Baldur


Baldur - 14.10.1908, Blaðsíða 1

Baldur - 14.10.1908, Blaðsíða 1
r''MII ''MH''l,UIH*I.U"M.H'''.'HKMM.Hf t'.t IAMM.H MM.H't'.'HMMt'HfIIIWV Ííi3 rtxafrrxj ayOT xxazígi ÆirixHa im ffHB rraxxÆixxjcfgx I STEFNA: | Að eíía hreinskilni og eyða t§ hraemi f hvaða máli, sem fyrir Bj K2.nir, án tillits til sjcrstakra fflj | ííokka. 1 I BALME ¦numi. .mm h_.itiinii[i,uni,inMMiVl llH.l' 1'nMMH"MM1' M.HMJAI11 'IM.M'hk ISxx»»HÍtIÍMÍexMi™*l1ð*roft i ADFERÐ: 1 Að tala opinskátt og vöflu- |g laust, eins og hæfir því fólki §fi sem er af norrœnu bergi §j brotið. VI. ÁR. GIMLI, MANITOBA, 14. OKT. iqo8. Nr. 25. A aiMLI verður messað næstkomandi sunnu- dag, 18. okt., kl. 2 e. hád. J. P. SóLMUNDSSON. (gc&J C§&C&3&0 C&J C^3 C§& §3 « FRJETTIR. & Kaþcílsk dómkyrkja var vígð f St. Boniface hinn 4. þ. m. Tfu þúsundir af fbúendum f Winnipeg og St. Boniface er sagt að hafi verið í skrúðgö'ngunni til kyrkj- unnar, og má nokkuð af þvf marka, hvcrnig trúarbragðalegum sökum er hjer háttað, enda keppa hin pólitisku frjettablöð hvert við 'annað um það, að láta fagurmælin um þennan viðburð verða sem góm- sætust fyrir hlutaðeigendur. er ekki einungis jafnvel trúandi eins og sjálfri sjer fyrir einu plassi undir handarjaðrinum á þeirri bæj- arstjórn þar vestra, heldur bætti landsstjtfrnin öðru plássi við, sem borgarstjórnin hefir ekki áður get- að fcngið, en fær nú til þess að byggja á þvf fangelsi. Hvað stjtfrnmálarnenn geta orð- ið tfvanalega sjóngtfðir um kosn- ingaleyti ! Aðstoðarmaður menntamálaráð- herrans f Albertafylkinu er nýlega farinn til Englands, til þess að -kynna sjer menntamálin þar. Það gjörir hann auðvitað f þvf skyni, að geta á eftir haft hliðsjón af enska fyrirkomulaginu f meðhcindl- ún mcnntamálanna f sfnu fylki. Eins og kunnugt er standa allir lögfræðingar hjer í fylkinu f einu stjettarbræðrafjelagi, hvað mikið sem þeim berámilli að ýmsu leyti. Nú hafa Ifka læknarnir slegið sjer saman f samskonar fjelag, sem riær yfir allt fylkið. Fyrsti forsetinn er Dr. J. E. Jones, ogsá stjtfmarnefndarmaðúr, sem við hjer þekkjum bezt til, cr Dr. D. G. Ross í Selkirk. Svo árum skiftir hefir borgar- stjtfrnin f Vancouvcr, verið að reyna að fá frá sambandsstjtfrninni umráð yfir Stanley Park, einum hinum fegursta lystigarði, sem til er f Amerfku af náttúrunnar víild- um, og er frægur meðsl ferða- manna um allan heim. Sambands- stjórnin hefir ekki viljað láta urh- ráðin alveg af hendi við borgar- Austurrfki hefir innlimað Bosníu og Hersegovfnuhjeruðin f veldi sitt; Krítarey hefir sagt skilið við Tyrki og sagt sig undir vernd Grikkja; og hinn 5. þ. m. sagði Búlgarfa sig úr líigum við Tyrki og lýsti yfir sjálfstæði sínu. Um stund leit út fyrir að öll Evrtfpa mundi fara í bál, en eldmagnið virtist bráðlega dvfna aftur. Þtf varð skelkurinn yfir þessum ófrið- arhorfum svo mikill, að það hefir haft áhrif á skuldabrjefaverð hjer vestur í Amerfku, hvað þá í Evrópu ; og nú upp á nýjann leik varð Servfa til þess að magna eld- inn sftur. Kaupmenn skjóta sam- an peningum og kvennftflk gull- stássi sfnu og gimsteinum til þess að kosta strfð við Austurrfki fyrir það, að sla eign sinni & nágranna- hjeruð þcirra. stðustu frjettirnar nú um helg- ina spá sfnu hver um það hvort í bardaga muni slá eða ekki, f það minnsta er haettan yfirvofandi, að strfð geti hlot'"st af öllu saman. Brezku skeytin eigna Þýzka- landskcisara uppttíkin að öllu sam- an. Segja að hahn sje f samsukki með utanríkis'tialaráðherranum f Austurrfki í þvf, að kreppa sktfinn að Tyrkjum af þvf Englendingar sýni þeim vináttu, og svo sje Búl- garíumönnum hlcypt af stað, til þess að Rössar skuli leiðast fit f að halda f hönd með þeim, ef f illt fan'. Þegar þetta svar kom tók Tri- bunesígtil og prentaði upp skýrslu frá rjettarhaldi fyrir dömstóli ein- um austur frá, og þar stendur svart á hvítu, að Fraser þessi, sem nefndur er og sem flokkurinn hafði í fyrstu ætlað að gjíira að þing- manni Ottawaborgar, varð að svara lögmannaspurningum þvf, að hann hcfði borgað $1650 fyrir vissa sktfgarlandsspildu, sem hann sfðar hefði selt manni f Minneapolis fyrir $100,000. Ekki er hægt að segja að það sje ósennilegt, að Ottawabúa mundi hafa væmt við að leggja blessun sfna yfir þessar aðfarir. Laurier hefir að Ifkindum sjeð jafn langt nefi sfnu, og ekki viljað treysta þvf, að kjtfsendur færu að lýsa þvf yfir með atkvæðagreiðslu sinni, að svona fjarglæframenn væru það sem helzt ættu að sitja á þingí. Samt hafa liberalar f Dauphin sjalfsagt verið ánægðir með upp- lýsingamar. Telegram gjtírði heilmikla frjett úr þvf um daginn, að þcir tveir, sem útnefndir híifðu verið f Ottawa- borginni af hálfu liberala, sögðu hastarlega af sjer umsókninni, en 'Nefndin í hásktflam&lunum hjer f Manitoba hefir f hyggju að taka sjer ferð á, hendur, til þess að kynna sjer fyrirkomulagið við aðra há- sktflahjer í landi, áður en hún legg- ur fram ráðleggingar sfnar viðvfkj- andi breytingum á fyrirkomulagi haskrtlans hjer. Þeir ætla að heim- sækja Toronto, McGill, Laval, Harward, Yale, Minnesota, og Norður-Dakota-hásktflana og má- ske einhverja fleiri. Laurier bauð sig þar fram sjálfur stjtfrnina, cn v'erið til með að þær ; og annar nýr íneð honum. Var setti báðar sameiginlega umboðs-'sagt að hinir hcfðu orðið að gjtfra Af cinum kosningafundinum austur f Quebec hafði Montreal Gazette það eftir Brodeur sjtfmála- ráðherra, að conservativar kæmust til valda, ef þeir ynnu tíu sæti [umfram þau sem þeir hafa haft] f Quebecfylkinu. Mr. Brodeur mót- mælti þvf bráðlega að. hann hefði nokkurn tfma gjtfrt slfka yfirlýs- ingu, en eitt franska blaðið, Le Nationaliste, bað hann vel að lifa, og gaf út endurprentaða ljtfsmynd af pappíspblaðinu, sem hraðritar- inn skrifaði orð hans á, meðan hann var að flytja ræðuna. Efnið f þýð- ingunni af þvf sem þar stendur er mannanefnd yfir garðinn, en borg- aistjtfrnin hcfir ckki verið ánægð með það. þetta, af þvf hvað þeir væru illa | ''Það hefir nú að lokum verið á-jIeið- al Laui'ier myndi öll þtírf á lyktað af landsstjtfrninni", segir^ví, að láta Burrows fara sömu Free Press 8. þ. mán., "að borg það, að nú rfði Frtfkkum á að láta ekki sundra sjer, þvf andstæðinga- flokkurinn standi nógu vel f hinum fylkjunum til þess að ná alveg yf- bendlaðirskógarlandafargani síjörn-1 irhöpdinni, ef að Quebec gæti arinnar. Var þess svo getið um | ekki vel að sjer. "Andstæðingam- ir þurfa ekki að vinna af okkur meira en 10 sæti f Quebccfylkinu. Opinbert ávarp. Heiðruðu fslenzku kjtfsendur í Selkirk-kjtfrdæmi. Þegar jeg kem nú fram fyrir yð- ur til þcss að biðjast eftir þvf, að þjersýnið mjer það traust, að gjíira mig að erindreka yðar ásambands- þingi þessa rfkis yfir næsta kjtfr- tfmabil, þá mælist jeg til þess að þjer vilduð gtfðgjarnlega rifja upp fyrir yður, það sem þjer hafið haft til mfn að segja að undanförnu, og leyfið mjer svo að skj>ra fyrir yður fyrirætlanir mfnar í fram- tfðinni. Lengst af þeim tfma, sem ís- lendingar hafa búið á þcssum stíið- um, við eða í nánd við Winnipeg- vatn, hefi jeg einnig alið aldur minn á þessum sttfðvum. Fólksins mál hafa þvf óumflýjanlega verið mín mál eins og hvers annars ein- staklings, sem hefir einhverju þurft að sinna í þessu nágrénni. Jeg hefi þess fyrst að minnast með ánægju, að vitar voru fyrst settir við Rauðárósana fyrir mitt tilstilli, a^vitað með annara góðra drengja aðvinnslu Ifka. Stfmuleiðis fjekk jeg því til veg- ar komið um þær mundir, sem Sir Hibbert Tupper var sjómálaráð- herra, að farið var að gjtfra mæl- ingar af Winnipegvatni, og er þvf máli nu svo komið, að fullkomið siglingakort er nft orðið til af vatninu. Árið 1895 var framkvæmdum svo langt komiðfþví, að fábryggj- ur byggðar mcðfram ströndinni, að síi fyrsta var byggð það árið, — Hnausabryggjan, — og mælingar og kostnaðariiætlun viðvfkjandi þcirri næstu, — Gimlibryggjunni, — var gjtfrð þá um haustið. Jcg trúi þvf ekki, að nokkur yðar, svo kunnugir sem þjer eruð, neiti mjcr um að hafa átt tíiluvcrðan þátt f að hrinda þeim framkvæmdum f átt ina. Það er sannarlega vfst, að sá trúnaður, scm þíivcrandi stjórn lagði á það, sem jeg sagði henni um hagi vora og þarfir hjer við vatnið, varð fyrsta tilefnið til þcss, Dr. S. Dunn O-IDVÆLI. Næstu dyr við LAKEVIEW HOTEL. arstjórninni sje trúandi fyrir þvf að taka alveg við umraðum yfir garðinum, og sjá um hann sem skemmtistað". Augun opniiðust svo greinilega á stjórninni í Ottawa. að hún saað bæjarstjórn vestur við Kyrrahaf j frástfgniuni". ftfrina Út af þcssum spádómi urðu li- beralar í Dauphin svo uppvægir, að þeir telegrafferuðu til Lauriers Ef þeir gj'ira það, þá eigum við á stórri hættu að vera frá". Brodeur er einhver mesti merk- ismaðurinn f sfnum flokki, og hcfir auðsýnilega þar sem hann var að um þessar frásagnir blaðsins. Svantalavið landa sfna, verið opin- Lauriers hljððaði svo : "Chevrier skárri o sveifina, verði að þvf, en jeg iðrast þess aldrei að heldur fyrir þvf, að hafa tekið, það sem jeg hefi getað, f þann strengitm, sem jeg hefi gjíirt, enda vantreysti jeg þvf ekk- ert, að viðleitni sú, sem jeg hefi sýnt f þvf að verða fiskimtfnnum til liðs, verði "með hlýjum hug htffð f minni", eins og Gimli sveit- arstjðrnin einusinni komst svo vin- gjamlega að orði í minn garð. Viðvíkjandi fyrirætlunum mfn- um í stj(5mmálum er það fljótast að segja, að jeg stend eða fell með stefnuskrá liberal - conservativ - flokksins, sem leiðtogi þess flokks, hr. R. L. Bordcn, lagði svo skýrt og skorinort fram fyrir hina cana- disku þjóð á fundi, sem haldinn var í borginni Halifax. 20. dag á- gústmánaðar 1907. í þessu kjfirdæmi sjerstaklega, — Selkirk-kjtírdæminu, — cr tfll- um ljðst, að framkvæmdir allar til almennra hagsmuna, og sem sam- bandsmálum eru tilheyrandi, eru enn þii f bernsku, og jeg má óhætt fullyrða, að það skuli ekki verða fyrir viðleitnisskort hjá mjer, að neinn kyrkingur komi í þær. Af þvf að mjer hefir ?.ð undanfíirnu auðnast að vera dálftið betur vak- andifþeim efnum, heldur en sum- ir aðrir, vona jeg að mjersje óhætt að heita yður þvf, að halda þvf þeim mun betur áfram sem það gæti frekar staðið til, ef þjcr sýnd- uð mjer þátiltrú að fela mjer rekst- ur mála yðar á hendur. Fiskiklaks- stöðvarnar þarf að láta verða að notum og fj'ilga þeim, eins og Gimli sveitarstjórnin er fyrir Iöngu búin að biðja um fyrir Mikley. Það þarf að fjtflga vitum og bæta hafnir og á margvfslegan hátt vinna að þvf, að cldiviður, byggingavið- ur, bj'ggingasteinn, og málmteg- undir þær, sem til kunna að vera, komi scm bezt og greiðlegast að að þessi byrjunarspor í framfara- , notum. áttina voru stigin. \ þessum cfnum og hverjuöðru, Fiskveiðarnar f vatninu hafa aldrei beinlfnis snert neitt sjálfan mig, svo ltfggjiifin um þær hefði þess vegna tnátt liggja mjer per- sónulega f ljettu rúmi. Samt sem sem fyrir kynni að koma, hefi jeg ásett mjcr að leitast við að verð:$ að þvf gagni, sem jcg fæ orkað. Vonandi, að þjer takið þessi orð mfn til rólegrar íhugunar, og finn- sagCi af sjer af sjálfsdáðum og Frascr Ifka. Enginn sannleikur í ræðu, hcldur en hollt er f pólitik um kosnincar. áður hefi jeg tfðru hvoru átt þess j jfl að þjer „etið með góðri sainvizku vcitt mjer eindregið fylgi yðar f hinum komandi kosningum, er jeg j'ðar einlægur Geo. H. Bradhury. kost, — og þegið hann — að rjetta fiskimtínnunum hj^lparhönd til þess, að fá breytingar á þcirri ltfg- ' | gjtíf þcim í hag, en fiskifjcltígunum g hreinlyndari f þcssari! miður þakknæmilegar. Vera má að þeim, sem hafa talið sjer það heillavænlegast, að hallast ö. hina

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.