Lögberg - 11.06.1936, Blaðsíða 1

Lögberg - 11.06.1936, Blaðsíða 1
riIONE 86 311 Seven Lines Áov unT a $&$&&** »g?55** For Service and Satisfaction PHONE 86 311 Seven Lines ws fat d d M«3SL V« 4«*» **&&&* For Better Dry Cleaning and Laundry 49. ARGANGrUB WINNIPEG, MAN., FIMTUDAGINN 11. JÚNl 1936 NTJMEB 24 Frá Islandi tslemk raftœkjaverksmiÖ}a Þrír þingmenn, Páll Zóphonías- son, Emil Jónsson og Bjarni Ás- geirsson báru fram í sambandi viS fjárlögin eftirfarandi tillögu um heimild handa ríkisstjórninni: "At5 verja úr ríkissjóSi, eSa af á- goða Raftækjaeinkasölunnar, alt aS 50 þús. kr., gegn aS minsta kosti tvöföldu framlagi annarsstaðar aB, til stofnunar verksmiðju til raf- tækþiiramleiSslu, annaShvort sem hlutaf járframlag, eSa á annan þann hátt er ríkisstjórnin telur bezt henta, enda náist samkomulag um. að Raftækjaeinkasalan annist alla sölu á framleiðsm verksmiðjunn- ar." Tillagan var samþykt meÖ 25:14 atkvæðum. # # # Ábm ðarverksmiðja l'rír þingmenn, Bjarni Ásgeirs- son, Emil Jónsson og Páll Zóphoní- asson báru fram í sambandi vi'ð fjárlögin tillögu þess efnis, aS rík- isstjórninm' væri heimilt: "Að láta fullgera teikningar og nákvæma kostnaðaráætlun um bygg- ingu og rekstur áburðarverksmiðju hér á landi, á grundvelli þeim, sem lagímr er í bráðabirgðaáliti þvi, er ríkisstjórnin hefir þegar látið gera." Tillaga þessi var samþykt með 26:7 atkv. Meðal þeirra, sem greiddu atkvæði á móti, voru Ólafur Thors og Jón á Akri. Fisksalan lil Italía Eftirfarandi tillaga, flutt af fjár_ hagsnefndum beggja deilda, var samþykt á sameinuðu þingi í gær: "Sameinað Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast alt að 75% af upphæ'ð þeirri, sem útflytjendur fiskjar til ítalíu eiga á hverjum tíma inn á "clearing- reikning Landsbanka Islands í "In- stituto Xazionale per i Cambi con l'Estero Roma." Svo hljóðandi greinargerð fylgdi tillögunni: "Ríkisstjórnin hefir gert samning við ítaþu um vöruskifti. Þar sem ýmsir erfiðleikar eru því samfara að kaupa vörur í ítalíu jafnóðum og andvirði fiskjar greiðist þar inn, en fiskútflytjendum hins vegar mik- il nausyn að fá sem mest af and- virði fiskjarins greitt þegar við út- skipun, er í tillögu þessari heimilað, að ríkií?sjóður ábyrgist alt að 75% af andvirði fiskjarins, og þá ráð fyrir gert, að fiskeigendur gætu fengið a. m. k. þann hluta andvirð- isins greiddan við útskipun." — N. Dagbl. 9. maí. # # * Versta vertíð síðan úlfjcrð hófst %K\eflavik Allir bátar í Kef lavík eru nú hætt- ir veiðum, vertíð þessi hefir verið sú versta sem yfir Keflavík hefir komið siðan útgerð hófst þar á vél- bátum. Aleðal afli yfir vertíðina er um 260 til 270 skpd. á bát, og atvinnu- horfur í bygðarlaginu eru því mjög slæmar, þar sem að aðalatvinna fólks þess er vinnur í landi hefir verið að undanförnu við að þurka fiskinn, en nú hefir verið selt hlut- fallslega miklu meira af óverkuðum fiski, en að undanförnu.—Mbl. 19. niaí. * * # Jákob Thorarensen skáid átti figtumsafmæli í gær. I tilefni af því heimsóttu ýmsir vinir hans hann. Vissu þó færri um af- mælið en viljað hefði, því að marg- ir fleiri myndi hafa kosiS að óska honum til hamingju á afmælisdeg- inum. Barst honum þó f jöldi heilla. skeyta frá ýmsum merkum mönn- «111.—Mbl. 19. maí. # # # Viðskiftvn rið Þijzkaland ViíSskifti vor við Þjóðverja hafa aukist undanfarið og verða senni- lega meiri á ári en f jögur síðastliðin ár, samkvæmt verzlunarsamningi, sem gerður hefir verið milli þessara þjóða. Björn Sveinsson stórkaupmaður frá liamborg, er þessa dagana staddur í Reykjavik, og mun dvelja hér til 26. maí. Hann býr á Hótel Borg. Björn segir svo frá um Þýzkalandsviðskiftin: l'ndanfarið hafa viðskifti Þjóð- verja við ísland verið svo mikil, að íslenzku skipin hafa farið fullfermd frá llamborg og orðið þó að skilja el'tir vörur. Það er misskilningur ao halda að þýzkar vörur séu ekki samkepnisfærar við vörur annara landa, vegna hins háa gengis ríkis- marksins. Talið er að a. m. k. 50— 60% af framleiðsluvörum Þjóð. verja, séu vel samkepnisfærar við vörur annara landa. Eg tel, að viðskifti Þjóðverja og Islendinga sé hægt að auka mikið frá því sem nú er. Frá Þýskalandi er hægt að fá flestar þær vöruteg- undir, sem hingað eru fluttar inn. Hlutverk okkar kaupmannanna, sem rekum viðskifti við ísland, og dveljum í Þýskalandi, er að greiða íyrir þessum viðskiftum með því, að kynna íslenzkar vörur í Þýzka- landi og þýskar vörur hér. — Mbl. 17. maí. Dágóð síldveiði í Faxaflóa \'élbáturinn Aðalbjörg frá Reykjavík hefir undanfarið stund- að síldveiðar hér í Flóanum og er ætlunin að nota síklina til beitu við fiskveiðar hjá Grænlandi i sumar. Undanfarið hefir síldarafli verið tregur, en í fyrradag kom Aðal- björg til Sandgerðis með 40 tunnur síldar, og i gær með 87 tunnur. Síldin er talin óvenju stór og feit, mi'ðað við það sem venjulegt er á þessum tíma árs. Síldin er fryst hjá Haraldi Böðv- arssyni & Co.—MbL'20. maí. MANNALATA FRÖNI Nýkomin íslandsblöð geta um lát þriggja ágætismanna, er unnið höfðu mikið nytjastarf í þágu hinn- ar íslenzku þjóðar. Eru það þeir llalldór Vilhjálmsson skólastjóri á llvanneyri, Jónas bóndi í Sólheima. tungu og Gunnlaugur Þorsteinsson bóndi og Dannebrogsmaður á Kiðja- bergi. TIL K1UKJUÞINGSGESTA Erindrekar og gestir næstkom- andi kirkjuþings eru vinsamlegast beÖnir að koma til I.O.G.T. Hall í Árborg, er þeir koma á staðinn. Móttökunefnd verður þar til staðins frá kl. 2—8 síðdegis, 18. júní, til að gefa upplýsingar um dvalarstaði. Kvöldverður verður framreiddur í ofangreindu samkomuhúsi kl. 6 sið- degis: eru það vinsamleg tilmæli, að allir verði komnir fyrir þann tíma. Bilvegir til Arborgar eru sem fylgir: The Stonewall & Teulon Highway til Árborgar, eða Winnipeg Beach & Gimli Highway til Hnausa, en hin svonefnda Geysir-braut þaðan (10 mílur) til Arborgar. Prestar eða skrifarar safnaða eru vinsamlega beðnir að senda tafar- laust nöfn erindreka til Mr. Thos !•'.. Fjeldsted, Árborg, eða til undir- ritaðs. S. Ólafsson. ÍSIÆNZKIR FRAMBJÖÐ- ENDUR 1 NORTH DAKOTA Eftirgreindir Islendingar hafa þegar lagt fram framboðsskírteini sín fyrir prófkosningar, sem haldn- ar verða í North Dakota þann 24. þ. m. I Second Judicial District: Guð- mundur Grímsson, Rugby. án gagn- sóknar, er gegnt hefir embætti hér- aðsdómara í tíu ár; næsta kjörtíma. bil er sex ár. Ríkislögmaður fyrir Pierce Coun- tv: Einar Johnson, Rugby. Rikislögmaður fyrir Renville County: S. V. Davidson, Mohall. Ríkislögmaður fyrir Bottineau County: Oscar B. Ilenson. Leitar kosningar fyrir þriðja kjörtímabil. Eriðdómari fyrir Walsh County: Eggert Erlendson. Um ríkislögmannsembætti fyrir Pembina County, sækja þeir Helgi Jóhannesson núverandi rikislög- maður og F. S. Snowfield. Ríkislögmaður fyrir Cavalier County: J. M. Snowfiekl, Langdon, er kosningur leitar fyrir sitt 7. tvegfíja ára tímabil. Fyrir Sheriffs embætti í Pembiira County: H. K. Hannesson, Stonc Hillman, T. L. Hanson og John A. Snvdal. Fyrir County Commissioner, 2. uirldæmi, Pembina County: J. J. Erlendson, A. F. Hall, H. W. \rivat- son. S. \í. Melsted sækir undir merkj- um Republicana um senatorssæti fyrir Pembina County í ríkisþing- inu, en Theodór Thorleifsson leitar kosningar til neðri málstofu ríkis- þingsins af hálfu Demokrata. I Ramsey County Ieitar Chris. Halldórson ko'sningar til neðri mál_ stofu ríkisþingsins fyrir hönd Re- publicana. AFTUIUIALDSMF.NN KJÓSA SÉR FORINGJA Aíturhaldsflokkurinn í Manitoba kaus á flokksþingi, sem haldið var í Winnipeg, á þriðjudaginn, Errick F. Willis, fyrrum Sambandsþing- mann fyrir Souris-kjördæmið, til foringja. Mr. Sanford Evans. M.L.A., var ófáanlegur til þess að gegna flokksforustunni áfram. BÆTTAR UPPSKERU- HORFUR Steypiregn um síðastliðna helgi, hefir mjög bætt uppskeruhorfur í Vestur-Canada, sem og í MiÖ-Vest- urrikjum Bandaríkjanna. Var þess og brýn þörf, með því að" langvar- andi þurkar höfðu slegið óhug miklum á bændur og búalið. AFGREITT TIL 3. HMRÆÐU Frumvarp Sambandsstjórnarinn- ar i Ottawa, er fram á það fer, að stjórnin fái umráð yfir Bank of (íanada, með því að kaupa fyrir þjóðarinnar hönd yfir 50% af hluta. fénu, var afgreitt til þriðju umræðu á mánudagskvöldið var. ÚTNEFNINGA RÞING f þriðjudaginn þann 9. þ. m., hófst i Cleveland hið mikla Alþjóð- arþing Republicanaflokksins í Bandaríkjunum. er það sérstaka hlutverk hef ir me'ð höndum, að velja forsetaefni og semja stefnuskrá. Þegar blaðiS fer í pressuna er óút- gert um það enn hverm'g foringja- vali lýkur, þó margir telji líklegt að Landon ríkisstjóri frá Kansas verði hlutskarpastur. /,\ í NNSÚKN FYRIRSKIPUÐ Símað er frá Ottawa þann 8. þ. m., að Sambandsstjórnin hafi skip- að konunglega rannsóknarnefnd til þess að rannsaka kolaverzlunina i Canada. Nær þetta einkum til harð- koíaverzhmarinnar. Lýsti verka. málaráðherrann, Hon. Norman Rogers, yfir því, að tilgangurinn með skipun nefndarinnar væri sá, að ganga úr skugga um það, hvort nokkur samtök, almenningi í óhag, ætti sér stað viðvíkjandi innflutn- ingi og sölu harðkola hér í landi. KOSINN Á SAMBANDS- ÞING Við aukakosningu þá til Sam- bandsþings, er fram fór í borginni Victoria í British Columbia fylki síðastliðinn mánudag, urðu úrslitin þau að Hon. S. F- Tolmie, conserva- tivc, fyrrum forsætisráðgjafi fylk- isins, og um eitt skeið landbúnaðar. ráðgjafi sambandsstjórnarinnar, var kosinn með 97 atkvæða meirihluta umfram næsta keppinaut sinn, pró- fessor King Gordon, C.C.F. og 278 atkvæðum umfram C. J. McDowell, liberal. Imigsætið í Victoria losn- aði við fráfall Capt. Plunkett, con- servative, er lézt skömmu eftir að þing kom saman. MÍNNA M.'í NC GAGN GERA Við rannsókn þá, er núverandi Sambandsstjórn fyrirskipaði til þess að gerkynna.sér starfrækslu og að- stæður vefnaðarvöru verksmiðjanna í Austur-Canada, hefir það komið í Ijós, samkvæmt framburði Sir Her- berts Holts, vara-forseta Dominion Textile félagsins, að félagið hefir greitt tólf mönnum, er í það lögðu $500,000 árið 1905, gróðahlutdeild, er nemur $14,985,000. TEKUR VIÐ RÁDGJAFA- EMBÆTTI Sir Samuel Hoare, sá er neyddur varð til þess að láta af utanríkisrá^ gjafa embætti í Baldwin-stjórninni á Englandi vegna Ethió]iíu málanna og þar að lútandi samningabraski Við Frakka, hefir verið tekinn inn í stjórnina á ný, og hefir mi mcð höndum forustu flotamálará'ðuneyt- isins. BARDALSSLAGUR Mann Arinbjörn fæddist á Fróni, ( )g flestum varð aldurinn þyngri, Og hann er nú sjötugur sagður l'.n sýnist þó helmingi yngri. Hver man eftir sjálegri sveini Þótt svipist þerr gömlu til baka l"m bekki í sveitinni sinni, Þeir sjá hvergi Arinbjörns maka. Og tvítugur álitu allir Að allra bezt kvæði hann rímur, Og samtímis f rægð hans var f léttuð Við formensku, reiðmensku og glímur. Því tíæring stórum hann stýrði ()g stundaði hákarlaveiðar : Og norðanlands ótemjur allar Gat Arinbjörn þjálfað til reiðar.— Tólf útlaga' í Ódáðahrauni 1 rann eitt sinn i f jallgöngum lagði, En enginn, sem augu sín festi Á Arinbjörns kænlega bragði. Svo f luttist hann vestur til Vínands Og verður ]'ar útfararstjóri, En aldrei þorði' á hann að ráðast Nein áleitin Skotta né Móri. Svo lærði hann líkin að smyrja Svo landarnir rotnuðu eigi Því vel gat það lýtt þá liggja í leir fram að upprisudegi. Og njóttu' ennþá heilsu og hylli í hundrað ár, Bárdal minn góði, Og þá færðu atvinnu uppbót Úr eilífðar verðlaunasjóði.— Vinur. Ur borg og bygð Jarðarför iijörns H. Jónssonar, er andaðist að heimili sínu á Gimli, þ. 27. maí s. 1., fór fram með hús- kveðju á heimilinu og með útfarar- athöfn í kirkju Gimlisafnaðar þ. 3. júní s.l. Fjöldi fólks þar saman- kominn. Björn var ættaður úr Dalasýslu, var einn af mörgum börnum Jóns Ólafssonar, er var frægur fyrir lækningar sínar og bjó lengi á Hornsstöðum í Laxárdal.— Kona Björns var Guðfinna Sigurð- ardóttir. Lifir hún mann sinn. Sömuleiðis tvö born þeirra, af sjö, er þau eignuðust. Þau eru Jón tré- smiSur að Lundar og Guðný kona \'aldimars Stefánssonar, bónda i grend við Gimli. Björn hafði verið hinn mesti garpur til vinuu, ráðsett. ur og vandaður. Hinn mesti sæmd- armaður í öllu. Var einn hinna trú- verðugu og góðu safnaðarmanna Gimlisafnaðar i mörg ár, og þau hjón b;eði. — Var kominn hátt á áttræðisaldur, fæddur 24. nóv. 1857. Ein systir mun vera á lífi hér vestra, .'\sa, ekkja Arngríms Kristjánson- ar. Mun vera hjá einhverju barna sinna, að Wynyard, Sask. Við jarð- arförina flutti séra Jóhann ,Bjarna- son húskveðju á heimilinu og út- fararræðu í kirkjunni. Sömuleiðis talaði þar séra Jóhann Friðriksson, frá Lundar, er kom me'ð Jóni syni Björns þaðan að vestan. Sóknar- presturinn, séra Bjarni A. Bjarna- son, var í ferðalagi og gat því ekkí verið viðstaddur. — Þau hjón. Björn og Guðfinna, voru búin að vera í hjónabandi í fimtíu ár, og voru vinir þeirra að undirbúa gull- brúðkaup þeirra þegar Björn veikt- ist og var burtkallaður. (Fréttarit. Ivögb.) Þeir G. J. Oleson, Tryggvi Ole- son, S. A. Anderson og Gunnar J. ( )leson frá Glenboro, komu til borg- arinnar á mánudaginn. Miss Pálína Thorvardson frá Akra, X. Dak., kom> til borgarinnar síðastliðiinn sunnudag; I'.er systurnar, Miss Helga John- son, Vancouver, B.C. og Mrs. Elmar X'ewall, Aberdeen, Wash., eru staddar í borginni um þessar mund- ir í heimsókn til föður síns, Mr. Bergthor Johnson, Beresford Ave., og systra sinna tveggja. Trúboðsfélag Fyrsta lút. safnað- ar heldur fund næstkomandi mánu- dagskvöld (15. þ. m.) á heimili Mrs. Marteinsson, 493 Lipton St. Miss Salome Halldórsson flytur erindi á islenzku á fimtudagskvöld. ið í þessari viku, kl. 9, í neðri G. T. salnum. Allir velkomnir. Engin samskot. Stuttur fundur hjá stúk- unni Skuld frá kl. 8 til 9—G. J. Miss Maígaret Björnson, B.A., dóttir Dr. Ólafs Björnssonar, lagði af stað héðan úr borg í fyrri viku, áleiðis til Þýzkalands, þar sem hún hefir ákveðið að stunda framhalds- nám um hríð.. Mun hún dvelja í Evrópu að minsta kosti í sex mán- uði, og ætlar sér að heimsækja ís- land. Miss Björnson er skarpgáfuð stúlka og góðum rithöfundar hæfi- leikum gædd. Mr. S. M. Breiðf jörð kaupmaður, Mr. Gamaliel Thorleifson, Mr. Har. ald Stuhson, og tvær dætur Mr. I'.reiðfjörðs, þær Dorothy og Amv. frá Gardar, N. Dak., komu til borg- arinnar á miðvikudaginn í vikunni sem leið og dvöldu hér f ram á föstu- dag. Frú Dýrfinna Thorfinnson frá Mountain, N. Dak., komtil borgar- innar á föstudaginn var, ásamt tveim dætrum sínum þeim Vivyan og Margréti. Þær mæðgur héldu heimleiðis daginn eftir. Fermingar í Winnipegosis söfn- uði, á hvítasunnudag, framkvæmdar ar séra Jóhanni Bjarnasyni, voru sem hér segir: Oddný Guðrún Selma Kristjánson Guðrún Ellice Matthildur Ögmundson Lillian Stevenson \*aldína Ingibjörg Stevenson. Mrs. Ben llaldwin, 686 Victor Street hér í borginni, kom heim síð- astliðinn laugardag eftir tveggja mánaða heimsókn til Mrs. R. W. Fenton (Louise Freemanson) að Struthers, Ohio. Mrs. Baldwin fór suður með Mrs. B. Freemanson, er dvalið hafði hér nyr'ðra hjá frænd- um og vinum um nokkurt skeið. Atti Freemanson fjölskyldan um langt skeið heima á Gimli. A "Garden Social" will be held on Tuesday evening, June i6th, at 7.30 p.m., by the Senior and Junior Ivadies' Aid of the First Lutheran Church, on the grounds south of the Church. Home Cooking, Skyr, Ice Cream and cold drinks, also coffee and cake will be sold. An orchestra will be in attendance, and Community Singing will be held later on in the evening. Come and bring the family. HRAKINN 1 BURTU EFTIR 49 ÁR Winnipeg 9. júní 1936. Plytja mig burtu forlög hörð, Eg fœ þau staðist ei. Þegar eg skildi við húsið mitt um daginn, þ. 29. maí, þá fór mér eins og Lúter forðum, þegar hann stóð fyrir ráðinu í Róm. Þá sagði hann: Guð hjálpi mér. Amen. Eg sagði: Guð blessi nú gamla heimilið mitt. Eg átti bágt með að skilja við Sel- kirk, því sá bær hefir náðarsamlega framfleytt og alið önn fyrir mér og trnnum og hanu hefir verið mér sá gæfuríkasti staður, sem eg hefi stig- ið á um mína æfidaga. Eg bið því hjartanlega að heilsa öllum Selkirk- búum og þakka þeim fyrir alt og eitt, og þó að eg eigi ekki marga vini í Selkirk, þá veit eg það fyrir víst, aS eg á þar engan óvin. Svo biS eg góSan GuS aS blessa alla íslend- inga í Selkirk meðan aS vötn renna og sól sezt. Svo tek eg undir meS hagyrSingnum frænda mínum, Jósep Schram frá Kornsá í Vatnsdal í Húnavatnssýslu, þegar aS hann kvaS um Selkirk sínar instu tilfinn. ingar: Síðan eg í Selkirk bæ setti fyrsta sporiS, nii^- hafa landar mínir æ á mætum höndum boriS. I'es;ar að dýrtíð þjakar ró, þá er fundinn staður, sem eg held að síSast þó svelti nokkur maður. Þó að eg ferðist f jær og nær og fari hnöttinn kringum, Selkirk verður bezti bær bygður íslendingum. Með léttum huga, hreinni sál og hlýjar tilfinningar, eiga hjá mér óskift mál allir Selkirkingar. W. Nordal. Mr. Otto Bjarnason, verkfræS- ingur, sonur þeirra Mr. og Mrs. Halldór Bjarnason hér í borginni, lagSi af staS til Rice Lake á þriSju- daginn, l?ar sem hann veitir forustu flokki landmælingamanna í næstu f jóra mánuSi.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.