Lögberg - 16.07.1936, Blaðsíða 7

Lögberg - 16.07.1936, Blaðsíða 7
LÖGBERG, FIMTUDAGTNN 16. JÚU 1936 Otdráttur Framli. frá bls. •'! er í algleymingi, og ekki virðist unt ai5 sneiða lijá sem stendur. Á árinu hefir enn þrengst um markaði fyrir útflutningsafurðir vorar, en reynt hefir verið meíS sanmingum, að tryggja möguleika fyrir útflutningi, eftir því sem unt var. Gerður var á árinu viðskiftasamningur við ítalíu og var íslandi með honum trygður innflutningur á alt að ioooo tonnum af saltfiski, og er ]>að um helmingur af því, sem útflutningiir þangað lief- ir numið undanfarin ár. A móti kom skuldhinding frá íslands hálfu um Nað kaupa ítalskar vörur fyrir 1.2 milj. kr. og veita gjaldeyrisleyfi fyrir 0.8 milj. kr. að auki, ef um væri beðið. Gerður var og viðskifta- sanmingur við Danmörku, er miðar at5 aukningu á sölu sildarmjöls, síld- ariýsis og kryddsíldar þar í landi, og auk }>ess inniheldur samkomulasj; uni ýms atriði, er varða verzlun Dana með saltfisk. Við Þýzkaland voru endurnýjaðir fyrra árs samningar, þó hannig. að isfiskkaup hess voru nokkuð aukin. Við Pólland voru og endurnýjaoir samningar með nokkuð auknu magni. Má tsland nú flytja þangað um 48000 tunnur af síld. Útfluttar vörur nárnu á síðasta ári 43.0 niilj, kr., en aðfluttar vörur 42.6 milj. kr. Samanborið við bráða. birgÖaskýrslurnar árið áður, hefir útflutningurinn minkað uni o.g milj. kr. eða 2r'< , en innflutningurinn um 5.0. milj. kr. eða 12%. Útflutning- urinn er 1.3 milj. kr. meiri en inn- flutningurinn, en þegar tekið er tillit til allra hinna annara þungu liða í greiðslujöfnuðinum, sem eru land- inu í óhag, hefir þó orðið töluverð Á árinu var tekið lán hjá 1 lam- bros l!ank [vimited, London, að upp- hæð 11.7 milj. kr. með 4% vöxtum og tttborgunargengi <)/. Var það aðallega notað til greiðslu eldri skulda. Skuldir rikissjóðs voru í árslok 42.3 milj. kr." Lœkningar á ríkis- kostnað 37.9 milj. kr. (1934: 40.6 milj. kr.), en landafurðir 5.5 milj. kr. (1934: 3.6 milj. kr.). Siðan 1913 hefir inn. flutningurinn os^ útflutningurinn numið því sem hér segir: (Framh.) Grundvallaratriði rússneska fyr- irkomulagsins' eru ofur einföld. Rússar hugsa sér heilbrigðismálin á þessa leið : Heilsa fólksins — þjóð- arinnar — er málefni, sem rikinu heyra til; þau mál eru alls ekki ein- staklingsmeðfæri; þau eru blátt á- fram meðal stórmála ríkisins og eft_ ir þeim á að líta svo vel að þau þurfi á engri líknar- eða betliaðferð að halda. A Rússlandi kostar rikið allar lækningastofnanir og launar alla lækna; öll læknamentun, öll hjúkr- un, allar lækningar eru fólkinu látin í té af rikinu án þess að einstakling- inn kosti það nokkuð, Fyrirkomulagið í heild sinni er margbrotið og margar heilbrigðis- stofnanir — sérstaklega til sjúk- <l<'>nis\^arnh, eru ólíkar J>eim sem tíM<ast eða þekkjast í Vestur- Evrópu og Ameríku. Allar ráðstafanir, sem heilsu manrra snerta, eru í höndum alls- herjar heilbrigðisráðs; er það svo að segja nokkurs konar stjórn út af fyrir sig. Svo er landinu skift í stór heilbrgiðishéruð og þeim aftur í smærri héruð sem öll vinna óháð hvert öðru yfirleitt, en þó í félagi á vissum svæðum, og öll undir yfir. skuldasöfnun við útlönd á árinu. Að j 8tÍórn heilbrigðisráðsins. vísu munu tölur þessar, bæði fyrir j Auk þessa er heilbrigðisráð stofn. innflutning og útflutning, hækka | »ð við hverja verksmiðju og hvert töluvert þegar endanlegar verzlun-jstjórnarbú; en þau eru afarstór arskýrslur koma, en hlutfallið mun j samvinnubú. Fulltrúar frá öllum þó ekki breytast verulega. Af út- ¦ þessum héruðum, verksmiðjum og fluttum vörum námu sjávarafurðir búdeildum mynda nokkurs konar heilbrigðisstjórn undir leiðsögn eða Eorustu heilbrigðisráðherra. Og í þessari stjórn eru allir læknar. Læknaskipun, sem hér á sér sta<\ er þar svo að segja úr sögunni. I'orginni Leningrad, sem hefir hátt á þriðju miljón íbúa, er skift í í átta heilbrigðishéruð. Eitt hérao- ið t. d. í miðri borginni, þar sem ¦mikið er af nýjum verksmiðjum, hefir 80,000 manns. í miðstjórn heilbrigðisráðsins eru 145 læknar; vinna þeir að öllu leýti fyrir ríkið fyrir sæmleg laun, en ekki há. Auk ]>ess eru í heilbrigðisráðinu miklu fleiri sérfræðingar i ýmsum grein- um," læknunum til aðstoðar. Er þessu heilbrigðisstarfi skift í með- aladeild, skurðlækningadeild, x- geisla deild, tannlækningadeild, efnafræðisdeild, sót'tvarnardeild o. s. frv. Sumar þessara deilda vinna í fé- lagi hverjar við aðra og í félagi við ýms önnur stjórnarstörf, sem skyld eru og tengd heilbrigðismálum landsins. I'egar komið er inn í aðalstöð þessara heilbrigðisstofnana, tekur maður fyrst eftir geysistórum sal þar sem sjúklingar koma til skoðun_ ar og eftirlits. A Þar eru heilar raðir af lækninga- stofum, uppskurðastofum og lyfja- búðum. Samt er þetta ekki veru- Iegt sjúkrahús; þar eru engin rúm. Ýmsar ástæður koma fólkinu úr öllum pörtum héraðsins til þess að sækja þessa staði. Sumir vita sjálf- ir að þeir eru ekki heilbrigðir og koma því til þess að láta skoða sig og fá bót meina sinna; sumir koma vegna þess að þeir hafa lesið heil- brjgðisrit eða auglýsmgar, eða hlust- að á fyrirlestur um ]>au efni Og látið sér að kenningu verða: sumir hafa verið sendir þangað frá öðrum minni heilbrigðisstöðvum, eða frá skóla eða verksmiðju. Sjúklingarnir eru skoðaðir með x-geislum og öll- r.111 þeim tækjum, sem læknisfræðin þekkir. Sé hinn sjúki ekki svo veikur að liann þurfi nauðsynlega að vera á spitala, þá eru honum veittar upp- lýsingar og ráðleggingar og gefin þau lyf og þær aðgerðir, sem þörf er á. Sé hann aftur á móti veikari Ar 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 '932 IQ33 1934 1935 Aðflutt milj. kr. .. .16.7 ...18.1 • • -36.3 ...39.2 •••43-5 . . .41.0 ...62.6 . . .82.3 .. .46.1 ...52.0 • • • 50.7 . . .63.8 .. . 70.2 ...51.0 • • • 53-2 ...64.4 ¦ • • 7/.o .. .72.0 ...48.1 •••37-4 ...48.8 ¦••51.7 . .42.6 Útflutt milj. kr. i9.r 20.8 39-6 40.1 29.7 36.9 75-o 60.5 47-5 50.6 58.0 86.3 78.2 48.0 63.2 80.0 74.2 60.1 48.0 47-8 51.8 47-9 43-9 Fjárhagur rikisins. * Tekjur rikissjóðs voru á árinu 15.8 milj. kr., en gjöldin 15.3 milj. kr. Yar því 0.5 milj. kr. tekjuaf- gangur á rekstursreikningi ríkisins. Miðað við bráðabirgðatölurnar árið áður, hafa tekjurnar hækkað um 11%, en gjöldin lækkað um 5%. Tekjur og gjökl samkvæmt rekst. urs reikningi ríkisins hafa „síðustu 5 árin numið þessu: Tekjur milj. kr. ......L5.8 .....14.3 .....13-5 ...... 10.8 '935 '034 1933 '932 1931 15.O Gjöld milj. kr. 15.3 16.2 13-6 12.4 i>7 En eignahreyfingar á íjóðsyfir iti voru: Tekin lán, seldar eignir 0. fl. milj. kr ......12.8 ..... 40 ..... 2.6 .....3.8 ..... 2.0 •935 ">34 ">33 '932 '93 í Afborganir og eignaaukningar milj. kr. 12.3 2.9 2.0 2-3 4.1 cn svo að það sé talið nægja, þá er hann sendur á viðeigandi s])itala. (Framh.) BIG AT CROWÐS ANTICIPATEÐ REGINA EXHIBITION July 27-August 1 Officials of the Provincial Ex- hihition at Regina look forward to a substantial increase in at- tendance this year during the week of July 27-August 1 and have planned their attractions ae- cordingly. In common with other Class "A" Fairs of the Western Canada circuit they have engaged grand- stand attractions from a new booking house this year and are delighted with advance reports from the scene of the first prfisen- tation in Brandon. There the granrjstand attractions were de- scribed by the Brandon Sun as "The hest ever contracted for on tlic Western Canada circuit." Midway Neonized Hitherlo helieved as impossihle to utilize neon lighting effeets for a portahle amusenient com- pany, The Royal American Shows, described as the world's greatest midway, have apparent- ly accomplished the impossible. The fronts of the 24 tent shows and 18 riding devices wUl he il- luminated at 20,000 feet of deli- cate neon tobing in colors of red, yellow, green and blue. From a series of' 80 foot towers, gaity festooned in the same manner, powerful battleship searchlights will provide an ilhimination never hefore anticipated. Fifty double length railway cars are re- quired this year to transport the midway with its army of 1,118 employees. Thousands of Exhibita \ot for years have the farmers of the province and business houses indicated such a keen in- torest in exhibits and a record number of exhibits will be at the Fair this year. Automobile deal- ers promise the most complete auto and truck cxhihit ever dis- played 'in the West, farm mach- inery companies jilan an increas- ed display ín "Million Dollar Row". Industrial, livestock, women's, school, horticultural and other departments all Indi- rate an incrcase in the numher of exbibits. Dog Show A dog show will be hcld on Tuesday, Wednesday and Thurs- day of Exhibition Week. The show will be housod in the Dog Show Building on the grounds. fíadio Broadcasting Of particular interest to Ex- hibition visitors will be the radio broadcasting studio in the Con- federation Building, from which all programs from CKCK and CHWft will be broadcast during Exhibition Week. The studio will be so arranged that visitors will be enablcd to witncss the entire ptocedure. linnning Horsr fíaccs Evcry Afternoon What a thrill is in store for thc thousands of cnthusiastic visitors who find enjoyment in the Sport of Kings. Seven or more races will bc featured every after- noon at thc race track for }>rize money Wtalling $11,500.00 for the week. Horses from wtc11- known Canadian and Amcrican stables will compcte. Spccial Railway Rates Whether visitors coime for thc horse races, the graódstand en- tertainment, cxhibits or other at- tractions, they will welcome the special rates of round trip for single fare on all railways during Exhibition in effcct for thc first tiinc since the war. fe REGINA S Ý N I N G I N 27. Júlí til 1. Ágúst Sérstök yfirlýsing til ISLENZKRA CANADAMANNA Hlustið á stofiina CJRM, Regina (540 kc.) á föstudaginn 24. júli, 6.10 p.m. Mountain Standard Time (7-io p.m. Regina Time). Mr. B \. Arnason, kunnur íslenzkur Canadamaður í Regina flytur stutt erindi um þjóðflokka- daginn í sambandi við Regina sýninguna. BRING THE ENTIRE FAIUILY TO THE FOLK FESTIVAL íslenzkit- CfUiad^menn verða meðal pvin:i, vr p&tt tnk.i í skemtun >jóð- flokkadagsins á þriCJudaglnn þann L's. júlí. Komifi og liittiS vini y6ar! PJÓBsöngvar og þjoCdansar. SEE THE "PASSING PARADE" sta grandstand pýnlnflr, Bem þeksl h< fir í Vefll u hvbrju kvöldl í sambandi vlti Ri ffina .«ýninguna. Farití ekkj á mia vifl þetta. THOUSANDS OF EXHIBITS lúnaður, ItSnatSur, búpenlnffur, ötaaeöi, mjölkur-afurtilr, alttug'la - (ramleitfola hundrutJ ;n. inga fer fraxn vÍC þei ta teekii REGINA SHOPPING WEEK kiir þati í "Bargraln Camlval." Komits tll Reffina, loaupifi og epa 1 Iti! FUótl tlminn íildir um 1:« gina sýnlnguna. WORLD'S GREATEST MIDWAY - s^ntnga r. rattit ftrar, 2A.000 isad^rtí. Hrífandi sktintanir af öllu hugsanlegu tsel. Minna en eitl fargjald í'yrir báðar leiðir met5 öllum járnbratitum. ilulu ^THoAull- líðktisl hefir í hinum rétttrúuðu visinduni fram til þessa, og maetti sýna fram á það með mörgum dæmum, að til þessarar niður- stöðu eru ni'i ýmsir af hinum djúpskygnustu visindamönnum nútimans komnir og hafa þannig algerlega hafnað hinum ortho- doxu visindum efnishyggjunnar. Nægir í þvi efni að benda á um- mæli hins fræga enska liffræð- ings J. 15. S. Haldane. Hann seg- ir: "Mig grunar, að til sé fleiri hlutir á himni og jörð, en nokk- urn mann hefir dréymt 11111, eða bægt er að láta sig dreyma um í nokkurri heimspeki. Það virð- isf geysilega ólíklegt, að hiigur mannsins sé aðeins afleiðing efn- isins." Faðir hans, sem einnig er frsogur visfndamaður, prófes- sor J. S. Haldane, kveður sterkar að orði í formála að einni af bók- fim sínum: "Röksemdaleiðsla þessara fyrirlestra," segir hann, "hnígur að því, að sýna fram á, að efnisheimurinn er ekki hinn raunverulegi heimur, heldur að- eins ófullkomin skuggamynd hans. Hinn raunverulegi heimur erkhinn andlegi heimur gildanna. en pessi i;il(li eru reyndar i hinzta skilningi ekkert annað en opin herun hins æðsta andlega veru- leika, sem á trúarinnar máli nefnist Guð." Þannig mætti halda áfram, ef tími leyfði, að sýna fram á hvernig fjölda marg- ir frægustu visindamenn nútim- ans eru óðum að hverfa inn á þessar hugsanarleiðir, enda þótt þeir hafi ef til vill hafið rann- sóknir sínar undir þröngu sjón- arhornji raunvisindanna. En þetta sannar aðeins, að margir gang- vegir geta legið til sannieikans og það er ef til vill nauðsynlegt að fara þá alla, til þess að leiða hann fullkomlega i l.jós. Hér hefir raunvisamaðurinn tekið aðra leið, on trúvisindamaðurinn,- er komst þó mjög að hinni sömu niðurstöðu. (Framh.) Guðshugmynd nútímans Frá hls. 5 þau, sem mæld verða og vegin. Efnishyggja 19. aldarinnar var skilgetið afkvæmi þessarar stefnu. En menn eru nú óðum að skilja |>að, að hvorki eru þetta hinar einu hugsanlegu leiðir til þekkingar, né nokkurt vit í þvi, að takmarka líf mannsins eða al- heiinsins við hin áþreifanlegu verðmæti. Gildi lífsins liggur miklu nieira utan við hin áþreif- anlegu verðmæti. Af þvi leiðir, að vér verðum að marka reynslu- grundvöllin miklu breiðari, en Opið bréf Til Kjósenda í Winnipeg SIÍM meðmæiendur að framboði Hon. W. .1. Major, leyf- um vér oss að skora á almenning að tryggja endur- kosningu hans svo hann tái haldið framvegis embætti sinu sem dómsmálaráðgjafi fylkisins; emhætti sem hann með stakri samvizkusemi hefir haft á hendi síðastliðin níu ár. Þetta er ekkert flokksmii. Askorun vor er einungis hygð á sannmati þessa ágætis embættismanns, er nýtur óskifts trausts karla og kvenna i öllum stéttum og flokkum kjordæmisins. Er tekið er lillit til þeirra fjölþættu vandræðamála, er legið hafa fyrir, niun vandfundinn maður er jafnist á við Mr. Major í hinu ábyrgðarmikla embætti dóms- málaráðgjafa. I>etta er almenningi l.jóst, og því í ratmiiini óþarft að fara þar um fleirum orðum; starf hans sem yfirgæzlu- manns laga Og rélfar í Manitoha, verður einn fegursli þátturinn í sögu fylkisins. HON. W. J. MAJOK Hlutdrægni eða flokksforrétfindi komast ekki að í huga þessa ágæta emhættismanns. Sanngirni og réttvísi hafa ávalt stjórnað ályktunum hans og gerðum. Þegar hann hefir ráðið við sig hvað rétt sé að gera, hikar hann ekki við að kveða upp úrskurð og fylg.ja honum fram. Published and paid for by the supporters of Hon. W. J. Major Headquarters: 601 Somerset Buildmg

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.