Baldur


Baldur - 28.04.1908, Blaðsíða 1

Baldur - 28.04.1908, Blaðsíða 1
(mmmmmmmmwimwimmmiw STEFNA: Að efla hreinskilni og eyða hræsni í hvaða máli, sem fyrir j| ke.nur, án tillits til sjerstakra gj || flokka. ALV U Jtí. AÐFERÐ: Að tala opinskátt og vöflu- 3 laust, eins og hæfir því fólki sem er tf norrœnu bergi brotið. VI. ÁR. GIMLI, MANITOBA, 28. APRÍL iqo8. Nr. 5. A GIMLI verður messað kl. 2 e. hád., næst- komandi sunnudag, 3. maf. Umtalsefni : Til hvers kemur fólJc í JcyrJcju? ]. P. SóLMUNDSSON, [gc&J C&J C& C&J C&) C§& C§& §3 "I FRJETTIR. g> 20. aprf!. íbúatala Brandon- borgar er nú sögð 1 1,275. — Innflytjendur frá Bandarfkj- unum hrúgast nú hjer inn f vestur- fylkin. — 127 ára gamall var svertingi einn, sem nýlegadóf Grand Forks, N.-Dak. — Edvvard konungur, drottning hans, og Victoria prinsessa liigðu af stað f morgun í hálfsmánaðar- ferð að gamni sfnu til tengdafólks síns og ættingja f Kaupmannahiifn og annarstaðar á norðurlöndum. Sagt að Bretakonungi þykí nóg um vináttulæti þeirra þar norður frá við Þýzkalandskeisará, — sem reyndar er vitanlega allra bezti vinur hans, — en "það er enginn öðrum sjálfur!" 2i.apríl. Sagan segir, að Ot- tawaþingið ætli að hcrða sig nú sem mest það má, svo störfum þess getí sem fyrst orðið lokið. Jafn- framt er þess þó getið, að conser- vatfvar ætli sjér að hanga .1 spott- anum, þrt það yrði fram í ágúst eða september, heldur en að hleypa kjörlistalfiggjöfinni f gegn umþing- ið, og lfberalar segja eins, að sínu leyti, þeir ætla ekki að hætta við hana, hvað lengi sem rifist verði um hana. [Fyrst cr að vera tísvff- inn, og svo að láta sig engu skifta hvað mikið það kostar að koma sfnu fram. Þjciðin borgar]. ÓLYMPISRU LEIKIRNIR. Auk ólympisku leikanna, ^em öllum heimi er nú orðið kunnugt að haldnir vcrða í London fsumar, er nú verið að búa undir ölymp- iska Ieiki hjcr í Toronto f næst- komandi júnfmánuði. Einu Mani- tobamaður, Geo. F. Galt f Winni- pcg, er f hinni canadisku lcikncfnd, en ósköpin iill eiga nú f miðjuin maf að ganga á hjer í fylkinu, til undirbúnings undir væntanlega hluttöku í leikjum þéssum. Á pró- gramminu, scm bliiðin hjer stað- hæfa að sje hið samaserrTLondon- prógrammið, cr ekkcrt annað en ýmiskonar hlaup og stökk. Það er því ekki af þvf prógrammi hægt að sjjt að neitt rdm sje fyrir glím- urnar, setn Islcndingar hcima cru nú mcst að tala um að koma á framfæri, cn Væntáfilega vcrður þvf svo ráðstafað við ncfndina í London, að þær fái að komast að. Heimafrjettír. Jón kafteinn Guðnason, sem fyrir 10 árum flutti hjeðan til Sel- kirk, og öllum Gimlibúum er að góðu kunnur frá þeirri tfð, er nú nýfluttur hingað aftur. í fyrra keypti hann eina bújiirðina hálfa aðra mflu hjcr frá bænum, og nú er sagt að hann sje búinn að kaupa f viðbót næsta jarðarhclming, með nýju timburhúsi, sem Ari búfræð- ingur Guðmundsson seldi þýzkum bónda f fyrra, áður en hann flutti vestur til Kyrrahafsins. Þessi þýzki bóndi kvað nú aftur hafa keypt alla bújiirð Sigurðar Ólafs- sonar á Anastöðum. Landakaup Jóns er mælt að nemi $3000, bæði nft og í fyrta til samans, en verðið á Ánastöðum er sagt að sje $2000, og ncmur þá söluverðið á hvcrju þessu kaupi um sig $r2.SO fyrir hverja ekru. Fjeiag cr nýbúið áð stofnsetja, til þess að gangast fyrir skemmt- uftum á Winnipeg Beach f suinar. Það fær f sfnar hendur baðhfisin C. P. R, fjclagsins og ætlar svo að bæta ýmsu öðru við, t, d. 60 smábátum til að lcigja mönnum, þeim til skcmmtunar. Þótt þetta nýja fjelag hafi þetta með höndum, heldur C. P. R. fjelagið áfram að hafa yfirstjórn yfir iilhi saman, og skammtar hvað hæst megi fara f verðlagi ýmsra hluta. Bátarrtir mcga t. d. ekki kosta meira en 50 ct. um klukkutfmann fyrir 3 mann- eskjur cða 75 ct. fyrir 4. Selkirkbrautin. Hinn 14. þ. m. fór fyrsti raf- magnsvagn milli Winnipeg og Sel- kirk, og var liðugan klukkutfma á lciðmni. Þrjár aflframlciðslustiiðv- ar eru mcðfram brautinni, f Kil- donan, Middlechurch, og Lock- port. í fyrstu stiiðinni cru 4 afl- framlciðendur og er kraftur hvers þeirra 300 'kilowatts'; f hvcrri hinna stiiðvanna 2 framleiðcndur með 60O 'kilowatts' krafti hvcr. Ekki er enn vfst hvcnær byrjað verður á reglubundnum farþcga- fiutningi á. þessum vfignum, en þegar þar að kemur, er böist við ferðum mcð klukkutfma millibili. Þcgar vatnsströndin hjcrna fær- ist betur í hraukana, sanna menn til að braut þessi heldur ftfram hingað, cn það þarf að vinna að því nokkuð fyrst cins og öðru. Frá Islandi. W "HUGINN" kvað nú vera hættur að koma út. Ritstjóri hans, Bjarni frá Vogi, fór til útlanda nú nýlega. "SAMEIGNARKAUPFJELAG RVÍKUR" heitir fjelag, sem hjer cr nýstofnað, og hafa verka- mannafjelögin komið þvf á fót. Formaður fjelagsins er Sigurður Sigurðsson búfræðingur. SÖGUFJELAGIÐ hjclt aðalfund sinn hinn 14. marzmán. Formaður þess, dr. Jón Þorkelsson, setti fundinn og skýrði frá hag fjelagsins og starfi þess ; hiifðu þvf bæzt 24 nýir með- Iimir a árinu, en 3 sagt sig úr þvf. Fjelaginu barst tilboð um hand- rit um galdra eftir Ólaf Davfðsson heit. frá Hofi. Var samþykt að fela stjórninni að vita hvað það kostaði og semja um kaup á því. Samþykkt var að kaupa rit þeirra dr. Jóns Þorkelssonar og Einars Arnórssonar kand. jur., um rfkisrjett íslands, handa fjelags- miinnum. TJtgefandi selur fjelag- inu ritið á 1 kr. eint, Samþykkt var, að þeir, ergengi f fjelagið, fengi allar bækur, er það hefir gefið út, fyrir iokr. Má bú- ast við þvf, að margir verði til þessa, þvf þetta eru mjög ódýr bókakaup, og allar bækur, er fje- lagið hefir gefið út, eru mjög fróð- lcgar. Jóhann Kriscjánsson ættfræðing- ur afgreiðir bækur fjelagsins næsta ár. Hannes Þorsteinsson ritstj. atti að ganga úr stjórninni, en varend- urkosinn með lófaklappi. Sömul. ¦voru endurkosnir varastjórnendur: Bencdikt Sveinsson og Pjetur Zdphóníasson ritstjórar og endur- skoðendur: Sighvatur Bjarnason bankastj. og Einar Gunnarsson kand. phil. í stjórn fjelagsins eru nú dr. Jón Þorkelsson (formaður), Jón Jóns- son sagnfr. (skrifari) og Kl. Jóns- son fandritari (gjaldkeri). BRÚ Á EYJAFJARÐARÁ viljaná Eyfirðingar fá, enda eru nú vagnvegir komnirað ánni báðu- megin. Sýslufundur samþykkti, að fara þcss á leit að fjárveiting til þessa yrði tckin á næstu fjárlög. LENGSTA GADDAVÍRSgirð- INGIN. Glæsibæjarhrcppur set- ur upp f vor samgirðing, yfir 3 mflur á lcngd, fyrir ofan alla bæi f Kra-klingahlíð og á Þelamörk. Girðingin verður fimmsett gadda- vírsgirðing og kostar yfir 7000 kr. Landbúnaðarfjelagið leggu'f til 5 au. i'i hvcrja feraiin, eða alis fullar 600 kr. Þetta verður lengsta girð- ing landsins. — Liigrjetta. THE LIQUOR LICENSE ACT. The following application for an Hotel license also renewals of Hotel licenses have been received and will be concidered by the Board of License Commissioners for license District No. 4, in the Office of the Chief License In- spector, Corner of Broadway & Kennedy St's Winnipeg, at the hour of 2 P. M, on Wednesday the Twentieth day of May A. D. 1908. Thos. W. Brown King Edward Hotel Winnipeg Bcach. J. G. Christie Lake View Hotel Gimli. Baldwin Anderson Iceland Plotel Gimh. NEW LICENSE: E. Windebank Hotel Empress Winnipeg Beaeh, Dated at Gimli 28th d^y of April, A. D. 1908. M. J, JOHNSTON, Chief License Inspector. Gott land til sölu f Sect. 33, Townsh. 22, R. 3 E. Lysthafendur snúi sjer til undir- ritaðs, brjeflega eða munnlega, að Geysir P. O,, Man. . JóN S. Nqrpal, GOTT HÚS á góðum stað f GIMLIBÆ TIL LEIGU EÐA SOLU. Eigandann er að finna f prent- smiðju Baldurs. BARklSTERS & V, O, Rox 323. WINNIPEG,----------MAN. * * * Mr, Bonnar er hinn langsnjall- asti málafærslumaður, se.m nú er f þessu fylki, Hím ; "Segðu mjer n* hrein- skilnislega, ]6n, hvað þö hefðir gjiirt, ef þö hqfðir ekki fengið mig?" Hann; "Gjaldþrot". Mállfzkur, sem talaðar eru & Englandi, eru ekki færri en 77, HINAR ÁGÆTU SHARPLE'S TUBULAR RJÓMASKILYINDUR standa nu Ný-Islendingum til boða. Vcrð þeirra, sem aðskilja 200 pd á klukkustund, cr $40 (aðrar tegundir sem afkasta jafn miklu verki kosta venjulega $65 til $7.5), og þær sem dýrari eru afkasta að sama skapi meira verki, Sá sem hefir pær til si5lu hjer í nýlendunni er GISLI JÓNSSON, Aknes p. o. • THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE INSURANwE CO. « » Eitt sterkasta og áreiðanlegasta lffsábyrgðarfjelag í heimi. b m ^ Tryggir hús fyrir eldsvoða, bæði í Gimlibaj og grenndinni. « 3& % G. THORSTEINSSON, agent. Gimli.------------------~ MAN. TIL SÖLU. Góð bújörð á góðum stað í Á R N E S B Y G G Ð, Einnig L O Ð I R í G i m 1 i b oe. Sanngjamt verð og söluskilmálar. G. THÓRSTEINSSO N. GlvlLI. -------- MAN,

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.