Austri - 28.07.1906, Blaðsíða 1

Austri - 28.07.1906, Blaðsíða 1
Blaðið líemur út 3—4 ginn- nm á mánuði hverjum, 42 arkir mitinst til næsta nýárs Blaðið kostar tini árið: hér á landi aðeins 3 krónur, erlendis 4 krðnur. Gjalddagi l.júlí hér a landi, erlendis borgist blaðið fyrirfram. Upps0gn. skrifleg, bundinvií aramót, ógild nema komin sé til ritstjórans fyrir 1. október og kaupandi sé skuldlaus fyrír blaðið. Innlendar auglýsingar 10 aura línan, eða 70 aurahver þumlungurdálks, og hálfu dýr- ara á fyrstu síðu. XVI Ar Seyðisfirði 28. júlí 1906. IÍB. 25 Steinholt til selu. Steinholt á Búðareyri í Seyðisfjarðarkaupstað er til sölu, ásamt fjósi og hesthúsi, Húsið er mjög hentugt sem gistihús, og lítil búð í 0ðrum enda pess. Lóðargjald er rojög lágt Semja má við okkur undirrituð. Fr. Steinholt. Jóhanna Steinholt. allt safn sitt af listaTerkum, mál- verkum, standmyndum og utskurði^ eptir frægustu listamenn heimsins. Nam sú gjöf fleiri milljónum króna. Lét ríkis?jóður pá byggja hús yfir safn petta, enda hafði Jacobsen gjört pað að skilyrði fyrir gjöfinni. Nú hefir Jacobsen látið gjöra viðbyggingu mikla við petta listaverkasafnshús, er hann nefnir Glyptotek. Er pað hjálmhvolfsbygging skrautleg og list- fenglega gjörð. J»ar inni er blóma- garður mikill og fagur og gefar par að líta bina inndælustu og fegurstu pálma og ilmríkustu rósir Suðurlanda. Var bygging J.essi vígð 28. f. m. að viðstöddu miklu stórmenni. J>ar á roeðal konungi og drottningu. Hélt Jacobsen sjálfur par vigsluræðuna. Ráðg]ört er að gjöra Jacobsen að beiðursborgara Kaupmannahainar- bæjar. Fyrir skommu var afhjúpað minnis- merki um sjóbardagann í Kjögeflóa 1676, par sem Niels Juel vaun hinn nafnfræga sigur á herflota Svía. Um mánaðamótin kviknaði í timbur- forða Ottwrdahls timbursala í Hofn. Tjón af pví var metið 10 pús. krónur. Ein ai sjóhetjunum á vesturströnd Jótlands, Kristján Langer, björgunar- bátsformaður frá Harboeyri, er ný- lega látinu, 82 ára gamall. Hann hafði bjargað 561 manai úr sjávar- háska. Konungsskipið „Dannebrog" kom við í Kristjánssandi er psð kom frá trýningunni í þrándheimi. Eðr Kristján krónprins par í land ásamt Í0runeyti sínu, og lagði blómsveig á gröf peirra, er fellu í sjóorustunni við Helgokuid. NOREGUR. pe:r jýskalands- keisari og Hákon kcnungur hittust í j?rándheimi 8. p. m. Yar keisara tekið með fögauði miklum og viðhöfn. Hélt Hákon konungur keisara veglega veiziu að viðstöddum 100 manns. Keisari sæmdi Michelsen stórkrossi hins svarta arnar. Hákon konungur kom snögga ferð til ilasunds II. p. œ. til pess að leggja par hymingarsteininn undir kirkju pá, sem á að reisa par. Var konungi iagnað hið bezta af bæjar- Laugardaginn 11. ágúst næstkora- andi kl. 3 e. h. verðnr eptir beiðni Sigurðar kaupm. Sveinssonar & Búðar- eyri haldið opinbert Uppboð við Good- templarahúsið hör í bænum, og par seldur margskonar búðar- varningur, mikið af bókum, b ú s m u n i r o. m. fl. A sama uppboði verður selt ýniis- legt lausafé tilbeyrandi Arna bæjar- gjaldkera Jóhannssyni, svo sem: 2 rúmstæði, stólar og borð og mörg fleiri búsáhöld. Bæjarfógetinn á Seyðisfirðt 27. júlí 1906. Pr. Jóh. Jóhannesson. Á. Jóhannsson. — settur. — Barnakeniiarí. Staða íyrsta kennara við bama- skólann á Fjaríaroldu hér í bænum er laus. .á'rslaun 700 kr.; keunslu- tími 7 mánuðir: frá 15. október til 15. maí. — Urasóknir ásamt með- mælum sendist undirrituðum í síðasía lagi fyrir miðjan september næstkom- andi. — Umsækendur verða aðhafa notið keunaramenntunar. Bæjarfógetraa á S^yðisfirði 12. júlí 1906. pr. J5h. Jöhannesson Á. Jöhannsson — settur — AMTSBÓKASAPNIÐ á Seyðisfirði er opið hvem laugaidag ffá kl 3—4 e. m. Útlendar íréttir. DANM0RK. Hinnmikii öðlinsur, Carl Jacobsen, bmgiari, gaí Kaup- mannahaí'narbæ fyrir nokkrum árum búum og nærsveitamönnum, er par vora saman komnir. Drottningin var lasin, svo húu gat eigi. farið pessa ferð með manni sínum. KÚSSLAND. Hion frægi rússneski rith0fundur Leo Toldstoj lætur af og til heyra til sín útaf ástandinu á Rússlandi. „pað er aðeins einn v'egur til frelsis" segir hann, „og pað er að allir hafi jafarétti til larðnæðis- eignar". Hann ber litið traust til dumans; likir hann pingmgnnum við born sem séu að leika fullorðna, er og reiður yfir ruddaskap peirra or sjálfs" pótta. En meðan hinn gamli ipá- maður og vitringur er að prédika pessar hugsjónastefnur sínar, pá eru stjórnarbyltingarmenn í öða önn að undirbúa byltinguna. Hafa peir pegar fengíð bæði dynamit og vopn frá Eag- landi og lagt drögur fyrir að fá meira. Jafnhliða pesso heldur pó stjórnin áfram að kúga menn til pess að beygja sig undir gamla prældóms-okið. Nýlega voru formenn vinnumanna teknir fastír, ákærðir um að hafa komið á stað vopnaðri uppreisn. En peir hrópuðu til lýðsins er peir voru teknir: „FJýtið ykKur að hefja upp- reisnina!" — Ea petta. hróp verk- manna um að flýta fyrir uppre:sninni er næsta eptirtektavert, pvi pað er einmitt flýtirinn, sem hór er um að gjöra. Sá sem fyrst kemur á bragð- inu, vinnur sigur; hvort sem pað er s<tjórnin eða uppreisnarmenn. Stjórnin er auðvitað míkið betur undir upp- reisnina búin, en aptur á möti eru allir, sem par eiga að ráða| suudur- pykkir og ráðalitlir og hyggja upp- reisnarraenn jafnan aflminni en peir eru. Ef stjórnbótamenn vantaði eigi eins tilfinnanlega toringia og sannar- leg mikilmenn;, pá væru peir fyrir löngu búnir að framkvæma hugsjónir •sínar. Herrétturinn í Kronstadt befir nú dæmt til dauða 4 sjóliðsforingja, er tóku pátt í sjóorustunni í Tsushima- sundinu, en keisarí befir náðað pá. Koschdestvensky aðmíráll var frí- kenndur. - Aðmírállinn yfir Svartahafsflot- anum kvað hafa verið skotinn í brjóst- jð nú fyrir skemmstu, af háseta á skipi hans. Tabð líkiegt að hann muni deyja af «árinu. Verkfall hafið í öllum verksmiðjum í Lotz og grenndinui nú er síðast frétíizt. B'jnnenkampf, hinn frægi rússneski herl'oringi, hetír verið akærður fyrir grimmd og pjófnað í striðinu milli Japana og Rússa. Mælt er að Japanar haldi keisar- anum af Korea sem fanga í httll hans Söul. Vildi hann eigi gangast undir kosti Japana, og kvað hafa stuðlað að uppreisn gegn yfirráðum peirrapar í landi. Uppreisn'n meðal innfæddra í Natal í Saður-^ifríku heldur áfram. Stjórnin hafði slegið eign sinni a fjáreign svertingju, er ekkert höfðu brotið. Var? pað til að auka uppreisnina.Ný- skeð var orusta milli hermanna og uppreisnarmanna, er misstu 547 mecn dauða i valinn, par á meðal foringja sinn. í New-York vekur pað mikið um- tal nú um pessar mundir að milljóna- eigandinn Harry Thaw skaut bygginga meistara White til dauða i einu leik- húsi bæjarins, pareð hann áleit hann vera of áleitinn við kouu sína, sern verið hafði i kunningsskap við p»nnan White meðan hún var ógipt leikkona, sem hændi alla að sér með fríðleik sínum. Thaw ákærði sig strax sj'álfur^ og er búizt við að hann muni verða fríkenndur. Talsimasamband milli Parísar og B.ómaborgar var opnað 1. p. m. Ðreyfos sýknaðar. Kasaations- rétturinu á Frakklandi hefir nú ónytt dóm pann, er herréttnrinn i Rennej kvað upp yfir Dreyfus 1899, ogverður málinu ekki vísað *ptur til herréttar. Piquart verður generáll og Dreyfus riddaraliðsforingi. Mercier generáll og aðrir hershöfðingjar, sem falsvitni báru gegn Dreyfus, verða látnir sæta ábyrgð og peim vÍKÍð úr hernum. MAnuel Garciai sá tr tann upp< barkaspegilinD, er nýlega látinn, 101 árs að aldri. Japönsk gufuskip tvö, rákust ný- lega á og sökk annað peirra á svip- stundu og 27 meun drukkauðu. JárnbrautarBlysið sem varð við Salisbury á Eaglandi nú í byrjun pessa mánaðari og fetið var um i 2'ó. tbl. Austra, er hið mesta og hroðalegasta, sem komið hefir fyrir par í lacdi um langan í»ldur. Flestir. farpegianna voicu anðmenn frá ^Lme- ríku, 50 talsins. Eimlestin paut áfram með geysihraða, 60 enskar mílur á- tíma, en landið, sem húa fór yfir, var hæðótt mj0g og leíðin krókótt svo vagnarnir hristust voðalega, og loks kom að pvi að lestin fór út af spor- inu og rak sig um leið á aðra lest at flutningsvögnum, og moluðast far- pegjavagnarnir á svipstundu. 27 mean fórust og 11 særðust meira og minna^ Kosningar til alþíngis. Stjórnin lagði fyrir síðasta alpingi frumvarp til laga um breytingar og viðauka við lög um kosningar til al« plngis frá 3. okt. 1903. Frumvarpið varð ekki iiirætt og virðist pví vera tímabært að ræða pað vandlega i blöðum og á mannfandum nú á milli pmga. I lagafrum?arpi pessu er landinu skipt í 7 kjördæmi, og skal hvert peirra kjósa 4—6 alpingismenn,. eptir íbúafjöldd. og kjóieadat^lu kj^r- dæmanna, pannig að sem næst hverjir 297*kjósendur velji sér einn píng<= mann, og svarar pað til eins ping- manns fyrjr hverja 2310 íbúa. Frumvarpið ákveður enn fiemur, að pegar íleiri en einn pingmann á að kjósa, skuli kosniagar íram íara með

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.