Lögberg - 06.07.1905, Blaðsíða 1

Lögberg - 06.07.1905, Blaðsíða 1
Screen hurðir og gluggar, Við höfum hvorutveggja. Ef þér þurfiS a8 kaupa er bezt að gera það sem íyrst' ViS höfum hurðir á $i ogþaryfir. Glugga frá 25C og yfir. Anderson & Thorrvas, 63S Main Str, HirHware. Telephone 339. i Nú er byrjaÖJ að flytja is út um bæinn. Hafið hér fsíkáp til að látahann í ? Við höfum þá til fyrir $7.50. Kaup- ið yður einn svo þér getið geymt matinn. S með afborgunum. Anderson & Thomass Hardware <t Sporting Gooils. 53SMaínStc Hftrdwaré. Teleph,one 339. / 18 AR. Winnipeg, Man.. Fimtudaginn, 6. Júlí 1905. NR. 27- Fréttir. Ákafara haglveður cn menn muna nokkurn tíma eftir, gekk yfir Grand Forks, N. D., og hérað- ið þar umhverfis í vikunni sem leið. leið. Skaðinn af illviðrinu er tal- inn að minsta kosti tuttugu og fimm þúsund dollara virði. Séxtugasta og fyrsta ársþing Fyrra þriðjudag var J. sitt halda amerískir smáskamta- Smith, innflutninga - umboð læknar núna í vikunni í Chicago. "r ' Winnipeg, staddur í < » af hendi embættismanna stjórnar- um helgina sem leið. Brotn- sjái sinn hlut vænstan að ýta r. b.' gera það undir eins. Haustkensl- aði hálega hvert einasta hús í bæn- mefl hsegðinni út fyrir dyrnar hjá an byrjar i. Ágúst. Xákvæmari i þar líf sitt. Austra? ipplýsingar fást að 701 Victor st., --------------- Ef hann lætur dátt að r. b., mun Winnipi mnar, á innflutninga, sk Dr. 1. G. Johnston frá Sarnia, hanft reka sig á það með tímanum, Virðingarfylst land-skrifstofunum í Winnipé'g, til þingmaöur írjálslynda flokksins í eins og við hinir piltarnir, að það , ,- ,, . , T Lögin um aðskilnað rikis og kirkju á Frakklandi, sem hafa ver- ið til umræðu i fulltrúa-málstof- unni síðan i Marzmánuði í vetur, eru enn ekki útrædd. Lagabálk ht:iðursgjöf, sem þakklætisviður- hess að færa fyrverandi innanríkis West Lambton, andaðist í Ottawa'er satt sem Gröndal kvað: ráðgjafa, Hon. Clifford Sifton, llinn 3- þ- m. Tíu miljónir dollara liefir auð- maðurinn J. D. Rockefeller \ New Vork nýlega gefiö til efiingar æðri mentun í Bandaríkjunum. Eftir síðustu fréttum frá Sví- bjó<"\ cg Noregi að dæma litur þar aeði ófriðlega út. Óscar konungiir hefir lýst því yfir að hann muni aldrei gefa leyfi til þess að neínn af sínum sonum eða sonarsonum tæki við völdum í Noregi. Kon- ungur er Norðmönnum mjög rcið- ur og segir þeim farast illa við sig eftir að hann sé búinn að vera konungur þeirra i samfleytt fjöru- tíu og tvö ár og allan þann tima unnið að vexti og viðgangi norsku þjóðarinnar engu síður en hinnar sænsku. Hvað konsúlamálið snert- ír segir konungur að Norðmenn hafi framið opinbert 'brot á stjórn- arskránni. Hafi þinginu verið ein- dregið áhugamál að koma því niáli í gegn hefði ekki þurft ann- ars meö, samkvæmt stjórnar- skránni, en að samþykkja það á þremur þingum í röð, og væri þá frumvarpið oröið aö lögum. Svíar búa nú her sinn, bæði á sjó og landi, og er ekki að vita hvað frifU urinn muni verða langgæfur, því íleiri eru það en Óscar konungur einn, sem nú bera þungan hug tú Norðmanna. kenningu fyrir hvernig hann jafn-' a:i hefði komið fram gagnvart • þeim á meðan harin var ráðgjafi innanríkismálanna, frá 181 1905. Gjöfin var þrír vsilfurb ar, haglega grafnir.og hinir þrýði- legustu. Smágreinar frá Jóni frá Sleðbrjót. l'.i^ hafa ýmsir vinir mínir og kunningjar hér spurt mig hvers vcgna eg svaraði ekki nið-dylgjum þeim eftir r. b., sem Austri flytur 26. Apríl sl., um mig og ýmsa ó- nafngreinda menn, scm flutt hafa vestur frá íslandi. Þa<^ er af þvi að cg feins og allir Austfirðingar) þekki r. b. og vcit, að það er aldrei tekið neitt ti'.lit til þess sem hann segir. Hann licfir svo lítið til brunns að bera annað en hégómlegt sjálfsálit, hef- ;r ætíð verið athlægi allra Héraðs- búa, ,,ofan frá jöklum og út að sjó", og er landplága á ölhim mannfundum. „Hossir þú heimskum gikki, igur lagio á og ótal asnastykki af honum untu fá'*. Ur bænum. þessum er skift í þrjátiu og sjö greinar og er nú búið að ræða og samþykkja sextán af þeim. Eru þessar greinar aðal-mergurinn málsins og í þeim nákvæmlega á- kveðin afstaða ríkisins og kirkj- unnar framvegis, hvors um sig gagnvart hinu. Enn fremur eru ---------¦------ þar ákvæði um meðferð cigna j Eftir síðustu frettum að da þcirrsL, sem kirkjurnar hafa átt að 1 litur all-ófriðlega út með Svíum undanförnu og um eftirlaun prestaÉ- °S Norðmönnum, hvað sem úr þvi Öll sú óánægja, sem bar á í íyrstu,' kann að verða. I ríkisdeginum cr mál þctta var tekið til meðferð«| sænska hafa ýmsir þingmanna ar, er nú horfin, og ber ekki á öðru '. haldið all-harr*orðar ræður í garð en a<T þaö muni verða til lykta leitt \ Nor&nanna. Þannig komst einn mcð spekt og friði. I aI þíngmönnunum, Waldenström --------------- ' prestur, svo að orði, að á undan- Síðari fregnir um kirkjumálið á förnum ánjm h,.fs born.mum , j Frakklandi, sem minst er á her að skolunum j Noregi b!att áfra«i oían, segja að með miklum at- verið nmrætt liatlir tjl sænskn kvæðafjölda á þinginu hafi nú rioraririnar OR Sviaríkis. Aftur Iögin um aðskilnað ríkis og kirkju llafa ýmsir aðrir verið hógværari, verið samþykt. Er þar með upp- viljað slétta úr misfellunum og hafinn samningur sá, er þcir gerðu rcvna fyrir nvern mm að koi|ia ; meö undirskrifuðu i sam- veg fyrir ,að strið yrði | einingu, Napoleon mikli og Píus--------------- páfi . árið, 1*8 A einu af herskipum Rússa, inM; en það gerðu nú allir, sem | þe£sj ^. &um Mr. S. K. Hall er viðurkendur afbragðs kennari í pianó-spili og I ætti fljótlega að fá alla þá nemciul- I ur scm hann kemst yfir að kenna. \"ér birtum hér vottorð frá dr. Rabbit Point P. O., Man., Can., 28. Júní 1005. ^- Wahlstrom, scm þangáð til . fvrir tæpu ári sí<"ían hcfir verið ---------------A--------------- irseti og yfirkennari i Gustavus Adolphus Coll'ege. _____ Chicago, June I2th, 1905. Undanfarandi hafa gengið væt- To whom it may concern:— uv miklar' hér í fylkinu og eins, It gives me great pleasure to suður undan, svo uppskeruhorfur testify to thc thoroughness and cf- cru að verða alt annað en álit- ficiency of Prof. Steingrímur K. 'etíar- . Ilall as teaeher of piano. Mr. 0 . ! '. Hall was for several vears teacher Samkomu þeirn, sem getið hefir c . . .. „ . , , ,, . — of piano m the School of Music of verið tim að halcla ætti þann 1 ?. þ. ^ . ,, , ^ ,, L, ,, , ¦ . - ,, , ° * Gust.'Ad. College, St-Peter, Mmn. m. tvrir ryrsta ]ut. sofnuðinn.hef- , , ¦ , ^ „ , . , . of whieh College I was president. tr venð frestað til oakveðms tíma. . , . . __________ » As a teacher he ts stnct, pamstax- Takið eftir -auglýsing Galloway hl^ and thorough, I can recom- & Co. á öörum stað í blaðinu; þeir mend him nlost h«artily to anyone Eg mun þv. trauölega fara 1 vcrz]a með Aó£atnað OR sdja iooking for a first class piano blaða-skitkast við svona n^ann, ^ne(1 þri.öjnngs afslætti vegna pess teacher. þótt hann hafi bvriað á því við I . . » _ . ,. . . 1 i þeir verða að hætta verzlun þar mitr alvee: að saklausu, að öðru , • ,, , ,, . I s ^ I sem þeir eru. Menn eru fullviss- levti en þvi, að cg „Spilaði oft með | „>• , -x f ,,,. , , „ í aðir um, að við afslattarloforð Respectfully, M. WAHLSTROM, l.'i á höfninni i Odessa við Svarta- þektu hann. Eg m*i þyí ekki! Það er vel ex. president Gust. Ad. Colletre. Brezkt gufuskip sigldi á danskt liafið, gerði skipshöfnin n vara honum þótt hann haldi á- foringjaskólaskip, aðfaranótt sí*- nppreist. Baeði skipstjórihn og fram að níða mig, hvort sem hann | Bandalag Fyrsta lút. safnaðar nudags, og sökk fiestallir. yfirmenn skipsins voru skrifar m'eð fullu nafni eða merkir hefir ákveðið að fara skemtiferS KENNARA, sem hefir 2. Class danska skipið eftir fáein . augna- 1!ivríir og Hkunum kastað fyrir sig r. b. eða einhverju öðru dular- j nieð aukalest noröur til Winni- Certificate, vantar að Poplar Leaf blik. Tuttugu og tveir druknuðu borð. Ástæður fyrir uþpneist nafni.því alt af verður asninn auð- peg Beach þann 9. Ágúst' næst- "' D-' "r- I3°3' fra T5- Juli ^ 31- en fimtíu komust af lífs af liðsfor- j>cssari er ;ú, að sktpverjar þektur » eyruiaum. komandi. Fargjald veröur lágt og Desember x9°5- Umsækjendur til- ingjaefnunum dönsku. Voru flest- voru óánægðir með fæðið, sem l^ hefi frétt og fengið skrifuð tkemtanir góðar og er vonast til taki kauP- Tilboð verða að vera ir þeirra í r sínum er á- bvir fei>gu á skipinu, og sendu svo mörg hlý orð í minn garð að a^ fjöKli íslendinga verði með til ^0111"1 ^l undirskrifaðs fyrir 10. Jokn Ilay, Secretary of State í láðaneyti Roosevelts forseta, dó 1. þ. m. Hann var talinn með allra helztu og merkustu stjórnmála- mönmím i Bandríkjunum og því að honum mannskaði mikill. turinn varð. Löghald hefir ehm úr sínum flokki til yfirmanna heiman frá beztu og merkustu pess ^ létta sér upp og hafa glað- verið lagt á enska skipið þangað skipsins til þ«es að kvai mnum, sem hafa skilið rétt „á- an (iag_ t-l :, r farið fram i mál- þessu. limann þenna stæ^urnar fyrir því að eg fór vest-.| ------------ inu. skútu yfirmennirnir viðstöðulausí ur, svo eg tek mé alls ekki nærri j Nylega hefir séra Hans lí.Thor- Júlí næstkomándi— Boðvar Johnson, Wild Oak,- P. O., Man. Frá ófriðarstöðvunum í Man- chúríu koma litlar fréttir, en það litla, sem þaðan fréttist, bendir til þess, að Óyama muni ekki vera aðgerðalaus, og búist cr við, að hann innan skamms leggi til a'r- usru við Linovitch Og geri áhlaup á Vladivostock komist ekki því fyr á vopnahlé, sem ekki er búist við a<i verði fyr en Japansmenn fá tryggingu fyrir því, að Rússar gangi að friðarkostum þeirra. til bana, í stað þess að taka ur,-,- aðkast litilsverðra misindismanna grimsen gefið saman i hjónaband: hn Arthur Bangs, lögmaður kvörtunina til greina. að eins pg r. b. Og hvað sem. hann' Jakob Benedik g Helgu Sig- ff* sem ' Jnniniamvði i hafa raðið yfinnönnum skipsins segir, mun eg ófeiminn ræða og l1rösson, Hallson, N.D.;ogJónS. fyrra sumar var dæmdur fyrir bana byrjaði sk|pshÖfnin a<^ bræla '"ita nni mál ættjarðar minnar, og jóhannesson og Sigríði G. Gisla- og Drenri r hvað annað sem er{ þegar eg finn dj x D við höfnina. Þegar fréttirnar um hvöt hjá mér til þess,------- bárust til Sebastopol, sem er Eg ann hinum unga ritstjóra; Ver viljum vekja athygli Win- annar hafnarstaður Rússa, hófu Austra alls góðs, og lifi í voninni nipegmanna á auglýsingu bindind- skipverjar á herskipum þeirra þar um að hann beri gæfu til að laða, isfélaganna, sem halda „picnic" jafnskjótt uppreist, að því er sagt að sér rithöfunda, sem mciri vin-: sitt norður á Gimli næsta þriðju- cr. AI!s staðar á Rússlandi ber á sselda afla blaði hans, en r. b.; dag, þvi bæði er skemtistaðurinn því meira og minna hversu oá- Það eru $ ár síðan hann varð að ^ sá ákjósanlegasti, sem hægt er að nægjan með fyrirkomulagið, eins beita handafli sínu til að ýta r. b.' finna, og svo lætur forstöðunefnd- I og það nú er.er búin að festa djúp- út úr húsi fööur síns sál., af því m sér mjög ant um,að skemtanirn- föíkT til Canada' ar rætur> enda mæla nu «lí;íalist- r- b- ha«aöi sér ekki cills °8 siðað- ar verði ]Vnar beztu tK'^ar norðlir arnir þar svo. að dagur hefndanna ur maður. Mér er et«i i minni kemur. Sérstaklega viljum vér DáuarfreiriJ. igaþjófnað, eða hluttöku 1 peningaþjófnaði úr póstsending- nm á lli'Moos'e Jaw og ary, til átján mánaða fangels- isvistar, hefir nú verið látinn laus. Var það samkvæmt fyrirskipun frá Ottawa að honum var nú siept nm, en með því skilyrði þó, að hánn samstundis hefði sig á burtu úr Canada. Brezku gufuskipi, fermdu með y'msri verzlunarvöru, sökti rv'tss- neskt .herskip fyrir ströndum Kina nú fyrir skömmu siðan. Skipverj- um björguðu Rússar að vísu, en samt mælist þctta tiltæki þeirra mjög illa fyrir, enda var þar öld- ungis ófyrirsynju ráðist k alsýkna menn. Innflufningur frá því i byrjun Júnimánaðar i fyrra og til Maímánaðarloka í ár f-r að miklum mun meiri eit næsta fjögur hunc-lruð og fimtíu manns fleira fluttist hingað í ár en í fyrra. Samtals fluttist hingað til Canada á árinu eitt hundrað tuttugu og sex þúsund, níu hundruð og fjöru- tíu manns Á föstud. langa ¦— ai.Apr. s.. iézt bóndinn Stefán Magnússon á Giljum í Norðurmúlasýslu á ís- landi.úr lungnabólgu.eftir þriggja daga legu. liann var á þriðja ár- inu um fimtugt, tvígiftur og lætur eftir sig ekkju (Gwðnýju Stefáns- dóttnr frá Teigasefij og tvö börn —dóttur efti-r fyrri konuna, sem flutt er til Ameríku og gift þýzk- um manni, John Kemler að nafni, og búa þau nú í Cedar Rapids, Iowa : qc son, eftir síðari konu, og endurgjaldsins sé fyrir hendi. hetjubrqsið á andliti gamla Skafta _ beuda a knattleikmn (baaeballj og ^^ ^ ^^. ^ ^ er ' þecar hann var að segja mér frá svo fótboltaleikinn, sem vcrður á " ' . fynr mnan fermingu. Stelan sal. var einkar vel látinn niaður, enda var hann vel kristinn ,vinfastur, Eina miljón dollara er mælt að þv}( a(^ barni(-> sjtt, þá ekki full-' milli Winnipeg- og Gimlimanna, ar bar a v ' Kockefeller, auðmaðurinn mikli, þroska, hefði vtt spjátrungnum út" og sl<a1 sá flökkurinn, sem bcr Ktli að gefa Yale háskólanum. ur dyr'unum_ >En geOgóöur ertu.' hærra hluta, hafa fótboltann að 0 , -i r '.,. sonur" saeði tramli maðurinn; ,,a \ Samkvæmt nakvæman frettum B""ul> =>«s"i <,« afóeirönnum í bænum Lodz á þínum aldri hefði eg Hklega ekki fluttar ræður og kvæð^; songur og PÓUandi, sem um var getið í Lög- í«a^ ^ilt mig um. aðsparka ^,W»J**^-J*«^ bergi i vikunni sem leiö, er það , , vandaður td orða og verKa og let erðlaunum. Enn fremur verða ° , . „., hvarvetna gott af ser leiða. Til merkis um virðingu þá og viður- Innflutningtir fólks frá öðrmtl löndum til Bandarikjanna hefir aldrei komist á eins hátt stig og á þessu sumni. Haldist innflytj- endastraumurinn það sem eftir er ársins hlutfallslega við þ(að, sem verið hefir undanfarna mánuöi, er óhæt't að ætla að tala innflytjenda til Bandaríkjanna muni á árinn nema talsvert á aðra miljón manna. r.ú staðhæft, aö þar hafi fallið yfir 1 basrmm Medicine Hat, N. W.'fimm hundruð marms og hátt á T., og héraðinn þar 1 kring gerði annað 1)usnntl fengig meiri og haglvcður allmikið fyrra þriðju-1 mmn; sár Nefndin, sem sett hefir kenningu sem hartui naut hjá betri mönnum má g£ta þess, að verzlun- arfélalgið „Framtíðin" sendi út- lendan blomsveig á áiíkkistuna verið til þess að rannsaka mála vexti þar fellir þungan dóm á lög 1 út, svo hann hefði stungist á, ar likur til, að fólki verði þessi höfuðiö." „l:.g cr ckki vanur að ' dagur einn hinn eftirmmnlegastí fara illa með hundana, pabbi.þo eg gleCidagur á sumrinu. þurfi atj reka þá út," svaraði Þor- j . ¦, , • t ,j- llér m^fl rilWvnnist al\ ee hefi hans- '^tlð var ^tcían fremur stenn ofur rólega: „og þvi skyldi' ller llie0 tiikynmst, að eg ncn ¦o- inr, ver mJI mannræfilinn?" i ^agl skilið viö Gnstavus Adolphus efuahtdl, en það er me.ra skarð eg íara ver með mannræhhnn , b ^ ^^ Það er þjóðkunnugt, hvað Skaftí College s«m >hr-kennan 1 piano . fús til að en margra manna þo efnaðir seu. Dánarfregn þessa hefir Lögberg dag. Hefir slíkt ckki komið þar fyrir áður, svo sögur fari af. Haglveðrinu voru samfara þrum- ur miklar og eldingar, en af því | ^. kæft ^ oeirðina ; tinia sína, jafnt við andstæöinga sem b_rta_ ö orðiö: íylgismenn sína. Smagrein þessi og þe»m. » iðrind cnginn storníur íylgdi úllveqnnu ^ svona nkið var a vann það ekki hveitiökrunum til- finnanlegt tjón. reglustjóra bæjarins fyrir að hafa, ^ var Ijúfur og kurteis við gesti ddlduud, og er þv, fus sina, jafnt við andstæðinga sem fylgismenn sína. Smágrein þessi sýnir þvi vel álit siðaðra manna á eni Kurmur aie.u,s . ..«.,„..,>. ...... Bæinn Philipsburg, norðan tílt r. b. l'eir' sem vilJa sctn^ vk> mig Mm í Kansas ríkinu, lagði fellibvlur í ÆWi það fa« ekk» svo, að Þ.SkJ kenslu, eru v.nsamlegast beðmr að

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.