Baldur


Baldur - 21.04.1909, Blaðsíða 1

Baldur - 21.04.1909, Blaðsíða 1
«■»■1 . ■ ■ I I " ■ H t ' t ■ I » I ' I , I I t I I ■ ■ I t > I I I | 11 I I I ' f I I I I "» I M " I I I 11» I I II ! f Mtl I ' I H 11 I I I.,.. fSraÖjront ii Jfi nfl EBB uki ÖSÍS HS m ir rixffiSBöBEöSra r 5T? 1 I I STEFNA: . gjj Að efla Jireinskilni og eyða Si |j hræsni f hvaða máli, sem fyrir j| |i icemur, án tillits til sjerstakra 32 flokka. §| 1 i BALDI I I AÐFERÐ: S Að tala opinskátt og vöflu- í| laust, eins og hæfir þvf fólki, í| sen. er «f uorrœnu bergi aS brotið. VI. ÁR. GIMLI, MANITOBA, 21. APRÍL 1909. Nr. 44. HLUTHAFA- FUNDUR. Hjer með tilkynnist öllum með- limum Gimliprentfjelagsins (The Gimli Print. and Publ. Co. Ltd.), að fjelagsfundur verður haldinn,f PRENTSMIÐJUNNI, MÁNUDAGINN, 3. maí 1909. Byrjar kl. 2 e. hád. GlMLl, 29. marz 1909. ' G. TPIORSTEINSSON, forseti. Yœmnar frjettir. Nýjasta blað, sem hingað hcfir borist frá íslandi, er Lögrjetta, dagsett 31. marz. í þvf blaði stendur grein, sem flestir Vestur-íslendingar vildu vfst grátfegnir, að ekki hefði sann- leik að flytja. Þvf miður er þó þýðingarlaust að gjöra sjer vonir um að ritstjórmn rangfæri það, sem er aðalefni greinarinnar, en það er hraðslceyti, sent frá Kaup- manna-höfn til íslands 30. marz. Og hraðskeytið sjálft er svona: “Björn Jónsson aegirí blaðinu “Pol'itiken“: Danahatnr e.r ekki til áíslandi. Greinar ísafoldar (sem verið liafa þess kyns) e.ru eftir ungan fauta. Mjer þylcir vænt um Danmörkii og er tengd- ur þar œtternisböndum. Dansk- ur lceknir hefir Ijargad lífi m/nu. Jeg er álitinn uí isl-andi?) mjög vinveiitur því sem danskt er (saerlig > danskvenlig). Jeg hef barist móti ýmugusii gegn Danmörku. Innan jiokk.s m/ns eru tveir skilnaðarmenn, en skilnaðartal þcirra álítur flokk- urinn loftkastala. í islensVum blöðum er nú ekk/ óvingjarnlegt orð um Danmörku. ■(Ummœlin orðrj ett)' ‘. I ritstjórnargrein þeirri, sern fylgir framanprentuðu skcyti f Lögrjettu er hinn danski tcxti þessa skcytis einnig sýndur, svo ekkert er um að villast svo langt sem það nær. Eina vonin gæti það verið, að úti í Kaupmannahöfn væri rangt farið mcð ummæli Bjarnar; — eti sje það ekki, þá vekja þau áreiðanlega djúpa fyrirlitningu hjá öllurn þorra Vestur íslendinga, í það minnsta. Ekki þurfa þó hinir fyrri kóngs- dýrkendur að telja upp á, að þeir þyki ncitt trúvcrðugri fyrir þvf, þótt aðrir reynist ótrúvcrðugír líka. Iívað o!li þvf annars að Skúli var gengitin á bug? Þar virðist einhver eigingirni og drengskaparleysi Hggja til grund- vallar, sem von er þá að flokktium og þjóðinni kcínist fyrir. íslenzk tunga. Það er undarlegt hvernig um- bótabylgjur rfsa í margra manna hugnm jafnsnemma, ojj biðja sjer jafnsnemma hljóðs í ýmsum áttum. Maður einn vestur f Þingvalla- nýlendu, Vilhjálmur Th, Jónsson að nafni, hefir nýlega sent Baldri hándrit af ræðu, sem hann fiutti f fyrra á samkomu þar vestra. Efni hennar er íslenzka turigu- málið, og kafli úr meðfylgjandi brefi hljóðar svo; ‘‘Jeg vil gefa dálitla betri skýr- ingu hvers vegna það er, að ís- lenzka tungan er það sjerstaka málefni, sem jeg vil að Baldur taki til greina. Það er þá af þvf, að mjcr finnst ritstjóri Baldurs eigi eingöngu að hafa þýðingarfull og mikilhæf mál meðferðis. Þeir sem hafa nokkurt vit á blöðum og blaðagreinum, ættu að sjá hvernig ritað er um kornverzlunarmálið og fiskiveið- arnar. Það cru tvö þýðingarmik- il mál fyrir hina íslenzku þjóð f þessari álfu. En hvcrt er þá það þriðja? Það er /slenzka tungan. Ef til vill virðist svo f fljótu bragði scm fslenzka tungan eigi eiski margar miljónir dala í skauti sfnu. Og þó svo sje að hún eigi það — sem allir þó ekki sjá, — þá siá það þó allir, sem fslenzku þjóðerni unna, að íslenzka tungan á svo mikinn þrótt, að seinlega mur.i vinnast að hræra íslenzka þjóðflokkinn saman við allra þjöða blökkumenn í þessu landi, á meðan hún Iifir hrein og óblönduð á vör- um þjóðarinnar. Þegar fram líða stundir ættu brezku stjórnvitring- arnir og enska þjóðin að verða að kannast við að islenzku landnem- arnir f Vesturheimi á 19. öld hafi vcrið hvftir mcnn. Hver er þá sá, sem þorir að ganga fram, fyrir hönd íslenzka þjóðflokksins, og berjast fyrir rjett- indum fslenzkrar tungu? Jeg hygg að Baldur og ritstjóri hans þori að láta sjá sig hvarsem er, og cr von- andi að Baldur sýni hispurslaust þjóð vorri fram á það vansæmi sem “hið helga mál” þjóðar vorrar er þcgar farið að líða. Jeg vona að ritstjóri Baldurs sjái, að hvergi hefir yfirmaður klappað þjóni sfn- um blíðlegar heldur en brezka stjórnin gjörir f enskunámskennsl- unni f skólum útlendinga, og þá hefir hann klappað ‘greyinu'alstað- ar, og veit vcl hvað liann meinar með þvf.” Annar bóndamaður f sömu ! byggð, Stefán Jónsson. flutti þar KORNKAUPAFJELAG BÆNDA. HÁTT YEKÐ Á KORNI herðlr nú mjög á bændum að láta kornið falt. Mörgum er Ifka áhugamál að vera búnir að koma korni sínu frá sjer áður heldur en vorverk þeirra byrja. SENDIð KORNIð'VðAR til hins eina kornverzlunakfjelags bœnda, kem til ek hjer um slóðir, — KORNYRKJUMANNA KORNKAUPAFJELAGSINS, Winnipeg, Man. Við náum í allrahœsta verðið, sem um er að rœða, a f þ v í h v a ð v i ð meðhöndlum m i k i ð . Við höfum vakandi auga á ‘sortjeringu,’ og gcfum nákvæmar gætur að sjerhverju tilkalli hvers cinstaks viðskiftavinar. Nú er tíminn til að kaupa lilutabrjef í fjelaginu. Skrifið eftir kveri, sem veitir allar nauðsynlegar upplýs ngar í þvf efni, Venjið yður á að taka sem rösklegast í strenginn með öðrum framfarabændum landsins. Eflið viðgang bændast j ettar innar með því að ganga í fjelagið, og með því að senda því korn yðar. Skriflð eftir upplýsingum. Utanáskrift; The Grain Growers Grain Co., Ltd. WINNIPEG, MAN. f su.nar r.c34 tý^ :r m.nn: í-slanc Ræoan var f sjálfu sjer prýðilega góð, en áhuginn á ..bak við hana var eftirtektaverðari, og viðtökurn- ar, sem hún mætti hjá áheyrend- unum, voru stórmerkilegár. Þær voru ljósasti votturinn um það, að eitthvað nýtt liggur f loftinu. Og það sem í loftinu liggur,— þótt það sje aðeins f fæðingu enn- þá, — er sveitafóiks uppreist í þjóðernislcgum cfnum gegn borg- arlffshjegómanum, sem borist hefir með uppskafningum frá Winnipeg. Þótt þcir og þær hafi aldrei verið annað en undirtyllur þar, þá kýs þetta fólk sig sjálft til fyrirmyndar f sveitunum, hefir stundum pólit- ♦ íska bitlinga til að þykjast af, og I rfður svo smámsaman á slig öllu því, sctn hitt fólkið hefir geymt ærlegást f fari sfnu ‘frá þvf það var heima.’ Djúpvitrir og þaul- lesnir bændur koma ekki nokkru tauti við krakka sfna fvi'ir þessum ófifgnuði, og prjá! og flysjungshátt- | ut' og montvinkir og enskur tals- I máti fylgir alit hvað iiðru svo, að | það skilur ekki fremur en skarnið og blcj’tan. Upp á þetta væri auðvclt að til- færa ótal dæmi. Það er núna t.d. hæstmóðins hjerna á Gimli að bjóða góðan dag:'nn og gott kvöld- ið þegar maður er að fara;— hirtg- að til hafði maður sagt það þegar maður var að kóma. Það þykir hjer talsvert skýr vottur um að maður kunni sig ekki, að láta þetta óg'jört. En nú frjettist Ifka um þá ‘há- jalvarlegu' framkvæmdarsemi í ! Fyrsta lút. siifnuði f Winnipeg, sem vænta má að einhverja breyt- ingu gjiiri á þessu fargani. Og.það eru gleðilegar frjettir. Notice. “Pattcn“ Jrjn Mincral Ciaim, situatc in the Winnipeg Domjnion Lands Districb Where located: BLACK ISLAND, Lake Winnipeg.. Take NOTICE that I, Isaac Pitblado, intcnd, sixty days from the date hereof, to apply to thc Mining Recorder for a Ccrtificatc of Improvcments, for the purpose of obtaining.a Crown grant of the above claim! And further take notice that action, under Section No 46.mu.st becommenced before the issuance of such Certificate of Improve- ments. Dated this 24. day of March 1909 I. PlTBLADO. Notice. ‘ Moose“ Iron Mineral Claim, situate in the Winnipeg Dominion Lands District. Where loeated: Black Island, Lake Winnipeg. Take notice that I, Isaac Pit- blado, intcnd, sixty days from the datc hereof, to apply to the Mining Reccrder for a Ceftificate of Im- prDvements, for the purpose of ob- taining a Crown grant of the above claim. And further take noticc that ac- tion, under Section N0.46, must be commenced before the issuance of such Certificatc of Improvcments. Datcd this 24-dayof Mareh 1909 I. Pitblado. y Notice. Noticc. i ‘GoldenGate Iron Mineral Claim! “Jear>“ Iron Mineral Claim> situate in the Winnipeg Dominion s'tuate in tl>e Winnipeg Dominion Lands Ð'strict. Lands District. Whcre locatcd: Black Island ; Where located: Black Island, Lake.Winnipeg. j Lake Winnipcg. Take notice that I, John Tho- ] Take notice that I, Isaac n.as Haig, intend, sixty days from ; Pitblado, intend sixty days thc date hcrcof, to apply to thc from the date hereof, to Mining Rccorder for a Certificate ; apply to the Miivng Recorder for of Improvements, for the purpose ] a Certificate of Improvements, for | of obtaining a Crown grant of thc j the purpose of obtaining a Crown j above claim. grant of thc above claim. And furthcr take notice that And furthcr takc notice that j action, under Section No. 46 action, under Scction No 46, must must be commenced before the i bc commenced before the issuance ■ ssuance of such Certificate o< I of such Certificate of Improve- Improvements. , mcnts. Dated this 24.day of March 1909 ] Dated this 24. day of March'iQog i Jol-.n T. Haig. ! I. Pitblado.

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.