senator, en sem peir hafa aldrei talað. Ég pakka ytur fyrir að ^era oss aðvart um pessi falsrit. Yðar með virðingu, R. C E. Beown". „Des Moines Globe" svarar með f>ví, að senda blað rreð grein í, sem upprunalega var birt 31. maí 1900. Fyrirsögn greinarinnar er „Ready for a chaoge" (Tími til að breyta til). £>að er ritstjórnargrein, og úr henni er tekin klausan f grein Dalmanns, að mestu leyti rétt pfdd. En ritstjóri hlaðsins, Mr. E. Chavannes, tekur pað fram um leið, að blað hans sé ekki flokksblað og hafi aldrei verið pað, að hann hafl aldrei verið f ráðum með leiðandi republikunum í Des Moines, og en^ an veginn sé eða geti republik- ana flokkurinn f heild sinni álitist ábyrgðarfullur fyrir persðnulegum skoðunum hans. „New York Sun" prentar bréf vort hinn 5. okt. og svarar pví f rit- stjórnaryrein, er hljóðar sem fylgir: „Vór getum ekki kent „Heims kringlu" pessa vfsvitandi raogfærslu, pvl aiigsyniler>a veit hfin (Hkr.) lltið um ástandið f Bandarfkjunum oj gef- ur einungis fit pað sem pessi Minne- scta-maður hefur að segja. En pessi borgari Minnesota-rfkis & pað skilið, að hann væri rækilega kaffærður f Rauð&nni nyrðra (Red River of the North). Hann hefur, f rangfærslum sfnum, hitt & pað sem er pver öfugt við sannleikann, að svo miklu leyti sem „The Sun" & hlut að mali, Ekki einasta hefur „The Sun", aldrei haldið pvf fram, og að voru áliti ekk- ert hinna blaðanna, sem nefnd eru I pessu sambandi, að pað væri kominn tlmi til pess fyrir Bandarfkin að losw sig við stjórnarskrána, heldur hefur blaðið (The Sun) haldið pví fastleg fram, að grundvallarlðgin heimili alt sem gert hefur verið nú & seinni tím um í útvfkkunar-áttina, og að pau gefi alt nauðsynlegt vald til pess að pjóðin geti notið peirrar stefnu & sem beztau h&tt. „Þessum skoðunum vorum til Btuðnings bendum vér fyrst og fremst & orð og gerðir hins upprunalega fit- vfkkunarstefnu-manns, Thomas Jeffer- SODS, og svo & lög Bandarlkjanna og firskurði dómstólanna, sem f pessu m&li eru svo sk/rir og hafa svo mikið að segja, að enginn óvilhallur maður getur litið öðruvísi £. „Ef lesendur „Heimskringlu" f Bandarikjunum vilja leita sér frokari uppl/sÍDgar, p& munu peir komast að raun um, að hugmyndin um hinn ,styrka armlegg stjórnariunar', sem vér fmyndum oss að eigi að vera „militarism", og pinijbundið koD- ungsvald, eða „imperialism", er bara tilbúningur Bryan-sinna um repubiik- ana-flokkinn, en ekki prógram fit- víkkunarstefnu-manna eða „Sun". Bryan-sinnar l&ta sem peir &líti, að stefnastjórnaritinar f Philippine-eyja- m&linu sé mötstrfðandi grundvallar- lOgunum. „Fólkið f Ncrður-Dakota sér að lfkindum hina íölsku afstOðu pesstra svo kölluðu „anti-imperialists" p^g- ar paö gerir sér pað Ijóst, að pað sem kallað er „imperialismíí er ekki ann- að en pað að verja stjórnarrétt vorn til Philippine-eyjanna, sem Parísar- sii mningarnir g&fu oss, samningar, sem voru sampyktir með fulltingi og að- stoð nitj&n demókrata og populista senatóra, sem til pess voru hvattir af William Jeanings Bryan. Með Bryan í broddi fylkingar hafa demó- kratar snfiist & móti republikana sam- verkamOnnum s num í pessu útvfkk- unar-starfi, f peirri von, að geta hrifs að undir sig vOldin. £>eir hafa meira að segja snfiist & móti Bandaifkja- hemum, og biðja nfi fyrixAguinaldo", Vér viljum ekki taka eiiiS hart & I Mr. Dalmann eics og „New York' Sun" gerir, eða heimta að hann sé kaffærður í Rauð&nni. Ef pað er nauðsynlegt fyrir Mr. Dalmann að hanu f&i kaldabað, til pess að hann kólni svolftið og geti pvf heldur &ttað sig & sannleikanum, er Yellow Medi- cine-&in handhægri. Ea p<5 leyfi ég mér að kaffæra hsnn með alt sitt kon- uDgsvalds-raus í pessum sönnunum fyrir pvf, að annaðhvort veit hann ekki hvað hann er að 'tala um, þegar hann segir að pað sé stefna republik- ana að snfia pessu 1/ðveldi upp I þingbuDdið konungsveldi, og að leið- andi flokksblöð republikana haldi pessari stefnu fram, eða p& að pessar rangfærslur hans eru vísvitandi og gerðar í peim tilgangi að fleka ís- lenzka kjÓ3endur í Bandarfkjunum. Mr. Dalmann er ekki heldur einn í sök. Riuðbleika blaðið í Bathgate hefur einnig dyggilega starfað að sama verki—pví, að reyna að fleka íslendinga. Vonin vap fariL Saga af konu sem vae feelsuð fe! áköfum ujaningum. Lff hecnar var, svo árum skifti eymd og mæða. Útlimir hennar bólgn- uðu og blésu upp og hfin varð ófær til að annast heimilisverk sín. Eftir the Enterprise Bridgewater,N.S JÞað er hræðiiegt að hugsa til pess, hverBU margar konur, um pvert og endilangt landið, lifa dag eftir dag pislarvætt'slífi; lfðandi kvalir sfnar með þögi', en eru [>6 örvæntingar- fullar og vonlausar um bata. Fyrir sllka krossbera gæti eaga Mrs. Joshua Wile orðið sem ljósviti vonar og trausts. Mre. Wile býc svo sem tvær mllur frá bænum Bridgewater N. S., og er virt og elskuð af Ollum sem haua pekkja. Fyrir skOmmu stðan, pegar Mrs. Wile var stödd í lyf jabfið einni par f bænum, varð henni litið & glassk&p, par sem nokkrar Oskjur af Dr. Williams Pink Pills voru hafðar í til synis og varð henni f>& petta að orði: „Bf kona & nokkurn vin p\ eru paf pessar pillur." Hfin vat spurð að, af hverju hun lofaði pillurnar svo mjög, og sem svar upp a p& spurningf sigði hfiu fr&, hveruig pær heföu frelsað sig fr& herfilegum pj&ningura Lyfsalinn sló upp á pvl að hfin, til blessunar fyrir allar pær púsundir af samkyns krossberum, gerði sOgu sína kunna. Mrs. Wile svaraði, að pó hfin a drei nema væri óhneigð fyrir að l&ta & sér bera, p& samt væri sér ánægja í að segja fr& lækningunni, ef pað gæti orðið til að létta kvölum af einhverjum sem liði, og svo sagði hfin fr& pví sem hér & eftir er tilfært og leyfði að pað væri birt & prenti: Llf mitt, fyrir nokkrum &rum sfðan, var eintómur veikleiki, kvalir og mæða par til ég fékk bót meina minna með pvf að brfika Dr. Williams Pink Pills. Af eÍDhverjum &stæðum, ég ?eit ekki af hverjum, varð ég svo pj&ð af kvölum f kviðarho^inu, að ég varð tvisvar að l&ta skera mig upp. Mér batnaði að eins að litlu leyti, en var óttalega taugaslOpp og aumletja & mig komin & eftir, og sem læknir- inn sagði að ég mundi aldrei f& bót &. Ég reyndi aðra lækna, en pað hafði engan betri fcrautí"!'—meinsbótin var ekki fáanieg. Kvalirnar fóru að leggjast í bakið og nýrun. Fætur mfnir stokkbólgnuðu allir og mér er ekki með orðum unt að lysa peirri preytu tilfinning og dauðnns augist, se.m ég var altekin af með kOflum. Mér varð ómögulogt að annast hfis- BtOrfin og gaf fr& mér a'la von um bata. Aður en hér var komið, hafði mér verið r&ðlagt að reyna Dr. Wil- liams Pink Pills, eu eins og pfisundir af öðrum konum halda, hélt ég, að pað væri ekki til neins fir f.vl lækn- arn;r gætu ekki læknað mig. Að slðuítu greip ég til peirra eins og ö'- þrifa r&ða og pað alveg &n pess að hafa nokkura trú & peim. Mér til stórrar undrunar fór mér strnx að batna af fyrstu öskjunum. Ég brfik- aði svo fir sex Oskjum í viðbót, sem ég ootaði samkvæmt forskrift, og mér er &nægja að segja, að mér var, með notkun peirra, lyft upp fr& veikluðu sjfktu, Orvæntingarfullu &standi, upp í hið hjilbrigða og ftnægjulega &stand sem ég nfi er f. A hverjum ftrstfð' - mótum, haust og vcr, fæ ég mér svo sem einar eða tvennar öskjur, og ftlft að pær geri mér mjög gott meðan k veðurbreytingunni stendur. E>að mætti segja fliirs pillunum til lofs, en ég læt mér nægja, að rftðleggja öll um konum sem pjfizt, Dr. Williams Pink Pills f veikindum sfnum. Dr. WilHams Pink Pills taka öll- um meðulum fram sem læknislyf við meinum peim er konur pjszt af. E>»r koma undir eins lagi & alla rtr«»jrlu og styrkja ura leið. t>ær endurnmra blóðið, styrkja taugarnar og færa roð* f fölar kinnar. Seldar f öllum 'yfj»- bfiðum, eða sendar bur" argjaldfrftt, fyrir 50c askjan eða sex öskjnr fyir $2 50, með pvl að skrifa The Dr. Williams Medicine Co., Brockville, Ont. Mrs. Winslow's Soothing Syrup. Er pamítlt og reynt hellsubótftrlyf aem í melrn en 50 úr hefur verið brúkað af mitliónnm mFR^ra handa bttrnum þeirra íi t:itint 'iknskeidimi. þnð gerir barn- ií rólegt, mýkirtannholdið, dregur úr bölgu. eyðir snicla, læknar uppbembn, er þæ^tlegt á branid oe bezta lækning við nidurgangl. Selt í^tllum lyfjabnd- um í helmi. 26 cents ðaakan. Bicíjffl um Mrs. Win. Blow'8 Soothing Syrnp. Bezta mecjalid er mædnr geta fengid handa bðrnum á tanntoktimanum. VERZLUNARHUS, er sendir vörur með pósti. Nýjustu og beztu hús-áhö'd, nýjungar og meöul. HJER ER NOKK.UÐ AÐ BYR.JA MEÐ. Eruð þér þjáður af sjóndepru? 'ACTINA' undur aldarinnar—getur læknað yður. Enginn skurður. Engar inntökur. Skrifið eftir bækling. (HALF STŒRf).) Læknar og varnar líkþornum, táhornum og inngrónum negl- um. Verkfæri þetta er sívalningnrúrstál- með snörpu klæði utan uui, sem fest er með tveim nihkel-hólkum. Aburður á hornin í sérstöku klæði innan í sívaln- ingnum. Með bví að renna þessu verki færi fram og aftur, eyðileggur það oe kenmr í veg fyrir alls lags horn og ójöfnur á fótunum og heldur húðinni hreinni og heilbrigðri. Ábyrgst að gera hvern, sem notar, anægðan. Sent með pósti fyrir 50c. í póstávísun eða frímerkjum. Sjálf-hitanleg pressujárn, alveg hættulaus. Sprenging ómöguleg. Þarf að eins þrjár mínútur til að hitna. Það er hættulaust, hreint og hraðvirkt og vinnur betur en nokkurt annað pressu- járn sem nú er á markaOnum. Verð $6.C0 fyrirfram borgað. Sendið eftir upplýs- ingum og vottorðum. Uppkveikjuefni. Hið þægilegasta og bezta uppkveikjuefni sem þekter. Algerlega áreiðanlegt, hrein- legt og hættulaust. Brennur í 25 mínút- ur Getur sem hezt kveikt kolaeld. Til sölu í pappírs pökkum tilbúnum til brúks. Kosta aðeins 2>^c. hver Pöt.tun á póst- spjaldi færir yður sýnishorn frítt. Hinn nýi verðlisti minn. yflr allskonar þénanleg húsihöld, veiður fullgerður inn an skams. Sendið mé'' utnnáskrift yðar og svo skal ég sendi yður eintak þegar hann er tilbúinn. T.xkið eftir auglýsimgum minum—alt af eitthvað nýtt í hverju blaði. MAIL ORDER HOUSE. 268 McDbrmot avb., Winnfpbg, Ma.v. Karl K. Albert's Dr. I. C. Clark, T^.]sj-DsrxJ.Æ3K:isriR- Dregur tennur kvalalaust. Gerir við tennur og selur falskar tennur. Alt verk mjóg vandað og verð sann- gjarnt.' Office: .532_IV|AIN?STREEV yflr Craigs-búðinni, Dr. O. BJORNSON, 618 ELGIN AVE, WINNIPEG. ÆtíP heima kl. 1 til 2.80 e. m. o kl, 7 til 8.80 e. m. Telefón 1156. Dr. T. H. Laugheed, GLENBORO, MAN. Hefur ætíð 6 reifium höndurc allskonar meðöI.EINKALEYií IS-MEÐÖL, SKRIP- PÆRI, SKOLABÆKTJR, SKRAUT- MUNI og VEGGJAPAPPIR. Veiö lágt. Or. G. F. BUSH, L. öX TANNLÆ.KNIR. Tennur fylitar og dregnar út án sítrs. auka. Fyrir aö draga út tönn 0,50. Fyrir að fylla töan $1,00. 527 Majx St. NORTHERN PACIFIC - - RAILWAY Til St. 3 poits til staða Austiir og Sudur. ^pokartí .Stattlí íportlaní) ötalifomia Japan China ^laeka (&xtnt gritain, (Bnxoyz, . . . &fxicn. Fargjald með brantnm í Manitoba 3 cent á miluia. 1,000 milna farseðla bæk- nr fyrir %% ce^t á míluoa, til söla hjá cll- nm agentnm. og Nýjar 1-stir frá haflj til hafs,"' „Nortb, Cost Limiteö", bez'n lestir í Ameriku, hafa v.?rið settar \\ gang, og eru því tvær lestir á hverjum degi bæði austur^, vestar. J, T. McKENNEY, City Passenger Agent, Winnipeg. H. SWINFORD, Gen. Agent, Winnipeg, CHAS. S. FEE, G. P. & T. A., St.iPaul.; PANADIAN . . . ^ • • • • PACIFIC R'Y. Choice of several Roates to all points EAST. LAKE STEAMERS Leave Fort William every Tuesday, Friday an Sunday. TOTRIST SLEEPING GAR. TO TORONTO every Monday " " Thursday MONTREAL « Saturuay VANCOUVER » Monday " " Thursday SEATTLE » Saturday For full particulars consult nearest C. P. R. agent or to C. E. McPHERSON, G. P. A., Winnipbo. Wm. Stitt. Asst. Gen. Pass. Agt. EDDY'S HUS-, HROSSA-, GOLF. OG STO- BUSTA Deir endast BETTJR en nokkrir aðrir, sem boönir eru, og eru[viöurkendii •* öllum, sem brúka pa, vera öllum öðrumjbctri.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.