Lögberg - 25.10.1900, Blaðsíða 3

Lögberg - 25.10.1900, Blaðsíða 3
LÖGBERQ, FIMMTUDAGINN 25. OKTOBER 1900 Mr. Paul Williains, binn iiíiverHr.'di auditor (reiktings- yfirskoðandi) í Perubiua Oo. er oinad- iskur að uppruna, ]æknisson, með á- gætri mentun og eiginlegleikum, skólakenrari og bónd'. Langfleitir íslei zkir kjósendur í Pdmbina county þekkja ' Mr. Williams psrsönulega, sem mnnn, kennara, bóuda eða ero- bættisman, orr þekkja hann að góðu. 1 mörg fir hefur hann kent á skóla með- al íslendinga, ojj enginn al-enskur kennari hefur orðið þeim kærari en Paul Williams, svo ár eftir ár bef'.u hann keut á ssima skólanum. Síðastl. tvö ár hefur htnn verið auditor, og fisamt aðstoðarniauni sínum, Sveini Thorwaldson, getið eér hylli manna alment. Nalega öll blöð Pembina- county'a ljúka lofsorð á embættie- færslu þe:rr». Sem dæmi upp á vin- sældir Mr. Williams má geta, að við síðustu kosningar fékk hann öll at- kvæði, nena, eitt, í sínu townahip.x, og eú er trú almennings, að það hafi hlotið að vera hans eigið atkvæði. S íkt er mjög fágætt í voru latdi. O^; sá maður sem þannig er kyntur „heirna" hja sér, sá maður sem vér ís- lendingar tiúum sérstakleg* fyrir börnum vorum og uppfræðing þeirra, Ben hefur reynzt jafnvel sem embætt ismaður, sem hefur valið sór íslenskan efnismann til aðstoðar, ssm hefur ver ið endurcefndur »f sínum flokks biæðrum, sá maður á það sannarlega skilið, að fá atkvæði íslenzkra kj's- enda í haust. Hver réttsýnn kjós- andi hlýtur að sjá, að það «r gjör- samlega ástæðulaust að skifta um embættismann þar sem eins stend- ur á, cð jafn-alkunnur nsentamaður, trúverðugur þjónn almennings og sérstakur íslendinga vinur á 1 hlut. Hacn hefur teycslu í starfi slnu og hefur gefist þar jafn vel og í skóla- kenslunni og hann hefur margs/nt, að hann er vinur vor íslendinga,meira en f orði og fyrir atkvæðis sakir, og nú ættu íslendingar ekki að láta sitt eftir liggja, að s/na honum sitt hugar þel og trnust rreð því, að gefa honum atkvæði. Það væri meir tn lítið öfug pólitik og óhollsr flokksæsirgar sem léti menn gleyma slíkuin manni kjör- daginn. Það er æði n örgum kunnugt að Paul Williams er óvenjulega góður drengur—auk hæfilegleik8,sem þegar voru nefcdir. Hálf nakin, allslaus pkólabörn, hefur hann stundum klætt fyrir eigin reikning. Og naumast mundu þau gleyma honum 6 nóvem- ber, ættu þau atkvæðisrétt, hvort sem hinir islenzku feður þeirra barua og frændur gera pið qú aði ek't . Sá, seni þetta ritar, og ekki er j óHtif-kur embættismaður, leiðtogi né 1k ('i.itil þcfs kejptur, getur ekki látið veia að fegja um leið um Mr. Svein Thoi wnklscn, aðstofar-auditor, að meðtl íslend'nga er mjög vacd- fundinn betri miður fyrir þa sto^u Nálega allir íslendirgar þekkia hanr að góðu, en þekkja h*nn þó ekki fyr ir jafn góðan drerg og mynd«rl«g»i f sinni emhættÍ8ttrtAu, eins og h-ujn í aun réttri er. Ruinalegur blettur yrði það fi oss\ hinum tslenzku bræðr- um hans, ef vér fylkjum ekki liði ?neð honu m í kosning»-baráttunni. Gnið honum það sem þér vi'duð Ifita yflur yer». Þesdr menn eiga nlt ut.dir atkvæðum yðar. Ge.tið peim þ iu—þó spilt verði fyrir þeiro af einstökum andstæðing- um. Mr. Alex L. Airth. I skrfi þeirri sem vér birtnm fyrir nokkru síðan yfir embættismanna- efni þau er flokkur republikana hefur tilnefnt í Pembina-oounty, N. Dak-, gítum vér meðal annara um Mr. Alex- ard^r L. Airth, er sækir um endui- kosningu sem ritari f „county'-.rétt- inum (Clerk of the Court) fyrir Pem- b'.np-county. A tilnefningar-fundir- um í Neche, fyrir nokkru sfðan, fékk Mr. Airth mikið hrós 1 ræðutn, sem ýmsir republikanar béldu við það tækifæri, fyrir það hve ljómandi vel hann hefur staðið í stöðu sinni undan- farið kjörlímabil (2 fir). Það s/cdi sig lika, að það var eitdregið álit fucdarins, að Mr. A'rth væti hæfasti maðurinn í ritara-embættið, þvt hann var tilnefndur f það fyrir næstu tvö ftr í einn bljóði, sem er óvanalegt fi þannig fuudum. Fundurinn s/ndi, að hann kunni að meta rfiðvendui og hæfilegleika þessa embættismanns „county* ÍBÍns, og hefur vafalaust uppfylt almenna ósk kjósendanna með því, að tilnefna Mr. Airth aftur f ritara-embættið. Þetta og hve að dáanlega Mr. Airth hefur staðið í stöðu sinni, hlytur að f-/ða það, að hann nfii kosningu með mildum at- kvæða mun. Þ'ð lítnr út fyrir, að kjösendur 1 Pembins-county eéu Btað- rfiðnir í að halda þeim í embættum lengur en eitt tfmabil, sem staðið hafa I peim meðeins mikilli trnmensku og dugnaði eins og Mr. Airth hefur gert. Það er engin blettur eða hrukka fi mannorði Mr. Airth's, ^hvorki sem prívat borgara cé sem embættismanns, og þess \egna leyfum vérossaðmæla faat með kosningu hans. Mr. Airth er einn af þeim ensku- mælandi mðnnum 1 Pembina-county sem kann að meta hæfa og góða ís- lendinga, þvl hann h^fur haft einn landa vori fyrir aðstoðarmann (D^- puty Clerk), nefnil. Mr. Geo. Pdter- 8on, sem einnig er vel fær m*ður í starfi sfnu og setn v&falaust heldur áfram fi skrifstofuuni, ef Mr. Airth verður endarkosinu. Pið, að Mr. Airth kaus sér íslending fyrir að- stoðarman;!, ætti »ð vera öflugt með- •næli fyrir hann hjfi 5sl. kjfisenduu hinn 6 nóv. næstk. Mr. W. J. Burko. E nn af þe'm möannm, serr flokiíur republikana hefur tilrefnt ti) endurkosnirgar hir.n 6. nóv. ræstk., «r Irtin rAvnrandi rfkissóknari (State- Attorney) fytit Pen bina-county, Mr. W. J. B irke. Hann, eins og mir,;ir af Ibftum „county" isins, er fæddur i Canada, en fluttist til N. Dakota serrj unglingur firið 1880 með foreldrum sínum, sem' nfimu land l^ mílu frft bænum Cavalier. Mr. Burke gekk fyrst & alþýðu. skólann í C*valier, en sfðan fór hann á hfiskóla Norður-Dakota rikis, 1 Grand Forks, og las þar í 2 fir. Eftir þið kendi hanu á skólum um hrfð, en las jafnframt log, og árið 1891 fór hann fi logfræðie-skóla Minnesota- rlkis og út8kriíaðist þaðan með hæsta vitoisburði firið 1894. Eftir að Mr. Burke útskrifaðist.var hinn um hríð i fólagi við Mr. Daniel J. Laxdal, log- fræðing í Cavalier. En firið 1890 gekk Mr. Bnrke í félag við Mr. N. C. Yoang, Iögfræðing í Bathgate, og hpfur aukið og bygt upp starf þRÖ, er Mr. Young hafði byrjað þar. M'. Burke var kosinn sem rfkissóknari fyr'r Pembina-county firið 1898, með svo mik'.um atkvæða mu ', að enginn republikan 1 ,,county"-inu hefur haft e:ns mikinn meirihluta. Hann er rit- ari logfræðinga-félaga N. Dakota-rík- is, og er ' el pektur maður, e.kki ein- asta í Pembina-county, heldur um alt rfkið. Hann hefur etaðið figwtlaga 5 stöðu sinni og ætii að vera endnrkos- inn. l>að er ekki völ fi j-tfogtfðurp, hvað þá hæfari, mannt f „county" inu í ríkissóknara embættið, svo kjósend- ur ættu að styðja hann eindregið. HEYRJVARLKySI I OiKNAST EKKI vid innspj' t- ingar eóit þesskon-tr, í>ví \>að nær pkki í nppt'ikin þad er fló einft eitt, sem læknar heyrnarleysi, og þad er inodiil er verkar á alla líkamsnygginpnna pao stafar af æslng í Blímhimnuniim pr ollir bólgu i eyrnapípunum. l»egar hœr bólgna, kemur siula fyrir eyrun eoa heyrnin f<">rlact, rg ef hær lokast pá fer heyrnin. Sé ekki h&gt aó lækna þuó pem orsak- nr bólguna og pípunum Komid í samt lae, páfæ^t heyrnin ekki aftur. Niu at tíu slíkum tilfellum or- snkast af Catarrh, sem ekki er annad en æsing í slimhimnunum. Vér skulum gefa %V0 fyrir hvert einasta heyrnar Ieysis.tlirelli (er stafar af Catarrh , sem HALLS CATAHBHCURE toknarekki. SkiiBt) eftir bækl. ingi geflns. F. J. Clieney & Co, Toledo, O. Selt í iyfjani'ioum á 75c. Hall's Eamily Piilseru beztar. §ðð$3ÖÖ CAVEATSTTRADE MARKS, COPYRICHTS AND DESICNS. S«nd your business direct to Washington, laves time, costs less, better srrvice. My ofBce cloae to V. 8. Fatent Offlce. FREE prelinjln- ary examinationB made. Atty'n fee not due untíl patent íb gecured. PERSONAL ATTENTION GIVEN-19 YEARE ACTUAL EXPERIENCE. Book "Howto obtaln Patenta," etc., eent free. Patenta procured through E. G. Siggert receive special notice, without charge, in the INVENTIVE ACE Ulastrated monthly—Eleventh year—teriw, $1. a year. Late of C. A. Snow & Co. 918 FSt., N. W., WASHINGTON, D. C. E.G.SIGGERSJ De Laval w Rjoma= Skilvindan NáW Háuni Verðlaunum (Grand Prize) ltj4 verðlaunanct'ml- inni á Parísarsýningunni ( sumar, og voru þar til að koppa um veríS- laun skilvindur frá öllum löndum. De Laval skilvindan var viftur- urkend að taka öllum öðrum fram í öllu verulegu. Skrifið eftir ritlingum o. s. frv. til W CÁNADM DAIHY SDPPLY CO. Eða til 236 KING ST., WINNIPEG. Á. ECÍCKRS.SON, GENlRAt Agent, 6So Koss Avc. CHR. JOHN>ON, Agent lltldur, Mati. S LOFTSSON, Agknt, Churchbridge, As,a wiNNirix; ALEXANDRA SKILVINDURNAR eru hinar beztu. Vér li'ifum selt meiva af Alex tmlra þelta sumar ei notkrj siaiii áður og hún er enn á uutlan öllum keppinautum. Vér gerum oss í htigarluud, að salan verði enn meiri oajsta Sr, og vér Hfgi'ciðuia tljótt og skilvíslega allar pantauii semlar til umlni^smanns vois IVjr. Gunnars Sveinssonar og eins )iær sem kunna að verða sendar beina ltúð til vor. R A. LISTER & CO. Ltd 2.-Í2 KiNti Htr., WINNIl'tíG. ^ ^ ^ ^ # ^ ^ m * * * x * ^ * * * ^ X 4ptt5tib kcnutr og nú er því tíminn til að kaupa HAUST= oq VETRAR= VARNING. 200 kvennmanna op unglintra ytirhafuir af öllum litum og af ölluui sticrö- um. Vaudaðra Og ódvrara nppiag heflr aldrei til áelkirkliæj -v kona- ið. Verð frá $1.75 til $11.25. Verð frá l)c. til Verð Kjó'adúkar af öllnm litum og af mismnuandi gæðum, tl.80 yardið. 250 Karlmanna- og drengja fatnaðir úr bezta efni með nýjasti snið frá |3.25 til $15.00. ^fe Skótau og margt fleira alveg með gjafverði. Öli matvara ný o,r ljúffeug Komið sem fyrst á meðan er úr miklu að velja. Við gefum Trading Stamps. ROSEN & DUGGAN, Selkirk, Man. *x*%&mxxm*%**xx***x*******%; 263 ar5 þér þektuð þennan Mitchel aftur, ef þér sæjufi hann?" „Ég get ekki 8agt um f>aö fyrir vlst", svaraði Oharjabers. „Kn, eftir á að hyggja, f>að voru tveir menn, sem kallaðír voru Mitchel, og baðir nefndust ei nnig Leroy". „Eruð péc vissir um petta?" sagði Barnes. „Já, nokkurn veginn viss", svaraði Chambers. „Deir voru systkina-synir. Hinn maðurinn varyngri. Ég f>ekti hann ekki sjálfur. Hann var af f>ví tagi scm maður kallar kristilegra ungmenna-félagspilta, og pess vegna ekki alveg af sama tagi og óg. Ea mór tinst ég muna eftir, að hafa heyrt, að hann hafi verið ástfaoginn 1 creo^e-stúlkunni. En, heyrið mig, ég get sagt yður hver getur frætt yður um alt petta". „Ó, hver er hapn?" sagði Barnes. . „Dað er gamall maður, sem nefnist Neuilly", svaraði Chambers. „Uann vissi um alt viðvlkjandi creoíe-stúlkunni, og hlytur pvl að vita um alt í sam- bandi við p jssa Mitchels. Ég held, að hann hafi ver- ið & valdi pessarar La Montalbon. Hún vissi eitt- hvað uin hann, og notaði pað til að kúga út úr hon- um peninga, eins og hön gerði við marga aðra. Með pví hún er nú dauð, pa getið pér ef til vill fengið hann til að segja yður alt saman". „Gott og vel", sagði Barnes. „Útvegið mór husnúmer hans, og vitið siðan hva'a upplysingar þór getið fengið um pennan hinn Leroy Mitohel, góða uiltinn. Uppgötvið hvað varð af honum, og skil ég 270 Eftir að Mr. Mitchel hafði lesið petta, lauk haun við að klæða sig, notaði telegraf-skeytið til að kveikja sér I sígarettu, og fór stðan með unnustu sína a leikhúsið. XIV. KAPÍTULI. H.IÓNA\'l\:SLA, SEM TAFIÐ VAE l'YRllt. A mcðan Mr. Barnes var suður I New Orloans, uppgötvuðu njósnarmenn hans I New York litið cða ekkert gagnvart þeim, sem þeir áttu að hafa gætur á, Sannleikurinn var, að fra sjónarmiði leyniJög- raglumannsins hafði framferði fólksins, er gætur voru hafðar á, verið mjög viðburðalltið og hversdags- legt. t>ið fór 1 þessar vanalegu heimsöknir, fór & leikhúsin jafn oft.og vanalega, fór í eftirmiðdags- tedrykkjur, I stuttu mali, það hagaði s5r algerlega eins og hvert annað efnað fólk er vant að gera. En samt liðu þcssar vikur ckki án þess að neitt sérlegt gerðist. Hið þ/ðiugai-mesta, sem gerðist, var ef til vill a5 tiltaka brúðkaupsdag þeirra Mr. Mitchels og Miss Remsen. Dagurinn, sem þau ætluðu að gifta sig, var hinn 5. maf, sami dagurinn sem Mr. Birnes og Mr. Neuilly voru væntanlegir til New York. Örlögin virtust þannig vera að fl/ta fyrír aðal- viðburði, sem átti„að sko sjalfan brúðkaupsdaginn. 259 verð að fa<-a með yður til New York". ,,En, heyrið mig", sagði maðurinn, sem nu var orðinn lafhræddur, „hér er stórkoátlegur misskiluing. ur á ferðum. Ég hef verið að ljflga að yður; ég cr ekki eiginmaður konunnar, og ég haíti ekki Mitchel". „Deasi 8aga hjálpar yður ekki, kunningi", sayði B»rnes. „Mr. Sefton, leynilðgreglumaðurinn hér í borginni, ber.ti mér á yður". „En hann er einmitt maðuriun sem leigði mig til pess, að *á yður til að halda, að ég væri Mitchel", sagði manntetrið. Mr. Barnes hló með sjálfum sér þegar hann sa hve vel bragð hans hafði hepnast. Hann htfði altaf grunað, að New Orleans-leynilögreglumítðariaa væri að leiða sig afvega, og nú. sa hian tækif -ri til rð koma með krók & móti bragði og na I dyruaætar uj.ij>- lýsingar. „Þetta er mjög ótrúleg saga", sagði B traes þvt, „en ef þór segið mór alt, sem þér vitið, þi ma vera að ég trúi yðuc". „PJr getið reitt yður á, að óg skal sogja yður upp alla söguna eias og húu er, til þess að koma^t íir þessari klípu", sagði maðuriun. „Fyrst og framst er hið rétta nafn mitt Arthur Chambera. Eg var eitt sinn talsvert ofarlega t minnfélagiuu, átti allmik'a poninga og var heiðarlegur maðar. K-i drykkju- skgp'ir breytti öllu saman. NCt g)tur livor sem «r keypt mig fyrir faeiua dollara, og þ&ð er ei'imitt það scui Softou gerði. Hanu kom til míu fyrir hér uta

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.