Lögberg - 19.03.1936, Blaðsíða 1

Lögberg - 19.03.1936, Blaðsíða 1
PHONE 86 311 Seven Lines ' ito*v Service and Satisfaction \QV PHONE 86 311 Seven Lines Wg ^ot a ué? Z ***$&** For » <£& ^* Better \v-sV¥'£o** N Dry Cleaning N rot" and Laundry 49. ABGANGUR WINNIPEG, MAN., FIMTUDAGINN 19. MARZ 1936 NÚMER 12 Frá Manitoba þinginu Á miðvikudaginn þan n. þ. m. sló í brýnu milli framsögumanns í- haldsflokksins í fylkisþinginu og náttúrufríðindaráðgjafans, Hon. J. S. McDiarmids. Reis þetta út af ]ivi. að Mr. Evans og fylgifiskar hans forugðu stjórninni, og þá ekki hvaÖ sízt ráðgjafa náttúrufríðind- anna, um afskiftaleysi og vanrækslu viðvíkjadi lagningu vera inn í hin ýmsu og mismunandi námahéröð. Mr. McDiarmid tók slikum aðfinsl. urh ekki með þegjandi þögninni, og tók það hann heldur ekki ýkja lengi að færa þingheimi heim sanninn um það, að þær væri gersamlega út í hött; studdi hann meðal annars mál sitt með því, að námamenn fylkisins hefðu hvað ofan í annað látið í ljós ánægju sína yfir athöfnum stjórt.- arinnar í málinu; hefðu þeir meðal annars í allmörgum tilfellum ortSÍÍ5 stjórninni sammála utn það, að nýir vegir um ýms námahéröð svöruðu aldrei kostnaði. Mr. McDiarmid taldi fram eftirgreind sex atriði í sambandi við námarekstur er stjórn- in beitti sér fyrir, öllum aðiljum í þessu sviði til tryggingar og hags- muna. i. Strangt eftirlit með reglugerð- um öllum, er að þvi lúta að vernda líf og heilsu þeirra manna, er námu. gröft stunda. 2. Námsskeið fyrir unga menn, er leggja vilja stund á námuleitir og rannsóknir. 3. Föst nefnd til þess að miðla málum, ef ágreiningsefni rísa upp milli þeirra, sem námur starfrækja og starfsmanna þeirra. 4. Ókeypis efnarannsókn skrá- settrar námaspildu. 5. Rannsókn fyrir skilyrðum til orkustöðva. 6. Skrásetning, sem tryggir jafnt hag námufinnanda og þess, er legg- ur fé sitt fram til starfrækslu náma. Að gefnum þessutn upplýsingum rann berserksgangurinn af íhalds- mönnum; alt datt í dúnalogn. Tölu. verðar umræður spunnust út af þvi á föstudaginn, hvort það skyldi leyft, að búpeningur mætti eftir vild leika lausum hala um þjóðvegu fylkisins. Um þetta atriði flutti Mr. Foster, stjórnarflokks þingmaður frá Kil- larney, innblásna og ítariega tölu; sagðist hann oft og einatt hafa átt i crjum út af því, að slompaðir legát- ar, sem ekið hefðu bílum sínum 70 mílur á klukkustund, hefðu velt sér yfir hesta sína, sem verið höfðu á beit í vegarjöðrunum; taldi hann slikt hina mestu óhæfu og tók ein- dregið málstað hrossanna og kúanna. Gert er ráð fyrir einhverri mála- miðlun þessu viðvíkjandi, þar sem tekið verði fult tillit til persónufrels. is kýrinnar og hestsins engu síður en bílstjórans. Mr. H. F. Lawrence, þingmaður hins óháða verkamannaflokks fyrir St. Boniface, vék að þvi á dögunum í þingræðu, að réttast myndi að Ieggja niður fylkisstjóraembættið í Manitoba óg fela þær skyldur, er fylkisstjóri nú gegndi, á hendur há- yfirdómara fylkisins. Ekki fékk uppástunga þessi nokkurn stuðn. ingsmann. Athuganir þær, cr Mr Lawrence gerði, komu fram er til þess kom að afgreiða $7,551 fjár- veitingu til starfrækslu aðseturs fylkisstjóra. Laun fylkisstjóra greiðir sambandsstjórnin, en fylkið annast um kostnað við skrifstoíu hald, viðhald og risnufé. F. M, GEE Mr. F. M. Gee hefir manna mest auogað hljómlistarlíf Winnipegbúa undanfarin ár; hefir stuðlað að því metS hinum svonefndu Celebrity Conserts, a'ð almenningi hefir veizt þess kostur að hlusta á marga af hinum frægustu heimsmeisturum á sviði hljómlistarinnar. l'm þessar mundi eru rétt í þann veginn að vera liðin tuttugu og fimm ár frá því Mr. Gee tókst fyrst á hendur ab" hafa yfirumsjón með hljómleika- haldi hinna ýmsu snillinga, er til Winnipeg hafa komið og annast um þaraMútandi undirbúning. ROOSEVELT VONGÓDUR UM FRAMKVÆMD ST. LAWRENCE SKIPA- SKURÐARINS Senator Key Pittman; Democrat frá Nevada, og formaður í utan- ríkismálanefnd öldungadeildar þióð- þingsins í Whshington, hefír Iýst yfir því, að Roosevelt forseti geri sér góðar vonir um að á næsta þingi verði afgreiddir samningar um það að hefja í samráði við Canada, verk á skipaskurðinum fyrirhugaða milli St. Lawrence fljótsins og vatnanna miklu. VATNAVEXTIR OG MANNTJÓN Yatnavextir hér og þar um Que- becfylki, hafa valdið manntjóni og eigna. Á föstudaginn hljóp vöxtur í St. Francis ána, er fellur í St. Lawrence 'f ljótið um 50 mílur aust- ur af borginni Quebec, er sópaði burt með sér heimili, er á árbakk- aiuiin stóð. Voru þar inni fimm börn, er öll fórust. Talsvert tjón hefir og orðið af vatnavöxtum á ýmsum stöÖum í (hitario. Frá Islandi PRESTUM BÖNNUÐ AF- SKIFTI AF STJÖRN- MALUM I'eir Yilleneuve kardínáli og erki- biskupinn í Quebec, hafa gefið út fyrirskipan þess efnis, að prestum hinnar rómversk-kaþólsku kirkju skuli hér eftir óheimilt að hafa opin- ber afskifti af stjórnmálum; verði þcir sannir að sök um brot gegn þessum fyrirmælum, geti það leitt til embættismissis. VILL AFNEMA TOLL Á GASOLÍU Mr. Asmundur Loptson, liberal þingmaður fyrir Pheasant Hills kjördæmið í Saskatchewan, bar ný- verið fram tillögu til þingsályktunar í fylkisþinginu þess efnis, að af- numinn skyldi innflutningstollur á gasolíu; var tillagan samþykt í einu hljóði. Mr. Loptson lét þess getið, afi árleg gasolíu notkun i Saskat- chewan sé um 70,000,000 gallóna, en skattur sá, er fylkisbúar greiddu af þessari vöru, hlypi upp á $1,800,000 um árið. PRÓFESSOR SÆMUNDUR BJARNHÉÐINSSON LATINN Þann 21. febrúar síðastliðinn, lézt í Kaupmannah. Sæmundur Bjarn- héðinsson prófessor, og um langt skeið yfirlæknir við holdsveikra spitalann í Lauganesi, einn af hinum ágætustu mönnum sinnar samtíðar með íslenzku þjóðinni. Sæmundur var fæddur þann 26. ágúst árið 1863 á (iriðvarshólttm í Húnavatnssýslu. IIOfíFURNAR 1 NORDUR- ALFUNNI Slíka skæðadrifu af vafasömum Fregnum af viðhorfinu í Norður- álfunni, flytja dagblöðin um þessar mundir, að næsta örðugt er að átta sig á því hvað þar sé í raun og veru að gerast: venjulegast bera kvöld- blöðin meginið af því til baka, er morgunblöSin tóku fyrir góða og gilda vöru. Þó er það nú víst, að l'jóðverjar hafi fallist á það, að senda umboosmenn til Lundúna á fundi í framkvæmdarnefnd Þjóða- bandalagsins, sem ákveðið hefir ver- ið að þar skuli haldinn; f ormaðut hinnar þýzku sendinefndar verðar Joaquin von Ribbentrop, einkaráðu- nautur Hitlers. Er Iiklegt talið. að Sir Kric Phipps, sendiherra Breta i Berlín, haft átt í því drjúgan þátt, að Þjóðverjar létu tilleiðast að senda crindreka til Lundúna. Frakkar láta sér all óðslega og vilja helzt enga málamiðlun heyra nefnda á nafn, og hið sama er um Rússa að segja. En Bretar hafa á hendi forgöngu í því efni að koma á sáttum, og er svo að sjá, að S'in stendur sé brezka þjóðin á einu máli um það að veita stjórninni einhuga fylgi í tilraunum hcnnar til sam- komulags. IIRADFRYSTUR FISKUR úr ritgerð eftir Sigurð Kristjánsson alþm. Sala á hraðfrystum fiski á sér ekki langa sögu í Bandaríkjunum, en hins vegar mjög merkilega. Hefir sala á þessum fiski farið svo hrað- vaxandi, að hún er nú talin nál. 70 þúsund smálestir á ári, og virðist fara dagvaxandi. Kristján Einars- son þóttist nú strax sjá, að þarna væri til mikils að vinna. Lagði hann því hina mestu áherzlu á að kynna sér mál þetta: verkun og útbúnað vörunnar, söluaðferðir, kröfur neyt- enda o. s. frv. Eftir það að hafa valið umboðsmenn í New York fyr. ir S. í. F. fór Kristján svo til Can- ada. Kr áhugi íslendinga þar afar mikill og almennur fyrir því að sytðja landa sína hér heima i þvi'að vmna markaíSi þar vestra. Er á- hugi þessi svo mikill, að cinn íslend- ingur vestra, ríkur maður og hinn mesti fslandsvinur, bauð að leggja fram 100 þús. kr. til tryggingar við- skiftum íslendinga á fiskisölu, gegn um þá umboðsmenn, er Kristján fengi i Canada. Hefir þessi maður, sem engra hagsmuna á von af þess- tim viðskiftum, nú sett þessa trygg_ ingu, og hækkað hana í 150 þús. krónur. —Mbl. 15. febr. STAUNINO KEMUR TIL ISLANDS Fréttaritari útvarpsins í Kaup- mannahöfn hefir fengið vitneskju um, að Stauning forsætisráðherra Dana hefir í hyggju að koma við á íslandi, í för sinni til Ameríku, sem ráðgert er að hann f ari í sumar. í Kaupmannahöfn gengur það einnig staflaust, að Kristján kon- ungur 10. og Alexandrine drotnin^ muni koma til íslands í júni næst- komandi, ásamt Ingrid krónprins- essu.—Mbl. 23. febr. Búfé Norðfirðinga í kættu sökum bjargarskorts. Norðfirði. Almennur bjargarskortur fyrir búfé er nú fyrirsjáanlegur hér eystra, ef ekki kemur neitt sérstakt fyrir til að bæta úr þessu hönnung. ar ástandi. - Mikil ótið og jarðbönn hafa nú gengiÖ um langan tíma. lSjargarskortur stafar aðallega af því, að stór hluti heyskapar manna náÖist ekki í hús á síðasta hausti, sökum stöðugra rigninga. Norðfirðingar hafa alt af keypt hcy úr Norðfjarðarhrepp: undan- í'arin ár og einnig á Norðurlandi. Þegar nú J^etta bregst, er ekki út- lit fyrir annað en lóga þurfi tr.n hclming nautpenings í hænum, ef ekki fæst hey annars staðar frá af landinu, eða frá Noregi, mcð "Xova" í marzmánuði. .Þotiv.ai. Mbl. 25. febr. l'higeyingar leita til Bjarg- ráðasjóðs vegna harðinda. Vegna harðinda og ótta við fóð- urskort í Þingeyjarsýslum hefir sýslumaður Þíngeyinga sótt um 30 þústind króna lán úr BjargráðasjYM til fóðurbætiskaupa, ef nauðsyn krefur. Skiftist lánið þannig: að Suður- sýslan fær 20 þúsund og Norður- sýslan 10. Stjórn sjóðsins gaf sýslu. nianni í gær fyrirheit um lánið. —Mbl. 2q. febr. TIL K.N. Ung eg dirfðist engum tjá, Insta leyndist þráin: ó, að eg mætti aðeins sjá yngispiltinn Káin. í kofanum eg hírðist hljóð, horfði út um skjáinn; aldrei var svo gæfan góð hún gæti sýnt mér Káinn. Á mig hlóðust árin há; cr nú vonin dáin, að mér hlotnist enn að sjá óðsnillinginn Káin. Skemtun munu ljóð hans ljá, þó líði hann út i bláinn; þvílíkum skal þakkir tjá, þjóðin hyllir Káinn. Kapphlaup haf a konur háð ; kinn varð sveitt og bráin. þó hefir engin enn þá náð okkar gamla Káin. Gilitrutt. Sambandsþingið í vikunni sem' leið hafði sam- 1 andsþingib" til meðferðar málið um verzlun og verð landbúnaðaráhakki. Eins og kunnugt er, höfðu þau kaupsýslufélög, er með slíkar vörur verzla lýst yfir all mikilli verðhækk- un. Þingnefnd landbúnaðarmálanna skiftist í flokka. Fulltrúar frjáls- lynda flokksins í nefndinni kröfðust þess að félögin frestuðu framkvæmd verðhækkunarinnar þar til að nef nd- inni hefði veizt kostur á að rann- saka aðstæÖur frd öllum hliðtim. Þessu mótmæltu afturhaldsmenn og tjáðust enga gilda ástæðu sjá fyrir slíkum drætti. Þó fóru leikar svo atS tillaga stjórnarinnar um frestun- ina var samþykt í nefndinni með miklu afli atkvæða; fylgdu henni og aC málum þingmenn C.C.F. og Social Credit flokkanna. Gert er ráð fyrir að rannsókn þessi verði hin itarlegasta; fær nefndin sér til aðstoðar sérfræðinga í öllum þeim greinum, er að rannsókninni lúta. Formaður nefndarinnar er Mr. W. (',. Weir. liberal þingmaður fyrir MacDonald Kjördæmið í Manitoba. Dr. Thomas Donnellv (Wood- Mountain), gerði tillögu um það, að nefndinni yrði fenginn hæfur log- fræðingur til aðstoðar. en J. T. Thorson (Selkirk) bar fram uppá- stungu um skipun endurskoðenda. Malcolm McLean (Melfort), krafð- ist þess að nefndinni yrði heimilað að taka þá sérfræðinga í.þjónustu sína. er hún teldi nauðsynlegt mál- inu til úrlausnar; voru allar þessar tillögur samþyktar, þrátt fyrir ströng mótmæli frá D. W. Beaubien (Brandon), er taldi rannsóknina ó- þarfa og óframkvæmanlega. Fred Johnston (Lake Centre), krafðist Ihss að verkfæraframleiðendur og umboðsmenn þeirra frestuðu að minsta kosti verðhækkuninni meðan á rannsókninni stæði; í sama streng tók Hon. W. R. Motherwell, fyrr- um landbúnaðarráðgjafi, nema að því leyti sem hann tók dýpra í árinni og taldi umrædda verðhækkun bún- aðaráhalda öldtmgis óverjandi á ]>essu stigi málsins; kvað þessa ó- væntu verðhækkun komið hafa eins og skúr úr heiðkíru lofti; þingmenn vrði að láta sér skiljast að hér ^-:cri ekki um að ræða fund í félagi verk- smiðjueigenda; það væri landbún- aðarnefnd sambandsþingsins, er á rökstólum sæti til þess að gæta hags- muna bænda að því er hann vissi bezt. Mr. J. Coldwell, C.C.F. (Rosetown-Biggar) lýsti yfir fylgi sínu við afstöðu stjórnarinnar í mál- inu. Harry Leader, liberal (Portage la Prairie), hafði síðasta orðið bg The Cabinet of Curios Ry Helen Swinburne Arrayed on shelves of polislied wood, they stand Insidc glass doors, each quaint and cnrious thing Wuought by llie artifice of human hand, And to the mind some far-off memory bring, . Or thought of olden times long passed away. Within this little wotJd apart, I see A Maltese Cross of silver filig-ree— An inlaid box — a gaily-painted tray. Two littló Chelsea oats with friendly faces Beside a fragment of handwoven shawl, A pair oi Spanish eastanets, with laces Of gold, llial hang above the mirrored wall, A panel sewn iu silk by patient fingers, Mellowed with age, a faded \Talontine— And many a treasure formed in strange design— Whilst over all an air oi' mystery lingers. We yet may dream of some gay fantasy From a carved fan with roses painted red, Or hear a merry lilting melody The click of castanets, and overhead See the lights gleaming witli a warm glow. We yet may drift witli fancy in her flight And throngh the rolling mists of time alight Iuto the wondrous world of long ago. kvaðst telja það hreina og beina sið fcrðisskyldtt, að ekki yrði við mál þetta skilist fyr en öll gögn væri dregin fram í dagsljósið. Töluverðar umræður spunnust út af þvi á fimtudaginn var, hve langt stjórnin hefði gengið í því, sam- kvæmt fyrirmælum gagnskiftasamii- inganna viÖ liandaríkin, að Iækka innflutningstoll á ýmsum tegundum ávaxta. í sumttm tilfelum nemtir slík lækkun helmingi frá því sem vi^gckst á dögum Bennett-stjórnar. innar. Framsi')gumenn afturhalds- liðsins léttu scr allsóðslega og töldu það hvorki meira né minna en sýnt, a^ metS þessu væri stofnað til efna- haglegra f jörráða við þá stétt manna í þessu landi, er ávaxtarækt stund- aÖi: kæmi þetta einkum hart niður á Ontario og British Columbia fylkj- um. Þeir fjármálaráðgjafinn, Mr. Dunning og þjóðteknaráðgjafinn. Bsley, héldu uppj svörum fyrir stjórnina; töldu þeir ótta afturhalds- manna með öllu ástæðulausan: reynslan hefði sannað það alveg af- dráttarlaust, að sérhver tolllækkun á ávöxtum hefði orðið neytendum þessarar þjóðar til ómetanlegra hagsmttna; þess bæri og að gæta, að stjórnin gæti í samráði við tollmála. nefdina, hágatS hækkun og Iækkun innflutningstolla eftir þeim aðstæð- um, scm fyrir hendi værtt i þann og þann svipinn : færi stjórnin að sjálf- ögtSu eftir því, sem hún réttlátast teldi í garð allra aðilja. Mr. Woodsworth gerði Norður- álfumálin, eða réttara sagt ófriðar- horfurnar þar, að umtalsefni einn daginn. Svaraði forsætisráðgjafi því til, að núverandi stjórn undir- gengist engar skuldbindingar við- víkjandi þátttöku í utanlandsófriði fyr en þing og þjóð hefði átt þess kost að láta t ljós álit sitt um málið. T^ó enn sé vitanlega ekki langt á þingtímann liðið. þá hafa samt sem áður störf þingsins gengið það greiðlega, að gera mun mega ráð fyrir þingslitum nokkru fyr en a- ictlað var í fyrstu. Sambandsstjórnin hefir skipað 23. manna þingnefnd til þess að rann- saka starfsemi hcitisöluráðsins nýja áamt markaðsskilyrðum fyrir hveiti. Líklegt þykir að Hon. T. A. Crerar verði formaður nefndarinnar. Mælt er að nefnd þessi verði þannig monnuð: Hon. T. A. Crerar (Churchi'li, R. J. Deachman (North Huron). T. J. Connelly (Wood Mountain), IIon. W. D. Euler (North Water- loo), W. Garlepy (Three Rivers), Tf. S. TTamilton (West Algoma), S. W. Jacobs (Cartier), Harry Leader (Pbrtage la Prairie), J. A. Mac- Kinnon (West Edmonton), J. A. McMillan (Mackenzie), Mr. Mc- Lean (Melfort), D. A. McNNiven (Regina), V. J. Potter (Shelburne), J. G. Ross (Moose Jaw), A. Syl- vcstre (Lake St. John), H. W. Winkler (Lisgar), J. P. Barry (Northumberland). Þessir seytján l'ingmenn eru allir liberal. Úr íhaldsflokknum eiga þessir menn sæti í nefndinni: Rt. Hon. R. B. Bennett (West Calgary), E. E. Perley (Ou'Appelle), D. A\'. Beau- bier (Brandon), M. C. Senn (Hal- dimand). Af hálfu Social Credit þingflokks- ins cr R. Fair (Rattle River), en fyrir hönd C.C.F., M. J. Coldvvell (Rosetown-Biggar). TEKJUAFGANGUR f RRITISH COLUMRIA TTon. John Hart, f jármálaráðgjafi fylkisstjórnarinnar í Brítish Colum. bia, lagði fram fjárlagafrumvarp sitt í þinginu þann 11. þ. m. Gerir frumvarpið ráð fyrir $119,927 tekjuafgangi. Tekjur nema $24,312,- 541. en útgjöld $24.192,594.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.