Austri - 21.09.1891, Blaðsíða 2

Austri - 21.09.1891, Blaðsíða 2
18 A U S T II I Nr. 5 4. Tillaga til pingrsfilyktnnar um brúargjörð á pjörsá. 5. Tillðgur við landsreikningana fyr- ir íirir 1888 og 1889. 6. Tillögur til pingsályktunar um gagnfræðakennslu í lærða skólan- um o. fl. 7. Tillögur til þingsályktunar um styrkveitingu til búnaðarfélaga. 8. Tillaga til þingsályktunar um kerfh- aramenntun. 9. Tillaga til þingsályktunar um að íslands ráðgjafi sitji eigi í ríkis- ráði Dana. 10. Tillaga til þingályktunar um sam- eining búnaðarskólanna. 11. Tillaga tilþingsályktunar um lán- veitingar landsbankaus. 12. Tillaga til þingsályktunar um landsbankann. 13. Tillaga til þingsályktunar um fréttaþráð. 14. Tillögur til þingsályktunar um póstgöngur. 15. Tillaga til þingsályktunar um umboð fulltrúa stjórnarinnar á al- þingi. 16. þingsályktun um lagaskóla. 17. Tillaga til pingsályktunar um und- irbúning til brúargerða. 18. Tillaga til pingsályktunar frá póst- málanefndinni (um ýmisleg póst- málefni). 19. Tillaga til pingsályktunar um til- boð til að halda uppi stranciferð- um, B. Felldar. 1. Tillaga til pingsályktunar um að setja nefnd til að íhuga sundur- skiptingu jarða og fjölda Jurra- búða í sjávarsvaitum. 2. Tillaga til þingsályktunar um mál- præði (telephona). 3. Tillaga til þingsályktunar út af fátækramálum. 4. Tillaga til þingsályktunar um brú- argæzlu við 01fusárbrúna. 5. Tíllaga til þingskályktunar (um Skúmstaðaós). C. Ekki útrædd. Tillaga til þíngsályktunar um strandferðir póstgufuskipa. IV. Fyrirspurnír. 1. FyrirSpum til landshöfðingja [um fiskiveiðasamþykktir í Gullbringu- sýslu). 2. Fyrirspurn til landshöfðingja irá þingmanni Dalamanna um skaða- bætur af hálfu hins sameinaða gufuskipafélags fyrir samnings- rof. V. Onnur skjðl. 1. Framhaldsálit yfirskoðunarmanns neðri deildar alþingis um reikn- inga Arnarátapa,- Skógastpandar- og Hallbjarnareyrarumboðs 1874 og 1885. 2. Skýrsla til alþingis 1891 frá nefnd- inni um verðlaun af „Gjöf Jóns Sigurðssonar". 3. Skýrsla landshöfðingja um „Gjöf Jóns Sigurðssonar". 4. Skýrla um alpingishússbyggingar- sjóðinn [þjóðhátíðarsjóðinn). 5. Nefndarálit um sölu og útsend- íng alpingistíðindanna. BTIRTFABABMINNl Siefáns Thorarenscns sýslumanns. Sung-ið í sarnsæti Eyfirðing'a á Espihóli 15. ágúst 1891. Lagið: Fósturjðrðin fyrsta sumardegi. Góði vin, sem kveður fjörðiim fríða, Feðra pinna og mæðra lukkureit, Aldir tvæ*1 vi6 lán og blessun blíða Byggði kyn þitt vora mildu sveit; Stofninn græddi Grenivíkin kalda, Góðar dísir liéldu sjálfar vörð, Meóan lauf og limar gjörðu falda Lagagreinum tiginn Eyjafjörð. Nú ert einnig þú til brautar búinn, Bezti vin ! við tæmum þína skál; prjatíu' ára friðartið er flúin Frá því hjá oss hófstu lagamál. Úti brak og brestír sífellt dundu, Blóð og eldur flóði vítt um jörð, Ivongafans og keisaraveldihrundu: Kyrt var allt við gamla Eyjafjörð ! Garibaldi ræðst á Eóm og Púli, Rammur Bismarck veður fram sem Ijón, Deyðir allt, svo dunar norður á Thúle*): Dani, Jósef, Frakka, Napoleón; Lincoln spaki, Garfield góði deyja; Gjöreyðendur hefja fimbulstríð, llússadrottni refsilogar fleygja: Kíki þitt er friöur alla tið! í þeim friði, fjarri heimsins solli, Frækorn margt til bóta spratt oss hjá; Héraðsbær hjá björtum marar- polli Bautasteinnþinn,vinur,kallastmá! Meira voru margir valdsmenn ræmdir, Mildin var þér kærri en bók- stafs rök, Nauðugt opt þú breyska bræð- ur dæmdir: Bróðir kær, .vér reiknum ei þá sök ! Hvað er gott við grímmd og stríð og reiði? Getur nokkuð eldur sigrað bál? Sólu Guðs, sem brosir blítt í heiði, Betur nnnst en ykkur, logi og stál. — Vertú sæll, er samdir frið og kenndir, Sáttir bræður leiða þig á braut; Heill og gleði — hvar við land sem lendir — Láti Drottinn falla þér í skaut! Far þá vel!—En hví skal burtu halda? Ilallar ei til viðar þinni sól? 1 Man þar úti minni vetraralda? Mun þar úti hlýrra vinaskjól? — Dimmi, kóldi, hverf þá heim til þinna; í *) TúíT^ ísland. Hvergi ílýrðu þó hið stórahúm; Hjá oss áttu hinnstu værð að finna, Hja oss er þér guðvelkomið rúm! Bráðum hverfur sól á Súlutindum, Svo mun haust og vetur fylgj- ast að ; Svo rís aptur Ijós af austurlindum; Laugar nýju gulli fjörð og stað: pá mun, Stefán, stefnt fram þínu minni, (Stundum leynast beztu kostir manns)*. „Miklin fer á undan samtíð sinni" Sagt mun þá — „Og Mfi millll- iiig hans!" Mattliías Joeliuinsson. Aðra veizlu gjörðu Akureyrarbúar Stefáni sýslumanni 26. ágúst, og orti prentari Björn Jónsson þá fyrir minni heiðnrsgestsins. Ritstj. Aöalfundur Crránufjelagsins. Ar 1881 pann 9. sept. var aðal- fundur Gránufélagsins haldinn á Vest- dalseyri í Seyðisfirði. Úr félagsstjórn- inni mr aðeins mætturFriðbjörnSteins- son, og hafði hann umboð frá hinum öðrum í félagsstjórninni til pess að sjá um að fundurinn væri haldinn sam- kræmt lögum félagsins og að halda uppi svörum fyrir stjórnina h fund- inum. Herra Friðbjörn Steinssou tók sér til aðstoðar Jakob Gunnlögsson fulltrúa úr Raufarhafnardeild til að skrifa upp hina mættu fulltrúa. Kaupstjóri var eigi mættur sjálf- ur, en aptur á móti voru 11 fulltrú- ar mættir, paraf úr Papósdeild 1, úr Djúpavogsdeild 2, úr Seyðisfjarðar og Eskifjarðardeild 5, úr Vopnafjarðar- deild 1, úr Raufarhafnardeild 1 (vara fulltrúi), úr Oddeyrardeild 1. TJr Húsavíkurdeild og Siglufj.deild voru engir fulltrúar mættír. pá var kosinn fundarstjóri Frið- björn Steinsson með 9 atkv. og skrif- ari Jakob Gunnlögsson með 9 atkv. Kom pá til umræðu sem fylgir: 1. Skýrði fundarstjóri frá, að kaup- stjóri hefði ekki getað mætt á fundinum. Síðasti aðalfundurhefði gefxð honum leyfi til að vera við brúargjörð á Suðurlandi í sumar. Las fundarstjóri upp brjef frá kaupstjóra, hvar í hann sýndi fram á, að sér hefði eigi yerið unnt að mæta á pessum aðalfundi. I téðu bréfi skýrði kaupstjóri frá, að stórkaupm. F. Holme heði gef- ið eptir af skuld félagsins næst- liðið ár 6,000 kr. og ennfremur nú í sumar 30,000 kr. sem af- mælisgjöf. 2. pá var samþykkt í eínu hljóði að málfrelsi hefðu á fundinum menn, sem eigi væru fulltrúar, ef peir væru eigendur að hlutabréfi, pó með pví móti að fulltrúar félags- ins gengi jafnan á undan og að aðrir en peir hefðu ekki leyfi til að tala nema einusinni í hverju máli, nema með sérstöku leyfi fundarstjóra. 3. J>á kom fram efi um pað, hvort fnndurinn væri lögmætur, með pví úr stjórninni var aleins einn mað- urmætturog kaupstjóri ekki sjálf- ur, jafnvel pótt kaupstjórí og með- stjórnendur hans hefðu falið hin- um mætta manni úr stjórninni á hendur að vera fyrir sína hönd. Eptir nokkrar umræður var mál- efni þetta borið undir fundinn, sem úrskurðaði í einu bljóði, að fundurinn skykli vera lögmætur. I tilefni af því að nlyktað varrétt og formlegt að aðalfundur hefði síðasta úrskurðarvald um reikn- inga kaupstjóra og verzlunarstjóra félagsins fyrir 1891, var það sam- þykkt að kjósa 3. manna nefnd til þess að yfirlíta, hvernig téðir starfs'.nenn félagsins hafa staðið reikningsskil. Eptir að fundi hafði verið frestað i þessum tilgangí 1 klukkust. lýstu nefndarmenn yfir því, að veralunarstjórar félagsins yfir höfuð hefðu gjört glögg reikn- ingsskil, eins og líka endurskoð- unarmen fél. hefðu verið mjög nákvæmir í athugasemdum sínum og félagssíjórnin sanngjörn í úr- skurðum sinum. þá var talað um rentu af hluta- bréfum, og var það eptir langar umræður samþykkt að taka skyldi rentur af hlutabréfum eptir að hafði verið viðhöfð atkvæðagreiðsla með nafna kalli; pessir sögðu já : séra Jón Jónsson Stafafelli, Hó- seas Bjarnason Höskuldstöðum, Krístján Hallgrímsson Seyðisfirði, séra Sigurður Gunnarsson Val- þjófsstað, Hjálmar Hermannsson Brekku, GuttormurVigfúss. Strönd og Sigurður Einarsson Hafursá; nei sögðu: Ari Brynjólfsson Hey- klifi, Jakob Gunnlögsson Raufar- höfn. þorsteinn Daníelsson Skipa- lóniogVigfúsSigfússonVopnafirði. þá opnaði fundarstjóri lokað bréf frá stórkaupm. Holme til kaup- stjóra, þess efnis; að ef fundur- inn ákvæði að taka rentur af hluta- bréfunum án þess að sýna nokkra tilhliðrunarsemi, þá segði hanrt upp lánstrausti pví, sem félagið hefir haft hjá honum að undan- förnu, og gjörðu þá fulltrúarnir dálítið fundarhlé til pess að ræða um málefni petta eingöngu, sin á milli. Samkvæmt ósk fullfrúans úr Mjóa- firði bar fundarstjóri upp þá til- lögu hans um að taka skyldi 25°/0 vextí af hlutabréfum félagsins og var sú tillaga felld með öllum at- kv. gegn einu. pá bar fundar- stjóri upp tillögu fulltrúans Sig. Einarssonar á Hafursá um að taka skyldi 6% vexti af hlutabrj. félagsins fyrir árið 1891, og var sá tillaga einnig felld með 6 atkv. gegn 5. pá var borin upp tilíaga frá varafulltrúanum í Baufarh.deild um að greiða 3°/0 vexti af hluta- bréfum félagsins fyrir árið 1891 og náði sú tíllaga sampykki með 7 atkv. gegn 4. Til pess að geta minnkað skultt félagsins við Holme sem mest, á- lyktar fundurinn að skoraákaup- stjóra að sjá um að skuldír víð verzlanir félagsins verði minnk- aðar svo sem framast er unnt, Ennfremur létu fulltráurnir í Ijósi að peir vildu stuðla til pess að yerzlan félagsins efldist sem mest, svo að pað með framtíðinni gæti blómgast.

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.