Lögberg - 03.08.1905, Blaðsíða 1

Lögberg - 03.08.1905, Blaðsíða 1
Screen hurðir og gluggar, Við höfum hvorutveggja. Ef þér þurfið að kaupa er bezt að gera það sem fyrst'* Við höfum hurðir á $i og þar yfir. Glugga frá 25C og yfir. Anderson & Thomas, 63S Maln Str. HptAvnn. TeSephone 339. Nú er byrjaö" að flytja is út um baeirin. Hafið þér ÍEskáp til að láta hann í ? Við höfum þá til fyrir $7.50. Kaup- ið yður einn svo þér geiið geymt matinn. Seldir með afborgunum. Anderson & ThomaSj Hardware & Sporting G< S38 Main Str. Hardware. Te!eph,one 338. 18 AR. Winhipeg, Man.. Fimtudaginn, 3. Agúst 1905. NR. 31. Fréttir. Snemma morguns hinn 25. f. m., lagði lVar_v noröurfari á staö, á gufuskipinu Roosevelt, í norSur- skautsleit. 1 lann bjóst við aS yfir- gefa skipið og leggja á staS eftir ísum áleiSis til norðurskautsins hinn 15. Lehrúarmán. næstkom- andi. Úr ferðinni býst hann viS að "lcöma aftur eftír tveggja ára tíma. Við landmælingar, sem nýlcga voru gerðar á landamærum Canada og Bandaríkjann, kom þaö í lj noröurhluti Ycrmont-rikisins, sem er eitt af ríkjum Bandarikjanna, liggtir innari landamæra Canada. Sá hlutinn af þcssu ríki, sem heyr- ir Canada til, samkvæmt mæling- unni, er nokkurar mílur á lengd og frá hálfri og alt að heilli milu á breidd. A þessu svæði eru fjögttr þúsund og fimm hundruS manns. og þrir bæir er heita : Richford, East Richford og Stevens Mills. Taft, hermálaráSherra Banda rikjanna, og dóttir Roosevelts for- scta ferðiiðust til Japan í vikunni sem leiö og hefir vcrið tekiS þar hvervetna mcS kostum og kynjum. Rússar láta sér fátt um finnast heimsókn þessa. og þykir þaö ekki bera vott um hluttökuleysi Banda- ríkjanna í ágreiningsmálum Rússa og Japana aS hermálaráðherrann og dóttir forsetans skuli sitja viS glaum og gleði hjá Japansmönnum rétt áð'ur en friðarþingið, sem til er stofnaS í þessum mánuöi,á að koma saman. Innsetningarathöfn Alberta-fylk- isins nýja verður hátíSleg haldin í Edmonton, bráðabirgða- höfuSstaö fylkisins, hinn 1. Septembermánaö- ar næstkomandi. A Englandi varS járnbrautarslys í vikunni sem lciS, ekki all-iangt frá Liverpool. Lcstin, sem slysið varS á, gekk t'Vrir rafmagni. Tutt- ugu og fjórir mcnn biSu bana i slysi þessn og fjöldi manna varS fyrir áverkum. AS eins sex menn af öllum þcim. sem á lestinm voru, komust óskemdir undan. Ekki all-langt frá borginni Det- roit i Michigan-rikinu varð járn- brautarslys a íostudaghm var. og er sagt að. þar hafi farist um fimtíu nianns. Elestir þeirra voru Finn- lendingar. sem voru á leiðinm á binilindismanna]»ing er haldast átti i bíenum Ironwood í Michigan. strönd Afríku, sem áSur hefir verið frá hér í blaðinu, liefir orðið tilefhi til þess að mjög er nú grunt á því góða milli Frakka og Þjóð- verja. Frakkar þykjast eiga þar einir að ráSa og vera einfærir um að sjá öllu svo borgið að vel fari. en Þjóðverjum virSist vera það g á móti skapi, aS fá ekki að hafa neitt aS segja i þvi hvernig málunum lýkur þar. Allmikill eldsvoði varð i Toron- to á föstudaginn i vikunni sem leð. „Gula pestin" gengur tlú í Xew (irleans, L., cig hafa allmargir dáið þar úr hcnni en sykst svo hundruð- um skiftir af fólki. Alt eru það ítalir. sem veikina hafa fengið, enn sem komiö er. Til New York fluttist nýlega allmargt af fólki.sem álitiS var aS veikin v;eri að byrja i, Og var það samstun-dis sett í SÓtt- varnarhald. Stjórnin í Kina ;etlar ser að heimta eitt hundrað miljónir doll. í skaðabætur af Rússum og Japans- monnum fyrir usla þann.sem þcgn- ar hcnnar i Manchúríu hafa orðið fyrir í stríSinu. Ekki er álitiS að Kinverjar komi fram með kröfu þessa svo mjög í þvi skvni að þcir ímyndi sér að henni verði fram- gengt, heldur miklu fremur sé til- gangur þeirra með kröfunni sá, aS sýna >>að Ijóslega aiS þeir telji sig eina vera eigcndttr að Manchúríu Og vekja með þessu athvgli á því atriði á friðarþinginu, sem stendur til að haldið verði nu innan skaninu i Bandarikiunum. sjáanlcga gæti breiðst út vestur til ; Þýzkalands, þar sem einnig fjölmennur flokkur sósialista, sem ! ekki er alls kostar ánætrðnr meS ! Frá íilj>in<fi Reykjavik. I. Júlí 1905. Alþ. var sett 1. þ. m. eftir að stjórn Vilhjálms keisara. Yms séra Arni jónsson hafSi prédikaö bloS á Frakklandt eru mjog æst út j dómkirkjunni. af fundi keisaranna . mm ! Ráöherrann setti þingið, las upp dunnar á Jótlandi, Dahlerup, til þess að athuga hvað gera megi til þess aö hefta sandfok í Rang- árvallasýslu og Arnessýslu. Hckla kom til ísafjarðar á norð- urkið, scgir Vesta 9. þ. m. og Vilhhjálms keisara sé að mynda boðskao konungs 02 skoraSi á na^' Þ:i me^ f(^r botnvörpung samband við Russa til þess aö eiga aidursforseta (Tr. G.) aS gangast hægra m< ast a Frakkland fj^s kosning forseta sam. bings. an, sem hún hafði tekið við veiðar i landhelgi fram undan þegar honum þyki timi til kominn. Koijnn vaí Eir Líriem með ~>x F>ýrafirði. Var hann sektað*ur um tkv. (Ól Br. II). j 75 P"od sterling, en aíli og veiðar- Varafors. s. þ. varð Lárus arfæri "Pptaskt. Fiskurinn, sem Ur bænum. lcr. höfuöstól. 7 menn 1 t. d. b;ejarfulltrúar/ tækju 8,000 kr. i hhttum hver, og réðu svo Idgum 00 lofum í félaginu. Þeir settu app 7 manna stjórn, kysu hver iiman í hana og ákvæðu forstjór- 'iitmi svo há laui:. -iS vrð: 'eftír í ..hreinan ágoða". Þeir gætu auk þess gefið nokkurum öSrum hluthöfum ve! launaSar stöSur. Svona má fara aö því, a«- 11). — Skrifari Ljarnason með 22 atkv. fól. Ól. IJWtækur var ^geröur, segir blaðiö j lækka „hreinan ágóSa" jafnvel niður í o. Reykjavik. 24. Jfiní 1905. Embættisprófi víö læknaskólann hafa nýlokið:. Þorður Sveinsson, >g Jón Jónsson, með I. eink. 163 st. þ • Guðm' ' ' -5° 1>-'1S- PUI1('- Muniti cftir skemtiferð bandalag-1 PJörnssoq með 17 ogHannes Í)01J Morguninn eftir 10. þ. m., kom anna til WinnipegBeach á miöviktt ««i»««i meB 21 atkv. | J [J*la f^ »» « ^afjarSar með f • Kosnino- allra nvlíntinni Wncr sekan botnvorpung.sem hun liafði dagmn kcmur. Lestm leggur á JS-Osnmg aiiia mkosmna þmg- f a« 1 a stað fra Wninipeg kl. 8 að morgni, n;anna teki» Sild > ein" hljóöi. |Ukl° ut at AöalvUc. en ekki 8.30 eius og áður var atig-! _ Okominn t þmgs var Ólafur Ivst. í Thoí-lacius. j 4 ára gamall drengur á GiIsstöS- llieS j einkunn 11 Til efri deildar voru kosnir Síg. um ' Selárdal í Steingrimsfii-ði 0'« .rw i 1 \ ! •¦• v Stefánsson (2± atkv ) oo- Tóh Tó-' ('att nýlega ofan um snjóloít á á SiðasthðiS sunnudagskveld logðu ' LWl""u" *¦¦** dlK%-v °g jon. jo- * -e '11 v 1 v .1 f , 1 t*. r iannesson (22 atkv 1 l Þar skamt fra bænum og drukn- a stað heðan til íslands Etnar Jons-, "d»»tsso'» K^i atKv.j. 1 ,t. t , • u Til að rannsaka síðar fram aðl- Drengurmn het Emar H,alta- komandi kærur yfir kosningarat-' son' soniir bóndans á Gilsstoðum. höfn var kosin t, manna nefnd :; Lárus H. Bjarnason, JónMagn-' Sjómannablaö á að byrja aS ¦n. Guðl. Gtiðmundsson. i konla ut ht:'r ' bænum í haust. l't- Þá skildu deildirnar. j gefandi verður Mattías Þórðar- í efri delild var kosinn forseti s0» íra Móum. Jiil. Havsteen ; varafors. Jón Jak ohsson. Skrifarar: Björn M. 01 son með konu og barn, Þóra Joch- umsson, GuCmundur Pétursson, Stefán Sigtirðsson og kona hans ( systir Th. Tliorkelssonar kaupm. á ( tedk I'oint^ og J. H. Johnson. I gær ætlaði séra Jóu Bjarnason' að leggja á staS í skemtiferð norS-. ur á Winnipeg-vatn og verSa a'S TónskáldiS Sigfús Einarsson ktmur nú meS Kong Trygve, og æHlar hann aS halda samsöng hér í Seint í þessum mánu8i-ætla Bret- ar aS senda nokkur herskrp inn í Eystrasalt. og eiga þau sig þar til loka Septembermánaðar. Af því svo langt er siðan aS brezk- ur floti hefir sézt á þessum stoðum, er þetta atriði sett í samband við það. að þy'zk herskip hafa verið þar nýlega á íerð og fullyrt. að Vilhjálmur"keisari vilji fí til vill jafnvel koma þvzkum prinz í ungshásætiö I að minsta kosti hafa hönd í b til lykta ágreini málunum í skandínavisku löndun- um. * G.ySingar frá ýmsum löndum hafa nú undanfariö sctíð á þingi í Basel á Svisslandi. Kom þar til umræðu tilboðiS frá Brctum, GyS- ingum til handa, um að láta þá fá land í Suðtir-Afriku til þess að mynda l>ar nýlendu. Svolátandi fundarályktun var samþykt, eftir langar og ítarlegar timr;eður, að fundurin haldi fastlcga við þá skoðun, að Gyöingar ættu aðeins að mynda nýlendu i landi feðra sinná, Gy8ingalandi, eða þá þar í grend. Fundurinn lýsti yfir þakk- sínu ti! bfezku stjórnarinnar, fyrir hönd Gyðingaþjóðaritmar og st vonast til að Bretar héldtt áfram í þá átt að hjálpa GySing- um til þess að greiSa úr vanda- málum þeirra. heiman fram i næsttt viktt. Með Se" °8 Jón Ólafsson. honum vir húist vi'ð að f-pru eéra ' r ne8n clell<1 var kosmn forseti nonum var buist v.ð að tæru sera Stephensen- varaforseti • bænum asamt danskri sonKkonu- Runolttir Marteinsson og sera , ^6 " ^P1"-"-'-" • varaioj-seu. - Björn B. fónsson. ?era Maga. Audrésson. Skrifar-; ^. Valbörg. Hellemann A sam- 1 J___________ ar: Jón Magnússon og Arni Jóns-' eongnum syngur frk. Hellemann T cit-m^ fr', I-. son- 20 stjórnarfrumvörp á a8nokkur löí eftir Sigfús viö ísl. lcggja fyrir hvora deild á mánud. texta. Þeir sem til hennar hafa __Rcykjavié. I beyrt láta vel af því hvernig henni Séra Jón Crosse, Minn., er hér í bænum heimsækja fólk sitt og vini. Hann ' dvelur hér fram í næstu viku og ' prédikár i kfrkju Fyrsta lút. safh. á suimudagskveldið. Er til heimilis ! hjá foreldrum sinum, 445 Mary-, land st. Fréttirfrá íslandi. tekst frandntrðurinn á íslenzku. Söngfólki okkar ætti ekki hér eít- ir að þykja islenzku textarnir stirSir og ósönglegir þar sem nú Heimspekisprófi luku þessir stúdentar hér 19. þ. m.: Gtiðm. CuSmundsson meS 1. eink. ágætl; Gunnl. Þorsteinsson me« 1. eink. dável; Jóhann Briem með 1. eink. ágætl.; Jóh, G. Sigurðsson meS 1. cink. dável; Jón Kristjánsson me5 -\eink vel; Magmis Pétursson með 1. cink. dável. Þeir Jóhann Briem og J. G. Sigurðsson eru á presta- skólanum, hinir á læknaskólanum. Einn stúdent stóðst ekki prófið. Reiðhjólaslys kom hér fyrir i gærmorgun. MaSttr kom á fleygi- íerS ofan Bakarastíg og þeysti á. kvenmann.sem gekk eftir gotunni. Kastaðist htm langar leiðir og Revkjavik, 17. Júní 1905. Það er ánægjulegt að koma inn _ elni- i treesmiðaverksmiðju þeirra Ey- vindar Arnasonar og Jóns félaga hans á Laufásvegi 2. Það er ein- 'önsk kona tekur sig upp til þess U'i'ts maðurinn af hjólunum. Kon- æra okkur heim sanninn i þvi fyr en nú. W. H. Paul-sori, sem um mörg undanfarin ár hefir verið í þjón- ustu innflutningadeildar Dominojn- stjórnarinnar hér i bænum, hefir nw sagt af sér þéim starfa og ætlar Dáin er hér á sjúkrahúsinu 15. þ. m. ungfrú Sigþrúðttr Gttð- munrjsdóttir læknis Guðmunds- Þau Jóhannes Grimúlfsson frá Hecla, Man., og Guörúnu HafliSa-j dóttur, samast., gaf séra Rúnólfttr Marteinsson sarrtan i hjónaband 1.; Ssfnaf"'' '1«an" iXbet ^ Hnn h^ 9 vinnuvélar (allar frá'-onar i i hef vdU skvVa^á'he^ t ^ Hskildstuna, og ganga þær fyrir, hér á Landakotsspítalanum 14 þ en fékkekki uppKsing r um "þaö ^ frá einlh->'n (mó^ me« " V^ ^* ^0^' *""* hesta afli Þar er heflað á ýmsa W Borgarfirti. Innd, borað.sagað. rent. sporjárns-j ! gatað o. s. fr. Það var mikiS í' A bæjarstjórnarfundi á fimttt- ráöist fyrir efnalattsa menn aS dagskveldií var ræddi bæjarstj. setja þetta á stofn; vélarnar einar' tíHögur gr.llnefndarinnar og félst nótornum kosta um 30,00* 'á aS leigja hhttafélagi námana krónur. Auk þess er verksmiSju-' með 1,'-'1U1 skilyrtSum sem nefndin að sögn að byrja a 1» SÍ8-, llusið ^em beir hafa T^ yfir ^'' íí SCtj V? ^ ""f" íí ' nda8 og snoturt. Nti hafa þeir blaðinu. FelagiS gretðt 500 kr. 1 að atla ser mikið af völd-' nrgjald í bæjarsjóS, en ckkert , er frekara fyr en ágóöi þcss nemur A fimtudagin var sló eldingu niöur á baöstaö skamt frá Nevv York og varð sex möntuim að bana. ný varð eldsvoSi i Toron- þriðjudaginn var, og er skað- inn sagður rrema fullum eitt httndr- að þúswndum dollara. Winston Spencer Churchill ætl- aði nýlega aC hcra fram tillögu í ka þinginu um þaö, að kjör- tímahilið yrði fært niður i fimm ár úr sjö, en þingið neitaði honum um a tillöguna franr. astliðinn laugardag afhenfi skrif- stofustjórinn, Mr. T. O. Smith. hans 00- 1,-,1-i-i.t; fvrv '«1 la^ vita verksmiRjuna hafa sífelt tl! Þ^ss að hann vertSur 25 prct.; hans og þakklæt! fyrn goða sam-|nóg ag ^^ þa einn þrit5ji alt ti] þess afi hann vlTmu- 5ur 50 prct, þá skal skifta Rangvellingar héldu þii Jafnt á milli bæjarsjóðs og hlut- Elmwood, austan v,ð Rau,oána, arsamkomu 3. þ. m. i Lambey við hafa þeim afgangi — SvæSi hefir fengiö bæjarrettindi og á að, Þverá þar vom ræðull r tii a6 | ,; ievfi t,l ,^a !?r, ;!.rM", ,'' nina blástur, 5ar og flei* til rá erföafestulönd- hér suni þann 22. þ. m Talsverð , ^^ er 1 sumum Elmwood-búum út af ¦ þessu. \"iss hluti þeirra vildi ! ur heyra Winnipeg-bæ til. Er sagt, að heiðnin um bæjarré hafi veriS undriritufj af r< um, en gagnhciðni af 247. an meiddist mikið, en óvíst enn.hve hættulega. Embættispróf í málfræði við há- skólann í Khöfn hefir tekiS Arni Þorvaldsson, sonnr séra Þorvald- ar sál. í Hvammi, með I. eink. Heimspekispróf viö háskólann i Khofn hafa tekið: Guðbr. Bprns- son, Jón Kristjánsson og Stefán Jónsson, allir n:eð ágætiseinkttmi; F'.jörgólfur Ólafsson, Björn Páls- son og Gunnar Egilsson, allir með nk., og Pétur Thoroddsen með I. eiiik., Ólafur Þorsteinsson meS II. eink., og rétur Thoroddsen ¦ Tll. eink. —Riík. 9. Túlí 1905. Bærinn VfÖirnes í Hjaltadal brann til kaidra kola 16. f. m. Litlti varö bjargab' af munum, enn mannskaoi varo' ekki. feam. gufuskipafél. ilytja út héSan smjör i frystiklefam með S ferðum Botníu í sumar. Burt- irdagar frá Rvík vertSa 2. Júlí, 22. Júlí og 8. Agúst. inn i [afnarfjarðarkrautinni (á izka alt a Þingið í Melbourne, Victi hefir samþyk. nfólkfat- srétt. Roberts lávaröur,sem nafnkunn- tir cr síðan i að ferSai I hér í hlaðimi. konu hans h< Sina. andiö r Moi aorSur- rir sklmmu síSan nv Vilhjálmur land: ari. En I hvað þeim I á mil 1 er Sumir segja að Vil- hjálmur muni haía ráðið Nikulási til þess 1 flfegnum sínum >.inn- ig kjá iananlandsstyrj attð- drei í sogtt \\ innip, .. silíurvarningur, klukkur, bortSbúnaður < 1. nú hj .1 tann : tíu þi'tsund dollara virði af vö sem \ eljast fyrir hvaö I . r. L'm tíma lét hann se'lia við r bæjarst búin i á Akr þ. m. in til al] jómanna iit sina. j "ni ktu á þii Amtsráðsfundur Norðuramtsins veitti í vor 1500 kr. til stofnunar sjúkraskýlis á Sauðárkróki gegn \)\ í aö sýslusjóðir leggi fram að ta kosti aöra eins upphæð og annisl tld sjúkraskýlis- 5ur hann ' málafundi 1. þ. m. vörurnar nni yrði m tilfellum minna /irt5i. Auglýsing Vá ©. 'i' ^rum st; inu, oi . er satt og áreiði vert a,ð u kúlu jttir, systir r, ekkja ra. ', uð- ars- ií í Hún; slu, 21 árs. XV i. Arnbjörn í Mií

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.