Lögberg - 25.10.1900, Blaðsíða 5

Lögberg - 25.10.1900, Blaðsíða 5
LOQBERQ, PIMMTUDAGINN 25. OKTOBER 1900 mikið á fjöldftmörgum vörum, og gerðir þri^jungi lægri a öllum vör- um sem koma fr& Stórbretalandi en þegar þær koma frá öörum löndum. Frjálslyndi flokkurinn spáöi einmitt, að svona mundi fara þegar stefna hans yrði reynd, að verzlunin við útlönd mundi aukast svo mikið við það, að tollarnir yrðu lækkaðir og óeðlileg höft numin af henni, að toll- tekjurnar mundu vaxa stórum þrátt fyrir toll-lækkunina. Verzlun Can- ada jókst um 80 milj. á 4 árum und- ir Laurier-stjrtrninni, en ekki nema 6(5 milj. & 18 árunum, sem aftur- halds-stjórnin sat við samfleytt. Munurinn er, að tolltekjurnar renna nú allar í landsjóð, en allmikill hluti þeirra rann áður í vasa hinna toll- vernduðu verksmiðju-eigenda og miljónera. Hvort er betra? þegar Hugh J. Macdonald var að hjala um það fyrir kosningarnar í fyrra, hvað mikið hann ætlaði að spara ef flokkur hans kæmist til valda, þá sagðist hann geta gert alt verk ráðgjafanna, fimm, með því að hafa skrifstofupilt sér til aðstoðar. En honum og hinum tveimur laun- uðu mePrftðgjöfum hans tókst ekki að koma saman neinu frumvarpi pkammlaust, og mikið af löggjöfinni frá síðasta þingi er þannig, að eng- inn maður botnar í henni — ekki einusinni Hugh J. Macdonald sjálf- ur. Svo varð þessi stjórnarnefna hans að setja konunglega rannsókn- arnefnd til þess að undirbúa fjár- málaræðu Mr. Davidsons, — en nið- urstaðan af starfi hennar varð vott- orð um ráðvendni Ureenway-stjórn- arinnar ! Nefnd þessi kostaði fylk- issjóð $2,500 beinlfnis, og $2,500 ó- beinlínis, eftir því sem kunnugir menn segja, því nefndin kostaði eig- inlega $5,000, en Macdonald-stjórn- in þorði ekki að biðja þingið um svo mikið fé fyrir þetta fargan sitt, og tók því það ráð, að láta sérhvern afturhalds-þingmann borga $100 af þingkaupi sfnu, og þess vegna varð að færa það upp í $600, í staðinn fyrir atS færa það niður í $400, eins og Macdonald hafði lofað það. urðu svo sem ekki svik úr þessu loforði!!! Enda segja afturhalds- meun, að Macdonald svíki ekkert loforð er hann geri! ald-stjornin ber ábyrgð af allri stjórnar-athöfninni og löggjöfinni í þinginu, af því hún er þar í meiri- hluta, en minnihlutinn ber enga á- byrgð á því, sem hann getur ekki hindrað. Macdonald og flokkur hans gat borið frjalslynda þingmenn ofurliða í þessu atriði sem öðrum með hinu „þrælslega" afli sfnu, en gerði það ekki —af því afturhalds- menn langaði í dollarana. B. L. Baldwineon lét sér þar að auki sæma.' að taka mílupeninga frá Gimli, þdtt hann eigi heima í Win- nipeg! Hann hefði sagt eitthvað ljótt ef einhver annar,en hann sjálf- ur, hefði átt hlut að máli. Eitt af loforðum Hugh J. Mac- donalds var það, að verja öllum tíma sínutn í þaifir fylkisins, en hann hefur þó sífelt verið að ferðast um landið og halda ræður fyrir Sir Charles Tupper í margar undan- farnar vikur upp á kostnað Mani- toba-fylkis — launaður af fylkisfé. Hann hefur þannig fyrst og fremst svikið það loforð sitt, að verja öllum tíma sínum i þarfir fylkisins, og látið vso fylkiða borga sér fyrir svikin' það er nokkuð spaugilegt þeg- ar ritstj. „Hkr." er að afsaka það, að Macdonald-stjornin borgaði þing- mönnum $600 (í staðinn fyrir $400, sem afturhalds-flokkurinn lofaði að færa þingkaupið niður í) með því, að hinir frjálslyndu þingmenn hafi skrifað undir beiðni um það asamt afturhalds-þingmönnum. Macdon- Hugh J. Macd. lýsti yfir því og lofaði, bæði utan þings oginnan, að hann skyldi halda áfram í Manitoba- stjórninni og ekki gefa sig við sam- bands-pólitík. Hann sveik þetta loforð fáum mánuðum seinna, eins og hann og flokkur hans hafa svik- ið þvínær hvert einasta kosninga- loforð sitt og troðið stefnuskrá sína undir fótum. þeim ferst að hjala um svikin loforð hjá öðrum ! Hugh J. Macdonald sveik öll loforð sín í Manitoba-skólamálinu og snerist þrisvar í því þegar hann var sambands-þingmaður — af því Tupper sagði honum ajð gera það. Er þá ekki líklegt, að hann svíki loforð sitt um að vinna að afnámi tolls á akuryrkju-verkfærum,—eftir skipun Tuppers? Hin dauðu bein svikinna loforða Macdonalds mundu fylla heilan grafreit. Laun Mr. R. L. Richardsons (ritstj. „Tribune's") fyrir svik hans og blaðs hans við frj&lslynda flokk- inn eru þau, að afturhaldsmenn til- nefna ekkert þingmannsefni af sín- um flokki í Lisgar-kjördæmi og kosningavél þeirra hjálpar honum alt sem hún getur. Mr. Richardson er því þingmannsefni afturhalds- flokksina, þótt hann kalli sig frjáls- lyndan, oháðan, eða eitthvað annað, og tekur sér sæti með afturhalds- flokknum a þingi, ef hann nær kosn ingu. FrjSlslyndi flokkurinn vill ekkert hafa með Richardson að sýsla, svo hann kemur ekki niMum sínum fram á þ'ngi með tilstyrk hans. Ef Sir Charies Tupper skyldi vinna kosningarnar—sem engar mins'u líkur eru til—þá afnemur hann ekki tolla eða gerir þær um- bætur, sem Richardson læst vera að berjast fyrir. þótt Richardson kæmi til Tuppers í öngum sínum eins og Júdas til höfuðprestanna, mundi hann fa sömu svörin og Júdas: ,,Sjáðu sjálfur fyrir því". Hvað skyldi Richardson þa taka til bragðs, fara að dæmi Júdasar á eftir, eins og hann fór að dæmi hans í því að svíkja meistara sinn? Ef hlutir hækka í vcrði við það að innflutningstollur er numinn af þeim—eins og afturhalds-ræðumenn og málgögn þeirra halda fram—því er Hugh J. þá að lofa að berjast fyrir afnámitolls á akuryrkju-verk- færum? Vill hann gera bændunum þau dýrari en þau eru? þaðer ekki dmögulegt, að svo só, því hann var að reyna að telja mönnum trú um það á fundum austur í fylkjum ný- lega, að það væri vont að búa í þvi landi, sem hlutirnir væru ddýrir í. Tollvernd væri gdð af, að því hún gerði hluti dýra. En öll þessi pdli- t'ska speki! Ef ritstj. „Hkr." sannar þa8 með framburði vitna fyrir rann- sdknarnefndum eða þingnefndum, að Laurier-stj^rnin, eða nokkur meðlimur hennar, hafi gert sig seka í nokkurri dr&ðvendni, þá skulum vér aldrei framar kalla hann „krabba-skottu-riddara"—á prenti. Staðhæfingar hans sjálfs, eða flokks- manna hans og blaða þeirra, eru minna en einkis virði, því „sann- leikur er ekki fundinn með þeim". Ef nokkrar sannanir eru til, þá ætti að vera hægðarleikur að koma með þær. Geri hann það ekki, þ& er hann auðsjáanl. að Ijúga, eins og vant er. Verzlid vid THE BLUE STiRE. þegar afturhaldsmenn eru að ræða og rita um gerðir Laurier- stjdrnarinnar og bera á hana lof- orða-svik, illa meðferð á landsfé, o. s. frv., þá minnast þeir ekki á eitt einasta atriði sem hún hafi gert vel. Er þetta sanngjarnt? Allir sann- gjarnir menn—jafnvel afturhalds- menn—kannast þd við, að Laurier- stjdrnin sé bezta og framkvæmdar- samasta stjórn, sem nokkurn t'ma hefur verið I Canada. Ef hún er, þrátt fyrir þetta, eins og afturhalds- malgögnin og ræðumenn segja, þá hefur afturhalds-stjdrnin sáluga verið bág. 30 Stamps a Lodvoru. 20 Stamps a Fatnadi. | Þar til ödruvisi vekdur akvedid. KARLMANNA Ott DRENGJAFÖT. Góð fíit úr tweed handa fullorðr- um, $<9.50 viröi, fyrÍT.........$ 5.00 Góð l)usine.Js-föt. $9.50 virði fyrir: 6.C0 Falieg föt úr alull, $13.50 viroi.fyrir 8.50 Hómandi föt úr skozku tweed, 818.50 virði, fyrir.............. 10.50 Fínustu föt úr svörtu venctian, $20.00 viröi, fyir.............. 14.50 Ljómandi drengjafatnaður, $6.50 virði, fyrir .............. 3.75 Fallegir drenirjafatnaðir úr ah'Ilar tweed, $5.50 virði, 'yrir........ 3 25 Góðir fatnaðir úr tweed, $3.25 virði, fyrir.............. 1.95 Sailor föt, $1.75 virði, fyrir.........!)í> KARLMANNAog DRENGJA YFIR FRAKKAR. Vor og haust yflrfrakkar handa 'ull- fullorðnum, $15.00 virði, fyrir.. 8.5«. Vor og haust yfirfrakkar úr be/.ta whipcord, $16.50 virði. fyrir___10.00 Vetrar-yfirfr8kkar handa fu'lorðnum með háum hlýjum kraga, ýmislega l'tir á ýmsu verðstipi, $4 76.5.Í0, 6, 7.80,9.50 Drengja yfir'rakkar af öllum stærðum, i þúsundatali, af nýjustu tízku: Karlmanua og drengja stutt yftrtreyjur í þúsundatali. KARLMANNA og DRENGJA-BUXUR. Karlmanna b'ixur, $1.75 virði, á___$1.00 Þykkar alullar bnxur, $3.50 virði, á.. 2.00 Svartar tweedhuxur, 2.50 virði, ú. . 1.5 Fínar worsted buxur, 5.50 virði, á... 3.00 Drengja stutt buxur, l.Ot virði, á.. » .150 Betri tegund, 1.2s virði, á............90 GRÁVARU FYRIR KONDR. Dömu astrakan jakkar, $10 virði, nú slegið ni'ur í............. .$29.50 Dömujakkar úr Siberíu selskinni 25.C0 virði, nú á..............16.50 Svartir austurrískir dömujakkar 30.00 virði, nú á................21.00 Tasmania coon jakkar, fyr r konur 32.00 virði. nú á----............22.50 Ákaflega v>u daðir döniujikkar úr coonskinni, 43.50 virði, nú á___37.50 Ljómandi fallegir dömujakkar úr co n skinni, 40.00 virði, r_ú á... 29.50- Dðmu jakkar úr gráumlambskinnum. Dömu jakkar úr svörtum persneskum kmlskinnum. Véræskjum eftir verzltm ykkar, Vér erum nú tilbúnir að mæt kiöfu»i þeirra sem hurfa &ð kaupa sér f t .¦ :i I ðvöru. Fatnað'af öllum tegundu n hi nda full- orðnum karlmönnum og . enajum. Lor"- vara af öllum tegundum. Les:ð i; eð jaum- * gæfni þennan verflista. Dörríu jakkar úr electric sr'sklnní Herðaslög fóðruð með loö^..iunum,niik'u úr að velja. Dömu stormkragar, vetlingar lír loð<(kinn- um, loðhúfur úr graum lambskinn'tn, apossum, grænlenzku s^lskiani, þýzKu mink, belgiskum beaver^cinidis cum beaver, Alaska sable og selskiuni. Muffs frá $1.00 og upp. KARLMANNA GRÁVARA. Fallegir yfirfrakkar fóðraðir með loðgkinnum, 40,00 virði, nú á. ,$28.Í0 Loðfóðraðir yfirfrakkar, 50.00 virði, núá............................38.50 Loðfóðraðir yflrfrakkar, 70.00 virði, nú á............................54.00 LOÐ-YFIRHAFNIR. YÖThafnir úr caonskinni, 45.00 virði, núá...........................35.00 Ljóm8ndi fallegar coon-ylirhafnir, um ogyfir......___'............;S7..r,0 Yfirhafnir úr rás-inesku coon- skinni, 38,00 virði, á............28.50 Svartar Willaby loðyfirhafnir, 24 50 virði, uú á................19.50 Svaitvr Bulgaríu yfivhafuir, 22,50 virði, nú á ....................16.00 Beztu geitarskins ytirhafnir, 18.50 virði, nú á.................___18.C0 Yfirfmkkar úr rássnesku Buffalo skinui, 28 50 virði, á............20 C0 Svartat geitarskins og kangiroo yfirhafnir, 18 00 virði, nd á......10 00 Karimanna stormkragar úr Astraliu bjariiíU'skiiiiUui, coonskiuni, Al*isk i beaver, þý/Au minK, cau.uliskuin otu, og persnesku iambskinni. Karlmanna loðhúfur úr svörtu astrakan, þýzku mÍLk, fiibiríu otur, pci'su-ísku lambskinni, cauadiskumoturog raiuií, á verði sem er fra 1.00 til 2Ö.0J. Eiu sérstök teguud af oanadisíum otur, 9.50 virði, nú á..................5.U0 Karlmanna stormvettingir úr Astral a bjaru irsKiunum, coon, beiver, otar og selbkinni. Sórstakar tegundir—húfurog há vetliaga- úr euðurh-ifs selskinni; leldir gi'.ii: og svartir úr geitarskiaai, Baffilo o^' uxahúðum 4((t Pantanir með pósti afgi eiddar fljótt og vel. % THE BLUE STORE. MERKi: liU st| irat, Utanáskrift: CHEVRIER & SON, 434 Main Str. Winnipeg,Man. Nýir Kaupendur Lögberg sem senda osa $2 50, fa yfirstandandi árgang frá byrjun sttgunnar „Leikinn gjlappamaÖur", allan næsta árgangr op hverjar tvær, sem þeir kjósa sér, af sögunum „Pokulyðurinn", „Rsuðir demantar", „S&ðmennirnir", „Hvíta hersveitin" og „Phroso". Aldrei hefur Löj^berg fengÍBt með svona póðum kjörum, og ekkert annað tslenzkt blað byður jafn mikið fyrir jafn lágt verð. „EIMREIDIN", fjölbreyttasta og skemtilegasta ímaritiðátslenzkti. Ragj'tr^ c, uyad- r, sSgar, kvæði. Verð 40 ots hvert hefti. Fæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann, o. fl. Dp. ffl. Halluöpsson, Stranahan & Htnirejlyfjabáð, Park River, — fi Dal^ota Er að hiíta á hverjum miðvikud. i Graftor, N. D„ fiá kl.5—6 e. m. 265 breyting á andlit og svip Mr. Neuilly's. Hið gest- risnislega bros hvarf. Hann reis & fætur og sagði kuldalega: „Ég veit ekkert um pa konu, og æt a þvl að kveðja yður;" að svo mæltu gekk hsnn & stað og ætlaði út úr herberginu. Mr. Barnes varð r&ðalaus eitt augnablik, en hann sa, að hann varð að taka eitt- hvað til bragös tafarlaust, ef hann ætti ekki að missa alt tækifæri til að fá nokkrar uppl/singar hja þessum manni, og sagði þvl: „Blðið við eitt augnablik, Mr. Neuilly; þér vilj- ið þó vissulega ekki neita mér um, að aðstoða mig 1 að sanna sok & hendur morðingja hennar." Eins og Barnes átti von a, kom Mr. Neuilly til baka þegar hann heyrði slðustu orðin. „Morðingja hennar?-' hafði Mr. Neuilly upp eftir Barnes. „Meinið þér, að híin hafi verið myrt?*' Um leið og hann sagði þetta, stanzaði hann eitt augna- blik, en svo gekk hann hegt að slól slnum og settist aftur á hann. „Rose Montalbon var myrt 1 New York fyrir nokkrum mánuðum slðan," sagði Barnes. „Ég állt, að ég sé nú kominn & slöð hins seka manns. Viljið þér aðstoða mig?" „Dað er komiö undir kringumstæðum," sagði Mr. Neuilly. „I'ér Begið að konan sé dauð. I>að breytir afstöðu minni I þessu mali mjög mikiö. Ég haföi astæður—gildar Astæður—til að neita að tala um þetta efni við yður. En ef konan er dauð, þa . 268 ef þessi saga yðar reynist sönn, þá skal ég gera alt, sem i mlnu valdi stendur, til þess, að réttvlsinni verði fullnægt. Þessi fantur, Mitohel, má ekki fa tæki- færi til að eyðileggja framtlð annarar ungrar og sak- lausrar stúlku." „I>að er gott," hrópaði leynilögreglumaðurinn, sem var mjög ánægður yfir ávöxtunum af þessari heimsókn sinni. , En það er eitt atriði enn, Mr. Neu- illy, sem mig langar til að spyrja yður að. Hvað viti^ þér um annan Leroy Mitchel, sem sagt er að einnig hafi verið hér?" „Ég hitti hann aldrei, þó óg vissi að hann var til," svaraði Mr. Neu'lly. „Það var einhver leyndar- dómur í sambandi við hann, sem ég aldrei gat botn- að í. Ég held að hann hafi verið ástfadginn í sömu stúlkunni og hinn. Hvað sem um það er, þá varð hann bijálaður skOmmu eftir að hún dó, og er nú á vitskertra-spltala. Hann getur auðvitað ekki orðið okkur að neinu liði." Eftir að hafa talað sig saman um það við Mr. Neuilly, hvar þeir skyldu hittast aftur, fór Mr.Barnes til baka a hótel iitt, til þess að búa sig undir ferð sína norður til New York. Þegar hann kom upp I herbergi sitt, beið Chambers þar eftir honum. „ Jæja, kunningi," sagði Barnes við hann, „hvers hafið þér orðið vls?" „Einkis sem yður mun þykja vænt um, því er nú ver," svaraði Chambers. „Ég hef eiuungis upp- götvað þennan annan Mitohel. Hann er vitskertur, 261 „A.uðvitað", sagði Birnes. „Jæja, ég er gamall 1 hett'inni hér, þið er éoj vissulega", sajði Chimbsrs. „t>-ið htf* ekki marcrr hlutir skeð I h^lfm&na-bænum (Nevv Orleans), sem 6? gæti ekki munað, ef mér væri borgað nógu vel fyrir pað". „Heyrið mig, kunningi, þér eruð ekki að ei ja við Sefton nu", sagði B«nes. „Segið mér það sera ég vil fá að vita, og é^ ef sannfærist um að þið, sen þér segið mér, sé sannleikur, þi borga ég yður fyrir það. Ei ef þér reynið að leika á mig, þá skal ég svei mér velgja yður". „Ég er ánægður með þetta", s»gði C'atmbeís. „Satjum þa svo að é* byrji a þvl, að segjt yður, að þessi Ro>e Mitchel, sem þér segið að hifi ver.ð myrt, þektist hér aðallega með nafuinu Rosa Mjutalbon. Hún var vanalega kölluð ,La Montilbou' hér syðra". „La Montalbo-?' át Birnes eftir hinum. „Var hún þá lcikkona?" „Le kkona?-' &t Chambers eftir. „Jæja, ég byst við »3 LiCia hafi verið það, talsvert. Eq ekki I leik- húsi eða k leiksviði. Nei, hún hafði peningaspils- helvlti á Royal-stræti. Og það var skrautlegt sem konungshöll, og margur ungur h^imskingi tnpaði hinum siðasta fimm centa peningi sinum í þvi husi-«. „En hvað hafið þéo að segja um M'tchel?" sagði Birnes. „Vitið þér hvort hann stóð í nokkru sam. bandi við hana?" „Ég get ekki sagt yður það alveg fyrir vlat".

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.