Lögberg - 19.01.1905, Blaðsíða 1

Lögberg - 19.01.1905, Blaðsíða 1
£******• S30.00 N^N-^^% Kosta «tál etdastór með sex eldhclum. ÞsrC brenna bæði.viö og kolum. Tvöfcdcti Isofarist. ' Stór bökunarofn úr stáli. Andereon & Thomas, } 53S Main Str, Hardware. Teleph ne S 9 ( Merki: _v_rtnr Tala-Ms. r TX.R, ALTJMIMIUM Við erum alveg nybúnir að fá fvrstu sendinguna ' aí ýmsum vörum úr aluminium, tilbúnum í Cana-( da, sem við pomm sf lt hílfu ódyrara en samsk-n- ( ar vöror áður kostuðn. Skoðið þær. Anderson & Thomas, 538 Main Str. Hardware. Telephone 339 18. AR. Winnipeg, Man.. Fimtudaginn, Ií». Janúar 1905. NR. 3 Fréttir. AltaÍað er þaðnú að Cahadamað-' Fyrir nokkuru síSan aðvaraði prentuö mynd aí mynda- eftir niiðdcgi verða: „Hvernig á sem eiga að vera komnir 'til hans ur einn, sem heima á íVictoria, I!. ráðherra innanrikismálaitna i Ott- atyttunni eftirEinar Jónsson; sem að kenna bibrmaar'" (Málshcfjandi .nnah loka Februárntánaðar. C. iiafi ii-a því rtriðið hófst -njlli awa gy.fuskipafélögm, sem 'v>lk>-' Kefin var íslandi sfðastliöiB sumar ^ra Friðrik J.Bergmann), ;;Flokka- 3_ v, kaupa jámbrautarvagna Tropoff hershöfðingi, seru und- Russa °g Japarrsmanna: v-erið flutningsskip hafa í.förunyum það stendu nefir verið tofingi lögreglu- njósnannaður rússnesku stjórnar- að ef þau flyttu meira af rússnesk- Iiðsins í Moseöw a Ktissiand'i, la«"ði "inar, settur af rússneska kousúln- um Gyðtngum inn til Montreal, yrði nýléga niöur þann starfa Qg tekur alþingishúsinu í Reykjavík. skipan i sd.skólaniun" (málsh. Björn B. Jónisson), „Söngur i s<l. með nýju og haganlegu lngi, til þess Myndin er eins <g skV.hmv-Yfrú Ura Bjamason); á a!J samgöngurtiar með Síberiu járn. um i Seattle, til þess að komast eft- félögunum gert að skyldu að llytja-,'"enn niuna, af útilegumanni sem kveldfundi: „Fréttir frá sd.skóla- brautinrH geti orðS betri og greið nú að sér forstöðu líknarfélaes <r °g skýra rússneskttm embættis- þá sem ekki vœru sjálfbjarga burtu er aö fara nieo látna konu síi.a þingina i Jernsakm" (séra I rauða krossins í Manchúríu. Þe°-- mönnUm frá hvenær vörur af ýmsri aftur. Orsökin til þessarar skipun- til bygða, svo hún verði jöröuö í Bjarnason'), „Ski.yrðin fyrir þvi að ar Trepoff var að leggja a stað frá ttgund, sem Japanar hafa látið ar var sú.-að allmargir af Gyðing-1 þeigum reit; konuna ber hann á -'l.skoii geri þrifisf' (séra X. Stein- Moscow til Péttrtlrtborgar fvrra kaupa og skipa út frá Victoria og um þeim, sem þegar hata fluzt fra h,,kjnu (.n heldur ... ,rirni u f grímur Thorlakssonl. Question Bo.v sunnudag.veittistað.honumáiárn- P"get SounJ, væru sendar á stað Rússlandi til Montreal hafa fa- • »t-n/i„r (séra Rnnólfur Marteinwon svarar brautarstöðinni ungur maðtír, með austur. Er það kent aðvörunum tæktar vegna og annars vesaldoms ' Ul*mu K ^'L u"c Mlh sie"uul spurningum). Enn fremur að kveld- einkennishúfu stúdenta á hÖfðinu, ha;is að Rússar náðu stundum orðið þung hyrði fyrir bæjarfélagiö. feundur. Myndm er átakanlega mu söngur. og skauut á hann þremur skamm- þessum vörusendingum frá Jap- Líknarfélag þa<l meðal Gyðinga, léóö. S\o hefiralmanakioýmislegt Allir ísl. sd.skólakennarar eiga da-ma cr það augljóst, a« svo er til bvssuskotum, án þess þó að hitta ansmönnum á leiðinni austur. sem kent er við Hirsch barún, sendi fleira inni aö halda. Veröiö hið sæti ;i þingi þessu að prestum með-'.œtiast a,-, striðið verði hér cftir ein- jsama og áöur: 25c. (')dýrasta fs- töldum, og cr hér með mælzt til að ^^ háfl á ,.(ndi Veffc þá leiks. len,ka bókin sem til e, , "^t^ ttla þi.rgið og ^ "»* ^ komi" *"& halda an en nu er. 4. Að Rodjestvenski fiotafor- ingi og allur l'.ystrasaltsflotinn, scm hami raeður ytir. skuli vcra kallaður hcim aftur. Fftir þessum ákvörðunum að hershöfðingjann. Trepoff hefir sér- nefnd á fund stjórnarinnar til þess I staklega áuqnið sór fjandskap stú- Stálskipasmiðju ætla auðmenn að skýra henni frá afl enn sem kom- dentanna fyrir það að hann bældi <™ New York að reisa í Halifax ið er væru Gyðingar bænurn engin niður með harðri hendi óeirðir »ð sumri komandi. byrðj og félagið væri fært um að ala þeirra i Motœw linm 18. og i<> ------------ """ f-vrir beim> scm Þ"rlan<li V;t->rn- Desember íiðastliðinn. I Marz-' Enska parlamentið á að koma þangað fH þeir gætu fengið vinnu. mántiði r<X>2 var Trcpoff þessum ««nan liinn 14- Febrúar næstkom- En jafnframt stakk scndinefndin þrisvaj sinnum veitt banatilræði í andi. "PP á þvi að innnutningurinn yrði sömu vikunni. og fékk hann þá all- ------------ takmarkaður framvegis á þann hátt mikið sár við síðustu momtilraun- Andrew Carnegie hctir farið að hver fuuorðmn maður yrði a.T ina Sagt er a<T sósíalista félögín á íra'" a í»a" vi'» sófnuð Central Me- eiga að minsta kosti tuttugu og Russlandi hafi fastlega ákveflið a<T þódista kirkjunnar i Windsor, Ont, fimm dollara i peningum fyrir sig ráða Trepoff af dögum, enda benda *'m nJlega hcfir reist þar vcglcga sjálfanog fimm dollara fyrir hvert tilraurtirnar á að svo sé, þó ckki kirkju. að hann fái að borga helm- bam sem hann hefSi meðfcrðis, áð- bafi þeim hepnast þaii enn. inginn í kirkjuorgelinu. Orgelið ur en þeim væri lcyft að sctjast hér -------------- kostar þrjú þúsund og iimm hundr- að framvcgis. Stjórnin hct sendi- M. Cpmtes, stjómaríormaSur á uð dollara, þegar búíð er að koma nefndinni að taka málíð til með- Frakklandi hefir neyðzt til að leggja bvj ,-vrir í kjrkjunni. Kirkja þessa ferðar. niður völdin sökum ósamkomulags ^ín^j. brann til grunna fyrir ------------ um y'ms málefni milli hans og rmnu ár; síðan. I Almcnt vcrkfall námamanna i þingsins. ________ kolanámunum í Rinfylkjunum og Ölafur S. Thorgeirsson. lohn Matthews leikari í Xew Westphalen á Þýzkalandi. cr nú í Afturhaldsmenn 1 Canada hafa -,unn -*»•»««:>*», icimh i i«» . nevðsl til a<^ koma sér saman um York- d<> mnn "• Þ-m" Hann k^ðl ^^ Namamenn eru þar tvo k.'h.Bordcnsemlciðtogaframvcg- h^S' i sameiningu við Wilkes hundruð og sjotiu þusundlr að is og ætlar þingnuður í Ontario að Booth, sem skaut L.coln forseta og tolu og nu þcgar hcfir m.k.l 1 hluti sögn að segja af sér og eftirláta var um »«« grunaour um hluttoku þe.rra lagt mður v.nnu kaup- honum .sætið. l.íklega hefðu flesrir i banaraounum við forsctann. gjald.ð og lengd vmnutnnans or- ,. , , , , B , .. . ---------— sok til verkfallsins. c.ns o<t vana- afturhaldsmenn framar kosið ser . , einhvem annan leiðtoga. cn þetta Svo cr sagt að R. L. Borden æth lega a ser stað. varð n* niðtwstaðan til samkomu- ser an sftkja um þingmensku fynr ckki ciga ncina kunningja í Winni- lengur út, nva<> mannatla og önnur pcg. cr þcir gcti fengið gistingu hjá. föng sncrlir. Þcgar farið cr cítir tilkynni hr. Halldóri S.Bardal vænt- höfðatöTunni, þá er þafl vitanlegt, anlega komu sma fyrir 0. Febrúar, ^ Russar enJ par j nioiri hltIta. En og mun þeim þa vcrða seð tvrir , . . . . . , ,. . , v " nutnmgaíærm. sem þeir nafa raö a, husnæði. . ° '. * Kcnnarar ættu fyrirfram að "X hin mikla vcgalcngd austur, ger- hugsa sér spurningar,sem þcir vildu if þ«>rn mjög örðugt fyrir á allar lcggja fyrir þingið. lundir. Rússar eru nú lika búnir að A'. Stgr. Thorláksson. komast að raun ufn, að Japansmenn bankastjóri og fyrverandi amt- formaöur sd.skólanefndar kirkju- hafa hæf,; mdri og orugRari Hðsafla f Páll Jakob Briem maður andaðist laugardaginn 17. Desember úr lungnabólgu. Hann var sonur Eggerts sýslumanns, en bróðir scra Eiríks, Sigurðar póst- meistara., Eggerts skriístofustjóra og þeirra systkina allra. Hann félagsins. Bandalagsþing. á að skipa, cn þcir gcrðu sér i hug- arlund. Fyrstu dagana cftir fall Tort l'.an.lalagsþing verftur haktiö hér Arthur var það i almæli að stór- í bænum fimtudaginn 16. Febrúar 1905, í sunnudagsskólasal Fyrstu lútersku kirkjunnar. og byrjar kl. var fæddur 19. Okt. 1856, stúdent 10 árdegis. 1878 og candídat í lögum t / Óskað cr cftir, a<1 bandalögin sendi skýrsrur sínar sem fyrst til Khafnar-háskóla 1884, hvort- forst.ta bandalaganna. tveggja með be/.tu einkunn.— Til þcssa aukaþings bandalag- anna er ckki búist viD að nokkurt laas. F.rntensku flokksins á þingi Carlt.m-kjönlæmi í Ontario. Þing- Xafnkendur hcfir Geo. E. Fostcr á hendi þar til nttÖurinn i þvi ktordæmi, kidd ..' maður nokkur Mr. Borden öðlast þar sæti. Xafnkendur kínverskur umbóta- r. scm fyrir nokkuru siðan varð að flýja föðuxland sitt, sakir frclsishugmynda þeirra og I>o,ninion^vnlng vcrður cngin' *efnd sn- ^1",.^5" var.ti! liesS ""^* * *Í^^™«;¦ «» haklinheriCanadaaðsumri. Xova ** r;l,msaka mallð um. aras ^ h-W *-'*•» ^"f> W •**»« þ. a^ Scotiaog British Columbia hafa ne*ka ífetans a. nsk.veiðaskipin « Vancouver hefirnu fengið sótt um samskonar fjárframlög til en^kn • Xorðursjonuum siðasthðið skeyt, um það fra Pekmg að hann ,, . • ' ._ ? . ^nniar kom saman i París hinn 10. hafi verið naðaður af stjornmni 1 iJomimon-svningar oe aður hefir !tu«»»r) K(-"" «'»*" *••« ...-,• , , .. » ¦n V\ . at . v >> m Húist er við bvi. að ekkt Kma oe; honum se ohætt að snua veitt venð Ontario og Mamtoba V- ¦ J)UI!"V CI w" ry'> aKJ . .. fylkjunum, og verður ööruhvorv nnmi ^ináirwi veita af ful um læmj aftur. En K.nvcrjmn þekk- þvi fylki veittur sá styrkur árið '"anuuði ^ ^ að afi>ka storfum ,r la,lda_ sma.. of ^' t.l^þess «ð 1906. nafni. hcfir sagi af sér. sinum. trcysta tilbo!5inu. Scgir hann að .------------------það sc ekki annað cn gildra,, scm Greifi nokkur iBerlín á l>ýzka-' Bankastjóri nokkur frá Minne- sett sc upp til þcss að veiða sig í, landi.var nýlega dæmdur í sex ára sota, scm strauk íyrir skömmu það- og mimíli hann jafskjótt tekinn fangefsi fyrir að æsa menn til of- an fyrir fjárdrátt og íalsanir, náð- fastur og liflátinn er hann kæmi sókaar gegn Gyðingum. Greifinn ist í Winnipeg fyrir skömmu tíðan. heim til Kina. l>ar það fyrir sig í réttinum, a<) Hafði hann breytt um nafn og náð j^ þriajudaginn var kom upp hann hefði fengið guðlega opinber- scr i góða stöðu í Winnipeg. Nú töluvjerður eldur i St.Xorbert.Man.. "n og fyrirskipun um að gangast hefir hann verið dæmdur til sjö ára, ^ brann þar þá kaþólska prests- tvrir Gyðinga-ofsóknum, en ekki fangelsisvistar. 1 ^xrm op ffeiri byggingar. fengust dómararnir til að byggja ------------ j ______ " neirfai sýknunardóm á þsi'11 fram- Myndastyttu þá af Friðpiki miWa fra-mbunVi. ÍK'^ar greifanum var Pmssakonungi, Scin \'iltijálmur Alllianakiö 1905. birtur dómurinn varð hann æfiir Þýzkalandskeisari gaf Baixlaríkj-' —_------- V1& oK kvaðst vona að næst þcgar unum, var reynt til að sprcngja í fj- öllum áttum berast mcr hann mætti þeim yrði hann svo loft upp í vikunni scm lcið. Tilraun- fyrirspurnir um hvenar almanak vcldin byðust til aó lcita um sæltir milli Rússa >g (anansmanna. í?ér- staklega var þvi haldið fram. að forscti Bandaríkjanna væri fús til þcss að Ix^ra friðarorð á milli. En nu cru allir hættir að minnast á slikt og virðist nú líklegast að Rúss- ar <>g Japansmcnn fái að eigast við óáreittir, þangað til aðrir hvorir gefast upp. Að eins eitt væri það, scm orðið gæti til þéss að Rússar lctu tilleiðast að semja frið, og það er cf uppreist sk\ldi hefjast heima- n var manna fróðastur í ír- , bandalag senöi nein en sex crmds- len/.kum lögum að fornu og nýju, ^m, jrf nokkurir þeirra, ksi enda hafði hann stundað þaðmeð hljóta kosmngu til þings þessa ckki landssjóðsstyrk um tíma, en *& **" kunmníp.a h*r i bæntim, — ^ þeif ^ uka a ^ / . ,„ ,. c \K »w t>t,r Pta ^lst h>4- ,e™ Þ«r vu'- afli smu til þess að bæla niður. Og reyndar víst líka alla æfi s.ðan. .:im.ega brtmr að lata forscta ^ w m-^ ^ ffá þyi afl vera Hann varö sýslumaður fyrst í bandalags ryrsta lut. safnaðar, Mr. ohuRsail]egt að f-iir geti komið. Dalasýslu. síðan malaflutnings- ^r™ *£"> «? *™Q*£• Fáni Japansmanna blaktir nú yfir . \\inmpcg. v.taum það t}nr <). dag port Ar(].ur ,» á þeim hvilir nú maður við yfirrett, þa syslumað- Febráarmaittðar svo þetm 1 t.ma þafl erfifla ^ abvrgöarmikla star{ ur í Rangárvallarsýslu og svo amt- verth utyegaður gist.staður. ^ a,a -^ fyrir hinum stofa llop a{ maður norðan og austan á fslandi. í Wffl,u1*«' Kx {"'^. stnðsfongum. sem þar eru saman & A. ijti-a.sna. komnir. oK flcstir þeira eru sjuk- Síöast, er amtm.-embættið var forscti. Striðið heldur áfram ir eða sárir. Auk þess eru sárin mörg, scm Japanar þurfa að græða hjá sér hcimafyrir. Sigurinn hefir orðið þcim ærið dýr. En Japanar , Eftir að Port Arthur fcll varð ^rðast þcssum mikla vanda vaxnir, ¦,, . , , • 11 » og meðfcrð þeirra á föngunum ollum tyrst fynr að spyrja: Hvaða 7*. niour lagt, gæzlustjóri við hluta- íélagsbankann. Þingmaður var hann Snæfellinga eitt kjörbil, og kvað mikið að honum á þingi. Hann var tvíkvæntur, átti fyrst ahrif ni„n pcssi atburður hafa á Kristínu Guðmundsdóttir írá ófriðinn framvcgis? Frá Austuf- AuSnum og lifir einn mjög mann- A'síu bárust þær fréttir, að Japanar ljúka allir ui>p sama munni um að sc i bczta la.tri. væru fúsir til að scmja frið,. ineð Ur DSCnUITl. skilmálum. sem að engH lcvti aátu — , . . .d . „ , , .,, , . ' . ,. Eg hefi fcngið 200 tallcga calend- kallast höltekkandi eða mðrandi ars_ sem eg get gefi(^ _e þeirra vitjað k.rir Russa. þó að þcir hefðú orðið a skrifstofu minni eða JC. fnmerki ti! þess að ^vifta þá öllum árangri scnt og áritun þess sem vill láta Undan- x°pnum biunn að sa funduur vrði m mishcnnaðist ocr sprengiefnið var v,,.:,,, , . ... ~ . _v , , . . . -1 .iv „n rnitt komi, sem von er. _H.ni að minsta kosti minmsstæður. ekki cmu sinni nægilegt til þess að valda neinum skemdum á rhynda* fann árhefi eg haft það fullprent- stvttunni. ! ar^ íyrir miðjan Desember. En í ------------ þetta skifti gat eg það ekki, íyrir Mcnn þeir, sem verið hafa við Auðmenn í Seattle ætla að taka að ser a^ lcggja járnbraut frá \aldcz lil Yukon. Höfuðstóll þessa nýja jarnbrautarfclags er sagt að &igi að verða fimm miljónir dollara. Málsfærslumaður mns opinbera orsakir, sem ekki er ástæða til að taka fram hér. En hug hefi eg á að það komi ei oftar fyrir. Biö fólk að afsaka dráttinn á útkomu þess í þetta sinn. Aftur hefi eg landmælingar i Peace River hcrað- inu i þarfir Grand Trunk járnbraut- arfclagsins. láta ckki vel af land- Xew York hefir gert það uppsukátt, kostum á þeim slóðum. Spá þeir að hann ætli scr að uppræta allar því að félagið muni ckki láta leggja þær vcitingaholur þar í borginni, brautina vcstur með Peace River reynt að vanda innihald þess og sem peningaspil og annað ólöglegt heldur stcfna til suðurs frá Edmon- fragang allan- Meöal annars athæfi viðgarvgist i. Að hguur ton og þaðan til strandar. biftist þar áframhald landnáms- ívlgir máli hjá málsfærslumannin-------------• I sö ísiendinga í Winnipeg; um sést á þvi, að eftir fvrirsogn Anð scm leið voru þrju hundruð, ° , ° 1 • r hans rcðist Iögregluliðið nv'lcga inn tuttugu pg tvö heimilisréttarlönd jVestur a6 Kyrrahah, skinandi I eitt af húsum þcssum, scm hafði fleiri tckin í Yestur Canada en ^ skemtileg ferðasaga eftir séra Fr. 't orð á scr, tók þar sjö mcnn fasta. næsta ár á undan. Arið 1903 voru j J. Bergmann; Ráðgjafastjórnin á vænlegur sonuraf því hjönabandi. Síðar átti hann Álfheiði Helga- dóttur (Jectors Hálfdánarsonar) og meö henni 5 börn, er lifa. Páll var gáfumaður og fjör- af margra ára sta.n, í því skyni a!l sc,ltla Str Það. maðtir, ríkur í lund og hinn mezti 11,1 öruggri fotfcstu 1 Anstur-Asíu. áhugamaður um framkvæmdir, Svo er sagt að heiirta á Rússlandi, Arni Bggertsson, 210 XlcTntyre Block, Winnipeg. heilsuveikur mafiur. sern staðnir voru að verki, og skrif- þati fimtán hundruð sjötíu og átta aði hjá sér nöfn fimm hundruð að tölu, cn árið K)04 nítján hundruð manna annarra scm þar voru stadd- og tiu. ,r inni. Ecikur grtinur á, að flestir , ------------ seu þeir að meira eða minna le> ti Xafnkunnur söngstjóri i Chica- sekir um fjárdrátt og falsanir í go, Theodor Thomas, er nýlega ymiskonar áhættuspilum. ' dáinn sjötugur að aldri. íslandi með æfisögum og myndum af Hannesi Hafstein og ráöaneyti hans; Æfiágrip og myndir af tveimur Cana liskum merkis- mönnum og einum íslendingi, auk annars, svo sem skraut ósérhlffinn starfsmaður, vaíalaust l»ir seni bÍóðin 5 heild sinni aldrei Fdstudagskveldið ,3. þ.m. rcyndu , ., , , , , hefir verið stríðinu meðmælt, hafi al- hockev-klúbbarnir íslcnzku „I. A. um heilsu fram, þvi hann var - ,. ." mennmgsviljmn venð sa. að scmja t- • og „\ ikmgar mcð ser 1 Aud- ÞAað sum- fj..ft 0{,',..g}-ja niður vopoin e{tír itorium skautaskáianum. Segja þeir, um þætti hann stundum nokkuð fau ,,ovt Arthur ^ a Russlan<U sem v.ðstadd.r yoru að lc.kurinn -,.,,„_,,,! . . han venð sottur af íþrott oe kappi, ör og fljótráður eða of stórhuga, hefir þjoöviijint, ckki mikla þyð- og ]engi ekki niatt a milll sjá hvor þá hljóta allir að játa, að í hon- ingu cins og kunrrogt cr. og keisar- hliðin bæri sigur úr bvtum. En um var hin mesta eftirsjá á svo in» og ráðaneyti hans hcfir nú af- þannig lyktaði þo, að ..I. A. C." ráðið að halda striðinu áfram at' l)iltar armu 4 af 7. Ensku blöðin segja, að allir Islendingar í bænum hafi verið viðstaddif, en það var víst öðru nær. Drcngirnir bjuggust víst arinn hclt mcð raðancyti sínu fyrir yifí fleiri áhorfendum en 'þar vortl skommu. cr sagt að afráðið hafi og vonast cítir að næsti lcikur vcrði verið: .. ifjölsóttari. Afl leiknum aístöðn- Að halda striðinu áfram aí,nni hresti A. S. Bardal drengina á , f ioystcr supper. Nöfn piftanna, sem verður haldið 17. Fébrikar í sunnu- ' ' ', . léku, hafa I.ogbcrgi verið send. og dagsskólasal Fyrstu lút. kirkju i ^- Að scnda Kuropatk.n hets- tjj^^ ^ g^mm Wfta j^, cn Winnipeg, og byrjar kl. 10 f. m. höfðingja nýjan liðsafla. tvö hundr- getum það ekki vegna þeSs hvað Umræðuefni á fundinum fyrir og uð þúsundir manna að minsta kosti. ificst þcirra cru afbökuð. ungum aldri tiltölulega, því að hann var merkismaður og mikil- menni. —Rkvkjavík. Sunmidagsskólaþing. kappi. A hcrstjórnarráðstcfnu. scm kcis- 1

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.