Lögberg - 06.12.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 06.12.1900, Blaðsíða 1
Gainlir ofuar. Vór blfnm ni'kld af brúkað'im hítnnitrof'iam, Bem \i't seljum fjnr «likk rtrd >etta eru ágs-tr olnar, s<wo rorn tekulr f tkiftum fvrir nýjn. Komid oft gerld nae boð I i'4. 638 Nain Str. ANDERSON & THOMAS, ? Búist vh %%%%%^%%%%%%%>^ ) vi'triuum. Flúkn w»«ther »trip«, ttíp'pnr, rudoglar, íksnt- ar, aknuta ólar, hoohey stlckt, úhaflega blllegar og margt fleira. ANDERSON & THOMAS, 13. AR. Winnipeg, Man., ílmtudaginn 6. desember 1900. NR. 48. Frettir. CAN4DA. Almennar kosningar til í'ylkis þingsins í Prince Edwards-ey fara fram næsta miðvikudag (12. þ. m.), og er taliö vfst að frjilslyndi tiokk- urinn vinni þær. Almennar kosninsjar til fylkis þings fara fram i Queb»c fylki a morgun (7. des.). Hiaar löglegu til- nefningar fóru fram 30. f. m. og naflu 31 af þingraannaefnum frjds lynda flokksins kosningu mrftmæla- laust og 3 hafa nað kosningu á sama liátt sínan, e«a 34 í alt. þingsætin i fylkinu eru 74 að tölu. Aftur- haldsmenn búast við aö vinna ein- ungis 17 af þeim. BANDARlKIN. þaS hræ^ileffa slys vildi til f San Francisco 29 f.m., að þak brotn- afti nifSur á glergerðar-verksrniðju og drap 30 manns af þeim sem unnu þar, en ytir 80 meiddust meira og minna. Coneress Bandaríkjanna kom saman í Washiugton á mánndaginn var (8 þ. m.), og hofur aldri áður verið jafn-mikil vifthöfn við setn- ingu þess þings. Bo\skapur forset- ans var lesinn upp og er það langt og all merkilegt skjal, en því miður höfum vér ekki plnss fyrir neinn útdrátt úr boSskap forsetans i þessu blaði. ÍTLÖNW. Sfðustu fróttir segja, að Rússa- keisari sé úr allri hættu og á góðum batavegi. Svo þúsundum skiftir af frilki hefur sýkst meira og minna i Man- chester, l.iverpool og nagrenni og um 70 daiA, sem afieiðing af að drekka eitrað öl. Menn vissu ekki um t'ma hvað olli sýkinni, en við rannsóknir kom það í ljós, að rottu- eitur (arsenie) var í sykri þeim, er notaður var við ölgjðrðina í vissum ölgiörðarhúsum. Eins og áður hefur verið getið um í blaði voru, er fyrrum forseti Transvaal-lýðveldisins, Kruger, nú kominntil Evrópu, og mun hann, áður en hann kom þangað, hafa gert sér sterka von um, að einnverjar af stjórnum strfrveldanna mundu lj* sér liðsinni til þess, að Transvaal og Orange frfríkin gömlu fengju að halda sjalfstæði s'nu. En nú mun Mr. Kruger vera farinn að sannfær- ast um, að hann eigi engrar lið- veizlu von hj* stórveldunum, þvl stjrtrn Frakklnnds hefur latið hann vita, að hún blandi sér ekki inn í málið, þýzkalandskeisaii lWur neit- að.aö talavið hann, og Ru^sakeisari hefur ekki gefið honum neinar von- ir um aðstoð. Forseti Bandar'kj- anna, McKinley, hafði veitt fulltrú- um hans atsvar áður. það er búist við, að þetta flyti fyrir að S.-Afrlka verði friðuð, að þessir smáflokkar af Búa-liði, sem enn eru að berjast, flýi algerlega burt úr löndum Breta inn- an skams eða gefist upp iyrir Bret- um.—Roberts lávarður er nú f þann veginn að leggja af stað til Eng- lands, og kvað eiga að gefa honum .herto«a-nafnb<H, og stjórn Breta mun ætla að biðja parlamentið, sem nýkomifi er saman, að veita Roberts 100,000 pund sterlins, sem gjof, fyrir framgöngu hans í Suður-Afrtku. borgnrstj.), D. A. Ross (fasteigna sali), og John Arbuthnot (timbur- kaupm.). það á afi kj^sa einn bæjarráðs- mann tyrir hverja kjördeild (sex af hinum gömlu sitja næsta ár), og voru eftirfylgjandi menn tilnefndir: Fyrir 1. kjördeild (Ward 1), B. E. Ch»ffey, J. R. Spear. Fyiir 2. kjördeild (Ward 2), John Russell, Daniel Smith. Fyrir 3. kjrtrd^ild (Ward 8), Jam<s G. Latimer, R. R. Sutherlaud, Kobert Snooks. Fyrir 4. kjördeild (Ward 4), James G. Harvey, R. A. Bonnar, John Wallnce. Fyrir 5 kjördeild (Ward 5), Dunc-in Siuclair, D. D. Wood. Fyrir 6. kjördeild (Ward 6), Benjamin Nicholson, J. W. Cock- burn, Joseph Carman. í skrManefnd voru eftirfylgjandi menn tilnefndir: 1. kjörd.—D. W. Bole, og meB þvf enginn annar var tilnefndur, er hann kosinn motmælalaust. 2. kjörd.—dr. E. S. Popham, J. J. Roherts. 8. kjörd.—D. M. Horne, James Scroggie. 4. kiörd.—William Mofl'at, Rob- ert H. Winrsim, John Appleton. 5. kjörd.—John Archibald, J. A. McKerchar, T. J. White. 6. kjörd.—Robert Underwood, J. H. Dulmage. það á einungis að kj<5sa einn maun af þeim sem tilnefndir voru fyrir hverja kjördeild, hvort heldur sem er í bæjarráðifi eða skóla- nefndina. Vór höfum lftið skift oss af þessum bæjar-kosninguin, og ætlum ekki að gera það til muna. En hvað borgarstjóraefnin snertir, leyfum vér oss að segja, að það væri réttara að reyna að skifta um—endurkjósa ekki hinn núverandi borgarstjflra. Vér höfum mælt með Mr. J. G. Har- vey sem fulltrúa fyrir 4. kjördeild, og endurtökum nú þau meðmæli. Hvað Robert Snooks snertir, sem fulltrúaefni fyrir 3 kjðrdeild, þá er vonandi að kjrísendur sjái svo sríma deildar sinnar, að greiða honum ekki mörg atkvæði. Viðvíkjandi skóla- nefndar-mönnum er það afi segja, að vér höfum þegar mælt meö Mr. Horne fyrir 3 kjördeild, og endur- tökum þau meðmæli vor ná. Og hvað 4. kjöideild snertir, mælum vér mefi Mr. John Appleton í skóla- nefndina. ur hann að afl-úðirjKÍii verði sú, að hætt verði við daglaunavinnu-aðferð ioa. Mr. Harvey hefur reynst öllum peim íslendirgum sérlega vel, er leit. að hafa til hans að eiijhverju leyti sem bnjarráðamanns, og ættu ísl. kjðsendur í 4. kjördeild pvl að styðja hann af alefli. Næsta fimtudag halda ógiftu piltamir í Fyrs'.a löt. söfnuði sam- komu & No'th-west Hall, bér i bæn um, og bi tist prógr*m samk. ft ö^r- nm tt ð i blaðinu. V ér getum full vissað alla um það, að samkoman verðnr góð og skemtileg, og a^ pvl leyti einkennileg, að par leggj* karl mennirnir einir hönd á verkið, bæði við að skemta og bera fram veitingar. £>að er vonandi, sð íslendingar fjöl menni á samkomuna sér til skemtunar og uppbyggingar, ungu piltunum til anægju og virðingar, og m4lefni þvi, er peir vinna fyrir, til stuðnings. Bin miklii Ljerefta Kanp sem fáanleg- eru fyrirjólin. Vér hðfuin nýlega íengið tvo kassa af írskum léreftum, sem liafa að innihalda Boiðdúka, Hand-duka (Napkins), Tray Clotbs, Carving Clotbs, Side-borð dúka, og allar tegundir af Doy- leys. Borðdúka. 100 Borðdúkar, 2, 2J, og 8 yards á lengd, úr fínuívðfðldu damask sem varð fyrir dálitlum skemd- um, verða seldir507ofyrir neðan vanaverð Þér getið valið úr þeim fyrir $1.25 til $8-60. Napkins. írskar Ðamask Napkins. 60c, 75o., $1, $1.25. $1,50 tylftin. Stærri tegund fyrir $1.60 til 37.50 tylftin. Góð kaup k borðdúkum, þurkum og þurku- efnum alla þessa viku. CARSLEY & co. 344 MAIN ST. Bœjar-kosningar. Sfðastl. þriðjudag fóru fram, hér í Winnipeg, hinar lögboðnu til- nefningar í bæjarráðið og skólanefnd bæjarins. Kosningarnar fara fram Viku síðar, nefnil. þriðjudaginn 11. þ. m. þeir, or tilnefndir voru sem borgarstjóraefni fyrir næsta ár, eru: Horai-c Wilson (núvcranrli liti. líf nægile.gt eftirlit vantar, alft- Ur bœnum og grendinni. Mr. Friðjón Fri'riksson, kaupm. frá Glenboro, kom hingað til bæjarins slðastl. laugarda^skvðld, og fór heim leiðis aftur i gærmorgun. Mr. Jóhannes Sigurðsson, kaupm. fra Hnausum I Nyjs-ísl., kom hiogað til bæjarÍDS siðari part vikunnar sem leið, og fór heimleiðis aftur síðastl. m.'inudHgskvöld. Mr. Chff y, sem byPur sig fram f 1 kjördeild til bæjarfulltiúa, hefur áður verið i bæjarstjórninni óg reynst þar vel. Hnnn hefur góða þekkingu á bæjarmalum og er að þvi leytj vel hæfur. Vér höfum spurt Mr. J. G. Har- vey, sem byður sig fram sem fulltrúi fyrir 4. kjördeild í bæjarráðið, hver afstaða hans sé viðvfkjandi þvf, að bærinn láti vinna verk sfn sjalfur með daglaunavinnu, I staðinn fyrir að gefa þau út a „eontr*ct", og er Mr. Har- vey sterklega meðmæltur daglauna- vinnu-aðferðinni með nægilegu eftir- r HOME LlFE ASSOCIATION OF CANADA. >'%%.-%^%^%.'%.'%.'%-"%^'%.-%-'%^.'%^%.*-'%-'%^%.-%^W%.'%^.'%.'%.'' ^^^^m^^^^^^^^m^ x ^ ^ ^ * X X The Northern Life Assurance Company of Canada. Adal-skrifstofa: Lxindon, Ont Hon- DAVID MILLS. Q C, Dónum Warádgjutl Canans, fonetL JOHN MILNE, yflrnm^Jónarmadnr, LORD PTRATHCONA, medrájandl. HÖFUDSTOLL.: 1,000,000. Lffs^byrg^arskírjcini NORTHE°N LIFE HAGNAÐ, öll þau RÉTTINDI og alt ftaBið við að veita. féhgsins ábyrgja h^ndh'ífum allan þann það UMVAL, sern nokkurt félag ge'ur Félagið gefur öllum skrteinisshöfuul fult andvirði alls er )>eir borga pví. Áfur en Hr »ryg?iS l'f y'íar aettuð þéi að biðj.. lagsins og Iesa hann gaum^æfílega. uunskrifaða um bækling fé- J. B. GARDINER, ProvlnolalMa as«r, 507 McIntvrb Blocr, WIN IPEG. TH. ODDSON.Oenera.Ait.nt SELKIRK, MaNITOBA. ^*******^^^^^#^»^^&* ^ExceMorLifc tarance Co. Spyrjio yður fyrir um skírteini félags ins uppá dánargjaldeðaborgun um ákveð- inn ttma. Það er bezta og ódýrasta fyrir- komulagið, sem boflið er. Veð bæði hjá sambandsstlórninni og fylkisFtjornunum. jíina lífsábyrgðarfó líigið, sem á. þann hátt tryggir gaírteinis hafa, Peninearlánaðir vegn veði í bújörð um og bœjiilrt^um gpgn6J^ prct., ge lifs ábyrgðar-skýrteini lagt inn sem auka trygging. Æskt eftir umboSsmönnum allsstaðar þar sem eneir umboðsmenn eru. Oóðum umboðsjiönnum verða boðin góð kjðr. Snúið yður til Win. Hapvey, Manager for Manitoba & The North West Territories Cor. Main & Notre Dame, WINNIPEG. S. J. JÓHANNESSON, Oeneral Agent, WlNNlPfiO S. G. THORARENSEN, Special Agent, GIMLI, MAN 3< fnnivi'ifn rtYriflfrTi'nfiiiTfi'íitn'ivrfTrií itííi t tfttwttt- tE Th Trust & Loan Compaiiy OF CANADA. liOOOILT MEUO KONTJNGLKOU BKEFI 1845. HOFUDSTOLL: 7,500,000. Félag þetta hefur rekiö atart' sltt í Canada í hilfa öld, og í Minitoba í sestán ár. Peuingar 14naðir, gegn veði í b-íjörðum og bæjalóðum, með lægstu vöxtum sem nú gerast og með hinum þægilwgustu kjörum. Mir'ir af bændunum i islonxku nýl«nd'iruim eru viðskifUmjnn fél tgsins og þeirra vi^skifti hafa æflnlega reynst vel. Ums'Mr.mr ura lái rae ¦« v«ra stíHðar til The Trust & Loan Oorapany of Canad*. og sendir til stirfctofu bess i Porag-i Avenue, naerri M. un át. Winnipeg, eöa til viröingamanna þess út um landið: Fred. Axiord, Qlenboro, Frank Schnltz, Baldur. Í»WiM<m'ltfiWilUiiiMWWilWi'JK J. B. Gowanlock, Cypress River. J. Fitz Ray H*ll, Belmont. £ Komið OJ? Sjáið hjk mér Jaok Pine fynr aOeins $8 76 „koröiö*' flutt heim til yfiar Komir> gnm fyrst meft par.tanirvð>ir til P. W. Reitners stable, 826 Elpin ave. A. W. Reimer, YiOomaU. T7XXOBHATTD. Hefur ÍJKA^y Kanphl

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.