Lögberg - 14.03.1935, Blaðsíða 1

Lögberg - 14.03.1935, Blaðsíða 1
PHONE 86 311 Seven Lines ifot d>JS tted tor Service and Satisfaction 48. ARGANGUR WINNIPEG, MAN., FIMíTUDAGINN 14. MARZ 1935 NUMER 11 IÞBÓTTAMÓT Hin árlega samkepni um "hockey horn" Þjóðræknisfélagsins fór fram eins og til stóð fimtudagskveldið 7. marz og föstudagvkveldið 9. marz. Fyrra kveldið féllu leikar svo að Sigurvegarar reyndust Gimli, Fálkar og Pla-Mors, á móti Árborg, Maple Leaf og Selkirk, sem allir léku á- gætlega, þó lukkan væri með hin- 11111 fyrnefndu flokkum og réði leikslokum. Munu flestir áhorfendur hafa farið heim það kveld með þá til- finningu i brjósti að bæði Árborg og Selkirk flokkarnir hafi sýnt sér- staka prúðmensku engu síður en leikni í "hockey;" ekki sízt ef tekið er tillit til hins stutta undirbúnings, sem Arborg hafði og á hann þakkir skilið allra íþróttavina, fyrir ótrauða þátttöku í móti þessu. Síðara kveldið léku sigurvegarar þannig: Gimli sigraði Cardinals og Pla-Mors sigra Fálka. Stóðu þá Gimli og Pla-Mors einir eftir. Var nú komin talsverður glímuskjálfti í flesta er þessir flokkar runnu sam- an hvor á móti öðrum, sem lauk með frægum sigri fyrir Gimli flokkinn, er gengu sigrandi af hólmi með hið fagra "Horn" Þjóðræknisfélagsins. Samkepni þessi fór prýðilega fram og var það mikið að þakka hinni ótrauðu framkomu þeirra Dr. Á. Rlöndal og S. Thorsteinssonar frá Selkirk. Þátttakendur í úrslitaleiknum: Gimli—G. Sinclair, O. Solmund- son, Johnson, F. Solmundson, K. Sinclair. E. Ellison, Anderson, Huwes, O'Connor, Hickman. Pla-Mors — Forrest, Einarson, Pordyce, Hussell, A. Johannesson, Dot, Munro, R. Johannesson, S. Kline, J. Johannesson. Dómarar—Chris. Friðfinnsson og Gordon Skinner. Viðstaddur. FJ. ÍRHAGSAÆTLUN WINNIPEG-BOBGAB Féhirðir Winnipegborgar, Mr. H. C. Thompson, hefir tilkynt fjár- málanefnd bæjarstjórnar, að tekju- halli á árinu 1935, muni nema $392,- 876, eins og nú horfi við. Gert er ráð fyrir að hækka stór- um fasteigna- og verzlunarskatt borginni til tekjuauka. Félag eitt í Toronto, Assessment Appraisers Ltd., er haft hefir með höndum endurskoðun skattkerfis Winnipeg- borgar fyrir bæjarstjórnar hönd, "i.'elir með að $788,945 verði á ár- lnu innheimtir í hækkuðum sköttum. V erða það einkum og sérílagi bank- ar. deildabúðir, keðjubúðir, ölgerð arhús og tryggingafélög sem borga eiga brúsann. MERKUB LÖGSPEKINGUB LATINN Uinn 6. yfirstandandi mánaðar lezt í borginni Washington, Oliver W,enclell Holmes. fyrrum dómari í næstarétti Bandaríkjarma, því nær 94 ára að aldri. Eftir að hafa gegnt dómara-embætti í yfirrétti Massa- chusetts-ríkis um tuttugu ára skeið, var honum veitt embætti í hæzta- rétti hinnar amerísku þjóðar, árið [902; var þatS að ráði Theodore Roosevelts þáverandi forseta. Fað- ]r hans var kunnur rithöfuudur og samdi meðal annars bókina "Aristo- crat of the Rreakfast Table." Hinn látni öldungur gaf sig og allmikið við ritstörfum, cinkum lögfræði- legs efnis. Jarðarförin fór fram í Arlington grafreit, þar sem mörg stórmenni amerísku þjóðarinnar bera beinin. SIGURÐUR B. EIRICKSON Þessi vinsæli íslendingur hefir starfað samfleytt í 30 ár við Farm- ers and Merchants National P>ank í Minneota, Minn. Var hann í til- efni af þessu eftirminnilega starfs- afmæli heiðraður með veglegu sam- sæti. Mr. Eirickson er Austfirðingur að ætterni, en fæddur í Minneota. Hefir hann tekið mikinn og góðan þátt í félagsmálum íslendinga syðra, og er nú forseti Sankti Páls safn- aðar. NÝJUSTU FBÉTTIU Frumvarp sambandsstjórnaritín- utti trygging gegn atvinnuleysi, hef- ir ven'ð afgreitt frá neðri málstof- unni og fengið öldungadeildinni til tiK'ðferðar. I lon. l-íobert Weir, landbúnaðar- ráðgjafi, hefir tilkynt að þeim á- kvæðum laga um sölu búnaðaraf urða, er lúta að skyldubundinni samlagssölu alifugla og eggja, verði ekki beitt í Sléttufylkjunum, með þvi að nýafstaðin atkvæðagreiðsla um málið liafi leitt í ljós, að skoð- anir bænda á því séu mjög skiftar. í Manitoba var ákveðinn meirihluti andvígur þvingunarsölu fyrirmæl- um téðra laga. Hin nýja, canadiska peningastofn- un, Central Bank, tók formlega til starfa síðastliðinn mánudag. Banki þessi er stofnaður samkvæmt lögtim síðasta sambandsþings. MET1 BlLAKSTRl Á fimtudaginn þann 7. þessa mánaðar, setti hinn brezki Öku-Þór, Sir Malcolm Campbell, met í bíl- akstri, með þvi að aka bíl sínum yfir 276 mílur á klukkustund. Kappákstur þessi fór fram við Daytona Beach í Florida-ríkinu. Mælt er að Sir Malcolm hafi oftar en einu sinni verið hætt kominn meðan á kappakstrinum stóð. Mark ]>að, sem Sir Malcolm hafði sett sér var það, að aka 300 mílur á klukkustund. Hvort hann lætur slíks freistað á ný, mun enn eigi ráðið að Eullu, þó nokkrar likur séu til að svo verði. KRFFST STÓ RFELDRA ATVINNUBÓTA MANNVIRKJA Hon. W. R. Clubb. ráðgjafi opin- berra verka í Pjracken-stjórninni, hefir í bréfi til verkamannaráðgjafa Sambandsstjórnarinnar, Hon. W. A. Gordons, farið fram á það, að Sam- bands- og fylkisstjórn stofni í sam- einingu til atvinnubóta fyrirtækja í fylkinu, er nema- hálfri sjöundu miljón dala. í bréfi sínu lætur Mr. Clubb þess getið, að á síðastliðnu ári hafi viðhorf atvinnumálanna innan vébanda fylkisins ekki breyzt til batnaðar svo nokrku nemi, og þar af leiðandi sé skjótra úrræða þörf. Ófrétt cr enn um undirtektir Mr. Gordons málaleitan þessari viðvíkj- andi. Vordagur ( Eftir Mary Carolyn Davies) < ilatt skein sól á vori, með guði var eg ein; gekk eg úti' í skógi og settist þar á stein. Söng eg var við f ugla um dýrð, sem aldrei dvín; drottinn samdi lagið, en orðin voru niin. Sig. Júl. Jóhonnesson þýddi. Hvað verður um vikublöðin, og Vestur-IsIendÍDga án blaðanna? Þannig hugsa vafalaust margir um þessar mundir, hvort sem þeir kve'ða ttpp úr með það eða ekki. Að Vestur-íslcndingar án íslenzku vikublaðanna, yrði eins Og böfuðlaus her, getur ekki orði'ð um deilt. Án stu'ðnings af hálfu blaðanna, hefði menningarleg samtök vor og framsóknar viðleitni, átt að sjálfsögðu margfalt erfiðara uppdráttar en raun hefir á orðið, og margt af þvi sennilega aldrei komist í framkvæmd, sem við nú njótum metnaðar af, ef ekki liefði verið fyrir atbeina þeirra. Af þeirri ástæðu er það að Vestur-íslendingar skulda blöðunum margfalt meira en áskriftar- gjölduntim nemur, þó sú upphæð sé engan veginn smáræ'ði. Á ýmsuni svi'ðum vestur íslenzks þjóðlif s, virðist nú, góðu heilli, bjartara umhorfs en við hefir gengist í háa herrans tíð. Góðhugur og skvnsamlegt mat samstarfs þarfarinnar, skýtur nú rótum þar sem áður spratt illgrcsi sundrungar og vantrausts. Þjóðræknismál vor, í hinum viðtækari skilningi, njóta meiri og almennari samúðar en á'ður, og verður það að teljast góðs viti. Með falli íslenzku vikublaðanna yríSi fótum kipt undan starfsem inni á því sviði. sem og því öðru fiestu, er til umbóta miðar í varanlega menningarátt og oss til þjóðernislegrar sjálfsverndar. Á sumri þvi, er nú fer í hönd, stendur til að Vestur-íslend- ingar minnist me'ð vir'ðulegu liátíðarhaldi eða hátíðarhöldum, sex- tíu ára varanlcgs landnáms síns í Canada. llann er engan veginn óverulegur sú þáttur, sem blöðin hafa átt i því, sem á hefir unnist á ]'vi erfi'ða, en litbrigðaríka timabili. T'að yr'ði saga til næsta bæjar, ef einn þáttur slikrar minningar yrði útför blaðanna. Vér trúum því ekki að Vestur-Islendingar vilji blöðin sín feig. Ilinu trúum vér betur, og teljum það líkara eðli þeirra sem arfþega hins norræna stofns, að þeir bregðist nú vel við, hver og einn, og greiði eigi aðeins andvirði yfirstandandi árgangs blaðanna, heldur og allar eldri skuldir við þau líka; en slíkt nemur stórfé. Virðingarfylst, THE COLUMBIA PRBSS, LTD., Cor. Toronto ;ind Sargent. pr. F. Stephenson. THE VIKING PRBSS, LTD., Cor. Sargent and Banning. pr. Bögnv. Pétursson. Ur borg og bygð íslcnzka bygðin í Xorður Dakota hefir afráðið að minnast 75 ára af- mælis hr. K. N. Júlíus, Dakota- skáldsins, með fagnaðarmóti, laug- ardagskveldið 6. apríl kl. 6.30 e. h. Framkvæmdarnefndinni virðist rétt að geta um þetta í íslenzku viku- blöðunum nú þegar, svo að vinir bans og velunnarar víðsvegar fái þegar að vita um þetta; því öllum nær og fjær er hérmeð boðið að taka þátt í þessu fagnaðarmóti. 11 verjir, sem kynnu að vilja koma. en hafa ekki til neinna sérstaka að hverfa hér syðra, og hverjir. sem vildu senda skáldinu skeyti. sem þeir óska að komi fram á þessari sam- kotnu. eru beðnir í því sambandi að skrifa annaðhvort J. J. Myres. Crystal, X. Dak. eða séra H. Sig- mar, Mountain, N. D. McK ENZl E Mr. Oscar Goodman starfsmað ur við útibú Royal bankans að Pearson, Man.. dvelur í borginni um ])essar mundir. Mr. Ingvar Magnússon frá Wyn- yard. Sask., er dvalið hefir hjá syst- ur sinni Mrs. G. Olafson að Cali- ento. Man. síðastliðna þrjá mánuði, fór vestur á föstudaginn var. Dr. Kristján J. Austman frá |Wynyard, Sask., liggur á Almenna sjúkrahúsinu hér í borginni allþungt haldinn. Var hann fluttur hingað að vestan um helgina. Mr. Björgvin Johnson frá Moun- tain, XT. Dak., var í borginni í vik- unni sem leið. SALA BÚPENINGS TIL ENGLANDS Landbúnaðarráðgjafi fylkisstjórh- arinnar í Manitoba, Mon. 1). G. Mc Kenzie, hefir farið fram á það í fylkisþinginu að veitt veríSi fjárhæÖ nokkur í þeim tilgangi að senda um Churchill iskipsfarm af búpeningi héðan til Englands, metS ]'að fyrir augum að opna þar nýjan markað fyrir þessa tegund framlei'ðslunnar. Er ráðgert að keyptir verði aðeins úrvals gripir til þessarar sendingar. Uppéstungu Mr. McKenzie hefir verið tekið vel, og má líklegt telja að hún nái fram að ganga. Mr. Gunnar Th. Oddson frá Mountain, N. Dak., kom til borg- arinnar á fimtudaginn í vikunni sem leið og hélt heimleiðis daginn eftir. Mr. Sigurður Sigurðsson kaup- maður frá Calgary kom til borgar- innar á mánudagsmorguninn. Var hann á leið til Austur-Canada í inn- kaupa erindum fyrir verzlun sína. Mr. Sigurðsson rekur húsgagna- verzlun í Calgary í stórum stíl. Gerði hann ráð fyrir að dvelja austan- lands i hálfsmánaðartíma. Mrs. Helga Westdal frá Wyn- yard, Sask., er dvalið hefir hér í borginni undanfarandi, lag'ði af stað heimleiðis síðastliðið þriðjudags- kveld. Dr. A. B. Ingimundsson tann- læknir verður i Riverton á þri'ðju- daginn þann 19. þ. m. Mriri afnicrlisgjafir til Bctcl Ásmundur P. Jóhannsson, Winni- peg, $100.00; Magnús skáld Mark- ússon, 5 eintök af ljóðmælum hans "Hljómbrot." [nnilega þakka'ð, Jónas Jóhanncsson, féh. 675 McDermot Ave. SJÓNLEIKURINN "APINN" verður leikin í Mountain, N. Dak., föstudagskveldið 22. marz' og laug- ardagskveldið 23. marz. Bæði kveldin verður tjaklið dregið upp og bvrjað stundvíslega kl. 8.30 e. h. Aðgangur 35C fyrir fullorðna, 20C fyrir unglinga í high school og ioc fyrir uoglinga innan 14 ára aldurs. Kaffi fæst keypt undir eins og leik. urinn er á enda, i neðri sal sam- konuihússins. "Music" áður en leikurinn byrjar og milli þátta. Fyll- ið húsið bæði kveldin. Agóðinn af leiksamkomum þessum verður all- ur gefinn Víkursöfnuði á Moun- tain. íslendingurinn J. Middal, er heima á að- Furby Street, hér i borginni, hefir nú nýverið lokið samfleyttri 54 ára þjónustu hjá Hudsons Bay verzlunarfélaginu. Ilefir hann all- an þenna tima gegnt sendimanns- stöðu; f lutt peninga milli búðarinn- ar og bankanna og þar fram eftir- götunum. Ensku dagblöðin geta þessa atlmrðar og bins ennfremur. að Mr. Middal hafi aldrei tapað degi frá vinnu og aldrei komi'ð seint í vinnu á morgnana. NÚ er hann 74 <ára að aldri. Mr. O. H. Oddson trésmíðameist- ari frá Chicago, er dvalið hefir að Lundar, Man. um hríð, lagði af stað suður á þriðjudagskvöldið. MEN'S CLUB Governor J. C. Downie of the Provincial Gaol will address the Men's Club of the First Lutheran Church in the church parlors on Tuesday. March njth, at 6.30 p.m. A dinner will be served at a small charge. Men, your are cordially in- vited to hear this interesting and colorful speaker and his message to us. We anticipate a large attend- ance, so be on time. Remember the time and the place, First Lutheran Church, March K)th, at 6.30 p.m. ÚTGJÖLD TIL HERS OG FLOTA Samkvæmt f járlagafrumvarpi stjórnarinnar brezku, er lagt hefir veriÖ nýlega fram i þinginu, er gert ráð fyrir stórauknum fjárframlög- um til hers og flota. Fjárveiting sú, er stjórnin krefst til flotans, nemur $291,843,000 og er $17,000,- 000 hærri en upphæðin á árinu sem leið. í svipuðum hlutföllum verð- íir hækkun útgjalda til landhers og loftflota. Talið er vist að frjáls- lyndi flokkurinn og flokkur hinna óháðu verkamanna, muni bera fram í sameiningu vantraustsyfirlýsingu á hendur þjóðstjórninni vegna afstöðu hennar til hermálanna í heild og út- gjalda í því sambandi. Sir Herbert Samuel, foringi frjálslynda flokks- ins á þingi, hefir verið næsta ber- orður í garð stjórnarinnar upp á síðkastið og nuggar henni um nasir að ölht samningabraski hennar við aðrar þjóðir um öryggi og frið, hafi nú lokið með lítt verjandi kröfum ttm aukin útgjöld til vígbúnaðar. VIÐSJAR A BALKAN- SKAGA Síðastliðinn hálfan mánuð, eða því sem næst, hafa Grikkir átt í inn- byrðis styrjöld, er orsakað hefir all- mikið mannfall. Samkvæmt sím- skeytum frá Aþenuborg þann 2. ]>. m.. vv áætlað að bátt á fimta þús- und manns hafi fram að þeim tíma látið lífið í ])essari orrahríð. Mest hefir að blóðsútbellingununi kveðið í Makedóníu. Getið er þess að skot- ið hafi verið á heimili stjórnmála- víkingsins víðkunna Venizelosar, fyrrum forsætisráðgjafa, og að hann ltafi eitthvað særst og væri flúinn úr landi. Fremur eru ]ió fregnirn- ar um þetta þokukendar. Ekki er þa'ð sjáanlegt að um ann- að sé barist á Grikklandi en völdin ein, eða með ö'ðrum orðum það, hverjir með þau skuli fara í bráðina, því um róttæka stefnu eða stétta- baráttu sýnist ekki vera að ræða. Flogið hefir það þó fyrir að komið gæti til mála að afleiðing þessarar innbyrðis styrjaldar yrði sú, að Grikkir settu á fót hjá sér konungs- stjórn. Mælt er að Tyrkir hafi við- búnað mikinn og ætli sér auðsjáan- lega að vera til taks ef svo byði við að horfa. Miss Rósa Hermannsson, söng- konan góðkunna kom til borgarinn- ar síðastliðlinn sunnudagsmorgun austan frá Toronto. 1 leldttr hún songsamkomu í Fyrstu lútersku kirkju í kvöld (fimtudagskvöldið þann 14. marz). Treysta má því, að hér verði um verttlega ánægjulegt söngkvöld að ræða. Miss Hermanns- son er gædd prýðilegri söngrödd, er hún hefir lagt mikla alúð við. Hún dvelur aðeins stuttan tíma í borg- inni og verður þetta sennilega þess- vegna eina tækifærið til þess að hlýða á söng hennar hér í borg, fyrst ttm sinn. Mr. Ragnar H. Ragnar verðttr við hljóðfærið. TEKJUSKATTUR t CANADA Samkvæmt skýrslu, er framsögu. maður íhaldsflokksins, Rt. Hon. Arthur Meighen, lagði fram í öld- ungadeild Sambandsþingsins þann 6. þ. m., nam tekjuskattur sá, er Sambandsstjórnin innheimti á síð- | astliðnu ári $61,608,732. FRA ÍSLANDI Eggert Stefánsson söngvari fer héðan næstkomandi mánudag áleiðis til Bretlands á Dettifossi. Víðkunn- ugt kvikmyndafélag í London, sem hefir látið gera kvikmynd á Shet- landseyjum, setti sig fyrir nokkru í samhand við Eggert Stefánsson og bað hann um a'ð vera sér til aðstoð- ar um útvegun sönglaga, sem ætti við Shetlandseyjamyndina. Úr Vísi 15. febrúar. Falcons vinna frœgan sigur í Senior Hockey samkepninni á mánudagskvöldið þann 11 þ.m. Vinnn kappatitil Manitóbafylkis og vekja nýja von um l'ra'kih'ga t'ramtíð. Hái5u þoir úr.slilaleik sinn meS 2-0 við San Antonio flokkinn. Þessi íiý.ja sig'urvimiiiiii' Falcons lilýtur aÖ verSa ís- Lendingmm liið mesta fagniioarefni og spáir góðu nm glæddan áhuga á hiimi fögru og lietjulegu hockey-íþrótt.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.