Austri - 08.09.1906, Blaðsíða 1

Austri - 08.09.1906, Blaðsíða 1
Blaðið kemur <\t 3—4 smn- tur á mánuði hverjum, 42 arkir mianst til næsta nýárs. Blaðið kostar um árið: hér á landi aðeins 3 krðmir, erlendis 4 krónnr. Gjalddagi l.júlí hér á landi, erlendis horgist blaðið fyriiiram. Upps0gn skrifleg, bundin við áramót, ógild nema komin sé til ritstjóráns fyrir 1. októbcr og kaupandi sé skuldlaus fyrr blaðið. Innlendar augl^singar 10 aura línan,eða 70 aurahver þumlungur dálks, og hálfu dýr- ara á fyrstu síðu. XVI Ar Seyðisíirði 8. september 1906. WR. 31 AMTSBÓKASAFNIÐ á Seyðisfirði er opíð hvern laugardag frá kl 3—4 e. m. Lifæðirlandsins. „Lífæðir landsins" hafa samg^ng- urnar verið nefndar hér hjá oss. Og er það réttnefni, því á greiðum og góðum samgöngum,inn3nlands og víð út-> lönd, eru framfarir og velmegun hverr- ar pjóðar að mestu leyti byggðar. Vér Islendingar h.öfum hingað til verið olnbogabörn hvað skjótar og hagkværnar samgöngar snertir, sem í þess fara 19 ferðir hér til Austur- og Norðurlands, en koma aðeins 13 sinnum við hér á Seyðisfirði samkv. áætlun. pó hafa skipin komið hér nokkrum sinnum. pótt pau eigí hati haft áætlun h;ngað. En viðkunnan^ legra hefði oss p6tt að áætlunin hefði eigi gjört ráð fyrirt að skipin sigldii 6 sinaum framhjá höfuðstað Austur- lands. Skip O. Wathnes erfingja fara 14 ferðir milli landa í ár. Skip Otto Wathnes og erfingja hans hafa jafn- an verið uppáhaldsskip vor Austfirð- inga og Norðlendinga, og höfum vér áliti? skyldu vora að styðja pau með því að aota þau freraur öðrum skipum. ítiendar íréttir nóttu sofið úti New-York. í skemmtigörðunura i svo mörgu ððru. Að mikiu leyti hafa Er það sjálfsagt og réttt þ?í skipa- pví valdið náttúrleg atvik, svo sem fjarlægð landsins frá umheiminum^ strjáibyggð innanlands, fjöli og firaindi og að síðustu fámenni vort og fá- tækt. Samt sem áður hofum vér reynt að feta oss áfram í pessu efni sem öðr- um framförum, og landsmönnum sjálf- útgjorð peirri eigum vér margt og mík- ið að paktca og pau skip hafa optar en 0nnur viðhaldið sambandinu við útlönd, sérstaklega að vetrinum til. Og síðast en ekki sízt er oss ætíð ljúft að minnast þess, að pað var Otto Wathne, sem fyrstur byrj- aði að halda uppi reglubundnum ferð. um hefir smánnsaman skilút, æ betur um mi)jj íslands og útlanda án nokk- og betur, hve afar nauðsynlegt pað var urs styrks ur landssjóði, til ómetan* fyrir hverskonar framiarir lands og þjóðar, að t.amg0ngimum, bæði innan- lands og utaii, yrði komið í svo hag- kvæmt borf sern unnt væri. Leitt er pví að vita til þess, aa samgöngurnar skuli hafa versnað hjá oss petta síða'ía ár. En pað er pó satt, að minnsta kosti hvað Austur« og Norðurland snertir. Breyting sú Sem gjörð hetir verið á skipaferðum „hins sameinaða",bæði niillíkndaskip- um og s,trandferðaskipum, er áreiðan- lega til raegnasta óhagræðis fyrir mestan hluta landsins. J>að er aðal- lega Reykjavík sem hefir fengið greið-- ari samg0ngur við útiönd, en hinir landíhlutarnir fiestir orðið hraparlega útuodan. í fyrra vora strandferðirn- ar 7 milli Reykjavíkur og Austur^ og Norðurlandsins, Gn nú era pær 4. T.d. komu „Hólai" síðast fráfieykja- vík hingað 9. ágúst og eiga að koma apcur 6. oktober, eptir 2 mánuði! og frá útlöndum kom ekkert skip hins sameinaða til Seyðisfjarðar á tíma- bilinu frá 20. júní til 5. ágúst! Slíkt er óhæfilegt. Allir Aust- og Norðlendingar eru pví megnlega gramir yfir skipaferðum „hins sameinaða" í ár, og munu ein- róma heimta, að ráðin verði bót á því svo fljótt sem unnt er, helzt pegar á næsta ári. legs hagræðis fyrir þjóð og land. O. Wathnes erfingjar hafa í ár orðið fyrir óhappi miklu, p»r sem pej'r misstu hið nýja skip sitt „Otto Wat- hne". En úr pvi hafa peir bætt með pví að kaupa hið ágæta skip „Fro- spero." ^vi miður hafa skip 0. Wathnes erfingja mj0g óreglulega fylgt áætlun með ferðir sinar nú upp (s, síðkastið, skipin ýmist látin blaupa fram bjá áætiuðum höfnum eða send aukaferðir. Ættu útgjörðarmenn um fram allt að reyna að sjá um, að sR.kt komi sem sjaldnast fyrír, og skipin fylgi sem bezt áætlun, svo skip peirra glati eigi pví verðsKuldaða áliti og velvild er pan hafa notið hjá almenningi. Að sjálf3ögðu tekur næsta ping samg0ngumálið til rækilegrar með- ferðar og reynir að koma í framkvæmd einhverjum umbótum. Sn fyrir pann tima æt+u allir peir, sem bezt hafa vit á pessu máli og kunnugleik,að láta i ljós álit sitt um pað, og koma með till0gur um hvernig skipaferðunum verði hag&nlegast og bezt fyrirkomið. Austri vonar að geta lagt par orð í belg. all-góður undanfarna Skip Thore-felagsins sigla 36 ferð- ið her til lands í ár. A félagið þökk og heiður skilið fyrir það, eigi sízt þegar litið er á hinn afarlitla Btyrk sem þingið hefir veitt til þessaraferða. Við ingar; sólskins-upprof stöku dag Seyðíirðingar höfum þó orðið nokkuð útundan hjá Thorcfélaginu, Skip Piskiafli hefir verið viku. Veðráttan svipuð og vant er, kaldar og rign- VOÐALWGOa JABÐSKJALETI í VALPAEAISO. 18. f. m. varð ákafur jarðskjalfti í ríkinu Chili í Snður-Ameríku. Kom jarðskjálftinn kl. 8 um morguninn og stóð yíir aðeins í 3 mínútur; en eyðí- leggingin varð þó hrylíilega mikil. Mest varð hún í hofuðborginni Val,- paraiso. Hrundi þar mestur hluti húsa, og jafnskjótt og húsin hrandu kom upp eldur er breiddist út með geysihraða. fusuudir mannabiðu þar bana, ýœist undir húsunum sem hrundu, eða í eldinum og enn fleiri limlestust; en þeir sem ó-lamaðir voru, æddu um sem óðir væru. Segja menn að eyði- leggingin og örvæntingin haíi verið enn meiri, hryililegri og voðalegri þarna en við jarðskjálftann í Sau Eransisco. Eleiri bæir í Ohili eyði- lögðust og i þessum jarðskjálfta. Halda menn að 10 þús. raanns hafi beðið bana og eignatjón er talið 900 millj. dollara. BANKAHRUN í AMERÍKU, Ýrasir bankar í Ameríku hafa orðrð gjaldþrota nú í sumar og hefir pað ollað eignatjóni fyrir fjölda fólks.Einna mest er talað um gjaldþrot Milwaukee Avenue State bankans í Chicago. Aðal- bankastjóriun var Norðmaður, Paul Stensland að nafni( einn hinnamikils- virtustu Norðm^nna þar vestra. En nú við gjaldþrotið hefir það komið | ljó'S, að Stensland hefir um mörg ár haft allskonar íjársvik og pretti í frammi og telst svo til, að hann hafi alls svikið bankanu um 5 milljónir króna. Fjölda margir Skandinavar áttu peninga í hanka þessum, og er það fé peim nú tapað að miklu leyti. E;nn kvennmaður frá Danmörku, sem nú var á heimleið frá Ameríku kvað hafa átt 100 þús. kr. inni í bankan- um. Sonui Stenslands bankastjóra lét af hendi aleigu sína, 600 þús. kr. upp í skuld föðhr sfns, og mæltist vel fyrir því drengilega verki. UPPREISN i KÚBA. Uppreisu allmikil hefir verið á Kuba nú um tírúa. Hafa uppreisnarmenn náð á sitt vald bænum Katalínat sem er í nánd við höfuðborgiua Havana. Hefir stjórnin beðið Bandarikjamenn , að senda herlið til þess að bæla upp^ reísnina niður. HITAR AKAPIR bafa verið í Ameriku nú í sumar. Mest hefir kveðið að þeim í Bandarikjunum. Hefir fólk eigi haldi^t við inni í hús- um á nóttunum heldur legið úti á viðavangi. T. d. er sagt að í ágústoi. hafi 10—20 þús. manna á hverri PRA RÚSSLANDI er alltaf hið sama eymdar« og voða- ástand að frétta. Uppreisn allajafna hér og þar um ríkið. A Pðlíandi hsfir einna mest kveðið að • óeirðunum nú upp á síðkastið. Hafa uppreisnarmenn þar mjög ráðizt á lögregiupjóua og drepið þá hr0nn- um saman, Af þeim. sem tóku þátt í uppreisn- inni i Kronstadt, hafa 10 verið dæmdir til lífláts,122 til þrælavianu, en 51 var sýknaður. Og af þeim sem hófu upp« reisnina í Sveaborg á Finnlandí, hafa 2 foringjar og 5 liðsmenn verið dæmd- ir til dauða. J>ykir ni0r.num ástandið þar eystra verða æ ískyggilegra og tala uppreisn- arraanna vex stöðugt. Mestan kvíðboga ber stjórnin fyrír því að hermenn muni neita að hlýða boðum hennar, og er sú hræðsla eigi ástæðulaiiií, því dagr. lega eykst óánægjan hja þeim yfir ástandinu, og þeir sjá fram á það að að því kemur, að þeir verða a^ taka til sínna raða og segja við stjórnina: „hingað og ekki lengra." KONUNGA HEIMSÓKNIR. Edvard Englakonungur kom í heim. sókn til Vilhjálms Þýzkalandskeisara nú fyrir skemmstu. Er mælt að þeir hafi ætlað að ræða um ðstandið á Rússlandi og hver ráð væru m^guleg því til bóta. Sagt er a'ð Rússakeis* ari sjálfur hafi æskt eptir aðstoð þeirra. Hákon konungur og drottuing hans byrja heimsóknir sínar, við konungs- hirðirnar nœstu, r.ú í októbermánuði, þegar konungur hefir opnað stórþing- ið. Aiexandra Engladrottning var nú í heimsökn í Noregi hjá Maud drottn- ingu dóttur sinni. PERSAR PA STJÓRNPRELSI. Shahinn af' Persíu hefir heitið þjðð sinni stjórnfrelsi og ætlar nú um ára- mótin að veita Persum þíngbundna íitjórn. Er óumræðilegur f^gnuður þar í landi yfir frjálslyndi Shahlns. . KÍNVERSKIR "SJÓRÆNINGJAR réðust nýlega á enskt vöruflutnings- skip skammt frá Kanton. Komust skipsmenn á flötta, særðir mjög, en Kinverjar rændu skipið öllu féojætu,og nam það fleiri þúsund thaels. ALpJÓÐASÝNING í STOCK- HÓLMI er ráðgjört að halda árið 1912 WELLMANN NORÐURPARI er nú hættur við að leggja á stað í sumsr í loptfari sínu til norðurheim- skautsins. Ætlar að fresta því þangaí til í júlí næsta sumar. Farar útbúu^

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.