Lögberg - 29.11.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 29.11.1900, Blaðsíða 1
Gamlir ofnar. Vér blfom m'kic) af brnkutjnm hitnnRrofinm, B«m \tr seljnm fyrir nlikk verd þetu ero sgictir oiimr, Km voru tekuir i skiftom fyrir nýj». Komit) o(? gerld osu bod 1 þi. ANDERSON & THOMAS, 538 Nain Str. t t, %S%%**&%%>+%*%''%*<%+SV%%ré *%s%-%^%%>%+.'%%*.%,%*%,%,%*. Búist vi(i vetriiium Flóka weuther stripa, •túp:ptr, rndtiglrr, hktnit. ar, nkitotH ólnr, hochey sticks, :íkifl>KU biliegur og murgi Qeirs. ANOERSON&THPMAS, (á Hardwnre Me'Chants 6!8 Main Str. 13. AR. Winnipeg, Man., flmtndaginn 29. nóvember 1000. NR. 47. Frettir. CAN4D4. í Bumar hafa 400 nailj. feth. fet af timbri veriÖ BÖguð í mylnunum 1 Ottawa-dalnum. Strandsiglinga gufuak'pið „St. Olaf" strandaði I St. Lawrenc»-flóan um um lok vikunnar setn leið, og mistu par yfir 20 manns lifið. Féhtrðir Fyrsta lot. safnaðar, hé I bspiuim, hefur veitt móttfku eiti bui dr»ð doll. (1100) eeui g öf til safi - aðarir ¦ fr& hinum ógiftu stúlkum f honum, og biður féhirðirinn Lögberg að flytja gefendunum innilegt pakk- læti safna'arins fyrir gjöfina. IttMlAKlHIN. Löf?reglunni i Hoboken, i New Jersey.riki, hefur verið gert aðvart um samsæri til að myrða Mr. McKin- ley, forseta Bandarlkjanna, en að öðru leyti eru fréttirnar um petta efni 6- fullkomnar. Hinn 26. p.m. lézt að heimili sinu, Gardar, N. Dak., sómamaðurinn Jór Berpmann (fnPir séra F. J. B*rg- manrs) . n&l. sjtttugur að aldri. Sé-a Jón Bjarnason fersuður þangað i dap, til pefS sð vera við jarðarförini-. Helztu nfiatriða Jóns sal Bargmanrs verður si'ar minnst 1 Logbergi. Ofsaveður og illviðri hafa geng- ið um norðurhluta Bandarikjanna undanfama daga, og hafa veður pecsi n&ð norður yfir eystri stórvötnin (Erie og Öntario) cg rorður i Canada. All- mörg skip hafa farist og strandað & nefndum vötnu n i veðrum þossum,og nokburt manntjón orðið. tTLÖKD. Paul Kruger, fyrrum forseti Trans- vaal-iyðveldisins, er nú kominn tíl Frakklands (é leið sinni til Hollands), og hefur mogurinn par gert tal&verð- an dyn með hann, en stjórn Erakka hefur ekkert paö gert i pessu sam. bandi, sem Bretum mætti miður lika. Hinn 18. p. m. komst upp sam særi, sem um 20 fitlendir menn eru grunaðir um að vera i, að drppt Roberts l&varð, æfsta herforingja BreU i Suður-Afriku. Áformið var, að sprengja upp kirkju i Jóhannes- bnrg pegar Robests væri par við messu sd. 18. p. m. Nokkrir af hin- um grunuðu œttnnum (5 Italir, 4 Grikkir og 1 Frskki) hafa verið tekn- ir fasiir, og biöa nfi i fangelsi par til mál peirra verður rannsakað. Hinn nafntogaði enski m&hri Sir Arthur Sullivan lézt nylega á Eng- laudi, og var hann jarðaður i St. Páls. kirkjunni meö mikilli viðhöfn siðastl- priðjudag. --------_——? • »' ¦»------------------ Ur bœnum og grendinni. Mr. Jöhann Ingjtildsson, bóndi cal. Árnes-pósthfisi i N. ís)., kom hingað til bæjarins sifastl. piiðjud«g og fer heimleiðis aftur f Ó" g. Hann segir engar sérlegar njfui ^«r fir sinu bygðarlagi. Erdurtalning atkvæðanna i Sel- kirk-kjördæmi fór pannig, að Walker dómari firskurðaði að Mr. W. F. Mo Ureary hefði citt atkvæði fram yfir Mr. Haslam. Vér minnumbt frekar 6 petta m&l siðar. Á öðrum stað i pessu blaði er luglýsiog um eamkomu sem kvenn- félagið „Gleym-mór-ei", hér i bænum, astlar að halda 6. næsta man. (des.), og vonum vér að lesendur vorir at- hugi auglýsirguna nékvæmlega. íslenzk, lapleg PONTA verður keypt fynr sanngjarnt verð. Engum afarkostum sætt. Menn gefi sig iram á afgreiðslustofu Lögbergs. Hinn 27. p. m. lézt að heiri.ili sinu, i Selkirk, Magnfis Jónsson (Eir- Ikssonar, nál. Husawiok-pósthfisi i N. ísl) um half fertugur að aldri. Hann lét eftir sig konu og sex börn. Bana. mein Magníasar sal, er sagt að hafi Vtrið lungnabólga. Á. öðrum stað i pessu rfimeri blaðs vors birtist ftvarp fr& Mr. D. M. Horne, sem verið hefur skólanefndar- maður fyrir 3. kjttrdeild bæjarina sif- sstl. tvtt,&r og sem nfi byður sig fram til endurkosningar. Útaf pessu leyf- um vér oss að segja, að vór mæltom með Mr. Horne pegar hann bauö sitf fram i fyrstu og böfum pvi haft né- kvæmar gætur & framkomu hans, eg mB?liim vér aftur hiklsust með honum við Isl. kjósendur 1 8. kjö:deild. Fölsk autfl.vsing. í t'lefni af sanjkotnu, sem aua:- lýst er i blöf*unum að eigi að hald- ast þann 29. þessa máhaðnr, vil ég sera eftirfylg^iandi yfirlýsingu : BræBraband T|aldbúðarsaf naftar hef- ur ekki haldið fund í nærfelt ár og er þess vegna ekki að halda sam- komu. Nei, sannleikurinn er, að það eru anna^hvort sérstakir menn, sem standa fyrir þessari samkomu, e^a að það er eitthvert felag, sem skammast sfn fyrir sitt eigið nafn og hefur þess vegna tekið sér „bessa leyfi" os auglýst samkomu sína undir nafni Bræ^rabandsins. það er litilmannlegt að auglýsa dugnað sinn undir fölsku nafni. Forseti Brœðrabandsins. Ifgangar!!! AFGANGA VIKA HJÁ CARSLEY a CO. Ó^iftu piltarnir I Fyrsta lfit. söfn. eru I undirbfiningi með skemti. samkomu, sem verður að lfkindum haldin snemma I næsta m&nuði. Pað er búist við, að samkoman verði ein hver hin &gætasta sem menn eiga kost & að sækja pað sem eftir er af öld. inni. Munið eftir að lesa prrtgramið pegar pað verður birt hér 1 blaðinu Að likindum verður samkoma pessi haldin pann 13 ræsta m&n. S. G. Northfield. Edinhurg, N Dak , stækkar nú myndir 6dýr&r og betur en nokkru sinni &ður. Hann byðst eiunig til að laga myndir, sem fólk er ó&nægt með, fyrir litla borg- un. Sandið honum „pbotograf", oj> hann sendir p& aftur fallega „Crayon" eða „Water-oolor" mynd, eftir pvi sem um er beðið, Skrifa ptrf augna lit og h&r lit ef beðið er um litmynd. Aukakosning til fylkispinsrs fór fram I St. Bonifac -kjö'd«mi afðcstl. laugardag, og níði ðskabarn Roblin- Btjðrnarinnar, Mr. Bernier, kosningu með allmiklum atkvæ a-mun. Frj<ils- lyndur maður, Mr. S A D Bertrand sat fyrir petta kjOrdæmi & sfðasta pingi, og er almælt að orsOkin til pess, að svoua fór, sé sfi, að Mr R >bl- in hafi gert samninc við erkib'skup inn f St. Bonifaoe um p^ðingarmikil hlunnirdi fyrir kapólsku kirkjuns, gegn pvf, að f& Mr. Bernier kosinn. Afturhalds-stjórnin bérna I fylkinu er auðsj&anlega ekki & móti fransk-ka- pólskii yfirdrotnan! Kkjólaefna afgangar! Silki-afgangar! Klæðisafgangar! Tweed afgangar! Flannel-aígangar! Cretonnes afgangar! og ýmsu fleiru Allar v5r"l°ifar 015 afúran^ar. hvnrju nafni gem nefuast, verða að ssljast þ^ssa vlku til þesi að fá plási fytir jólavör- urnar. Miðborðin hlaðin af fádæma kjðrkanpum alla þessa viku. CARSLEY & co. 344. MAIN ST. íslendlngur vinnur i búðinni. -%%^%%^%%^%%.-V%^%1 HJOIVIE LlFE A8SOCIATION OF CANADA. i 5 t-%'%'%'%'%^%'%^'% %'%%'%.%'%%'%'%%/%%.%%. ¦%.%, %%^%-%. ¦%.•%. 1 ***************************%; M The Northern Life Assurance Company of Canada. Hon- DAVID MILI.S Q C, tKtmimáUr&dgJufl C»i:« «, foneU. ADAtSKHIFSTOFA: LONDON, ONT. LORD STRATHCONA, medrádandt. JOHN MTLNE. yrtrnntajð armadar. HÖFUDSTOLL: 1,000,000. Lifs^byrg'ttrskfriiniNO^THE' N LIFE fél'gsi-s íb/rgja h ndh fum til.n þmn HAGNAÐ, 611 [>au RÉTTINDI o^ alt |>að UMVAL, se.n nokkurt Mlag ge ur *taðið við að veita. Félagið gefur ölluni skíi fult andvirði alls er pe Áí'ur en \<ér trygíið l'f y"ar ættuð þér að biðj.. lagsins o^ lesa hann gaumbæfílega ishöfuin rga í>ví. uuiiskrifiða um bæk'ing fé- Eins og tést af ftvarpi fr& Mr. James G. Harvey & öðrum stað f pessu blaði, p& bf ður hann sig fram til end- urkosningar sem bæjarr&ðsmaður I 4. kjöideild. Mr. Harvey hefur verið formaður markaðar, leyfa og heil- brif{ðÍ8-nefndar baBJarr&ðsins og staðið vsl i peirri stoðu, Hann er Ifka einn af peim f&u bæjarr&ðsmönnum, sem reynt hafa að reisa skorður við ór&ðs- brsski bBPJarstjörnarinnar. Það er s»gt, að dr. Inglis, dr. Hinman og „Ginger" Snooks vinri af alefli & móti Mr. Harvey, af pví að hann átti mik- inn pfttt I, að pessum herrum tókst ekki að koma frain fyrirgstlunum efn- um, sem ekki voru b»j«rsjrtðnum I hsg. Petta, og fismkoma Mr. Har- vey's I bspjarréðinu i heild sinni, œtti að vera sterk meðmnli með booum við kjósendur. Vér leyfum oss að merla sterklega með Mr. Harvey við Isl. kjóserdur I 4. kjördeild. ^ExcelsiorLife tarance Co. Spyrjið yöur fyrii um skírteini félags ins uppá dánarpjald eða borgun um ákveð- inn ttma. Það er bezta og ódýrasta fyrir- komulagið, sem boðið er. Veð bæði hjá sambandBstlórninni og fylkisftjórnunura. iSina lífsábyrgðarfð- lagið, sem á þann h&tt tryggir saírteinis- hafa. Peninearlánaðir tregn veði í bújörð um og bKjtihWm gegn 6J^ prct., se lifs- ábyrgðar-skýrteini lagt inn sem auka trygging. Æskt eftlr umboCsraönnum allsstaðar þar sem enciv umboðsmenn eru. Góðum umboðs.Tiönnum verða boðin góð kjör. Snúið yðurtil Win. Harvey, Manager for Manitoba & The North West Territories Cor. Main & Notre Dame, WINNIPEC. S. J. JÓHANNESSON, General Agent, WINNIPEG S. G. THORARENSEN, Special Agent, GIMLI, MAN „EIMREIDIN'4, fjölbreyttasta og skemtilegasta imaritið&tslenzku. llitgjörðir, myod- r, sfigur, kvBsði. Verð 40 cts. hvert hofti. Fæst hj& H. S. Bardal, S Bergmann, o. fl. B. GARDINER, ProvinclalMa sger, 507 McIntyre Blocr, WK\\TPEG. TH. ODDSON,Q.ner-. Agent bELKIRK, MaNITOBA. k m m m mm*m*m************m***mm SMfjaaarTrTyrTTi^Tj.TrT.trTTntfTrTTSMCTiir rWriWMi ÍHITnTHfWWllttWWfírÍTffflttri SfSfftfi5S89SfSHSSffi?ftfftfS3Sí; Tlie Trust & Loan Company OF CANADA. LÖGOILT MKD K0NCNQLE6U BKEFI 1845. HOFUDSTOLL: 7,500,000. Félag þetta hefur rekið starf sitt í Canada í hilfa öld, og í M initoba i sextón ár. Peuingar l&naðir, gegn veði í b'<jörðnm og bæjalóðum, með lægstu vöxtum sem nú gerast og með hinum þægilegustu kjörum. Mar/ir af bændunum í ísVnzku nýlnndunum eru viðskiftamenn féligsins og þeirra viðskifti hafa æönlega reynst vel. Umsfiknir um lán me^-a vera stíUðar til The Trust & Loan Oompauv of C«nadi. og sendT til stirfstofu bess < Por'ag^ Avenue, nærri M uu St Winnipeg, eða til virðingamanna þess út um landið: Fred. Axtord, Glenboro, Frauk Sckultz, Baldur. J. B. Gowanlock, Cypress River. J. Fitz Bay H=*ll, Belmont. Koillið OK Sjáið hj& mér J«ok Pine fyrir aðeins $8 75 „korði^" flutt heim til yðar. KoTiift s>»m fyrst með pai.tanir vðsr til P. \V. Ro'm'-rs stable, 326 E'atin ave. A. W. R«imer, Viðarsali. TTKTIOltf Hefur Svona Slerki aA.uo. ¥ Hnupid í Eisi | 4 iimili Braud

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.