Baldur


Baldur - 04.04.1908, Blaðsíða 3

Baldur - 04.04.1908, Blaðsíða 3
B ALDUR, VI. ár, nr. 2. krapt sem .... “sálina fyliir með sjálfræðis þrótt og sannleikans heilaga máli“. En helgust honum “sú vermandi kærleikans upp- spretta er sem aldregi tæmist nje þrýbur“. hann segist “tigna þann il straum“ o. s. frv. “sem helkulda lífsins f himneskan blæ, Og hretinu í sumardögg, breytir“. Jón Einarsson ! Eru þetta ljótar hugsanir? Firinst þjer anna s virkilega guði kristinna manna vera lýst í þessu kvæði, svo aðþað geti komið til nokkurra mála, að hann sje þar nfddur ? Svaraðu nú eins og þjer þykir sannast og sæma þjer bezt, en “stfktu hann stóll, svo hann steli ekki undan". H. Þ. ÚR BRJEFI. .... Hvað Baldur snertir, þá eru sorglega stórar eyðurnar, enda er það viðurkennt af útgefendun- um, svo að minnsta kosti sumir okkar taka viljann fyrir hálft blað- ið, þvf það er svo sjaldan að draurn- ar St. G. Stephanssonar sjáist, en það er lfka nóg efni í eitt blað, þótt stærra væri en Baldur. Þökk sje Stephani fyrir þá hjálp. En við hverju var að búast; jeg held það væri ekki langt frá sanni þó sagt væri, að meðan Einar Ó- lafsson skrifaði Baldur, þá hafi hann verið yfir sig vaxinn, það er að skiija, flutt meira af nauðsyn- legum umhugsunarefnum en blöð, sem voru margfalt stærri. En Einar er dáinn, og það sjest á Baldri. SVEINN SÍMONARSON. Við myndum naumastkonur kvarta nje kenna svikafleins, ef allir sveinar ættu hjarta eins og þessa Sveins. Hann bar á myrka mæðuskerið mislynd forsjónin. Þar hefir kuldakyljan verið að klappa ’ans votu kinn. R.J. DavíðSSON. TIL BALDvins BALDVINSsonar. Þú hefðir vinur heldur átt að þegja um ‘Hugarósir* þessa veika manns, en ritdóm þinn með rítingsorðum teigja og rffaísundur hjarta kveðandans. R. J. DavíðSSON. UM ALMANAKIÐ. í almanakinu er talað um sunnu- dagsbókstaf. Á því stendur þann- ig. að við höfum 7 daga í vikunni, og hverjum degi er tileinkaður einn af 7 fyrstu stöfunum f staf- rófinu Sje því sunnudagsbók- stafurinn A, þá er sunnud. 1. jan.; sje hann B, þá er fyrsti sunnudag- ur ársins 2. jan.; sje hann D, þá er fyrsti sunnud. 4. jan. o. s. frv. Þegar talað er um “Epakta“, t. d. 16, þýðir það, að I. jan. er tungl- ið 16 daga gamalt; eftir þvf má finna með reikningi nær páskar verða, þvf páskar eru ávallt fyrsta sunnud. eftir fyrstu tunglfyllingu sem á sjer stað eftir vorjafndægur, en þau eru 21. marz ár hvert, Gyllinitalið merkir það, að t. d. gyllinitalið X, er 10. ár tunglald- arinnar; hver tungiöld er 19 ár, og er hún miðuð við það, að 19. hvert ár er tunglið í sömu afstöðu við sólu og jörð. Sama gildir um “Indiction“, Indiction S. er 5. ár sólaldarinnar, en sólöldin er 28 ár. Jörðin er í sömu afstöðu við sólu 28. hvert ár. HAFSKIP ÞESSA TÍMA. Hamborgar- Amerfku-lfnan hefir nú beðið skipsmíðafjelagið Har- land & Wolff í Belfast á írlandi að smfða fyrir sig miklu stærra skip en þau sem til eru. Það á að rúma 50,000 tons, og verður eftir þvf 16,000 tonnum stærra en stærsta skipið scm til er. Fyrir tiltölulega fáum árum þóttu 16,000 tonna skip afarstór. Sem stendur eru að eins 14 skip sem rúma 16,000 ton og þar yfir, og eru meira en 600 feta löng. Hin stærstu af þeim cru 33,000 tonna og 788 feta löng. Af þessum 14 stórskipum fara 13 á milli Nevv York og Liv- erpool, Hamborgar eða Bremen, og hið fjórtánda á milli Seattle og Japan. Nýja skipið verður nærri 300 fetum lengra en “Great East- ern“, sem fyrir mannsaldri sfðan var stærsta skip heimsins. BÓKAFRAMLEIÐSLA ÞÝZKALANDS. Þýzkaland framleiðir og flytur út fleiri bækur en nokkurt annað land. Verð útfluttra bóka nær allt aðþví 20 millj. dollara árlega, sem mest flyzt til Bandafylkjanna. England flytur út bækur fyrir 5, Bandafylk- in fyrir 3 og Frakkland fyrir 2 millj. dollara árlega. Frakkland, sem hefir framleitt mikið af bók- um, kaupir nú fleiri bækur frá út- löndum heldur en það sclur þang- að. Þar á móti flytur Þýzkaland út, fjórum sinnum eins mikið og það flytur inti af bókum. Bóka- verzlun þcss er nærri þreföld við bókaverzlun Englands, Frakklands og Bandafylkjanna að samanlögðu. Af þessari tegund er því Þýzka- land sem næst einrátt á heims- markaðinum. “Jeg sá manninn sem flytur hingað búðarvörurnar kyssa þig f dag, Stfna. Það er bezt að jeg taki sjálf á móti þeim hjer eftir“. Stfna: “Það er gagnslaust fyrir þig, frú ;' hann hefir lofað að kyssa enga aðra en mig“. vo ÍD o5 bjO Q *3 e <D £ s rA Ú3 H J 3 ^ hfi -w P a_i tU2 <D -X *X <D ZS *o 3 2 13 tn u e cS B 3 e 3 *o z ° * i •8 3 Sf cn .2 ’ tn C C cö 4-» > cn A ct3 ‘S3 H bí Ctí C c £ > •S « £ cö cn cS -X *c« 2* </> v. - <U C - £ bjo bú jo &JD *o cs 0 pS* 05 b/5 <D > cö bJ3 -Q 3 C 3 C O -X cð *§ d c vcí V- go JD • -X O 3 3 m fcJD S Jr Ö V) .3 ro e a rO -X ."g -X > <u d r&4 Ol -X O <u 3 4-J S ■" OJ E -O rw rA 'OS 4-» trt 0 > cn ti <D 3 *Ð <3 oí u t: cö > •C A oJ *o bjO rt- cö c O O > w- ÍÖ <s C/3 • -n c *Ð uT á > 05 C c r 3 C C ■3 O t <D £ 3 V) tf) £ & Jil .b U w 13 -ui o5 *Ö 3 cö C u JQ -Ö C 3 3 C O -X 3 «S> o3 u 2 u == © 3" v -C 3 v?e 3 bJD <D bjO O ^ £ bjo 3 <D c O I * cö <s JS C *5 bJD o B 3 C c E " "u o5 *o > <D C <n c S 05 C OJD jc 4| ™ a c 0 3 " % 1 E CJ <fi 2 J<2> J4 3 >0 C <D vC c 3 bJ3 3 $ cS <n C O <r </> C c/o cö <D ’u* o ’> -M ro bJD O 3 bJD <D C cj JC o > ir feJD O <D •A E 3 bJD V 3 *o •flð cö £ £ vi JX c/i rt C >0 <u £ rt £ o .x *o o5 J5 ^ < 'S bJD Q *0 c oJ .bf ‘5 »0 05 tc a -a c •8 H £ oí 3 3 2 M > c <4 c a S 2 U w « Ur 3 C v-w rCU c c X í 3 N > w o > *o CS ctí Jxí v-< C a -c u 3 *o <D > c c 3 05 — C « 0 to «3 £ bjD - .2 2 tn o •3 <D > >0 nJ <n 2 </> _r< O Æ b;D rc 0 H «2 ; ’> £ cð J3 58 3 73 bý rf oJ W cn ^ <D 3 e so •C rt 3 2 3 c c oí •C vc« C T3 C C <D aS jz* tn Æ £ 2* W5 C o5 •C 3 C > a -O & 1 & ■8 6 u § cn C nS 1 3 XO 05 A £ 3 vo >3 u -X •X C .£ 4-» D *u 3 73 *o 4-» « cS fcJD e > c E 3 £ > 05 co 0 fcJD 4-» •X -C 4-J 03 •X cf) 0 cö rA 4-J a c c 2 c 05 <« c W ffi c c o3 -C *d 2 *o u cö > 0 03 rA cö 3 vT .£ c ’o :o 03 c u- oJ -C o3 o3 4-J 4-J N v-< (f) C 05 *o 4-* O A O *o E -X tf) u u o3 <U -C CÖ > <D rA 'O b/D <4 c c 3 .2 ‘5 - 3 5 u fcJD C :0 «3 C C 03 C c <D > -M 05 kO fcJD *o VO fc/D O. 'O -C E 05 cf) <ð C c 3 10 e 2 *> KO 05 <D C C 03 -C oJ fcjO .fcJD C c 05 rA tf) C > bJD o ct .2, C 1-1 .1 g >> 'C <« 05 JC D .A <D E 3 rA .fcfl § _ c/j cö C w. w 'S •o bJD Q v- 03 > C c 03 ffi 3 fcJD C C c CS -C c c .3 <D -X E o5 •C o3 3 < 4-» 3 o3 <3 % B 3 E o 'A g o3 cn E 3 XO CÖ »05 *o <D TD C 3 *o 03 E 05 •O < C c rt •C *o 0} •O c .2 ’S) 03 *o cS ctí E S % 'o cn c fcJD .2 o W <D cn T3 C 03 **~* •C c c 05 C c <D Cu *o 4-* ti E ’cn ^ JZ w. o<5 05 rA *c« rCU co C 3 C 05 C c ^3 fcJD <D CL' 33 •tr o <u j- bJD bJ? Q ti <D <D *c« fcJD <D C C 05 •C (/) *o 05 c aS E 05 vu fcJJ oS tC <D •C *3 -O M < r 2 g o x > 03 C fcJD <D > cn .2 ’53 'S cö KO o5 A 3 JO <D 2 £ <D £ 3 fcJ) o. n 1 <D £ 05 C 'S v-. 05 C/5 C oj •C >0 05 A 03 C > & ^ J* fcJD O .2 ’o cð 05 C 4-* <C *o oS <D c *o5 <D E 03 C .£ ‘5 3 «5 05 -C 05 Ui -O < *■—1 . TZ 4_j •— r* 4.-» S m E 03 C SQ v-. O, <D > C .£ Vo 7=1 fc/D ^ 03 'r •c .c ’*o fcJD v- -O <« rA 3 A CL >> -O fcJD >0 05 A C? w ^ t: : W VO cl3 c 3 •X so 3 fcJD 2 £ u. VO fcJD O M so 2 c 0 V-I fcJD VO E 3 cn O) <D rA fcjO W c 3 oS <D •'—* C c <c a A •O < /o bJD 03 3 fcJD 05 bJO .3 C c a <3 05 > C c 05 -C *o cS | 05" c 0 u fcjD 1 u cö £ D fcJJ O u ti s >> u u <3 c D O —* C c/) C V) o3. c a u o3 C fcJD O > ffi <D fcJD - C O *• C tf) tf> 3 <3 c o c c 05 -C 05 ti : <D ru KO 05 D u > I ^ -C £ 3 05 fcJD 2 «5 05 *o fcJD oj C •C 3 /O *3 u, CL C 05 bJD <D •C cö •X <u rA fcJD O. íO 3 •X -X o c 05 > c fcJD 03 fcJD *o ‘>v u. C 05 *o fcJD <D •C M t- « t A 3 <n 4-» *3 S, N # “ “ s - E s I 1 cö fc.0 <D fcJD ° v* E 05 -C CJ fc/D ^ 3 bJD <D no £ c 05 -C M •x cö fcO 2 'cn 'U c 3 •C D rA *o 03 3 *o 3 C O •X XO o3 > -C 05 b fc/D <D •3 C C W *o cS rA 4—» c <u e ^ c o (/) t/1 *3 •X u cö s 2 ’> •5 c 03 •O E cö </) 4-* £ 3 £ .2 « G V) c c <u e cö -o fcJD -C 3 2 D rr <D fcJD CJ B tr 2 Cö •C c c o E u J§ -x 2 *o <ö o3 fcJD 3 •C tf) c cö -C fcJD <D <D v S > • *x fcJD -X *3 <D fc/D £ A E 'O C 03 E *o u C cö £ -C 05 •—. 8 O M *o u -O -X *o < cö •* u tf) O O C £ A cö 3 C 2 E 3 2 oí >0 03 2 -x <u tf1 S3 -X o ^ > 4-. tf) o tl c <D - C « s * o (/) <5* C A C «0 5 00 js •C cö na TS 3 *o u £ 03 W. 05 rA 3 u = ^ • — T u *o 4-» rö « 10 rt 4-> 'tTT' U <D ^ *3 <D A ^5

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.